Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

P11, poézia jesene

333 views

Published on

Kultúrna akcia seniorov Vranova nad Topľou

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

P11, poézia jesene

 1. 1. Poézia jesene alebo Ateliér duše MsDK vo Vranove nad Topľou usporiadal peknú akciu pre seniorov z Vranova a okolia
 2. 2. • Poézia jesene, alebo Ateliér duše • Pod takýmto názvom sa dňa 13. novembra 2014 uskutočnila prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy v MsDK vo Vranove nad Topľou. • Akcie sa zúčastnila takmer desiatka seniorov z Vranova nad Topľou ale aj z ostatných obci. • Mnohí recitátori predniesli vlastné práce. Na záver boli všetci aktívni účastníci odmenení účastníckym diplomom a vecným darom. • Prinášame vám zároveň niekoľko foto záberov na priblíženie akcie.
 3. 3. Poézia jesene alebo Ateliér duše (na snímke FS RUŽIČKA, ktorý prispel ku dotvoreniu slávnostnej atmosféry)
 4. 4. FS RUŽIČKA – z pohľadu účastníkov prehliadky Ateliér duše
 5. 5. Poézia jesene alebo Ateliér duše (Úvod prehliadky patril žiakom súkromnej umeleckej školy pod vedením jej riaditeľa pána Stanovčáka)
 6. 6. Poézia jesene alebo Ateliér duše (recituje pani Gitka Foberová)
 7. 7. Poézia jesene alebo Ateliér duše (Účastnícky diplom a vecný dar pre pani Boženku Dončákovú, členku JDS Vranov centrum
 8. 8. Poézia jesene alebo Ateliér duše (pani Mária Hladká, ktorej prednes bol vyhodnotený ako najlepší)
 9. 9. Poézia jesene alebo Ateliér duše (Ako člen JDS Vranov sa pán Peter Čintala zúčastnil prehliadky po druhý krát)
 10. 10. Pani Fóberová je recitátorská „stálica“ na tejto prehliadke
 11. 11. Po skončení prehliadky sa uskutočnila neformálna beseda medzi účastníkmi
 12. 12. Po skončení prehliadky sa uskutočnila neformálna beseda medzi účastníkmi a hosťami
 13. 13. Trojica z účastníkov nás obdarila ďalšou pesničkou
 14. 14. Ocenenia účastníkom prehliadky odovzdávala pani riaditeľka knižnice Mgr. Antoliková osobne
 15. 15. Ďalší účastníci prehliadky poézie, ktorí vystúpili z vlastnými prácami
 16. 16. Ponúkli by sme vám viac foto záberov, avšak pre slabšie osvetlenie priestoru mnohé zábery nie sú vhodné. Všetci prítomní po skončení odchádzali s konštatovaním úspešnosti prehliadky v prednese poézie a prózy Pre JDS Vranov centrum a DC pre seniorov vypracoval Ing. Peter Čintala © 13. november 2014

×