Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rīga
Attractiveness of Riga City    Rīgas pievilkšanas spēks                Zviedrijas            ...
Pilsēta dibināta    1201. gadāPlatība         304 km2Klimats         piejūrasSasniedzamībaar lidmašīnu...
Iedzīvotāji
Galvaspilsētā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un īpatsvars                  2011. gadā           ...
Rī ga        Viļņ a      Tallina  700107         542932      400292              ...
Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību            veidiem Rīgā 2011. gadā (% un tūkstošos...
Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem         Rīgā 2010. gadā (% un tūkstošos)   ...
Rīgas apkaimes         Centrs: 34 286 iedz.                           Rī gas dalī jums 5...
Iedzīvotāju skaits Rīgā, tūkst.    1000        909,1            889,7    900         ...
Mājsaimniecības patēriņa izdevumu sastāvs uz vienu mājsaimniecības            locekli mēnesī 2010. gadā (% un l...
Mājsaimniecības izdevumi pirmās nepieciešamības precēm un       pakalpojumiem (pārtika, mājoklis, transports ) Ls/%...
Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 700                                       659...
Bezdarba līmenis Rīgā un Latvijā, %                                            ...
Ekonomika
Rīgas īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā, procentos    Ekonomiski aktīvās tirgus                38   ...
Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos                         pret iepriekšējiem 12 mēnešiem ...
Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju, latos    14000                  12361            ...
Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, % 25                           ...
Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Rīgā  60 000  50 000  40 000  30 000                     ...
Tirdzniecības uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Rīgā         (* tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienīb...
Pārvadāto pasažieru skaits Rīgas sabiedriskajā transportā,               milj. pasažieru   300      ...
Rīgas ostas darbība  40,0                                         60  35,0   ...
kruīza kuģu skaits                                  pasažieru skaits           ...
Pārkrauto kravu struktūra Rīgas Brīvostā 2011                  Citas kravas               ...
Lidostas Rīga darbība                 6 000                                ...
VAS “Starptautiskā lidostā ”Rīga”” ielidojušo tiešo un tranzīta pasažieru      sadalījums no 2005. līdz 2010. gadam (...
Lidojumi no starptautiskās lidostas RīgaVAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga””, 2012
Iecienītākie galamērķi no starptautiskās lidostas Rīga                     300 000          ...
Tūristu piesaistes objekti Rīgā127 muzeji (2010)3525 restorāni un bāri (2010)Jūgendstila arhitektūraMūzikas festivāli (Sta...
Apkalpoto personu un nakšņojumu skaits           Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs            ...
Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā 2010. gadā                       Dānija             ...
Ceļotāji Rīgā sadalījumā pēc ceļojuma motīva               2010. gadā, %                  ...
Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 Rīgas kultūras potenciāla izpausmes Ilgtermiņa kultūras un radošo industriju po...
Uzkrātās ārvalstu investīcijas Rīgā           reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, milj. latu     3500    ...
Nefinanšu investīcijas Rīgā 2010. gada salīdzināmajās cenās,                   milj. latu     2500 ...
Uzbūvētas dzīvojamās ēkas Rīgā, tūkst. m2   500,00                                   ...
Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas pašvaldības              konsolidētā budžeta, milj. latu  ...
Rīga – valsts ekonomikas pamats          Rīgas aglomerācijā ietilpst 6984 km2             un 1 148 ...
Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi, milj. latu 600                             ...
Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda apjoma dinamika   50%                              ...
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta                ieņēmumu struktūra 2010. gadā           ...
Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta              izdevumu struktūra 2010. gadā             ...
Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture  Kredīta reitinga Standart & Poor’s reitings saistībām vietējā Moody’s Investors S...
Stratēģijas uzraudzības sistēma       (SUS)    Es pētu Rīgu
Rīgas vīzijaRīga – iespēja ikvienam!
Rīgas stratēģiskie mērķi
Attīstības programmas sasaistear pārējiem plānošanas dokumentiemUzdevumi                   Ikgadējs pārs...
Rī gas prioritā rietelpiskā s attī stī basprojekti un tozonē jumslaikposmam no2006 -2012
Rīgas vēsturiskais centrs un aizsargjoslas Platība: 304,05 km2    UNESCO noteiktāRīgas vēsturiskā centrarobeža – 438,3 ...
Rīgas arteriālo ielu attīstības koncepcijaAvots: www.ziemelukoridors.lv
Esošie un perspektīvie veloceliņi RīgāAvots: Rīgas domes Satiksmes departaments
www.sus.lv
www.apkaimes.lv
RĪ GAS DOMES   PILSĒ TAS ATTĪ STĪ BAS DEPARTAMENTSwww.rdpad.lv  www.sus.lv    www.apkaimes.lv        www.inv...
RD PAD prezentācija par Rīgu
RD PAD prezentācija par Rīgu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RD PAD prezentācija par Rīgu

1,640 views

Published on

Galvenie statistikas rādītāji 57 slaidos.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RD PAD prezentācija par Rīgu

 1. 1. Rīga
 2. 2. Attractiveness of Riga City Rīgas pievilkšanas spēks Zviedrijas (ziemeļu) Krievijas intereses [17. (austrumu) gadsimts] intereses [18. -20. gadsimts] Polija Vācija (dienvidu) (rietumu) intereses intereses [12. [16.gadsimt – 15. s] gadsimts]
 3. 3. Pilsēta dibināta 1201. gadāPlatība 304 km2Klimats piejūrasSasniedzamībaar lidmašīnu no 82 pilsētām un 38 valstīm,ar vilcienu no Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Ukrainasar prāmi no Vācijas un Zviedrijas,ar autobusu no vairāk nekā 100 Eiropas pilsētām
 4. 4. Iedzīvotāji
 5. 5. Galvaspilsētā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un īpatsvars 2011. gadā 31% 17% RĪGA 700 107 VIĻŅA 542 932 30% 5% AMSTERDAMA TALLINA 400 292 779 808 22% 4% KOPENHĀGE BERLĪNE* NA 1 199 224 3 460 725*31-12-2010Avots: www.citypopulation.de
 6. 6. Rī ga Viļņ a Tallina 700107 542932 400292 44.4% 55.6% 311124 700107 388983 42.5% 40.7% 4.1% 3.8% 2.0% 0.9% 6.0% latvieši krievi baltkrievi ukraiņ i poļ i lietuvieši citas tautī basAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde, Statistics Lithuania, Statistics Estonia
 7. 7. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem Rīgā 2011. gadā (% un tūkstošos) 1% 5% Lauksaimniecība, Pārējie saimniecisko mežsaimniecība un zivsaimniecība 2,2 6% darbību veidi 15,7 Veselība un sociālā aprūpe 13% 18,7 Rūpniecība un enerģētika 41,4 10% Izglītība 31,7 7% Būvniecība 22,9 6% Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 19,9 22% Tirdzniecība, izmitināšana 14% un ēdināšanas pakalpojumi Finanšu, apdrošināšanas, 72,4 zinātniskie, administratīvie pakalpojumi; operācijas ar nekustamo īpašumu 45,3 16% Transports, uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi 50,3Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 8. 8. Nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem Rīgā 2010. gadā (% un tūkstošos) 1% 5% Lauksaimniecība, Pārējie saimniecisko mežsaimniecība un darbību veidi 16,2 zivsaimniecība 2,1 5% 12% Veselība un sociālā aprūpe Rūpniecība un enerģētika 16,5 36,9 9% 8% Izglītība 28,5 Būvniecība 22,9 6% Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 19,2 24% Tirdzniecība, izmitināšana 13% un ēdināšanas Finanšu, apdrošināšanas, pakalpojumi 72,1 zinātniskie, administratīvie pakalpojumi; operācijas ar nekustamo īpašumu 39,9 17% Transports, uzglabāšana, informācijas un komunikācijas pakalpojumi 51,4Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 9. 9. Rīgas apkaimes Centrs: 34 286 iedz. Rī gas dalī jums 58 apkaimē s kalpo kā praktisks analī tiskais rī ks pilsē tas attī stī bas uzraudzī bai un vietē jo iedzī votā ju kopī bas izjū tas stiprinā šanaiAvots: www.apkaimes.lv
 10. 10. Iedzīvotāju skaits Rīgā, tūkst. 1000 909,1 889,7 900 843,6 810,2 786,6 800 766,4 747,2 735,2 727,6 717,4 706,4 700,1 700 659,4 600 500 400 k o ū š s i t 300 200 100 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2011** 2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskie rezultātiAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 11. 11. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu sastāvs uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2010. gadā (% un latos) 7% 5% Dažādas preces un Restorāni, kafejnīcas un pakalpojumi Ls 16,48 viesnīcas Ls 11,49 25% 2% Pārtika un Izglītība Ls 4,58 bezalkoholiskie dzērieni Ls 56,75 8% Atpūta un kultūra Ls 18,42 5% 3% Sakari Ls 11,11 Alkoholiskie dzērieni, tabaka Ls 7,96 7% 12% Apģērbi un apavi Transports 27,36 Ls 15,5 6% 16% Veselība Ls 14,13 Mājoklis, ūdens, 4% Mājokļa iekārta, elektroenerģija, gāze un mājturības piederumi cits kurināmais Ls 36,97 un mājas uzkopšana Ls 10,44Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 12. 12. Mājsaimniecības izdevumi pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem (pārtika, mājoklis, transports ) Ls/%, Rīgā 160 55 139,79 54 140 53,8 122,4 121,08 53 120 116,91 52 52 52 51,3 100 98,22 50,9 51 85,13 80 77,1 50 Lati 73,37 50 65,74 % 48,8 49 60 49,1 48,1 48 40 47 20 46 0 45 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 13. 13. Mēneša vidējā bruto darba samaksa Rīgā 700 659 585 579 600 552 548 492 495 503 483 500 409 410 400 333 317 282 300 263 254 235 216 200 200 179 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sabiedriskajā sektorā Privātajā sektorāAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 14. 14. Bezdarba līmenis Rīgā un Latvijā, % 16 16 14,3 14 12,1 12 11,5 9,9 10 8,5 8,6 8,5 8,3 7,8 7,5 7,8 8 6,5 6 5,2 4,6 4,4 4,5 4,3 4,6 3,6 3,8 4 3 2 0 Rīga LatvijaAvots: Nodarbinātības valsts aģentūra
 15. 15. Ekonomika
 16. 16. Rīgas īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā, procentos Ekonomiski aktīvās tirgus 38 sektora statistikas vienības Pievienotā vērtība 53 Nefinanšu investīcijas 46 Ārvalstu tiešās investīcijas 77 Strādājošo īpatsvars 61 pamatdarbā Rīgā Iedzīvotāju skaits 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, Lursoft
 17. 17. Patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem 12,0 10,2 10,0 9,1 7,9 8,0 6,7 6,0 5,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,1 4,2 4,2 4,0 3,8 3,5 3,4 3,0 2,5 2,6 2,1 2,0 1,5 1,3 0,8 0,3 0,2 0,0 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III -0,4 -0,5 2010 2011 2012 -1,0 -1,1 -2,0 -1,4 -1,4 -1,6 -1,6 -1,8-1,8 -4,0Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 18. 18. Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju, latos 14000 12361 11271 12000 9762 10000 7098 8000 6467 Latvija 5797 Rīga 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 19. 19. Rīgas ekonomikas nozaru īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, % 25 22,8 21 20,1 20 19,1 19,2 17,2 17,6 15 13,2 12,9 11,3 9,6 9,1 9,4 10 8,5 9 6,5 7 5,9 5 5,14,8 4,2 3,9 3,9 3,6 4,4 4,5 5 3,3 2,9 2,9 0 1998 2008 2010*2010* - novērtējumsAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010
 20. 20. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības Rīgā 60 000 50 000 40 000 30 000 54308 55393 51342 52664 47 283 43 149 20 000 10 000 0 Pašnodarbinātās personas; 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Individuālie komersanti; Komercsabiedrības; Zemnieku un zvejnieku; saimniecības; Fondi, nodibinājumi un biedrības; Valsts budžeta iestādes; Pašvaldību budžeta iestādesAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 21. 21. Tirdzniecības uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības Rīgā (* tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības) 2457224975 25000 23967 23148 23315 22094 19552 20326 20000 18275 18081 18683 15000 12873 12134 12419 12543 11580 11700 12006 10225 10092 9623 9529 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* Rīgā LatvijāAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 22. 22. Pārvadāto pasažieru skaits Rīgas sabiedriskajā transportā, milj. pasažieru 300 287,4 274,3 260,7 267,2 242,3 238 240,4 244,4 246,1 250 200 169 150 133,4 140,4 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Avots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010
 23. 23. Rīgas ostas darbība 40,0 60 35,0 48 50 50 46 50 30,0 42 41 43 42 34,1 40 40 35 30,5 Kravu apgrozījums Rīgas 25,0 29,6 29,7 24,4 25,4 25,9 ostā, milj,tonnu 20,0 26 26 24,0 30 21,7 15,0 Īpatsvars no kopējā 14,9 18,1 20 apgrozījuma Latvijas ostās, 10,0 13,4 % 10 5,0 0,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 900 839,7 800 700 764 691,2 600 503,6 500 Pasažieru 441,9 400 apgrozība, 300 tūkst. cilv. 278 229,4 246,9 200 156,8 195,2 100 60,6 51,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Avots: LR Centrālā Statistikas pārvalde, Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats, Rīgas Brīvosta
 24. 24. kruīza kuģu skaits pasažieru skaits * plānots Kruīza kuģu ienācienu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā Kruīza pasažieru tautības Rīgas Brīvostā vācieši amerikāņi zviedri somi angļi franči itāļi spāņi austrieši citas tautībasAvots: Rīgas Brīvosta
 25. 25. Pārkrauto kravu struktūra Rīgas Brīvostā 2011 Citas kravas 12% Ķīmiskās kravas 5% Ogles 39% Naftas produkti 23% Konteinerizētās Kokmateriāli kravas 12% 9% Ostas terminālu pārkraušanas jauda 45 miljoni tonnu gadāAvots: Rīgas Brīvosta
 26. 26. Lidostas Rīga darbība 6 000 5107 5 000 4664 4 067 4 000 3 691 Pasažieru apgrozība 3 000 Starptautiskajā 3 161 2 495 Lidostā Rīga, 2 000 tūkst. cilvēku 1 878 1 000 1 060 712 574 623 633 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 15963 16 000 13 531 14 000 12607 12294 12602 12 000 9429 10 000 8 751 8123 7669 8 000 6 580 6 000 4 6585 209 Kravu 4 000 apgrozījums 2 000 lidostā Rīga, tonnas 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde, Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010, VAS “Starptautiskā lidosta”Rīga””
 27. 27. VAS “Starptautiskā lidostā ”Rīga”” ielidojušo tiešo un tranzīta pasažieru sadalījums no 2005. līdz 2010. gadam (tūkstošos) 2500 2 314 2 013 2000 1 839 1 578 1 580 1 488 1 428 1500 1 336 Tiešie pasažieri 1 242 tūkstoši 1 190 Tranzīta pasažieri 917 939 Kopā 1000 887 677 500 258 52 90 22 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010Avots: VAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga””
 28. 28. Lidojumi no starptautiskās lidostas RīgaVAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga””, 2012
 29. 29. Iecienītākie galamērķi no starptautiskās lidostas Rīga 300 000 279 914 265 321 Pasažieru skaits tūkstošos 262 387 250 000 234 611 229 814 216 199 194 107 200 000 173 770 181 214 165 222 137 836 141 477 136 359 150 000 138 788 121 637 105 812 100 000 50 000 0 Oslo Maskava Helsinki Frankfurte Stokholma 2008 2009 2010 2011 Lidojuma ilgums no Rīgas uz citām pilsētām Roma Viļņa 3,5 3,05 Parīze 2,5 Tallina Londona 2,5 Helsinki Amsterdama 0,55 2,25 0,55 1 Stokholma 1,1 0 2 Brisele 1,25 1,35 Kopenhāgena 1,3 1,35 Vīne 1,35 1,35 1,35 Sanktpēterburga Maskava Kijeva Berlīne OsloAvots: VAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga”” gadagrāmata 2010, VAS “Starptautiskā lidosta ”Rīga”” gadagrāmata 2011
 30. 30. Tūristu piesaistes objekti Rīgā127 muzeji (2010)3525 restorāni un bāri (2010)Jūgendstila arhitektūraMūzikas festivāli (Starptautiskais mūzikas festivāls Rīgas ritmi,Jaunās mūzikas festivāls u.c.)Sporta pasākumi (Nordea Rīga maratons)Rīgas Zooloģiskais DārzsZilā karoga pludmales (Vakarbuļlu peldvieta)
 31. 31. Apkalpoto personu un nakšņojumu skaits Rīgas viesnīcās un citās tūristu mītnēs 1955692 2000000 1665680 1649776 1800000 1579901 1600000 1392355 1264019 1400000 1200000 943671 823698 1000000 779852 689330 676945 800000 589106 600000 400000 200000 0 Apkalpotās personas …tai skaitā Nakšņojumu skaits …tai skaitā ārvalstu apkalpotie ārvalstu viesu nakšņojumi viesi 2009 2010 2011Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 32. 32. Vairākdienu ārvalstu ceļotāji Rīgā 2010. gadā Dānija 3% Krievija 15% Norvēģija No citām valstīm 7% 47% Polija 2% Somija 9% Anglija 4% Zviedrija 13%Avots: Rīgas tūrisma koordinācijas un informācijas centrs
 33. 33. Ceļotāji Rīgā sadalījumā pēc ceļojuma motīva 2010. gadā, % 7% 17% Citi motīvi Ciemošanās pie 75 673 draugiem, radiniekiem 44% 196 814 Atpūta 499 164 32% Darījumi 368 397Avots: Rīgas tūrisma koordinācijas un informācijas centrs
 34. 34. Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 Rīgas kultūras potenciāla izpausmes Ilgtermiņa kultūras un radošo industriju politikasattīstība
 35. 35. Uzkrātās ārvalstu investīcijas Rīgā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, milj. latu 3500 3325,8 3167,1 3031,6 3000 2500 2156,2 2000 1642,6 1434,8 1500 1248,8 949,5 973,4 1031,1 1000 852,2 766,7 500 m V L n a v c e s I j t l i ī . , 0Avots: Lursoft
 36. 36. Nefinanšu investīcijas Rīgā 2010. gada salīdzināmajās cenās, milj. latu 2500 2372,9 2145,6 2079,9 2000 1798,9 1558,1 1579,6 1500 1266,8 1110,3 1123,6 1017,2 1005,3 1000 869 756,2 673,6 512,4 426,8 459,4 500 318,6 264,4 267,5 185,6 211 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nefinanšu investīcijas ..tai skaitā būvdarbiAvots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 37. 37. Uzbūvētas dzīvojamās ēkas Rīgā, tūkst. m2 500,00 453,7 450,00 389,5 400,00 349,2 350,00 300,00 250,00 192,7 200,00 165,7 162,8 150,00 132,1 100,00 59,1 50,00 26,10 26,00 18,50 21,30 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde
 38. 38. Izdevumi kapitālieguldījumiem no Rīgas pilsētas pašvaldības konsolidētā budžeta, milj. latu 140 120,2 120 100 95,6 80 72,7 67,2 62,1 56,9 55,5 60 m L n o s j l i , 44,6 44,9 40 28,3 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Avots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010, Rīgas domes Finanšu departaments
 39. 39. Rīga – valsts ekonomikas pamats Rīgas aglomerācijā ietilpst 6984 km2 un 1 148 003 iedzīvotāju (Rīgā – 700 107 (2011))Avots: Pētījums - Rīgas aglomerācijas robežu noteikšana, 2004
 40. 40. Rīgas pilsētas pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi, milj. latu 600 554,8 539,5 500 467,1 459,7 460 454,7 433,1 427,3 434,4 414,6 400 338,8 319,6 300 271,7271,4 221,2 195,9 200,7 209,6 200 181 191,9 169,3 154,6 156,3 143,2 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ienākumi IzdevumiAvots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats, Finanšu departaments
 41. 41. Rīgas pilsētas pašvaldības tiešā parāda apjoma dinamika 50% 120 45% 45% 101,6 40% 39% 100 93,9 93,6 40% 87 85 85 35% 33% 77 77 80 31% 30% 25% 25% 60 22% 51 23% 21% 20% 40 15% 18% 32 10% 20 5% 0% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Parāda apjoms (milj. latu) Parāds (% pret ieņēmumiem)Avots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats, Rīgas domes Finanšu departaments
 42. 42. Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2010. gadā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 19,30% Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 3,81% Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 5,30% Pārējie nodokļu ieņēmumi 0,38% 60,09% 0,57% Valsts un pašvaldību nodevas 6,16% 4,40% Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem Pārējie nenodokļu ieņēmumi Maksājumi no valsts pamatbudžetaAvots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010
 43. 43. Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra 2010. gadā Vispārējie valdības dienesti 9,59% 15,09% Sabiedriskā kārtība un drošība 9,60% Ekonomiskā darbība 1,78% Vides aizsardzība Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Veselība 23,01% Atpūta, kultūra un reliģija Izglītība 31,65% Sociālā aizsardzība 0,20% Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 4,92% 4,12% 0,03%Avots: Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2010
 44. 44. Rīgas pilsētas kredītreitinga vēsture Kredīta reitinga Standart & Poor’s reitings saistībām vietējā Moody’s Investors Service reitings saistībām piešķiršanas gads un ārvalstu valūtā vietējā un ārvalstu valūtā 1997 BBB-/Positive/A-3 - 1999 BBB/Stable/A-3 - 2001 BBB/Positive/A-3 - 2003 BBB-/Stable/A-3 - 2004 BBB-/Stable/A-3 - 2005 BBB/Stable/A-3 - 2006 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 2007 BBB/Stable/A-3 A2 Stable 2008 BBB-/Negative/A-3 A3 Negative 2009 BB/Negative/B Baa3 Negative 2010 BB/Stable/B Baa3 Stable 2011 BB+/Stable/B Baa3 StableAvots: Rīgas domes Finanšu departaments
 45. 45. Stratēģijas uzraudzības sistēma (SUS) Es pētu Rīgu
 46. 46. Rīgas vīzijaRīga – iespēja ikvienam!
 47. 47. Rīgas stratēģiskie mērķi
 48. 48. Attīstības programmas sasaistear pārējiem plānošanas dokumentiemUzdevumi Ikgadējs pārskats  2010. gadā programmas un stratēģijas aktualizācija  2012. gadā – Attīstības programmas 2014.-2020. gadam rakstīšana
 49. 49. Rī gas prioritā rietelpiskā s attī stī basprojekti un tozonē jumslaikposmam no2006 -2012
 50. 50. Rīgas vēsturiskais centrs un aizsargjoslas Platība: 304,05 km2 UNESCO noteiktāRīgas vēsturiskā centrarobeža – 438,3 ha(1,43% no kopējāspilsētas platības) Rīgas vēsturiskācentra aizsargjosla –1574,2 ha (5,13% nokopējās pilsētas platības)
 51. 51. Rīgas arteriālo ielu attīstības koncepcijaAvots: www.ziemelukoridors.lv
 52. 52. Esošie un perspektīvie veloceliņi RīgāAvots: Rīgas domes Satiksmes departaments
 53. 53. www.sus.lv
 54. 54. www.apkaimes.lv
 55. 55. RĪ GAS DOMES PILSĒ TAS ATTĪ STĪ BAS DEPARTAMENTSwww.rdpad.lv www.sus.lv www.apkaimes.lv www.investinriga.com

×