Building Stories deel II

264 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
264
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Building Stories deel II

 1. 1. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De Strijder
 2. 2. De StrijderKernverlangen: de eigen waarde bewijzen door moedige en moeilijke actieDoel: meesterschap uitoefenen op een manier die de wereld verbetertAngst: zwakte, kwetsbaarheid, zich terugtrekkenStrategie: zo sterk, competent en machtig worden als je maar kuntValkuil: arrogantie, een behoefte ontwikkelen dat er altijd een vijand isGave: competentie en moed
 3. 3. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De StrijderAlles lijkt verloren, maar dan verschijnt de Strijder op het toneel en ‘saves theday’. Er zijn oneindig veel variaties op dit verhaal, maar in elk daarvan is hetde strijder, de held die het kwaad, tegenstand of een belangrijke uitdagingoverwint en ons allemaal inspireert. Om een gevoel of idee hierbij te hebben,denk aan James Bond.We zien de Strijder in elke queeste voor een goed doel of in pogingen omeen slachtoffer te redden of een underdog te verdedigen. De natuurlijke om-geving van de Strijder is een slagveld zoals ook ondernemen is.Elke plek waar moeilijkheden en uitdagingen wachten op moedige enenergieke acties.De Strijder wil de wereld een betere plek maken. De onderliggende angstvan hem of haar is falen in wat nodig is om door te zetten en te overwinnen.Dit archetypisch verhaal helpt ons energie te ontwikkelen, discipline, focus envastberadenheid.
 4. 4. Niveaus van de StrijderOproep tot Avontuur: de rotzak schopt je in jouw gezicht en iemand probeert je te intimideren of daagt je uit tot het uiterste, iemand heeft je nodig om te helpen zijn of haar onderneming te reddenNiveau 1: De ontwikkeling van grenzen, competentie, meesterschap uitgedrukt door prestaties, gemotiveerd en getest door concurrentieNiveau 2: Net als een soldaat, jouw plicht doen voor jouw klant, land, onderneming of gezinNiveau 3: Jouw kracht, competentie en moed gebruiken voor iets dat een verschil maakt voor jou en jouw klant of wereldSchaduw: Botte kracht en een obsessieve behoefte om te winnen
 5. 5. Omdat het Strijder aspect zo sterk aanwezig is worden veel gezondheid ofsociale initiatieven verteld als ‘The War on… ’Wanneer het ‘Strijder’ verhaal actief is in personen, zijn zij ambitieus en zoekenzij nieuwe uitdagingen op. Of zij zijn aarzelende Strijders die een onrechtvaar-digheid of probleem herkennen en eenvoudigweg de kans grijpen om tedoen wat nodig is om het te verhelpen. Hoe dan ook, de Strijder wordtaangespoord door uitdaging, voelt zich kwaad door onrechtvaardigheid enrespondeert snel en besluitvaardig bij moeilijkheden of kansen.Strijders zijn trots erop dat zij gedisciplineerd zijn, focus hebben en de vaar-digheid om lastige keuzes te maken. Zij zijn de instinctieve beschermers vandiegenen die zij zien als onschuldig, fragiel of legitiem niet in staat zichzelf teverdedigen. Alle anderen zien zij liever sterker worden.
 6. 6. Op hun slechtst worden Strijders arrogant of bedreigend, of zij drijven zichzelfvroegtijdig de dood in. Op zijn best bereiken zij geweldige zaken. Paradoxaalzien zij zichzelf niet als helden omdat zij dat te veel lariekoek vinden. Meertypisch zien zij zichzelf als ‘just doing my 007 job’. Wanneer er iemand is waarzij een hekel aan hebben is dat de zwakkeling, niet de boef. Daarom is hunzwakte het aangaan van een uitdaging zelfs al kan het idioot zijn.Er is natuurlijk een negatief potentieel binnen dit verhaal, net als bij alle anderearchetypische verhalen. De Strijder kan een verschrikkelijke bullebak zijn. Ophet laagste niveau wil de Strijder overwinnen en beheersen. De opponentwordt gezien als de vijand en als iemand die geslachtofferd mag worden.Zie bijvoorbeeld vijandige bedrijfsovernames. De overnemende ondernemerkan zich de overwinnaar voelen, maar de levens van anderen kunnen in hetproces verwoest worden. De valkuil binnen de Strijder kan zijn dat je jezelf alsheldhaftig ziet, maar anderen je als de boef. Wanneer dit optreedt, hoef jeniet jouw hakken in het zand te zetten, maar stop, zie wat zij zien en corrigeerjouw koers.Om een Strijder aan te spreken is het belangrijk om jouw klanten aan tespreken op hun honger voor overtuigingen en de aantrekkingskrachtdie zij voelen voor ondernemers en ondernemingen die ze hebben.Ondernemingen die betekenisvolle verhalen hebben zullen winnen volgensRolf Jensen in zijn boek ‘The Dream Society’. De meest boeiende verha-len zijn die enige waarde communiceren die het leven waardiger maakt.Klanten willen overtuigingen. In toenemende mate zullen zij vragen stellenals ‘Heeft jouw onderneming geen hart, geen gevoelens? Ben je niets meerals een rationalistische, winst genererende machine?’ Ironisch gezien zijnondernemingen die niets anders waarderen dan de concurrentie en onderaan de streep de uitstervende soort.
 7. 7. Het verhaal van de Strijder kan een passendeidentiteit voor jouw onderneming zijn als:•Jij een uitvinding hebt of innovatie die een belangrijke impact in de wereld zal hebben•Jouw produkt mensen tot hun limiet zal laten presteren•Je een belangrijk sociaal probleem adresseert en mensen vraagt om boven zichzelf uit te stijgen om te helpen het te adresseren•Je een duidelijke concurrent hebt die je wilt verslaan•Je de underdog bent en de concurrentie wilt outperformen•De kracht van jouw produkt of dienst is om een lastige job efficient en goed te doen•Jouw onderneming zich wil onderscheiden ten opzichte van die ondernemingen die last hebben om door te pakken•Jouw klanten zich zelf identificeren met goede, moreel juiste mensen
 8. 8. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De Tovenaar
 9. 9. De TovenaarKernverlangen: kennis van de fundamentele wetten over hoe de wereld of de onderneming werktDoel: dromen waarmakenAngst: dromen waarmakenStrategie: een visie en verhaal ontwikkelen en het levenValkuil: manipulatief wordenGave: win – win oplossingen vinden
 10. 10. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De TovenaarDe eerste beelden van de Tovenaar die boven komen in Engeland zijn dievan Gandalf uit Lord of the Rings, Merlijn en Harry Potter. We denken aanalchemisten, we denken aan wetenschappers die onderzoek doen naar defundamentele geheimen van het heelal, en de psychologen en neurologendie het menselijk brein exploreren. Goeroes die recepten aandragen om ge-lukkig en succesvol te zijn.Het meest basis aan de Tovenaar is het verlangen om de fundamentelewetten van hoe dingen werken te ontdekken en deze principes toe te pas-sen om dingen voor elkaar te krijgen. De meest typische toepassingen vande magische aantrekkingskracht zijn het gezond maken van personen,ondernemingen, het vinden van de fontein van de jeugd en het geheim vanlang leven, manieren vinden om welvaart te creëren en behouden en omproducten uit te vinden die zaken laten gebeuren.Misschien heeft Engeland de meest bekende Tovenaars opgeleverd in dewesterse cultuur. Merlijn die in zijn kristallen bal kijkt en het potentieel van eennieuwe samenleving, een nieuwe onderneming voorspelt: Camelot. Bewustechter van de kans dat er een tegenovergesteld potentieel voor verdoe-menis is breidt hij zijn energie uit om de meest ideale uitkomst zeker te stellen.Hij doet dit door zijn verhaal te vertellen voor een vredige en rechtvaardigesamenleving, ontwikkelt de talenten van de ondernemer in kwestie KoningArthur en creëert magische instrumenten (de Ronde Tafel, Excalibur en deGraal) om de gewenste waarden van gemeenschapszin, moed en verlich-ting te ondersteunen.Zie je de analogie met de rol van Gandalf in the Lord of The Rings. Hij heefteen visie over het potentieel van de Ring om het leven te verwoesten zoals zijhet kennen en wensen. Hij ontwikkelt de talenten van een team van heldenen heldinnen met de opdracht de Ring te vinden en onschadelijk te maken.Creëert magische instrumenten en allianties met andere wezens als de elfenom de gewenste resultaten zeker te stellen. En heeft zelf een actieve rol engaat voorop in de strijd.
 11. 11. Verhalen van Tovenaars liggen aan de basis van radicaal nieuwe technolo-gieën: internet, orgaan transplantaties, genetische manipulatie, de werking vanhet brein, lang leven. Ondernemers zijn vaak Tovenaars. Verhalen verbindenhun innerlijke beleving met hun externe performance. Tovenaars hebbenvaak dromen die andere mensen als onmogelijk zien, toch is het de essentievan magie om een verhaal te hebben met een visie en er recht op af te lopen.Wanneer dingen verkeerd gaan kijken Tovenaars naar het verhaal dat zijzichzelf vertellen om zich te veranderen. Daarna verandert de externe wereldook.Wanneer het Tovenaar verhaal actief is in personen, zijn zij katalysatoren voorverandering. Zij vertrouwen erop dat wanneer zij hun deel doen, de markthaar deel doet. Voor de Tovenaar gaat het verhaal dat zij zichzelf vertellenvooraf aan externe verandering. Daarom denken zij dat wil jij jouw wereldveranderen je begint met het veranderen van jouw verhaal, jouw overtui-gingen, attitudes en gedrag.
 12. 12. Niveaus van de TovenaarOproep tot Avontuur: intuïtie, synchrone ervaringenNiveau 1: Magische momenten en beleving van transformatieNiveau 2: De ervaring van flowNiveau 3: Wonderen, van verhaal en visie naar manifestieSchaduw: Manipulatie, tovenarij
 13. 13. Ondernemers die op een diep niveau begrijpen hoe het brein werkt metde kracht van het verhaal dat jij jezelf vertelt zijn ook in staat om anderen tebeïnvloeden op hoogst effectieve manieren. Het Tovenaar verhaal is daaromzeer sterk aanwezig in succesvolle ondernemers omdat zakendoen at theend of the day gaat over het beïnvloeden van menselijk bewustzijn en ge-drag.Je kunt het negatieve potentieel van de Tovenaar zien in de kwade tovenaarsin Lord of the Rings, die hun macht gebruiken om hun wil op te leggen aanmensen. Dit zie je terug bij ondernemers die verkoop en marketingmethodengebruiken die mensen manipuleren om dingen te doen tegen hun beter oor-deel in.Bruisende champagne, betoverende kleding en geurtjes, geweldige hotels.De Tovenaar is ook het verhaal van spa’s, chique restaurants en hotels, envele badproducten die transformatieve ervaringen beloven. De associatievan luxe verwen producten met spirituele transformatie is vrij algemeen.In de komedies van Shakespeare transformeerden personages omdat zijzichzelf ineens bevonden buiten de stad of het hof die hun rollen en identi-teiten bepaalde.
 14. 14. In de bossen verpulveren alle regels en definities. Mannen en vrouwenverkleden zich vaak als leden van de andere sekse. Mensen praten metgeesten en nymfen. Ergens op het einde van het verhaal zijn problemenopgelost en leefden zij lang en gelukkig. Tovenaar verhalen: verhalen over magische plekken.Om een Tovenaar aan te spreken is het belangrijk om jouw klanten aan tespreken op hun honger naar het waarmaken van dromen. Ondernemers metTovenaar verhalen creëren van binnenuit. Zij roepen latente kwaliteiten bijhun klanten tot even door hun Flow ervaringen te bezorgen. Een ervaring waarbij de interne en externe verhalen van mensen kloppenis een symptoom van wat Mihaly Czikszentmihalyi in zijn gelijknamige boek‘Flow’ noemt, een conditie die hij identificeert met het bereiken van gelukvoor de meeste mensen. We zien ‘flow’ ervaringen vaker bij sporters en suc-cesvolle ondernemers wanneer zij:• heldere doelen hebben bij wat zij in een concrete activiteit doen;• directe eerlijke feedback krijgen of zij succesvol zijn in die activiteit;• een gevoel van controle hebben;• een gevoel van balans hebben tussen hun vaardigheden en de uitdaging in de activiteit die zij ondernemen;• een gevoel van overgave hebben;• de tijd voor hen voorbij vliegt• zij (achteraf) genieten van de activiteit om zich zelfOndernemers met Tovenaar verhalen staan oprecht ergens voor. Daar begintondernemen ook voor hen: weten waar je voor staat. Om klanten en werk-nemers te boeien dien je een inspirerend, boeiend verhaal te vertellen waarmensen voor willen blijven. Wat ze willen vervolgen. Wanneer het verhaal hengrijpt zullen velen mee willen doen aan de show. De koude ondernemings-cijfers vertellen per slot van rekening niets meer dan de strijd weerspiegelenover contracten en klanten die constant verloren en gewonnen worden. Deemotieloze balans toont niet de sociale interactie – de conflicten, de vriend-schap, de samenwerking en de jaloezie. De balans toont net zoveel over hetleven in de onderneming als een telling van de woorden in Lord of the Ringsfilms en boeken.
 15. 15. Het verhaal van de Tovenaar kan een passendeidentiteit voor jouw onderneming zijn als:• Het produkt of dienst transformatief is• Haar impliciete belofte is om de klant te transformeren• Het culturele creatieve ondernemers zijn die je wilt boeien• Het helpt om het bewustzijn van klanten uit te breiden• Het een gebruiksvriendelijke technologie is• Het een psychologische component heeft• Het een nieuw en zeer modern produkt is• Het gemiddeld tot hoog geprijsd is
 16. 16. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De Heerser
 17. 17. De HeerserKernverlangen: controleDoel: een welvarende onderneming creërenAngst: chaosStrategie: leiderschap uitoefenenValkuil: bazig zijn, autoritairGave: verantwoordelijkheid, leiderschap
 18. 18. De Hoofdrolspelers in Jouw Verhaal; De HeerserWanneer je denkt aan een Heerser verhaal denk aan de koning, de koningin,de CEO van een onderneming, de president van een land of iemand meteen commanderende, autoritaire houding. Iemand met macht.De Heerser weet dat de beste zaak in de wereld is om chaos te vermijdenen de controle te nemen. Terwijl Dromers geloven dat anderen hen zull-len beschermen heeft de Heerser niet deze overtuiging. Het krijgen en be-houden van macht is daarom een primaire motivatie. Voor de Heerser is het debeste manier om zichzelf en de eigen onderneming veilig te houden. Indruk-wekkende bezittingen en symbolen, grote gebouwen die macht uitstralen.De gebruikte materialen zijn bedoeld om lang mee te gaan en tijdloosheid uitte stralen.Wanneer het Heerser verhaal actief is bij ondernemers zullen zij ervan genie-ten om leiderschapsrollen op zich te nemen en zo veel mogelijk in controlete zijn. Het nadenken over de beste manier om activiteiten te organiseren enbeleid te implementeren geeft een gevoel van zelfmeesterschap en machtover de onderneming die zeer vervullend is.De Heerser heeft een verhoogde angst dat chaos zal voortduren wanneer zijerin falen om controle te krijgen. Denk aan Atlas met de hele wereld op deeigen schouders om te begrijpen hoe de Heerser zich verantwoordelijk voe-len. Om die reden hebben zij de neiging een hekel te hebben aan mensendie losse flodders schieten en dreigen de orde die de Heerser zorgvuldiggecreëerd heeft te verstoren.
 19. 19. Ondernemers met een sterk Heerser verhaal zijn bezig met kwesties van ima-go, status en prestige – niet omdat zij oppervlakkig zijn, maar omdat zij begrij-pen dat hoe zaken eruit zien van invloed is op de macht. Zij handelen meteen natuurlijk gevoel voor autoriteit dat het voor anderen makkelijk maaktom hen te volgen. Op hun best worden Heersers gemotiveerd door een ver-langen om de wereld te helpen. Op hun slechtst zijn zij alleen dominerend encontrolerend.Wanneer je denkt aan koningen, koninginnen en presidenten zul je snel ziendat zij energie krijgen om te zorgen voor stabiliteit in de onderneming waarzij verantwoordelijk voor zijn. Het Heerser personage helpt individuen rijk,machtig en gevestigd te zijn in hun terrein van ondernemen.Het Heerser personage houdt van hiërarchie, omdat je dan weet waar jestaat. Jouw rol is helder gedefinieerd en vertelt je wat je geacht wordt tedoen. Je weet wie aan jou rapporteert en aan wie jij rapporteert. Rollen enrelaties zijn stabiel en gedefinieerd.De Heerser is aan de leiding en in controle. Zij houden ervan. Houden ervan.Houden ervan. En willen het niet verliezen. Koning Arthur is een Heerser die detijd en de moeite neemt om zeker te stellen dat het ‘koninkrijk’ van zijn volgersniet stil staat. Hij is steeds bezig om iedereen mee te nemen op zijn opmerkelij-ke ontdekkingsreis.
 20. 20. Niveaus van de HeerserOproep tot Avontuur: gebrek aan middelen, orde of harmonieNiveau 1: Verantwoordelijkheid nemen voor de status van de ondernemingNiveau 2: Leiderschap uitoefenen in de ondernemingNiveau 3: Een leider worden in de samenleving, het gebied waarin je opereert als ondernemerSchaduw: Tiranniek of manipulatief gedrag
 21. 21. In de oude economie behandelden experts ondernemers vaak als hun‘onderdanen’. Niet meer. Klanten willen zelf echt de Koning te Rijk zijn.Zij houden van controle en zij houden er niet van om verteld te worden watzij moeten doen.De expressie van het Heerser verhaal is geëvolueerd in de loop der tijdenvan de monarch naar een toenemende afhankelijkheid van ondernemersonderling en hun werknemers. De bijdrage van de Heerser aan onze levens isook revolutionair veranderd door onder andere Koning Arthur en zijn demo-cratische Camelot en Ronde Tafel. Wanneer de Heerser speelt om te winnenterwijl zijn klanten, leveranciers en werknemers verliezen zal hij of zij in de mo-derne tijd razendsnel worden afgestraft.
 22. 22. Het verhaal van de Heerser kan een passendeidentiteit voor jouw onderneming zijn als:• Jouw onderneming een product met een hoge status biedt dat gebruikt wordt door machtige mensen om hun macht te vergroten• Een product is dat mensen helpt om beter georganiseerd te raken• Een product of dienst die een levenslange garantie biedt• Diensten die technische ondersteuning bieden die helpen om de macht te behouden of te vergroten• Een onderneming met een regel bewakende of beschermende functie• Een product dat gemiddeld tot hoog geprijsd is• Een ondernemer die zich wil onderscheiden van meer populaire ondernemingen, eentje die een duidelijke leider in zijn of haar veld is• Een gebied dat relatief stabiel is of een product dat veiligheid en voorspelbaarheid belooft in een chaotische wereld
 23. 23. Jouw Verhaal Vinden
 24. 24. Jouw Verhaal VindenVoor het vinden van jouw eigen verhaal als ondernemer gaat het erom deniet essentiële elementen opzij te duwen en naar de hart ervan te gaan – hetauthentieke boeiende verhaal dat jou helpt jouw missie te bereiken en je elkedag de energie geeft om eraan te werken.Stap 1 Het zoeken naar de hart en ziel van jouw onderneming Begin door een soort archeologisch onderzoek naar de diepste meestbetekenisvolle waarde in jouw verhaal als ondernemer – de essentie waarjouw hart en ziel naar uitgaat. Inhoud van je Hart en Ziel Onderneming Positioneren van jouw Verhaal Concurrentie Klant Analyse Analyse Het Vertellen van de Verhalen van Jouw Onderneming
 25. 25. Benader deze uitdaging alsof je de biograaf bent van jouw onderneming(en dat ben je ook) door vragen te beantwoorden als: ‘Wie heeft deonderneming gecreëerd en waarom? Hoe is het eerst gepositioneerd?Wat was de beste of meest memorabele ervaring tot dusver met klanten?Hoe hebben klanten een relatie gekregen met de onderneming? Hoe is derelatie nu? Wat in de essentie van jouw onderneming is onderscheidend tenopzichte van de concurrentie?Stap 2 Zoeken naar de inhoud van jouw verhaal als ondernemerDe tweede stap is zeker stellen dat het archetypische verhaal dat gesugge-reerd wordt door jouw graafwerk ook verankerd is in een waarheid over hetproduct of dienst. Idealiter een fysieke, moderne waarheid.Wanneer de karakteristieken van het product of de dienst niet helder eenarchetypisch verhaal aangeven is het slim om bij klanten de waarheidproberen te ontwikkelen van wat we noemen ‘de inherente droom van hetproduct’. Dit gaat verder dan enquêtes, het vereist de vaardigheden, hetperspectief en de vaardigheid om het emotionele verhaal van de klant telezen.Een aantal vragen die kunnen helpen tot een diepere exploratie van derelatie tussen de klant en jouw ondernemingsverhaal zijn:Is de rol van jouw onderneming functioneel of haar waarde iets dat haarklanten willen communiceren?Is jouw onderneming deel van een hoge betrokkenheid of een lagebetrokkenheid product categorie?Is het gebruik van jouw onderneming een unieke memorabele ervaring ofroutine?Gebruiken klanten jouw onderneming exclusief of is ’t deel van een portfoliovan ondernemingen die klanten gelijkwaardig vinden?Wat is het niveau van betrokkenheid van klanten bij jouw onderneming?Wil je klanten vasthouden of klanten van andere ondernemingen aantrekkenof ben je aan het proberen om het gebruik van de productcategorie overallte verhogen door de aantrekkingskracht van jouw verhaal?
 26. 26. Stap 3 Het Vinden van het Competitief VoordeelNa de eerste stappen hebben ondernemers vaak een idee over het verhaaldat het beste en waar is voor hun onderneming. De derde stap stelt zeker dathet antwoord niet alleen een comfortabele match is maar dat het significantonderscheid maakt in de markt.•Zijn er ondernemingen die concurreren met jouw onderneming? Welke verhalen vertellen zij klanten? Is er een duidelijke overlap met het verhaal van jouw onderneming?•Hoe goed ondersteunen concurrenten hun verhaal en leven zij ernaar?•Op welk niveau drukken de concurrenten het verhaal uit? Is er een moge- lijkheid om op een dieper, relevanter of meer onderscheidende manier het verhaal te vertellen.•Vertelt iedereen in de categorie dezelfde 1 of 2 verhalen? Is er een kans voor een werkelijk nieuw verhaal in de categorie?•Is er een ‘categorie’ marktleider? Dit biedt vaak kansen voor een ‘uitdager’ verhaal.Dit verhaal over jouw concurrenten zou jouw denken dienen te verhelderenen het aantal verhalen terugbrengen tot eentje die duidelijk het beste is.Het kan verleidelijk zijn om een beetje ‘te lenen’ van een ander archetypischverhaal maar dan zal de essentiële kracht van een helder, coherent conceptvan een archetypisch verhaal worden gecompromitteerd. In plaats daarvanzou je in de dieptes in moeten gaan van jouw archetypisch verhaal.Soms is het nuttig om een simpel plaatje te maken van hoe jouw concurrentenhun product positioneren op een bepaald tijdstip.
 27. 27. Stap 4 Ken jouw klantDe volgende stap stelt zeker dat het verhaal van jouw onderneming op eenkrachtige manier relevant en betekenisvol is voor de klanten waar jij je opricht. Met contexten, situaties of transities waarin zij het meest gevoelig zijn. De veronderstelling is dat onvervulde verlangens van jouw klant hen kunnenlaten responderen op een dieper niveau voor wat zij missen.Waarbij verhalen die inspelen op positieve verlangens succesvoller zijn danverhalen die inspelen op negatieve verlangens.In zekere zin modelleert het verhaal van jouw onderneming het positieve ver-langen, het gezonde instinct van de klant. Naast de individuele verlangensis het ook wijs om te kijken naar de fase waarin het leven of de ondernemingvan jouw klant zich bevindt. Soms is het dominante of meest zichtbare aspectvan de klanten niet noodzakelijkerwijs de beste kans om met hen contact tekrijgen.
 28. 28. Het systeem van archetypische verhalen kan jou helpen als ondernemer omvast te stellen welke fundamentele menselijke behoeften van jouw klanten opdit moment goed bediend worden en welke te weinig.Deze vragen zullen leiden tot echt inzicht en inspiratie. Je graaft veel dieperdan veel conventionele methodieken in de wensen, angsten, conflicten enaspiraties van jouw beoogde klanten. Met de kracht van verhalen die henwerkelijk diep aanspreken.Stap 5 Jouw Verhaal en Jouw PropositieOp het einde van deze ontdekkingsreis hebben ondernemers meer zelfver-trouwen ten aanzien van hun potentiele verhaal – die marktsucces kanopleveren en een opwindende en energie gevende focus voor de heleonderneming.
 29. 29. Het Verhaal De PropositieWanneer het verhaal van jouw onderneming scherp is en haar plek in demarkt kan het proces beginnen van het voeden van dat verhaal en er voor-deel uit halen door beoogde klanten en partners een aantrekkelijke proposi-tie verhalen te vertellen. Succesvolle ondernemers managen het verhaal dat zij de markt vertellen metnet zoveel aandacht en prioriteit als het managen van hun onderneming,een voorwaarde wil je de waarde van jouw ondernemingsverhaal niet latenverwateren.
 30. 30. Jouw Verhaal Vertellen
 31. 31. Jouw Verhaal VertellenEr kan veel gezegd worden over de kwaliteiten en karakteristieken vangoede verhalen. Maar werkelijk geweldige verhalen creëren, opbouwenen uitbouwen kent een elementaire paradox. Zoals elke uitzonderlijke kunst,design, literatuur en film ligt het op het grensvalk tussen tijdloosheid en tijdig-heid. Het weet een fundamentele, blijvende waarheid aan te boren over demenselijke conditie. En, tegelijkertijd, drukt het die waarheid uit in een frisse enmoderne manier.Net als de grootste storytellers in de geschiedenis van de mensheid zoudenwij in staat dienen te zijn om een ‘geweldig menselijk verhaal’ te commu-niceren in al onze uitingen. Met legendarische kwaliteiten. In veel gevallenzullen deze verhalen de essentiële dilemma’s en kwesties onthullen rondomjouw archetypische personage. De beste verhalen die tijd en plaats overstij-gen zijn veel meer dan onderhoudend – zij helpen ons om door onbewustedruk om te gaan en met angst, woede, stress om te gaan en zij geven uit-drukking aan diepe verlangens die wij vaak niet in staat zijn te articuleren ofte identificeren. Wanneer het deze soort diepgaande waarde heeft zal hetons, onze klanten en onze partners op een krachtige manier bewegen.Het Krachtigste Verhaal aller TijdenVerhalen rondom rites de passage raken mensen emotioneel het diepst.Van Aristoteles tot Charles Dickens en de moderne scriptwriters in Hollywood ishet zogenaamde ‘Reis van de Held’ plot het meest universele, krachtige ver-haal in de geschiedenis van de mensheid. Het is de innerlijke worsteling vanhet personage dat de diepe, boeiende, meeslepende structuur van het Reisvan de Held verhaal vormt.
 32. 32. De Reis van de Held• De Held bestaat in de normale wereld• Hij krijgt de oproep tot avontuur• Hij weigert de oproep bijna• De Wijze adviseert hem de oproep te beantwoorden• Hij gaat de speciale wereld binnen• Waar hij testen tegenkomt en bondgenoten en vijanden ontekt• Hij gaat de diepste grot binnen• Waar hij de ultieme uitdaging ontmoet• Hij krijgt de beloning• En keert terug van de reis• Sterft bijna, maar staat opnieuw op• En brengt een nieuwe schat mee
 33. 33. De Mythe naar de Wereld van Ondernemers Brengen Wij geloven dat je de kracht van ‘De Reis van de Held’ verhalen kunt bestu- deren, coderen en toepassen om legendarische verhalen te creëren voor en met ondernemers. In de Reis van de Held verhalen drukken wij uit wie wij zijn als ondernemers en dan valt alles op zijn plek. De totale inventaris van deze rijke verhaal patronen kunnen begrepen worden als ofwel reisgidsen of waarschuwingen met bijbehorende boodschappen of ‘geschenken’. De Reisgidsen Avontuur De Reis van de HeldVerbondenheid Transformaties Jezelf Zijn Veiligheid De Waarschuwingen Anarchie De TragedieConformisme Angsten Isolatie Paralyse
 34. 34. Het levenslange proces van ondernemerschap wordt weerspiegeld in degrote Reis van de Held verhalen van de wereld. Zij veronderstellen de on-twikkeling van het karakter van de held of heldin. De Reis van de Held verha-len vertellen hoe ondernemers hun queeste naar zelfverwerkelijking, authen-ticiteit en geluk doormaken.‘Zij Leefden Lang en Gelukkig’ is de realisatie, de beleving, de beloning vandeze reis. Het verhaal is de katalysator om de held en heldin te helpen om detransitie te maken van de ene fase naar de volgende fase in het proces vanvolwassenheid en zelfrealisatie als ondernemer.In een klassiek verhaal als Charles Dickens’ Ebenezer Scrooge zijn er reisgid-sen die ‘de weg tonen’ voor de ondernemer om los te komen, door te gaan,het eigen verhaal te herschrijven, om de omstandigheden van zijn of haarleven anders te waarderen. De veranderingen die worden ondernomen kun-nen gerelateerd zijn aan de levensfase van de ondernemer en zijn of haarontwikkeling of zij kunnen gerelateerd zijn aan een evolutie van behoeften,onafhankelijk van de levensfase. Het Reis van de Held verhaal kan bijvoorbeeld zeer aantrekkelijk zijn voor deoverbelaste ‘Heerser’ die wenst dat hij of zij eenvoudig uit dat leven kan stap-pen, de valkuilen van succes van zich afgooien en genieten van de plezie-rige dingen in het alledaagse leven. In het kort, de wens van de ‘Heerser’ omeen ‘Dromer’ te worden. Het ‘Zij Leefden Nog Lang en Gelukkig’ einde vaneen Reis van de Held verhaal spreekt enorm aan.De held bereikt net als Ebenezer Scrooge het aardse paradijs na een serievan waarschuwingen waarin nu eenvoudig genoten wordt in het alledaagseleven na een ontdekkingsreis die transformerend is. Hij of zij realiseert zich dat‘business as usual’ heel anders beleefd wordt en verandert de dagelijkse wer-kelijkheid stap voor stap vanuit dat nieuwe gevoel.Het verhaal van Ebenezer Scrooge herinnert ons aan de enorme aantrekkings-kracht die puur eenvoudig genieten van het leven met vrienden en familieheeft voor ondernemers met overgecompliceerde levens. De aantrekkings-kracht om in staat te zijn te genieten van pure onschuldige genoegens, in hetmoment, is onweerstaanbaar.
 35. 35. De ReisgidsenPsychologische Behoefte Verhaal/GeschenkInterdependentie/Veiligheid Jouw wereld waar- deren en jouw rol erinWens naar Avontuur en Volwassenheid enJezelf Zijn in groei zijn lastig, maar bereikbaar; je hebt het vermogen Jezelf te veranderenRealiseren van Avontuur Wanneer je de moed en Jezelf Zijn hebt om te groeien kun je werkelijk gelukkig zijn in dit leven
 36. 36. De WaarschuwingenAngst Verhaal/WaarschuwingConformisme en Paralyse Je zult jezelf verliezen in een excessief verlan- gen naar zekerheid en conformismeIsolatie en Paralyse Alleen het gediscipli- neerde en moedige individu kan de orde herstellen Anarchie en Isolatie Zonder discipline en interdependentie, is destructie onvermijdelijk
 37. 37. Het Reis van de Held verhaal neemt dat verlangen naar een ander niveau.In dit verhaal is de hoofdrolspeler in een stasis. Hij kan een probleem hebbenwaar hij mee dient om te gaan of een vaag gevoel dat dingen beter kunnenzijn, maar hij heeft geen plan. Dan ziet hij of ervaart hij een betere plek, eenperfecte plek, een soort Proefrit in zijn Droomleven waarin het leven simpel is,prioriteiten helder zijn en hij tijd heeft om te genieten. Eerst worstelt hij met devreemdheid ervan, maar in de loop der tijd begint de schoonheid ervan zichaan hem te onthullen. Hij wordt teruggeroepen naar zijn normale wereld enverlaat met tegenzin dit paradijs. Hij probeert terug te keren naar het levendat hij geleid heeft, maar hij kan niet ermee omgaan zoals hij eerder deed,nu hij te veel weet is hij onomkeerbaar getransformeerd door de reis. Hij vindtopnieuw deze wereld door haar zelf stap voor stap te creëren. En kiest hier-voor. Wil hier blijven.Jouw Verhaal van Vandaag wordt de Legende van MorgenKrachtige archetypische verhalen die jij als ondernemer vertelt kunnen uit-groeien tot de legendes van morgen. Dat is de reden waarom het ertoe doetom jouw verhaal authentiek te laten zijn met wie jij bent als ondernemer. Dathet jou dichter brengt tot het bereiken van jouw doelen in jouw leven en injouw onderneming. Dat het jou, jouw partners en jouw klanten elke dag deenergie geeft om aan die doelen te werken. Verhalen worden vertrouwd inde mate dat alles wat zij doen authentiek en consistent is. Produkten en dien-sten die jij als ondernemer aanbiedt lijken te kloppen wanneer alles om henheen verbonden is met het Reis van de Held verhaal en de hoofdsrolspelererin.Dit gaat natuurlijk over het logo van jouw onderneming, de pitchverhalen diejij gebruikt, het design van jouw produkten en diesnten, de omgeving waar-binnen jij jouw verhaal verkoopt en het uiterlijk en de verhaallijn van alle pro-motionele materialen, inclusief jouw website. Zij zouden allemaal jouw verhaaldienen te vertellen.Ondernemers vertellen verhalen de hele dag. En zij worden historie. Zij kunnendeel worden van ons gemeenschappelijke verhaal en persoonlijke en indivi-duele verhalen als ondernemers. Diep gegraveerd in onze collectieve en indi-viduele herinneringen zijn verhalen van onze voorouders, onze eerste liefdesen onze gerealiseerde en onvervulde dromen. Wanneer jij als ondernemerdeze diepste herinneringen van jouw klanten en hun verlangens begrijpt kunje het pad vinden voor het succesvol vertellen van jouw verhaal. Zoals CharlesDickens met zijn legendarische kerstvertelling over Ebenezer Scrooge’s reis alsondernemer van financiële stress naar een gelukkiger bestaan.

×