Uitleg TPACK

3,856 views

Published on

TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge. Bij TPACK draait het om de relatie tussen vak inhoud (Content), didactiek (Pedagogy)
en ICT (Technology).

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Uitleg TPACK

 1. 1. Leergang Didactiek in een digitale leeromgeving<br />TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge<br />
 2. 2. Digitale didactiek?<br />Definitie:<br />“betreft de kennis en kunde m.b.t. het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren” (Simons 2002).<br />
 3. 3. Uitgangspunt:<br />Docenten beschikken over geïntegreerde kennis over ICT, didactiek en vakinhoud.<br />Focus:<br />Weten waarom inhouden moeilijk/makkelijk te leren zijn.<br />Weten hoe ICT het leerproces kan ondersteunen.<br />ICT-ondersteund onderwijs: rekening houden met:<br />vakinhoud (Content)<br />vakdidactiek (Pedagogy)<br />technologie (Technology)<br />Digitale didactiek en TPACK<br />= TPACK<br />
 4. 4. Uitgangspunt:<br />Docenten beschikken over geïntegreerde kennis over ICT, didactiek en vakinhoud.<br />Focus:<br />Weten waarom inhouden moeilijk/makkelijk te leren zijn.<br />Weten hoe ICT het leerproces kan ondersteunen.<br />ICT-ondersteund onderwijs: rekening houden met:<br />vakinhoud (Content)<br />vakdidactiek (Pedagogy)<br />technologie (Technology)<br />Digitale didactiek en TPACK<br />TPACK: relaties tussen inhoud (Content), didactiek (Pedagogy) <br />en ICT (Technology).<br />= TPACK<br />
 5. 5. Technological knowledge (TK)<br />Pedagogical knowledge (PK)<br />Content<br /> knowledge (CK)<br />context<br />TPACK-model<br />
 6. 6. TPACK-model: TK<br />TechnologicalKnowledge (TK):<br />Vaardigheden om ICT-toepassingen te hanteren.<br />ICT-toepassingenop waarde kunnen schatten.<br />Functioneel begrip van ICT en media.<br />
 7. 7. TPACK-model: PK<br />Pedagogical knowledge (PK):<br />Doelen stellen <br />Werkvormen bepalen<br />Voorkennis inschatten<br />Klassenmanagement<br />Ontwikkeling lessen<br />Implementatie lessen<br />Vaststellen leerwinst<br />Evaluatie leerproces<br />
 8. 8. TPACK-model: CK<br />Content knowledge (CK):<br />Vakinhoud<br />Body of knowledge<br />Praktijkvoorbeelden <br />Praktijkkennis<br />Weten wat complexe inhouden zijn.<br />Trends/ontwikkelingen<br />
 9. 9. TPACK-model: PCK<br />Pedagogical Content Knowledge (PCK): <br />Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen voor instructie en leren.<br />
 10. 10. TPACK-model: TPK<br />TechnologicalPedagogical Knowledge (TPK): <br />Invloed van ICT en media op de didactiek<br />
 11. 11. TPACK-model: TCK<br />Technological Content Knowledge (TCK):<br />Invloed van ICT en media op de wijze waarop vakinhoudelijke kennis wordt geleerd.<br />
 12. 12. TPACK-model: TPaCK<br />TechnologicalPedagogical Content knowledge (TPCK):<br />Weten dat de drie kennis-domeinen met elkaar samenhangen.<br />Weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn.<br /><ul><li>Weten hoe ICT het leren kan ondersteunen.</li></ul>Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK. Zoetermeer: Kennisnet<br />
 13. 13. TPACK-model: TPaCK<br />TechnologicalPedagogical Content knowledge (TPCK):<br />Weten dat de drie kennis-domeinen met elkaar samenhangen.<br />Weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn.<br /><ul><li>Weten hoe ICT het leren kan ondersteunen.</li></ul>Succesvol lesgeven met ict: <br />zoeken naar balans tussen kennisdomeinen TPACK-model. <br />Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK. Zoetermeer: Kennisnet<br />
 14. 14. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Doel:<br />Leren van een moderne vreemde taal.<br />Taalverwerving wordt ondersteund met een specifiek educatief software pakket.<br />
 15. 15. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />ICT-kennis: (TK):<br />Technologische kennis:<br />Kennis van software-pakket om student te kunnen begeleiden.<br />Kennis softwarepakket om leerresultaten vast te stellen.<br />
 16. 16. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Didactische kennis (PK):<br />Keuzes maken t.a.v.:<br />mate van begeleiding.<br />werkvorm/uitvoering (individueel, groepen, klassikaal).<br />mate van controle (rol docent ⇔ rol student).<br />
 17. 17. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Vakinhoudelijke kennis (CK):<br />Kennis leerinhoud uit het softwarepakket.<br />Weten wat complexe inhouden zijn.<br />
 18. 18. Literatuur en Bronnen<br />Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK: Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? [online]. Available: http://redactie.kennisnet.nl/attachments/session=cloud_mmbase+2215056/Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK.pdf. [jan., 2011]. Zoetermeer: Kennisnet. <br />Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.<br />Voogt, J.M., Fisser, P.H.G. & Tondeur, J. (2010). Wat weten we over…TPACK? Een literatuurstudie naar Technological Pedagogical Content Knowledge. [online]. Available: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHBhY2tubC5ubHx0cGFja25sfGd4OjM2ZjZhNzI4MjFkOGM3ZTA<br />Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: Dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek (Red.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 117-132). New York: Springer.<br />http://www.tpack.org/<br />http://www.tpacknl.nl/<br />

×