Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitleg TPACK

4,434 views

Published on

TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge. Bij TPACK draait het om de relatie tussen vak inhoud (Content), didactiek (Pedagogy)
en ICT (Technology).

Published in: Education, Technology, Business
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Uitleg TPACK

 1. 1. Leergang Didactiek in een digitale leeromgeving<br />TPACK: Technological Pedagogical Content Knowledge<br />
 2. 2. Digitale didactiek?<br />Definitie:<br />“betreft de kennis en kunde m.b.t. het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren” (Simons 2002).<br />
 3. 3. Uitgangspunt:<br />Docenten beschikken over geïntegreerde kennis over ICT, didactiek en vakinhoud.<br />Focus:<br />Weten waarom inhouden moeilijk/makkelijk te leren zijn.<br />Weten hoe ICT het leerproces kan ondersteunen.<br />ICT-ondersteund onderwijs: rekening houden met:<br />vakinhoud (Content)<br />vakdidactiek (Pedagogy)<br />technologie (Technology)<br />Digitale didactiek en TPACK<br />= TPACK<br />
 4. 4. Uitgangspunt:<br />Docenten beschikken over geïntegreerde kennis over ICT, didactiek en vakinhoud.<br />Focus:<br />Weten waarom inhouden moeilijk/makkelijk te leren zijn.<br />Weten hoe ICT het leerproces kan ondersteunen.<br />ICT-ondersteund onderwijs: rekening houden met:<br />vakinhoud (Content)<br />vakdidactiek (Pedagogy)<br />technologie (Technology)<br />Digitale didactiek en TPACK<br />TPACK: relaties tussen inhoud (Content), didactiek (Pedagogy) <br />en ICT (Technology).<br />= TPACK<br />
 5. 5. Technological knowledge (TK)<br />Pedagogical knowledge (PK)<br />Content<br /> knowledge (CK)<br />context<br />TPACK-model<br />
 6. 6. TPACK-model: TK<br />TechnologicalKnowledge (TK):<br />Vaardigheden om ICT-toepassingen te hanteren.<br />ICT-toepassingenop waarde kunnen schatten.<br />Functioneel begrip van ICT en media.<br />
 7. 7. TPACK-model: PK<br />Pedagogical knowledge (PK):<br />Doelen stellen <br />Werkvormen bepalen<br />Voorkennis inschatten<br />Klassenmanagement<br />Ontwikkeling lessen<br />Implementatie lessen<br />Vaststellen leerwinst<br />Evaluatie leerproces<br />
 8. 8. TPACK-model: CK<br />Content knowledge (CK):<br />Vakinhoud<br />Body of knowledge<br />Praktijkvoorbeelden <br />Praktijkkennis<br />Weten wat complexe inhouden zijn.<br />Trends/ontwikkelingen<br />
 9. 9. TPACK-model: PCK<br />Pedagogical Content Knowledge (PCK): <br />Vakdidactiek, de kennis die de docent heeft om het vak vorm te geven en aan te passen voor instructie en leren.<br />
 10. 10. TPACK-model: TPK<br />TechnologicalPedagogical Knowledge (TPK): <br />Invloed van ICT en media op de didactiek<br />
 11. 11. TPACK-model: TCK<br />Technological Content Knowledge (TCK):<br />Invloed van ICT en media op de wijze waarop vakinhoudelijke kennis wordt geleerd.<br />
 12. 12. TPACK-model: TPaCK<br />TechnologicalPedagogical Content knowledge (TPCK):<br />Weten dat de drie kennis-domeinen met elkaar samenhangen.<br />Weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn.<br /><ul><li>Weten hoe ICT het leren kan ondersteunen.</li></ul>Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK. Zoetermeer: Kennisnet<br />
 13. 13. TPACK-model: TPaCK<br />TechnologicalPedagogical Content knowledge (TPCK):<br />Weten dat de drie kennis-domeinen met elkaar samenhangen.<br />Weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn.<br /><ul><li>Weten hoe ICT het leren kan ondersteunen.</li></ul>Succesvol lesgeven met ict: <br />zoeken naar balans tussen kennisdomeinen TPACK-model. <br />Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK. Zoetermeer: Kennisnet<br />
 14. 14. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Doel:<br />Leren van een moderne vreemde taal.<br />Taalverwerving wordt ondersteund met een specifiek educatief software pakket.<br />
 15. 15. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />ICT-kennis: (TK):<br />Technologische kennis:<br />Kennis van software-pakket om student te kunnen begeleiden.<br />Kennis softwarepakket om leerresultaten vast te stellen.<br />
 16. 16. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Didactische kennis (PK):<br />Keuzes maken t.a.v.:<br />mate van begeleiding.<br />werkvorm/uitvoering (individueel, groepen, klassikaal).<br />mate van controle (rol docent ⇔ rol student).<br />
 17. 17. TPACK: Praktijkvoorbeeld<br />Vakinhoudelijke kennis (CK):<br />Kennis leerinhoud uit het softwarepakket.<br />Weten wat complexe inhouden zijn.<br />
 18. 18. Literatuur en Bronnen<br />Brummelhuis, A. ten. (2010). Nr. 26 Maak kennis met TPACK: Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? [online]. Available: http://redactie.kennisnet.nl/attachments/session=cloud_mmbase+2215056/Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK.pdf. [jan., 2011]. Zoetermeer: Kennisnet. <br />Koehler, M. J. & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.<br />Voogt, J.M., Fisser, P.H.G. & Tondeur, J. (2010). Wat weten we over…TPACK? Een literatuurstudie naar Technological Pedagogical Content Knowledge. [online]. Available: http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dHBhY2tubC5ubHx0cGFja25sfGd4OjM2ZjZhNzI4MjFkOGM3ZTA<br />Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: Dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek (Red.), International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 117-132). New York: Springer.<br />http://www.tpack.org/<br />http://www.tpacknl.nl/<br />

×