Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latvijas budžeta struktūra - salīdzinot ar ES

2,388 views

Published on

Latvijas un ES valstu publiskie izdevumi/ieņēmumi 2009. gadā salīdzināti nozaru griezumā (COFOG kategorijās)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latvijas budžeta struktūra - salīdzinot ar ES

 1. 1. Vispārējās valdības budžeta izdevumifunkciju sadalījumā Latvijā un ES<br />Tautsaimniecības analīzes departaments<br />2011.gada 6. jūnijā<br />
 2. 2. Vispārējās valdības ieņēmumi ES valstīs 2009.gadā, % no IKP<br />2<br />Datu avots: Eurostat<br />
 3. 3. Vispārējās valdības ieņēmumi ES valstīs 2011.gadā, % no IKP<br />3<br />Datu avots: Eiropas Komisijas 2011.gada pavasara prognozes<br />
 4. 4. Vispārējās valdības izdevumi ES valstīs 2009.gadā, % no IKP<br />4<br />Datu avots: Eurostat<br />
 5. 5. Vispārējās valdības izdevumi ES valstīs 2011.gadā, % no IKP<br />5<br />Datu avots: Eiropas Komisijas 2011.gada pavasara prognozes<br />
 6. 6. COFOG klasifikācija<br />6<br />COFOG (Classification of the functions of government) <br />1999.gadā OECD izstrādātā un ANO publicēta valdības funkciju klasifikācija. Tā tiek izmantota, lai sadalītu vispārējās valdības budžeta izdevumus atbilstoši to funkcionālajām kategorijām.<br />Vispārējie valdības dienesti<br />Aizsardzība<br />Sabiedriskā kārtība un drošība<br />Ekonomiskā darbība<br />Vides aizsardzība<br />Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana<br />Veselība<br />Atpūta, kultūra, reliģija<br />Izglītība<br />Sociālā aizsardzība<br />
 7. 7. Vispārējās valdības izdevumisociālajai aizsardzībai 2009.gadā, % no IKP<br />7<br />Datu avots: Eurostat<br />
 8. 8. Vispārējās valdības izdevumi sociālajaiaizsardzībai 2009.gadā, EUR uz 1 iedzīvotāju<br />8<br />Datu avots: Eurostat<br />
 9. 9. Vispārējās valdības izdevumiveselībai 2009.gadā, % no IKP<br />9<br />Datu avots: Eurostat<br />
 10. 10. Vispārējās valdības izdevumi veselībai 2009.gadā, EUR uz 1 iedzīvotāju<br />10<br />Datu avots: Eurostat<br />
 11. 11. Vispārējās valdības izdevumiizglītībai 2009.gadā, % no IKP<br />11<br />Datu avots: Eurostat<br />
 12. 12. Vispārējās valdības izdevumiekonomiskajai darbībai 2009.gadā, % no IKP<br />12<br />Datu avots: Eurostat<br />
 13. 13. Vispārējās valdības izdevumiaizsardzībai 2009.gadā, % no IKP<br />13<br />Datu avots: Eurostat<br />
 14. 14. Vispārējās valdības izdevumi vispārējiem valdības dienestiem 2009.gadā, % no IKP<br />14<br />Datu avots: Eurostat<br />
 15. 15. Vispārējās valdības izdevumu struktūra funkciju sadalījumā 2009.gadā valstīs ar zemiem ieņēmumiem<br />15<br />Datu avots: Eurostat<br />
 16. 16. Vispārējās valdības izdevumu struktūra funkciju sadalījumā 2009.gadā valstīs ar augstiem ieņēmumiem<br />16<br />Datu avots: Eurostat<br />
 17. 17. Latvijas vispārējās valdības izdevumu struktūra funkciju sadalījumā 2008. un 2009.gadā, %<br />17<br />Datu avots: CSP, Eurostat<br />
 18. 18. Galvenie secinājumi<br />18<br />Latvijas vispārējās valdības budžeta izdevumu struktūra ir atbilstoša valstij ar zemiem ieņēmumiem;<br />Salīdzinājumā ar citām ES valstīm Latvijā lielāks īpatsvars budžetā un iekšzemes kopproduktā ir izdevumiem ekonomiskajai darbībai, kas pamatā ir izskaidrojams ar lielu ES fondu īpatsvaru, un izdevumiem izglītībai. Līdzīga budžeta struktūra ir arī citām valstīm ar zemiem ieņēmumiem;<br />Neskatoties uz to, ka 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu Latvijā sociālās aizsardzības izdevumu īpatsvars budžetā pieauga, galvenokārt tādēļ, ka krīzes ietekmē šī pozīcija netika tik būtiski samazināta kā citi izdevumi, līdzīga tendence ir vērojama arī citās zemu ieņēmumu valstīs;<br />Latvijā izdevumi sociālajai aizsardzībai un veselībai uz vienu iedzīvotāju, neskatoties uz cenu atšķirībām starp valstīm, veido trešo zemāko rādītāju aiz Bulgārijas un Rumānijas, un tas ir 3-4 reizes zemāks nekā vidēji ES.<br />

×