Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coachen met het enneagram

1,533 views

Published on

Coachen met het enneagram

 1. 1. Welkom op het Coach Café Leuven DOORBRAKEN IN COACHING MET HET ENNEAGRAM 4 sept. 2013
 2. 2. GEDRAG ≠ DRIJFVEER
 3. 3. DOEL EN AGENDA Voeling krijgen met het Enneagram Proeven van de negen types Toepassing in coaching Zelfreflectie in kleine groep
 4. 4. 4 Bewuster sturen •Betere zelfkennis/sturing via het Enneagram •Coachen met het Enneagram •Communicatie en leiderschap trainingen •Doorbraak Coaching Efficiënter werken •Leer blind typen in 4 uur •Win één uur per dag dankzij slimme webtools •Baas van jouw tijd en E-mail •Lees een boek per uur Doorbraken in…
 5. 5. 5
 6. 6. DE WERELD DIE IS ≠ DE WERELD DIE WE ERVAREN NEUROLOGISCH COMPLOT het brein construeert een verhaal dat opgevoerd wordt in het theater van het bewustzijn (Greet Kayaert)
 7. 7. ENNEAGRAM = MANIER VAN KIJKEN NAAR DE WERKELIJKHEID VALSE (vaak onbewuste) IDENTIFICATIE MET EEN DRIJFVEER OF TYPE Vrijheid = loslaten van de identificatie en bewuster kunnen sturen
 8. 8. 8 Wat je denkt… INTERNE DIALOOG MISSIE OVERTUIGINGENWaarom IDENTITEITWie OMGEVING Waar GEDRAGWat Hoe VAARDIGHEDEN is wat je doet… Wat je denkt, is wat je doet…
 9. 9. GEEN QUICK FIX MAAR IN ESSENTIE HEEL EENVOUDIG
 10. 10. De hervormer 1 De Helper 2 De Presteerder 3 De Individualist 4 De Onderzoeker 5 De Loyalist 6 De Enthousiasteling 7 De Uitdager 8 De Vredestichter 9 9 types
 11. 11. TYPEVOORSTELLING - NIET IN HOKJE - NUMMERS IPV NAMEN - NIET STEREOTYPEREN (gedrag ≠drijfveer) - ALLE TYPES ZIJN GELIJKWAARDIG - NIET ALLES HOEFT TE KLOPPEN - HERKENNING IN MEERDERE TYPES KAN
 12. 12. TYPEVOORSTELLING WAAR GAAT ONBEWUST JOUW AANDACHT NAAR TOE YOUR TYPE SHOWS UP WHEN YOU DO NOT OEPS, IK HEB HET WEER GEDAAN!
 13. 13. TYPE 8: DE UITDAGER
 14. 14. Ik ben goed en ok als ik sterk ben en niet afhang van anderen Wil onafhankelijk zijn en voor zichzelf zorgen Veel power en energie (je kan er niet naast kijken) Rechtoe rechtaan (what you see is what you get) Natuurlijke leider, visie en actie, pragmatisch Alles of niets - Intens en direct – daagt uit Hoog “eigen” rechtvaardigheidsgevoel Beschermend voor “zijn” zwakkeren Dominant, bot, confrontatie zoekend, wraakzuchtig 8 De Uitdager
 15. 15. De 8 wil gecoacht worden als: Hij door dominant gedrag anderen wegjaagt Hij angst heeft zijn autonomie en onafhankelijkheid te verliezen Help hem: In te zien dat zwakte tonen een teken van sterkte is Te dimmen In contact te komen met zijn hart 8 De Uitdager als coachee
 16. 16. De 8 coach is fantastisch: Inspireert door er te zijn Je weet wat je er aan hebt (draait niet rond de pot) Kan je leren om met volle kracht in het leven te staan Opgelet: Blaas de coachee niet weg (zorg voor rapport) Leg eigen visie niet op (doe het maar op mijn manier) Wees geduldig met coachees die niet direct in actie gaan Durf kwetsbare zaken te bespreken 8 De Uitdager als coach
 17. 17. TYPE 9: DE VREDESTICHTER
 18. 18. Ik ben goed en ok als ik zelf en anderen ok en in harmonie zijn Wil harmonie, vrede en heelheid Open voor anderen hun mening, bescheiden Uitstekende bemiddelaars (begrijpen iedereen) Positief ingesteld, zien het goede in anderen Uiterst conflict vermijdend, houden mening voor zich Passief-agressief (ja zeggen, neen doen) Laten hun agenda bepalen door anderen Sussen en verdoven woede, talmen, zien geen prioriteiten 9 De Vredestichter
 19. 19. De 9 wil gecoacht worden als: De realiteit hem dwingt de problemen aan te pakken Als hij confrontatie en conflict uit de weg blijft gaan Als zijn leven/werk maar wat voortkabbelt Help hem: Herinneren wat hij zelf echt wil Opkomen voor zijn eigen mening en plek Te ervaren dat conflicten aangaan innerlijke rust brengt Te focussen Autonomie ≠ afzijdig blijven 9 De Vredestichter als coachee
 20. 20. De 9 coach is fantastisch: Van nature zeer tolerante, luisterende en niet- oordelende houding Kan zich uitstekend inleven Straalt rust uit Opgelet: Focus niet enkel op goede sfeer en harmonie Durf uitdagen en confronteren Laat niet te veel ruimte aan de coachee Zorg voor structuur in het coachingsgesprek 9 De Vredestichter als coach
 21. 21. TYPE 1: DE HERVORMERTYPE 1: DE HERVORMER
 22. 22. 1 De Hervormer Ik ben goed en ok als ik de juiste dingen doe Focus op wat goed of fout is Hoge ethische normen (voor zichzelf en anderen) Sterk gevoel van ‘missie’, reden voor hun bestaan Sterke zelfbeheersing (‘rigide’ lichaamspanning) Grondig en goed georganiseerd, orde, netheid, stiptheid Constant oordelend (zichzelf en anderen) Constante ergernis en onderdrukte woede Bang om fouten te maken (geen woede of ergernis tonen) Ongeduldig en prikkelbaar, sarcastisch en kritisch
 23. 23. De 1 wil gecoacht worden als: Hij van zichzelf weer te veel moet Hij beseft dat zijn eigen idealen fout zijn Hij zich constant zit te ergeren aan zichzelf/anderen Help hem: Controle los te laten en te ontspannen Zich bewust te worden van de innerlijke criticus (‘moeten’) en er afstand van te nemen Zijn eigen hoge criteria in vraag stellen (soepeler = meer autonomie) 1 De Hervormer als coachee
 24. 24. De 1 coach is fantastisch: Kan het hele coachingtraject goed structureren en biedt houvast  is integer, correct  geeft richting, inspireert door eigen goede voorbeeld Opgelet: Ga zelf niet te hard werken Hou je niet te strak aan coachingsprocedures Ontspan, relax, go with the flow 1 De Hervormer als coach
 25. 25. TYPE 2: DE HELPER TYPE 2: DE HELPER
 26. 26. 2 De Helper Ik ben goed en ok als ik al helpend verbonden en geliefd ben Zoekt geliefd te zijn en innig verbonden Focus op relaties-omgaan met mensen = fulltime job Genieten van ‘zorgen voor’, ‘aandacht geven’, helpen Zeer positief ingesteld Vergeten hun eigen behoeften Problemen met grenzen (van zichzelf en anderen) Willen anderen behagen, erkenning krijgen Creatief in zichzelf interessant en nuttig maken Ambiëren speciale plaats in leven van anderen
 27. 27. De 2 wil gecoacht worden als: Hij door te veel te willen helpen anderen wegjaagt Hij te weinig erkenning ervaart en zich eenzaam voelt Help hem: Te geven zonder iets terug te willen krijgen Zijn eigen behoeftes (h)erkennen Beter grenzen aan te voelen In te zien dat hij ook fantastisch is zonder te geven 2 De Helper als coachee
 28. 28. De 2 coach is fantastisch: Heeft een empowerende, warme houding  Geeft de coachee een goed gevoel  Voelt heel goed de behoeften van de coachee aan Opgelet: Je bent soms een betere coach als je niet aardig bent Maak je zelf niet onmisbaar Ga achteruit zitten (en niet vooruit te dicht bij coachee) 2 De Helper als coach
 29. 29. TYPE 3: DE PRESTEERDERTYPE 3: DE PRESTEERDER
 30. 30. 3 De Presteerder ik ben goed en ok als ik succesvol ben Wil de beste zijn, potentieel maximaal benutten Steeds bezig om te schitteren, falen bestaat niet Groot aanpassingsvermogen, diplomatisch Doelmatig, effectief en ijverig, helpen anderen Persoonlijke waarde = successen die hij boekt Leeft vaak het verloren leven van vader/moeder Kameleon, heel veel gezichten Overtuigen zichzelf en anderen dat alles super gaat Overdrijven of verzinnen successen
 31. 31. De 3 wil gecoacht worden als: Als hij het gevoel heeft te falen en dat eigen succes geen waarde blijken te hebben Als hij het gevoel heeft niet ‘echt’ over te komen Als hij geen erkenning meer ervaart Help hem: Meer te “zijn” en minder te "doen" Zijn eigenwaarde ≠ zijn werk of successen) Bij zijn echte gevoelens te komen Zichzelf te tonen zoals hij echt is 3 De Presteerder als coachee
 32. 32. De 3 coach is fantastisch: Is heel enthousiasmerend en daadkrachtig Is sterk om mensen naar efficiëntie en actie te coachen Is optimistisch en hoopgevend, kan charmeren en een goed gevoel geven Opgelet: Snel zichtbare resultaten halen is niet bij elke coachee de juiste strategie (te weinig aandacht voor leerproces) Je past je mogelijk te sterk aan de denkwereld en doelen van de coachee (kameleon) Durf ook op gevoelens coachen 3 De Presteerder als coach
 33. 33. TYPE 4: DE INDIVIDUALIST
 34. 34. 4 De Individualist Ik ben goed en ok als ik intimiteit en écht contact voel Wil erkend worden om unieke, authentieke kwaliteiten Zeer bewust van eigen emoties, wil diepgaande en intense contacten op zoek naar de diepten van het hart Persoonlijke stijl (symbolisch kleden) Schoonheid en goede smaak zijn belangrijk Voelt zich alleen en onbegrepen (heeft de handleiding niet) Focus op wat ontbreekt Constante stemmingswisselingen en ups & downs Wentelt zich in pijn en drama => arme ik Verzuipt in emoties en fantasieën, drama-queen
 35. 35. De 4 wil gecoacht worden als: Als hij zijn eigen kansen verknalt (= afstand scheppen i.p.v. diep emotioneel contact) Als hij verzuipt in emotionele concepten Als hij zich alleen en onbegrepen voelt Help hem: Te focussen op wat er wel is (ipv wat er ontbreekt) Gemis te aanvaarden In het hier en nu te leven (en niet in vroeger of later) Te focussen op fysieke actie en discipline (ipv leven op de roalercoaster van gevoelens) 4 De Indivualist als coachee
 36. 36. De 4 coach is fantastisch: Spreekt de coachee aan op diepgang en is expert in het managen van diepe gevoelens Gaat naar de essentie gaan en kan daardoor heel verhelderend zijn (de vinger op de wonde) Durft te confronteren Opgelet: Eis niet altijd en constant diepgang (vergeet niet dat de coachee ook in actie moet komen!) Neiging tot aantrekken/afstoten in relaties is verwarrend Elk coachingsgesprek hoeft niet uniek/bijzonder te zijn 4 De Individualist als coach
 37. 37. TYPE 5: DE ONDERZOEKERTYPE 5: DE ONDERZOEKER
 38. 38. 5 De Onderzoeker Ik ben goed en ok als ik de wereld begrijp en expertise opbouw Kennis geeft veiligheid (hoe zit wereld in elkaar?) Deelt graag inzichten en deskundigheid Levendige innerlijke denkwereld Heel vernieuwend en inventief, droge humor Afstandelijk, geïsoleerd, sluit zich af van anderen Sociale interactie is vaak een opgave, de 5 gaat liever kennis opdoen op zijn eentje (kluizenaar) Gaan emoties uit de weg Onconventioneel, onbuigzaam, provocerend
 39. 39. De 5 wil gecoacht worden als: Als hij zich te zeer in mentale concepten verdiept, zich te zeer terugtrekt in zijn hoofd, contact verliest Als hij van emoties weg loopt Als hij de buitenwereld vergeet en zichzelf verwaarloost Help hem: Zich open te stellen voor de buitenwereld (o.a. zijn expertise echt durven neerzetten) Dingen te doen ipv te conceptualiseren Te ervaren dat emoties tonen ok is Sociaal te ontspannen en te interageren 5 De Onderzoeker als coachee
 40. 40. De 5 coach is fantastisch: Kan op een heel objectieve en cognitieve manier naar problemen kijken Heeft heel veel wijsheid en kennis te beschikking waar de coachee kan uit putten  Nodigt de coachee uit om veel te praten, heeft humor Opgelet: Kan terughoudend, vlak en voorzichtig overkomen Neiging om te veel te gaan denken vanuit modellen, te verdwijnen in eigen gedachten, dus minder aanwezig te zijn Neiging om veel energie te steken in de onderzoeksfase en zelf oplossingen te geven 5 De Onderzoeker als coach
 41. 41. TYPE 6: DE LOYALIST
 42. 42. 6 De Loyalist Ik ben goed en ok als ik verantwoordelijk ben en doe wat verwacht wordt Wil een veilige en stabiele omgeving creëren Talent voor problemen opsporen, ‘alerte waakhond’ Groot sociaal netwerk (geeft vangnet en veiligheid) Verantwoordelijk en ijverig, superloyaal (test vriendschap) Innerlijk comité, ‘ja maar...’ Zoekt vertrouwen buiten zichzelf Pessimistisch, piekeren, doemdenken, scannen omgeving Rebelleert (ergens tegen zijn geeft houvast en richting) De ‘contrafobische zes’ gaat door de angst (zoals 8)
 43. 43. De 6 wil gecoacht worden als: Hij een beslissing moet nemen Als hij beseft dat zijn eigen houding zijn persoonlijke veiligheid begint te schaden Help hem: te vertrouwen op zichzelf en het leven, de eigen innerlijke leiding/weten (vs comité aan stemmetjes) Minder wantrouwig in het leven te staan Minder gewicht te geven aan mogelijks negatieve zaken Zich veilig te voelen (o.a. door worst-case scenario’s serieus te nemen) en naast hem te staan 6 De Loyalist als coachee
 44. 44. De 6 coach is fantastisch: Is een uitstekende en stimulerende ‘sparring partner’ (ziet altijd de zwakke kanten van een redenering en nodigt uit tot diepgaande reflectie) Voelt snel aan wanneer de coachee niet oprecht is en zich achter een masker verschuilt (neus voor intriges) Opgelet: Wees niet te voorzichtig in je aanpak Trek jouw waarde als coach niet in twijfel bij geringste negatieve signaal van de coachee Laat je eigen angsten het proces van de coachee niet ondermijnen 6 De Loyalist als coach
 45. 45. TYPE 7: DE ENTHOUSIASTELING
 46. 46. 7 De Enthousiasteling Ik ben goed en ok als ik gelukkig ben en plannen kan maken Wil gelukkig zijn, plezier hebben, zoekt continu afwisseling Vrijheid, alle opties open houden voor nieuwe ervaringen Veel energie en enthousiasme, optimistisch en veelzijdig Snelle, creatieve denkers, veel ideeën en grote veerkracht Rusteloze geest, continu toekomstplannen, versnipperd Ongeduldig, het gras is elders altijd groener Vrijheid = geen verantwoordelijkheid (te oppervlakkig) Vlucht weg van innerlijke bezorgdheid door afleiding te zoeken
 47. 47. De 7 wil gecoacht worden als: Als het gras elders toch niet groener blijkt Als hij beseft dat zijn eigen drukke agenda hem toch niet gelukkig maakt Als hij een enorme leegte en zinloosheid voelt Help hem: In contact te komen met zijn pijn en deze te aanvaarden Echte verantwoordelijkheid te nemen (discipline) In contact te komen met diepere gevoelens Het rookgordijn van charmante opgewektheid te doorprikken 7 De Enthousiasteling als coachee
 48. 48. De 7 coach is fantastisch: Geeft enthousiasme en zelfvertrouwen Heeft een heel associatieve geest en is heel creatief in het bedenken van opties Is een plezant iemand om bij te vertoeven, te ontspannen Kan goed denken in grote lijnen en samenhangen Opgelet: Durf te confronteren (= minder aangenaam gesprek) Geef de coachee de ruimte om zelf oplossingen te zoeken Sta ook stil bij werkelijke behoeften (≠ oplossingen) Zorg voor structuur, wees gediciplineerd als coach 7 De Enthousiasteling als coach
 49. 49. ENNEAGRAM in COACHING is een uitstekend hulpmiddel voor: - het maken van rapport - het stellen van de diagnose is een sterk ontwikkelmodel: - geeft hefbomen voor verandering - geeft richting voor groei (pijlen) - geeft gewenste actie (centra)
 50. 50. ENNEAGRAM in COACHING - Individueel - Koppels - Werkrelaties - Teams
 51. 51. De drijvende centra 18 9 buik – autonomie – woede hart – erkenning – schaamte hoofd – zekerheid – angst 2 3 45 6 7
 52. 52. De drijvende centra : functies 1 2 3 45 6 7 8 9 VOELEN Gevoelens ervaren – Empathie & medeleven – Inleving – Authenticiteit DOEN Beweging – Lichaamsgewaarwordingen – Actie of inertie – Controle – Duidelijk en betrouwbaar buikgevoel DENKEN Info verzamelen Ideeën genereren Scherpzinnig inzicht Objectieve analyse Productieve planning
 53. 53. ZELFREFLECTIE IN KLEINE GROEP Zet je per type (1e of 2e keuze) - Welke lessen voor jou als coach? - Welke lessen voor jou om een coachee van dit type te coachen? - Welk type coach je liever niet (allergie)? - Waar loop je op vast als coach?
 54. 54. 54 Meer info? www.peterplusquin.be

×