Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15)

317 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het Nieuwe Pensioenverhaal in Amsterdam (15)

  1. 1. Het  Nieuwe  Pensioenverhaal  in  Amsterdam  (15)  Door  Peter  de  Kuster  met  Falco  Valkenburg      Meer  dan  alleen  een  geldkwestie:                                                                  We  doen  er  allemaal  goed  aan  om  een  moment  stil  te  staan  van  ons  werk  en  te  leunen  tegen  een  verhaal  dat  ons  kan  bevrijden  van  gevoelens  van  futiliteit,  frustratie,  onbeduidendheid  en  zelfs  falen.  We  leunen  tegen  deze  deur  door  onszelf  af  te  vragen  wat  we  moeten  doen  om  een  geweldig  gevoel  van  betekenis  in  ons  leven  te  krijgen.  Wanneer  dit  verhaal  eenmaal  ontsloten  is,  zal  al  het  andere,  inclusief  ons  financieel  management,  op  zon  manier  geordend  worden  dat  het  dat  betekenisvolle  bestaan  versneld  en  zekerstelt.    Wat  kan  jij  doen  om  een  betekenisvolle  en  financieel  slimme  Reis  van  de  Held  te  maken  in  jouw  leven.  Je  kunt  deze  reis  van  de  held    beginnen  door  deze  drie  stappen  te  volgen:    1.  Beslis  wat  er  voor  nodig  is  om  jouw  werk  betekenisvol  te  vinden.    2.  Begin  te  zoeken  naar  innovatieve  manieren  om  jouw  middelen  (geld,  tijd  en  vaardigheid)  te  gebruiken  om  het  leven  te  kopen  dat  jij  wilt;    
  2. 2.  3.  Maak  proefritten  in  jouw  droom  job  en  leven  en  partner  met  die  mensen  die  jou  kunnen  helpen  jouw  doelen  te  formuleren  en  bereiken.    Geluk,  vervulling,  balans,  tevredenheid,  zekerheid,  betekenis  en  succes  zouden  niet  de  neven  -­‐  producten  dienen  ten  zijn  van  ons  leven:  zij  zouden  de  doelen  dienen  te  zijn!.  Wanneer  wij  eenzijdig  focussen  op  geld  of  werk  of  vrije  tijd  ten  kosten  van  andere  gebieden    
  3. 3.  van  betekenis  in  ons  leven  ontzeggen  wij  onszelf  het  geluk.  Worden  wij  Les  Miserables.  Onthoud,  jouw  leven  gaat  niet  over  het  verdienen  van  geld  -­‐  jouw  geld  gaat  over  het  verdienen  van  een  leven.    Sommige  mensen  ontdekken  dat  wanneer  zij  de  vermogens  die  zij  hebben  verzameld  in  het  eerste  deel  van  hun  leven  optellen  en  naar  een  plaats  verhuizen  waar  de  kosten  om  te  leven  vele  malen  minder  extravagant  zijn,  zij  hun  tijdstip  van  bevrijding  jaren  eerder  kunnen  laten  zijn.  Zij  dansen  met  wolven.  Dit  scenario  is  mogelijk  voor  diegenen  die  profijt  hebben  gehad  van  de  waardering  van  hun  onroerend  goed,  aandelen  etc.  Door  naar  een  minder  dure  plek  te  verhuizen  en  het  werk  te  blijven  doen  waar  zij  van  genieten  hebben  deze  individuen  ontdekt  dat  er  niet  zo  veel  geld  nodig  is  als  zij  dachten  om  hun  reis  van  de  held  te  maken.    Zou  het  voor  jou  mogelijk  zijn  om  je  vermogen  in  te  zetten  en  je  kosten  van  levensonderhoud  te  verlagen  zodat  je  eerder  vrij  bent?  Dit  kan  wanneer  je  ja  zegt  tegen  de  volgende  vragen:    *  Heb  je  genoeg  liquide  vermogen  zodat  een  jaarlijkse  uitkering  van  dat  vermogen  tegen  8  procent  een  belangrijk  deel  van  je  kosten  van  levensonderhoud  afdekt?  Bijvoorbeeld,  een  vermogen  van  euro  500.000  x  8  procent  is  Euro  40.00  per  jaar,  of  Euro  3.333  per  maand  voor  belastingen;  Euro  750.000  x  8  procent  is  Euro  60.000  per  jaar,  of  Euro  5.000  per  maand  voor  belastingen.    *  Kun  jij  een  aanzienlijk  bedrag  besparen  in  jouw  maandelijkse  uitgaven  door  het  verlagen  van  uitgaven  als  auto,  kosten  huis,  clublidmaatschappen  enzovoorts?    
  4. 4. *  Kun  je  een  additioneel  inkomen  blijven  verdienen  in  de  nieuwe  locatie  zonder  het  onwenselijke  werk  -­‐  stress  scenario  terug  te  laten  keren;    *  Kun  jij  jezelf  disciplineren  en  je  te  weerhouden  van  het  aangaan  van  nieuwe  schulden?;    *  Zul  je  tevreden  zijn  om  te  leven  op  de  plek  en  in  het  tempo  van  je  nieuwe  omstandigheden?    Wanneer  je  ja  op  deze  vragen  hebt  geantwoord  ben  je  een  kandidaat  voor  de  reis  van  de  held  benadering  van  het  moderne  pensioneren.  Wanneer  je  ja  kunt  antwoorden  op  al  deze  vragen  behalve  de  eerste  (genoeg  liquide  vermogen  hebben  om  in  staat  te  zijn  met  het  rente  inkomen  de  kosten  van  levensonderhoud  te  financieren),  dan  kun  je  kijken  of  je  een  paar  jaren  meer  vermogen  opbouwt  naar  dat  doel.  Hoeveel  en  hoe  snel  je  zon  bedrag  aan  vermogen  kunt  opbouwen  kan  neerkomen  op  jouw  verdiensten  en  jouw  geld  discipline.    Ik  ben  tot  de  conclusie  gekomen  dat  meer  pensioneringen  zullen  falen  om  redenen  die  niet  met  geld  te  maken  hebben  dan  om  geldredenen.  Welk  verschil  zal  al  onze  financiële  planning  voor  de  toekomst  maken  wanneer  we  geen  idee  hebben  welk  soort  leven  we  willen  aankopen  met  dat  geld?  Geld  heeft  op  zich  zelf  geen  waarde.  Geld  is  alleen  bruikbaar  in  termen  van  wat  je  er  mee  kunt  doen.  Net  zo  belangrijk  als  sparen  voor  onze  toekomst  is  het  hebben  van  een  verhaal  over  wat  je  kan  zijn  en  doen  wanneer  je  financieel  vrij  zou  zijn.  Dit  moet  samengaan  met  het  rekenwerk  wanneer  je  een  succesvolle  transitie  hoopt  te  hebben  voor  wat  jouw  volgende  fase  in  het  leven  kan  zijn.  Miljoenen  mensen  sparen  voor  wat  een  35  jarige  reis  kan  zijn  met  geen  enkel  idee  waar  die  reis  hen  kan  brengen.  Deze  individuen  hebben  een  ticket  maar  hebben  geen  reisgids.    Hoewel  jouw  vrijheid  om  een  transitie  te  maken  afhangt  van  of  jij  jouw  financiële  huis  op  orde  hebt,  hangt  het  van  veel  meer  dan  financiële  factoren  af.  Ik  noem  dat  het  Zij  Leefden  Nog  Lang  en  Gelukkig  verhaal.  Geld  is  belangrijk  in  dit  verhaal  net  als  fysieke  gezondheid,  mentale  gezondheid,  eten/drinken,  fitness,  sociale  relaties,  persoonlijke  relaties,  intellectuele  stimulering  en  balans.  Veel  pensioenverhalen  zijn  minder  dan  prachtig  en  vervullend  om  de  eenvoudige  reden  dat  de  voorbereiding  eenzijdig  de  focus  had  op  de  geld  aspecten  van  pensioneren.  Waarbij  weinig  tot  geen  rekening  is  gehouden  voor  de  kwesties,  stress  en  uitdagingen  van  een  radicale  levenstransitie.  Dit  feit  wordt  nu  schoorvoetend  erkend  door  de  financiële  bedrijfstak.    Congressen  in  2010  -­‐  2012  over  pensioen  brachten  ideeën  naar  voren  dat:    *  Het  verhaal  van  pensioneren  wereldwijd  dramatisch  aan  het  veranderen  is;    *  Consumenten  meer  verantwoordelijk  moeten  worden  voor  het  succes  of  falen  van  hun  eigen  pensioneren;    *  De  financiële  bedrijfstak  een  veel  betere  job  moet  doen  voor  de  educatie    van  het  publiek  over  de  eigenschappen,  mogelijkheden  en  parameters  van  dit  nieuwe  pensioneren.    
  5. 5.  Financiële  planning  in  de  21e  eeuw  zal  veel  meer  gaan  over  persoonlijke  levenszaken  dan  over  geldzaken.  Het  zal  gaan  over  het  genereren  van  een  nieuwe  identiteit,  een  nieuwe  jij,  het  financieren  van  jouw  geluk,  het  financieren  van  een  nieuwe  fase  in  jouw  leven.  Hoewel  geld  een  primaire  overweging  is  in  deze  nieuwe  fase  van  het  leven  is  het  slechts  1  van  vele.  Toekomstige  gepensioneerden  dienen  zich  af  te  vragen  wat  zij  willen  doen  met  hun  leven  tijdens  pensioneren,  en  wat  de  persoonlijke  implicaties  van  pensioneren  voor  hen  zijn.  Babyboomers  zoeken  een  betekenisvolle  rol  in  latere  jaren.  Geld  is  belangrijk  voor  hen,  maar  ook  de  kwaliteit  van  het  leven  tijdens  hun  pensionering.    Wij  veronderstellen,  aangezien  je  dit  verhaal  tot  nu  toe  gelezen  hebt,  dat  je  al  enige  basisideeën  over  jouw  toekomst  hebt  vastgelegd  in  jouw  eigen  verhaal,  namelijk:    *  Pensioneren  op  elke  vastgestelde  leeftijd  is  een  ouderwets  concept;    *  De  leeftijd  waarop  je  pensioneert  of  de  beslissing  om  te  pensioneren  is  gebaseerd  op  een  innerlijk  verlangen  en  niet  op  externe  middelen;    *  Werk  kan  en  zou  een  expressie  dienen  te  zijn  van  jouw  hart  en  engagement  en  een  middel  om  een  betekenisvolle  transitie  te  maken  voor  de  wereld  waarin  wij  leven;  *  Veel  van  het  proces  van  ouder  worden  hangt  af  van  keuzes  die  we  maken  ten  aanzien  van  activiteiten  waarin  wij  geëngageerd  zijn,  ons  verhaal  hierover  en  onze  houding.    *  Ik  kan  doen  met  mijn  leven  wat  ik  wil  wanneer  ik  serieus  word  over  doen  waar  ik  van  houd  met  mijn  tijd,  energie  en  middelen.  Ik  kan  dansen  met  wolven.  
  6. 6.              

×