Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Intern administration och dålig användbarhet - offentliga rummet

238 views

Published on

Presentation om byråkratiseringen / digitaliseringen av offentlig sektor och dess konsekvenser för användarna. Digital arbetsmiljö. Presentation från Offentliga rummet 2008

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Intern administration och dålig användbarhet - offentliga rummet

 1. 1. Utvecklingen av kunskapsarbetarens arbetsmiljö Problemsituationen - en utveckling i det dolda
 2. 2. Kunskapsarbetaren - och hur man hanterar en dold vardag
 3. 3. Användbarhet
 4. 4. Vad är användbarhet? Sammanhang Användare Uppgifter Ändamålsenligt Effektivt Tillfredsställande Subjektiv upplevelse Prestation
 5. 5. Vem har ansvar för användbarheten? Arbetsmiljölagen (1977:1160) • ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.” • ”Målet är att arbetet ska kunna upplevas som en meningsfylld och berikande del av tillvaron.”
 6. 6. Hej! Det ser ut som du håller en presentation. Vill du ha hjälp med det?
 7. 7. Vem har ansvar för användbarheten? Regeringens skrivelse (2000/01:151) • ”myndigheternas elektroniska tjänster skall utformas och tillhandahållas på ett sådant sätt att de kan användas av alla och inte utestänger grupper av medborgare.”
 8. 8. ”Vi har gjort objektiva tester som visar att det nya datasystemet i huvudsak fungerar bra”
 9. 9. Tidrapporteringssystem
 10. 10. Vad används all denna information till?
 11. 11. 4 orsaker till att det blir som det blir
 12. 12. ”Bra att ha” 1
 13. 13. ”Andra gör det” 2
 14. 14. Nonchalerad design 3
 15. 15. Nonchalerat sammanhang 4
 16. 16. Strategisk användbarhet
 17. 17. Färdiga system bestämda processer Verksamhetsnytta - Verksamhetsprocesser - Verksamhetsmål - Verksamhetskrav Användarnytta - Användarmål - Användarkrav - Olika målgrupper Design - Informationsarkitektur - Design av interaktion - Formgivning   Teknik - Systemarkitektur - Tekniska krav  
 18. 18. 8 saker du som beställare kan göra
 19. 19. Skapa konkreta målbilder över hur systemet ska funka i vardagen – skissa och prototypa 1
 20. 20. Sno idéer och lösningar från andra – men anpassa dessa och ge förslag till leverantören hur ni önskar det 2
 21. 21. Utvärdera leverantörens syn på användbarhet 3
 22. 22. Följ designstandarder på gränssnittsnivå men anpassa verksamhetsprocesser efter er verksamhet 4
 23. 23. Jämför olika system med användare – ta in konkreta synpunkter 5
 24. 24. Gör egna användarprofiler – var konkret med hur dessa ska realisera organisationens nyttor 6
 25. 25. Formulera krav på användbarhet – tydligt markera vem det är som gör vad i vilket syfte och vilket sammanhang 7
 26. 26. Led och följ upp systemets nytta 8
 27. 27. Kontrakt Ide och koncept Kravanalys Systemdesign Kodning Gränssnittsdesign Testning UtvärderingUtvärdering Införande Beställare Utvecklare
 28. 28. Tack för uppmärksamheten! Peter.Krantz@verva.se Artman@kth.se

×