Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik ...

4,004 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik ...

 1. 1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Radioelektroniki PRACA DYPLOMOWA – INŻYNIERSKA Piotr Marek Mazur MODUŁ WSPÓŁPRACY DETEKTORA UPADKU Z TELEFONEM KOMÓRKOWYM Kierownik pracy Dr inż. Marian Kazubek Ocena ........................................... ........................................... Podpis Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego WARSZAWA 2008
 2. 2. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Serdecznie podziękowania składam Panu dr. inż. Marianowi Kazubkowi za cierpliwość, przychylność oraz pomoc przy realizacji niniejszej pracy. 2
 3. 3. Piotr Mazur Specjalność: Elektronika i Informatyka w Medycynie Data urodzenia: 30 marzec 1985 Data rozpoczęcia studiów: październik 2004 r. ŻYCIORYS Urodziłem się 30 marca 1985 roku w Gdyni. W 1992 roku rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni. W 2000 roku przeprowadziłem się do Warszawy, gdzie dostałem się do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego – klasa o profilu matematyczno – fizycznym. W 2004 roku zdałem egzamin maturalny, oraz rozpocząłem studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kształcę się na specjalności Elektronika i Informatyka w Medycynie. .............................................. Piotr Mazur EGZAMIN DYPLOMOWY Złożył egzamin dyplomowy w dniu............................. z wynikiem .................................................................... Ogólny wynik studiów.................................................. Dodatkowe uwagi i wnioski Komisji............................. …………………………………………………………. 3
 4. 4. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Streszczenie Praca niniejsza zawiera projekt oprogramowania telefonu komórkowego umożliwiającego odbiór komunikatów alarmowych z detektora upadku lub innych urządzeń monitorujących. Aplikacja ma za zadanie nawiązać połączenie bezprzewodowe pomiędzy wymienionym urządzeniem a telefonem komórkowym. W ramach pracy stworzyłem program na telefon komórkowy napisany w języku programowania Java 2 Micro Edition. Do zakresu pracy należało zapoznanie się z technologią Bluetooth oraz stworzenie aplikacji działającej na telefonie komórkowym. Module connecting man down detection device with mobile phone Summary The goal of the project was to create a complementary software for the man down detection module created by Jarosław Leksinski. The implemented application is supposed to create a connection between this module and a mobile phone. I have created a midlet working on a mobile phone using Java 2 MicroEdition. The work included gathering knowledge about Bluetooth technology and creation of an application capable of working on a mobile phone. 4
 5. 5. Piotr Mazur Spis treści 1. Wstęp 2. Cel pracy 3. Założenia funkcjonalne 4. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań monitoringu pacjenta 5. Łączność bezprzewodowa 5.1 Dostępne rozwiązania 5.2 Transmisja poprzez Bluetooth 5.3 Architektura system 5.4 Warstwy protokołu 5.5 Struktura pakietu 6. Telefon komórkowy jako nośnik oprogramowania 6.1 Charakterystyka 6.2 Systemy operacyjne 6.3 Wybór języka programowania 6.4 Java 2 Micro Edition 7. Projekt modułu oprogramowania telefonu komórkowego 7.1 Założenia projektowe 7.2 Detektor upadku 7.3 Algorytm 5
 6. 6. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym 7.4 Środowisko programistyczne 7.5 Implementacja 8. Realizacja 9. Podsumowanie 9.1 Spełnienie założeń 9.2 Możliwości rozwoju pracy 10. Bibliografia Wstęp Realizacja pracy dyplomowej zawiera projekt oprogramowania telefonu komórkowego umożliwiającego odbiór komunikatów alarmowych z detektora upadku lub innych urządzeń monitorujących. Stały monitoring pacjenta jest dzisiaj niezmiernie ważną dziedziną medycyny. Związane jest to z wieloma czynnikami. Hospitalizowanie osoby tylko częściowo niesprawnej wiąże się z równie wysokimi kosztami, jak osoby ciężko chorej. Pomijając aspekt czysto ekonomiczny należy pamiętać, iż przebywanie w szpitalu czy klinice nie należy do najprzyjemniejszych. W związku z powyższym racjonalne jest umożliwienie pacjentowi jak najszybszego powrotu do jego codziennego stylu życia. Z pomocą przychodzą nowe technologie, które umożliwiają monitorowanie pacjenta na odległość. Telemedycyna jest połączeniem szerokiego wachlarza dziedzin nauki, jak: radiokomunikacja, telekomunikacja, elektronika czy informatyka. Istnieją na rynku produkty, które stale przesyłają do ośrodków monitorujących poprzez Internet czy z wykorzystaniem telefonii komórkowej informacje z urządzeń bezpośrednio przyczepionych 6
 7. 7. Piotr Mazur do badanych pacjentów. Niniejsza praca inżynierska jest kolejnym tego typu przykładem urządzenia. Jeden z wariantów stałego monitoringu polega na wyposażeniu pacjenta w niewielkie urządzenie, które zbiera wybrane informacje, a następnie łączy się z terminalem odpowiadającym za przesyłanie danych. Terminalem może być telefon komórkowy bądź komputer stacjonarny z połączeniem do Internetu. W kwestii samego połączenia pomiędzy urządzeniem monitorującym a terminalem możliwe są warianty: przewodowe bądź bezprzewodowe. Biorąc pod uwagę wygodę pacjenta oraz ogólną użyteczność najlepiej wybrać coraz bardziej rozpowszechniony wariant bezprzewodowy. Przy założeniu, że monitor jest urządzeniem lekkim i posiada niewielki rozmiar, oraz że łączy się bezprzewodowo z terminalem odpowiadającym za przesyłanie danych, otrzymujemy rozwiązanie bardzo wygodne z punktu widzenia pacjenta oraz skuteczne w działaniu z punktu widzenia zespołu monitorującego. Cel pracy Celem pracy jest napisanie oprogramowania na telefon komórkowy, które umożliwi stały monitoring pacjenta z wykorzystaniem istniejącego detektora upadku lub innego urządzenia. Telefon komórkowy ma za zadanie nawiązać połączenie bezprzewodowe z urządzeniem monitorującym pacjenta. Cały zestaw ma za zadanie zidentyfikować ewentualny upadek monitorowanej osoby. W momencie, kiedy dojdzie do sytuacji niebezpiecznej dla osoby monitorowanej, telefon komórkowy wyśle wiadomość informującą o zdarzeniu osobę z listy kontaktowej. Aplikacja na telefon komórkowy musi spełniać kilka kryteriów. Pierwszym z nich jest możliwość instalacji na jak największej ilości dostępnych na rynku aparatów, aby gotowe rozwiązanie było dostępne dla jak największej grupy ludzi. Wiążą się z tym niskie wymagania sprzętowe, oraz wybór odpowiedniego środowiska programistycznego, umożliwiającego napisanie oraz uruchomienie aplikacji na aparatach telefonicznych licznych, dostępnych na rynku producentów. Ponadto niezmiernie istotna jest prostota interfejsu, aby mogły z niej korzystać osoby nieznające się na zaawansowanych programach. 7
 8. 8. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Założenia funkcjonalne Projekt pracy zakłada stworzenie systemu do monitoringu pacjenta. Osoba monitorowana będzie miała stale przy sobie urządzenie, które sprawdzać będzie, czy nastąpił upadek badanej osoby. W sytuacji, gdy zajdzie takie zdarzenie, dochodzi do wygenerowania sygnału alarmowego. Wówczas nastąpić musi przesłanie sygnału do terminala, który będzie w stanie automatycznie przesłać daną informację do odpowiednich osób, zespołu monitorującego pacjenta albo do najbliższej rodziny, w celu powiadomienia ich o zajściu zdarzenia. Urządzeniem, które najlepiej nadaje się na pełnienie funkcji terminala, jest telefon komórkowy. W ostatnich latach to urządzenie stało się na tyle powszechnie, że korzysta z niego niemal każdy. W kwestii połączenia telefonu komórkowego z monitorem można wybrać pomiędzy połączeniem bezprzewodowym, a połączeniem przewodowym. Ze względu na wygodę pacjenta zdecydowałem się na połączenie bezprzewodowe. Z pośród dostępnych na rynku, i możliwych do zaimplementowania na telefon komórkowy, istnieje połączenie z wykorzystaniem modułu Bluetooth oraz IrDA, lub połączenie sieciowe WLAN. 8
 9. 9. Piotr Mazur W kwestii samego oprogramowania telefonu, należy wybrać taki model, który umożliwi uruchomienie aplikacji na możliwie jak największej ilości aparatów dostępnych na rynku. Ponadto niezmiernie istotną kwestią jest umożliwienie współpracy danej aplikacji z wieloma detektorami, nie tylko upadku. Można to uzyskać poprzez zoptymalizowanie kodu, który pozwoli na określenie, z którymi urządzeniami poprzez Bluetootha nasz telefon ma się połączyć, oraz określanie w aplikacji sposobu interpretacji dochodzących sygnałów. Istotny jest tutaj wybór języka programowania, który w przyszłości umożliwi łatwy rozwój aplikacji i dodawanie kolejnych funkcjonalności rozbudowujących moduł wysyłania informacji alarmowych. Ostatnim kryterium jest prostota działania. Aplikacja powinna być prosta w obsłudze, przejrzysta, czytelna, zawierać jedynie te opcje, które są niezbędne do poprawnego działania. Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań monitoringu pacjenta Telemedycyna jest bardzo silnie rozwijającą się w ostatnich latach dziedziną medycyny. Istnieje na rynku sporo nowoczesnych systemów monitoringu pacjenta, zarówno offline (wykonujemy pomiar, a następnie przesyłamy wyniki do centrum diagnostycznego ) jak i online (jesteśmy stale podłączeni do urządzenia badającego, a nasze wyniki są na bieżąco wysyłane do centrum diagnostycznego). Krajami najsilniej rozwijającym tę gałąź wiedzy są Stany Zjednoczone oraz Niemcy. 9
 10. 10. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Do najnowocześniejszych rozwiązań z tej dziedziny należy Vitaphone, który powstał w niemieckiej firmie Vitaphone GmbH. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia. Rysunek 1 Vitaphone Tele-Care-Monitor 3370 Zintegrowany system Vitaphone Tele-Care-Monitor 3370 na bieżąco kontroluje takie krytyczne dla naszego zdrowia miary jak: EKG, ciśnienie, poziom cukru, saturację krwi. Zestaw na bieżąco jest podłączony poprzez Bluetooth lub IrDA z telefonem komórkowym, co w sytuacji zagrożenia stanu zdrowia umożliwia bezpośrednie przesłanie na ten temat informacji do centrum monitorującego. W naszym kraju istnieje również sporo gotowych rozwiązań dla pacjentów. Niestety nie są dotychczas dostępne systemy typu online. Wśród rozwiązań offline zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione są tzw. kardiofony. Program KARDIOFON został uruchomiony w 1996 roku. Pacjent biorący w nim udział otrzymuje z Centrum Nadzoru Kardiologicznego rejestrator sygnału EKG. W każdej niepewnej sytuacji może z niego skorzystać, przesyłając sygnał z rejestratora do CNK, zarówno poprzez telefon analogowy bądź cyfrowy. W centrum znajduje się centralna baza danych pacjentów, w związku z powyższym można od razu po otrzymaniu badań prześledzić dotychczasową historię choroby. 10
 11. 11. Piotr Mazur Rysunek 2 Kardiofon Równolegle do tego systemu działa również system TeleEKG firmy PRO-PLUS. Idea jest dokładne taka sama, co systemu Kardiofon. Ten system również umożliwia przesyłanie danych poprzez telefon analogowy bądź cyfrowy, dodatkowo możliwe jest przesyłanie badania z wykorzystaniem portu podczerwieni w telefonie komórkowym. Rysunek 3 TeleEKG firmy PRO-PLUS Istnieją na rynku systemy podobne w funkcjonalności do projektowanego przeze mnie, niemniej jednak nie zdążyły jeszcze na stałe wpisać się do praktyki lekarskiej w naszym kraju. Wraz z biegiem czasu muszą zyskać na popularności, gdyż systemu zdalnego monitoringu zdrowia pacjenta są tańsze, dużo bardziej efektywne i wygodne z punktu widzenia zarówno osoby monitorowanej jak i monitorującej. Przyszłość należy do telemedycyny. Łączność bezprzewodowa 11
 12. 12. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym 5.1 Dostępne rozwiązania Istnieje na rynku kilka godnych uwagi sposobów przesyłania sygnałów bezprzewodowo pomiędzy telefonem komórkowym a innym urządzeniem. Podczas rozwiązywania tej kwestii szczególnie trzy typy połączeń wymagały dokładniejszego przyjrzenia się. Należą do nich połączenia poprzez: IrDA, Bluetooth oraz WLAN. IrDA (Infrared Data Asociation) – standard transmisji danych z wykorzystaniem podczerwieni. Implementowany jest w większości dostępnych na rynku telefonów komórkowych oraz komputerów. Ponadto istnieją oddzielne adaptery, które można instalować przy innych urządzeniach, które mają również brać udział w wymianie danych. Połączenie pomiędzy dwoma przyrządami jest typu punkt-punkt. Szybkość transmisji zależy oczywiście od obu adapterów IrDA biorących udział w przepływie danych, niemniej jednak minimalna szybkość to 9,6 kb/s, co w zupełności wystarczyłoby do monitorowania pacjenta w projekcie modułu współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym. Istotnym ograniczeniem podczerwieni jest 1 metr zasięgu adapterów, oraz 30° kąt widzenia pomiędzy dwoma urządzeniami. Dane przesyłane są w kilku warstwach Jedną z dostępnych opcji przy tej transmisji danych jest emulacja portu szeregowego lub równoległego (IrCOMM). WLAN (Wireless Local Area Network) – kolejnym ciekawym i skutecznym rozwiązaniem byłoby połączenie typu adhoc (bezpośrednie) telefonu komórkowego z detektorem monitorującym z wbudowaną bezprzewodową kartą sieciową zgodną ze standardem IEEE802.11. W zależności od standardu, który spełniają obie karty, szybkość transmisji wacha się w granicach 1MB/s do nawet 540 MB/s. Rozwiązanie tego typu wymaga jednak dość drogiego sprzętu, zarówno telefonu komórkowego z kartą sieciową WLAN, jak i wbudowanej karty sieciowej z możliwością konfigurowania ustawień połączeń po stronie urządzenia monitorującego. 12
 13. 13. Piotr Mazur Bluetooth – standard opisujący bezprzewodową komunikację pomiędzy dowolną ilością urządzeń krótkiego zasięgu. W zależności od wersji standardu zasięg wynosi od kilku do kilkudziesięciu metrów. Ponieważ transmisja danych odbywa się poprzez fale radiowe o częstotliwości 2,4GHz, nie stanowi problemu fakt, że np. dwa urządzenia znajdują się w oddzielnych pomieszczeniach. Szybkość transmisji danych również zależna jest od standardu modułu Bluetooth wbudowanego w urządzenie, minimalna wartość to 721 kb/s, maksymalnie do 3Mb/s. Architektura systemu zakłada łączenie się poszczególnych urządzeń z wykorzystaniem łącza szeregowego Spośród trzech najbardziej pasujących do spełnienia założeń projektu form komunikacji bezprzewodowej najbardziej odpowiadające założeniom o wygodzie pacjenta są komunikacja z wykorzystaniem technologii Bluetooth oraz WLAN. Co do szybkości transmisji danych WLAN zdecydowanie przewyższa IrDA oraz Bluetooth. Pozostaje jeszcze kwestia dostępności. Po analizie dostępnych na rynku telefonów komórkowych nie tylko najnowszej generacji okazało się, iż zdecydowanie najwięcej aparatów wyposażonych jest w Bluetooth. W związku z powyższym zdecydowałem, że telefon komórkowy będzie łączył się z urządzeniem monitorującym poprzez tę technologię. 5.2 Transmisja przez Bluetooth Bezprzewodowa transmisja danych z wykorzystaniem protokołu Bluetooth odbywa się poprzez fale radiowe w paśmie ISM ( Industrial, Scientific, Medical ) o częstotliwości w granicach 2,4 GHz. W celu wyeliminowania problemów z połączeniami wynikającymi z faktu, iż z częstotliwości ISM korzysta wiele innych urządzeń, protokół Bluetooth dzieli przedział częstotliwości 2.402 GHz – 2.480 GHz na 79 kanałów, każdy o dzerokości 1 MHz. Podczas transmisji protokół zmienia kanały z częstotliwością 1600 razy na sekundę, co praktycznie wyklucza zakłócenia związane z nadawaniem sygnałów przez inne urządzenia na częstotliwości 2.45 GHz. 13
 14. 14. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym W zależności od mocy adaptera Bluetooth urządzenia są w stanie komunikować się na odległości od 1 metra do nawet 100 metrów. Ponieważ mamy do czynienia z radiową transmisją danych, nie jest konieczne, aby oba urządzenia znajdywały się w tym samym pomieszczeniu, ważne, żeby pozostawały w swoim zasięgu. Odległość pomiędzy urządzeniami zależy od mocy nadajnika, a ta zależy wprost od klasy mocy. W standardzie Bluetooth występują 3 klasy mocy: Klasa mocy Zasięg [m] Klasa 1 100 Klasa 2 10 Klasa 3 1 Szybkość transmisji zależy od zaimplementowanej w urządzenie wersji Bluetooth. Przedstawia się ona w następujący sposób: Wersja Bluetooth Transmisja 1.0 orz 1.0B 721 KB/s 1.1 721 KB/s 1.2 1MB/s 2.0 2.1 MB/s 2.1 2.1 MB/s 3.0 3.0 MB/s Dwa urządzenia z zaimplementowanymi różnymi wersjami mogą się ze sobą komunikować, niemniej jednak transmisja danych pomiędzy nimi nie może być szybsza niż ta, która wynika z wersji Bluetooth zaimplementowanej na urządzeniu ze starszą wersją. 14
 15. 15. Piotr Mazur Aby dwa urządzenia mogły się porozumiewać, muszą spełniać te same wymagania odnośnie profili. Każdy adapter Bluetooth ma wbudowaną obsługę poszczególnych protokołów: 5.3 Architektura systemu W kwestii połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, protokół Bluetooth dzieli je na dwa główne typy: master oraz slave. Każde urządzenie posiada swój własny, 48-bitowy adres zwany BD_ADDR. Urządzenie typu master jest głównym urządzeniem decydującym o kolejności obsługi poszczególnych urządzeń typu slave znajdujących się we wspólnej sieci, zwanej w tym wypadku pikosiecią, i podłączonych właśnie do tego urządzenia typu master. Jedno urządzenie typu master pozwala na podłączenie się do niego 7 urządzeń typu slave. Ponadto w pikosieci mogą się również znajdować 255 urządzenia w stanie synchronizacji z urządzeniem master. W sytuacji, gdy któreś z 7 urządzeń slave przestaje być członkiem pikosieci, momentalnie jego miejsce może zająć jedno z urządzeń w stanie synchronizacji. Istotna jest kwestia, iż urządzenie typu slave może się komunikować z urządzeniem typu master, urządzenie typu master z urządzeniem typu slave. Zabroniona jest komunikacja pomiędzy dwoma urządzeniami typu slave. Poniżej przedstawiam schemat architektury sieci Bluetooth. Rysunek 4 Architektura sieci Bluetooth z pojedynczym połaczeniem master-slave, potrójnym, oraz scatternet 15
 16. 16. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Jak widać możliwe jest połączenie dwóch pikosieci poprzez urządzenie slave lub też master. Stanowi ono wówczas most, zwany też bridge, a tak rozbudowana pikosieć nosi nazwę scatternet. 5.4 Warstwy protokołu Standard Bluetooth zawiera inną, nowatorską strukturę warstw, którą widać na poniższym schemacie. Najniższa warstwa, fizyczna warstwa radiowa (Radio Layer), jest odpowiedzialna za odbieranie oraz wysyłanie pakietów informacji. Kolejna warstwa, przepustowa (Baseband Layer) określa, w jaki sposób urządzenie master kontroluje przedziały czasowe i w jaki sposób te przedziały są grupowane w ramki. Warstwa zarządzania połaczeniam (Link 16
 17. 17. Piotr Mazur Manager Layer) odpowiada za stworzenie, modyfikowanie oraz uwalnianie logicznego połączenia pomiędzy urządzeniami, oraz aktualizację parametrów danego połączenia. Wspomniane pierwsze trzy warstwy taktuje się całościowo jako tzw. kontroler Bluetooth. Stanowi całościowe połączenie fizyczne pomiędzy warstwą odpowiadającą za łączność oraz wymianę danych z resztą systemu Bluetooth. Kolejna warstwa, L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) jest warstą wyższego poziomu. Odpowiada za wysyłanie oraz odbieranie pakietów, czyli danych wyższego poziomu. Pakiet nie może przekroczyć wielkości 64 kb. 5.5 Struktura pakietu Komunikacja poprzez Bluetooth polega na wysyłaniu pakietów z danymi pomiędzy poszczególnymi urządzeniami biorącymi udział w transmisji. Kształt ramki jest ściśle zależny od wersji Bluetooth’a. Standardowa ramka w wersji 1.1, która jest rozpoznawalna przez wszystkie kolejne wersje protokołu, przedstawia się następująco: Wpierw występuje kod dostępu, długi na 72 bity. Zawarte są tutaj informacje, które identyfikują urządzenie typu master, aby slave wiedział, z którym urządzeniem się komunikuje. Kod dostępu pozwala na rozróżnienie mastera aż do dwóch połączeń typu bridge poprzez scatternet. Nagłówek składa się z kolejnych 54 bitów, 3 razy powtórzona jest informacja zawarta w 18 bitach. Znajdują się tutaj informacje dotyczące urządzenia adresującego (3 bity), typ transmisji (kolejne 4 bity), po jednym bicie flow (ustawianym przez slave, gdy nie może już przyjąć więcej danych) acknowledgement (potwierdzenie transmisji) oraz sequence (ustawiany w celu wykrycia retransmisji). Ostatnie 8 bitów to checksum (suma kontrolna). Urządzenie odbierające ramkę sprawdza 3 razy zawarte informacje na 18 bitach, jeśli się 17
 18. 18. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym zgadzają, następuje akceptacja ramki, jeśli nie, w zależności od sumy kontrolnej wystawiane jest 1 lub 0 i prośba o retransmisję. Payload przechowuje dane, które zostały wysłane. Może pomieścić do 5 slotów o łącznej długości 2744 bitów, przy czym jeden slot to minimum 240 bitów pola danych. 5.6 Podsumowanie Po dokładniejszej analizie technologii Bluetooth zauważam, iż spełnia wymagania stawiane kwestii rozwiązania komunikacji bezprzewodowej w projekcie pracy inżynierskiej. Przejrzystość technologii, prosta architektura, łatwość implementacji oraz bezproblemowa analiza przesyłanych informacji pozwalają na proste wdrożenie tej technologii w projekcie. Szczególnie na plus tej technologii można zaliczyć transfer odbywający się drogą radiową na określony w klasie produktu dystans. Ponadto przy założeniu, że terminal będzie spełniać funkcję master, technologia Bluetooth daje możliwość rozwoju zaimplementowanej aplikacji do obsługi aż do 7 różnych urządzeń monitorujących pacjenta. W kwestii samego transferu, który jest niższy niż oferowany przez pozostałe rozwiązania dostępne na rynku, nie stanowi to większej bariery, gdyż z założenia komunikacja pomiędzy terminalem a monitorem sprowadza się do wysłania krótkiego komunikatu, jednego pakietu danych, co przy transferze w pesymistycznym wariancie 721 KB/s, a wielkości najmniejszego pakietu rzędu 64 KB w zupełności wystarczy. 18
 19. 19. Piotr Mazur Telefon komórkowy jako nośnik oprogramowania 6.1 Charakterystyka Od kilku lat na rynku telefonów komórkowych panuje niesamowicie duży wybór producentów. Do największych z nich należą: Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, Sagem, Apple. To tylko niektórzy z niezliczonej ilości producentów. Ponadto każdy z nich posiada wiele różnorakich modeli. Najlepszym tego przykładem może być firma Nokia, która w swojej bieżącej ofercie telefonów pracujących w standardzie GSM (Global System for Mobile Communications) posiada prawie 100 różnych modeli, a na przestrzeni ostatnich 10 lat wydała ich na rynek w sumie grubo ponad 200 (dane z www.nokia.com). Wprawdzie żaden inny producent nie posiada w swojej ofercie aż tak znaczącej liczby telefonów, niemniej jednak ogólna liczba dostępnych obecnie telefonów komórkowych szacuje się na poziomie kilku tysięcy. W zależności od okresu powstania telefonu zmieniają się jego parametry, do jakich należą: procesor, pamięć wbudowana, pamięć zewnętrzna, rozdzielczość wyświetlacza, wbudowane opcje dodatkowe. Wszystkie te elementy mają niezmiernie istotny wpływ na to, czy stworzona aplikacja będzie działała na danym telefonie. Przyjrzyjmy się kilku popularnym modelom telefonów z przestrzeni ostatnich 8 lat. Model Nokia 3410 Nokia 6230i HP ipaq 614c Samsung L370 Iphone 3g Pamięć wew. 0 MB 32 MB 256 MB 40 MB 8 GB / 16 GB Pamięć zewn. nie dotyczy 512 MB 8 GB 512 MB nie dotyczy Ilość kolorów 2 65536 65536 256000 256000 Rozdzielczość 96x65 208x208 320x240 176x220 480x320 Bluetooth nie tak tak tak tak IrDA nie tak nie nie nie Karta WLAN nie nie tak nie tak 19
 20. 20. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Jak widać 8-letnia Nokia 3410 w żaden sposób nie może się równać z tegorocznymi produktami jak iphone 3g czy HP ipaq 614c. Telefony te różnią się niemal pod każdym względem, za wyjątkiem elementarnej funkcji, jaką jest możliwość rozmawiania lub wysyłania sms-ów. Ponadto każdy telefon ma klawiaturę oraz wyświetlacz. Na tej bazie trzeba stworzyć program, który będzie umożliwiał jak najszerszej ilości telefonów komórkowych łączenie się z monitorem stanu pacjenta. 6.2 Systemy operacyjne Przyjrzeliśmy się kilku modelom telefonów z ostatnich kilku lat pod względem technicznym. Nie jest to jedyny aspekt, z którym trzeba się liczyć tworząc aplikację na telefon komórkowy. Równie istotny jest system operacyjny, na jakim działa dany model, a te różnią się w zależności od producentów oraz generacji produktu. Przejdźmy do analizy, na jakim systemie operacyjnym działają telefony komórkowe. Do najbardziej popularnych systemów operacyjnych należą: Symbian, Microsoft Windows Mobile, Android, Nucleus, REX, OSE. 20
 21. 21. Piotr Mazur Symbian OS Jest to system operacyjny stworzony przez konsorcjum takich producentów jak: Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung i wielu innych. W założeniach jest to otwarty system operacyjny na wielorakiego rodzaju telefony komórkowe, z ogromnymi możliwościami na rozwój. Posiada szereg wbudowanych bibliotek, rozwiązań interfejsu użytkownika oraz współpracuje ze wszystkimi producentami telefonów komórkowych wchodzących w skład konsorcjum. Dzięki otwartej licencji każdy użytkownik, który czuje taką potrzebę, i posiada niezbędną wiedze, może go ulepszyć do własnych potrzeb. Obecnie ponad 80% nowych telefonów posiada zaimplementowany właśnie ten system operacyjny. Aktualna wersja Symbian OS to 9.3, ale poprzez bardzo szybki rozwój systemu cały czas pojawiają się kolejne uzupełnienia lub rozszerzenia. Pozwala na współpracę z urządzeniami poprzez Bluetooth’a, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia projektu pracy dyplomowej. W kwestii programistycznej umożliwia tworzenie aplikacji w dwóch bardzo powszechnych językach programowania: C++ oraz Javie. Szczególnie ten pierwszy jest z punktu widzenia Symbian OS bardzo istotny, gdyż cały system operacyjny jest napisany na bazie C++. W celu wsparcia programistów konsorcjum zapewnia zintegrowane środowiska programistyczne Software Development Kit dla: Eclipse, Microsoft, Java, Android, iPhone i inne. Programista może zatem wybrać środowisko z szeregu dostępnych na rynku, zgodne z własnymi preferencjami. 21
 22. 22. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Microsoft Windows Mobile Kolejnym, zdobywającym coraz większą część rynku, jest system operacyjny na telefony komórkowe wyprodukowany przez firmę Microsoft. Posiada obecnie ok. 13% rynku, w tym jest bardzo rozpowszechniony szczególnie na tzw. smartfonach, czyli telefonach łączących w sobie funkcję telefonu komórkowego, przeglądarki internetowej czy skrzynki odbiorczej poczty, a ostatnio nawet GPS-u. Pierwszym systemem operacyjnym z tej rodziny był PocketPC wydany w 2000 roku, następne wersje przyjęły nazwę Widows Mobile numerowane od 3.0 aż do 6.1, które jest ostatnią wersją wypuszczoną na rynek. Ponieważ cała platforma jest niezmiernie zbliżona w swojej funkcjonalności do systemu operacyjnego, posiada również rozbudowane opcje tworzenia na nie oprogramowania. Producent Widnows Mobile pozwala na tworzenie aplikacji z wykorzystaniem takich języków programowania jak: Visual C++, .NET Compact Framework oraz Java. Software Development Kit dostarczony przez producenta załącza się jako nakładkę do Visual Studio 2005/2008 w przypadku Visual C++ czy .NET, lub do któregokolwiek z SDK współpracujących z Javą. Android Nowy system operacyjny stworzony na telefony komórkowe, bazujący na jądrze Linuxa. Cały projekt jest kierowany przez Google, natomiast podobnie jak Symbian OS, Android posiada 22
 23. 23. Piotr Mazur wolną licencję oraz otwarty kod, zatem każdy może wziąć udział w procesie rozwoju tego systemu operacyjnego. Jego premiera miała miejsce wraz z wprowadzeniem na rynek 22 października 2008 modelu T-Mobile G1. Jako pierwszy system operacyjny posiada możliwość działania w trzech wymiarach. Niestety w związku ze świeżością całego projektu nie istnieją jeszcze odpowiednie SDK poza dostarczonym przez firmę Google, niestety jest przepełniona błędami i ciężko jest napisać działającą aplikację na ten system operacyjny. System zawiera obsługę Java Virtual Machne, w związku z tym wszelkie programy napisane w Javie mogą zostać uruchomione na telefonie korzystającym z tego systemu operacyjnego. 5.3 Wybór języka programowania Spośród wszystkich dostępnych na rynku języków programowania tylko kilka umożliwia tworzenie aplikacji na telefon komórkowy. Należą do nich: Java, C++, Visual C++. Każdy z nich ma oddzielne, przygotowane przez producenta narzędzia, każdy ma określone wymagania dotyczące telefonów komórkowych. Przyjrzyjmy się im dokładniej. Java Najbardziej dostępny język, który umożliwia odpalanie aplikacji na telefonach komórkowych, gdyż Java Runtime Environment, niezbędny do uruchamiania aplikacji programów napisanych w Javie, został zaimplementowany na ponad 2,1 miliarda aparatów. Tworzenie 23
 24. 24. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym aplikacji na telefony komórkowe wykorzystując język programowania Java firmy SUN Microsystems niewiele różni się od tworzenia innych aplikacji w tym języku. W celu stworzenia aplikacji należy zaopatrzyć się w takie narzędzie jak Integrated Development Environment (IDE). Z wielu dostępnych na rynku najbardziej popularne to Netbeans, Eclipse, JBuilder. Ostatnio nawet firma Microsoft wydała odpowiednik swojego Visual Studio dla języka programowana J#, który jest bardzo zbliżony w swojej składni do Javy. Cechą charakterystyczną uruchamiania programów napisanych w Javie jest wykorzystane Java Virtual Machine. Jest to zestaw oprogramowania, struktur danych, które wykorzystują maszynę wirtualną. Dzięki niej można uruchomić aplikację niezależnie od środowiska, na którym stawiamy program. W związku z powyższym programy można uruchamiać na wspomnianych powyżej systemach operacyjnych: Symbian OS, Windows Mobile oraz Android. Aby napisać program w Javie, trzeba przystosować się do wersji tego języka, jaką jest Java 2 MicroEdition. Jest to wersja języka programowania przystosowana specjalnie do architektury telefonów komórkowych. Odpowiednio zdefiniowany zbiór bibliotek, z bardzo ograniczoną funkcjonalnością ma za zadanie ograniczyć zużywanie zasobów pamięci urządzenia, na którym będzie uruchamiane oprogramowanie wykorzystujące tę platformę Javy. Tworzone aplikacje, nazywane MIDlet’ami, różnią się od standardowych programów tym, że działają na bardzo niewielkich zasobach pamięci telefonu. Podczas procesu tworzenia pakietu na telefon komórkowy można go dostosować do możliwości danego aparatu, poprzez określenie wersji MIDP (Mobile Information Device Profile). W związku z powyższym odpowiednio napisana aplikacja może zostać uruchomiona na praktycznie każdym aparacie. Microsoft Visual C++ Język programowania, który umożliwia stworzenie aplikacji na system operacyjny Windows Mobile. Do tworzenia aplikacji niezbędne jest wyposażenie się w IDE firmy Microsoft: 24
 25. 25. Piotr Mazur Microsoft Visual C++ Studio. Począwszy od wersji 2005 Express Edition są one udostępniane za darmo, co wzmocniło pozycję tego języka programistycznego. Aplikacje tworzy się w dokładnie taki sam sposób, jak na zwykły komputer działający na systemie operacyjnym Windows, np. Windows XP. Trzeba jednak pamiętać o możliwościach sprzętowych telefonu. Z założenia Windows Mobile uruchamiany jest jedynie na najnowszych telefonach komórkowych, tzw. smartfonach, które same w sobie są zbliżone w możliwościach do komputerów sprzed kilku lat. C++ Jest to najbardziej rozbudowany język programistyczny na świecie, dający sprawnemu programiście niemal nieograniczone możliwości. Bazuje na nim system operacyjny Symbian OS, i właśnie na tym systemie operacyjnym można uruchamiać aplikacje napisane w C++. Najpopularniejszym narzędziem do tworzenia aplikacji na telefon komórkowy z wykorzystaniem języka C++ jest wspierany przez firmę Nokia Carbide C++. Wersja Express Edition jest udostępniana do celów niekomercyjnych za darmo. Aplikacje stworzone z wykorzystaniem Carbide C++ mogą być bezproblemowo uruchamiane na wszystkich telefonach działających na Symbian OS S60 i wyższe. Podsumowując dostępne na rynku języki programowania telefonów komórkowych, szczególnie dwa wydają się szczególnie godne uwagi: C++ oraz Java (szczególnie Java 2 MicroEdition). Oba są niezmiernie popularne, i umożliwiają uruchamianie aplikacji na bardzo dużej liczbie dostępnych na rynku modeli. Niemniej jednak zdecydowanie bardziej rozpowszechniona jest Java, z 2,1 miliardów nośników Java Runtime Environment. Istotnym plusem Javy jest również uruchamianie aplikacji z wykorzystaniem maszyny wirtualnej, która 25
 26. 26. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym sprawia, iż aplikacje można uruchamiać na niemal każdej maszynie nie patrząc na jej możliwości sprzętowe. 5.4 Struktura Java 2 MicroEdition Przyjrzyjmy się dokładniej strukturze J2ME, oraz kwestii tworzenia aplikacji w tym środowisku programistycznym. Jak już wspomniałem, jest to wersja języka Java opracowanego przez Sun Microsystems specjalnie na urządzenia mobilne, jak telefon komórkowy. Rysunek poniżej przedstawia, jak się J2ME ma do standardowej wersji Javy, oraz do wersji enterprise: Z punktu widzenia tworzenia aplikacji na telefony komórkowej należy rozróżnić dwa elementy składowe, które determinują kwestie uruchomienia danej aplikacji na telefonie komórkowym CLDC – konfiguracja urządzeń komunikujących się z ograniczeniami (Connected Limited Device Configuration). CLDC jest konfiguracją opracowaną dla urządzeń o bardzo ograniczonej mocy procesora i dostępnej ilości pamięci. Są to przede wszystkim telefony komórkowe i słabe PDA. Obecnie rozróżniamy dwa poziomy CLDC: 1.0 oraz 1.1 MIDP – Mobilna Informacja o Profilu Urządzenia (Mobile Information Device Profile) – jest to uzupełnienie CLDC o odpowiednie klasy języka J2ME, specjalnie dla niewielkich urządzeń mobilnych. Dotychczas opracowany dwa poziomy MIDP: 1.0 oraz 2.0. 26
 27. 27. Piotr Mazur Oba profile określają nam wymagania stawiane środowisku sprzętowemu, na którym uruchamiane są aplikacje napisane w J2ME. Aby aplikacja poprawnie chodziła, Java Runtime Environment zaimplementowana na telefonie komórkowym musi posiadać określony poziom zarówno CLDC jak i MIDP. Przy tworzeniu aplikacji deweloper sam określa poziom obu składowych opisujących aplikację. Programy pisane zgodnie z powyższymi profilami noszą nazwę MIDletów (Mobile Information Device). Przyjrzyjmy się podstawowym cechom MIDletów. Najważniejszym aspektem z punktu widzenia programisty jest fakt, iż programy napisane w profilu MIDP 1.0 oraz 2.0 muszą dziedziczyć bo klasie javax.microedition.midlet.*; . Związane jest to z koncepcja działania aplikacji: menedżer aplikacji potrzebuje narzędzia, które przekazywać będzie dane o stanie MIDletu, MIDlet z kolei potrzebuje narzędzie do uzyskiwania informacji o deskryptorze aplikacji. Gotowa aplikacja dystrybuowana jest zawsze z wykorzystaniem dwóch plików. Pierwszy z nich to plik z rozszerzeniem .jar ( Java Archive ) – zawiera archiwum, które wcześniej musiało przejść proces preweryfikacji. Proces ten wykonuje się automatycznie podczas tworzenia pakietu z wykorzystaniem jednego z wiodących na rynku Integrated Development Environment, jak np. Eclipse z Java Wireless Toolkit. Drugi plik posiada rozszerzenie .jad ( Java Archive Descriptor ) – opisuje zestaw MIDletów wchodzących w skład aplikacji (minimum jeden MIDlet, ale aplikacja może działać bazując na większej ich ilości). MIDlet może przebywać w trzech określonych stanach: -Aktywny (ang. Active): MIDlet wchodzi w ten stan w momencie uruchomienia, musi korzystać z pewnych zasobów - Pauza (ang. Paused): W tym stanie MIDlet uwalnia używane zasoby urządzenia, i przechodzi w stan uśpienia - Zniszczony (ang. Destroy): Jest to stan, w którym MIDlet kończy fazę swojej aktywności. Zamykający się MIDlet musi uwolnić wszelkie wykorzystywane zasoby, a zmiany w samej aplikacji może zachować z wykorzystaniem menedżera aplikacji. Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób MIDlet może przechodzić pomiędzy poszczególnymi stanami – kierunki strzałek pokazują jedyne możliwe zmiany stanu aplikacji. 27
 28. 28. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Program przechodzi pomiędzy poszczególnymi stanami dzięki odpowiednio zaimplementowanym składowym metodom, obowiązkowo występującym w aplikacjach napisanych z wykorzystaniem profilu MIDP: - startApp() – ta metoda sygnalizuje, iż MIDlet wszedł w stan aktywny. Znajdują się tutaj procedury inicjalizacyjne, które ustawiają i konfigurują środowisko wyświetlacza urządzenia dla potrzeb MIDlet’a - destroyApp() – metoda odpowiedzialna za zasygnalizowanie, iż MIDlet zakończył działanie i przeszedł w stan zniszczenia - pauseApp() – metoda, która sygnalizuje, iż MIDlet wstrzymał działanie, i przeszedł w stan pauzy. Istnieją ponadto jeszcze funkcje, które mogą, ale nie musza wchodzić w skład MIDlet’a: 28
 29. 29. Piotr Mazur - notifyDestroyed() – metoda informująca oprogramowanie zarządzające urządzeniem, na którym jest uruchomiony MIDlet, o całkowitym wyczyszczeniu zasobów wykorzystywanych przez aplikację - notifyPaused() – ponowna funkcjonalność co metody powyżej, tyle, że informuje o przejściu w stan Pauzy - resumeRequest() – metoda, która wysyła prośbę do oprogramowania zarządzającego urzadzeniem o ponowne uruchomienie MIDlet’a, czyli przejście w stan Aktywny. - getAppProperty() – odbiera MIDletowi zasoby Zarządzanie wydarzeniami występującymi w MIDlecie to kolejne zagadnienie dotyczące tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka J2ME. Otóż podczas działania MIDleta na telefonie komórkowym można obsługiwać zdarzenia, do których zaliczyć możemy: - Naciśnięcie klawisza z klawiatury w telefonie - Dotknięcie ekranu dotykowego - Zmiana w bazie danych telefonu, współdzielonej przez MIDlet Mechanizm obsługi aplikacji bazuje na modelu słuchacza (ang. Listener). Rozróżniamy trzy typy interfejsu: CommandListener, ItemStateListener oraz RecordListener. CommandListener – odpowiada za przekazywanie MIDletu o wszelkich akcjach, które miały miejsce podczas jego działania, jak wybór komendy z wykorzystaniem klawiatury telefonu. Obowiązkowo zawierać musi metodę CommandListener(Command c, Displayable s), która musi być rozszerzana przez obiekt słuchacza. ItemStateListener – odpowiada za przekazywanie aplikacji informacji o wszelkich zmianach dotyczących jej wewnętrznego stanu danych, jak i informacji wyświetlanych przez aplikację, jak np. wyświetlane informacje tekstowe. Implementuje się ten typ interfejsu poprzez wszelkiego rodzaju pola cyfrowe, tekstowe, wskaźniki czy pola daty. RecordListener – odpowiada za zmiany w rekordach powiązanych z aplikacją podczas jej działania. Implementuje się poprzez dodanie takich metod, jak: RecordsAdded(), 29
 30. 30. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym RecordsDeleted() oraz RecordsChanged() – odpowiednio odpowiedzialne za dodanie rekordu, jego skasowanie lub zmianę. Przejdźmy do analizy, w jaki sposób porozumieć trzy typy interfejsu słuchacza z obiektami naszej aplikacji. Jest to działanie obowiązkowe, aby MIDlet mógł działać. Klasa MIDlet umożliwia implementację następujących metod, które należy powiązać ze słuchaczem: setCommandListener() - ustawia nowego słuchacza dla każdego kolejnego polecenia w trybie Wyświetlania (Displayable), zastępując innego, wcześniej włączonego słuchacza. setItemStateListener() – ta metoda ustawia nowego słuchacza obiektów, zastępując poprzedniego. addRecordStateListener() – dodaje nowego słuchacza rekordów. Obsługa wyjątków zamyka analizę pisania aplikacji z wykorzystaniem J2ME. Wyjątek jest takim zdarzeniem, mającym miejsce podczas pracy aplikacji, który zaburza normalny przepływ instrukcji. MIDlety zachowują standardowy dla języka JAVA sposób obsługi takich sytuacji. Jeśli w metodzie pojawi się wyjątek, tworzy się obiekt błędu, i wstrzymuje ten błąd do końca działania systemu. Dany obiekt posiada informacje o wyjątku, w tym jego typ oraz stan działania aplikacji, w którym nastąpiło pojawienie się wyjątku. Środowisko działania programu automatycznie stara się znaleźć odpowiednie rozwiązania implementacyjne, które rozwiążą problem. W terminologii Java takie postępowanie, związane z powstawaniem obiektu błędu oraz jego rozwiązaniu systemowemu nosi nazwę rzucaniem wyjątkiem. Podsumowując, Java 2 MicroEdition jest językiem pisania programów bardzo zbliżonym do swojego pierwowzoru, jakim jest Java. Składnia, obiektowość, styl pisania, nomenklatura, maszyna wirtualna, na której uruchamiane są aplikacje, to wszystko sprawia, że osoba znająca się na Java Standard Edition lub Enterprise Edition bez problemów może pisać złożone programy z wykorzystaniem J2ME. Poprzez dopasowanie swojego profilu do możliwości działania na mniejszych urządzeniach elektronicznych, jakim jest telefon komórkowy, różni się trochę w możliwościach, jakie daje programiście, niemniej jednak wciąż daje ogromne możliwości pisania rozbudowanych, kompletnych i profesjonalnych aplikacji. Biorąc pod 30
 31. 31. Piotr Mazur uwagę popularność języka, mnogość informacji, forów dyskusyjnych oraz możliwość uruchamiania na ogromnej liczbie urządzeń Java 2 Micro Edition jest najlepszym językiem, jaki można było wybrać w celu stworzenia aplikacji związanej z powyższą pracą dyplomową. Projekt modułu oprogramowania telefonu komórkowego 7.1 Detektor upadku Urządzenie, które ma za zadanie rozpoznać upadek pacjenta, to detektor upadku stworzony w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej przez Jarosława Leksińskiego w roku akademickim 2006/2007. Osoba poddana kontroli powinna powyższe urządzenie stale mieć przy sobie, najlepiej zamocowane na pasku od spodni lub w inny sposób na wysokości pasa. Urządzenie działa na baterii 9V typu 6LR61, dając dość długi czas działania, w granicach ___ godzin. Za detekcję upadku odpowiedzialny jest wbudowany hybrydowy, scalony czujnik przyśpieszenia, inaczej akcelerometr, firmy analog Devices, model ADXL202. Jest on połączony z mikrokontrolerem ATmega128. W momencie gwałtownego poruszenia całego detektora tworzy się impuls, który można przesłać do urządzeń zewnętrznych. Bezprzewodową komunikację z otoczeniem zapewnia moduł Bluetooth Ezurio blu2i z 31
 32. 32. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym prędkością transmisji danych 250kb/s, z bardzo dużym zasięgiem, dochodzącym do 300 metrów, co daje osobie monitorowanej dużą swobodę poruszana się. Wysyłany sygnał w momencie detekcji upadku to ramka _____ . Aplikacja działająca na telefonie komórkowym, po uprzednim połączeniu się poprzez Bluetootha z detektorem, musi wyłapać oraz odpowiednio zinterpretować wspomniany pakiet. 7.2 Założenia projektowe Tworzona aplikacja musi spełniać kilka ważnych kryteriów. Pierwszym z nich jest możliwość komunikowania się przez Bluetooth’a z urządzeniami zewnętrznymi. Ponieważ telefon komórkowy, na którym będzie uruchamiana, podłącza się do detektora upadku ( lub innego urządzenia podobnego typu ), musi umożliwiać połączenie urządzenia typu slave z urządzeniem typu master (czyli wspomnianego detektora). Kolejnym bardzo istotnym wymogiem jest odpowiednia obróbka przychodzącego sygnału alarmowego. Podczas połączenia przez Bluetooth’a słuchacz MIDlet’u musi na bieżąco analizować przychodzące ramki. W sytuacji, gdy uzyska sygnał o wypadku, następuje automatyczna generacja smsa pod wskazany numer. W aplikacji niezbędny jest zatem interfejs użytkownika, który umożliwia wskazanie numeru telefonu, na który trzeba wysłać wiadomość alarmową, oraz umożliwiający wpisywanie oraz edycję wiadomości alarmowej. Interfejs jest również odpowiedzialny za możliwość podłączenia lub odłączenia się modułu Bluetooth od detektora. Obsługa programu musi być czytelna i prosta. 7.3 Ograniczenia Jednym z ograniczeń jest rozmiar aplikacji. W Rozdziale 6.1 przedstawiłem charakterystykę kilku telefonów komórkowych z przestrzeni ostatnich lat. Niektóre telefony mają niewielką ilość pamięci, w związku z tym optymalna aplikacja powinna zajmować minimalną ilość miejsca. Kolejnym ograniczeniem jest zgodność z profilami CLDC oraz MIDP. Nowsze profile zapewniają większą funkcjonalność, ale wiąże się to z zawężeniem potencjalnych odbiorców programu. Optymalna aplikacja nie może zawierać elementów graficznych wymagających użycia większej ilości kolorów czy wyświetlacza z dużą rozdzielczością, gdyż nawet niektóre modele telefonów wydawanych dzisiaj mają ograniczoną paletę barw czy też rozdzielczość. 32
 33. 33. Piotr Mazur 7.4. Algorytm Poniższy schemat przedstawia algorytm działania programu: 33
 34. 34. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym 7.5 Środowisko programistyczne W celu sprawnego, wygodnego za zarazem skutecznego programu stworzyłem sobie Integrated Development Environment, czyli zintegrowane środowisko programistyczne. Wspominałem już o IDE podczas rozważań dotyczących języka programowania Java 2 MicroEdition, gdzie mowa była między innymi o dostępnych zintegrowanych środowiskach programistycznych takich, jak Eclipse, Netbeans, JBuilder czy rozbudowany produkt firmy Microsoft noszący nazwę Visual Studio. Po dokładnym zweryfikowaniu dostępnych produktów zdecydowałem się na IDE Eclipse z wtyczką umożliwiającą na tworzenie programów w języku Java. Powyższy produkt jest o tyle interesujący, gdyż w momencie rozpoczęcia prac nad projektem dyplomowym umożliwiał współpracę z Java Wireless Toolkit. Zestaw narzędzi firmy Sun jest niezbędny, aby stworzony program został skompilowany zgodnie z profilami CLDC oraz MIDP. Środowisko posiada emulator telefonu komórkowego, umożliwiającego sprawdzenie, czy dana aplikacja rzeczywiście będzie na telefonie komórkowym działać. Ponadto istnieje wbudowany optymalizator działania aplikacji, szereg dokumentacji oraz przykłady gotowych projektów działających na telefonach komórkowych. Bez tego narzędzia nie można wytworzyć końcowych pakietów aplikacji .jar oraz .jad, które zgrywa się na telefon komórkowy. Wykorzystując większość dostępnych na rynku środowisk programistycznych zmuszony byłbym do korzystania z dwóch rozbudowanych programów. Natomiast projekt 34
 35. 35. Piotr Mazur Eclipse jako pierwszy zdecydował się na wydanie pakietu Java 2 MicroEdition, który udostępnia całościową funkcjonalność Sun Java Wireless Toolkit, w tym: emulacja dowolnego telefonu komórkowego, kompilacja, wytworzenie pakietów .jar i .jad, określenie poziomu profili CLDC oraz MIDP. W kwestii samego wyboru emulatora telefonu komórkowego jesteśmy ograniczeni jedynie przez dostępność emulatorów od strony producentów. Firma Nokia udostępniła w Internecie emulatory wszystkich swoich modeli, a ponieważ jest zarazem najpopularniejszą firmą na rynku postanowiłem korzystać z emulatora telefonu Nokia 40SDK. 35
 36. 36. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym Realizacja 8.1 Przegląd pakietów Projekt stworzony w języku J2ME nosi nazwę Moduł współpracy. Zawarte w nim są trzy zestawy pakietów: fallmonitor.sms, fallmonitor.memmory, oraz główny fallmonitor. Każdy z pakietów odpowiedzialny jest za obsługę innych funkcjonalności działania aplikacji. Główny pakiet zawiera Pakiet fallmonitor.sms zawiera klasę sms zawartą w pliku sms.java oraz interfejs miss zawarty w pliku isms.java. Interfejs isms.java zawiera w sobie jedynie obsługę odwołania do metody zawartej w klasie sms, a mianowicie sendSms. W klasie sms zaimplementowany został całkowicie moduł odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości tekstowej. W każdym obiekcie klasy znajduje się odwołanie to interfejsu isms, oraz metoda sendTestSms. Pobiera ona z obiektu Aby uzyskać przejrzysty obraz całej aplikacji zdecydowałem się podzielić mój projekt na trzy 36
 37. 37. Piotr Mazur Bibliografia http://www.atmeda.org/ - strona American Telemedicine Association http://www.teleekg.pl – TeleEKG firmy PRO-PLUS http://www.vitaphone.de/en - Vitaphone http://www.irda.org – strona IrDA http://bluetooth.com/bluetooth/ - oficjalna strona Bluetooth http://www.symbianfoundation.org – oficjalna strona symbian OS http://www.slashphone.com/uploads/2794/nokia_6780.jpg - zdjęcie symbian OS http://news.cnet.com/i/bto/20080325/todayscreen_web.jpg zdjęcie Microsoft Windows mobile http://www.android.com/ - oficjalna strona systemu http://www.java.com –oficjalna strona Javy http://www.sun.com – oficjalna strona Sun Microsystems http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ - tutorial z Javy 37
 38. 38. Moduł współpracy detektora upadku z telefonem komórkowym http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/cae9ea59-eee0-4b98- aaa2-1b6ecd879222/Carbide_cpp_Introductory_White_Paper_V1_1_en.pdf.html - carbide c+ + http://www.forum.nokia.com/main/resources/ - oficjalne forum Nokia dla developerów oprogramowania na telefony komórkowe http://gazeta-it.pl/200305226042/J2ME-+-CLDC-+-MIDP-czyli-komorkowa-wersja-Javy- pod-mikroskopem.html – ciekawy artykuł o J2ME http://www.ibm.com/developerworks/library/wi-midlet2/ - strona IBM dla J2ME http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr037/javax/microedition/midlet/package- summary.html - strona opsujaca dokładniej kwintesencję MIDletówe http://www.eclipse.org – oficjalna strona projektu Eclipse http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/ - strona Java Wireless Toolkit J2ME Praktyczne projekty – Krzysztof Rychlicki-Kicior Thinking in Java – Bruce Eckel 38

×