Successfully reported this slideshow.

Pdb design-projecten-ontwerp-2013

1,086 views

Published on

Selectie ontwerpopdrachten pdb design.

Selection of designs buildings made by pdb design

www.pdbdesign.nl/

Published in: Real Estate
 • http://www.pdbdesign.nl/index.php?action=draw_page&page=3D-laser-scanning&lm=6
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pdb design-projecten-ontwerp-2013

 1. 1. projectoverzichtpdbdesign//Voorjaar2013pdb|designKleineGelkingestraat29711NG Groningent 0503118006f 0503112654info@pdbdesign.nlhttp://www.pdbdesign.nl/http://pinterest.com/pdbdesign/http://www.linkedin.com/company/pdb-designhttp://www.youtube.com/user/pdbdesignhttps://www.facebook.com/pdbdesign.nl
 2. 2. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.// Nieuwbouw Datacentrum Gouden driehoek, ZuidbroekVoor Datacenter Groningen in Zuidbroek hebben weeen gebouw ontworpen met de uitstraling die pastbij de dynamiek van haar functie. Technisch gezienis het datacentrum een hoogstand der techniek.Aantrekkelijk aan het datacentrum is niet alleen de meestmoderne technische faciliteiten, innovatieve systemen,energiezuinigheid en veiligheid van data, maar ook degebruiksvriendelijkheid van het gebouw zelf. Gebruikersvan het datacentrum hebben aanvullende faciliteitendie zorgen voor een prettige werkplek. Dit is tot ééngeheel gevormd.DatacentrumgroningenZuidbroek.utiliteitsbouw Nieuwbouw Datacentrum Gouden driehoek, Zuidbroekjaar 2011ontwerp pdb designaannemer Lamein, Hoogezandconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma 5000 serversdiscipline ontwerp, nieuwbouw, bouwkundig advies, tekenwerk, bestek, bouwbegeleiding, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 3. 3. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.// Nieuwbouw Peizerplein GroningenOntwerp van drie nieuwe bedrijfsgebouwen. Eenbouwmarkt en twee gebouwen ten behoeve vanperifere dienstverlening. Totaal ca. 9900m2 bedrijfsruimtemet ruime parkeergelegenheid. Deze grootschaligedetailhandel heeft haar aansluiting gevonden bij deaanwezige winkelvoorzieningen aan de Peizerweg. Degrootste winkelruimte is in gebruik genomen door Karwei.Daarnaast is er een Welkoop gerealiseerd.utiliteitsbouw Nieuwbouw Peizerplein Groningenjaar 2010ontwerp pdb designaannemer Strukton, Groningenconstructeur IBZDirectie Casemier bouwmanagementfase gerealiseerdprogramma 9900m² bedrijfsruimtediscipline ontwerp, nieuwbouw, bouwkundig advies, tekenwerk, bestek, bouwbegeleiding, prijs- en contractvormingPeizerplein,Groningenpdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nl>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 4. 4. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.MFHoreca,Groningen.utiliteitsbouw Kantoor MF Horeca Oosterstraat, Groningenjaar 2012ontwerp pdb designinrichting, styling Heinz Roggen aannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assen constructeur Ingenieursbureau WieringaDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma Circa 300m² kantoorruimtediscipline verbouw, renovatie, bouwbegeleiding, ontwerp, bestek, prijs- en contractvorming// Kantoor MF Horeca Oosterstraat, GroningenHet pand aan de Oosterstraat 43 is een bijzondermonument. Het casco van het pand is geheelgerenoveerd en er heeft een aanzienlijke transformatieplaatsgevonden. Bijzonder aspect aan deze verbouwwas het nuttig gebruiken van verborgen, maar nogaanwezige monumentale aspecten. In de hoofdstructuuris tussen het voor- en achterhuis het dak weeropengewerkt en komt er weer veel licht in het pand. Hieris de moderne kantoorkeuken gerealiseerd waar ooktrainingen worden gegeven aan horecapersoneel. Anderonderdeel van de hoofdstructuur vormt de lange gangtot helemaal achter in het gebouw.De aanwezige granitovloer isgerenoveerd en op enkele plekkenvakkundig vervangen. Deze vloerstraalt nu weer dezelfde kwaliteituit als 100 jaar geleden. Verdervonden we de kelder onder deoorspronkelijke opkamer weer terug.Met wat handig ruimtegebruik is hiereen fraai souterrain gerealiseerddat dienst doet als vergader- enpresentatieruimte. Een weggewerktenis van circa 3 vierkante meter doetnu dienst als flexibele werkplek.In een hok achter de voormaligewinkel stond een enorme kookpot.Deze ruimte is omgebouwd totbruincafé, en deze kookpot is hetsprankelende middelpunt gewordenvan de ruimte. Tot slot hebben wetijdens het historisch onderzoek naarde oorspronkelijke gevel ons lateninspireren door de gevel die het pandhad in het midden van de vorigeeeuw. Met glas-in-lood in de kleurenvan MF en een glazen deur alstoegang voor de bovenwoning (links)hebben we de volle frontbreedte vande gevel visueel bij de bedrijfsruimtelaten horen. Het geheel is afgemaaktdoor een modern kader van lei - enbelgisch hardsteen.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 5. 5. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.KantoorgebouwA28Vries.// Nieuwbouw kantoorgebouw Industrieweg, VriesDit parametrisch ontworpen kantoorgebouw heeftzeer fraaie lijnen en is ontworpen in de geest van desnelheid van de snelweg. Het geheel in 3D ontworpenbouwwerk bestaat uit een kantoorgebouw en bedrijfshalen maakt deel uit van een totaal ontwerp van driekantoorgebouwen.utiliteitsbouw Nieuwbouw kantoorgebouw Industrieweg, Vriesjaar 2008ontwerp pdb designconstructeur Goudstikker - De Vries, EmmenDirectie opdrachtgeverfase niet uitgevoerdprogramma 700m² kantoorruimte, 1500m² bedrijfshaldiscipline ontwerp, nieuwbouw, bouwvoorbereiding, bouwkundig tekenwerk, bestek>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 6. 6. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Wedeka,Veendam.// Nieuwbouw Wedeka Lloydsplein, VeendamLloyd´s Poort wordt ingericht als de handelsboulevardvan nu. Een perifere detailhandelslocatie met eentotaal verhuurbaar oppervlak van circa 9.800 m2 brutovloeroppervlak, verdeeld over meerdere bouwobjecten.De opzet is ruim en kent een combinatie van kantorenen winkels. Er komen drie bouweenheden met opde zichtlocatie: winkelruimtes en aan de achterzijdekantoren. Ook is er een mogelijkheid voor horeca.Logistieke voordelen De oppervlakten van de driebouweenheden zijn 5.600 m2 bvo, 3.800 m2 bvo en 400m2 bvo. Het totale oppervlak aan winkelruimte bedraagtzo´n 7.300 m2 verdeeld over de verschillende bouwdelen.utiliteitsbouw Nieuwbouw Wedeka Lloydsplein,Veendamjaar 2009ontwerp pdb designaannemer Strukton, Groningenconstructeur Van der MolenDirectie opdrachtgeverfase gerealiseerdprogramma Gebouw 1 circa 5000 m² kantoren, winkel en bedrijfsruimtediscipline ontwerp, nieuwbouw>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 7. 7. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Woonhuis,Paterswolde.// Vernieuwbouw woonhuis Kievitweg, PaterswoldeVernieuwbouw van een bestaande villa aan de Kievitwegin Paterswolde. Op een prachtig gelegen kavel aan derand van het dorp aan een zeer nostalgisch landelijkgebied aan de rand van Paterswolde. Met het doel dezete vergroten en te renoveren werd deze villa verworven.De woning heeft in het geheel een metamorfoseondergaan. Aan de linkerzijde van de woning is eenuitbouw gecreëerd om ruimte te maken voor een nieuwekeuken met veel inval van zonlicht was hier één van debelangrijke uitgangspunten.particulier Vernieuwbouw woonhuis Kievitweg, Paterswoldejaar 2012ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Wolters, Eelde - Noordlarenconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma circa 250 m² woonoppervlakdiscipline ontwerp, bestek, bouwbegeleiding, bouwkundig advies en tekenwerk, prijs- en contractvormingDe rechterzijde gezien vanaf deopenbare weg heeft een aanzienlijkeuitbreiding de woning bijna tweemaal zoveel vloeroppervlakopgeleverd. Tevens scheidt dezevleugel de openbare ruimte van denu meer besloten achtertuin. Dezeuitbreiding voorziet in functies die dewoning eerder niet had. Een riantetuingerichte werkkamer, bergingen,een logeerkamer en sanitairevoorzieningen op de verdieping. Deranke zinken dakkapellen zorgenvoor een grote verbetering vande ruimtelijke beleving van deverdieping. De dakkapellen voegenzich uitstekend in de kap ondanksde zeer bescheiden nokhoogte. Hetgrijze metselwerk vormt een goedecombinatie met het bestaandegele metselwerk . De overal gelijkuitgevoerde detaillering van gotenen dakkapellen en een nieuwpannendak vormen het tot eengeheel.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 8. 8. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Verbouw,Paterswolde.// Verbouw woning Camphuislaan, PaterswoldeVerbouw van een woning aan in Paterswolde. Eencirca 70m2 grote garage is getranformeerd naar eenslaapvertrek gericht op de tuin en een werkruimtegericht op de straat. Met verschuifbare frames methouten jaloezieën kan de gebruiker van deze ruimtezelf de mate van privacy bepalen. De hoge lichtinval inde verkeersruimte en badkamer zorgen voor een fraailichtspel. Aan alles is gedacht en er is een afsluitbarevoorziening met stroom en water ten behoeve vantuinonderhoud in de gevel aangebracht.particulier Verbouw woning Camphuislaan, Paterswoldejaar 2011ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assen constructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma uitbreiden woonoppervlak met 70m²discipline ontwerp, bestek, bouwbegeleiding, bouwkundig advies en tekenwerk, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 9. 9. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Stadsvilla,Groningen.// Vernieuwbouw naar wonen Pottebakkersrijge,GroningenAan de Pottebakkersrijge is een bijzondere creatiegemaakt van wonen en werken, lucht en ruimte. Waarlucht was is ruimte gemaakt, en waar ruimte is, spelenlucht en licht een belangrijke rol. Gelegen aan deDiepenring heeft het gebouw reeds tal van functiesgehad. Hoewel de kavel riant is, deze loopt door tot aande Westerhavenstraat, is de aan de Diepenring gelegenvoorgevel steeds verder in de verdrukking geraakt doorveel grotere panden zowel links als rechts van de kavel.Aan de voorzijde is een gehele verdieping toegevoegd.particulier Vernieuwbouw naar wonen Pottebakkersrijge, Groningenjaar 2011ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assenconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma circa 350 m² woonoppervlakdiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, bouwkundig advies, begeleiding, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 10. 10. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Boswoning,Zeegse.// Nieuwbouw boswoning Zandrivier ZeegseVoor een particuliere opdrachtgever hebben we eenpermanent bewoonbare boswoning ontworpen in eenprachtige bosrijke omgeving in Zeegse. Het basementis van beton en vormt een souterrain onder de gehelewoning en de bovenbouw bestaat uit een Scandinavischgeoriënteerde opbouw en is opgetrokken uit Finse Logs.Vanuit het souterrain zijn aantrekkelijke doorkijken naarhet omliggende bos.particulier Nieuwbouw boswoning Zandrivier Zeegsejaar 2008ontwerp pdb designaannemer opdrachtgeverconstructeur Ingenieursbureau WieringaDirectie opdrachtgeverfase casco gerealiseerdprogramma 210m² woonoppervlakdiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk en advies>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 11. 11. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Vakantiehuis,Schiermonnikoog.// Verbouw en uitbreiding vakantiehuisKl. Zwitserland, SchiermonnikoogRenovatie en uitbreiding van zomerhuis Snabbeltje ophet vakantiepark Klein Zwitserland op Schiermonnikoog.De woning is uitgebreid tot de maximaal toegestaneafmeting en geheel vernieuwd. De woning heefteen metamorfose ondergaan en een meer eigengezicht gekregen door de gevels op te trekken metgepotdekselde delen. Dit vormt tevens een thermischeschil waardoor de vakantiewoning ook in de winterzeer comfortabel is geworden. De aan de woningtoegevoegde ramen waarborgen maximale privacytussen de verschillende vakantiewoningen. Tevens is debinnenzijde geheel vernieuwd en lijkt het er in alles op dater een nieuw vakantiehuis is gerealiseerd.particulier Verbouw en uitbr. vakantiehuis Kl. Zwitserland, Schiermonnikoogjaar 2011ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Hiemstra, Anjumconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma 120m² woonoppervlakdiscipline ontwerp, bouwkundig advies, tekenwerk, bestek, bouwbegeleiding, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 12. 12. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Zomerhuis,Schiermonnikoog.// Vernieuwbouw vakantiehuis Karrepad,SchiermonnikoogVernieuwbouw van een bestaand vakantiehuis opSchiermonnikoog. Door de woning te verlengen wordenextra slaapvertrekken gerealiseerd en door het herindelenvan de woning een aanzienlijk royalere woonkamervoorzien van grote raampartijen. De gevelbekledingwordt vernieuwd en aan de woning is niet te zien waardeze is uitgebreid. Ook is het interieur van de woninggeheel vernieuwd en voldoet het geheel aan de eisenvan nu. Door de bouwfysische verbeteringen is eenprettig verblijf in de winter nu ook gegarandeerd. Het lijktwel of er een nieuw vakantiehuis is gerealiseerd.particulier Vernieuwbouw vakantiehuis Karrepad, Schiermonnikoogjaar 2012ontwerp pdb designaannemer nog niet bekendconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Bouwmanagement Groningenfase in uitvoeringprogramma circa 90m² woonoppervlakdiscipline ontwerp, bouwkundig advies, tekenwerk, bestek, bouwbegeleiding, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 13. 13. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.HistoriserendeNieuwbouwGroningen.// Historiserende nieuwbouw Achterom, Nieuweweg,GroningenVestiBinnen het stedenbouwkundig blok tussen deOudeweg, Oostersingel en Nieuweweg bevindt zichbinnen één van de oudste stedenbouwkundigestructuren van de Binnenstad-oost een zeer oude straat,de Achterom. In deze straat worden de bescheidenhistorische gevels welke vaak in slechte staat zijnafgewisseld door grotere nieuwbouw. De huidige loopvan de Achterom maakt enkele opmerkelijke bochten.huisvesting Historiserende nieuwbouw Achterom, Nieuweweg, Groningenjaar 2011ontwerp pdb designaannemer Van Doorm bouwbedrijfconstructeur Ingenieursbureau WieringaDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma nieuwbouw 10 woonstudio`s, 175m² kantoor- en winkelruimtediscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, bouwbegeleiding, prijs- en contractvormingAl geruime tijd was van deoorspronkelijke bebouwing nietveel meer over dan een ruïne. Voorhet ontwerp is de keuze gemaaktvoor een gevarieerd beeld en eenpassende maat- en schaalverhoudingten aanzien van het straatbeeld. Inhet nieuwe plan is de oorspronkelijkeverkaveling gehandhaafd. Opde begane grond bevinden zichbedrijfsruimten welke intern aansluitenop de winkel- en kantoorruimtenwelke toegang hebben vanaf deNieuweweg. Het aan de kavelgrenzende bestaande aanwezigegroen zal verdwijnen. Er is gekozenom de Achterom te versterken in haarvorm als binnenplaats. Op de eersteen tweede verdieping bevinden zichwoonruimten. Deze kijken uit op deAchterom en hebben ook hier detoegang. Deze toegang bevindtzich centraal in de nieuwbouw enis gesitueerd aan de pleinachtigeruimte voor het gebouw. De plintkan `s avonds grotendeels wordenafgesloten door deuren. Dezeveiligheidsmaatregel is getroffengezien het karakter van de straatbij nacht. Overdag biedt het eenlevendig beeld.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 14. 14. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Herontwikkelingkantoor,Groningen.// Kantoren naar appartementen Sint Walburgstraat,GroningenAan de Sint Walburgstraat 6 zijn zeven appartementengerealiseerd in de voormalige banenwinkel van deKoninklijke landmacht. De verdiepingen zijn ontwikkeldtot twee woningen per bouwlaag en er is eenverdieping toegevoegd in de vorm van een kleinepenthouse met een royaal dakterras. De begane grondis van kantoorruimte naar winkelruimte ontwikkeld.De bestaande vliesgevel is geheel vervangen enopgetrokken met keramische tegels.huisvesting Kantoren naar appartementen Sint Walburgstraat, Groningenjaar 2009ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Tadema, Groningenconstructeur Ingenieursbureau WieringaDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma 200m² kantoorruimte en 7 appartementen verbouw en optopdiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, bouwbegeleiding, bestek, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 15. 15. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Appartementencomplex,Groningen.// Appartementencomplex Sledemennerstraat,GroningenHet plan bestaat uit 19 appartementen en eenparkeergarage. De locatie, Sledemennerstraat, ligttussen de drukke Westerbinnensingel, en de oude rivier,Der A. Het gebied met bijzonder veel geschiedenis enarchitectonische kwaliteit, bevat naast oude woningen,veel kleine bedrijven en veel sociale woningbouw. Terplaatse van de Sledemennerstraat 24, 26 en 28 wordt debestaande bebouwing vervangen voor nieuwbouw. Dehuidige bebouwing bestaat uit een kleine garage, eenkleine industriefunctie, en een woonhuis. De bestaandegebouwen maken plaats voor starterswoningen.huisvesting Appartementencomplex Sledemennerstraat, Groningenjaar 2009ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Benus Benus, Musselkanaal constructeur Goudstikker - De Vries, EmmenDirectie opdrachtgeverfase voorbereiding uitvoeringprogramma nieuwbouw 19 appartementen, parkeergaragediscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerkHet terrein voor de kavel heeft eenopen karakter door het pleintjeen de Dwarsstraat. Hierop is eengevel ontworpen welke qua maaten schaal aansluit bij de openbareruimte. De appartementen bevindenzich grotendeels aan de straatzijde.De voorgevel is uitgevoerd met eensmalle parcelering variërend van ca.3,7-4,5 m1. De gevel volgt de erfgrens.De nieuwbouw sluit links en rechtsaan op de bestaande bebouwing.De bebouwing aan de voorzijdebestaat uit drie bouwlagen + kap,de achterzijde uit drie bouwlagen.De woningen aan de straatzijdebeschikken elk over tenminste éénFrans balkon. De woningen aande achterzijde krijgen een balkon.De gevels bestaan hoofdzakelijkuit metselwerk. Hier is gekozen vooreen genuanceerde grijze en rodebaksteen met witte kozijnen Dederde verdieping wordt uitgevoerdmet een zinken dak waarbij goot enhemelwaterafvoeren onzichtbaarworden weggewerkt.Het straatbeeld ter hoogte vanhet maaiveld kenmerkt zich inde Sledemennerstraat als eentussenstraat met veel geslotengevels door garagedeuren. Terhoogte van het maaiveld is degevelstructuur van de verdiepingendoorgetrokken. Deze wordenafgesloten door terugliggendegeperforeerde staalplaten waarbijde ruime toegangsdeur van eengrotere perforatie voorzien wordtter benadrukking van de functie.De geperforeerde staalplatendienen als degelijke fysieke afsluitingmet een enigszins transparanteuitstraling en als ventilatie van deparkeergarage. De relatie tussenwonen en de openbare ruimte wordtgelegd door een ruime toegang totde woningen en hoge ramen terplaatse van de eerste verdieping.De woningen zijn bereikbaar via eenafgesloten verkeersgebied. Met aaneen vide gelegen galerijen wordende woningen ontsloten. Daglichtwordt verkregen via daklichten engevels van glazen bouwstenen.Deze liggen in lijn met het centraleverkeersgebied. Zie impressie interieurverkeersgebied.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 16. 16. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Appartementengebouw,Groningen.// Appartementencomplex Helper Westsingel,GroningenOntwerp van een appartementengebouw met 12appartementen. Elke woning beschikt over tenminsteéén Frans balkon. De woningen zijn georiënteerd op hetHelperdiep. Dit waarborgt de privacy van de omliggendebebouwing. De woningen worden ontsloten middelseen open galerij. De hoofdentree van de woningen isop een zodanige wijze gesitueerd dat deze grenst aande aanwezige zichtlijn en hierdoor ontstaat er vanaf deHelper Westsingel een duidelijk zicht op toegang van dewoningen. Het trappenhuis wordt transparant uitgevoerdwaardoor deze geen onderdeel uitmaakt van hethoofdvolume.huisvesting Appartementencomplex Helper Westsingel, Groningenjaar 2011-2013ontwerp pdb designaannemer WERO bouw, Norgconstructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie opdrachtgeverfase in uitvoeringprogramma nieuwbouw 12 appartementendiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, bouwvoorbereiding>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 17. 17. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Renovatiewoonwijk,Groningen.// Renovatie 144 woningen De Wijert Noord,GroningenPdb design heeft opdracht gekregen voor devoorbereidingen van de grootschalige renovatie van144 woningen in de Wijert in Groningen. De woningenzullen geheel worden gerenoveerd, gemoderniseerd,aanzienlijk energiezuiniger worden en er worden nieuweentreegebouwen en dakterrassen gerealiseerd. Hetproject is inmiddels aanbesteed.huisvesting Renovatie 144 woningen De Wijert Noord, Groningenjaar medio 2014ontwerp pdb designaannemer Nijhuis Bouw, Assenconstructeur Ingenieursbureau WieringaDirectie opdrachtgeverfase voorbereiding uitvoeringprogramma verbouw 144 woningendiscipline Ontwerp, bouwkundige uitwerking, bestek, aanbesteding, prijs- en contractvorming>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 18. 18. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Woonhof,Groningen.// Woonhof intense Laagbouw Kostverloren,GroningenIn opdracht van woningcorporatie De Huismeesterontwierpen wij twee woonhofjes met totaal 32 kleinestarterswoningen. Het plan maakt deel uit van demanifestatie Intense Laagbouw. Intense Laagbouwzorgt ervoor dat mooie en/of binnenstedelijke plekkenintensiever benut worden; daarmee kunnen meerbewoners profiteren van de plek en worden de kostenmet meer gedeeld en dus betaalbaarder. De vakmatigeuitdaging met in potentie interessante typologie boeit."Mede bouwen aan ´onze´ stad met deze motieven iseen voorrecht!"huisvesting Woonhof intense Laagbouw Kostverloren, Groningenjaar onbekendontwerp pdb designfase start uitvoering onbekendprogramma woonhof met 32 woningendiscipline ontwerp"Het dagelijks leven in een stad alsGroningen is bruisend en energiek.De snelle stromingen van verkeer,informatie en emoties vormen eenintense woon/werkomgeving. Voor deinvulling van een zone binnen dezestad zoeken we niet de intensiteitin de hoeveelheid, maar in deleefkwaliteit.Op deze wijze vormt zich een intensestad, waarbij grondgebondenwoningen een eigen, veilige bakenvan rust vormen. Niet de flats-gewijzemassale stapeling van slaapplaatsen,maar een oase in de stad."VROMOns plan is na de expositie bij RO/EZ in Groningen getoond in eennieuwe expositie in het gebouw vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieu in Den Haag.Dagblad van het NoordenArchitecten uit binnen- en buitenlandhebben hun tanden gezet in studiesvoor laagbouw in hoge dichthedenin de stad. Ze hebben woningen meteen eigen buitenruimte ontworpenop ongebruikte plekken in de stad.Locatie: Hoendiep, achter tweehuizenblokken. Opdrachtgever: deHuismeesters.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 19. 19. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Drentsmuseum,Assen.// Drents MuseumAls onderdeel van de grootschalige verbouw enuitbreiding van het Drents Museum zijn enkele pandenaan de Kloosterstraat toegevoegd aan het Museumvoor ondersteunende functies. Dit 19e eeuwse gebouwdat van oorsprong een boerderij was heeft mogelijknog onderdeel uitgemaakt van het nonnenkloosterMaria in Campis. Aan de Kloosterstraat 6 en 8, pal naasthet opgetilde koetshuis waar zich de toegang tot hetmuseum bevindt hebben wij de voorbereiding van deverbouw van deze twee rijksmonumenten verzorgd.monumenten Kantoren Drents Museum Assenjaar 2010ontwerp pdb designaannemer Geveke Noordconstructeur Ingenieursbureau WassenaarDirectie Draaijer en Partnersfase gerealiseerdprogramma verbouw 400m² kantoorruimte, nulmeting 800m² museum en opslagruimtendiscipline ontwerp, tekenwerk, monumentenvergunning, bouwvoorbereidingHet gebouw is verbouwt tot kantorenen personeelskantine. Voor onzewerkzaamheden hebben wecomplimenten ontvangen van deRCE (Rijksdienst voor het CultureelErfgoed). Voor de zorgvuldigeaanvraag en aanpak. Naast dewerkzaamheden ten behoeve van deverbouw van de Kloosterstraat 6 en 8hebben wij een aantal verdiepingenvan het hoofdgebouw en diversebijgebouwen opgemeten.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 20. 20. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Verbouwpakhuis,Groningen.// Verbouw Pakhuis Kleine Gelkingestraat, GroningenRijksmonument. Historie. Onze historie. In dit schitterendepakhuis uit 1640, gebouwd op een plek dat al veeleerder bebouwd was, bevindt zich tevens het kantoorvan pdb|design. Ver voordat we het zo mooi kondenrenoveren als het er nu bij staat, werden er al vlak na deeeuwwisseling bouwplannen ontwikkeld. Wat begon opzolder, heeft zich nu over vrijwel het hele pand uitgebreid.monumenten Verbouw Pakhuis Kleine Gelkingestraat, Groningenjaar 2006ontwerp pdb designaannemer opdrachtgeverDirectie Bouwmanagement Groningenfase gerealiseerdprogramma 300m² kantoorruimte en woonruimtediscipline ontwerp, bouwkundig uitwerking, advies, tekenwerk, monumentenvergunning, bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding In 2002-2003 is eerst de bovenwoninggerenoveerd en werd de zolder alswoonruimte ingericht. In 2006 heefteen grote renovatie plaatsgevonden,en hebben we het voormaligecafé omgebouwd tot kantoor.De dansvloer lieten we liggen,op deze dansvloer trad HermanBrood geregeld op, we hebben defoto`s nog. Het exterieur is geheelgerenoveerd en opnieuw gepleisterden crèmekleurig geschilderd. Dezemetamorfose heeft het pand veelmeer uitstraling gegeven.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 21. 21. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Renovatiepakhuis,Groningen.monumenten Verbouw hoek Hardewikerstraat en 2e drift Spilsluizen, Groningenjaar 2011-2012ontwerp pdb designaannemer opdrachtgeverDirectie opdrachtgeverfase gerealiseerdprogramma 100m² woonruimtediscipline ontwerp, tekenwerk, monumentenvergunning, bouwvoorbereiding// Verbouw hoek Hardewikerstraat en 2e driftSpilsluizen, GroningenOp een onopvallend hoekje vinden we dit rijksmonument.Het is tegen de stadsmuur gebouwd en piepklein. Opde begane grond bevond zich een werkplaats welke aljaren niet meer werd gebruikt. Hier en in de bovenwoningzijn diverse woonruimten gerealiseerd. Tevens is hetgehele exterieur gerenoveerd en is er een kleurhistorischonderzoek uitgevoerd.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 22. 22. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.optop(2009)markiezen(2007)weeva(2011)vergrotenbedaking(2013)laatstefasenieuwbouw(2014-2016)penthouse(2011)nieuwbouwprinsenstraat(2010)budgetthostel(2008-2009)MartiniHotel,Groningen// Uitbreiding van het Martinihotel, GroningenHet Martinihotel is gevestigd in het gebouw dat ooithet Weeva was. Het woon- en eethuis voor allen.De afgelopen acht jaar (2005-2013) is er door ons inverschillende fasen gewerkt aan de uitbreiding van hetcomplex. Het gehele complex grenst aan het GedempteZuiderdiep, Prinsenstraat en de Rademarkt. Niet elke dagwordt in een binnenstedelijke situatie een bouwvolumegerealiseerd als bij de uitbreiding van het Martini Hotel.Overzicht:Optop met 46 hotelkamers, parkeergarage, nieuwbouwPrinsenstraat met 5 verdiepingen en een circa 200m2grote penthouseen een Hostel voor 150 gasten.horeca Uitbreiding Martinihotel Zuiderdiep, Prinsenstr., Groningenjaar 2008-2014ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assen constructeur Ingenieursbureau DijkhuisDirectie Casemier Bouwmanagementfase gerealiseerdprogramma verbouw circa 2000 m² uitbreiding circa 4000 m²discipline ontwerp, bouwkundig ontwerp, advies, technische uitwerking, uitvoering Het Martinihotel (voormalig Weeva)is uitgebreid met ca. 5000m2. Hetnieuwe Hostel is inmiddels gerealiseerden in gebruik genomen als hotel meteigen identiteit met de naam BudgettHostels met een eigen toegang aande Rademarkt 3. De grote optop methotelkamers is in de zomer van 2009 ingebruik genomen als uitbreiding vanhet bestaande Martini Hotel aan hetGedempte Zuiderdiep 8. Tevens is ereen riante penthouse ontwikkeld opde vijfde verdieping met uitzicht overde hele stad. Deze is bereikbaar viaeen eigen lift.Er zijn circa honderd vertrekkengerealiseerd. Dit bouwwerkwordt gedragen door eenkolommenstructuur aan debuitenzijde van het gebouw. Bovenhet bestaande parkeerterrein welkewordt gehandhaafd verschijnt eentevens op een kolommenstructuurgesteund bouwwerk. Deze biedtruimte aan 19 hotelappartementenen nog eens 21 hotelkamers eneen deel van het budgethotel. Debovenste twee verdiepingen wordenverbonden middels een loopbrugvan twee verdiepingen met deuitbreiding boven het bestaandehotel. Alleen deze laatste vleugel,met 19 hotelappartementen moetnog worden gerealiseerd. Dezeuitbreiding zal het reeds gerealiseerdegebouw aan de Prinsenstraatverbinden met het naastgelegenappartementencomplex.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 23. 23. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.VerbouwHotel,Groningen.// Hotelkamers Hampshire Hotel GroningenVerbouw van kantoorruimten naar circa 60 hotelkamers.Deze vormen nu het Hampshire hotel aan de Radesingelin Groningen.horeca Hotelkamers Hampshire Hotel Groningenjaar 2008-2013ontwerp pdb designaannemer opdrachtgeverDirectie opdrachtgeverfase gerealiseerdprogramma verbouw kantoren naar circa 40 hotelkamersdiscipline ontwerp, advies, bouwkundige uitwerking, monumentenvergunning>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 24. 24. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.WEEVA,Groningen.// Weeva Zuiderdiep, GroningenOp 4 oktober 2011 hebben Fred Dalebout en FransKappenburg het WEEVA weer nieuw leven in geblazen. Innavolging van de uitbreiding van het Martinihotel (in hetvoormalig WEEVA) is een waardige horecagelegenheidgerealiseerd. Aan het Zuiderdiep zat eerder al eenklein restaurant. Door de begane grond van tweehotelvleugels samen te voegen en de binnenplaats hierbij te betrekken ontstond een riante horeca gelegenheid.Geïnspireerd op de oude sfeer van de Weeva vanweleer is het nieuwe restaurant opgetrokken in een zeersfeervolle authentieke stijl.horeca Weeva Zuiderdiep, Groningenjaar 2011ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assen constructeur Goudstikker - De Vries, AssenDirectie Casemier Bouwmanagementfase gerealiseerdprogramma realisatie restaurant circa 200 zitplaatsendiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, ontwerp logo>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 25. 25. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Partycentrum,Tolbert.// Nieuwbouw De Postwagen Hoofdweg, TolbertOntwerp van het nieuw te bouwen partycentrum DePostwagen in Tolbert. De Postwagen is al decennia eenbegrip in de hele regio. Wie is er niet geweest? In februariis het net gerenoveerde partycentrum geheel verwoestdoor een enorme brand. Tevreden kunnen we meldendat de bouw van een nieuw, prachtig partycentruminmiddels is gestart.horeca Nieuwbouw De Postwagen Hoofdweg, Tolbertjaar 2012-2013ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Hummel, Tolbertconstructeur Jansen en Wesselink, DrachtenDirectie Bouwmanagement Groningenfase voorbereiding uitvoeringprogramma partycentrum circa. 2150 m² bvodiscipline ontwerp, bouwkundig advies en tekenwerk, bestek, bouwbegeleiding >> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 26. 26. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Nieuwbouwtheehuis,Steenbergen// Nieuwbouw theehuis Hoofdweg, SteenbergenOntwerp van een nieuw te bouwen theehuis "De Bosrand"in Steenbergen, bij de Zuursche Duinen. Op deze plaatsstond eerder ook een theehuis. Deze is afgebrand ennaar verwachting zal het nieuwe theehuis, gelegentussen Roden en Eén medio 2013 haar deuren weeropenen.horeca Nieuwbouw theehuis Hoofdweg, Steenbergenjaar 2011-2014ontwerp pdb designaannemer nog niet bekendfase voorbereidingprogramma nieuwbouw theehuis circa 90 m² bvodiscipline ontwerp, bouwkundige uitwerking>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 27. 27. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.WonenenHoreca,Groningen.horeca Pakhuiscafé’s Zuiderdiep, Groningenjaar 2012-2014ontwerp pdb designfase voorbereidingprogramma nieuwbouw 200 m² horeca en 19 appartementendiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk// Appartementencomplex Burchtstraat enHoreca Gedempte Zuiderdiep, GroningenAan het Gedempte Zuiderdiep wordt een nieuw pandgerealiseerd met circa 210m2 horecaoppervlak opde begane grond. bekijk grotere afbeelding. In deburchtstraat wordt een nieuw appartementengebouwgerealiseerd. In de nieuwe situatie krijg het gebouwop de begane grond ter hoogte van het GedempteZuiderdiep een Horecafunctie, daarboven wordenappartementen gerealiseerd. Deze worden ontslotenaan de Burchtstraat. Ter plaatse van de kavel is hetstraatniveau van de Burchtstraat circa 2 meter hoger danhet Gedempte Zuiderdiep.Het verschil is benut om voor beidezijden van het gebouw een vormte bereiken die past bij de maat enschaal van het gebouw.Het gebouw voegt zich aan beidezijden uitstekend in het bestaandestraatbeeld en er is gekozen voorkwalitatief hoogwaardige materialen.De gevels worden opgetrokken uiteen nuance van oranje en rodebaksteen met een puntgevel entuitgevel. Er is bij de twee gevelsgekozen voor een uitstraling enverschillende neggediepte. De plintaan het gedempte zuiderdiep isopgetrokken uit natuursteen. Door ineen goede fietsenberging te voorzienwordt tevens de openbare ruimte aanvan de Burchtstraat gerespecteerd.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 28. 28. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Faceliftwinkel,Assen.// Vernieuwen gevel Oudestraat, AssenRestyle van een bedrijfspand in Assen. Het pand biedtruimte aan juwelier Verhaagen en Hairstudio Luna endiverse kantoorruimten op de verdieping. Door degevelbekleding te vervangen lijkt er wel een nieuwgebouw te zijn gerealiseerd. De foto`s van het resultaatspreken voor zich. De opdracht bestond uit het upgradenvan de bestaande schil met een bescheiden budget.retail Vernieuwen gevel Oudestraat, Assenjaar 2012ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Rotteveel, Assen Directie opdrachtgeverfase gerealiseerdprogramma Revitalisatie geveldiscipline ontwerp, bouwkundige uitwerking>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 29. 29. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Karwei,Groningen.// Nieuwbouw Karwei Peizerweg, GroningenOntwerp van een nieuwe bouwmarkt aan de Peizerwegin Groningen. Deze 5500 m2 grote Karwei hebben wijteven de bouwkundige uitwerking verzorgd en tijdens debouw waren we onderdeel van het bouwteam.retail Nieuwbouw Karwei Peizerweg, Groningenjaar 2010ontwerp pdb designaannemer Strukton, Groningenconstructeur IBZDirectie Casemier Bouwmanagementfase gerealiseerdprogramma ontwerp, nieuwbouw, 5500 m² bvodiscipline ontwerp, nieuwbouw, bouwkundig advies, tekenwerk, bestek, uitvoering>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 30. 30. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.Winkelsenwonen,Groningen.// Nieuwbouw winkel Steentilstraat 31, verbouw 33Aan de Steentilstraat 31 wordt een nieuwe winkelgerealiseerd, nr. 33 is een gemeentelijk monument enhier is een nieuw ontwerp gemaakt in de bestaandegevelopening.mix woningen en winkels Steentilstraat Groningenjaar 2012-2014ontwerp pdb designfase voorbereidingprogramma twee winkels en 23 woningendiscipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk, procedures en vergunning, bouwvoorbereiding, bouwbegeleiding.>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 31. 31. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.RenovatieGamma,Veendam.// Revitalisering Gamma en Automat, Lloydsweg,VeendamOntwerp van een revitalisering van een bouwmarkten een winkel in automaterialen in Veendam. Vooreen sterkere visuele uitstraling is de gevel verhoogd envoorzien van nieuwe gevelbekleding. De Gamma krijgteen geheel nieuwe entree, en de Automat heeft visueeleen breder front gekregen.retail Revitalisering Gamma, Automat, Lloydsweg,Veendamjaar 2012ontwerp pdb designaannemer Bouwbedrijf Moedt Hoogezand-Sappemeerconstructeur Goudstikker AssenDirectie casemier bouwmanagementfase in uitvoeringprogramma verbouw en vernieuwen diverse gevelsdiscipline ontwerp, bouwkundige uitwerking>> bekijkhiermeerprojectinfoenfoto`s
 32. 32. pdb|designKleine Gelkingestraat 29711 NG Groningent 050 311 8006f 050 311 2654www.pdbdesign.nlpdbdesign architect groningen.click hiervoor meerinformatieover3DLasercannen.pdb|design3D LASERSCANNERpdb|design3Dlaserscanning.yeswescan.// 3D laser scanner.pdb|design beschikt over een 3D laserscanner. Wijleveren uitgebreide 3D data en de beste oplossing voorhet vastleggen van alles wat je kunt zien. pdbdesignmaakt deze data ook bruikbaar voor u.toepassingen: Bouw Archeologie, restauratie en renovatie, toepassingen voor het maken van tekeningen van doorsneden, gevels en plattegronden.Bim Toepassingen voor 3D tekenwerk, 3D ontwerpPresentatie Planontwikkeling, integratie 3D in huidige situatie.

×