MS Word.doc

3,373 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MS Word.doc

 1. 1. Tematy prac dyplomowych magisterskich Informatyka Studia magisterskie stacjonarne 1. Temat Badanie podobieństwa głosu śpiewaczego i głosów wybranych instrumentów muzycznych Wersja angielska Searching for similarity of singing voices and musical instruments sound tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest weryfikacja tezy teoretyków muzyki okresu baroku, dotyczącej podobieństwa głosu niektórych instrumentów muzycznych do głosu śpiewaczego Dane wyjściowe 1.Literatura dotycząca tematu 2.wyniki wstępnych badań podobieństwa wioli da gamba i głosów śpiewaczych 3.nagrania studyjne instrumentów muzycznych i głosu śpiewaczego Zadania 1.Utworzyć bazę nagrań służących badaniom 2.dokonać analizy sygnałowej zebranych nagrań 3.zbadać podobieństwo głosów śpiewaczych i instrumentalnych za pomocą metod uczenia maszynowego Promotor Dr inż Ewa Łukasik Opiekun 2. Temat Rozbudowa modelu 3D zabytkowego instrumentu muzycznego Wersja angielska Extending 3D model of ancient musical instrument tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest rozbudowa modelu 3D zabytkowego klawikordu, tj. wyposażenie go w funkcje umożliwiające wirtualną grę na instrumencie Dane wyjściowe 1.Istniejący projekt wirtualnego klawikordu 2.baza dźwięków klawikordu 3.specyfikacja techniczna narzędzi wirtualnego interfejsu Zadania 1.zamodelować mechanizm poruszania klawiszami instrumentu za pomocą narzędzi wirtualnego interfejsu 2.wbudować bazę dźwięków do modelu i zaprojektować mechanizm współpracy z modelem instrumentu 3.przeprowadzić badania i testy Promotor Dr inż Ewa Łukasik
 2. 2. Opiekun 3. Temat Oparte na treści wyszukiwanie dźwięków w bibliotece cyfrowej Wersja angielska Content based sound retrieval in digital library tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest umieszczenie bazy dźwięków skrzypiec w bibliotece cyfrowej i opracowanie efektywnego mechanizmu wyszukiwania na podstawie treści Dane wyjściowe 1. Literatura dotycząca tematu 2. istniejące projekty wstępne rozbudowy 3. standard MPEG-7 audio 4. XML 5. specyfikacja systemu dLibra Zadania 1.Opracowanie metody automatycznego przeniesienia zawartości multimedialnej bazy dźwięków skrzypiec (AMATI) do systemu dLibra, 2.przygotowanie zbioru metadanych na podstawie standardów Dublin Core i MPEG-7, 3.implementacja mechanizmu wyszukiwania, 4.zaprojektowanie i implementacja interfejsu użytkownika Promotor Dr inż Ewa Łukasik Opiekun 4. Temat Moduły radiowe ZigBit Wersja angielska ZigBit radio module tytułu Cel pracy Celem pracy jest prezentacja możliwości wykorzystania modułów radiowych ZigBit firmy MeshNetics, zgodnych z protokołami transmisji radiowej 802.15.4 / ZigBee. Dane wyjściowe Literatura, dokumentacja , źródła internetowe Zadania 1. Organizacja i oprogramowanie firmowe modułów ZigBit 2. Projekt (CAD – Eagle) i oprogramowanie węzłów sieci bezprzewodowej 3. Opracować ćwiczenia z zakresu transmisji bezprzewodowej na bazie modułów ZigBit
 3. 3. Promotor Dr inż. Zygmunt Kubiak Opiekun 5. Temat Mikrokontrolery ARM w laboratoriach dydaktycznych Wersja angielska ARM microcontrollers in didactic laboratories Tytułu Cel pracy Celem pracy jest prezentacja nowej rodziny mikrokontrolerów ARM na przykładzie modułów STR9-comSTICK i STM3210B PRIMER Dane wyjściowe Literatura, dokumentacja , źródła internetowe Zadania 1. Wprowadzenie do mikrokontrolerów ARM 2. Rozwiązania modułów uruchomieniowych z uwzględnieniem modułów STR9-comSTICK i STM3210B PRIMER 3. Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych z modułami STR9-comSTICK i STM3210B PRIMER Promotor Dr inż. Zygmunt Kubiak Opiekun 6. Temat Projekt systemu grupowania wyników zapytań do ontologicznych baz wiedzy Wersja angielska Design of a query results clustering system for ontological knowledge bases tytułu Cel pracy Celem pracy jest wykonanie szczegółowego projektu systemu grupowania wyników zapytań do baz reprezentowanych w językach Semantycznego Internetu (OWL, RDFS). Dane wyjściowe Literatura dotycząca Semantycznego Internetu (dostarczona przez promotora), np.: Semantic Web for the Working Ontologist, Dean Allemang and Jim Hendler, Morgan Kaufmann (2008) A Semantic Web Primer, (2nd edition), Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, The MIT Press (2008) Semantic Web for Dummies, Jeffrey T. Pollock, Wiley, (2009) Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean, Wiley, (2009) Literatura dotycząca grupowania (analizy skupień). Zadania 1. Zapoznanie się z literaturą. 2. Opracowanie projektu koncepcyjnego systemu. 3. Sformułowanie specyfikacji wymagań. 4. Opracowanie szczegółowego projektu systemu (UML).
 4. 4. 5. Identyfikacja gotowych, zewnętrznych komponentów np. silników wnioskujących, które mogą zostać wykorzystane w ramach przyszłej implementacji systemu. 6. Opracowanie JAVA API systemu. Promotor dr inż. Agnieszka Ławrynowicz Opiekun j.w. 7. Temat Algorytmy grupowania wyników zapytań do ontologicznych baz wiedzy Wersja angielska Algorithms for query results clustering for ontological knowledge bases Tytułu Cel pracy Celem pracy jest analiza dostępnych algorytmów grupowania (analizy skupień) pod kątem ich zastosowania do zadania grupowania wyników zapytań do baz reprezentowanych w językach Semantycznego Internetu (OWL, RDFS), a następnie dokonanie adaptacji wybranych algorytmów do tego zadania. Dane wyjściowe Literatura dotycząca Semantycznego Internetu (dostarczona przez promotora), np.: Semantic Web for the Working Ontologist, Dean Allemang and Jim Hendler, Morgan Kaufmann (2008) A Semantic Web Primer, (2nd edition), Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, The MIT Press (2008) Semantic Web for Dummies, Jeffrey T. Pollock, Wiley, (2009) Semantic Web Programming, John Hebeler, Matthew Fisher, Ryan Blace, Andrew Perez-Lopez, Mike Dean, Wiley, (2009) Literatura dotycząca grupowania (analizy skupień). Zadania 4. Zapoznanie się z literaturą. 5. Przeprowadzenie analizy dostępnych algorytmów grupowania pod kątem ich zastosowania do zadania grupowania wyników zapytań do baz reprezentowanych w językach Semantycznego Internetu (OWL, RDFS) 6. Opracowanie adaptacji wybranych algorytmów na potrzeby grupowania wyników zapytań do ontologicznych baz wiedzy. 7. Implementacja zaproponowanych algorytmów (JAVA). 8. Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i analiza ich wyników. Promotor dr inż. Agnieszka Ławrynowicz Opiekun j.w. 8. Temat Metoda Monte Carlo gry w Go w środowisku gridowym Wersja angielska Playing Monte Carlo Go in grid environment tytułu
 5. 5. Cel pracy Projekt i budowa systemu grającego w grę Go z wykorzystaniem metody Monte Carlo realizowanej w środowisku przetwarzania rozproszonego typu grid. Dane wyjściowe Literatura z dziedziny sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się na temat gry Go i metody Monte Carlo oraz literatura dotycząca narzędzi tworzenia oprogramowania dla platformy gridowej. 1. Analiza metody Monte Carlo po kątem zastosowania w systemach Zadania uczących się gry w Go. 2. Analiza wersji współbieżnych metody Monte Carlo. i możliwości ich realizacji w środowisku gridowym. 3. Implementacja i walidacja systemu grającego w Go z wykorzystaniem metody Monte Carlo zaimplementowanej w środowisku rozproszonym typu grid Promotor dr inż. Artur Michalski Opiekun j.w. System uczący się sterowania inteligentnym agentem z pamięcią przypadków 9. Temat oparty na bibliotece RL-Glue Wersja angielska RL system for learning and control of intelligent agent with instance memory based on RL-Glue library tytułu Cel pracy Projekt, realizacja oraz weryfikacja na drodze eksperymentów obliczeniowych nowego mechanizmu zarządzania pamięcią przypadków zastosowanego w systemie uczącym się sterowania inteligentnym agentem w oparciu o opóźnione nagrody/kary Dane wyjściowe Literatura z dziedziny sztucznej inteligencji na temat systemów uczących się oraz reprezentacji funkcji wartości i strategii działania, mechanizmu obsługi pamięci przypadków oraz pojęcia sąsiedztwa/podobieństwa przypadków Zadania 1. Projekt i implementacja systemu uczącego się opartego na pamięci przypadków z wykorzystaniem biblioteki RL-Glue 2. Analiza mechanizmów modyfikacji sąsiedztwa (podobieństwa) przypadków i ich wpływu na wymagania pamięciowe inteligentnego agenta 3. Eksperymenty obliczeniowego dot. wpływu parametrów sąsiedztwa na szybkość uczenia się oraz jakość strategii decyzyjnej agenta Promotor dr inż. Artur Michalski Opiekun j.w. Internetowy system nauki programowania w języku Prolog oparty na testach 10. Temat jednostkowych Wersja angielska Prolog programming learning via web-based system based on unit tests tytułu
 6. 6. Cel pracy Projekt, realizacja oraz weryfikacja na drodze testów użytkowych serwisu internetowego do nauki programowania w języku Prolog, wykorzystującego mechanizmy testów jednostkowych z podpowiedziami i wyjaśnieniami podstawowych błędów Dane wyjściowe Literatura z dziedziny sztucznej inteligencji na temat systemów tutorialowych, literatura odnośnie narzędzi tworzenia dynamicznych stron www; dokumentacja biblioteki testów jednostkowych w języku Prolog Zadania 1. Projekt architektury systemu opartego na wybranej technologiach projektowania serwisów www z uwzględnieniem specyfiki narzędzi interpretacji programów języka Prolog 2. Analiza mechanizmów testów jednostkowych w języku Prolog i ich integracja z serwisem www 3. Testy użytkowe systemu i analiza możliwych przypadków użycia Promotor dr inż. Artur Michalski Opiekun j.w. Język skryptowy TCL w procedurach użytkownika oprogramowania 11. Temat dyspozytorskiego The script language TCL in user procedures of the dispatcher software Wersja angielska tytułu Cel pracy Możliwość wprowadzania własnych procedur w języku TCL w aplikacji dyspozytorskiej bazującej na oprogramowaniu ANT-Studio Dane wyjściowe Literatura: oprogramowania ANT-Studio, języka TCL, wybranego sterownika PLC. 1. Zapoznanie się oprogramowaniem dyspozytorskim ANT Studio Zadania i z elementami i możliwościami języka TCL w tworzeniu funkcji użytkownika. 2. Opracowanie instrukcji dla dyspozytorskiego stanowiska laboratoryjnego z procedurami TCL dla monitorowania i sterowania sterownika PLC. Promotor dr inż. Roman Mielcarek Opiekun dr inż. Roman Mielcarek Struktury OPC-server i OPC-klient w tworzeniu aplikacji dyspozytorskich 12. Temat OPC-server and OPC-client structures in the creation of dispatcher Wersja angielska applications Tytułu Cel pracy Opracowanie zasad przekazu danych pomiędzy różnymi programami dyspozytorskimi typu SCADA Dane wyjściowe Literatura dot. oprogramowania ANT-Studio i TELWIN oraz wybranego sterownika PLC. 1.Zapoznać się i omówić zasady komunikacji OPC Zadania 2.Opracować zasady stosowania servera i klienta OPC w komunikacji pomiędzy oprogramowaniem dyspozytorskim TELWIN a ANT-Studio.
 7. 7. Promotor dr inż. Roman Mielcarek Opiekun dr inż. Roman Mielcarek 13. Temat Projekt systemu monitorowania i wizualizacji dla linii produkcyjnej Wersja angielska Project of monitoring and visualization system for the production line tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest opracowanie systemu monitorowania i wizualizacji pracy rzeczywistej linii produkcyjnej. Dane wyjściowe Dane katalogowe linii produkcyjnej. Dokumentacja techniczna oprogramowania wizualizacyjnego. Literatura. Zadania 1. Analiza modelu laboratoryjnego linii produkcyjnej. 2. Projekt i realizacja systemu monitorowania i wizualizacji rzeczywistego procesu produkcyjnego. 3. Weryfikacja opracowanego systemu monitorowania i wizualizacji linii produkcyjnej Promotor dr inż. Mariusz Nowak Opiekun 14. Temat Projekt i implementacja komputerowego systemu sterowania procesem wymiany ciepła Project and implementation of the computer control system of the heat transfer Wersja angielska process tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest projekt komputerowego systemu sterowania i implementacja wielowarstwowej struktury sterowania procesem wymiany ciepła. W strukturze należy zastosować odpowiednie algorytmy sterowania. Dane wyjściowe Dane katalogowe laboratoryjnego modelu wymiany ciepła. Literatura. Zadania 1. Analiza procesu wymiany ciepła na przykładzie modelu laboratoryjnego. 2. Projekt i implementacja warstwowej struktury sterowania. 3. Weryfikacja i walidacja opracowanego systemu sterowania. Promotor dr inż. Mariusz Nowak Opiekun 15. Temat Zarządzanie zasobami obliczeniowymi i sieciowymi w środowisku obliczeniowym typu grid Wersja angielska Management of computational and network resources on a grid tytułu
 8. 8. Cel pracy Opracowanie i implementacja algorytmu dopuszczalnego rozdziału zasobów obliczeniowych i sieciowych w środowisku obliczeniowym typu grid Dane wyjściowe Literatura nt. zarządzania projektami informatycznymi i środowiska MS-Project Zadania 4. Opracowanie algorytmu dopuszczalnego rozdziału zasobów obliczeniowych i sieciowych w środowisku obliczeniowym typu grid. 5. Implementacja zaprojektowanego algorytmu. 6. Zastosowanie opracowanego algorytmu do przykładowych problemów rozdziału zasobów w środowisku gridowym. Promotor dr hab. inż. Grzegorz Waligóra Opiekun 16. Temat Heurystyczny rozdział zasobu ciągłego dla wybranego dyskretno- ciągłego problemu rozdziału zasobów Wersja angielska Heuristic continuous resource allocation in a discrete-continuous project scheduling problem Tytułu Cel pracy Opracowanie i implementacja heurystycznego podejścia do rozdziału zasobu ciągłego w wybranym dyskretno-ciągłym problemie rozdziału zasobów Dane wyjściowe Literatura i publikacje naukowe na zadany temat Zadania 9. Opracowanie heurystycznego podejścia do rozdziału zasobu ciągłego w wybranym dyskretno-ciągłym problemie rozdziału zasobów. 10. Implementacja opracowanych procedur heurystycznych. 11. Opracowanie i wykonanie eksperymentu obliczeniowego w celu oceny efektywności zaproponowanych rozwiązań. Promotor dr hab. inż. Grzegorz Waligóra Opiekun Sterowanie rozmyte ruchem na złożonym skrzyżowaniu ulic 17. Temat Wersja angielska Fuzzy control of traffic on a complex street crossing Tytułu Celem pracy jest zamodelowanie procesu ruchu na złożonym skrzyżowaniu Cel pracy ulic oraz algorytmów sterowania rozmytego i przeprowadzenie badań symulacyjnych efektywności sterowania. Pakiet symulacyjny procesu ruchu, algorytmy sterowania ruchem na Dane wyjściowe skrzyżowaniu ulic. Konstrukcja modelu procesu ruchu na określonym skrzyżowaniu ulic w Zadania Poznaniu dla szeregu scenariuszy wyodrębnionych z rzeczywistych pomiarów,
 9. 9. implementacja programowa algorytmów sterowania ruchem różnych jego uczestników oraz szczegółowe badania symulacyjne jakości i wrażliwości sterowania ruchem. dr inż. Mariusz Kaczmarek Promotor Opiekun j.w. Sterowanie rozmyte ruchem w korytarzu transportowym. 18. Temat Fuzzy traffic control in a transportation corridor Wersja angielska Tytułu Celem pracy jest zamodelowanie procesu ruchu w korytarzu oraz algorytmów Cel pracy sterowania rozmytego i przeprowadzenie badań symulacyjnych efektywności sterowania. Pakiet symulacyjny procesu ruchu, algorytmy sterowania ruchem w arterii Dane wyjściowe Konstrukcja modelu procesu ruchu w korytarzu transportowym w Poznaniu dla Zadania szeregu scenariuszy wyodrębnionych z rzeczywistych pomiarów, implementacja programowa algorytmów sterowania ruchem różnych jego uczestników oraz szczegółowe badania symulacyjne jakości i wrażliwości sterowania ruchem. dr inż. Mariusz Kaczmarek Promotor Opiekun j.w. 19. Temat Bezpieczeństwo lokalnych sieci bezprzewodowych Wersja angielska WLAN security tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest analiza zabezpieczeń stosowanych w lokalnych sieciach bezprzewodowych pod kątem ich odporności na zagrożenia nieautoryzowanego dostępu. Dane wyjściowe Literatura na temat bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych Zadania 4.Analiza istniejących zabezpieczeń bezprzewodowych sieci lokalnych. 5.Testy odporności rozwiązań na ataki nieautoryzowanego dostępu. Promotor dr inż. Tomasz Łukaszewski Opiekun dr inż. Tomasz Łukaszewski 20. Temat Problematyka bezpiecznego usuwania i odzyskiwania danych Wersja angielska Safe data removal and recovery tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest analiza istniejących rozwiązań problemu bezpiecznego usuwania danych wrażliwych, oraz odzyskiwania danych utraconych.
 10. 10. Dane wyjściowe Literatura na temat bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych Zadania 1.Analiza istniejących rozwiązań bezpiecznego usuwania danych i odzyskiwania danych. 2.Testy funkcjonalności wybranych rozwiązań. Promotor dr inż. Tomasz Łukaszewski Opiekun dr inż. Tomasz Łukaszewski 21. Temat Bezpieczeństwo technologii VoIP Wersja angielska VoIP security tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest analiza technologii VoIP i odporności na ataki nieautoryzowanego dostępu, podszywania się, odmowy usługi itp. Dane wyjściowe Literatura na temat technologii VoIP Zadania 4.Przegląd i analiza funkcjonalności istniejących rozwiązań VoIP. 5.Testy bezpieczeństwa implementacji stosowanych w rozwiązaniach komercyjnych. Promotor dr inż. Tomasz Łukaszewski Opiekun dr inż. Tomasz Łukaszewski 22. Temat Problematyka bezpieczeństwa indywidualnych użytkowników Internetu Wersja angielska Security Issues for individual Internet Users tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest analiza zagrożeń związanych z wykorzystaniem sieci Internet przez użytkownika indywidualnego – dotyczących głównie zarządzania zadaniami z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (kwestia prywatności, anonimowości, ochrony danych wrażliwych itp.). Dane wyjściowe Literatura na temat bezpieczeństwa sieci komputerowych Zadania 1. Analiza istniejących zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu przez użytkowników indywidualnych. 2. Szczegółowa analiza problemów wynikających z realizacją różnorodnych zadań za pomocą przeglądarki internetowej. 3. Zaproponowanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo użytkowników Internetu. Promotor dr inż. Tomasz Łukaszewski Opiekun dr inż. Tomasz Łukaszewski 23. Temat Klasyfikator Bayesowski
 11. 11. Wersja angielska Bayes classifier tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest implementacja klasyfikatora Bayesowskiego w znanych konfiguracjach i wykonanie testów porównawczych Dane wyjściowe Literatura dotycząca problematyki klasyfikacji i klasyfikatora bayesowskiego. Zadania 1. Implementacja klasyfikatorów bayesowskich 2. Wykonanie eksperymentów porównawczych jakość klasyfikacji Promotor dr inż. Tomasz Łukaszewski Opiekun dr inż. Tomasz Łukaszewski 24. Temat Badania eksperymentalne energochłonności zadań obliczeniowych Wersja angielska Energy consumption of computational tasks – experimental study tytułu Cel pracy Doświadczalne przebadanie charakterystyki szybkość wykonywania/ ilość zużytej energii wybranych zadań obliczeniowych w określonej architekturze komputerowej. Dane wyjściowe Literatura i opracowania naukowe dotyczące modeli wykonania zadań obliczeniowych. Schematy stanowisk badawczych do badania zużycia energii w systemach komputerowych. Zadania Wybór grupy typowych zadań obliczeniowych jako aplikacji testowych. Przygotowanie stanowiska badawczego. Testowania stanowiska badawczego. Przeprowadzenie eksperymentu i analiza jego wyników. Opracowanie przybliżonych charakterystyk wybranych zadań obliczeniowych. Promotor dr inż. Rafał Różycki Opiekun 25. Temat Szeregowanie zadań obliczeniowych w celu minimalizacji ryzyka przegrzania systemu wieloprocesorowego – analiza doświadczalna Wersja angielska Scheduling of computational tasks to minimize the risk of multiprocessor system overheating – experimental analysis tytułu Cel pracy Doświadczalne przebadanie wybranych algorytmów szeregowania zadań obliczeniowych minimalizujących ryzyko przegrzania procesorów. Dane wyjściowe Literatura i opracowania naukowe dotyczące modeli termicznych zadań obliczeniowych i algorytmów szeregowania minimalizujących ryzyko przegrzania procesorów. Schematy stanowisk badawczych do badania stopnia nagrzania procesorów.
 12. 12. Zadania Wybór algorytmów oraz grupy typowych zadań obliczeniowych jako aplikacji testowych. Przygotowanie stanowiska badawczego. Testowania stanowiska badawczego. Przeprowadzenie eksperymentu i analiza jego wyników. Ocena efektywności badanych algorytmów. Promotor dr inż. Rafał Różycki Opiekun 26. Temat Elektroniczna portmonetka Wersja angielska Electronic purse tytułu Celem jest projekt i implementacja elektronicznej portmonetki na ELS Cel pracy Dane wyjściowe Literatura, dokumentacja ELS 1. Przegląd rozwiązań płatności elektronicznych ze Zadania szczegółową analizą standardu EMV. 2. Analiza technologii NFC (Near Field Communication). 3. Wybór rozwiązania możliwego do zastosowania w PP. 4. Projekt systemu płatności elektronicznych w PP. 5. Projekt i implementacja komponentu płatności elektronicznej dla karty (dla rozwiązania wybranego w pkt. 2.2). 6. Projekt i implementacja API dla terminala. Promotor Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun Mgr inż. Piotr Płusa Akwizycja danych i sterowanie złożonym doświadczeniem z wykorzystaniem 28. Temat pakietu MATLAB Wersja angielska Data acquisition and control of a complex experiment using MATLAB tytułu Cel pracy Przykład złożonego procesu badań technologii uzdatniania wody Dane wyjściowe Dokumentacji pakietu Data Acquisition Toolbox - MATLAB 1. Omówić funkcje pakietu Data Acquisition Toolbox - MATLAB Zadania 2. Opracować strukturę systemu sterowania doświadczeniem 3. Oprogramować system w zakresie wybranych funkcji Promotor dr hab. inż. Andrzej Urbaniak Opiekun Akwizycja danych i sterowanie złożonym doświadczeniem z wykorzystaniem 29. Temat pakietu LabView
 13. 13. Wersja angielska Data acquisition and control of a complex experiment using LabView tytułu Cel pracy Przykład złożonego procesu badań technologii uzdatniania wody Dane wyjściowe Dokumentacji pakietu LabView 1. Omówić funkcje pakietu LabView Zadania 2. Opracować strukturę systemu sterowania doświadczeniem 3. Oprogramować system w zakresie wybranych funkcji Promotor dr hab. inż. Andrzej Urbaniak Opiekun Opracowanie koncepcji i implementacja biblioteki usług sieciowych związanych Temat z zachowaniem użytkownika w przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem metod 30. inteligencji zbiorowej. Wersja angielska Design and development of software library containing network services related to user behaviour in city area, with the usage of collective intelligence methods. tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy będzie opracowanie koncepcji mechanizmów analizy zbiorowych zachowań użytkowników w przestrzeni miejskiej i zaimplementowanie ich w postaci biblioteki programistycznej. Przy realizacji koncepcji należy przeprowadzić przegląd i analizę istniejących algorytmów z zakresu Collective Intelligence i zaproponować możliwości i sposób ich wykorzystania do analizy zachowań użytkowników. Ponadto celem pracy będzie zrealizowanie co najmniej jednej prototypowej aplikacji sieciowej wykorzystującej mechanizmy zaimplementowane w bibliotece, która pozwoli zweryfikować je w warunkach laboratoryjnych. - Zasoby informacyjne Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM), Dane wyjściowe oficjalnego serwisu informacyjnego miasta Poznania; zasoby te dostępne sa zarówno z poziomu bazy danych oraz interfejsów specjalizowanych usług - Otwarte punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu w Poznaniu Zadania Promotor Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz Opiekun Dr inż. Maciej Stroiński Opracowanie koncepcji i realizacja multimedialnego przewodnika po budynku, 31. Temat z wykorzystaniem technologii pozwalających na określenie lokalizacji użytkownika. Wersja angielska Design and development of multimedia guide used inside buldings with the usage of technologies for user localization tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest opracowanie koncepcji oraz zbudowanie w warunkach laboratoryjnych prototypu multimedialnego przewodnika dla użytkowników mobilnych.
 14. 14. Dane wyjściowe - Zasoby informacyjne Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM), oficjalnego serwisu informacyjnego miasta Poznania; zasoby te dostępne sa zarówno z poziomu bazy danych oraz interfejsów specjalizowanych usług - Specjalizowane narzędzia MIMa pozwalające na budowanie multimedialnych publikacji cyfrowych mających swe odwzorowanie w przestrzeni; pozwalają one na budowanie multimedialnych przewodników i prezentowanie ich treści w portalu w oparciu o mapę cyfrową Zadania Istotnym elementem pracy będzie zaproponowanie sprzętowo-programowych mechanizmów lokalizacji użytkowników wewnątrz budynków i ich wykorzystanie w prototypie. W ramach realizacji należy również przeanalizować i zastosować odpowiednie technologie komunikacyjne pozwalające na efektywne dostarczenie treści multimedialnych użytkownikom usługi. Kolejnym celem pracy będzie opracowanie aplikacji dostępu do usługi z urządzenia mobilnego, wspierającego przemieszczającego się użytkownika wewnątrz budynków i dostarczającego mu kontekstowych informacji w funkcji aktualnego położenia. Promotor Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz Opiekun Dr inż. Maciej Stroiński Koncepcja rozszerzeń protokołu GMPLS do sterowania strukturą VLANów w 32. Temat sieci Ethernet. Wersja angielska The extension of GMPLS protocol for control of VLAN in Ethernet network tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest zaproponowanie rozszerzeń w protokołe GMPLS dla sterowania strukturą VLAN-ów w sieci Ethernet. Dane wyjściowe protokół GMPLS i Grid-GMPLS, protokół Ethernet, oprogramowanie open source zrealizowane w ramach projektu europejskiego PHOSPHORUS Zadania Praca obejmuje również realizacje pilotowej implementacji rozszerzeń protokołu GMPLS na bazie oprogramowania GMPLS open source z projektu Phosphorus. Promotor Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz Opiekun Dr inż. Maciej Stroiński Opracowanie koncepcji integracji sieci optycznych z codecami 33. Temat UHD/SHD. Wersja angielska The integration of optical network and UHD/SHD codecs. tytułu pracy: Cel pracy Celem pracy jest zaproponowanie rozszerzeń w protokołe GMPLS dla sterowania strumieniami wizyjnymi o rozdzielczości UHD/SHD w sieci optycznej. Dane wyjściowe ieci optyczne, protokół GMPLS i Grid-GMPLS, technologie medialne o dużej rozdzielczości UHD/SHD oprogramowanie open source zrealizowane w ramach projektu europejskiego PHOSPHORUS
 15. 15. Zadania Praca obejmuje również realizacje pilotowej implementacji rozszerzeń protokołu GMPLS na bazie oprogramowania GMPLS open source z projektu Phosphorus i sterowanie transmisją strumieni SHD w sieci laboratoryjnej. Promotor Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz Opiekun Dr inż. Maciej Stroiński 32. Temat Algorytm ewolucyjny sterowany regułami decyzyjnymi dla wielokryterialnego problemu szeregowania zadań Wersja angielska An evolutionary algorithm driven by decision rules for multiobjective scheduling tytułu problem Cel pracy Opracować i zaimplementować interaktywny algorytm ewolucyjny dla wielokryterialnego problemu szeregowania zadań sterowany preferencjami modelowanymi za pomocą reguł decyzyjnych wyidukowanych z przykładów decyzji. Dane wyjściowe Publikacje na temat algorytmów ewolucyjnych i indukcyjnej konstrukcji reguł decyzyjnych i zbiorów przybliżonych. Zadania Opracować i zaimplementować algorytm, oraz wykonać eksperyment obliczeniowy. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński Koreferent Dr inż. Piotr Zielniewicz 33.Temat Interaktywny algorytm ewolucyjny dla odpornej optymalizacji wielokryterialnej Wersja angielska Interactive evolutionary algorithm for robust multiobjective optimization tytułu Cel pracy Opracować i zaimplementować procedurę dialogową dla optymalizacji wielokryterialnej z danymi przedziałowymi, w której ewolucyjne dochodzenie do rozwiązań Pareto-optymalnych byłoby sterowane preferencjami użytkownika modelowanymi za pomocą reguł decyzyjnych. Dane wyjściowe Publikacje na temat optymalizacji wielokryterialnej, algorytmów ewolucyjnych, modelowania preferencji i analizy odporności rozwiązań. Zadania Opracować i zaimplementować algorytm, oraz wykonać eksperyment obliczeniowy. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński Koreferent Dr inż. Piotr Zielniewicz Temat System analizy satysfakcji klienta i konstrukcji strategii interwencji 34.Wersja angielska A system for customer satisfaction analysis and for construction of a strategy of tytułu intervention Cel pracy Opracować i zaimplementować algorytmy analizy satysfakcji klienta podejściem zbiorów przybliżonych opartym na dominacji. Z reguł wyidukowanych z przybliżeń klas satysfakcji wyprowadzić strategię interwencji polepszającej satysfakcję klientów w najbardziej efektywny sposób.
 16. 16. Dane wyjściowe Publikacje na temat zastosowania podejścia zbiorów przybliżonych opartego na dominacji do analizy satysfakcji klienta, na temat indukcji reguł i konstrukcji strategii interwencji. Zadania Opracować i zaimplementować algorytmy, oraz wykonać eksperyment obliczeniowy. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński Koreferent Mgr inż. Jerzy Błaszczyński 35.Temat Procedura generowania zbioru reguł optymalnych ze względu na suport, anti- support i istotność statystyczną Wersja angielska A procedure for induction of decision rules optimal with respect to support, anti- tytułu support and statistical significance Cel pracy Opracować i zaimplementować procedurę generowania reguł znajdujących się na brzegu Pareto-optymalnym ze względu na trzy miary oceny: suport, anti- support i istotność statystyczną wg. testu χ2. Dane wyjściowe Publikacje na temat indukcji reguł decyzyjnych, miar oceny jakości reguł i testów statystycznych. Zadania Opracować i zaimplementować procedurę, oraz wykonać eksperyment obliczeniowy. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński Koreferent Dr inż. Izabela Szczęch 36.Temat Efektywne algorytmy routingu w rzeczywistej dużej sieci drogowej Wersja angielska Efficient routing algorithms for a large real-life road network tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i testy efektywnych algorytmów planowania tras dla dużych, rzeczywistych sieci drogowych. Dane wyjściowe Literatura przedmiotu. Przykładowe mapy cyfrowe. Zadania 7. Analiza literatury. 8. Propozycja algorytmów routingu w rzeczywistej dużej sieci drogowej. 9. Projekt i implementacja prototypowego systemu. 10. Testy opracowanych algorytmów i systemu. Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz Opiekun prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz 37.Temat Poszukiwanie wzorców zmian sytuacji drogowej w danych z monitoringu GPS
 17. 17. Wersja angielska Traffic patterns in GPS monitoring data Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i testy algorytmów wyszukiwania i wykorzystania wzorców zmian sytuacji drogowej w danych z monitoringu GPS Dane wyjściowe Literatura przedmiotu. Przykładowe dane z monitoringu GPS. Przykładowe mapy cefrowe. Zadania 1. Analiza literatury. 2. Propozycja algorytmów wyszukiwania i wykorzystania wzorców zmian sytuacji drogowej w danych z monitoringu GPS 3. Projekt i implementacja prototypowego systemu. 4. Testy opracowanych algorytmów i systemu. Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz Opiekun prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz 38. Temat Zastosowanie metod maszynowego uczenia do klasyfikacji manewrów w systemach nawigacji GPS Wersja angielska Machine learning methods for the classification of maneuvers in GPS navigation systems Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i testy algorytmów maszynowego uczenia do klasyfikacji manewrów w systemach nawigacji GPS Dane wyjściowe Literatura przedmiotu. Przykładowe dane z monitoringu GPS. Przykładowe mapy cyfrowe. Zadania 1. Analiza literatury. 2. Propozycja algorytmów maszynowego uczenia do klasyfikacji manewrów w systemach nawigacji GPS 3. Projekt i implementacja prototypowego systemu. 4. Testy opracowanych algorytmów i systemu. Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz Opiekun prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz 39. Temat Wielokryterialny dialogowy algorytm ewolucyjny Wersja angielska Multiobjective interactive evolutionary algorithm Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i testy wielokryterialnego dialogowego algorytmu ewolucyjnego Dane wyjściowe Literatura przedmiotu. Zadania 1. Analiza literatury. 2. Propozycja wielokryterialnego dialogowego algorytmu ewolucyjnego.
 18. 18. 3. Projekt i implementacja prototypowego systemu. 4. Testy opracowanych algorytmów i systemu. Promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz Opiekun prof. dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz 40.Temat Algorytmy koewolucyjne w uczeniu się strategii gier Wersja angielska Coevolutionary algorithms for game strategy learning tytułu Cel pracy Zaprojektowanie, zaimplementowanie, i przebadanie nowych odmian algorytmów koewolucyjnych w kontekście możliwości ich zastosowania do uczenia się strategii prostych gier Dane wyjściowe Literatura nt. algorytmów ewolucyjnych i koewolucyjnych, biblioteki programistyczne algorytmów ewolucyjnych Zadania Przegląd literatury. Zaprojektowanie algorytmu i jego implementacja. Przeprowadzenie testów. Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i opracowanie wyników. Promotor Dr hab. inż. Krzysztof Krawiec Opiekun Mgr inż. Wojciech Jaśkowski 41.Temat Metody automatycznej dekompozycji problemów programowania genetycznego Wersja angielska Automatic problem decomposition for genetic programming tytułu Cel pracy Opracowanie, implementacja, i przetestowanie autorskich metod automatycznego generowania podcelów (subgoals) i ich eksploatacji celem dekompozycji problemów rozwiązywanych z wykorzystaniem programowania genetycznego (wybór podcelu prowadzi wprost do dekompozycji problemu na dwa podproblemy (lub więcej), które mogą być następnie rozwiązane przez przeszukiwanie mniejszych przestrzeni programów). Dane wyjściowe Literatura nt. algorytmów ewolucyjnych i metod automatycznej dekompozycji problemów, biblioteki programistyczne algorytmów ewolucyjnych Zadania Przegląd literatury. Zaprojektowanie algorytmu i jego implementacja. Przeprowadzenie testów. Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i opracowanie wyników. Promotor Dr hab. inż. Krzysztof Krawiec Opiekun Mgr inż. Bartosz Wieloch 42.Temat Obliczenia ewolucyjne w generatywnych metodach rozpoznawania obrazów Wersja angielska Evolutionary generative pattern recognition tytułu Cel pracy Opracowanie, implementacja, i przetestowanie metod rozpoznawania opartych
 19. 19. na obliczeniach ewolucyjnych, których główną cechą jest generatywność: zadaniem uczącego się agenta nie jest (lub: jest nie tylko) rozpoznanie postrzeganego obiektu, ale jego częściowa rekonstrukcja. Potencjalnie: wykorzystanie wektorowego sygnału uczącego. Dane wyjściowe Literatura nt. algorytmów ewolucyjnych i rozpoznawania obrazów, biblioteki programistyczne algorytmów ewolucyjnych Zadania Przegląd literatury. Zaprojektowanie algorytmu i jego implementacja. Przeprowadzenie testów. Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i opracowanie wyników. Promotor Dr hab. inż. Krzysztof Krawiec Opiekun 43.Temat Wykorzystanie przestrzeni semantyk w projektowaniu operatorów genetycznych Wersja angielska Exploatation of semantic space in design of evolutionary operators tytułu Cel pracy Zbadanie właściwości semantycznych operatorów genetycznych (krzyżowanie, mutacja) dla programowania genetycznego. Operatory semantyczne to operatory których celem jest zachowanie pożądanych właściwości programów- rozwiązań w przestrzeni semantyk, czyli w przestrzeni opisującej działanie programu (w odróżnieniu od tradycyjnych operatorów, które pracują na składni programów; para pojęć składnia-semantyka odpowiada w tym kontekście parze genotyp-fenotyp). Dane wyjściowe Literatura nt. algorytmów ewolucyjnych, biblioteki programistyczne algorytmów ewolucyjnych Zadania Przegląd literatury. Zaprojektowanie algorytmu i jego implementacja. Przeprowadzenie testów. Przeprowadzenie eksperymentów obliczeniowych i opracowanie wyników. Promotor Dr hab. inż. Krzysztof Krawiec Opiekun 44.1Temat Systemy uczące się ze strumieni danych Wersja angielska Learning from data streams tytułu Cel pracy Tematyka dotyczy przetwarzania dużych wolumenów danych pochodzących ze zmiennych środowisk, w których przykłady uczące dostępne są w postaci tzw. strumieni – co oznacza np. ograniczone możliwości zapamiętywania tych danych oraz potrzebę odpowiednio wydajnych obliczeń podstawowych wielkości. W oparciu o studia na literaturą dotyczącą maszynowego uczenia się i eksploracji danych, dokonać analizy i wyboru najefektywniejszych metody tworzenia klasyfikatorów złożonych. Dokonać własnych modyfikacji tzw. on-line ensembles. Dane wyjściowe Literatura na temat uczenia maszynowego, dotychczasowe implementacje wybranych klasyfikatorów złożonych (on line bagging, boosting) oraz klasyfikatory z pakietu o nazwie WEKA lub podobnych środowisk.
 20. 20. Zadania Zapoznać się z literaturą. W konsultacji z promotorem wybrać metodę t konstrukcji klasyfikatora. Wykonać projekt i implementacje oraz przeprowadzić eksperymenty weryfikujące. Promotor dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP Opiekun 45.2Temat Złożone systemy klasyfikujące dla danych z niezrównoważonymi liczebnie klasami decyzyjnymi. Wersja angielska Ensembles for imbalanced data Tytułu Cel pracy Praca dotyczy problematyki poprawy rozpoznania klas o mniejszej liczności w zagadnienia uczenia się klasyfikatorów z przykładów. Należy zbadać możliwości wykorzystania idei filtrowania wstępnego danych użytej w integracji z budową złożonego systemu uczącego (modyfikacja odpowiedniego schematu losowania). Dane wyjściowe Literatura na temat uczenia maszynowego, analizy skupień oraz dotychczasowe implementacje wybranych algorytmów wstępnego przetwarzania danych oraz klasyfikatory z pakietu o nazwie WEKA. Zadania Zapoznać się z literaturą i wybranym algorytmem przetwarzania wstepnego, który mógłby być przydatny do wykonania dekompozycji klas obiektów na obszary o szczególnym znaczeniu. W konsultacji z promotorem zaproponować stosowne modyfikacje znanych algorytmów. Wykonać projekt i implementacje oraz przeprowadzić eksperymenty weryfikujące. Promotor dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP Opiekun 46.3Temat Podejścia wykorzystujące częściowo nadzorowaną analizę skupień w środowisku aktywnego uczenia się Wersja angielska Semi-supervised active learning Tytułu Cel pracy Praca dotyczy problematyki systemów uczących się, w szczególności analizy strumienia nadchodzących przykładów (emajli, stron WWW lub dokumentów tekstowych), które są tylko częściowo etykietowane (przydziału do klasy decyzyjnej). Wykorzystuje się ideę tzw. douczania istniejącego klasyfikatora z wykorzystaniem złożonego klasyfikatora etykietującego wybrane przykłady dostępne w strumieniu zgłoszeń. Ponadto częściowo nadzorowana analiza skupień (tzw. semi-supervised clustering) jest wykorzystana do wyboru przykładów, które należy zaetykietować. Celem pracy jest zaprojektowanie implementacji jednego z algorytmów wykorzystujących taki paradygmat aktywnego uczenia. Dane wyjściowe Literatura na temat uczenia maszynowego, oraz klasyfikatory z pakietu o nazwie WEKA, dotychczasowe implementacje podobnych środowisk. Zadania Zapoznać się z literaturą i wybranym algorytmem aktywnego uczenia się oraz częściowo nadzorowanej analizy skupień. W konsultacji z promotorem zaproponować stosowne modyfikacje wybranego algorytmów. Wykonać projekt i implementacje oraz przeprowadzić eksperymenty weryfikujące. Promotor dr hab. inż. Jerzy Stefanowski
 21. 21. Opiekun 47.4Temat Metody oceny i wyjaśniania ważności elementów danych w systemach . uczących się w zastosowaniach medyczny Wersja angielska Finding explanations of induced classifiers – supporting medical decisions tytułu Cel pracy Zaprojektować i zaimplementować aplikację, która ma wspomagać wyjaśniania decyzji klasyfikatora poprzez wskazanie, które atrybuty i ich wartości miały największe znaczenie dla poprawnych sugestii decyzji. W miarę możliwości dokonać weryfikacji tej metody w zastosowaniu medycznym. Dane wyjściowe Literatura na temat uczenia maszynowego, statystyki oraz dotychczasowe implementacje wybranych algorytmów uczących się. Zadania Zapoznać się z aktualnym stanem prac nad generowaniem uzasadnień systemów klasyfikujących opartych na uczeniu się z przykładów oraz metod statystycznej oceny ważności atrybutów oraz ich wartości. Przy współpracy z opiekunem/promotorem stworzyć połączenie lub rozszerzenie istniejących metod. Stworzyć implementację prototypu takiego systemu. Promotor dr hab. inż. Jerzy Stefanowski, prof. PP Opiekun 48.Temat Segmentacja tekstu dla potrzeb skanowanie i przetwarzania starodruków Wersja angielska Text segmentation for old manuscripts tytułu Cel pracy Opracować i zaimplementować algorytm automatycznej segmentacji tekstu z uwzględnieniem specyfiki starodruków (teks wielołamowy, fotografie, ryciny). Dane wyjściowe Publikacje na temat analizy i przetwarzania obrazów. Zadania Opracować i zaimplementować algorytm, oraz wykonać eksperyment weryfikujący skuteczność segmentacji. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor dr inż. Jacek Jelonek Opiekun 49.Temat System automatycznego rozpoznawania tekstu Wersja angielska Optical character recognition system tytułu Cel pracy Opracować i zaimplementować algorytm automatycznego rozpoznawania tekstu. Dane wyjściowe Publikacje na temat systemów rozpoznawania tekstu Zadania Opracować i zaimplementować algorytm, oraz wykonać eksperyment obliczeniowy weryfikujący skuteczność rozpoznawania tekstu. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika.
 22. 22. Promotor dr inż. Jacek Jelonek Opiekun 50.Temat Synteza mowy na urz ądzeniach mobilnym Wersja angielska Speech synthesis for mobile devices tytułu Cel pracy Projekt platformy mobilnej i osadzenie na niej wybranego systemu syntezy mowy Dane wyjściowe Literatura na temat cyfrowych układów elektronicznych oraz systemów syntezy mowy. Zadania Projekt i wykonanie układu elektronicznego urządzenia mikroprocesorowego. Analiza dostępnych systemów syntezy mowy dedykowanej dla urządzeń mobilnych i osadzenie jednego z nich na platformie mobilnej. Promotor dr inż. Jacek Jelonek Opiekun 51.Temat Internetowy system komunikacji ze studentami Wersja angielska Communication system order in the Internet System of the Company Management tytułu Cel pracy Celem pracy jest stworzenie systemu, który pozwala na sprawne komunikowanie za pomocą internetu. Celem jest też realizacja GUI i sprawozdawczość w języku Java. Dane wyjściowe Literatura na temat technologii internetowych. Propozycja architektury systemu. Specyfikacja wymagań systemu. Zadania 4. Zapoznanie się z odpowiednimi narzędziami i komponentami. 5. Skonfigurowanie serwera zapewniającego dostęp za pośrednictwem stron internetowych do bazy danych. 6. Zaprojektowanie oraz implementacja bazy danych. 7. Zaprojektowanie interfejsu. 8. Implementacja procedur przetwarzania. Promotor dr inż. Paweł Kominek Opiekun dr inż. Paweł Kominek 52.Temat System ewidencji majątku trwałego Wersja angielska Design and implementation of the Assets Management System. tytułu Cel pracy Celem pracy jest stworzenie systemu, który pozwala na ewidencję i zarządzanie majątku trwałego. Celem jest realizacja GUI i wdrożenie systemu w języku Java.
 23. 23. Dane wyjściowe Literatura na temat technologii internetowych i java. Propozycja architektury systemu. Specyfikacja wymagań systemu. Zadania 1. Zapoznanie się z odpowiednimi narzędziami i komponentami. 2. Utworzenie struktury bazy. 3. Zaprojektowanie interfejsu do wizualizacji. 4. Wdrożenie systemu. Promotor dr inż. Paweł Kominek Opiekun dr inż. Paweł Kominek 53.Temat Internetowy system ankietowania Wersja angielska Questionnaire construction system tytułu Cel pracy Celem pracy jest stworzenie systemu do konstrukcji ankiet. W ramach celu głównego realizacja GUI, implementacja bazy oraz raportowanie wyników. Dane wyjściowe Literatura na temat technologii internetowych, konstrukcji ankiet. Specyfikacja systemu. Zadania 1. Zaprojektowanie GUI. 2. Utworzenie struktury bazy. 3. Utworzenie instalatora. 4. Wdrożenie systemu. 5. Udokumentowanie wykonanych prac. Promotor dr inż. Paweł Kominek Opiekun dr inż. Paweł Kominek 54.Temat Koewolucja strategii dla gry Go Wersja angielska Coevoluton of strategies for the Go game tytułu Cel pracy Wykorzystanie optymalizacji w architekturze koewolucyjnej do zaprojektowania strategii gry w Go – ewentualnie w innej, wybranej grze. Dane wyjściowe Literatura na temat gry Go i jej zasad, kod źródłowy bibliotek i programów do gry w Go Zadania 6.Zapoznanie się z dostępnym kodem źródłowym 7.Zaproponowanie reprezentacji strategii i operatorów genetycznych 8.Przeprowadzenie eksperymentów koewolucyjnych Promotor dr inż. Maciej Komosiński
 24. 24. Opiekun 55.Temat System wspomagający naukę gry na instrumencie klawiszowym Wersja angielska The system that supports learning to play the piano keyboard Tytułu Cel pracy Rozwój systemu wspomagającego w czasie rzeczywistym naukę gry na pianinie (podłączonym przez MIDI do komputera). Dane wyjściowe Źródła i dokumentacja istniejącego systemu Zadania 1. Zapoznanie się z poprzednimi pracami i niedoskonałościami istniejącego oprogramowania 2. Ulepszenie wizualizacji zapisu nutowego, zdefiniowanie „lekcji” 3. Przeprowadzenie doświadczeń badających skuteczność nauki Promotor dr inż. Maciej Komosiński Opiekun 56.Temat Ewolucja komunikacji Wersja angielska Evolution of communication Tytułu Cel pracy Wykorzystanie optymalizacji ewolucyjnej do wykształcenia komunikacji między agentami Dane wyjściowe Dokumentacja środowiska Framsticks i mechanizmów komunikacji; źródła istniejących eksperymentów wykorzystujących komunikację Zadania 1. Zapoznanie się z dostępnymi mechanizmami komunikacji 2. Zaprojektowanie i zaimplementowanie eksperymentu w którym do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest wymiana informacji między agentami 3. Przeprowadzenie doświadczeń i analiza wykształconych sposobów komunikacji Promotor dr inż. Maciej Komosiński Opiekun 57.Temat Moduł wspomagający redakcję czasopisma naukowego w doborze recenzentów. Wersja angielska Scientific journal editorial system - reviewer suggestion module. Tytułu Cel pracy Projekt i implementacja modułu wspomagającego sekretarza redakcji czasopisma wydawanego w Instytucie Informatyki w zakresie trafnego doboru recenzentów dla wpływających artykułów.
 25. 25. Dane wyjściowe Literatura z zakresu technologii .NET. Dokumentacja techniczna internetowego systemu obsługi FCDS. Specyfikacja wymagań sekretariatu. Zadania Zapoznać się z literaturą i specyfiką problemu doboru kompetentnych recenzentów. Poznać budowę i działanie systemu obsługi czasopisma wykorzystywanego w redakcji. Zaimplementować moduł ułatwiający dobór kompetentnych recenzentów na podstawie słów kluczowych artykułów, uprzednio wykonywanych recenzji, odsetka odmów, spóźnień i rzetelności recenzentów. Import danych archiwalnych z poprzedniego systemu. Przetestować działanie systemu w rzeczywistej pracy sekretariatu czasopisma. Opracować dokumentację techniczną i instrukcję użytkownika. Promotor dr inż. Irmina Masłowska Opiekun jw. 58.Temat Identyfikacja i ekstrakcja opinii w treściach generowanych przez użytkowników Internetu. Wersja angielska Opinion identification and extraction in user-generated content. Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania fragmentów będących opiniami nt. produktów, usług, osób, czy zdarzeń w treściach generowanych przez użytkowników Internetu takich jak: blogi, grupy dyskusyjne, fora internetowe, itp. Dane wyjściowe Literatura z zakresu analizy lingwistycznej oraz z dziedziny problemu. Zadania Zapoznać się z dostępną literaturą i dokonać przeglądu literatury dotyczącej badań nad identyfikacją i ekstrakcją opinii dla języka angielskiego. Zaproponować i zaimplementować metodę automatycznej identyfikacji i ekstrakcji opinii w wypowiedziach użytkowników Internetu. Dokonać eksperymentalnej oceny zaproponowanego podejścia. Promotor dr inż. Irmina Masłowska Opiekun jw. 59.Temat Klasyfikacja opinii zamieszczanych w Internecie. Wersja angielska Classification of opinions from the Web. tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie projektu i implementacji klasyfikatora polskojęzycznych tekstów będących opiniami zamieszczanymi przez użytkowników w Internecie. Klasyfikator powinien wykorzystywać informację nt. zabarwienia emocjonalnego poszczególnych słów i zwrotów użytych w tekście opinii. Dane wyjściowe Literatura z zakresu uczenia maszynowego oraz z dziedziny problemu. Zbiory polskojęzycznych recenzji pochodzących z Internetu. Wyniki eksperymentów wykonanych na zbiorach testowych z wykorzystaniem popularnych klasyfikatorów tekstów. Zadania Zapoznać się z literaturą. Zaprojektować klasyfikator opinii wykorzystujący zewnętrzne słowniki lub inne mechanizmy pozwalające na ustalenie zabarwienia emocjonalnego poszczególnych słów i zwrotów użytych w tekście opinii. Dokonać implementacji klasyfikatora i przetestować jego działanie na dostępnych zbiorach recenzji. Opracować wyniki i sprecyzować wnioski z uwzględnieniem porównania otrzymanych wyników z wynikami eksperymentów
 26. 26. wykonanych na ww. zbiorach z wykorzystaniem popularnych klasyfikatorów tekstów. Promotor dr inż. Irmina Masłowska Opiekun jw. 60. Temat Społecznościowy system rekomendacyjny lokali gastronomicznych Wersja angielska Social recommendation web system for gastronomy tytułu Cel pracy Stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej ocenianie lokali gastronomicznych przez użytkowników wraz z zaproponowaniem algorytmu rekomendacyjnego. Dane wyjściowe literatura dotycząca uczenia się preferencji i metod wspomagania decyzji, literatura dotycząca projektowania i wytwarzania aplikacji Web 2.0 z technologią AJAX Zadania projekt i implementacja aplikacji webowej, prace nad algorytmem rekomendacyjnym Promotor dr inż. Bartłomiej Prędki Opiekun 61. Temat Generator list odtwarzania zgodnych z preferencjami użytkownika Wersja angielska Playlist generator based on user preferences tytułu Cel pracy Stworzenie aplikacji współpracującej z biblioteką iTunes umożlwiającej tworzenie list odtwarzania zgodnych z wymaganiami użytkownika, a jednocześnie odpowiadających jego preferencjom Dane wyjściowe literatura dotycząca uczenia się preferencji, program iTunes wraz ze swoim API Zadania zaproponowanie i implementacja algorytmu tworzenia list odtwarzania zgodnych z preferencjami użytkownika Promotor dr inż. Bartłomiej Prędki Opiekun 62. Temat Narzędzie do tworzenia interaktywnych map w technologi Windows Presentation Foundation Wersja angielska Interactive map tool using Windows Presentation Foundation tytułu Cel pracy projekt i implementacja narzędzia umożliwiającego wykonywanie wizualizacji informacji w postaci map, możliwość importu map z formatu SVG, zapis w technologii XAML
 27. 27. Dane wyjściowe litertatura dotycząca technologii WPF i Silverlight, znajomość XAML i formatu SVG Zadania projekt i implementacja biblioteki kontrolek umożliwiającej interaktywne tworzenie i przeglądanie map Promotor dr inż. Bartłomiej Prędki Opiekun 63. Temat System do wielokryterialnej oceny reguł decyzyjnych typu „at-least” i „at- most”. Wersja angielska Multicriteria evaluation system for “at-least” and “at-most” rules. tytułu Cel pracy Opracowanie, implementacja i integracja z istniejącym systemem Miner metody generowania reguł typu „at-least” i „at-most”, uwzględniającej dodatkowo procent w jakim reguły pokrywają zbiór przykładów wejściowych. Dane wyjściowe Literatura z zakresu metod generowania reguł typu „at-least”, „at-most” oraz dokumentacja systemu Miner. Zadania Zapoznanie się z literaturą i wybranym algorytmem indukcji reguł typu „at-least” i „at-most”. Opracowanie i dostosowanie metodyki by uwzględniała parametr związany z procentowym pokryciem zbioru danych wejściowych przez zbiór reguł. Zaprojektowanie, implementacja i integracja z systemem Miner opracowanych algorytmów. Przetestowanie algorytmów. Przeprowadzanie porównawczych eksperymentów obliczeniowych. Opracowanie wyników eksperymentalnych i wyciągnięcie konkluzji. Promotor Dr inż. Izabela Szczęch Opiekun jw. 64. Temat Ewaluacja i porównanie algorytmów generowania reguł asocjacyjnych. Wersja angielska Evaluation and comparison of algorithms for generation of association rules. tytułu Cel pracy Praca ma charakter przeglądowy. Jej celem jest analiza teoretyczna i implementacja kilku wybranych algorytmów generowania reguł asocjacyjnych oraz dokonanie porównawczej oceny ich wydajności, szybkości i wyników działania. Dane wyjściowe Literatura z zakresu metod generowania reguł asocjacyjnych. Zadania Zapoznanie się z literaturą dotyczącą wybranych algorytmów (i ich rozszerzeń) indukcji reguł asocjacyjnych. Dokonanie teoretycznego porównania wybranych algorytmów, a następnie zaimplementowanie ich i przeprowadzanie porównawczych eksperymentów obliczeniowych. Opracowanie wyników eksperymentalnych i wyciągnięcie konkluzji. Promotor Dr inż. Izabela Szczęch Opiekun jw.
 28. 28. 65. Temat Przegląd i porównanie miar oceny atrakcyjności reguł. Wersja angielska Survey and comparison of rule attractiveness measures. tytułu Cel pracy Literatura dotycząca reguł asocjacyjnych i decyzyjnych szeroko porusza problem oceny wygenerowanych reguł za pomocą miar oceny ich atrakcyjności. Celem pracy jest utworzenie przeglądu literatury oraz zaimplementowanie algorytmu generacji reguł uwzględniającego wybrane miary oceny reguł, a następnie analiza porównawcza wyników otrzymanych przez zastosowanie różnych miar.. Dane wyjściowe Literatura dotycząca miar oceny atrakcyjności reguł oraz metod generowania reguł. Zadania Zapoznanie się z literaturą i dokonanie jej przeglądu. Opracowanie zestawienia porównawczego różnych miar oceny reguł. Implementacja algorytmu generowania reguł uwzględniającego wybrane miary. Przeprowadzanie porównawczych eksperymentów obliczeniowych. Opracowanie wyników eksperymentalnych i wyciągnięcie konkluzji. Promotor Dr inż. Izabela Szczęch Opiekun jw. 66.Temat Obfuskator dla platformy .Net Wersja angielska Obfuscation engine for the .Net platform tytułu Cel pracy Dla języka Java istnieje bardzo potężny (i darmowy) obfuskator, code-shrinker i optymalizator Proguard. Podobne narzędzia dla platformy .Net są komercyjne i żadne z istniejących nie jest tak elastyczne w konfiguracji jak wspomniany Proguard. Celem pracy jest opracowanie (na podstawie istniejących zasobów) algorytmów i implementacji programu obfuskacji dla programów napisanych w kodzie maszynowym platformy .Net. Dane wyjściowe Specyfikacja platformy .Net (ECMA). Kod źródłowy programów open-source Proguard oraz Mono.Cecil i Mono.Linker. Zadania 9.Zapoznanie się z celami i specyfiką obfuskacji oraz code-shrinking. 10.Analiza rozwiązań w Proguard oraz Mono.Cecil i Mono.Linker. 11.Zaprojektowanie algorytmu obfuskacji i code-shrinking oraz jego implementacja. Promotor dr inż. Dawid Weiss Opiekun Stopień trudności: Trudny (wymagana pasja do analizy kodu maszynowego oraz struktur niskopoziomowych.) Magistrant: 67. Temat Lematyzacja słów pozasłownikowych dla języka polskiego
 29. 29. Wersja angielska Stemming of non-dictionary Polish words tytułu Cel pracy Celem pracy jest zastanowienie się nad możliwością konstrukcji automatów predykcyjnych, zdolnych sprowadzać odmienione formy słów nieistniejących w słowniku do ich „podstawowych” wersji (lematów). Przykładowo: obciachowego -> obciachowy (lub obciach); Matełki -> Matełko. Istnieją w literaturze naukowej prace, które podejmowały już ten temat (np. Jan Daciuk), choć interesujące byłoby spojrzenie na problem z perspektywy słownika form istniejących w projekcie Morfologik. Dane wyjściowe Literatura dotycząca lematyzacji w języku polskim. Indeks Tokarskiego. Projekt Morfologik. Zadania 4. Opracowanie przeglądu literatury. 5. Opracowanie i opis istniejących metod. 6. Implementacja i ewaluacja algorytmu wg własnego pomysłu. Promotor dr inż. Dawid Weiss Opiekun Stopień trudności: Średni do trudnego (wymagana inwencja własna). Magistrant: 68.3Temat Programowanie aspektowe w J2ME. . Wersja angielska Aspect oriented programming in J2ME. tytułu Cel pracy Programowanie aspektowe jest bardzo rozpowszechnione w językach obiektowych i pozwala na wygodne wplatanie niezależnych od funkcjonalności programu aspektów (np. logowania, autoryzacji, weryfikacji asercji). W Java2 Micro Edition programowanie aspektowe jest trudniejsze do implementacji z powodu braku mechanizmu reflection oraz wymuszonej preweryfikacji kodu. Celem pracy jest opracowanie mechanizmu wplatania (wybranych) aspektów do programów napisanych pod KVM (J2ME) oraz Google Android. Dane wyjściowe Literatura i systemy implementujące AOP dla J2SE. Literatura dotycząca Javy Micro Edition i Google Android. Zadania 4.Przeglądu literatury i sporządzenie taksonomii wybranych aspektów do przeniesienia do J2ME. 5.Opracowanie sposobu implementacji aspektów i przekazywania parametrów w J2ME. Promotor dr inż. Dawid Weiss Opiekun Stopień trudności: Łatwy do średniego (wymagana przynajmniej dobra znajomość J2ME). Magistrant: 69.Temat Interfejsy użytkownika oparte na modelu Wersja angielska Model-based user interfaces tytułu
 30. 30. Cel pracy Zapoznanie się z zagadnieniem interfejsów użytkownika opartych na modelu. Budowa przykładowego systemu wykorzystującego tą koncepcję. Dane wyjściowe Literatura na temat interfejsów użytkownika opartych na modelu. Dostępne narzędzia i biblioteki programistyczne. Zadania 11. Przygotować przegląd literatury na temat interfejsów opartych na modelu. 12. Dokonać krytycznego porównania dostępnych rozwiązań i wybrać jedno do wykorzystania w implementacji. 13. Zaprojektować przykładowy system (do wspomagania decyzji klinicznych) działający na wielu różnych platformach (WWW, komputery stacjonarne, urządzenia mobilne). 14. Zaimplementować i udokumentować tworzony system. 15. Przetestować stworzony system. Promotor dr inż. Szymon Wilk Opiekun 70. Temat Zastosowanie modeli ontologicznych w projektowaniu klinicznych systemów wspomagania decyzji Wersja angielska Application of ontological models in the design of clinical decision support systems Tytułu Cel pracy Zapoznanie się z modelami ontologicznymi i ich zastosowaniem w projektowaniu klinicznych systemów wspomagania decyzji. Realizacja przykładowego systemu klinicznego wykorzystującego tą koncepcję. Dane wyjściowe Literatura na temat wykorzystania modeli ontologicznych w systemach medycznych. System Protégé do tworzenia modeli ontologicznych i jego dokumentacja. Zadania 12. Zapoznać się z systemem Protégé oraz udostępnionym API. 13. Przygotować przegląd literatury na temat zastosowania modeli ontologicznych w klinicznych systemach wspomagania decyzji. 14. Zaprojektować przykładowy kliniczny system wspomagana decyzji wykorzystujący modele ontologiczne do reprezentacji wiedzy eksperckiej (służącej do rozwiązywania problemów klinicznych) oraz struktury samego systemu. 15. Zaimplementować i udokumentować tworzony system. 16. Przetestować stworzony system. Promotor dr inż. Szymon Wilk Opiekun Temat wydany 71. Temat Wyszukiwanie informacji klinicznej dla aktualnego kontekstu Wersja angielska Searching context-specific clinical evidence Tytułu Cel pracy Zapoznanie się z pojęciem medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine) oraz metodami wyszukiwania informacji medycznej istotnej w
 31. 31. aktualnym kontekście. Budowa przykładowego systemu pozwalającego na wyszukiwanie informacji istotnej w aktualnym kontekście (np. uwzględniającym aktualny stan pacjenta lub sugerowane leczenie). Dane wyjściowe Literatura na temat medycyny opartej na faktach oraz systemów do wyszukiwania informacji medycznej. Dokumentacja systemu MMTx. Zadania 1. Zapoznać się z systemem MMTx. 2. Przygotować przegląd literatury na temat wyszukiwania informacji klinicznych. 3. Zaprojektować przykładowy system pozwalający na wyszukiwanie istotnej informacji biorąc pod uwagę stan pacjenta oraz sugerowane leczenie. 4. Zaimplementować i udokumentować tworzony system. 5. Przetestować stworzony system. Promotor dr inż. Szymon Wilk Opiekun 72.Temat System wspomagający naukę mowy u dzieci głuchych i niedosłyszących Wersja angielska A computer system sapporting speech learning by hearing-impaired children tytułu Cel pracy Zaimplementowanie systemu służącego do ćwiczeń nad wymową oraz głośnością wydawanych dźwięków Dane wyjściowe Literatura Zadania Stworzyć i zaimplementować dostępny przez przeglądarkę internetową system umożliwiający rehabilitację dzieci z zaburzeniami mowy. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Dr inż. Barbara Wołyńska Opiekun mgr inż. Luiza Budzyńska 73.-Temat Symulacja zmian położenia środka ciężkości cysterny samochodowej w zależności od parametrów ruchu pojazdu Wersja Simulation of the changes of the center of gravity in a tanker lorry due to the angielska parameters of its motion tytułu Cel pracy Opracowanie lub adaptacja oprogramowania dla przeprowadzania analiz związanych z oceną zmian poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdu samochodowego, wynikających z przemieszczania ciekłych ładunków w cysternach samochodowych podczas jazdy przy różnych parametrach ruchu pojazdu, właściwościach ładunku i stopnia napełnienia cysterny. Dane wyjściowe Parametry techniczne wybranych cystern samochodowych, zakres parametrów ruchu pojazdu (prędkości, przyspieszenia i opóźnienia, parametry drogi - promień łuku, nachylenie), właściwości przewożonych materiałów
 32. 32. Zadania 1. Analiza obciążeń działających na pojazd znajdujący się w ruchu – wybór parametrów krytycznych 2. Analiza możliwych zmian położenia ładunku ciekłego w pojemniku w wyniku działania na ten ładunek sił bezwładności 3. Wyznaczenie wpływu wybranych: parametrów ruchu, właściwości drogi i właściwości ładunku na sposób przemieszczania się ładunku w cysternie 4. Opracowanie lub adaptacja oprogramowania do wykonywania symulacji umożliwiających ocenę wpływu przemieszczania się ładunku na stateczność pojazdu w zmiennych warunkach eksploatacji Promotor dr inż. Barbara Wołyńska Opiekun dr inż. Barbara Wołyńska 74.Temat System wspomagający rehabilitację dzieci z zaburzeniami percepcji Wersja System for supporting the rehabilitation of children with percepcion disorders angielska tytułu Cel pracy Zaimplementowanie systemu służącego do ćwiczeń poprawiających i rozwijających postrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową u dzieci Dane wyjściowe Literatura Zadania Stworzyć i zaimplementować dostępny lokalnie i przez przeglądarkę internetową system umożliwiający rehabilitację dzieci z zaburzeniami percepcji. Do tekstu pracy dołączyć oprogramowanie i instrukcję użytkownika. Promotor Dr inż. Barbara Wołyńska Opiekun dr inż. Barbara Wołyńska, mgr Barbara Kuszewska (specjalista logopeda) 75.Temat Implementacja metody Electre TRI na platformie DecisionDeck Wersja angielska Implementation of Electre TRI method on Decision Deck platform tytułu Cel pracy Celem pracy jest implementacja rozszerzonej metody wielokryterialnego sortowania Electre TRI na platformie Decision Deck Dane wyjściowe Literatura z zakresu Wielokryterialnego Wspomagania Decyzji, metody ELECTRE TRI, platformy Decision Deck oraz programowania w języku Java Zadania Zaprojektowanie, zaimplementowanie i przetestowanie modułu platformy Decision Deck, umożliwiającego wprowadzanie informacji preferencyjnych metody Electre TRI w sposób bezpośredni, a także przez inferencję tych parametrów z przykładów decyzji dostarczanych przez decydenta Promotor dr inż. Piotr Zielniewicz Opiekun dr inż. Piotr Zielniewicz 76.Temat Analiza efektywności open-sourcowych solwerów programowania liniowego w językach Java i C# Wersja angielska Performance analysis of open-source LP solvers in Java and C# languages Tytułu
 33. 33. Cel pracy Celem pracy jest przegląd dostępnych open-sourcowych solwerów programowania matematycznego, opracowanie efektywnych mechanizmów ułatwiających korzystanie z w.w. solwerów z poziomu języka Java i platformy .NET (C#) oraz przeprowadzenie oceny ich efektywności Dane wyjściowe Literatura z zakresu programowania matematycznego oraz programowania w językach Java, C# oraz środowiska .NET Zadania Zaprojektowanie i zaimplementowanie dla solwerów natywnych bibliotek pośredniczących dla języków Java oraz C#, opracowanie krótkich programów testujących, przeprowadzenie testów efektywnościowych solwerów w różnych środowiskach Promotor dr inż. Piotr Zielniewicz Opiekun dr inż. Piotr Zielniewicz 77. Temat Bioinformatyczna analiza kontaktów RNA-białko Wersja angielska Bioinformatic analysis of RNA-protein contacts tytułu Cel pracy Zaprojektowanie oraz implementacja narzędzia do wyszukiwania i analizy danych o kontaktach w kompleksach RNA-białko. Dane wyjściowe Literatura dotycząca podstawowych zagadnień biologii strukturalnej, struktury przestrzennej oraz parametrów strukturalnych cząsteczek RNA, białke i kompleksów RNA-białko. Dokumentacja programów służących do obliczeń strukturalnych i formatu danych deponowanych w Protein Data Bank Zadania Zapoznanie się z postacią danych i parametrami opisującymi cząsteczki RNA oraz białka. Zapoznanie się z formatem danych przechowywanych w Protein Data Bank oraz z programami do obliczania parametrów strukturalnych dla kompleksów RNA-białko (programem HBPlus: http://www.icm.edu.pl/kdm/HBPLUS oraz bazą danych NPIDB: a database of structures of nucleic acid-protein complexes dostępną pod adresem: http://monkey.belozersky.msu.ru/NPIDB/). Projekt i implementacja narzędzia do wyszukiwania i analizy informacji o kontaktach. Przetestowanie narzędzia i wkomponowanie go w bazę danych RNA FRABASE. Stworzenie dokumentacji technicznej. Promotor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz Opiekun dr inż. Marta Szachniuk (ewentualny) 78. Temat Opracowanie wersji równoległej algorytmu ClustalW na GPU Wersja angielska Development of ClustalW method on Graphics Processing Unit tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie równoległej wersji algorytmu dopasowania wielu sekwencji – ClustalW - z wykorzystaniem kart graficznych. Dane wyjściowe Literatura Zadania 17. Przegląd technologii umożliwiających przeprowadzenie obliczeń na kartach graficznych (technologie: CUDA firmy NVIDIA i ATI Stream).
 34. 34. 18. Analiza działania metody ClustalW pod kątem możliwości zrównoleglenia obliczeń. 19. Implementacja algorytmu wykorzystującego karty graficzne do obliczeń. 20. Analiza wydajności zaproponowanego rozwiązania. 21. Porównanie algorytmów dedykowanych dla kart graficznych firmy ATI i NVIDIA. Promotor prof. dr hab. Inż. Jacek Błażewicz Opiekun mgr inż. Paweł Wojciechowski 79. Temat Opracowanie wersji równoległej algorytmu T-COFFEE na GPU Wersja angielska Development of T-COFFEE method on Graphics Processing Unit Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie równoległej wersji algorytmu dopasowania wielu sekwencji – T-COFFEE – z wykorzystaniem kart graficznych. Dane wyjściowe Literatura Zadania 1. Przegląd technologii umożliwiających przeprowadzenie obliczeń na kartach graficznych (technologie: CUDA firmy NVIDIA i ATI Stream). 2. Analiza działania metody T-COFFEE pod kątem możliwości zrównoleglenia obliczeń. 3. Implementacja algorytmu wykorzystującego karty graficzne do obliczeń. 4. Analiza wydajności zaproponowanego rozwiązania. 5. Porównanie algorytmów dedykowanych dla kart graficznych firmy ATI i NVIDIA. Promotor prof. dr hab. Inż. Jacek Błażewicz Opiekun Mgr inż. Paweł Wojciechowski 80. Temat Opracowanie algorytmów równoległych budowy drzew filogenetycznych Wersja angielska Formulation of parallel algorithms for phylogenetic tree construction tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie oraz implementacja algorytmów budowy drzew filogenetycznych w języku CUDA wykonywanych na procesorach graficznych Dane wyjściowe Literatura Zadania 1. Przegląd literatury dotyczącej algorytmów budowy drzew filogenetycznych 2. Zapoznanie się z językiem programowania CUDA wykonywanym na procesorach graficznych 3. Opracowanie równoległych algorytmów budowy drzew filogenetycznych w języku CUDA
 35. 35. 4. Implementacja wybranych algorytmów równoległych Promotor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz Opiekun mgr inż. Paweł Kędziora 81. Temat Analiza danych mikromacierzowych przy użyciu metod uczenia maszynowego Wersja angielska Analysis of microarray data with machine learning methods tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie oraz implementacja metody do analizy danych pochodzących z eksperymentu biochemicznego na mikromacierzach DNA. Ze względu na ogromna liczbę danych uzyskiwanych w trakcie serii takich eksperymentów, należy te dane wstępnie przetworzyć – pogrupować geny ulegające podobnej ekspresji w celu znalezienia wzorca. Temu celowi miałby właśnie służyć konstruowany algorytm do klastrowania danych. Dane wyjściowe Na wejściu algorytm otrzymuje znormalizowane dane przedstawiające ekspresje genów na mikromacierzach DNA. Zadanie polega na klastrowaniu genów i wyszukaniu wzorców eksprresjii. Zadania 1. Zapoznanie się z literatura dotyczącą przedmiotu pracy 2. Zapoznanie się ze środowiskiem programowania R oraz dostępnymi metodami do klastrowania (mapy samoorganizujące się, hierarchiczne klastrowanie) 3. Współpraca w zakresie opracowania algorytmu klastrowania danych 4. Przetestowanie programu dla dostarczonych rzeczywistych danych oraz porównanie wyników działania algorytmów z innymi metodami dostępnymi w środowisku R 5. Złożenie pracy dyplomowej w formie pisemnej Promotor prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz Opiekun dr inż. Aleksandra Świercz 82. Temat Wizualizacja efektywności obliczeń równoległych Wersja angielska Visualization of parallel processing efficiency tytułu Cel pracy Opracować narzędzia do wizualizacji efektywności obliczeń równoległych i ocenić nimi jakość wybranych algorytmów szeregowania dla przykładowych aplikacji równoległych. Dane wyjściowe Literatura na temat szeregowania zadań, oceny efektywności przetwarzania równoległego. Zadania 1. Zaimplementować i przetestować przykładowe algorytmy szeregowania z opóźnieniami komunikacyjnymi 2. Przetestować efektywność powyższych algorytmów dla różnych parametrów systemu rozproszonego 3. Zaimplementować i przetestować system wizualizujący wyniki efektywności w zależności od parametrów systemu. Promotor dr hab. inż. Maciej Drozdowski
 36. 36. Opiekun 83. Temat Badanie dostępności usług internetowych Wersja angielska Internet services availability testing tytułu Cel pracy Opracowanie narzędzi do badania dostępności usług sieciowych. Testy dostępności dla przykładowych systemów. Dane wyjściowe Literatura na temat sieci komputerowych, aplikacji internetowych, oceny efektywności systemów komputerowych i analizy danych Zadania 1. Zaprojektować, zaimplementować i przetestować system pomiaru czasu dostępu do wybranych zasobów sieciowych oraz prezentacji wyników w postaci miar dostępności Promotor dr hab. inż. Maciej Drozdowski Opiekun 84. Temat Badanie wpływu odległości komputerów na czasu obliczeń równoległych Wersja angielska Impact of computer distance on performance of parallel processing tytułu Cel pracy Przeprowadzić badanie zależności czasu wykonania aplikacji rozproszonej od odległości komputerów biorących udział w obliczeniach Dane wyjściowe Literatura na temat przetwarzania równoległego. Zadania 1. Zaprojektować, zaimplementować przykładowe aplikacje rozproszone. 2. Zaprojektować, zaimplementować i przetestować metody pomiaru odległości między komputerami biorącymi udział w obliczeniach. 3. Badać wpływ odległości między komputerami na czas obliczeń. Opracować wyniki. Promotor dr hab. inż. Maciej Drozdowski Opiekun 85. Temat System prezentacji wyników oceny efektywności komputerów klasy PC Wersja angielska PC-class computer performance results presentation system tytułu Cel pracy Opracować system gromadzący i prezentujący wyniki testów wydajności dla komputerów klasy PC
 37. 37. Dane wyjściowe Literatura na temat oceny efektywności systemów komputerowych, aplikacji internetowych. Przykładowe testy wydajności podsystemów komputera osobistego. Zadania 16. Zaprojektować, zaimplementować i przetestować system gromadzący wyniki testów wydajności komputerów osobistych. 17. Zaprojektować, zaimplementować i przetestować system prezentujący wyniki testów w Internecie. Promotor dr hab. inż. Maciej Drozdowski Opiekun 86. Temat Projektowanie komputerów DNA Wersja angielska DNA computers design tytułu Cel pracy Celem pracy jest sformułowanie ogólnych zasad projektowania układów wykonujących obliczenia opartych na cząsteczkach DNA. Dane wyjściowe Literatura Zadania 3. Przegląd literatury dotyczącej algorytmów opartych na DNA. 4. Sporządzenie listy operacji elementarnych komputera DNA. 5. Sformułowanie ogólnych zasad projektowania oligonukleotydów przeznaczonych do kodowania informacji w komputerach DNA. 6. Zaprojektowanie komputera DNA rozwiązującego wybrany problem kombinatoryczny. Promotor dr hab. inż. Piotr Formanowicz Opiekun 87. Temat Algorytmy przybliżone dla problemów szeregowania zadań w systemach jednoprocesorowych z ograniczoną dostępnością Wersja angielska Heuristic algorithms for scheduling tasks in single processor systems with limited availability Tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie algorytmów przybliżonych dla wybranych problemów szeregowania zadań w systemach jednoprocesorowych z ograniczoną dostępnością. Dane wyjściowe Literatura Zadania 1. Przegląd podstaw teorii szeregowania zadań ze szczególnym uwzględnieniem systemów jednoprocesorowych. 2. Analiza podstawowych algorytmów przybliżonych wykorzystywanych do szeregowania zadań w systemach jednoprocesorowych. 3. Konstrukcja, implementacja i przetestowanie algorytmów przybliżonych dla wybranych problemów szeregowania zadań w systemach
 38. 38. jednoprocesorowych z ograniczoną dostępnością. Promotor dr hab. inż. Piotr Formanowicz Opiekun 88. Temat Projektowanie mikromacierzy DNA Wersja angielska DNA microarrays design tytułu Cel pracy Celem pracy jest opracowanie systemu wspomagającego projektowanie mikromacierzy DNA. Dane wyjściowe Literatura Zadania 1. Przegląd kryteriów stosowanych przy projektowaniu sond DNA. 2. Opracowanie modułu wyznaczającego energię wiązań kwasów nukleinowych. 3. Opracowanie modułu analizy sekwencji docelowych. 4. Opracowanie modułu generacji i weryfikacji sond. 5. Integracja poszczególnych składników systemu. Promotor dr hab. inż. Piotr Formanowicz Opiekun 89. Temat Algorytmy kwantowe dla problemów szeregowania zadań Wersja angielska Quantum algorithms for scheduling problems Tytułu Cel pracy Celem pracy jest zapoznanie się z ideą obliczeń kwantowych oraz zaproponowanie algorytmów kwantowych dla wybranych podstawowych problemów szeregowania zadań. Dane wyjściowe Literatura Zadania 1. Przegląd literatury dotyczącej komputerów i algorytmów kwantowych. 2. Analiza wybranych algorytmów kwantowych. 3. Zaprojektowanie algorytmów kwantowych dla wybranych problemów szeregowania zadań. Promotor dr hab. inż. Piotr Formanowicz Opiekun

×