Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Wordt het nog Pasen voor Judas?
Otto Weiss  Denken, is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
 
Slotfragment van het Judasevangelie "En zij [de Schriftgeleerden] letten nauwkeurig op hoe zij hem [Jezus] gevangen k...
j u ·das·streek (de ~) 1 verraderlijke streek j u ·das·sen (ov.ww., ook abs.) 1 (iem.) geniepig plagen => pesten j ...
Negatieve beeldvorming in de kunst
 
 
 
Profiel van Judas <ul><li>Eén van de Twaalven </li></ul><ul><li>Matth. 10 </li></ul>1 Daarop riep hij zijn twaalf leerling...
2. Man uit Kariot Judas Iskariot betekent letterlijk man uit Kariot. Een plaats in Judea. Judas is de Griekse naam voor Ju...
3. Verrader? <ul><li>Joh. 13 </li></ul><ul><li>2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Jud...
<ul><li>Het Griekse woord dat in onze vertalingen </li></ul><ul><li>met “verraden” is vertaald, is “paradous”. </li></ul><...
<ul><li>Romeinen 8 </li></ul><ul><li>32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen h...
4. Dief <ul><li>Johannes 12 </li></ul><ul><li>6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief:...
De rol van Judas <ul><li>Gespannen verwachting </li></ul><ul><li>Matth. 16 </li></ul><ul><li>16 ‘U bent de messias, de Zoo...
Intocht wordt aftocht <ul><li>Matth. 21 </li></ul><ul><li>17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië,...
Er knapt iets <ul><li>Zalving in Betanie </li></ul><ul><li>Johannes 12: 1-8 </li></ul><ul><li>Matth. 26: </li></ul><ul><l...
Laatste Avondmaal
<ul><li>Matth. 26 </li></ul><ul><li>Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder...
Marc. 14:21
<ul><li>Hier een letterlijke weergave in het Nederlands: DE ZOON DES MENSEN GAAT WEL HEEN GELIJK VAN  HEM  GESCHREVEN IS...
 
<ul><li>Matth. 26 </li></ul><ul><li>47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap v...
berouw <ul><li>Matth. 27 </li></ul><ul><li>3 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, ...
<ul><li>5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. 6 De hogepriesters verzamelden de zi...
Judas type van het Joodse volk
Judas Lot <ul><li>Hand. 2 </li></ul><ul><li>22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u...
<ul><li>Hand. 3 </li></ul><ul><li>17 Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. 18 Z...
Jezus in control <ul><li>Joh. 10 </li></ul><ul><li>17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer te...
Eind goed al goed <ul><li>Romeinen 5 </li></ul><ul><li>18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft gele...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Wordt het nog pasen voor Judas?

Is Judas voor eeuwig verdoemd? Een voorbeeld hoe het slecht met je kan aflopen? Of is er nog hoop voor Judas en dus voor alle mensen?

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Wordt het nog pasen voor Judas?

 1. 2. Wordt het nog Pasen voor Judas?
 2. 3. Otto Weiss Denken, is zo buitengewoon vermoeiend dat velen de voorkeur geven aan oordelen.
 3. 5. Slotfragment van het Judasevangelie &quot;En zij [de Schriftgeleerden] letten nauwkeurig op hoe zij hem [Jezus] gevangen konden nemen, want zij vreesden het volk. Wij zeiden: 'Hij zal in hun handen komen zoals geprofeteerd is.' Ze gingen naar Judas en zeiden tot hem: '(-) hoewel jij goddeloos bent op deze plaats, nu ben je de ware discipel van Jezus.' En hij antwoordde hen overeenkomstig hun wens. En Judas ontving geld. En hij gaf hem over. [Dit is het einde van] Het Evangelie van Judas.&quot;
 4. 6. j u ·das·streek (de ~) 1 verraderlijke streek j u ·das·sen (ov.ww., ook abs.) 1 (iem.) geniepig plagen => pesten j u ·das·pen·ning (de ~ (m.)) 1 tweejarige kruisbloemige plant met platte, zilverwitte vruchten j u ·das·loon (het ~) 1 verradersloon j u ·das·kus (de ~ (m.)) 1 verraderlijke kus j u ·das (de ~ (m.), ~sen) 1 verraderlijk mens => verrader
 5. 7. Negatieve beeldvorming in de kunst
 6. 11. Profiel van Judas <ul><li>Eén van de Twaalven </li></ul><ul><li>Matth. 10 </li></ul>1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. 2 Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, 3 Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, 4 en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.
 7. 12. 2. Man uit Kariot Judas Iskariot betekent letterlijk man uit Kariot. Een plaats in Judea. Judas is de Griekse naam voor Juda.
 8. 13. 3. Verrader? <ul><li>Joh. 13 </li></ul><ul><li>2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. </li></ul>
 9. 14. <ul><li>Het Griekse woord dat in onze vertalingen </li></ul><ul><li>met “verraden” is vertaald, is “paradous”. </li></ul><ul><li>Het is een vorm van het werkwoord </li></ul><ul><li>“ paradidomi”. Volgens de studie bijbel heeft </li></ul><ul><li>dit werkwoord verschillende betekenisnuances. </li></ul><ul><li>Overhandigen, overdragen. </li></ul><ul><li>Overleveren, uitleveren. </li></ul><ul><li>Overleveren, overbrengen. </li></ul><ul><li>Overlaten, toelaten. </li></ul>
 10. 15. <ul><li>Romeinen 8 </li></ul><ul><li>32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? </li></ul>
 11. 16. 4. Dief <ul><li>Johannes 12 </li></ul><ul><li>6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. </li></ul>
 12. 17. De rol van Judas <ul><li>Gespannen verwachting </li></ul><ul><li>Matth. 16 </li></ul><ul><li>16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. </li></ul>
 13. 18. Intocht wordt aftocht <ul><li>Matth. 21 </li></ul><ul><li>17 Zo liet hij hen staan, en hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. </li></ul>
 14. 19. Er knapt iets <ul><li>Zalving in Betanie </li></ul><ul><li>Johannes 12: 1-8 </li></ul><ul><li>Matth. 26: </li></ul><ul><li>14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters </li></ul>
 15. 20. Laatste Avondmaal
 16. 21. <ul><li>Matth. 26 </li></ul><ul><li>Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ </li></ul>
 17. 22. Marc. 14:21
 18. 23. <ul><li>Hier een letterlijke weergave in het Nederlands: DE ZOON DES MENSEN GAAT WEL HEEN GELIJK VAN HEM GESCHREVEN IS MAAR WEE DIE MENS DOOR WIE DE ZOON DES MENSEN OVERGEGEVEN WORDT HET WARE VOORTREFFELIJK VOOR HEM ZO DIE MENS NIET GEBOREN WAS  </li></ul>
 19. 25. <ul><li>Matth. 26 </li></ul><ul><li>47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. 48 Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: ‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, ben je daarvoor gekomen?’ </li></ul>
 20. 26. berouw <ul><li>Matth. 27 </li></ul><ul><li>3 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug 4 en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’ </li></ul>
 21. 27. <ul><li>5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. 6 De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.’ 7 Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. 8 Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de Bloedakker. 9 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, 10 en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’ </li></ul>
 22. 28. Judas type van het Joodse volk
 23. 29. Judas Lot <ul><li>Hand. 2 </li></ul><ul><li>22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. </li></ul>
 24. 30. <ul><li>Hand. 3 </li></ul><ul><li>17 Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders. 18 Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven. 19 Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. </li></ul>
 25. 31. Jezus in control <ul><li>Joh. 10 </li></ul><ul><li>17 De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ </li></ul>
 26. 32. Eind goed al goed <ul><li>Romeinen 5 </li></ul><ul><li>18 Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19 Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden </li></ul>

×