Successfully reported this slideshow.

De Reis van de Held van Ebenezer Scrooge

238 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De Reis van de Held van Ebenezer Scrooge

  1. 1. De Macht van Jouw VerhaalEen Reis door London in de Voetsporen van Ebenezer Scrooge inLONDEN
  2. 2. Jij bent de Verhalenverteller van je Eigen Leven Jij kan je eigen Legende Creëren Of Niet! Peter de KusterOprichter van De Reis van de Held met Rachelle Wessels
  3. 3. Herschrijf Jouw Lot in Leven en OndernemenEbenezer Scrooge is al generaties lang een inspiratiebron voor kinderen en ouderssamen. In Dickens’ klassieke kerstvertelling die zich in Londen afspeelt laat Scroogezijn vrekkige manieren achterwege en transformeert in een genietende, warmhar-tige en genereuze man die een machtig rolmodel is voor ons allen.In deze reisgids in Londen exploreert Peter de Kuster, oprichter van ‘De Reis vande Held’ wat de macht is van het verhaal dat jij jezelf vertelt, over jezelf en hoe ditjouw leven en onderneming bepaalt. En, de manier waarop wij ons verhaal veran-deren zoals Ebenezer Scrooge deed en daarmee ons leven als ondernemer trans-formeren.“Jouw verhaal is jouw leven”, zegt Peter in navolging van Charles Dickens. Alsmensen vertellen wij onszelf continu verhalen. Verhalen van succes of falen, vanmacht of slachtofferdom, verhalen die een uur duren, een dag, een hele Kerstof een heel leven. We hebben verhalen over ons leven, onze onderneming, onzefamilies en relaties, onze gezondheid, ons geld; over wat wij willen en waartoe wijin staat zijn.Toch, terwijl onze verhalen diepgaand bepalen hoe anderen ons zien en wij ons-zelf zien, erkennen weinig mensen dat wij verhalen vertellen, wat zij zijn en dat wijze kunnen veranderen – en daarmee ons lot kunnen herschrijven. Zoals EbenezerScrooge deed op Eerste Kerstdag.
  4. 4. Onszelf verhalen vertellen biedt structuur en richting terwijl wij door de uitdagingenen mogelijkheden van ons leven navigeren. Het helpt ons onze doelen en vaardig-heden te interpreteren. Verhalen geven betekenis aan chaos; zij organiseren devele divergente ervaringen die wij hebben in een coherente rode draad; zij vor-men onze hele realiteit. En veel te veel van onze verhalen – zoals die van CharlesDickens wereldberoemde personage Ebezer Scrooge, zijn tragisch en dienen seri-eus herschreven te worden. Al dan niet met de hulp van een overleden zakelijkepartner Marley en drie geesten van Kerst van Verleden, Heden en de Toekomst.Ebenezer krijgt op zijn reis met de Geesten van Kerst te voelen in welke gebiedenvan zijn leven hij niet gelukkig is, niet zijn doelen bereikt met de verhalen die hijzichzelf vertelt. Peter laat jou zien hoe je jouw verhalen kunt herschrijven in hetLonden van Charles Dickens. Verhalen die jou inspireren tot actie en die jou bren-gen waar jij wilt in leven en ondernemen. Net als Ebenezer Scrooge zijn verhalenherschrijft op Kerstdag.
  5. 5. Peter de Kuster is de oprichter van De Reis van de Held en al meer dan een de-cennium gefascineerd door de macht van verhalen. Verhalen die wij onszelf ver-tellen over onszelf, tegen onszelf en anderen. Onze capaciteit om verhalen tevertellen is een geweldig geschenk. Peter zal jou in deze reisgids in Londen in devoetsporen van Ebenezer Scrooge tonen hoe je engagerende verhalen creëert.Die jou de macht van storytelling laten inzetten om succesvol en gelukkig te zijn alscreatieve ondernemer. Peter de Kuster is oprichter van De Reis van de Held Voor meer info over de reizen en reisgidsen van de Reis van de Held bel 06-33 661 772 of mail peterdekuster@hotmail.com

×