Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OFFLINE

1,967 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OFFLINE

  1. 1. TÁVKÖZLÉSI ÉS MÉDIAINFORMATIKAI TANSZÉK I. szakirány/önálló labor kiírások, 2010. február http://inflab.tmit.bme.hu http://alpha.tmit.bme.hu/labor ALTERNATÍV TARTALOMMEGOSZTÁSI TECHNIKÁK ÚJ GENERÁCIÓS MEGOLDÁSOK TÁVKÖZLÉSI SZOFTVEREK LINUX HÁLÓZATI MODUL VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE MOBIL ADATBÁNYÁSZAT FEJLESZTÉSÉBEN ÉS TESZTELÉSÉBEN. 003 057 009 oktatók: Biczók Gergely 067 oktatók: Gulyás András, Bíró József, Tapolcai János oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Prekopcsák Zoltán a témára 1 fő jelentkezését várjuk. oktatók: Csöndes Tibor, Bozóki Ferenc, Erős Levente munkahely: Megegyezés alapján a témára 4 fő jelentkezését várjuk. kivonat: Napjainkban azonban az internetszolgáltatók által bevezetett szűrési és munkahely: BME-TMIT, Ericsson Science Park a témára 3 fő jelentkezését várjuk. kivonat: A viselhető és mindennapi eszközeinkbe épített szenzorok, valamint a korlátozási technikák és a BitTorrent portálok ellen irányuló jogi perek a témára 10 fő jelentkezését várjuk. kivonat: A Linux operációs rendszer egyre nagyobb népszerűségnek örvend mobil használat terjedésével egyre több adat keletkezik a mobiltelefonon. lecsökkentették a peer-to-peer fájlmegosztó rendszerek részesedését az kivonat: A téma két területet ölel fel. Első témánk valamivel komplexebb, ide több, nemcsak PC-n de különféle mobil platformokon is. Ez az operációs rendszer Ezen adatokban rengeteg információ rejlik, melyeket az adatbányászat Internet forgalmában. Az újonnan megjelenő alternatív tartalommegosztó különböző háttérrel rendelkező kolléga jelentkezését várjuk. A feladat egy jó lehetőségeket kínál a hagyományostól eltérő hálózati technológiák eszközeivel lehetne kinyerni, azonban mobil készülékekre még nem megoldások (pl. RapidShare, Usenet.) forgalmi jellemzői pedig felderítésre Model Based Testing-alkalmazás prototípusának kifejlesztése. Második támogatásához is. léteznek fejlett adatbányászati megoldások. várnak. témánk a jelenleg használt távközlési alkalmazások továbbfejlesztését tűzi leírás: A labor célja a Linux hálózatkezelési módszereivel való megismerkedés, leírás: A viselhető és mindennapi eszközeinkbe épített szenzorok, valamint a leírás: A peer-to-peer fájlmegosztó rendszerek által generált adatmennyiség az ki célul. Ebben az esetben több, kevésbé komplex önállóan végezhető illetve nem TCP/IP alapú hálózati megoldások kísérleti jellegű vizsgálata. mobil használat terjedésével egyre több adat keletkezik a mobiltelefonon. Internet forgalmának jelentős részét adja. Napjainkban azonban az feladat közül lehet választani. A legjobban teljesítő kollégák számára előköv.: Angol nyelv olvasás szintű ismerete Linux alap szintű ismerete Ezen adatokban rengeteg információ rejlik, melyeket az adatbányászat internetszolgáltatók által bevezetett szűrési és korlátozási technikák és a gyakorlati lehetőséget kínálunk az Ericsson Magyarország Kft. kieg.: lLinux, hálózat eszközeivel lehetne kinyerni, azonban mobil készülékekre még nem BitTorrent portálok ellen irányuló jogi perek zöld utat nyitottak más leírás: A téma először kerül kiírásra, célunk az új kutatási eredmények gyakorlati léteznek fejlett adatbányászati megoldások. A hallgató feladata, hogy tartalommegosztó megoldásoknak, pl. RapidShare, Usenet. Mérési adatok alkalmazása a távközlési rendszerek fejlesztésében. A feladat igen tekintse át a mobil adatbányászat szakirodalmát és eddigi eredményeit, SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ AZ INTERNETEN, AVAGY A DIGITÁLIS támasztják alá, hogy ezek egyes régiókban (pl., Németország, Közel-Kelet) komplex, több hallgató jelentkezésére is számítunk, egyes részeihez valamint gyűjtse össze a működő mobil algoritmusokat. Az áttekintést LÁBNYOM százalékban kifejezhető részesedést érnek el. A hallgató feladata az, hogy programozói tudás, más részeihez elméleti (algoritmustervezés, stb.) követően érdeklődéstől függően további feladatokat határozunk meg. aktív hálózati mérésekkel felderítse és meghatározza ezen alternatív gondolkodásmód szükséges. A legfontosabb talán mégis a kreativitás. 056 Lehetséges feladatok: - Összefoglaló tanulmány készítése a témáról. - rendszerek jellemzőit (letöltési sebesség, tartalom elérhetősége, jellemző Mindazon hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeretnének részt venni egy, oktatók: Gulyás András, Biczók Gergely, Bíró József, Heszberger Zalán Létező algoritmusok és keretrendszerek tesztelése. - Adatbányászati fájlméret, földrajzi különbségek), és összehasonlítsa a peer-to-peer a jövőbeli fejlesztésekben komoly szerepet játszó eszköz megalkotásában munkahely: TMIT Tanszék algoritmusok fejlesztése mobiltelefonra. - Adatbányászati keretrendszer rendszerek hasonló jellemzőivel. A méréseket a PlanetLab világméretű és tökéletesítésében, mely a későbbiekben alapjául szolgálhat egy jelentős a témára 2 fő jelentkezését várjuk. fejlesztése mobiltelefonra. A téma kiválóan alkalmas szakdolgozat, teszthálózata segítségével lehet elvégezni. nemzetközi közösség által használt ipari megoldásnak. Szoros kivonat: Az információs társadalom és az azt létrehozó Internet működésének igen diplomamunka vagy TDK készítésére is, és megfelelő teljesítmény esetén együttműködést alakítottunk ki az Ericsson Magyarország Kft.-vel, ennek érdekes velejárója, hogy egyre nehezebb az emberek számára elbújni a akár tanszéki projektbe is be lehet kapcsolódni. A témáról, a tanszéken "ZÖLD" OPTIKAI HÁLÓZATOK köszönhetőn az eredmények fényében lehetőség van a témát a cégnél kíváncsiskodók, érdeklődők, az internetes felhasználói "nagyközönség" elöl. folyó adatbányászati munkáról szívesen mesélünk további részleteket, tovább folytatni (részmunkaidőben). A feladatok: Elméletibb hátterű Szinte önkéntelenül, akarattal vagy akaratlanul személyes információ keress meg minket egy kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, 069 kollégák számára Modell-leíró nyelvek vizsgálata/megalkotása TTCN-3 tömkelegét adjuk kint magunkról a világhálón. egyeztess időpontot e-mailben! oktatók: Cinkler Tibor mint modell-leíró nyelv vizsgálata Modell alapú tesztgeneráló algoritmusok leírás: Ha valaki nem is használja a netet, de valamilyen olyan esemény előköv.: mobil technológia ismeretek, angol nyelvtudás munkahely: saját gép vagy tanszéki labor. tanulmányozása/fejlesztése/optimalizálása Tesztszelekciós algoritmusok környezetébe kerül melynek internetes közlemény jellegű vonzatai vannak, kieg.: adatbányászat, mobil, szenzor a témára 2 fő jelentkezését várjuk. megalkotása/optimalizálása Formális verifikálás Gyakorlatibb hozzáállású pl. sportversenyen való részvétel, esetleg egy a hálón nyilvánosan is kivonat: Hogy mitől zöld? Mert környezetbarát. Elsősorban alacsony áramfelvétel kollégák számára Szoftverfejlesztés (C++/Java) Grafikus felhasználói elérhető kamerával ellátott parkolóba hajt előfordul, hogy direkt vagy VALÓSÁGBÁNYÁSZAT révén. A téma nagyon időszerű, mivel az IT megoldások interfész fejlesztése (C++/Java) Algoritmusok implementálása Akiket nem indirekt módon lenyomozható. Elég csak a nevéből vagy más exkluzív összfogyasztásának aránya a teljes áramfogyasztáshoz rohamosan nő. ragadott meg a fenti kiírás, azok számára olyan kisebb, önállóan végezhető jellemzőjéből (pl. lakcím vagy fénykép) kiindulva keresgélni, a legtöbbször 011 leírás: Ahhoz, hogy egy adott többrétegű hálózat fogyasztása alacsony legyen szoftverfejlesztői feladatok megoldására kínálunk lehetőséget, melyek a elég egy kis fantázia és a Google-el könnyen tehetünk szert az információ oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Prekopcsák Zoltán érdemes nemcsak a technológia fejlesztése, hanem a hálózati paradigmák mai megközelítést alapul véve jelentősen megkönnyítik a távközlési kincsesbányájára. A laborfeladat célja olyan Internetes mechanizmusok a témára 4 fő jelentkezését várjuk. újragondolása is. Például az optikai áramkörkapcsolásnak nagyobb teret szoftverek fejlesztését és tesztelését. A feladatok Olyan alkalmazás feltárása, vizsgálata, minél teljesebb körű csoportosítása, melyek kivonat: 2008 tavaszán az MIT (az egyik legnevesebb műszaki egyetem) közreadott biztosítani, míg az elektronikus csomagkapcsolás mennyiségét csökkentjük. megtervezése, implementálása mely szöveges állományok alapján felhasználók személyes információjának kinyerésére alkalmasak. egy listát, melyen megjelölték a következő évek leggyorsabban fejlődő 10 Új architektúrák és hálózatüzemeltetési stratégiák kidolgozása a cél, grafikusan, véges automata formájában megjeleníti a lefutott tesztesetet. előköv.: Az angol nyelv ismerete. technológiáját. Ezek egyike "valóságbányászat" névre hallgat. melyek valamennyi esetben az összfogyasztást csökkentik. E téma két EU Riportgeneráló alkalmazás megalkotása, mely szöveges állományok alapján kieg.: közösségi hálók, web2.0 portálok leírás: 2008 tavaszán az MIT (az egyik legnevesebb műszaki egyetem) közreadott hetedik kutatási keretprogrambeli projektünkhöz kötődik. Mind MSc mind képes egyfajta HTML-alapú összegzést generálni. Compiler-fejlesztés egy listát, melyen megjelölték a következő évek leggyorsabban fejlődő 10 PhD fokozat megszerzéséig folytatható. TDK részvétel javasolt. (TTCN-3, ASN.1 nyelvekhez) technológiáját. Ezek egyike "valóságbányászat" névre hallgat. Az előköv.: angol nyelvudás, C/C++ alapok vagy több, környezetbarát szemlélet előköv.: Célirányos érdeklődés, Jó tanulmányi előmenetel, Programozói hozzáállás, ADATBÁNYÁSZAT ÚJ VIZEKEN adatbányászat területe a korábbi években főleg vállalati adatok kieg.: Green networking, carbon footprint, Traffic Engineering Az angol nyelv ismerete elemzésével foglalkozott, azonban ahogy egyre több adat válik elérhetővé kieg.: MBT, TTCN-3, tesztelés, formális modellezés, algoritmusok, Model Based 005 oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Nagy István, Prekopcsák Zoltán az emberi viselkedésről, szokásokról, az adatbányászat itt is hasznos Testing, Compiler, GUI összefüggéseket nyújthat. Ezen elemzéseknek egyik előfutára a ALGORITMUSOK TÖBBESADÁSRA (MŰSOSZÉTOSZTÁSRA) munkahely: Önálló munkavégzés, konzultáció az I. épületben VÉDELEMMEL a témára 2 fő jelentkezését várjuk. weblogelemzés és a webes ajánlattevő rendszerek voltak, azonban egyre AZONOSÍTÓ ALAPÚ KRIPTOGRÁFIAI ELJÁRÁSOK kivonat: Számtalan példa volt rá a korábbi félévek során, hogy a hallgatónak saját több adatot szolgáltatnak a mobiltelefonokba épített környezeti szenzorok 101 adatbányászati ötlete, témája volt, vagy egyszerűen birtokosa volt egy (mikrofon, GPS, gyorsulásmérő, stb) is, amik új algoritmikai kihívásokat oktató: Cinkler Tibor 091 érdekes adathalmaznak. Az ilyen hallgatók számára fel szoktuk ajánlani, jelentenek. Ez a téma rengeteg alterületet foglal magában, és a konkrét munkahely: saját gép, HSNlabor, vagy szerver távoli eléréssel oktatók: Fehér Gábor, Kenyeres Péter hogy egy közös együttműködés keretében valósítsuk meg a szükséges feladat kialakítása a hallgatóval történt beszélgetés során alakul ki, amely a témára 2 fő jelentkezését várjuk. munkahely: megbeszélés alapján adatbányászati modellezést, elemzést. irodalomkutatást és programozási feladatokat is rejt magában. A téma kivonat: Mindinkább terjed a különböző tartalmak (pl. video műsorok) terjesztése a témára 3 fő jelentkezését várjuk. leírás: Az adatbányászati alapok megismerése után a hallgató feladata, hogy kiválóan alkalmas szakdolgozat, diplomamunka vagy TDK készítésére is, és vezetékes hálózattal. Ez esetben a hálózat számos algoritmikus megoldást kivonat: 1984-ben Shamir (RSA-ból az S) úgy gondolta, hogy milyen jó lenne egy definiálja a megoldandó adatbányászati problémát, majd rendszertervet megfelelő teljesítmény esetén akár tanszéki projektbe is be lehet használ, hogy hatékonyan, alacsony kapacitásigény mellett is minden olyan kódoló eljárás, amelynek nyilvános kulcsa egy e-mail cím. A hozzon létre a megoldás elkészítéséhez, ami alapján a megvalósítás kapcsolódni. A témáról, a tanszéken folyó adatbányászati munkáról végfelhasználóhoz eljuttassa a kívánt tartalmat. megoldás 2001-ig váratott magára, amikor is sikerült olyan eljárásokat megtörténik. Lehetséges témák tipikusan nagyobb látogatottságú szívesen mesélünk további részleteket, keress meg minket egy kötetlen leírás: A hallgató feladta az ismert módszerek továbbfejlesztése és új módszerek készíteni, amelyek lehetővé tették a szöveges kulcs alapú kódolást. Az weboldalak forgalmi adatainak feldolgozásához, vagy cégek által beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, egyeztess időpontot e-mailben! kidolgozása a pont - több-pont adás megvalósításához. Itt a hagyományos ilyen eljárás neve PBC (Pairing-Based Cryptography vagy Identity-Based hozzáférhetővé tett adathalmazokhoz kötődik. Fontos kiemelni, hogy csak előköv.: angol nyelv legalább olvasás szintű ismerete, programozási ismeretek, kombinatorikus optimalizálás mellett (feszítő-fa és Steiner-fa módszerek Cryptography). Ez az eljárás - hasonlóan az RSA és a DSA algoritmusokhoz olyan projektek irányába indulunk el szívesen, ahol a téma műveléséhez téma iránti elkötelezettség, kreativitás különböző súlyokkal és korlátokkal) használunk általánosan alkalmazható, - nehéz matematikai problémákon alapszik. megfelelő mennyiségű adathoz lehet hozzájutni. A téma kiválóan alkalmas kieg.: adatbányászat, személyes adatok, alkalmazás orientáltság globális optimumot kereső metaheurisztikákat is. Példaként a bakteriális leírás: A hallgató(k) feladata, hogy megismerkedjenek a PBC alapvető eljárásával, TDK dolgozat, diplomamunka elkészítéséhez, lehetőség van a témában algoritmust használjuk, ami a genetikus algoritmusnak egy specializált és így betekintést nyerjenek az azonosító alapú titkosítók működésébe. folyó tanszéki projektbe való bekapcsolódásra. A témáról, a tanszéken A VÉKONYKLIENS ALAPÚ TECHNOLOGIÁK válfaja. Ezen felül lehetőség nyílik az erre épülő, hálózatbiztonság szempontjából folyó adatbányászati munkáról szívesen mesélünk további részleteket, előköv.: C/C++, angol nyelvtudás, lelkesedés, linuxLinux-alapok fontos hitelesítési, kulcscsere és aláírást végző eljárások illetve az erre keress meg minket a egy kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a 037 kieg.: multi-cast, video-distribution, protection, resilience, optimisation, alapuló nyilvános kulcsú infrastruktúrák vizsgálatára is. Az önálló labor szobában, egyeztess időpontot mailben! oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András, Tapolcai János algorithms többesadás, műsorszétosztás, védelem, optimalizálás, módszer, feladatok folyamán a cél a meglévő elméletekhez alkalmazási területek előköv.: Magasfokú mérnöki gondolkodás és problémamegoldó készség, legalább munkahely: Megegyezés alapján algoritmus társítása, ezek vizsgálata és esetleges implementációjának elkészítése. A olvasás szintű angol nyelvtudás. a témára 2 fő jelentkezését várjuk. munka során lehetőség nyílik együtt dolgozni matematikus hallgatókkal, kieg.: adatbányászat, mesterséges intelligencia, adatbázisok, adattárházak kivonat: A vékony kliens (angol terminológiával: thin client) egy minimális akik így biztosítani tudják a matematikai hátteret az esetleges problémák eszközökkel rendelkező kliens. Ez a kliens típus a szükséges erőforrásokat GRID SZOLGÁLTATÁSOK OPTIMALIZÁLÁSA megoldásához. A hallgatóktól mély programozási ismereteket nem várunk is a távoli (host) gépen veszi igénybe. Egy vékony kliens feladata többnyire el, ám bizonyos esetekben szükség van programok írására egy-egy feladat ADATELEMZÉS ANDROID TELEFONOKON 070 kimerül az alkalmazás szerver által küldött adatok grafikus megoldásához. A téma elsősorban kutatási, de fejlesztésorientált részeket megjelenítésében; a tényleges, nagy mennyiségű adat mozgatását, oktatók: Cinkler Tibor 010 is tartalmaz. A téma több féléven keresztül, diplomatervig folytatható és kezelését igénylő feladatot az alkalmazás szerver végzi el. munkahely: Saját gép, Tanszéki Linux szerver, távoli eléréssel oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Prekopcsák Zoltán TDK dolgozat is készíthető belőle. leírás: A technológiával való ismerkedés mellett az önálló labor feladat végső célja a témára 2 fő jelentkezését várjuk. a témára 4 fő jelentkezését várjuk. előköv.: - angol nyelvű szakirodalom olvasási készség, - rendszeres konzultáció és egy vékonykliens alapú rendszer megvalósítása, melyhez linux alapú kivonat: GRID és hálózati erőforrások optimalizálása különböző módszerekkel és kivonat: A viselhető és mindennapi eszközeinkbe épített szenzorok, valamint a szorgalmas munka, akár csoportban is, - kutatás iránti érdeklődés, - operációs rendszert használó hardware már rendelkezésre áll. Feladat lehet különböző szempontok alapján. mobil használat terjedésével egyre több adat keletkezik a mobiltelefonon. matematikai érdeklődés alkalmazások készítése esetleg a hálózati architektúra kialakítása, továbbá leírás: Az elosztott számítás, tárolás és egyéb erőforrások elosztott használata és Ezen adatokban rengeteg információ rejlik, melyeket az adatbányászat kieg.: kriptográfia, alkalmazás, biztonság, hálózat, titkosítás, hitelesítés, aláírás a szerver oldal felkonfigurálása is. A feladatra számottevő ipari érdeklődés virtualizált elérése (Cloud/Grid/Utility Computing) mind nagyobb terert eszközeivel lehetne kinyerni, azonban mobil készülékekre még nem nyer mostanában. Célunk különböző módszerekkel optimalizálni, különböző léteznek fejlett adatgyűjtő és feldolgozó megoldások. is van. bemenetekre és különböző szempontok alapján a GRID, a tárolási és a BIZTONSÁGOS WIFI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE leírás: A viselhető és mindennapi eszközeinkbe épített szenzorok, valamint a előköv.: Angol nyelv olvasás szintű ismerete. hálózati erőforrások használatát. A szempontok, melyek alapján mobil használat terjedésével egyre több adat keletkezik a mobiltelefonon. kieg.: vékonykliens, lLinux optimalizálunk elsősorban a feladatok végrehajtási ideje, összköltsége, 093 Ezen adatokban rengeteg információ rejlik, melyeket az adatbányászat hibatűrőképessége. A módszerek: ILP, heurisztikus és mohó módszerek. E oktatók: Fehér Gábor, Kenyeres Péter eszközeivel lehetne kinyerni, azonban mobil készülékekre még nem ÁLTALÁNOS CÉLÚ PROGRAMOZÁS GRAFIKUS KÁRTYÁVAL (GPGPU) téma két EU hetedik kutatási keretprogrambeli projektünkhöz kötődik. munkahely: megbeszélés alapján léteznek fejlett adatgyűjtő és feldolgozó megoldások. A hallgató feladata, Mind MSc mind PhD fokozat megszerzéséig folytatható. TDK részvétel a témára 3 fő jelentkezését várjuk. hogy Android alapokon hozzon létre egy mobil alkalmazást, mely a telefon 038 javasolt. kivonat: Manapság az informatikai hálózatok használata gyakorlatilag minden szenzorjai és egyéb kontextus-függő információi alapján alkalmazkodik a oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András előköv.: Érdeklődés és lelkes hozzáállás, Angol nyelvtudás, C/C++ alapok szinten (magánszemélyek, vállalatok, állami intézmények) használójához. Ennek első lépése egy adatgyűjtő alkalmazás munkahely: Megyezés alapján kieg.: optimalizálás, GRID, optikai hálózat, idő, költség elengedhetetlen. Mindazonáltal a rendszerek üzemeltetése során számos megvalósítása. A téma kiválóan alkalmas szakdolgozat, diplomamunka a témára 2 fő jelentkezését várjuk. problémával kell szembenézni, mint például a biztonságos vezetékes és vagy TDK készítésére is, és megfelelő teljesítmény esetén akár tanszéki kivonat: A modern grafikus kártyák olyan hardware elemekből (GPU) épülnek fel, vezetéknélküli (WiFi) hálózatok tervezésével és kivitelezésével, az projektbe is be lehet kapcsolódni. A témáról, a tanszéken folyó melyek bizonyos célirányos feladatokat az általános célú CPU-knál HÁLÓZATI ESZKÖZÖK TELJESÍTMÉNY MONITOROZÁSÁT egyszerű és hatékony telepítéssel és a gyors hibadetekcióval és adatbányászati munkáról szívesen mesélünk további részleteket, keress nagyságrendekkel gyorsabban el tudnak végezni. Nagy számítási igényű MEGVALÓSÍTÓ MENEDZSELŐ RENDSZER hibaelhárítással. meg minket egy kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, feladatokhoz, az ilyen eszközök felhasználása igen hatékony eszköz lehet. leírás: A félév(ek) során a hallgató(k) megismerkedhetnek a biztonságos WiFi egyeztess időpontot e-mailben! leírás: A laborfeladat célja nagy számítási igényű problémák (sok-milliós 105 hálózatok működésének elméletével, illetve a manapság használatban lévő előköv.: mobil technológia ismeretek, angol nyelvtudás csomóponttal rendelkező gráfok bizonyos jellemzőinek, pl. legrövidebb út, oktatók: Cinkler Tibor technológiákkal. Az ismeretanyag elsajátítása mellett a munka folyamán kieg.: adatbányászat, mobil, szenzor, Android átmérő kiszámítása) hatékony programozási eszközökkel való megoldása. munkahely: Tanszéki labor és a http://netvisor.hu/ ahol a témavezetés is lehetőség nyílik WiFi hálózatok hozzáférési pont felőli, illetve rendszer vagy Ehhez segítségül az NVIDIA CUDA programozási architektúráját hívjuk. biztosított. felhasználó oldali fejlesztésére, beleértve a tanszéken működő biztonságos Feladat lesz a Micorosoft Visual Studio erre való felkonfigurálása ill. a rövid a témára 2 fő jelentkezését várjuk. AZ ADATBÁNYÁSZAT ÜZLETI ALKALMAZÁSAI SAS TECHNOLÓGIÁK WiFi hálózatot is. A téma fejlesztési feladatokat tartalmaz, és programok CUDA támogatással való átdolgozása (grafikus kártyát kivonat: Napjaink távközlési szolgáltatói egyre inkább törekednek rá, hogy a gerinc FELHASZNÁLÁSÁVAL diplomatervig folytatható. beszerzünk hozzá). (Bizonyos kódtörési feladatok is ezzel a technikával és az aggregációs hálózati funkciókat egy egységes IP/MPLS platformon előköv.: - angol nyelvű szakirodalom olvasási készség, - rendszeres konzultáció és váltak megoldhatóvá a közelmúltban.) valósítsák meg. Egy ilyen nagy méretű és összetett hálózat menedzselése 023 szorgalmas munka, akár csoportban is, - programozási ismeretek előnyt során elengedhetetlen a megfelelő funkcionalitással és teljesítménnyel oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Nagy István jelentenek (PHP, Javascript és MySQL) rendelkező menedzselő rendszerek használata. A PVSR alkalmazás is egy munkahely: Otthon, igény esetén tanszéki laborban DUGÓINFORMÁCIÓS RENDSZER FEJLESZTÉS (LEHETNEK: MOBIL kieg.: Vezetéknélküli és vezetékes hálózat biztonság, vezeték nélküli ilyen, a hálózati berendezések teljesítmény monitorozását megvalósító a témára 5 fő jelentkezését várjuk. JAVA, .NET, C#) hálózatbiztonság, WiFi, WLAN, rendszer, web, fejlesztés, 802.11 szabvány, menedzselő rendszer. kivonat: A tanszék, a magyarországi SAS Intézettel, valamint egyéb ipari AP, hozzáférési pont, wireless, Llinux, wWindows, openwrt leírás: A hallgató feladata a PVSR rendszer belső működésének és partnerekkel együttműködve kínál hallgatói labor témákat az 039 architektúrájának megismerése. A félév során az alkalmazás SOAP adatbányászat, és egyéb üzleti intelligenciával kapcsolatos alkalmazások oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András interfészéhez illeszkedő CLI parancssori értelmező modul fejlesztésén ELOSZTOTT RENDSZER TÁMADÁSOK SZŰRÉSÉHEZ ÉS területén. A labor keretében a hallgatók megismerkedhetnek a SAS munkahely: Megyezés alapján keresztül lehetőség nyílik a rendszer fejlesztésében való részvételre (Java ELHÁRÍTÁSÁHOZ platform legújabb termékeivel és betekintést nyerhetnek ezen szoftverek a témára 3 fő jelentkezését várjuk. programozás). A szakmai angol nyelv ismerete, illetve a Java használatába is. kivonat: A feladat az elmúlt félévekben készült mobiltelefonos J2ME alkalmazás ill. programozásban való jártasság előny. A labor keretében egy kifejezetten 022 leírás: A SAS az üzleti intelligencia és korszerű elemző alkalmazások piacvezető webes .NET-es alkalmazás továbbfejlesztése. Az applikáció része egy gyakorlatias feladat végzésére nyílik lehetőség, mely során a hallgató oktatók: Fehér Gábor, Kenyeres Péter szállítója, így hazánkban is számos helyen használják különböző dugóinformációs rendszernek. A telefonnal rendelkező gépkocsivezető komoly tudás és ipari tapasztalat birtokába juthat. A PVSR rendszer munkahely: IE318, illetve megbeszélés szerint megoldásait. A SAS termékportfóliójában megtalálhatjuk az adattárház mobil beépített GPS jeleit küldi központi szerverre, mely szerver egyéb fejlesztése a NETvisor Zrt. egyik kiemelt és hosszútávú fejlesztési a témára 3 fő jelentkezését várjuk. megoldásokat, az analitikus és hagyományos üzleti intelligencia forrásokból is fogad forgalmi jellegű információkat. A végeredmény egy projectje. Ez garantálja, hogy a feladatból később, az említett rendszer kivonat: A hálózatbiztonság manapság kiemelten fontos kérdés. Az Internetet alkalmazásokat. A labor keretében a cég egy konkrét termékével, olyan alkalmazás melynek segítségével, dugóinfomációkat tudunk egy megismerését követően, annak különböző moduljainak fejlesztésében való legitim felhasználása mellett egyre több illegitim alkalmazás is akad: termékcsoportjával lehet megismerkedni, és egy konkrét egyeztetett központi weboldalon ill. mobiltelefonos böngészőben megjeleníteni. közreműködéssel diplomaterv, szakdolgozat készíthető. Kölcsönös férgek, spameket terjesztő botnetek, illetve egyéb különböző programok, projektfeladat kapcsán közvetlenül hasznosítható gyakorlati tapasztalatokra leírás: A feladat során egy jól összedolgozó csapat részese lehetsz, amely megelégedettség esetén a szakdolgozat elkészítését követően nyitottak amelyek a felhasználók megtévesztésével okoznak kárt a helyi vagy távoli tehetnek szert a hallgatók. A téma kiválóan alkalmas szakdolgozat, webfejlesztőből, algoritmuskészítőből, adatbázisprogramozóból áll. Az vagyunk az együttműködés folytatására. rendszerekben. Ezek ellen a programok ellen nehéz védekezni, hiszen diplomamunka vagy TDK készítésére is, és megfelelő teljesítmény esetén applikációt közösen készítitek... előköv.: angol nyelvtudás, Java többnyire gyorsan és elosztottan terjednek, és legtöbbször a gyanútlan akár tanszéki projektbe is be lehet kapcsolódni. A témáról, a tanszéken kieg.: IP, MPLS, SNMP, menedzsment, performamce monitoring felhasználók tudta nélkül futnak azok számítógépein. folyó adatbányászati munkáról szívesen mesélünk további részleteket, EXTRÉM FELBONTÁSÚ VIDEOANYAG FELDOLGOZÓ SZOFVER leírás: A cél egy olyan elosztott rendszer kutatása és fejlesztése, amely lehetővé keress meg minket egy kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, KÉSZÍTÉSE teszi, hogy az Interneten történő támadásokkal szemben gyorsan és egyeztess időpontot e-mailben (Nagy Istvánnal). LAN ESZKÖZÖK HÁLÓZATI HELYÉNEK FELDERÍTÉSE BIZTONSÁGI hatékonyan lépjünk fel. Ennek érdekében elosztott rendszert használva, előköv.: programozási alapismeretek és használati hajlandóság, legalább olvasási 045 ANALÍZISHEZ anonim módon kívánjuk terjeszteni az információkat az elosztott hálózat szintű angol nyelvtudás oktató: Heszberger Zalán minden tagja számára. A félév(ek) során a hallgatók megismerkedhetnek a kieg.: adatbányászat, BI, üzleti intelligencia, SAS munkahely: TMIT Tanszék 103 hálózati forgalom logolásának lehetőségeivel, illetve különböző Peer-to- a témára 2 fő jelentkezését várjuk. oktatók: Cinkler Tibor Peer technológiák alkalmazásaival. Ezt követően a cél olyan rendszerek és kivonat: A szélessávú Internet és az olcsó informatikai eszközök terjedésével az munkahely: Tanszéki labor és a http://netvisor.hu/ ahol a témavezetés is BÖNGÉSZŐ-HASZNÁLAT ELEMZÉSE algoritmusok kifejlesztése, amelyek anonim módon, ám mégis hatékonyan filmkészítés szakmája mind szélesebb körök számára elérhető. A videó biztosított. képesek az illegitim forgalom felismerését követően a megszerzett rajongók, tanulók és feltörekvő filmesek számára készült videó-szerkesztő a témára 2 fő jelentkezését várjuk. 025 információk terjesztésére. A témaára elsősorban olyan hallgatók szoftverek egyre szaporodnak, az azok által nyújtott szolgáltatások mind kivonat: Kiterjed LAN hálózatok esetében idegen hálózati eszköz észlelése után a oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Nagy István, Prekopcsák Zoltán jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a legfrissebb kutatások iránt és szélesebbkörűek. következő fontos feladat az eszköz topológiában elfoglalt helyének munkahely: otthon, igény szerint tanszéki laborban szívesen írnának TDK-t (esetleg PhD tanulmányok folytatását fontolgatják) leírás: Noha a mai számítógépek már igen komoly grafikus erőforrásokkal meghatározása, vagyis hogy melyik LAN switch melyik interfészére lett a témára 4 fő jelentkezését várjuk. valamint szívesen dolgoznának csapatban. rendelkeznek, sok esetben célszerű ha a video feldolgozó szoftver a csatlakoztatva. Az idegen hosztok lokalizálása több lépésből áll: 1) A kivonat: A változatos böngésző-használati szokásokról meglehetősen kevés előköv.: - angol nyelvű szakirodalom olvasási készség, - rendszeres konzultáció és szerkesztési munkákat csökkentett felbontáson végzi el és csak a topológia felderítése, vagyis a switch-ek fizikai és VLAN szintű információ áll rendelkezésre, pedig ez lehetőséget teremtene a szorgalmas munka, akár csoportban is -, kutatás iránti érdeklődés, - végeredményt alkalmazza az eredeti anyagon. A laborfeladat célja egy kapcsolódása, 2) bridge táblák alapján lokalizálni a keresett MAC címmel munkafolyamatok optimalizálására, valamint a tartalmak és a működés programozási ismeret előny olyan videofeldolgozó szoftver komponenseinek megtervezése, mely a rendelkező eszközt, 3) további információk kinyerése hálózati eszközökből. személyre szabására. kieg.: hálózatbiztonság, peer-to-peer hálózat, P2P, biztonság, támadás tipikus szolgáltatások mellett alkalmas a szerkesztendő anyag csökkentett leírás: A hallgató feladata az absztraktban ismertetett háromból, a második fázis leírás: Egyre erősödik az a számítógépes trend, hogy az emberek a böngészőben megelőzés, behatolás megelőzés, vírus, botnet felbontáson történő kezelésére. Cél a későbbiekben a most elkészített kidolgozása, vagyis a switch topológia ismeretében a keresett eszköz olvassák és írják leveleiket, szerkesztik dokumentumaikat, képeiket, amivel csatlakozási pontjának minél pontosabb meghatározása. Elméleti szinten rendszerterv alapján a szoftver implementálása. a böngésző egy rengeteget használt univerzális alkalmazássá válik. A szükség van a dinamikus bridge működés és a spanning tree protokoll AZ INTERNET ÚJRATERVEZÉSE kieg.: Video processing, extream resolution változatos használati szokásokról azonban meglehetősen kevés információ vizsgálatára. Mindenképpen fel kell készülni a több VLAN kezelésére, áll rendelkezésre, pedig ez lehetőséget teremtene a munkafolyamatok hurkok kezelésére, arra hogy nem garantált a bridge táblák folyamatosan 062 optimalizálására, valamint a tartalmak és a működés személyre szabására. FELÜLETI SZÁMÍTÁSTECHNIKA feltöltött állapota, valamint hogy hiányos lehet a topológia információ is oktatók: Gulyás András, Babarczi Péter, Biczók Gergely, Bíró József, Egyik ilyen feladat lehet egy Firefox kiterjesztés fejlesztése, mely a (elképzelhető, hogy egy-egy köztes LAN eszköz nem szerepel a Heszberger Zalán, Kőrösi Attila, Németh Gábor, Rétvári Gábor, háttérben maradva, folyamatosan adatokat gyűjt az egérmozgásról és 046 topológiában). A feladat gyakorlati kialakítása során saját készítésű Sonkoly Balázs, Tapolcai János, Toka László egyéb használati szokásokról. A téma kiválóan alkalmas szakdolgozat, oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András, Tapolcai János programmal kell labor környezetben a tervezett algoritmus működését munkahely: I épület diplomamunka vagy TDK készítésére is, és megfelelő teljesítmény esetén munkahely: Megegyezés alapján ellenőrizni. A hálózati eszközökből SNMP információk segítségével javasolt a témára 5 fő jelentkezését várjuk. akár tanszéki projektbe is be lehet kapcsolódni. A témáról, a tanszéken a témára 3 fő jelentkezését várjuk. a megfelelő információkat kinyerni. kivonat: Az internet gyerekbetegségeinek tüneti kezelése mind komolyabb feladatot folyó adatbányászati munkáról szívesen mesélünk további részleteket, kivonat: A felületi számítástechnika napjainkban egy újonnan kibontakozó előköv.: angol nyelvtudás ró a szakemberekre. Egyre többen látják a megoldást az internet alapoktól keress meg minket egy kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, technológiai terület. Lényege, hogy az ember gép interfész egy nagyobb kieg.: LAN, firewall, tűzfal, security, biztonság, intrusion, monitoring való újragondolásában. Az általunk vizsgált kérdések érintik többek között egyeztess időpontot e-mailben (Nagy Istvánnal)! több ember által akár szimultán is használható többnyire sík felületen a címzést, címkiosztást, útvonalválasztást, topológiát valamint az internet előköv.: angol nyelv legalább olvasás szintű ismerete, programozási ismeretek keresztül valósul meg, számos extra funkció segítségével. A felület lehet erősen elosztott és dinamikus jellegéből adódó nehézségeket. kieg.: adatbányászat, programozás, web, böngésző, Firefox aktív pl. érintőképernyő, de lehet passzív egyszerű asztallap is amit pl. egy OPTIKAI JELMINŐSÉG ALAPÚ ÚTVONALVÁLASZTÁS leírás: A laborfeladat célja megismerni az internet újragondolásának lehetséges új kamerával figyelünk, és egy kivetítővel varázsolunk "élővé". Ennek egyik irányvonalait, ismertebb kezdeményezéseit. A félév második felében első széleskörben ismert példája az MS által fejelesztett Surfac 099 HELYMEGHATÁROZÁS ADATBÁNYÁSZATI MÓDSZEREKKEL lehetőség nyílna alternatív hálózati technológiák elméleti és szimulációs és leírás: A laborfeladat célja megismerkedni a surface computing technológiával, oktatók: Cinkler Tibor teszthálózati vizsgálatára ill. prototípus építésére. majd a későbbiekben kísérleti rendszer fejlesztésében való részvétel. munkahely: saját gép, esetleg tanszéki labor 024 előköv.: Angol nyelv ismerete. előköv.: Angol nyelv olvasás szintű ismerete a témára 2 fő jelentkezését várjuk. oktatók: Gáspár-Papanek Csaba, Nagy István kieg.: future intenet kieg.: Surface computing, felületi számítástehcnika, cloud computing kivonat: A "cross-layer optimisation" mind nagyobb figyelmet kelt fel. Lényege, munkahely: Otthon hogy mikor útvonalat választunk, vagy optimalizáljuk a hálózat a témára 2 fő jelentkezését várjuk. üzemeltetését, akkor legyünk tekintettel a többi réteg korlátaira is, pl. az HOGY IS NÉZ KI A VILÁGMÉRETŰ INTERNET? kivonat: Az elmúlt években egyre nagyobb kereslet mutatkozik a beltéri KÖZÖSSÉGI WEBPORTÁL TERVEZÉSE optikai réteg fizikai tulajdonságaira. Például, ha túl sok útvonal halad át helymeghatározó rendszerekre. Míg a GPS egy jól működő technológia egy szakaszon, a nagy összteljesítmény nemlineáris jeltorzuláshoz vezet. 059 kültéri helymeghatározásra, hasonló beltéri célokra még nincsenek 055 leírás: A hallgató feladata új algoritmusok és módszerek kidolgozása, valamint oktatók: Gulyás András, Heszberger Zalán, Rétvári Gábor, Tapolcai János elterjedt megoldások. A tanszéken folyó kutatási projekt célja, hogy a oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András áttekinteni, hogy a jelenlegi protokollok (elsősorban IETF és ITU-T) hogyan munkahely: I épület vezeték nélküli hálózat jelerősségi adatai alapján határozza meg a munkahely: TMIT Tanszék támogatják az optikai réteg jellemző paramétereinek terjesztését. a témára 4 fő jelentkezését várjuk. felhasználók helyzetét. a témára 5 fő jelentkezését várjuk. Pillanatnyilag legigéretesebb a részben centralizált PCE (Path Computation kivonat: Bizonyára ti is gondolkodtatok már azon, hogy milyen is a mai internet leírás: Az adatbányászat alapjaival, valamint a már működő helymeghatározási kivonat: Az Internet és egyben az információs társadalom fejlődésének egyik Element) alapú útvonalválasztás. Ennek vizsgálata a célunk. Továbbá felépítése. Milyen a belső struktúrája? Milyen játékszabályok szerint rendszerek alapelveivel való megismerkedés után a hallgató feladata új kulcsfontosságú állomása a közösségi weboldalak tömeges elterjedése. Az áttekinteni, hogy mely paraméterek terjesztését és archiválását támogatja formálódik? És kik a játékosok? Kik üzemeltetik a kulcsfontosságú helymeghatározó adatbányászati módszerek kidolgozása és ilyen típusú portálok tipikus tulajdonsága, hogy a tartalmat maguk a a protokoll, melyekét nem, és hogy hogyan lehet a protokollt mégis szervereket? Tudod-e mi az a TIER 1? A mai internet elképesztő implementálása. A téma alkalmas TDK dolgozat, szakdolgozat és felhasználók generálják és egyéb pl. az üzemeltetők által generált kijátszani úgy, hogy a protokoll önkénye kiterjesztgetése helyett, trükkös dinamikája miatt a fenti kérdésekre mind kevésbé adható egyértelmű diplomatéma elkészítéséhez. A témáról, a tanszéken folyó adatbányászati kiegészítő információ csak extraként jelenik meg rajtuk. A siker úgy tűnik útvonalválasztással kijátszuk azt. A protokollok megismerése után válasz. munkáról szívesen mesélünk további részleteket, keress meg minket egy igazolja, hogy az emberek általában inkább egymásra kíváncsiak és csak szimulációs vizsgálattal támasztjuk alá javasolt módszereinket. A hallgató leírás: A labor célja az internet központi útvonalszervereinek feltérképezése és kötetlen beszélgetés erejéig az I.L106a szobában, egyeztess időpontot e- kisebb részben egyéb személytelen információra/tartalomra. feladata a védelem és a fizikai hatások kölcsönhatásának vizsgálata is. E topológiainformációk lekérdezése. A letöltött adatokból próbálunk mailben (Nagy Istvánnal)! leírás: A feladat célja egy meglévő relatíve egyszerű játékelméleti feladatot kiírás szorosan kötődik két hetedik keretprogrambeli EU projektünkhöz. naprakész képet kapni az internet aktuális állapotáról. előköv.: algoritmuselméleti érdeklődés, programozási (C++, Java) alapismeretek és megvalósító webes portál a jelenleginél sokkal több felhasználó előköv.: angol nyelvtudás, ietf IETF dokumentumok ismerete előnyt jelent, C/C++ előköv.: Angol nyelvtudás használati hajlandóság, legalább olvasási szintű angol nyelvtudás befogadására való felkészítése (a fő korlátja a mostani rendszernek az alapok, kutatói érdeklődés, lelkesedés kieg.: Internet, mérés kieg.: adatbányászat, WwiFfi, wlanWLAN, beltéri helymeghatározás egyes feladatok nem túl hatékony megvalósítottsága, mind memória, mind kieg.: PCE, GMPLS, Physical Impairment Constraind Routing processzálási sebesség terén.) A weboldallal elvégzendő kísérletek KÖZÖSSÉGI WEBES ALKALMAZÁSOK VIZSGÁLATA ÉS FEJLESZTÉSE eredményeképp lehetőség lesz tanulmányozni olyan fontos működési RUGALMAS FORGALMÚ OCDM/DWDM HÁLÓZATOK OPTIMÁLIS jellemzőket, szabályrendszereket, melyek jelenleg vagy a közeljövőben KIALAKÍTÁSA 053 sikeresen operáló közösségi web kialakítását teszik lehetővé. oktatók: Gulyás András, Biczók Gergely, Heszberger Zalán, Maliosz kieg.: közösségi web, webportálok, 072 Markosz, Tapolcai János oktatók: Cinkler Tibor a témára 5 fő jelentkezését várjuk. NAGYMÉRETŰ HÁLÓZATOK EVOLÚCIÓJA munkahely: saját gép, tanszéki labor kivonat: Az emberek életében egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az internetes a témára 2 fő jelentkezését várjuk. közösségi portálok. Életük mind nagyon részét töltjük ilyen rendszerekben 054 kivonat: Jelenleg szinte minden nagyobb kiterjedésű hálózat optikai alapú. Igen ám, működő alkalmazások használatával. Kapcsolatainkat, médiafájljainkat itt oktatók: Heszberger Zalán, Bíró József, Gulyás András de a felső réteg még elektronikus. Ahhoz, hogy a felső réteg is optikai tartjuk nyilván, közösségi játékokban veszünk részt, akármilyen bárgyúak munkahely: Megegyezés alapján legyen, jelenleg az egyik legígéretesebb megoldás az OCDM (optikai is legyenek azok. a témára 2 fő jelentkezését várjuk. kódosztás) alkalmazása a DWDM felett. leírás: Célunk feltérképezni a közösségi portál alkalmazások fejlesztésének kivonat: Az aktuális hálózati kutatások jelentős része tényként kezeli, hogy a jövő leírás: A hallgató feladata a technológia megismerése a kódosztásos nyalábolás és lehetőségeit. A laboratóriumi feladat része egyszerűbb közösségi Internetét a résztvevő kommunikációs csomópontok (billiós optimalizáló módszerek együttes használata lesz. E témát Japán applikációk elemzése, tervezése és megvalósítása. nagyságrendben mért) igen nagy száma jellemzi majd. A nagyméretű partnereinkkel együtt kutatjuk. Javasolt módszereinket C/C++-ban előköv.: angol nyelv olvasása hálózatok leírására alkalmas eszköztár az elmúlt években intenzív megvalósított futtatásokkal/szimulációkkal támasztjuk alá. Az OCDMA fejlődésen ment keresztül, (ld. pl. Barabási A. L.: Behálózva ill. Csermely technológia lehetővé teszi a rugalmas forgalmak átvitelét, így egyik célunk P.: A rejtett hálózatok ereje c. könyvét) ma már az e forrásból származó a rugalmas forgalomra optimalizálni. valós alkalmazások nem ritkák. előköv.: Angol nyelvtudás, C/C++, Japán nyelvtudás előny :) de nem leírás: A laborfeladat célja megismerkedni a nagy hálózatok elméletének követelmény... legfontosabb kérdéseivel, illetve ezzel kapcsolatosan aktuális távközlést kieg.: OCDM, WDM, optikai hálózatok, optimalizálás, rugalmas forgalom, Változó érintő kérdések vizsgálata. forgalom előköv.: Angol nyelvtudás, gráfelméleti alapok megfelelő ismerete kieg.: Nagy hálózatok, komplex hálózatok, gráfelmélet Távközlési és médiainformatikai tanszék, szakirány/önálló labor kiírások 2010. február

×