DM_IInew2006_L12.ppt

295 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DM_IInew2006_L12.ppt

 1. 1. Top-down modelování a integrace aplikací PA116 - 12 (c) Zdenko Staníček, srpen 2006
 2. 2. Témata <ul><li>Bottom-up a Top-down přístupy k modelování a modelovacím nástrojům </li></ul><ul><li>TI- a GS- hierarchie </li></ul><ul><li>Vrcholová ontologie aneb „Horní Logos“ </li></ul><ul><li>Konceptuální systémy vycházející z Diamantu </li></ul><ul><li>Instanční modelování v DMT (Diamond Modeling Tool) </li></ul><ul><li>Top-down modelování a integrace </li></ul><ul><li>Integrující konceptuální model </li></ul>
 3. 3. Modelování <ul><li>Je to specifický způsob osvojování si znalostí </li></ul><ul><li>Když chceme znalosti pouze zmiňovat , vytváříme statický model </li></ul><ul><li>Když chceme znalosti i užít , vytváříme dynamický model </li></ul><ul><li>ALE: </li></ul><ul><ul><li>Zajímají nás znalosti o daném tématu samy o sobě? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nebo je výhodnější znalosti o daném tématu zařadit do kontextu již akceptovaných a „prožitých“ znalostí? </li></ul></ul>
 4. 4. Stav, ve kterém se nacházíme: <ul><li>Disponibilní modelovací nástroje jsou pro potřeby současného businessu neuspokojivé </li></ul><ul><li>Rozšíříme-li pojetí MT i na podnikové IS (modelují business realitu), je situace přímo tristní </li></ul><ul><li>Současné MT vždy narazí na hranice své užitečnosti !!! </li></ul>
 5. 5. Proč to tak je? <ul><li>Protože klasika businessu je: co nejrychleji se dostat k UŽÍVÁNÍ; na dlouhé ZMIŇOVÁNÍ není čas !!! </li></ul><ul><li>Z toho plyne: Bottom-up přístup. </li></ul>
 6. 6. Bottom-up budování MT <ul><li>MT je vytvářen pro řešení určitého partikulárního problému </li></ul><ul><li>… podle právě aktuálních požadavků a potřeb </li></ul><ul><li>… bez provedení analýzy pozice řešeného problému mezi ostatními problémy (již modelovanými či hodnými modelování) </li></ul><ul><li>Pragmatický a v dané konkrétní situaci efektivní přístup </li></ul>
 7. 7. Fakta a důsledky <ul><li>Bottom-up přístup není podporován žádnou teorií měření resp. porovnávání modelovacích schopností budovaných nástrojů </li></ul><ul><li>Vede k nástrojům, které nejsou schopny řešit předem nepředpokládané problémy. </li></ul><ul><li>Neumožňuje to znalosti o daném tématu zařadit do kontextu již akceptovaných a „prožitých“ znalostí! </li></ul>
 8. 8. Top-down přístup k budování MT <ul><li>Je nalezeno zobrazení existujících a potenciálních MT do nějaké společné reprezentace, která umožňuje formální manipulace a aplikaci algebry. </li></ul><ul><li>Je navržena teorie porovnávání a měření modelovacích schopností; vytvořeno parciální uspořádání modelovacích schopností. </li></ul>
 9. 9. Top-down přístup k budování MT (pokračování) <ul><li>Je vybrán prvek mezi existujícími a potenciálními MT, který je nějakým supremem v uvedeném parciálním uspořádání; tento prvek je přesně definován a případně implementován (srov. principy OOP – deferred a effective classes) </li></ul><ul><li>Každý MT, který je v uvedeném parciálním uspořádání srovnatelný s vybraným supremálním MT sup z bodu 3) je zkonstruován či definován pomocí tohoto MT sup . </li></ul>
 10. 10. Co přináší Top-down přístup? <ul><li>Možnost skládat obraz světa jako mozaiku se znalostí, kam který kamínek zařadit, aby to celé dávalo smysl (bylo konzistentní) tj. Znalosti o daném tématu zařadit do kontextu již akceptovaných a „prožitých“ znalostí! </li></ul><ul><li>To čemu jsme zvyklí říkat porozumění (understanding) </li></ul><ul><li>Schopnost orientace v neznámém a novém </li></ul><ul><li>Možnost simulovat kognitivní procesy v SW systému </li></ul>
 11. 11. … a jak se k novým znalostem staví člověk? <ul><li>Cokoli, co se k nám, jako lidským bytostem, dostane, srovnáváme s tím co již známe ( znalosti ), resp. co již víme ( informace ). </li></ul><ul><li>Toto se projevuje jak v motorickém chování, tak ve vnímání a myšlení </li></ul><ul><li>Žádná nová znalost nebo informace nezůstává v našich hlavách „viset v luftu“, ale každá je někam zařazena do nějakého uspořádání – čili organizace naší paměti, našeho myšlení </li></ul>
 12. 12. Důsledky pro AI <ul><li>Chceme-li konstruovat androidy, či nějak simulovat naše lidské myšlení, nezbývá nic jiného, než toto zařazování nového do již vybudované organizace následovat !!! </li></ul><ul><li>Žádný pokus, který toto tvrzení neakceptuje a nenásleduje, nemůže být úspěšný !!! </li></ul><ul><li>Bez schopnosti zařazovat nové poznatky do organizace již osvojených poznatků totiž nelze hovořit o porozumění . </li></ul>
 13. 13. We inform you about a task which: * has a name: User manual review * is urgent * is solved within the project eTrium_UIR * is assigned to TIM Člověk a jeho vnímání Representation of the message semantics
 14. 14. Content of our memory: various types of synapses
 15. 15. Combination of the message and the memory content New content of our memory
 16. 16. We inform you about a task which: * has a name: User manual review * is urgent * is solved within the project eTrium_UIR * is assigned to TIM Android UIR g.5 Representation of the message semantics
 17. 17. Content of UIR ’s memory: various types of synapses
 18. 18. Combination of the message and the memory content New content of UIR ’s memory
 19. 19. TI- a GS- hierarchie <ul><li>Relace dwell_in a is_a </li></ul><ul><li>… připomínám Oškyho sestru Hanu … </li></ul><ul><li>… a jejich transitivita </li></ul><ul><li>dwell_in není tranzitivní !!! </li></ul><ul><li>is_a je tranzitivní </li></ul>
 20. 20. D iamant pozornosti
 21. 21. Typ_dmt_kategorie Dmt_objekt Typ_dmt_objektu UIR_objekt Typ_UIR_objektu Dmt_kategorie dwell_in Čteme proti šipce, jak jsme se naučili v HIT metodě
 22. 22. Typ_dmt_kategorie Dmt_objekt Typ_dmt_objektu UIR_objekt Typ_UIR_objektu Dmt_kategorie (Čteme proti šipce, jak jsme se naučili v HIT metodě) is_a
 23. 23. Tzv. Horní Logos
 24. 24. Typ_dmt_kategorie Dmt_objekt Dmt_objekt bydlí v Typu_dmt_kategorie Typ_dmt_kategorie bydlí sama v sobě Typ_dmt_kategorie je speciálním případem Dmt_objektu Dmt_objekt je speciálním případem sebe sama
 25. 25. Dimenze NP-hierarchie Typ_dmt_kategorie Dmt_objekt Dmt_objekt bydlí v Typu_dmt_kategorie Typ_dmt_kategorie bydlí sama v sobě Typ_dmt_kategorie je speciálním případem Dmt_objektu Dmt_objekt je speciálním případem sebe sama Dimenze TI-hierarchie
 26. 26. Typ_dmt_kategorie Dmt_objekt Typ_dmt_objektu UIR_objekt Typ_UIR_objektu Dmt_kategorie … a jak to tam „nahoře“ může třeba vypadat – jedna z možných variant uspořádání „vrcholu“ Horního Logosu (vrcholové Ontologie); prakticky prověřená v UIR gen. 5
 27. 27. Konceptuální systémy vycházející z Diamantu
 28. 28. O čem ty systémy jsou a jak s nimi pracujeme ? MENTION USE Knowledge Tacit Explicit socialization combination externalization internalization
 29. 29. D iamant pozornosti
 30. 30. Object oriented approach
 31. 31. Synapse oriented approach
 32. 33. Instanční modelování v Diamantu
 33. 35. Objekt Kategorie Pravidlo Souvislost Operace
 34. 36. p-hrana p-hrana p-hrana Graf Množina vrcholů Množina hran Incidenční funkce f: V  V  E
 35. 37. 01-hrana 02-hrana Projekty Množina projektů Výčtový evaluátor
 36. 38. Kritická cesta Projektu A Graf Projektu A Výpočet kritické cesty 01-hrana 02-hrana
 37. 39. Acyklické grafy Množina grafů v DMT Evaluátor acykličnosti 02-hrana 01-hrana
 38. 40. Kategorizace dokumentů Faktury Objednávky Výdejky Objekt patří do Kategorie Instanční hrany (odvozené užitím 01 a 02) Objekt patří do Kategorie Objekt patří do Kategorie
 39. 41. R-hrana R-hrana R-hrana Kategorizace dokumentů Faktury Objednávky Výdejky Faktury Objednávky Výdejky Vyd0301 Fa0302 Fa0303 Obj0301 Obj0302 Fa0301
 40. 42. Množina Grafů v DMT 03-hrana 04-hrana Evaluátor acykličnosti Pravidlo acykličnosti
 41. 43. X  Y X Y ... Je podkategorii (X, Y) X Y x y z
 42. 44. Vazby 1,1:0,M Vazby 1,1:0,M Entity Vazby A B C V1 Start V1 End V1
 43. 45. Entita Vazba 1,1:0,M C B A C B A V1 Start V1 End V1 V1 b1 b2 a1 a2 a3 v11 v12 St v11 St ’ v11 E v11
 44. 46. ... MT pro DM Entity DM Pravidla DM Operace DM Pravidla DM Operace DM ... ... Entity DM Vazby DM E1 Vazby DM En P1 Pm O1 Oh
 45. 47. Asociativ Entity A B C Subtyp Silná Charact
 46. 48. Kardinality Pravidla Pii Piii Piv Modelování Spojení entit Subtypů Pi Výlučnosti
 47. 49. Operace Oii Oiii Oiv Vytvoření Čtení Výmazů Navigace Oi Aktualizace Ov
 48. 50. ... MT pro DM Pravidla DM ... ... ... ... Zjednodušení (Vynecháním R-hran) Entity DM 1,1:0,M E1 V1 Vk Operace DM En P1 Pm O1 Oh Vazby DM 0,1:0,1
 49. 51. Top-down modelování a integrace <ul><li>Motivační příklad </li></ul><ul><li>Tzv. Mycroft problem </li></ul><ul><li>Proč se integrace bez Top-down přístupu moc nedaří </li></ul>
 50. 52. Device Name Placement Purchase date Person Function Name Room Question: Who is sitting in the same room with given device? Person Function Name Device Name Placement = Room Purchase date Information system of Brno’s Academic Computer Network University intranet
 51. 53. Is this problem new? Mycroft draws four hundred and fifty pounds a year, remains a subordinate, has no ambitions of any kind, will receive neither honour nor title, but remains the most indispensable man in the country.   &quot;His position is unique. He has made it for himself. There has never been anything like it before, nor will be again. He has the tidiest and most orderly brain, with the greatest capacity for storing facts, of any man living. The conclusions of every department are passed to him, and he is the central exchange, the clearinghouse, which makes out the balance. All other men are specialists, but his specialism is omniscience. We will suppose that a minister needs information as to a point which involves the Navy, India, Canada and the bimetallic question; he could get his separate advices from various departments upon each, but only Mycroft can focus them all, and say offhand how each factor would affect the other. They began by using him as a short-cut, a convenience; now he has made himself an essential. In that great brain of his everything is pigeon-holed and can be handed out in an instant. Arthur Conan Doyle: The Bruce Partington Plans, 1917
 52. 54. User, Mycroft, and data-sources Bez tohoto to nejde !!!
 53. 55. Integrující konceptuální model <ul><li>Požadavky </li></ul><ul><ul><li>Universalita </li></ul></ul><ul><ul><li>Uniformnost </li></ul></ul><ul><ul><li>Self-referenčnost </li></ul></ul><ul><li>Možná řešení </li></ul><ul><ul><li>UIR gen. 1 - 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>UIR gen. 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mycroft </li></ul></ul><ul><li>… a great game of MENTION and USE of synapses </li></ul>
 54. 57. Object oriented approach (UIR gen. 1-4)
 55. 58. Synapse oriented approach (UIR gen. 5)
 56. 59. Product history UMT DMT R esearch UIRON Mycroft research Mycroft product UIRecorder UIRobot UIRobot gen5 2000 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 MU XXX eTrium Ltd eTrium Corp. KIR Lab FI MUNI

×