Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Reis van de Held in Londen Flyer

169 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De Reis van de Held in Londen Flyer

  1. 1. De Reis van de HeldOntdek hoe jij jouw geld verdient met jouw passie inLONDEN
  2. 2. Je kunt jouw passie volgen, een briljante loopbaan opbouwen en financiële zekerheid hebbenals je weet hoe je vaardigheden te gebruiken. Peter de Kuster Oprichter van De Reis van de Held met Rachelle Wessels
  3. 3. Rewrite Your Destiny in Life and BusinessAttentie alle kunstenaars, musici, filmmakers, designers, acteurs, schrijvers, onder-nemers, culinaire helden, interieurontwerpers, floristen, consultants, sporters, recla-melui, fashionista, marketeers, architecten en iedereen die werkt in de creatieveeconomie. Zelfs als jouw gekozen professie niet de meest traditionele is – het culti-veren en opbouwen van een succesvolle, financieel belonende loopbaan is nogsteeds jouw doel.Peter de Kuster neemt jou mee op een fantastische ontdekkingsreis in de machtvan jouw verhaal door een wereldstad als Londen. Een reis in de voetsporen vanverhalen van creatieve helden en heldinnen die ons in deze stad zijn voorafge-gaan. Denk aan Terence Conran, J.K. Rowling, Charles Dickens, Tolkien, DavidBowie en vele, meer of minder beroemde mensen uit heden en verleden. Petertoont je hun beste strategieeen en technieken om je aan te moedigen je verhaalte herschrijven tot een “Reis van de Held” verhaal en jou jouw geld te laten verdie-nen met jouw passie.
  4. 4. Het ReisprogrammaDag 1 De Reis van de HeldIn de eerste dag van De Reis van de Held in Londen loodst Peter jou in een inspire-rende dag langs de verhalen van helden en heldinnen uit heden en verleden vanLonden over het overwinnen van enige van de specifieke uitdagingen die rechter– breiners in hun verhaal tegemoet zien die een loopbaan willen die zowel bevre-digend en succesvol is.Je leert:• Hoe de loopbaan te kiezen die het beste bij jouw talenten past• Realistische doelen te stellen waarbij je gebruik maakt van rechterbreintechnieken• Hoe jouw weg naar succes te plaveien• Hoe een ondernemingsplan te maken wanneer jij de onderneming bent• Hoe gedisciplineerd te zijn wanneer jij jouw eigen baas bent.Wanneer jij een uitlaatklep vindt voor jouw creativiteit in de vorm van een loop-baan, zul je een vrijheid ontdekken in jouw werk waarmee je lang kunt leven. Waarje nooit van wilt pensioneren. Je kunt jouw passie volgen, een briljante loopbaanopbouwen en financiele zekerheid hebben – als je weet hoe ze te gebruiken.
  5. 5. Dag 2 De Held in GeldIn de tweede dag van de Reis van de Held in Londen prikkelt Peter jou met ver-halen over rechterbreinstrategieën die creatieve helden en heldinnen in Londengebruiken om jouw bankrekening op te bouwen en de creatieve vrijheid te vindenom te creeren.Vraag het een kunstenaar, designer, architect, ingenieur, uitvinder, schrijver, musi-cus, filmmaker, acteur, gamedesigner en iedereen die werkt in de creatieve eco-nomie. Je zult van iedereen hetzelfde verhaal horen: Om het geld te hebben omte creëren moet je creatief zijn met jouw geld.Wanneer je gelukkig genoeg bent om de perfecte loopbaan voor jezelf gevon-den te hebben, een loopbaan die jou je talenten laat uitdrukken en jouw creatie-ve sappen laat vloeien, gefeliciteerd! Echter, Peter kent de harde realiteit die voorde meesten van jullie maar al te zeer waarheid is. Zelfs wanneer jouw creatievesappen vloeien, betekent dat nog niet dat geld in hetzelfde tempo instroomt.Deze reisgids door Londen biedt jou een reis waarin jij strategieen en techniekenaangereikt krijgt in de verhalen van creatieve helden en heldinnen die ervoor zor-gen dat geld in hetzelfde tempo binnenkomt, inclusief:• Hoe te weten van jouw creatieve talenten het best te vermarkten zijn en jou het meeste geld kunnen opleveren:• Hoe het ‘free’ uit freelance te halen en in rekening te brengen wat jij waard bent;• Waarom jij de valkuilen zou dienen te vermijden om te veel schulden in magere tijden op te bouwen – en altijd het belang begrijpen van sparen in booming tijden;• Jou laten beseffen dat jij kunt slagen in jouw inspanningen zonder jouw creatie- ve ziel te verkopen;• Hoe de fondsen te vinden om jouw dromen te financieren.Vol met verhalen die jouw ogen zullen openen, instructieve anecdotes en real lifehelden en heldinnen als voorbeeld is De Reis van de Held in Londen jouw reisgidsom een financieel leven te krijgen – zodat jij jouw creatieve leven kunt behouden.
  6. 6. Dag 3 Het Merk HeldIn de derde dag van de Reis van de Held in Londen daagt Peter jou uit jouw ver-haal naar butien te krijgen over wie jij bent en wat jij doet. Ben jij een Big Ben? Benjij een held of heldin die wanhopig de wereld wil vertellen over jouw talenten enjouw aanbod? Ontbreekt het jou aan tijd, geld en kennis?Het Merk Held is vol met de slimme en creatieve strategieen die de helden en hel-dinnen uit het heden en verleden van Londen gebruikten om een merk te zijn ente blijven.Deze reisgids vertelt jou hoe je succesvol jouw verhaal vertelt over wie jij bent enwat jij kunt doen – snel, eenvoudig en goedkoop. Alles wat jij dient te weten overde marketing van jezelf is opgenomen in deze reisgids. Het Merk Held is volgepaktmet bewezen technieken die zullen werken voor jou. Als jij een schrijver, acteur,kunstenaar, musicus, designer of architect bent die kosteneffectieve manieren willeren om een onderneming op te bouwen.Deze derde reisdag door Londen zit vol met winnende strategieen, innovatieveideeen, verkoop en marketingtechnieken die voor de creatieve helden in Londenwerkten.Peter zal jou laten zien hoe je van hongerende held naar merkstatus gaat inclusief:• Hoe marketing te bedrijven zonder geld• Hoe marketingverhalen te creeren die jou zullen verkopen zelfs wanneer jij er niet bij bent• Hoe een buzz te creeren rondom jouw verhaal door gebruik te maken van mond op mond reclame (en in de huidige tijd: mond op mond reclame op internet)• Hoe de opinieleiders in jouw markt zover te krijgen dat zij jou aanbevelen en helpen
  7. 7. Jezelf promoten is een van de moeilijkste dingen die een creatieve held of heldinmoet doen. Het is ook het meest cruciale. Deze reisgids biedt jou veel kansen omiets te vinden dat je kan helpen om dit obstakel te overwinnen en de attentie enerkenning te krijgen die jij en jouw talenten verdienen. Wij hopen jou snel te verwelkomen bij de Reis van de Held in Londen. Peter de Kuster is oprichter van De Reis van de Held Voor meer info over de reizen en reisgidsen van de Reis van de Held bel 06-33 661 772 of mail peterdekuster@hotmail.com

×