Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zij Leefden Lang en Gelukkig (6)

379 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zij Leefden Lang en Gelukkig (6)

 1. 1. Zij  Leefden  Lang  en  Gelukkig  (6)  Door  Peter  de  Kuster  en  Emile  de  Sonnaville      Van  Rendement  op  Investering  naar  Rendement  op  Geluk          Wij  behoren  in  Nederland  tot  de  rijkste  mensen  ter  wereld.  En  toch  zijn  velen  van  ons  niet  gelukkig.  Het  is  tijd  om  ons  af  te  vragen  of  we  de  juiste  geluksdividenden  ontvangen  van  onze  relatieve  rijkdom.  Heeft  de  financiele  dienstverlening  ons  overtuigd  dat  we  nooit  genoeg  geld  zullen  hebben  om  werkelijk  gelukkig  te  zijn,  dat  werkelijke  rijkdom  altijd  een  trede  hoger  op  de  ladder  ligt?    Ons  geld  heeft  de  macht  om  ons  ofwel  te  bevrijden  of  meer  gevangenschap  te  creeren.  Het  heeft  de  macht  om  ons  betekenis  te  helpen  vinden  of  om  ons  verder  tot  wanhoop  te  drijven.  Het  heeft  veel  te  maken  met  hoe  wij  geld  waarderen.  Geld  kan  gebruikt  worden  op  een  manier  dat  het  een  gevoel  van  balans  geeft  in  onze  levens  of  geinvesteerd  worden  in  activiteiten  die  niets  meer  doen  dan  het  manische  tempo  verhogen  of  zelfs  versnellen.  Geld  kan  gebruikt  worden  als  veilige  grenzen  voor  ons  heden  en  de  toekomst  of  we  kunnen  het  gebruiken  op  een  manier  die  bijdraagt  tot  ons  dagelijks  stressniveau.  Onze  houding  ten  opzichte  van  ons  geld  kan  het  verschil  zijn  tussen  een  gevoel  van  geluk  of  een  depressieve  toestand.    
 2. 2. In  2002  werd  voor  de  eerste  keer  in  de  geschiedenis  van  de  Nobel  Prijs  de  prijs  voor  economie  gegeven  aan  een  econoom,  Daniel  Kahneman.  Zijn  werk  heeft  de  eerste  van  vele  lagen  van  emotioneel  en  psychologisch  conflict  blootgelegd  in  onze  besluitvormingsprocessen,  inclusief  onze  relatie  met  geld.    Als  een  cultuur  blijven  we  de  zelfde  geldvergissingen  opnieuw  en  opnieuw  maken  en  het  rendement  dat  we  krijgen  is  verhoogde  stress  en  ontevredenheid.    Krijgen  we  genoeg  geluk  voor  ons  geld?      Wat  is  het  verhaal  achter  jouw  geld?    Denk  eens  aan  de  frustratie  niveaus  die  velen  van  ons  ervaren  als  gevolg  van  geld:     • Een  stel,  dat  al  onder  aanzienlijke  financiele  stress  lijdt,  verhoogt  het   niveau  van  hun  hyotheek  wanneer  zij  een  kleine  salarisverhoging   krijgen.  Een  van  hen  werkt  voor  een  onderneming  die  hard  getroffen   is  door  de  financiele  crisis.   • Een  vrouw  maakt  zich  al  jaren  zorgen  over  haar  hypotheek.  Haar   accountant  vertelt  haar  dat  ze  de  hypotheek  nodig  heeft  vanwege  een   belastingvoordeel.  Elke  keer  wanneer  zij  over  het  onderwerp  begint.   Zij  volgt  zijn  advies  ook  al  leidt  dit  tot  slapeloze  nachten.  Zij  is  81  jaar   oud.                                            
 3. 3.   • Een  man  die  goed  geld  verdient  en  wiens  loopbaan  floreert  kan   zichzelf  er  niet  toe  brengen  om  van  zijn  geld  te  genieten  omdat  hij   beheerst  wordt  door  een  enorme  angst  om  arm  te  zijn.   • Een  vrouw  heeft  het  gevoel  dat  haar  talenten  en  gaves  verspild   worden  door  ze  niet  in  haar  loopbaan  te  gebruiken.  Ze  heeft  echter  zo   veel  schulden  dat  ze  niet  het  gevoel  heeft  dat  ze  het  zich  kan   veroorloven  om  van  carriere  te  wisselen.                             • Zowel  een  echtgenoot  en  zijn  vrouw  voelen  zich  gevangen  in  hun  alles   consumerende  loopbanen  werkend  met  mensen  waar  zij  van  wensten   dat  ze  niet  mee  hoefden  te  werken.  Omdat  zij  bang  zijn  een   verandering  te  maken  en  niet  echt  de  beschikbare  opties  voor  zichzelf   kennen.     • Een  man  ontvangt  een  grote  bonus  en  zet  die  in  op  een  risicovolle   belegging  in  een  biotechnologie  aandeel.  Hij  ziet  het  binnen  een  jaar   verdampen  omdat  hij  zichzelf  niet  ertoe  kan  brengen  het  te  verkopen   en  zijn  vergissing  toe  te  geven.     • Een  vrouw  gebruikt  geld  uit  een  scheidingsregeling  om  een  dure  auto   te  kopen,  een  trip  naar  de  Malediven  en  komt  thuis  om   geconfronteerd  te  worden  met  stijgende  niveaus  van  financiele  stress   door  haar  beslissingen.   • Een  stel  in  hun  zestiger  jaren  verplaatst  al  hun  geld  uit  de  veilige   spaarhavens  wanneer  de  markt  van  aandelen  aan  het  stijgen  is  omdat  
 4. 4. zij  die  hoge  rendementen  niet  willen  laten  voorbijschieten  en  keren   dan  terug  wanneer  de  markt  omlaag  gaat  uit  angst  om  alles  te   verliezen.    Wij  kunnen  allemaal  veel  hoger  geluksdividenden  krijgen  uit  het  geld  dat  wij  hebben  dan  wij  nu  ervaren.    Het  wegen  van  de  emotionele  consequenties  van  financiele  beslissingen  zou  ons  naar  meer  voorzichtige  paden  brengen  met  hoe  wij  geld  verdienen,  hoe  we  geld  investeren  en  hoe  we  geld  uitgeven.      Door  onze  financiele  beslissingen  met  emotionele  en  materiele  rationale  te  wegen  verhogen  wij  de  waarde  uit  ons  geld  krijgen  in  termen  van  geluk,  balans,  veiligheid  en  passie.    De  vier  bouwstenen  in  ons  verhaal  over  ons  leven  en  geld.        Jouw  klanten  weten  dat  hun  geld  niet  zo  gebruikt  moet  worden  dat  het  ontevredenheid,  onzekerheid,  onbalans  en  ongeluk  veroorzaakt.  Toch  doet  het  dit  voor  velen.  Zij  gebruiken  hun  geld  op  een  manier  die  hun  stress  verhoogd  in  plaats  van  hun  welvarendheid  en  gemoedsrust.  Jouw  kans  ligt  er  om  jouw  klanten  te  educeren  om  zeker  te  stellen  dat  zij  hun  grotere  verhaal  zien.                
 5. 5.  Hun  Grotere  Verhaal  Belichten        Wanneer  we  beter  kijken  naar  de  manieren  waarop  wij  omgaan  met  geld  dat  we  ontvangen  kunnen  we  aanpassingen  vinden  (sommige  klein,  sommige  significant)  die  direct  het  geluksdividend  van  minder  stress,  grotere  zekerheid  en  verhoogde  tevredenheid  produceren.  Om  dit  te  laten  gebeuren  dient  geld  in  een  groter  verhaal  van  de  klant  te  worden  geplaatst.    Vraag  jouw  klanten  de  volgende  vraag  te  beantwoorden  is  de  eerste  stap:  is  geld  een  middel  of  een  doel  voor  jou?    Wanneer  het  antwoord  van  jouw  klant  is  dat  het  een  doel  is  –  dat  hij  alleen  een  grote  stapel  geld  wil  op  het  einde  van  de  race  –  dan  zal  deze  klant  wellicht  niet  een  fijne  klant  voor  jou  zijn.  Wanneer  zijn  klant  een  middel  is  voor  iets  dat  belangrijker  is  in  zijn  leven  –  een  middel  om  grotere  zekerheid  geluk  en  belans  te  bereiken  –  dan  zal  deze  vraag  helpen  om  een  krachtig  verhaal  voor  hem  te  creeren.    Een  verhaal  dat  hem  financiele  beslissingen  laat  nemen  vrij  van  stress.      De  Vier  Bouwstenen  van  hun  Verhaal      Wanneer  je  mensen  vraagt  wat  zij  willen  met  hun  geld  en  hun  levens  zijn  de  antwoorden  die  je  vaak  hoort  geluk,  balans,  zekerheid  en  passie.  Hoe  goed  en  wijs  wij  ons  geld  managen  heeft  een  impact  op  al  deze  vier  bouwstenen  van  ons  levensverhaal.      
 6. 6.    In  feite  is  het  vrij  eenvoudig  om  slechte  financiele  beslissingen  te  maken  die  ons  geluk,  balans,  zekerheid  en  betekenis  gevoel  aantasten.    Wanneer  wij  ons  gevangen  voelen  in  geld  producerende  activiteiten  die  ons  weerhouden  dingen  te  doen  die  van  betekenis  zijn  voor  ons.  Hier  volgen  omschrijvingen  van  de  vier  bouwstenen  van  een  levensverhaal  en  de  relaties  met  het  geld  van  jouw  klant.    Geluk:    in  Flow  zijn  met  Wat  jij  Nu  Doet    We  kijken  vaak  naar  de  huizen,  auto’s  en  andere  bezittingen  van  onze  buren.  Reclame  is  erop  gericht  onze  kooplusten  aan  te  wakkeren.  Creeer  een  behoefte  en  vul  die  met  een  produkt  is  hoe  men  denkt.  Dit  zal  jou  gelukkig  maken  is  het  verhaal  van  de  advertentie.      
 7. 7.  Maar  mensen  zullen  uiteindelijk  leren,  of  dat  hopen  wij  althans,  dat  dit  consumentisme  ons  niet  gelukkiger  laat  voelen.  Het  zal  eerder  onze  honger  en  ontevredenheid  verhogen.    Het  geluksgevoel  dat  we  ook  flow  noemen  krijgen  we  wanneer  we  volledig  betrokken  zijn  bij  de  activiteiten  die  we  ondernemen  in  ons  leven.  In  sport,  met  familie,  op  ons  werk  en  ook  met  ons  geld.  Veel  mensen  hebben  zich  een  ongelukkig  gevoel  gekocht  met  hun  geldbeslissingen.    We  kunnen  ons  gelukkiger  voelen  wanneer  onze  geldbeslissingen  verbonden  zijn  met  wat  ons  flow  geeft.    Een  gevoel  van  balans        Wanneer  we  in  werk,  familie,  vrije  tijd  en  persoonlijke  ontwikkeling  flow  ervaren  is  dat  omdat  we  een  gevoel  van  balans  hebben  tussen  de  uitdagingen  die  we  op  deze  gebieden  voelen  en  onze  vaardigheden  om  hierop  in  te  spelen.    Je  gelukkig  voelen  is  een  voortdurende  balans  hiertussen.  Niet  een  eenmalige  actie  of  moment.    Velen  in  onze  samenleving  hebben  het  gevoel  dat  zij  op  diverse  terreinen  te  veel  van  zichzelf  vragen.  Zij  werken  te  lang,  nemen  extra  risico’s,  relaties  lijden  eronder.  Hun  gelukservaringen  verminderen  drastisch.  Hun  verhalen  zijn  tragisch  geworden.    Geld  kan  gebruikt  worden  op  een  manier  die  bijdraagt  aan  ons  gevoel  van  balans  tussen  onze  uitdagingen  en  onze  vaardigheden  op  elk  gebied  van  ons  leven.  Diegenen  die  dit  gedaan  hebben  weten  hoe  zij  gelukkig  kunnen  
 8. 8. omgaan  met  hun  geld.  Hun  leven  gaat  niet  over  het  verdienen  van  geld.  Hun  geld  verdient  hen  een  lang  en  gelukkig  leven.    Een  gevoel  van  zekerheid          Het  gevoel  van  zekerheid,  van  controle  over  de  activiteiten  in  ons  levensverhaal  is  een  voordeel  dat  geld  kan  opleveren.  Wanneer  we  geldzaken  goed  doen  en  de  juiste  middelen  investeren  in  het  heden  en  de  toekomst  kun  je  s’  nachts  op  1  oor  slapen.  Met  de  zekerheid  dat  morgen  ‘van  mij  is’.    Mijn  tijd  is  aan  mij  om  te  investeren  zoals  ik  dat  wil.    Wanneer  we  deze  zekerheid  op  het  spel  zetten  of  verliezen  leven  we  met  angst.  Angst  om  onze  baan  te  verliezen.  Angst  om  nooit  onze  dromen  te  kunnen  volgen.    Angst  om  niet  genoeg  geld  later  over  te  hebben.  Dit  klinkt  waarschijnlijk  als  het  verhaal  van  veel  van  jouw  klanten.    Elke  keer  dat  we  een  financiele  beslissing  nemen  verhogen  we  of  verlagen  we  ons  gevoel  van  zekerheid.  Elke  persoon  is  verschillend  in  hoe  veel  zij  nodig  hebben  om  zich  zeker  te  voelen.  Het  is  belangrijk  om  naar  deze  gevoelens  te  luisteren  wanneer  je  financieel  advies  biedt.  Vanuit  het  verhaal  van  jouw  klant  gezien  dien  je  te  vragen  ‘Wat  is  de  zin  van  het  volgen  van  een  advies  van  een  financieel  professioneel  wanneer  je  er  later  niet  van  kunt  slapen?’.    
 9. 9. Een  gevoel  van  passie    De  zoektocht  van  mensen  naar  passie  in  alles  wat  zij  in  hun  leven  ondernemen  is  eeuwenoud.  Het  geeft  betekenis  aan  jouw  leven.    Mensen  worden  gedreven  door  de  behoefte  om  meeslepende  acties  te  beleven  en  hiermee  ook  een  verschil  te  maken.          Als  gevolg  van  financiele  druk  hebben  veel  mensen  zichzelf  losgekoppeld  van  activiteiten  in  hun  levensverhaal  die  deze  behoefte  aan  passie  en  van  betekenis  zijn  vervullen.  In  stille  momenten  van  wanhoop  vragen  zij  zichzelf  af:  ‘is  dit  alles?’.    Velen  worden  gevangen  in  vaste  patronen.      Veel  mensen  echter,  startend  met  de  manier  waarop  zij  met  hun  geldzaken  omgaan,  zijn  in  staat  geweest  om  met  hun  passie  hun  geld  te  verdienen,  te  investeren  en  te  besteden.  Waarbij  hun  handen,  hoofd  en  hart  samenwerkt  in  activiteiten  waarin  zij  zich  volledig  kunnen  overgeven  en  waarbij  de  tijd  voor  hen  voorbijvliegt.      Of  het  nu  een  proefrit  in  een  droomjob  is  of  een  grotere  loopbaan  verandering,  er  zijn  altijd  geldzaken  bij  betrokken  wanneer  je  meer  passie  in  je  leven  wilt  voelen.  Jouw  uitdaging  is  om  jouw  klanten  te  helpen  dit  te  vinden.            
 10. 10.    Zij  Leefden  Lang  en  Gelukkig          Veel  mensen  leven  hun  hele  levens  in  de  situatie  dat  geld  hun  leven  bepaalt.    Elke  beweging,  verandering  en  levensveranderende  situatie.  Het  eindresultaat  voor  die  mensen  is  stress,  frustratie,  eenzaamheid  en  ontevredenheid  met  wat  zij  bereikt  hebben.  Vraag  diegenen  die  geld  toegestaan  hebben  om  uitsluitend  hun  leven  te  dicteren  of  zij  niet  later  spijt  hiervan  hebben.  Dat  zij  niet  beter  gebruik  hebben  gemaakt  van  hun  belangrijkste  rijkdom  –  leef/tijd.      We  hebben  een  wereld  vol  met  mensen  die  hongeris  zijn  om  te  leren  hoe  zij  gelukkig  kunnen  zijn  met  geld.  Hoe  zij  geld  gebruiken  om  geluk  te  creeren  in  hun  eigen  leven  en  dat  van  anderen.  De  juiste  relatie  met  de  juiste  financieel  dienstverlener,  eentje  die  ’t  echt  begrijpt  en  aanvoelt,  kan  het  verhaal  van  mensen  herschrijven.  Met  enorm  effect  in  hun  persoonlijk  en  professionele  leven.        

×