Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kromberg & schubert

980 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kromberg & schubert

  1. 1. EDENRED RIEŠENIE V PRAXI KARTAProfil klienta Kromberg & SchubertOdvetvie: motorové vozidlá TICKETSídlo: priemyselný areál KolárovoPočet zamestnancov: viac ako 1 000 RESTAURANT®Situácia predzavedením Karty Ticket výrazneRestaurant® znížilaVýrobca káblových zväzkov Kromberg & Schubert pôsobí na administratívuSlovensku od roku 1998. Vo výrobnom závode v priemyselnomareáli Kolárovo v súčasnosti pracuje viac ako 1 000 zamest-nancov. Administratívna a časová náročnosť viedli v roku 2011spoločnosť k rozhodnutiu zmeniť neefektívny systém distribúciepapierových stravovacích poukážok. Začala preto hľadať spô-sob, ako znížiť náklady na ich prerozdeľovanie zamestnancom. 1000 15 7Prerozdeľovanie poukážok viac ako 1 000 zamestnancomzaťažilo v závere každého mesiaca 15 ľudí, pričom celý procestrval zvyčajne 7 dní.Ciele spoločnostiKromberg & Schubert • nížiť počet ľudí zapojených do distribúcie Z stravovacích poukážok a skrátiť čas na ich prerozdelenie • modernizovať procesy okolo zabezpečovania Z stravného • Zvýšiť komfort zamestnancov v oblasti stravovaniaJednou z možností bolo vyriešiť stravovanie zamestnancovvo vlastnom stravovacom zariadení. To by však znamenaloinvestovať značné finančné prostriedky do jeho vybaveniaa obsluhy, alebo zabezpečiť jeho prevádzku prostredníctvomexterného dodávateľa.
  2. 2. Riešenie: výmena EDENRED RIEŠENIE V PRAXIpapierových poukážokza stravovaciu kartu KARTATicket Restaurant®Vďaka nej je možné pripisovať zamestnancom sumu stravného na TICKETindividuálne pridelenú platobnú kartu. Karta Ticket Restaurant® jeelektronická forma papierových stravovacích poukážok. Je určená RESTAURANT®na platby prostredníctvom platobných terminálov v prevádzkachzmluvných partnerov, ktorí ju prijímajú (sieť akceptačných miest). výrazneUnikátna analýza znížilaEdenred spracoval pre Kromberg & Schubert analýzu využíva- administratívunia stravných lístkov zamestnancami. Z nej bolo možné určiť,v ktorých prevádzkach ich využívajú najčastejšie.V priebehu dvoch mesiacov zabezpečil Edenred zapojenie70 % najvyužívanejších prevádzok v lokalite do sieteakceptačných miest pre kartu Ticket Restaurant®.Jednoduché a rýchlenasadeniePrechod zo stravných lístkov na karty Ticket Restaurant® sizo strany klienta vyžadoval iba jednorázové pridelenie karietzamestnancom. Suma stravného sa každý mesiac pripočítavana kartu konkrétneho zamestnanca podľa zoznamu, ktorý klientzašle spoločnosti Edenred. Zostatok na karte si môže každýzamestnanec skontrolovať cez internet alebo telefonicky. „Ten systém je tak jednoduchý, že po jeho zavedení nie je potrebný žiadny ďalší zásah. Všetko je dnes otázkou stlačenia jedného gombíka a zaslania excelovského súboru.“ Jaroslav Hric, ekonomický riaditeľ Kromberg & SchubertVÝSLEDKYZAVEDENIA KARTY TICKETRESTAURANT®: 6 14 6 dní 14 ľudíje ušetrený čas na administra- je ušetrený počet ľudí na tívne činnosti spojené prerozdeľovanie „stravného“s prerozdeľovaním „stravného“ „Zamestnanci navyše nemusia prepočítavať poukážky, nemusia nosiť veľké množstvá pa- pierikov v peňaženke a v prípade straty karty Ticket Restaurant, neprídu o svoje obedy.“ Robert Dlask, HR manažér Kromberg & SchubertEdenred Slovakia, s.r.o., City Business Center I, Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava 215, tel: 02/ 50 70 72 22, e-mail: trkarta-sk@edenred.com,www.edenred.sk, www.trkarta.sk, www.rychlaobjednavka.sk

×