The Grand Tour Demo

288 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Grand Tour Demo

 1. 1. The Grand TourBUILDING YOUR STORY
 2. 2. Jij Bent de Verhalenverteller van Jouw Eigen Onderneming. Creëer Jouw Eigen Legende. Of Niet!Peter de Kuster met Jan van Opstal Design Rachelle Wessels
 3. 3. VoorwoordThe Grand Tour is van oudsher bekend als de ultieme reis voor ondernemende mensen.Je ging een tijdje weg uit jouw bekende omgeving om inspiratie op te doen in stedenwaar creativiteit en inventiviteit floreerden. Om er je voordeel mee te doen in jouw eigenondernemingen thuis.De laatste paar decennia hebben aan een bepaald soort ondernemers toe-behoord met een bepaald soort verhaal. Computer programmeurs die codeskonden kraken, advocaten die contracten konden vormgeven, MBA’s diemet cijfers konden spelen.Maar de sleutels van het ondernemersparadijs liggen in andere handen.De toekomst behoort aan een heel ander soort ondernemers met een heelander soort verhaal - mensen die creëren, compassie hebben, patronenherkennen en betekenis geven. Deze mensen – kunstenaars, uitvinders, de-signers, storytellers, zorggevers, grote plaatje denkers – zullen nu de rijkstebeloningen plukken in de samenleving en delen in de grootste vreugdes.Deze reisgids gaat over de Grand Tour – een renaissance in ondernemersc-hap. We reizen van een logische, lineaire, computerachtige wereld uit hetInformatie Tijdperk naar een creatieve, inventieve, empathische economiedie haar plaats inneemt. De Eeuw van Building Stories. De Eeuw van de Story-tellers.The Grand Tour is voor elke ondernemer die wil overleven en floreren in dezecrea-tieve economie. Mensen die hun onderneming en leven nieuw elan wil-len inblazen met een nieuw, krachtig verhaal.Nieuwe Economie. Nieuw Verhaal. Nieuwe HeldenGedurende bijna een eeuw is de westerse economie gedomineerd door eenverhaal en een benadering van ondernemen die vernauwend, reducerenden diep analytisch is. Dit is de tijd geweest van de ‘kenniswerker’, de goedopgeleide manipulator van informatie en gebruiker van expertise. Maar datis aan het ver-anderen. Dankzij een range van krachten – materiële wel-stand die onze nonmateriële verlangens verdiept, een globalisering die wit-teboorden werk emigreert en machtige technologie die bepaalde soortenwerk helemaal elimineert – komen we in een nieuwe eeuw terecht.Het is eeuw die gedomineerd zal worden door een nieuw verhaal en nieuweondernemende helden en heldinnen.
 4. 4. Met een nieuw verhaal bedoelen wij de capaciteit om patronen en kansen te zien, om artistieke en emotionele schoonheid te creëren en om een boe- iend verhaal te vertellen. Met nieuwe helden en heldinnen doelen wij op ondernemers die de vaar- digheid bezitten om compassie te hebben met anderen, om de subtiliteit van menselijke interactie te begrijpen, om genot en flow te ervaren en dit op te roepen bij anderen en om verder te gaan dan wat gebruikelijk is in de queeste naar betekenis. De Grand Tour in de externe wereld van ondernemers wordt gereflecteerd in jouw eigen brein. Ons brein wordt verdeeld in twee helften. De linkerhelft is sequentieel, logisch en analytisch. De rechterhelft is nonlineair, intuïtief en holistisch. Dit onder-scheid is vaak gekarikaturiseerd. En natuurlijk hebben we beide helften van ons brein nodig voor de meest simpele taken. De twee helften van het brein bieden een machtige metafoor van het inter- pre-teren van ons heden en een reisgids voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn de definiërende vaardigheden van de vorige eeuw – de linkerbrein vaardigheden die de Informatie Eeuw voortdreven – nood- zakelijk, maar niet meer voldoende. En de capaciteiten die wij ooit afdeden met frivool – de rechterbrein kwaliteiten van inventiviteit, empathie, vreugde en betekenis – zullen in toenemende mate bepalen wie er floreert en wie wegkwijnt. Het slechte nieuws: The Grand Tour is Niet Optioneel. De microchip zal alle basis-activiteiten koloniseren. En we zullen moeten knokken om onszelf op- nieuw uit te vinden – zoals we deden toen we van de boerderij naar de fab- riek gingen, en toen we uit de fabriek werden geschopt en in de grote kan- toorgebouwen terecht kwamen. Het opwindende nieuws: (zoals wij het in elk geval zien). The Grand Tour is Niet Optioneel. Het Opnieuw Uitgevonden Verhaal over Jou als ondernemer al geen andere keuze hebben dan te knokken en waarde toe te voegen op een beteke-nisvolle manier.The Grand Tour in ‘moderne tijd’: Mille Miglia
 5. 5. Het Achtergrond Verhaal:Een Verhaal van Creatieve DestructieElk boekje in deze ‘Building Stories’ serie bouwt voort op een centraal verhaal:•De tijd voor gokjes nemen is voorbij. Het is de belangrijkste tijd – en verantwoordelijkheid – voor ondernemers in onze generatie om onze ondernemingen opnieuw uit te vinden. Nogal sterke retoriek. Maar wij geloven in dit verhaal. De fundamentele aard van de verandering die nu gaande is heeft vele ondernemers overvallen. Elk aspect van de manier waarop onze ondernemingen opereren dient in een nieuw verhaal aan de orde te komen. En herschreven te worden.•We zijn op een Reis gegaan zonder Routeplanner. De essentie van ondernemen is veranderd. We dienen te improviseren onderweg. De ondernemingsstructuren van gisteren maken ons lachwekkend onvoor bereid op deze Reis zonder Routeplanner.•Incrementalisme is Uit. Creatieve Destructie is IN! Continue verbetering was het verhaal van de jaren 80 en 90 en is nu levensgevaarlijk.•De Nieuwe Media veranderen alles. Er is geen hogere prioriteit dan de Totale Transformatie van het hele ondernemingsverhaal dan de impact van nieuwe media. De nieuwe media zijn het nieuwe verhaal. Het is nog in haar kinderschoenen en toch verandert het alle regels zo fundamenteel dat het jaren zal duren voor we nieuwe regels hebben. Dansen in Virtueel Venetie
 6. 6. •Negentig procent van het witte boorden werk zoals wij dit nu kennen zal Een Verhaal over Memorabele Klantverhalen. Nieuwe diensten met Toe- uiteindelijk verdwijnen in de komende 10 jaren. Voorgoed. Voorbij. Einde gevoegde Waarde komen steeds minder vaak van ‘produkt’ of ‘diensten’ Verhaal. Microchip. Nieuwe Media. Outsourcing. kwaliteit en meer en meer van … Iets Meer. Iets dat “ Memorabele Belevenis- sen’ heet. ‘Memorabel Merk’. ‘Memorabel Verhaal’.•Winnaars zullen die ondernemers zijn die een krachtig verhaal hebben. Een verhaal over zichzelf en hun onderneming dat authentiek, doelgericht Een Verhaal over Talent. Het is een Commedia dell ‘Arte Wereld vol met en gepassioneerd is en hen en hun partners en klanten elke dag de energie boeiende personages. Dezelfde onderneming een heel leven lang is ‘uit’. geeft om eraan te werken. Voor ondernemers en werknemers. Een leven lang jezelf opnieuw uitvinden is ‘in’. De enige garantie dat je jouw geld kunt verdienen is jouw…. Talent. En jouw talent zal zich uitdrukken door een opwindende portfolio vanTijd voor Verhalen – in een Tijd van Verhalen Commedia dell Arte Projecten. (deze tijden vragen om creatieve manieren van denken).Voortbordurend op dat verhaal zal ieder boek in de ‘The Grand Tour’ serie Een Verhaal over Nieuwe Markten. Waar zijn de miljarden te verdienen in eeneen verhaal vertellen – een saga – over hoe we zullen overleven (en, hoogst onzekere wereld? De Grote Markt Kansen? Zij liggen recht voor je. Gamisschien floreren) in deze Duizelingwekkende, Baanbrekende Tijden. waar de kopers zijn en waar het geld is. Bij Vrouwen. En bij Babyboomers.Een Verhaal over Ondernemerschap. (Het einde van Commando – enControle Management … leiderschap van bovenaf … is gekomen). Nieuwondernemerschap kent een nieuwe set vaardigheden – waarvan de pijlersimprovisatie en inspiratie zijn. Het verhaal tapt in de unieke ondernemers-kwaliteiten van vrouwen. Het cultiveert Geweldig Talent door een GeweldigePlek om te Werken te creëren.
 7. 7. The Grand Tour: Wat is Nieuw?Om onze verhalen te vertellen hebben wij elk hoofdstuk opgebouwd metverhalen uit een wereldstad. In deze introductie is dit Venetië.Wij wilden een verhaal vertellen waarin wij de ‘look and feel’ voor een boekover ondernemen opnieuw uitvinden. We wilden het verhaal vertellen vaneen wereld van ondernemers die barst van revolutionaire mogelijkheden.We hebben daarom een reisgids gecreeerd die voortgaat waar de aloudetraditie van The Grand Tour ooit begon. Beleef, zie, proef, voel de nieuwemogelijk-heden als ondernemer door op een reis te gaan naar plekken enmensen die jou inspireren om jouw eigen wereld te verrijken. Met Passie,Energie, Kleur. Reis langs verhalen van rolmodellen uit heden en verleden diezich ooit opnieuw hebben uitgevonden. Reis langs inspirerende verhalen.Laatste WoordenWij verwachten niet dat je met alles dat wij zeggen eens bent in deze reisgids.Wij hopen dat wanneer je het er niet mee eens… je fel tegen zult zijn. Dat jezo gepassioneerd raakt dat je iets… Zult DOEN.Iets doen.IETS DOEN. Dat is het essentiële verhaal, nietwaar? Het moraal van onsverhaal… het verhaal van The Grand Tour over het huidige klimaat voorondernemers komt in de vorm van natuurlijk een bekend verhaal.“Death in Venice” van Thomas Mann. Een grafsteen die een spreuk heeftdie wij willen vermijden: ~ Hij zou werkelijk bijzondere zaken hebben kunnen bereiken maar zijn… heeft dit onmogelijk gemaakt ~Wij weten hoe wij onze grafsteen eruit willen laten zien: ~ HIJ WAS EEN COMMEDIA DELL ARTE SPELER! ~Niet: ‘hij werd rijk’, niet ‘hij werd beroemd’. Niet eens ‘hij had gelijk’.‘Hij was een Commedia dell’ Arte speler’. Hij genoot van het leven. Hij genootvan ondernemen. Hij stond niet aan de zijlijn. Hij onderging niet zijn lot.Hij herschreef zijn verhaal. En herschreef zijn lot.
 8. 8. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton
 9. 9. 1 Verhalen; De Z iel van Jouw Onderneming. Rome; Benetton Oud Verhaal Nieuw Verhaal Een Onderneming met een Vaag Verhaal Een Verhaal – Gedreven onderneming Verhaal als een kostenpost Verhaal als een Waarde Generator Verhaal als een ‘after the fact’ Verhaal is het hart en ziel mooimakerij element van de onderneming Verhalenvertellers werken ver weg op Verhalenvertellers zitten in de afdeling in de periferie directie Verhalen vertellen wordt uitbesteed aan Het Verhaal is integraal voor extern communicatie of reclamebureau de hele onderneming Plek om te werken: prikklok Een Plek voor Helden (Een plek om Legendes te Creëren Saai. Zakelijk Opwindend. WOW Fronst Lacht De Oproep tot Avontuur We denken aan ‘t ‘verhaal’… wanneer we er al over denken als ‘verhaaltje’ … een beetje extra… slagroom op de taart… verpakking. Maar we dienen te waarderen dat jouw verhaal de Motor van de Bezieling is. We zien ‘het verhaal’ als een ‘afrondingsproces’. Maar we dienen te begrij- pen dat een krachtig verhaal dat jij, jullie, jezelf en anderen (klanten, part- ners, leveranciers, werknemers) vertellen op een effectieve manier de Stra- tegie van de Onderneming kan voortdrijven.
 10. 10. Wij zien storytellers… wanneer we überhaupt aan hen denken, als vreemdeeenden in de bijt die je af en toe binnenhaalt als die mensen van dat ‘hippe’bureau, ver weg van waar de echte beslissingen worden genomen. In plaatsdaarvan dienen we de storytellers aan tafel uit te nodigen aan de tafel waarde beslissingen worden genomen, naast de CEO of directie.Ons Verhaal!Een Waarde Toevoegend Team) met een Musicus, Dichter, Kunstenaar,Actrice en een Antropoloog. Deze onderneming staat voor accuraatheid enintegriteit. Maar het is ook een Opwindende Business Partner. De leden vanhet Team zijn geen draken. Zij verstoppen zich niet achter grote, obscureExcel presentaties met merkwaardige, onbegrijpelijke cijfers. Zij zijn opwindend.Hun verhalen en ideeën zijn opwindend. Hun presentaties zijn opwindend.En Helder. En Mooi. Omdat deze ‘nieuwe generatie helden’VERHAAL GEDREVEN ZIJN.Jouw Verhaal is Bezield: Show Your ColoursWij hebben de ‘Zetel van de Ziel’ gevonden.Ten minste in ondernemingen.Zoals Benetton in Rome.En het is… Geweldige Verhalen.Betekent dit dat wij arrogant zijn?Ja.De grootste storytellers van de wereld staan echter aan onze kant.Het Verhaal is de de fundamentele ziel van elke creatie van mensen.Verdomd weinig mensen ‘begrijpen het’. De meeste mensen zien verhalenals een oppervlakkig iets, een ‘mooimaker’ ding, een after – the – factcosmetische make-over iets.Verhalen gaan over ‘bezieling’.Het Verhaal komt eerst.Het Verhaal drijft en definieert de onderneming en haar fundamentelewaarde propositie.Wij schrijven, alleen onder de goeroes over ondernemen, intensief over demacht van storytelling.Waarom?OMDAT HET ONZE PASSIE IS. WIJ ER BEZIELD DOOR ZIJN.
 11. 11. Verhalen DefiniërenHet definiëren van ‘verhalen’. Het is niet eenvoudig. Het is belangrijk. Verhaal is•Verhalen zijn WAAR WIJ VAN HOUDEN. H-O-U-D-E-N Verhalen gaat niet over ‘leuk’ vinden. Het gaat niet over ‘niet leuk’ vinden. Het gaat over werkelijke passie… sterke emotie… diepe verbinding. Waar ik•Verhalen kunnen ons KWAAD MAKEN, HEEL KWAAD. Verhalen gaat over de dingen die ons laten kokhalzen. En het gaat over dingen die ons laten SCHREEUWEN.•Verhaal is het VERSCHIL TUSSEN LIEFDE EN HAAT!Verhaal gaat niet over ‘een beetje’ vertellen wat jij doet. van Houd
 12. 12. Ons Verhaal tot dusverWij zijn verhalen fanatici. Maar het gaat veel verder dan persoonlijkevoorkeur.‘Verhaal’ is een PROFESSIONELE OBSESSIE geworden. WIJ GELOVEN DAT VER- Laten we even stilstaan bij het ‘Verhaal’ tot dusver: want ‘VerhalenHALEN – per sé – DE BELANGRIJKSTE REDEN IS VOOR EMOTIONELE CONNEC- Heersen’!!!!TIE (of onverschilligheid) RELATIEF TOT EEN PRODUKT OF DIENST OF BELEVENIS.Verhalen, zoals wij het zien, is in onze ogen de NO 1. BEPALENDE FACTOR voor •Het Einde van de Ondernemer in zijn kantoortje als de Man van de Cijfersof een produkt-dienst-belevenis onderscheidend is – of niet. Verder, het is •De Verschuiving naar Hogere Waarde Toevoegen. Intellectueel, Emotioneel ‘een van die dingen’ die heel weinig ondernemingen – consistent – belangrijk Intelligente Activiteitenmaken. •De Opkomst van de Ondernemer als Storyteller •De Creatie van Nieuwe Betaalde Diensten bovenop ProduktenWij wensen dat wij jullie op ons avontuur kunnen meenemen. Dit avontuur •De Notie dat Produkten niet perse Produkten zijn maar Opwindendevan ‘GELUKKIGE’ en ‘TRAGISCHE’ ondernemingsverhalen en ‘NOOIT NEU- Memorabele Verhalen die Betaald Worden. Dromen die Waargemaakt TRAAL’. Onze conclusie is dat verhalen recht in het Hart (en Ziel) van jouw Worden. Waar Klanten Hopen Nog Lang en Gelukkig door te Leven.onderneming zitten. •De Erkenning dat ‘Memorabele Verhalen’ van ondernemingen allen voortkomen uit een Passie voor Verhalen. Nieuwsgierigheid naar Verhalen Wij zijn allemaal storytellers. A-l-l-e-m-a-a-l van Klanten. •De Revolutie in Verhalen. Dat door het Verhaal van de Klant te Helpen Her Ieder van ons vertelt dozijnen – misschien honderden, misschien meer, verha- schrijven over Geld in hun Leven Je hun Hele Professionele en Persoonlijke len elke dag. Tegen onszelf. Aan anderen. Hoe wij onszelf presenteren. In onze Leven Gelukkiger kunt Maken.project ‘output’. Enzovoorts. •Wij Roepen uit: ZIJ LEEFDEN NOG LANG EN GELUKKIG. Omhoog met die toegevoegde waarde.Dus: Verhalen is niet het exclusieve terrein van Reclamebureau, Communica-tiebureau, de Marketing afdeling. Storytelling voor ondernemers is soms een verduveld lastig onderwerp heb- ben wij ontdekt in de laatste jaren. We hebben er allemaal een gevoel over. We weten wat een ‘sterk’ en wat een ‘zwak’ verhaal is. En we hebben geen routekaartje nodig om bij de bioscoop of boekhandel te kiezen, dus wie leert ons iets?
 13. 13. Tien Rituelen van Verhaal Gedreven Ondernemingen•Zet Storytelling op de Agenda van elke meeting. Met collega’s, met partners, met klanten.•Heb Storytellers in virtueel elk projectteam.•Heb Storytellers die Serieus Geweldige Verhalen Vertellen over jouw onderneming. En van de produkten en diensten en belevingen die jij als produceert•Neem Storytelling expliciet op in ALLE training activiteiten en in ieders evaluatie. WAT GEMETEN WORDT WORDT GEDAAN – INCLUSIEF EEN FOCUS OP STORYTELLING.•Geef Vrouwen de Leiding in Jouw Onderneming. Met als opdracht ieders talent samen zo goed mogelijk te ontwikkelen in de gepassioneerde en excellente service voor klanten•Nodig Top Storytellers uit om jou als ondernemer uit te dagen. HET IDEE: HOUD DE DRUK OP DE KETEL.•Gebruik openlijk de Emotionele Taal van Verhalen. Houd ervan verhalen te vertellen over wat jullie doen. Mensen die Verhalen Fanaten zijn gebruiken… zulke Gloeiende Taal. En voelen zich er comfortabel bij (En diegenen die het niet zijn DOEN DAT NIET). Jammer voor hen.•Heb geweldige verhalen aan de muren. Geweldige kunst/design/comics/ films/romans/gedichten inspireren Held in Geld teams en jouw klanten tot het creëren van nieuwe heldenverhalen.•Heb een sterke formele ‘storytelling functie’. De CSO (Central Storytelling Officer). STORYTELLING VERSCHIJNT OP HET ORGANISATIEPLAATJE… VLAK BIJ DE TOP. De Chief Storyteller als Lid van de Directie Raad, of op zijn minst lid van het managementteam (RANG EN FAAM DOET ERTOE).•Heb een jaarlijkse of tweejaarlijkse ‘Verhaal Audit’ – wiens resultaten gepubli- ceerd worden in het Jaarverslag of een speciaal jaarlijks Storytelling Verslag.Dit is een sterke set van ‘vereisten’. Wij suggereren niet dat elke ondernemerze allemaal zou dienen te tacklen. Het punt van deze ‘boodschappenlijst’ isom te suggeren dat dit ‘softe’/’emotionele’ idee van een ‘Verhaal GedrevenOnderneming’ vertaald kan worden in Harde Practische Acties en Resulta-ten. Die hen omhoog duwen op de toegevoegde waarde ladder. Naar eenheldenverhaal voor hen, hun klanten en hun werknemers.
 14. 14. Wat Staat er op het Spel?Het gaat om miljarden euro’s. Benetton begrijpt het. Begrijp jij het?Niets.Niets…(!!!!!!!!!!!)is belangrijker voor ondernemers (helden en heldinnen) dan het ongecom-promitteerde, ongecensureerde Fanatisme over hun Verhaal. Maar demeeste held (de overgrote meerderheid) begrijpen het niet. En daaromgeven ze niet zoveel om hun verhaal.En ja, het is een uitdaging. Building Your Story. Het is verdomd hard werk omeen krachtig verhaal op te bouwen. Het vereist keihard werken en zorg enattentie en liefde en affectie en … obsessie.De (onze) taal is sterk.De (onze) taal is emotioneel.Dit verhaal over ondernemen gaat over bezieling. Dromen. Vrijheid.Ondernemers, hun partners, werknemers en klanten helpen nog lang engelukkig te leven. Door een machtig verhaal dat zij zichzelf vertellen overzichzelf en jou en jouw onderneming.
 15. 15. 2 Dromen Waarmaken’ Verhalen ‘De Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini
 16. 16. 2 ‘De Dromen Waarmaken’ Verhalen Business Rome; Ferrari, Armani, Bartolucci, Rocco Forte, Fellini Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Plezierige ervaringen Dromen in Vervulling Gegaan Het is verdomd goed Zaken die niet voor Mogelijk Werden Gehouden Goed gemaakt Kun jij ‘dat’? Tevreden In de Wolken Verrast Verbijsterd Verkopen aan klanten Verleiden van Klanten Ik weet niet zeker of ik het Ik wil het: NU! nodig heb De Oproep tot Avontuur De Mythe van het Oude Produkt Denken Overheerst nog te Vaak. Wij zullen allen ons dienen te realiseren dat: De Winnaars in de Nieuwe Economie de Meesters zijn in de Dromen Waarmaken Verhalen Business. Onze Visie: Onmogelijke Dromen die (meer dan) Waar Worden Ondernemers met de MOED… op elke leeftijd om waarde verhalen te be- denken en bouwen die ver, ver, ver boven de ‘produkten’ en ‘diensten’ verhalen uitstijgen. (twee wollige termen die wij verder niet meer gebruiken).
 17. 17. They are Building ‘Dromen Waarmaken’ Stories Dromen Waarmaken is de kern van hun verhaal: Droom Produkten Droom Fulfillment Wij houden van het ‘Dromen Waarmaken” verhaal. Voor veel ondernemers Droom Marketing is dit verhaal een enorme stap... zeker vergeleken met de ‘normale manier’ waarop hun onderneming aankijkt tegen produkten en diensten. Zoals wij het zien is ‘een droom een compleet moment in het leven van een klant. En toch hopen wij dat wij jouw verhaal en brein verder kunnen oprekken. Belangrijke belevingen die de klant verleiden om substantiele Veel verder! middelen te committeren. De essentie van de verlangens van de consument. De mogelijkheid om klanten te laten worden wat zij De belangen zijn groot. Miljoenen, miljarden euro’s (we vallen in herhaling) willen zijn’ Dus… volgende woord voor jouw nieuwe verhaal als ondernemer: dromen. Bartolucci heeft een ‘oud’ produkt – houten speelgoed – nieuw leven inge- blazen om de dromen van kinderen en hun (groot)ouders waar te maken. Dat woord gaat ongetwijfeld verder dan de comfortzone van menig ondernemer – nog verder als het woord ‘beleving’ al ging. De macht van het ‘dromen’ idee werd ons duidelijk toen we in Rome de succesvolle ondernemingsverhalen bekeken van Ferrari, Armani, Bartolucci, Geox, Benetton en anderen.Dromen Waarmaken van Kids: Bartolucci
 18. 18. De Tragedie van het Normale Wij maken het onderscheid tussen ‘normale produkten’ en ‘dromen waarmaken belevingen’ Normaal Produkt Dromen Waarmaken Beleving Hyundai Ferrari Boss Armani Lego Bartolucci Van der Valk occo Forte RHotel de Russie van Rocco Forte Er is niets verkeerd met de ‘normale’ produkten. Ieder van hen biedt een solide oplossing voor een of andere behoefte. Maar de ‘Dromen Waarma- ken’ Belevingen hebben dat ‘iets’, die kracht van dromen die ver, ver boven de ‘normale’ vervulling van behoeften uitstijgt. Avonturen in ‘Dromen Waarmaken Marketing” Rocco Forte predikt ‘marketing van dromen’. Marketing van Dromen: Het Raken van de Dromen van Klanten Marketing van Dromen: De Kunst van Verhalen Vertellen en Entertainen Marketing van Dromen: Promoten van de Droom, niet het produkt Marketing van Dromen: Het Merk Bouwen rondom de Droom Marketing van Dromen: Het Bouwen van Verhaal, Hype, een Cult De Building Stories advocaten van Ferrari, Bartolucci, Benetton, Rocco Forte bieden ook harde financiële data die helder tonen dat ‘dromen waarmaken’ belevingen brengt rendementen voor aandeelhouders die mijlen uitstijgen boven de rendementen van ‘normale’ produkten.
 19. 19. Dit is geen sprookje. Het is een spijkerhard ondernemingsverhaal. Vertelddoor practische ondernemers die uitzonderlijke ondernemingen hebbengecreëerd. Wij denken dat dit de moeite waard is om naar te luisteren –zeker in een wereld waar Toegevoegde Waarde steeds meer voortkomt uitGeweldige Verhalen en Prachtige Belevingen en andere karakteristieken dieboven… functionaliteit uitstijgen.Project: Dromen WaarmakenWij hopen dat jij meegaat op deze Grand Tour. Wij hopen dat je zult spelenmet de ideeën uit deze etappe in Rome en ze overweegt toe te passen opjouw huidige project.(bij jouw financiële afdeling)(bij jouw inkoop)(bij jouw human resources)(bij jouw IT)Hier zijn wat reis tips:Vertel een Nieuw Verhaal over dat Project.Rust niet… tot dat project aan de criteria voldoet van Dromen WaarmakenMarketing.Tot je jouw Training in een La Dolce Vita verhaal hebt omgebouwd. Tot jeJouw Business Proces tot een Fellini klassieker hebt gemaakt.
 20. 20. Denk aan een staf afdeling in jouw onderneming. Zou haar training nietRadicaal het Leven van Elke Deelnemer dienen te Veranderen?JA (ZEKER)Zou het volgende ‘business process re – engineering project’ een Oefening inBuilding Stories... Dromen Waarmaken Verhalen dienen te zijn.JA (ZEKER)Waarom zou jij je als ondernemer bezig houden met een project behalvewanneer het een Dromen Waarmaken Marketing Project is.Dat op Dramatische Wijze het Verhaal Transformeert van zowel Ondernemer –Aanbieder als Klant – Afnemer?SleutelwoordenDramatischTransformerenVerhaalDromen Logica: FelliniHoe bouw je een Dromen Waarmaken Verhaal? Voor diegenen die hunproject team in een Dromen Waarmaken Team willen tranformeren biedt destoryteller van Rome – Fellini – enig specifiek advies:•Maximaliseer de toegevoegde waarde van jouw verhaal door de dromen van jouw klanten te vervullen•Investeer alleen in wat waardevol is voor jouw klant•Laat korte termijn resultaten niet de lange termijn waarde van jouw verhaal verzwakken•Balanceer rigoreuze controle van de financiële inspanningen met het emotioneel management van jouw verhaal•Bouw een financiële structuur die risico nemen toestaat GEEN RISICO’s – GEEN DROMEN•Vestig lange termijn ‘prijzen macht’ om niet in de val te trappen dat jij een commodity produkt wordt
 21. 21. •Kies hoofdrolspelers zoals Maestroanni die jouw verhaal een estetisch gezicht geven•Huur weirdo’s in. Verschillende culturen, sexen, verhalen om kleur en emotie aan jouw verhaal toe te voegen•Leid met emotie. Breng gepassioneerde bezieling in jouw verhaal. In jouw onderneming door visie en vrijheid.•Bouw voor de lange termijn. (Creativiteit vergt een levenslang commitment).• Bied ‘Liefde op het Eerste Gezicht’• Bouw een Verhaal voor de Vijf Zintuigen• Ontwikkel om de Droom Uit te Breiden• Bouw je verhaal om te VerleidenWij geloven in “Emotie”Wij geloven in “Belevingen”Wij geloven in “Dromen”Wij geloven in “Verhalen”Emotionele Verhalen. Verhalen die jou Engageren. Verhalen die maken datjij Energie Krijgt. Verhalen die van Betekenis zijn. Verhalen die de Wereld eenklein beetje beter maken.Wij doen ons best en modderen soms aan om met al ons enthousiasme onzeverhalen over ondernemen te vertellen. En iets grappigs gebeurt.Wanneer wij ons enthousiasme aansteken responderen andere ondernemersop dezelfde manier.Boodschap:Enthousiaste verhalen stekenenthousiaste verhalen aan!!!!!!
 22. 22. 3‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart
 23. 23. 3‘De Macht van Jouw Queeste; Jouw Verhaal Vertellen vanuit Jouw Hart Rome. Geox, Technogym, Roberto Benigni, Roman Holiday, Vespa, Ferragamo Oude Verhaal Nieuwe Verhaal Goed produkt Geweldige Buzz Betrouwbaar Uniek Excellent Memorabel Dient een functie Vertelt een Verhaal“Nooit meer zweetvoeten” dacht de oprichter van Geox. Bevredigt een behoefte Vervult een Droom Een queeste verhaal was geboren. Heel nuttig Transformeert mijn Leven “Werkt prima” Past bij wie ik ben “Rijdt heerlijk” Laat mij mijn doelen behalen “Altijd veilig” Geeft mij elke dag energie De Oproep tot Avontuur De ondernemer die een ‘queeste’ heeft om te leven, kan van bijna elke situ- atie een spel maken. Dat is de wijsheid die Roberto Benigni in zijn film ‘La Vita e Bella’ toont die hij samen met de toenmalige poolse paus in het Vaticaan hand in hand bekeek. Wij laten La Vita e Bella aan ondernemers zien om ze te tonen hoe drama- tisch ons verhaal verandert en onze bereidheid om energie te investeren en risico’s te nemen verandert wanneer er een geweldige queeste in het spel is.
 24. 24. Niemand gaat zo ver als Roberto in La Vita e Bella voor een grote som geld. Zonder queeste is het onmogelijk om als ondernemer volledig geëngageerdWanneer echter liefde en leven op het spel staan en dat wat een onschat- te zijn. Om uitzonderlijk te zijn. Om in flow te zijn.bare waarde heeft, gaat iedereen zo ver. Met een queeste, aan de andere kant, doen ondernemers verbazing- wekkende zaken: goede, slimme, grappige, productieve, vaak heroïscheEen queeste is het epicentrum van elk succesvol zaken. Zaken die nooit eerder vertoond zijn.ondernemersverhaal Een queeste is die zaak in jouw leven waar jij voor wilt vechten. Wilt bescher- men tegen elke prijs. Het is niet hetzelfde als incentive, maar eerder de mo-Zonder queeste zou geen enkel personage in een boek of film iets interes- tor erachter, het hogere doel dat jou voortdrijft. De reden dat jij energie hebtsants, betekenisvol, memorabel, de moeite waard doen dat ons boeit en voor sommige zaken en niet voor andere.meesleept in het verhaal. Zonder queeste heeft ons verhaal als ondernemergeen betekenis, het heeft geen coherentie, geen richting, geen onvermoei-baar momentum. Zonder queeste zal onze onderneming en ons leven voort- De meeste ondernemers weten vrij snel – met een duwtje in de goedekabbelen – wat dat ook mag betekenen – maar het ontbeert een organise- rich-ting – wat zij als hun queeste zien. Soms heeft het even tijd nodig.rend motief, een meeslepend plot. Een diepe blijvende queeste is bijna altijd een verlangen om iets te betekenen voor anderen – klanten, partners, de samenleving op een eigen manier.
 25. 25. Jouw Queeste Verhaal Het hebben van een Queeste Verhaal is belangrijker dan ooit. Er zijn ‘briljante’ produkten of diensten in bijna elke categorie die jij kunt noemen. Maar hoe- wel briljant zijn (goede zaken verkopen tegen een competitieve prijs) belan- grijk blijft is het nu slechts een startpunt… niet het eindspel. Wat is jouw queeste? Waar klopt jouw hart voor? Wat is jouw missie? Wat is jouw verhaal? Dat en dat alleen is waar jouw verhaal over gaat. Een krachtig verhaal heb- ben is zo ongelooflijk voor de hand liggend. Wanneer een ondernemer een inspirerend queeste verhaal heeft wordt het leven heel veel simpeler. Het probleem is dat een queeste verhaal dat inspireert diep vanuit je hart dient te komen en ongelooflijk hard vol te houden is. Aan de andere kant zijn de beloningen van het hebben van een queeste verhaal enorm. In geld, in waardering, in energie. (vraag het de mensen van Benetton, Virgin, Techno-De wellness queeste van Technogym’s oprichter Alessandri gym, Geox). Plus de trots dat wat jij aan het doen bent ertoe doet.stuwt twee decennia zijn onderneming’s innovatieve verhaal Frequently Un – Asked Quest - ions Een queeste verhaal. Wij geloven erin. Diepgaand. Wij geloven in een queeste verhaal voor onszelf. Als persoon. Als een kleine ondernemer. Wij geloven in een queeste verhaal voor jou. Wij raken onder de indruk van geweldige queeste verhalen. (ze zijn machtig). Wij worden blij van geweldige queeste verhalen. (ze zijn amusant). En het belangrijkste van allemaal. Wij geven om queeste verhalen. (ze doen ertoe, zijn van betekenis). Daarom geloven wij… Een queeste verhaal hebben is simpel. Een queeste verhaal gaat niet over trucs. Het gaat over het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen.
 26. 26. Wie ben jij?Waarom ben jij hier?Hoe ben jij uniek?Hoe kun jij een verschil maken?Hoe kun jij een dramatisch verschil maken?En het allerbelangrijkste..Wie geeft erom?(Geef jij erom?)Een Roman Holiday: Wat is Jouw Queeste?Hoe wil jij van betekenis zijn in de wereld? Wat is het verhaal dat jij wilt vertel-len? Je dient uit te vinden wat jouw onderneming te bieden heeft dat op eenbepaalde manier de wereld zal verrijken.Anders zul je net als Audrey Hepburn in a Roman Holiday ‘je dingetje doen ineen saaie sleur’.Je moet in jouw queeste verhaal geloven. Zo sterk geloven dat je uniek wordtin wat je doet. Dat jouw verhaal verbonden wordt met ‘vrijheid’ en ‘genieten’.Zoals Vespa deed via a Roman Holiday.Sommige ondernemers verwarren hun queeste verhaal met ‘marketing’.Bedenk een nieuw logo, doe een opwindende nieuwe marketing campagneen voila, je bent weer terug op koers. Zij zitten er compleet naast.Hun taak is groter, veel groter. Het gaat over de onderneming die haar poten-tieel vervult, niet over een nieuw logo.Wat is mijn queeste in het leven? Wat wil ik overbrengen aan mensen? En hoestel ik zeker dat wat ik te bieden heb aan de wereld werkelijk uniek is?Het verhaal moet iets van zichzelf geven, de onderneming moet iets vanzichzelf geven en de ondernemer dient iets van zichzelf te geven... om hetkristalhelder te vertellen… het is een kwestie van of je nu uniek wilt zijn.Jouw queeste verhaal. Het gaat over Betekenis, Niet Marketing.Over diepe ondernemerslogica. Niet mooie nieuwe logo’s.
 27. 27. Geliefd of Stop Maar: Hoe ben jij Geliefd?Geliefd. Er is geen groter woord. Geen enkel.Geliefd betekent... UNIEK. Nietwaar?Succes betekent volgens Salvatore Ferragamo dat jij nooit de concurrentiejou laat definiëren. In plaats daarvan definieer jij jezelf gebaseerd op eenverhaal waar jij diep om geeft.Briljant.En hij gaat verder dan dat: ‘je wilt niet alleen gezien worden als de beste vande besten. Je wilt ook geliefd worden als de enige die doet wat jij doet’.Wanneer je niet geliefd bent, waarom dan moeite doen?
 28. 28. Een Queeste is een Belofte. Umberto Eco •Vertel je verhaal aan teamleden. Test je verhaal bij teamleden en andere collega’s. Praat over het verhaal. Discussieer erover. Schreeuw het uit. Serieus. Vaak.Wij laten onze klanten vaak een kleine oefening doen. We noemen hetDe Queeste – Umberto Eco. Het gaat als volgt: •Vertel je verhaal aan klanten. a Vertel het aan een Bevriende Klant.•Wat voor Held zijn wij? b Vertel het aan een Skeptische Klant. a Schrijf een 2 pagina kort verhaal (met een Opwindend Plot) over Wie Wij Zijn. •Vertel je verhaal aan iedereen. Vertel je verhaal aan een steekproef van b Vat het nu samen in 1 pagina; nog beter, verpak het in een Gedicht mensen in jouw omgeving. of Songtekst c Reduceer het tot 25 woorden (Of misschien 10) (of 5.) Wanneer jij als ondernemer en jouw mensen niet volledig jouw queeste (Of een werkwoord.) verhaal inkopen is de hele oefening een Farce.•Drie Queestes. Noem drie manieren waarop wij UNIEK zijn voor onze klanten. Is jouw Queeste Verhaal Authentiek? Helpt het Jou/Jullie om je Doelen te Bereiken? Geeft het Jou/Jullie elke dag Energie om er aan te Werken?•Dramatisch Onderscheid. Noem… Precies… de Ene Geweldige en Dramatische Zaak… die ons onderscheidt van onze concurrenten. Kopen de 99.99 procent van jouw mensen die buiten voor jou Werken het In 25 woorden. (of minder). Queeste Verhaal? Leven Zij het? (met Kracht.) Brengen zij het Over? (Met Passie.)•Wie zijn... Zij? Antagonisten zorgen vaak voor een opwindend verhaal. (a) Leg uit wie elke Grote Concurrent is. In 25 machtige, precieze, flatterende Jouw Queeste Verhaal gaat at the end of a Roman Holiday over en eerlijke woorden. (of minder). (b) Noem Drie Extreem Onderscheidende ‘Geloofwaardigheid’. ‘Wij’ versus ‘Zij’ verschillen (geen onzin hier. Niet kort door de bocht Geweldig Ondernemen is een Geweldig Verhaal Vertellen
 29. 29. 4Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money
 30. 30. 4Verhalen in Actie; Het Bieden van Memorabele Belevingen. Londen; Virgin Money Het Oude Verhaal Het Nieuwe Verhaal Produkt of dienst “Beleving” Het is goed Het is geweldig, het is magisch Het werkt voor het moment Het laat een onuitwisbare indruk achter “Blij dat ik het kocht” “Ik wil meer” Tevreden klant “Lid van een club” Herhalingaankoop Ambassadeur Je krijgt waar je voor betaalt Je verwachtingen worden overtroffen Past in jouw budget Klopt met wie jij bent Vervult 1 van jouw behoeften Helpt jou definieren wie jij bent De Oproep tot Avontuur Wij vertellen nog steeds de mythe van de ‘tevreden klant’. In plaats daarvan zou ons verhaal dienen te zijn ‘het creëren van een opwindende… meeslepende… dramatische…nnieuwe… ‘klantbeleving’.
 31. 31. We blijven mythes vertellen over ‘diensten’ en ‘processen’ en ‘kwaliteit’ alsde belangrijkste attributen van toegevoegde waarde. In plaats daarvanmoeten we begrijpen dat ‘beleving’ niet alleen een heel groots verhaal is...met verreikende implicaties maar dat het niet minder is dande basis voor een totaal nieuwe ondernemings - levensvorm.(Geen Sprookje).Onze VisieWij zien voor ons op onze Grand Tour in London een onderneming VirginMoney die een totale ‘geld’ beleving biedt. Niet een ‘dienst’ maar eerdereen show. Een Verhaal van Geld Excellentheid. Tuurlijk. De ‘One Account’rekening is geweldig. Maar het is het Verhaal deel dat klanten wer-kelijk kopen… het karakter van de relatie bepaalt. De belofte vaneen transformatieve interactie.Een wereld waarin het creëren van een ontworpen Verhaal en Beleving hetBegin en het Einde van Toegevoegde Waarde is. Niet alleen bij Benetton ofbij Virgin of in Mama Shelter. Maar in elke soort onderneming en voor elkesoort ondernemer. Van bergsport tot finance.De Taal van VerhalenWat gebeurt er wanneer je een goed ontworpen Geweldig Verhaal binnen-ste buiten keert? Met andere woorden wat is de ultieme kracht… niet alleenvoor mensen binnen de onderneming maar ook voor klanten van…Geweldige Verhalen?Antwoord: een Meeslepende, Memorabele BelevingIn toenemende mate zal ‘de toegevoegde waarde’ die een ondernemingbiedt… de ‘dingen’ die miljoenen euro’s toevoegen aan haar marktwaardevoortkomen uit de Kwaliteit van de Klant Beleving. En die wordt volledigbepaald door het Verhaal dat Jouw Klant vertelt over de ervaring met jou alsonderneming. Attributen als Gemak, Comfort, Avontuur, Warmte, Kameraad-schap, Schoonheid, Vertrouwen en Cool zijn vertellen kort en krachtig wat hetverhaal is van jouw klant over zijn of haar beleving.
 32. 32. Het Thema van Jouw Verhaal We hebben nu twee verhalen, zo verschillend als dag en nacht over wat het aanbod van een onderneming ‘doet’. Verhaal 1: Het betaalt zichzelf (Dienst)Je zou dit hele boek kunnen afdoen met de opmerking dat ’t een Verhaal 2: Het laat de wereld schudden op haar grondvestenwoordenspel is. Het vervangen van het woord ‘service’ met het woord (Virgin Money Beleving)‘beleving’. Het woord ‘merk’ of ‘marketing’ met het woord ‘verhaal’. Dat elkeklantpropositie een ‘beleving’ is, met een verhaal. Wij zullen dat nooit ontken- De Sleutelwoorden van het Virgin Money Verhaalnen. Maar woorden zijn grappige zaken. EpisodeZij kunnen alles veranderen. Happening QuestWanneer wij het verhaal vertellen over een ‘gelddienst’ is ons brein niet op Encounterdezelfde plek dan in de Virgin Money Bank Lounge of op een Virgin Money AdventureBicycle Marathon. Je krijgt een heel ander beeld over geldzaken wanneer je Perceptioner een Virgin Beleving bij denkt. Life ExistenceWij geloven dat dit verschil cruciaal is. Smile PlotVoor ons is een ‘beleving’ veel meer holistisch, totaal, meeslepend, emotio- Tasteneel en transformerend dan slechts een dienst leveren. Een dienst is een Reason for Being‘transactie’. (goed of slecht). Een beleving is een ‘Verhaal’, een ‘Avontuur, Senseeen Happening, een Fascinerend, Boeiend, Verheffend Fenomeen. Passion Live ThroughEen verhaal met een begin… een midden en een eind. Een krachtig verteld UndergoQueeste verhaal laat een Onuitwisbare Indruk achter, voegt iets toe aan mijn Affected by what one meetsLevensverhaal, biedt stof voor een duizend toekomstige Gesprekken metGoede Vrienden en Kleinkinderen. Wij houden van deze woorden. Al deze woorden.
 33. 33. Hoe vaak gebruik jij zulke woorden en zinnen in jouw onderneming… in jouwdagelijkse ondernemerschap?Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Ons antwoord: waarschijnlijk zelden. Bijna nooit. En toch, wanneer de toe-gevoegde waarde proposities van ondernemingen steeds meer ontastbaarzijn… worden zulke verhalen, zinnen, woorden meer en meer relevant enpraktisch en waardevol.Wanneer wij met onze klanten voorbij de droge cijfers en analyses gaanen beginnen te praten over ‘verhaal’, ‘plot’ ‘beleving’ verandert de aardvan ons gesprek dramatisch van wat het voorheen was. Het praten over‘merkkracht’ en strategische coherentie’ doen hen weinig. Het praten overeen meeslepend, boeiend verhaal en plot leidt tot een spervuur aan ideeënen beelden.Richard Branson heeft de look, feel, taste, touch, smell en (jawel) het ver-haal van bankieren verandert met Virgin money. In een conservatieve,saaie wereld. En hij doet dat langs de dimensie van ‘beleving’, ‘verhaal’,‘queestes’. Welkom tot de ‘Belevenis Economie’. De economie waarin hetKrachtigste Klant Verhaal Wint.Building StoriesIn de ‘Belevenis Economie’ starten is (meestal) een kwestie van‘Building Your Story’. De vereiste transformatie is niet eenvoudig.De meeste ondernemers hebben geen idee hoe zij waarde toevoegen inde beleving van klanten. Maar dat is waar de markt om schreeuwt in de toe-komst. Er is geen gebrek aan fysieke produkten om uit te kiezen.Virgin Money is een Meester in Beleving... het is een aanbieder van fysiekeprodukten met een krachtig verhaal. Maar hoeveel ondernemers nemen ditvoorbeeld en andere voorbeelde in deze Grand Tour serieus? Zo serieus datze er fundamenteel de strategie van hun onderneming door veranderen?Hoeveel ondernemers voelen zich comfortabel genoeg om eengeweldig verhaal te gaan neerzetten in de belevingswereld vanhun klanten?
 34. 34. Heb Jij een Geweldig Verhaal als Ondernemer? Top 10 To – Do’s •Verhalen… taal. Herrijk jouw woordenschat. Vind zo veel mogelijk variaties Lees deze The Grand Tour reisgids opnieuw. Kijk naar de voorbeelden. Bedenk van het woord ‘verhaal’ en gebruik ze veel en krachtig.andere voorbeelden. Speel met het woord… beleving… met het woord… •Verhalen… de wereld. Graaf in jouw geheugenbank naar momenten verhaal… met het woord... Queeste. waarin je meegesleept bent in een geweldig verhaal. Waar was jij, bij wie was je, wat deed je?En dan wat? •Verhalen… leven. Stap uit het idee dat Virgin Money ‘geldtransacties’ doet. Dat is het niet. Niet echt. Het verkoopt een hele Manier van Leven.Zou je een filmregisseur moeten inhuren om jouw financiële afdeling te ver- •Verhalen…. het ontastbare. Pak het ongrijpbare. Het verschil tussen Virgin sterken? Of jouw produktontwikkeling afdeling? Of jouw marketing afdeling? en een traditionele bank is niet iets waar je een vinger op kunt leggen. •Verhalen… plot. Vertel het verhaal dat jouw onderneming… Hoe krachtig isMisschien. de plot van jouw verhaal? Raakt het jou? Raakt het jouw werknemers? Raakt het jouw klanten?Vertel jezelf ‘een krachtig verhaal’. Vertel tegen anderen over ‘krachtige ver- •Verhalen... waarde. Hoe kun jij meer geld verdienen door omhoog tehalen’. Vind voorbeelden in jouw Grand Tour van ‘krachtige verhalen’. Ana- klimmen op de waarde ladder? Welk verhaal helpt jouw onderneming lyseer deze voorbeelden. En bedenk: hiermee? Bekijk het ‘waarde aanbod’ van jouw onderneming vanuit het •Dit is niet een woordenspelletje. Het is de Essentie van Ondernemen in de idee van het Hele Klant Verhaal. Bekijk het scene voor scene. Daarna: vind Nieuwe Economie het Opnieuw Uit!•Miljoenen euro’s staan op het spel voor ondernemingen. En relatief gespro- •Verhalen... design. Vind een produkt waar je helemaal gek bent qua design. ken voor de individuele ondernemer. Bijvoorbeeld een iPad. Bekijk de vele manieren waarop jouw beleving van •Dit is een GRAND TOUR. dat produkt ver (ver) uitstijgt boven hoe cool het eruit ziet. Een Geweldig Verhaal. Een Geweldig Design. Een Geweldige Beleving.
 35. 35. 5 Verhalen die Miljarden Waard Z ijn Parijs; Vrouwen Heersen
 36. 36. 5 Verhalen die Miljarden Waard Z ijn Parijs; Vrouwen Heersen Parijs is een vrouw. De Oproep tot Avontuur •Vrouwen zijn de enige of primaire beslissers voor bijna elke soort van aankoop, in de zakelijke en in de consumentenmarkt •Wanneer een directie er niet uit ziet als de markt die zij bedient… dan is er iets (Ernstigs) fout. •Mannen en vrouwen communiceren niet op dezelfde manier… kopen niet om dezelfde redenen. Hij is geïnteresseerd in het afronden van de transac- tie; zij is geïnteresseerd in het krijgen van een relatie. Vrouwen maken overal connecties. •Vrouwen kopen geen merken. Zij worden er lid van. •Vrouwen zijn niet een niche. Zij zijn de lange termijn! Ons Verhaal In deze Grand Tour door Parijs erkennen wij dat we de markt in micro seg- menten verdelen en vrouwen behandelen als ‘een niche’ onder vele. Ondernemingen zijn vervolgens nog steeds overweldigend mannelijk in de samenstelling van hun top management en directies, in hun cultuur, in hun benadering van produkt design & marketing. Maar we moeten wakkerJe Suis. PARIS worden en de waarheid proeven: Vrouwen zijn de primaire aankopers van BIJNA ALLES We moeten daarom streven naar niet minder dan een Totaal Nieuw Ondernemingsverhaal rond deze geweldige, verrassend onaangeboorde miljardenmarkt. Wat stellen wij ons voor? Een onderneming waar zowel mannen als vrouwen begrijpen dat vrouwen de beslissers zijn; dat vrouwen De Auto’s Kopen en waar de hele benadering van marketing en merchandising en sales en service en follow up aansluit op de Vrouwelijke Manier van Zijn en Kopen.
 37. 37. Een Vermogensbeheerder die zijn onderneming niet bouwt rondom het idee van provisies (een formule die alleen werkt wanneer de klanten ongeduldige, schietgrage mannen zijn) maar rond de doelen en gevoeligheden van vrouwen. Ooit geluisterd naar vrouwelijke ondernemers? Wij hebben het voorrecht gehad om lezingen te geven voor netwerken van vrouwelijke ondernemers. Vaker zo’n 30 vrouwen in een zaal hangend aan onze lippen, heerlijk! Zij zijn eigenares van een onderneming. Zij hebben boeken geschreven. Hun gezamenlijk vermogen telt op tot miljoenen euro’s. En wij luisterden naar hun verhalen. Wij luisterden. Verbijsterd. Het veranderde niet ons hele leven. Wel een beetje. Ongelooflijk Krachtige Vrouwen. Die zonder een greintje emotie verhalen vertellen over hoe zij door ondernemingen zijn geminacht. Of onzichtbaar zijn geweest voor hen. Of behandeld als breinloos. Door bankiers, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs Door autoverkopers Door doktoren en ziekenhuisstaf Door ambtenaren en waiters en hotel managers Door veilingmeesters Door computer salesmannen Positieve discriminatie? Wij doe er niet aan. Ondernemen. Kansen. Daar houden wij van. Zien ze graag. Wij hebben in de lezingen voor netwerken van vrouwen in een paar uurtjes begrepen dat wij ’t niet had gezien. Wij geven het toe. Schoorvoetend. Wij wisten niet wat wij niet wisten.Brigitte Bardot kocht haar eigen auto. Wij zijn geen helden voor ‘rechten van de vrouw’. Vele anderen doen dit beter. Net als vele vrouwen na haar. Wij zijn helden voor ‘ONDERNEMERSKANSEN’. GELD VERDIENEN MET JE PAS- SIE. De kans voor nieuwe verhalen naar de markt van vrouwen die bestaat in Nederland voor ondernemingen die in de miljarden loopt. Wanneer zorgaan- bieders, autofabrikanten, IT bedrijven, financieel dienstverleners ‘het snap- pen’... en de produkten en diensten gaan ontwikkelen die vrouwen willen en ze gaan leveren en servicen op manieren die vrouwen zouden waarderen, of op zijn minst niet door beledigd worden.
 38. 38. Reken maar Uit. Wie Beslist?Dat vrouwen op grote schaal ondermaats bediend worden doorondernemingen kan een goede beslissing zijn. Maar dat is het niet. Het isvolstrekt absurd. Omdat vrouwen de enige of primaire beslissers zijn voorbijna elke aankoop. Zakelijk en particulier.•Alle consumenten aankopen: 83 procent•Huisinrichting: 94 procent•Vakanties: 92 procent•Nieuwe huizen: 91 procent•Consumenten electronica: 51%•Auto’s: 60 procent•NIEUWE BANKREKENINGEN: 89 procent•ZORGPOLIS: 80 procentReken eens verder: 80 procent van alle gezinsuitgaven worden gedaan doorvrouwen, 61 procent van alle rekeningen worden door vrouwen betaald, zijzijn eigenaresse van 53% van alle beleggingen. Vrouwen zijn degenen ge-weest die de BELEGGINGSFONDSEN BOOM hebben gefinancierd, bijna al-leen.Nederlandse vrouwen vormen 43 procent van de vrouwen met meer daneen miljoen euro netto vermogen. Vrouwen beïnvloeden 75 procent van degeldbeslissingen in belangrijke mate. 29% van zulke beslissingen worden doorhen alleen genomen.Meer: het mediaan inkomen van mannen steeg in de laatste vier decenniamet 0.6% terwijl dat van vrouwen steeg met 63%.Vrouwen gebruiken meer dan mannen het Web, zes uit tien nieuwe onlinebanking klanten zijn vrouwen. En onder ‘wired’ vrouwen zijn 83% de belang-rijkste beslissers.En toch worden de meeste online initiatieven aangevoerd door projectteamsvan mannen!! Met een enkele vrouw voor de teksten.Vrouwelijke ondernemers in Nederland zorgen voor meer omzet, winst enarbeidsplaatsen dan de AEX ondernemingen samen! En welke ondernemerfocust specifiek op hun behoeften? 0.0.0.0.Kijk eens goed naar dit verhaal. Zoals wij hebben gedaan.En je zult verbijsterd zijn. (of je slaakt een zucht van herkenning)En vraagt, Peter en Jan, wat kan ik hier mee in mijn onderneming?‘Verwonderd’ omdat vrouwen als beslissers goed zijn voor de helft van alleomzet.
 39. 39. En financieel dienstverleners begrijpen dit verhaal niet. •Mannen willen weg van autoriteit en familie. Vrouwen willen verbinding.Zorgaanbieders begrijpen dit verhaal niet. •Mannen zijn op zichzelf georiënteerd. Vrouwen zijn georiënteerd op deComputer aanbieders begrijpen dit verhaal niet. ander.Auto fabrikanten begrijpen dit verhaal niet. •Mannen zijn op rechten georiënteerd. Vrouwen zijn georiënteerd opMeubelaanbieders begrijpen dit verhaal niet. verantwoordelijkheid. •Mannen hebben een ‘individueel verhaal’ (de held ben ik). Vrouwen hebben een ‘groepsverhaal’ (wij leven lang en gelukkig)GEEN VAN HEN BEGRIJPT DIT VERHAAL (althans zo lijkt het) •Mannen zijn trots op self – made. Vrouwen zijn trots op teamprestaties. •Vrouwen houden van praten. Mannen praten stilletjes tegen zichzelf. •Vrouwen denken hardop.Mannen en Vrouwen in zaken: Mars en Venus. •Vrouwen multitrack •Vrouwen zijn indirect. Mannen zijn direct. •Vrouwen praten emotioneel. Mannen zijn letterlijk.Er is geen greintje twijfel bij ons dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Er •Jongetjes houden van dingen. Meisjes houden van mensen.is ook geen greintje twijfel bij ons dat mannen en vrouwen… anders zijn. (en •Mannen haten het om “fout” te zitten. Mannen verbergen hun emoties.wij genieten van de verschillen).En het verschil is diepgaand. En deze diepgaande verschillen hebben diep- Vrouwen zijn anders. Geen verrassing daarom dat vrouwen om anderegaande implicaties voor de manier waarop wij als ondernemingen excellente redenen kopen. En de practische consequenties van zulke verschillen voorprodukten, diensten en... belevenissen creëren. produktontwikkeling, positionering, marketing, distributie en dienstverlening in zijn miljarden euro’s waard.Wat hebben de grote storytellers van de mensheid te vertellen over de ver-schillen tussen mannen en vrouwen? Protest van vrouwen in het Louvre
 40. 40. Faith Popcorn maakt een vergelijkbaar punt in haar boek ‘Clicking’: “Menand women don’t communicate the same way, don’t buy for the samereasons. He simply wants the transaction to take place, she’s interested inestablishing the relationship. Every place that women go, they make connec-tions”. En zij gaat verder in EVEolution: The Eight Truths of Marketing to Women(briljant).Waarheid no 1: “Connecting Your Female Consumers to Each OtherConnects Them to Your Brand.Welke ondernemingen hebben dit ‘vrouwen’ ding door. In Nederland? Nihil.
 41. 41. Hoi, ‘Financiële Mijnheer, Ontmoet Jouw KlantenZoals eerder opgemerkt, vrouwen zijn deel van bijna alle geldbeslissingendoor consumenten en maken bijna eenderde van alle beslissingen in huneentje.Dus… hoe doen deze ‘heldinnen’ het? BETER DAN MANNEN. CONSISTENTBETER. En in het bijzonder zijn ze minder ‘heldhaftig’ dan mannen.“Women Beat Men at Art of Investing” – Miami Herald verslag van onder-zoeken van professoren Terrance Odean en Brad Barber. In het onderzoekdeden vrouwen het beter dan mannelijke beleggers. Reden: mannen gaantypisch in en uit aandelen; zij houden te veel van het ‘spel’, van de ‘actie’.Vrouwen kiezen veel zorgvuldiger. Zij focussen op het zekerstellen van eenveilige toekomst voor hun gezin. En zij houden vast voor de lange (op zijnminst langere) termijn.Luister ook naar Jane Bryant Quinn in Newsweek. “Why all this focus on wom-en and our supposed lack of investment guts? A far greater problem, it seemsto me, is trigger – happy speculation, mostly by men. The kind of guys whosefamily savings went south with the dot – comes. Imagine a list of their moneymistakes.•Shoot from the hip•Overtrade their accounts•Believe they are smarter than the market•Think with their mouse rather than with their brain•Praise their own genius when stocks go up•Hide their mistakes from their wives’Komt jou hierin iets bekends voor? Love it!Verhaal: Vrouwen maken de meeste beleggingsbeslissingen. Vrouwen zijnbetere beleggers dan mannen.Vraag: waarom worden vrouwen dan nog steeds behandeld als ‘onnozelekinderen’ door de meeste financieel dienstverleners. (Dat is niet eerlijk, vrou-wen worden niet behandeld als onnozele kinderen. Ze worden over hethoofd gezien. Zij worden behandeld als breinloos. Zij worden behandeld alsangsthazen).
 42. 42. Vrouwen Heersen!Om ‘voor de vrouwenmarkt te gaan’ hoef je als ondernemer niet een spe-ciaal event te organiseren, duizend ballonnen te kopen, die los te laten en teroepen dat dit het begin is van het ‘jaar van de vrouw’.Waar we het over hebben is een HEEL NIEUW ONDERNEMINGSVERHAAL:Werving Promotie, Beloning, Organisatiestructuur. Businessprocessen. Produk-tontwikkeling. Marketing. Merkverhaal. Strategie. Cultuur. Leiderschap. Alles.Want even de argumentatie op een rijtje:•Vrouwen zijn geen niche. Dus haal ze uit de speciale markten.•De concurrentie begint het te snappen. Verwacht binnenkort maar groei indienstverlening van ondernemingen richting vrouwen.•Wanneer je met jouw teen heel voorzichtig de temperatuur van het watervoelt, waarom verwacht je dan spetterende resultaten?•Wals door de muren van de corporate silo’s. Men dient de hele ondernem-ing in ’t geweer te brengen voor deze enorme kans in de Nederlandse markt.•Wanneer je haar begrijpt en aanvoelt, laat haar niet wegglijden. Vrouwen:lastig te overtuigen, loyaal zodra zij overtuigd zijn (compleet omgekeerd ’tgeval met mannen!•VROUWEN ZIJN DE LANGE TERMIJN. Dus duurzame ondernemingen LUISTER!!!!Dit is de belangrijkste trend in de wereld van het nieuwe ondernemen.Marketing naar VrouwenWaarom heeft geen enkele ‘managementgoeroe’ in Nederland… dezeenorme mogelijkheid gezien? Waarom, waarom, waarom? En komen tweemannen dit verhaal vertellen?Wat het antwoord ook mag zijn. Wij zullen het Vrouwen Heersen verhaal netals ‘Het Nieuwe Pensioenverhaal van de babyboomers blijven vertellen, ver-tellen, vertellen. Omdat in de woorden van de befaamde bankrover WillieSutton… “That’s where the money is”. Geld dat komt van het effectief on-twikkelen van produkten, diensten en belevenissen die vrouwen in elk aspectvan de onderneming respecteert en dient.
 43. 43. Ons verhaal in het kort:Oude Verhaal Nieuwe VerhaalTransactie Relatie“Kopen van produkten” “Aansluiten bij Merk”Gelijkheid voor vrouwen: morele zaak Gelijkheid voor vrouwen:een kans!Uit de hoogte naar vrouwen Vrouwen dienenVrouwen kopen, veel! Vrouwen kopen, veel!(en mannen negeren dit) (en mannen ‘omarmen’ dit)Vrouwen geven het geld uit van mannen Vrouwen geven hun eigen geld uitVrouwen zijn een ‘niche markt’ Vrouwen zijn DE marktVrouwen – marktinitatieven Vrouwen marktstrategieMannen ontwikkelen onbewust voor Vrouwen en mannen designmannen met vrouwen centraalVrouwen en het glazen plafond bij Vrouwen hebben de beste plekken
 44. 44. 6Verhalen die Miljarden Waard Z ijn Parjis; Het Nieuwe PensioenverhaalDe 74 jarige Woody Allen werd gevraagd of hij nu ging pensioneren na het afronden van zijn film ‘Midnight in Paris’.Z ijn antwoord: “as long as there comes along an interesting project, why would I retire”?
 45. 45. 6Verhalen die Miljarden Waard Z ijn Parijs; Het Nieuwe Pensioenverhaal De Oproep tot Avontuur We blijven als ondernemers in de greep van onze obsesssie met jeugd. Wij orienteren het merendeel van onze ondernemings activiteiten in marke- ting, produktontwikkeling, zelfs in strategie naar de 18 tot 44 jaar oude demografische populatie. We veronderstellen, foutief, dat oudere consumenten een stagnerende, on- benaderbare, uitstervende markt vormen… en dus zien wij een enorme kans over het hoofd. Maar we moeten begrijpen dat de 50+ populatie immens groeit in termen van aantallen, vermogen en lang leven. En een nieuw ver- haal leeft over ‘ouder’ worden. En om die markt met hun levensverhaal te bedienen moeten wij onze ondernemingen compleet opnieuw uitvinden. Wat wij ons voorstellen Een stroom van nieuwe verhalen, produkten, diensten, belevenissen voor 50+ consumenten die ervoor kiezen ‘niet toe te geven aan’ het veroudering- sproces... maar de confrontatie ermee aan te gaan en het te overstijgen. De ontwikkeling van nieuwe marketing verhalen door mensen die niet het Altaar van de Jeugd aanbidden… benaderingen die de specifieke behoef- ten en overvloedige, snel groeiende rijkdom van de 50+ en ouder baby- boomers herkennen. De opkomst van ondernemingen die hun hele organistie Strategisch (her) Po- sitioneren rondom het bedienen van een populatie wiens leden de essentie opnieuw uitvinden van ‘oud’.
 46. 46. De babyboomers vinden het verhaal over pensioneren opnieuw uit. Maken Wat een onzin! Een collectieve blindheid.het meer sexy en modern. Zoals zij alles eigenlijk opnieuw uitvinden. Wij hebben een ander verhaal.Een begrip bij ondernemingen van alle soorten en maten dat Babyboomersmeer zijn dan een niche. Zij zijn een GIGANTISCH GAT in de markt waar (bijna Omarm dat ‘wij’ ouder worden. VELEN VAN ONS.al) het geld is. De bevolkingen in de westerse wereld worden ouder.Het Nieuwe Pensioenverhaal van de babyboomers •De babyboomers zijn talrijk. Diegenen geboren tussen 1946 en 1964 vormen de grootste generatie in aantallen ooit. •Zij (wij) zijn verbazingwekkend rijk.Nederland houdt van de jeugd. Meer specifiek: marketeers houden van de •Zij (wij) hebben decennia van productieve, vrij uitgeven, “wilde” jaren over.jeugd! Impliciet of expliciet ontwikkelen en sturen zij bijna elk produkt of dienst •Zij (wij) zijn gewend om goed bediend te worden door commerciële die je kunt voorstellen naar de worstelende, startende, met kleine kinderen or- ondernemingen.ganiserende jonge tieners, jonge volwassenen en begin dertigers. En ze willen •Zij (wij) worden nu slecht bediend door ondernemingen. (Hoe ouder wij deze klanten voor het leven houden. Startende ondernemers van 25 zijn cool. worden hoe steevaster lijkt het dat ondernemingen onze handel lijken teOndernemers die hun onderneming willen verkopen uncool? Of 50+ers die vermijden).opnieuw een onderneming starten? Deze trend is groots. Dus moet onze response idem groots zijn. Charles Aznavour pensioneert niet van zijn passie Tuurlijk passen babyboomers als Jean Paul Belmondo hun tempo iets aan
 47. 47. De Oude Mythes over ‘Oud Worden’ De babyboomer generatie zal de 21e eeuw heersen schreef Ken Dychtwald in ‘Age Power: How the 21st Century will be Ruled by the New Old’ en we zijn enorm onvoorbereid. Of nog sterker. Veel ondernemers INTERESSEERT HET GEEN BAL. Dat is kleurrijke taal. Maar wij zien niet hoe de koude, logische feiten in deze zaken tot een andere conclusie kunnen leiden. Het lijkt haast taboe. Ouder worden. De oude mythes waar de vele verhalen allemaal op terugvallen zijn: •65 jaar is oud (of 66, 67) (dus maak plaats voor de jeugd) •Pensioneren betekent per definitie niet werken •Een leven van gemak is het ultieme pensioendoel (en een stap dichterbij ziekte en dood) •Pensioneren is uitsluitend een geldkwestie Nog een Babyboomer Verhaal: Opnieuw Loobanen. •Je moet wachten tot je met pensioen gaat om te doen waar jij van houdt. (Gaan we het dan ‘ineens’ leuk hebben na ons pensioen?)In de tweede helft van hun leven. Gerard Depardieu begint zelfs Houd toch op zeg! Opnieuw een Loopbaan in Rusland Jullie houden van Cijfers? Reken dit eens Uit! Wanneer jij iets gaat onthouden van dit betoog, onthoud dan de volgende set van simpele feiten. In Nederland tussen 2002 en 2010 •Is het aantal mensen tussen 18 en 44 jaar AFGENOMEN met 1 procent •Is het aantal mensen van 55 jaar en ouder GESTEGEN met 21 procent •In het bijzonder – en hier komen we de Ultieme Marketing Tsunami tegen... het aantal mensen tussen de 55 en 64 is gestegen met 47% De enige response op deze cijfers: Holy shit! Van succes naar betekenis. Een veel voorkomend verhaal bij succesvolle babyboomers.
 48. 48. Alain Ducasse toont hoe een portfolio leven na 60 eruit ziet. Ooit een schrijver gezien, gehoord en gelezen die met Kok, ondernemer, schrijver van boeken, reiziger, ‘pensioen ging’? entertainer, hotelier
 49. 49. Niet ’t het Pensioenleven van mijn Vader!Hoe zit het dan met... geld?Mensen boven de 50 bezitten in Nederland:•70 procent van het hele vermogen in Nederland De cijfers zijn eigenlijk het minst belangrijke. De kansrijke waarheid van deze•50% van de discretionaire uitgaven in Nederland babyboomer generatie is dat zij het pensioneren volledig opnieuw uitvinden.(de hypotheek is vaak betaald, de kinderen uit school, de pensioenen, lij- Het is een VOLLEDIG NIEUWE MARKT. Omdat babyboomers... een VOLLEDIGfrentes, dividenden en onbelaste huurinkomsten rollen binnen… enzovoorts af NIEUWE GROEP zijn van oudere mensen.en toe een erfenisje) Zij hebben het pensioneren van hun ouders gezien en gedacht; ‘Dit niet voor•79% van hen zijn huiseigenaar (!) mij!’ Toen onze vaders 60 werden was de toekomst voor hen? Geen bijzon-•Ongeveer de helft heeft een creditcard dere aspiraties. Hun belangrijkste idee: ONZE TIJD UITZITTEN.•Zij kopen 40% van de nieuwe auto’s per jaar en de helft van alle luxe auto’s•Zij zijn goed voor 74% van alle uitgaven aan medicijnen en miljarden aan VOORGOED VERLEDEN TIJD!andere zorg uitgaven. Babyboomers, wiens eerste leden AOW ontvingen creëren hun eigen Unieke Levens Verhaal over een portfolio van werk, vrije tijd, relaties. Zij hebben EN ZIJ ZIJN DE EERSTE GENERATIE IN DE GESCHIEDENIS OM DIT TE DOEN.Wat sommige mensen (waaronder mij) zich laat afvragen: waarom zijn zijhet doel van minder dan 5% van alle advertentie/reclame/internet reclame Volledige Verantwoordelijkheid Nemen voor Hun Levens.euro’s van ondernemers in Nederland? Waarom? Hun verhaal, toen en nu kan opgesomd worden in een paar eenvoudige zinnen. “Ik ben de Held in mijn Verhaal”. “Ik ben de baas” “Ik ben actief” “Ik voel mij zo oud als ik wil” “Ik heb nog een hoop te doen. En ik kan mij veroorloven om het te doen”. Architect Pei gaat door met zijn werk tot ver na zijn tachtigste: Simone de Beauvoir: “pensioneren voelt voor mij alsof we op de gelukkig! vuilnishoop van de samenleving worden geworpen”
 50. 50. De babyboomers gedragen zich NIET naar hun leeftijd. En zijn dit ook niet van plan. En Nederland... net als Parijs, West Europa en de VS ZAL NOOIT MEER HETZELFDE ZIJN. Ons Verhaal: Het Nieuwe Pensioenverhaal Er zijn geweldige verhalen te vinden over de hele wereld van ondernemingen die een start hebben gemaakt om zich te richten op deze Markt Gorilla die de babyboomers markt heet. Er ligt een gigantische markt voor ondernemers om te bedienen met een Nieuw Pensioenverhaal dat babyboomers aanspreekt in hun verlangen naar een lang, licht en gelukkig leven. Onze conclusie Oude Verhaal Nieuwe Verhaal Grijs betekent ‘grijs’ Grijs betekent groen Pensioneren Jezelf Opnieuw Uitvinden Geleende tijd Decennia te gaan Oud is afgeschreven Oud is actief 65 is kunstmatige eindstreep Elke leeftijd die jij wilt Portfolio Pensioneren is geldkwestie Continue life planning Marketing mantra: jeugd Marketing mantra: 50 en hoger Oude mensen veranderen niet Oude mensen maken en breken merken Fountain of Youth Vrijheid en wijsheid Volwassen Markt Lang, Gezond en Gelukkig Leven Markt Je tijd volmaken Engageren. Droomjobs. Droom- leven. Lage inkomens Nieuwe spending owerOud is niet meer wat het geweest is. Julien Clerc treedt na zijn Ik krijg de eindjes bij elkaar Ik ben nog niet begonnen met uitgeven 65ste gewoon op

×