Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eeuwig is niet altijd
Olam Een tijdsperiode bestaande uit dagen. Doorlopend, maar niet eindeloos. De precieze duur kan verborgen zijn.
Jeremia 17: 4,27 4 Het land dat ik je schonk, zul je moeten verlaten, ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend...
27 Maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod om de sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen...
Jer. 25:9 Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, 9 zal ik alle ...
Jer. 31: 38 38 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Dan loopt de m...
Jes. 32: 14,15 14 De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes v...
15 Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, e...
Aioon <ul><li>Dit zelfstandig naamwoord en zijn vervoeging aionisch komen in het NT meer dan 190 maal voor. </li></ul><ul...
´Een tijd, tijdperk: een periode van niet vaststaande duur, of tijd gezien in relatie met wat plaats vindt in die periode....
Aionios (bijvoegelijk naamwoord) <ul><li>Dit betekent eeuwig. In het algemeen geeft aionios aan dat iets of iemand zonder ...
Een christelijk mysterie <ul><li>Het zelfstandig naamwoord duid op een tijdsperiode, terwijl als je er een bijvoeglijk naa...
Wit verandert in zwart. De hond is wit. Wit als bijvoeglijk naamwoord: De zwarte hond.
Vreemde zaken
Lucas 1: 33 <ul><li>33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen ein...
Openbaring 11 <ul><li>15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu be...
1 Cor. 15 <ul><li>20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood e...
Hebr. 9: 1,2 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de pr...
Ef. 3 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Chr...
Gal. 1 <ul><li>3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft ...
Ef 2 <ul><li>6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus J...
Toekomende eeuw <ul><li>Joh. 3:16 </li></ul><ul><li>16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeve...
Math. 25 <ul><li>46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ </li>...
Laatste aioon <ul><li>Vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde </li></ul><ul><li>Openbaring 21-22 </li></ul>
Einddoel <ul><li>1 Cor. 15: 22-28 </li></ul><ul><li>Coll. 1: 15-20 </li></ul><ul><li>15 Beeld van God, de onzichtbare, is ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eeuwig is niet altijd

Bijbelstudie van stichting In Perspectief
Wim Hoogendijk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eeuwig is niet altijd

 1. 1. Eeuwig is niet altijd
 2. 2. Olam Een tijdsperiode bestaande uit dagen. Doorlopend, maar niet eindeloos. De precieze duur kan verborgen zijn.
 3. 3. Jeremia 17: 4,27 4 Het land dat ik je schonk, zul je moeten verlaten, ik maak je de slaaf van je vijanden in een onbekend land. Want mijn toorn slaat uit als een vuur en zal altijd blijven woeden.
 4. 4. 27 Maar als jullie geen gehoor geven aan mijn gebod om de sabbat als heilige dag te vieren, als jullie op die dag goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen blijven brengen, zal ik de poorten in vlammen doen opgaan, en zal vuur de burchten van Jeruzalem verteren – en niemand die het zal blussen.’
 5. 5. Jer. 25:9 Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Omdat jullie niet naar mij hebben geluisterd, 9 zal ik alle volken van het noorden met mijn dienaar, koning Nebukadnessar van Babylonië, ontbieden – spreekt de HEER . Ik stuur ze op de inwoners van dit land af en op alle omringende volken. Ik breng alle inwoners om; ze zullen afschuw en ontzetting wekken, en dit land zal voor altijd in puin liggen.
 6. 6. Jer. 31: 38 38 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Jeruzalem wordt herbouwd en aan mij wordt gewijd. Dan loopt de muur weer vanaf de Chananeltoren tot aan de Hoekpoort, 39 en vanaf dat punt zal hij worden verlengd naar de Gareb, en dan een bocht naar Goa maken.
 7. 7. Jes. 32: 14,15 14 De vesting zal verlaten liggen, het rumoer van de stad valt stil. Burcht en wachttoren worden ruïnes voor altijd, een lustoord voor wilde ezels, weidegrond voor het vee.
 8. 8. 15 Zo zal het blijven totdat van boven een geest over ons wordt uitgegoten. Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud.
 9. 9. Aioon <ul><li>Dit zelfstandig naamwoord en zijn vervoeging aionisch komen in het NT meer dan 190 maal voor. </li></ul><ul><li>Wat betekent Aioon: </li></ul><ul><li>´Lange (onafzienbare) tijdsperiode´ Elke Aioon heeft een begin en een eind. (Pop, Bijbelse woorden en hun geheim) </li></ul>
 10. 10. ´Een tijd, tijdperk: een periode van niet vaststaande duur, of tijd gezien in relatie met wat plaats vindt in die periode. (Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words)
 11. 11. Aionios (bijvoegelijk naamwoord) <ul><li>Dit betekent eeuwig. In het algemeen geeft aionios aan dat iets of iemand zonder begin of einde in de tijd is. (Studiebijbel) </li></ul>
 12. 12. Een christelijk mysterie <ul><li>Het zelfstandig naamwoord duid op een tijdsperiode, terwijl als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt veranderd het plotseling 180 graden van betekenis, en betekent het ´eindeloos´. </li></ul>
 13. 13. Wit verandert in zwart. De hond is wit. Wit als bijvoeglijk naamwoord: De zwarte hond.
 14. 14. Vreemde zaken
 15. 15. Lucas 1: 33 <ul><li>33 Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ </li></ul>
 16. 16. Openbaring 11 <ul><li>15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. </li></ul><ul><li>Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ </li></ul>
 17. 17. 1 Cor. 15 <ul><li>20 Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22 Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. 23 Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. 24 En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. </li></ul>
 18. 18. Hebr. 9: 1,2 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.
 19. 19. Ef. 3 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem
 20. 20. Gal. 1 <ul><li>3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. </li></ul>
 21. 21. Ef 2 <ul><li>6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus </li></ul>
 22. 22. Toekomende eeuw <ul><li>Joh. 3:16 </li></ul><ul><li>16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. </li></ul>
 23. 23. Math. 25 <ul><li>46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ </li></ul>
 24. 24. Laatste aioon <ul><li>Vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde </li></ul><ul><li>Openbaring 21-22 </li></ul>
 25. 25. Einddoel <ul><li>1 Cor. 15: 22-28 </li></ul><ul><li>Coll. 1: 15-20 </li></ul><ul><li>15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, </li></ul><ul><li>eerstgeborene van heel de schepping: </li></ul><ul><li>16 in hem is alles geschapen, </li></ul><ul><li>alles in de hemel en alles op aarde, </li></ul><ul><li>het zichtbare en het onzichtbare, </li></ul><ul><li>vorsten en heersers, machten en krachten, </li></ul><ul><li>alles is door hem en voor hem geschapen. </li></ul><ul><li>17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. </li></ul><ul><li>18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. </li></ul><ul><li>Oorsprong is hij, </li></ul><ul><li>eerstgeborene van de doden, </li></ul><ul><li>om in alles de eerste te zijn: </li></ul><ul><li>19 in hem heeft heel de volheid willen wonen </li></ul><ul><li>20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, </li></ul><ul><li>alles op aarde en alles in de hemel, </li></ul><ul><li>door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. </li></ul>

×