Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Smarter government intelligente tiltag til gavn for borgerne og virksomheder - peter lange - final - 1.0

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Recently uploaded (17)

Advertisement

Smarter government intelligente tiltag til gavn for borgerne og virksomheder - peter lange - final - 1.0

 1. 1. Smarter Cities
 2. 2. Smarter Government Intelligente tiltag til gavn for borgerne og virksomheder Peter B. Lange Executive IT-Architect, CTO Office for Public Sector IBM Europe
 3. 3. Smarter Cities Industries Public Safety Government Transportation Energy Healthcare Water Solutions – not just for the city - also for citizens and companies and… all of us Planning and Management Infrastructure Human Operations INSIGHT Transportation management Social Program Management Law enforcement and public Water management safety Educational outcomes Utility Network management Building management Citizen health and safety Asset Management Industry Partner Solutions
 4. 4. Smarter Government • Smarter Government er en strategi for den offentlige sektor om at gøre dens ydelser smartere og mere relevante for borgerne. • Den offentlige sektor kan bl.a. øge sin tilgængelighed for borgere gennem digitale medier, optimere måden hvorpå sociale ydelser anvendes, samt udnytte egne ressourcer bedre, så administrative opgaver reduceres og omsorgsopgaver kan opprioriteres. • Indlægget giver en række eksempler på, hvad den offentlige sektor kan gøre for at yde mere relevant service for brugerne, samtidig med at de sparsomme ressourcer udnyttes bedre.
 5. 5. Smarter Government i tre dimensioner Tilgængelighed Effektivitet Sammenhæng & Udsyn ”Mød borgeren hvor borgeren er” ”Skift fra kolde til varme hænder” Fra enkeltforvaltninger til én by Digitalisering & Automatisering Selvbetjening Talegenkendelse – ”Tal i sag” Intelligent Driftscenter Sociale Medier Outcome Management
 6. 6. Tilgængelighed – Hvor er vi? • Lille adoption af eksisterende selvbetjeningsløsninger • <10% af alle henvendelser sker via nettet, men med store forskelle (f.eks. Skat, EU sygesikringsbevis og flere andre) • Mange forsøg på at betjene sig selv på nettet ender alligevel med personlig kontakt • I stor udstrækning er løsninger baseret på meget simple passive blanketter • Begrænset support for mobile enheder, tavlecomputere mv • Opdelt per ordning, per myndighed • Adoption ikke kun et spørgsmål om løsningernes beskaffenhed
 7. 7. Borgernes forventninger • Assisterende • Genbrug af data • Mobile platforme • Fler-vejs kommunikation • Én indgang til sektoren • Situations- og hændelsesbestemt
 8. 8. IBM Exceptional Citizen Experience • Tilgængelig på alle platforme • Engagerende ved at være målrettet og social • Velintegreret til applikationer, indhold og processer
 9. 9. IBM Cúram Universal Access Mine Sager Kvalificering til ydelser • Standardløsning til borgerselvbetjening • Én indgang for borgeren • Udgangspunkt i borgerens behov og situation, ikke i den enkelte ordning eller afdeling • På baggrund af få spørgsmål laves en prækvalificering af relevante ordninger Livshændelser Ansøgning som borgeren kan være berettiget til • Let integration til NemID, Digital Post, KMD Sag, ESDH, blanketpakker mv
 10. 10. Effektivitet – Hvor er vi? • En digital henvendelse koster lige så mange eller flere ressourcer end en personlig henvendelse f.eks. via telefon • Dårlig kanalsammenhæng, dårlig systemsammenhæng • Lille anvendelse af automatisering • Ikke understøttet i kommunale fagsystemer • Ofte antages digitalisering at være mere end blot at fjerne papiret, men det er det i praksis sjældent
 11. 11. At fjerne papiret er ikke målet i sig selv 100% <40-85% Besparelse pr transaktion Overvågning & Synliggørelse Kundebetjening Kundebetjening Post Bagkontor Post Back Office Input & Job Management x10 Output Management Service- Service- medarbejder medarbejder Forkontor Telefon x5 Telefon <30-40% E-Mail E-Mail Selvbetjening Selvbetjening Borger Automatisering Borger Internet x1 Internet <10-20% @ @ Digital Dynamisk Kunde- og Sagsmappe Helt eller delvis Papirløs Oprindelig proces automatiseret digitaliseret proces proces Den Digitale Forretningsmodel
 12. 12. IBM Process Manager Over 300,000 processes have • Modellering, overvågning og been documented to date easily simulering af arbejdsgange er and securely in Blueworks Live mainstream 15,000+ Blueworks Live users • Udfordringen er stadig at få are being kept “in the loop” brugerne engageret og about the latest process changes impacting their domæneviden overført uden businesses tab • Beskrivelse og forbedring af Over 100 reusable templates arbejdsgange som and over 10 hours of on demand self-paced learning samarbejdsform assets have given Blueworks • Kræver værktøjer med Live business users the “license” to participate hands-on sociale egenskaber in continuous improvement
 13. 13. IBM Case Manager • En integreret arbejdsplads der binder sagsbehandlere, arbejdsgange og regler Case design Case run time Case analytics sammen • Sammenhæng på tværs Models, templates, solutions Context, 360° view, activities ° Structured, unstructured, real time, persisted • Værktøjer til ESDH, samarbejde, delegering, automatisering, overvågning, Content Collaboration Workflow Rules Events Integration Monitoring analyse og rapportering and social software and analytics • Åben platform der kan People, process, information integreres med eksisterende systemer og fremtidens nye fag- og støttesystemer
 14. 14. IBM Talegenkendelse • Sparer 25-50 procent registreringstid • Giver større medarbejdertilfredshed • Giver færre fysiske skader (nakke og skuldre) • Øget kvalitet i rapporteringen (detaljering og frekvens) • Mere ensartet kommunikation (standardiseret ordvalg og ingen stavefejl) • Mulighed for at optimere arbejdsprocesser og derved frigive tid • Kan hjælpe med større borger tilfredshed • 12 kommuner i drift og tilgængelig via SKI
 15. 15. IBM Cúram Outcome Management • Overbygning til administrative fagsystemer • Fokus på hvad udbyttet skal være som f.eks. at komme tilbage til arbejdsmarkedet, ikke pengene • Indbyggede skabeloner for ”best Definition af vurderingsmetodik Grafisk repræsentation af resultater practice” fra fag-organisationer i mange lande • Skabeloner for handleplaner og vuderingsmåder • Let udarbejdelse af handleplaner, kalendere mv • Rapportering af fremdridft Udarbejdelse af handlingsplaner Løbende rapportering af fremdrift
 16. 16. Sammenhæng & Udsyn – Hvor er vi? • Svært at skabe overblik over de performance indikatorer der betyder noget for borgere og virksomheder • Svært at skabe overblik over kommunens præstation lige nu og her • Langsom og besværlige analyser • Mange systemer i siloer • Svært at understøtte forskellige rollers behov for information
 17. 17. IBM Intelligent Operations Center • Overblik på tværs af systemer og sektorer • System af systemer • Opsamling og behandling af data fra sensorer og tekniske systemer, fagsystemer mv • Løbende overvågning og rapportering på KPIer • ”Borgmesterens cockpit” • Detektering af hændelser der skal reageres på • Automatisering af planer for fortsat drift ved ekstraordinære hændelser • Samarbejde på tværs af sektorer med chat, video mv • Rollebaseret grænseflade
 18. 18. Smarter Government i tre dimensioner Tilgængelighed Effektivitet Sammenhæng & Udsyn ”Mød borgeren hvor borgeren er” ”Skift fra kolde til varme hænder” Fra enkeltforvaltninger til én by Digitalisering & Automatisering Selvbetjening Talegenkendelse – ”Tal i sag” Intelligent Driftscenter Sociale Medier Outcome Management

×