แบบอาลักษณ์ - Peterfineart.com

42,089 views

Published on

สื่อการสอนวิชาทัศนศิลป์ : www.peterfineart.com

Published in: Education
2 Comments
38 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
42,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
188
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
38
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบอาลักษณ์ - Peterfineart.com

 1. 1. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ โดยใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาหัวสักหลาด เบอร์ 0.3 หรือ 0.5 ตามข้อความที่กาหนดให้ ลงในกระดาษขนาด A4ที่กาหนดให้ ตามทักษะประสบการณ์และความสามารถของตนเอง
 2. 2. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 2ศึกษาแนวคิด จุดประสงค์ ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาศึกษา สังเกต เทคนิควิธีการ ค้นคว้า เรียนรู้เพิ่มเติม วิธีเรียนรู้ นาทักษะการเขียนตัวอักษร ฝึกทักษะการเขียน แบบอาลักษณ์ ไปประยุกต์ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ใช้ในงานต่างๆเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะ
 3. 3. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 3 เรื่อง การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายหลักของการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ 2. สามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้ ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ หรือ เรียกว่าตัวอักษรแบบหัวบัว จะสังเกตเห็นว่าหัวตัวอักษรแต่ละตัวมีหัวเป็นวงรีคล้ายดอกบัวนั่นเอง เป็นตัวอักษรแบบคัดลายมือตัวบรรจง มีความประณีตสวยงาม สัญลักษณ์ความเป็นไทยนิยมใช้เขียนเอกสารสาคัญทางราชการ และเหมาะที่จะนาไปใช้กับงานเขียนบัตรอวยพร บัตรเชิญ เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร เป็นต้น
 4. 4. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 4ก่อนฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ปากกา สมุดปกอ่อน หรือกระดาษ A4 ที่ตีเส้นบรรทัดเรียบร้อยแล้วศึกษาขั้นตอนการฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ กันเถอะ
 5. 5. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 5 วัสดุ - อุปกรณ์ที่จาเป็นที่ใช้ในการฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ปากกาเคมี หรือปากกาหัวสักหลาด ปากกาลูกลื่นและดินสอ หรือปากกาหมึกซึม นักเรียนสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ฝึกเขียนได้ เช่น ปากกาซึ่งเส้นของปากกา มีหลายขนาด และสามารถใช้ปากกาลูกลื่นหรือดินสอมาใช้ฝึกเขียนได้ สมุดเบอร์ 2 และสมุดปกอ่อน นักเรียนสามารถนามาใช้ในการฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ นอกเหนือจากที่ฝึก เขียนในแบบฝึก
 6. 6. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 6 ขั้นตอนการฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ขั้นตอนการเริ่มต้นการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ คือมีการแบ่งกลุ่มตัวอักษรที่มีลักษณะขั้นตอนการเริ่มต้นการเขียนพยัญชนะที่คล้ายกัน เช่น ตัวอักษร ก ภ ถ หรือ ข ช ซเป็นต้น โดยมีการแบ่งกลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตัวอักษรกลุ่มแรกที่ลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ก ถ ภ ตัวอักษร ก ใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา ตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ถ ใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา ตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ภ ใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา ตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 7. 7. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 7 กลุ่มที่ 2 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มที่ 1 คือ ฎ ฏ ตัวอักษร ฎ จะใช้เส้นในการเขียน 8 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฏ จะใช้เส้นในการเขียน 8 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม กลุ่มที่ 3 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มที่ 1 - 2 คือ ฌ ญ ณ ตัวอักษร ฌ จะใช้เส้นในการเขียน 8 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 8. 8. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 8 ตัวอักษร ญ จะใช้เส้นในการเขียน 10 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ณ จะใช้เส้นในการเขียน 9 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม นักเรียนไปทากิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 1 กันเถอะ การที่จะทาให้นักเรียนเขียนตัวอักษรแบบ อาลักษณ์ให้ได้ดีนักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆ นะครับ ให้ได้ดีนั้น นักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆ นะครับ
 9. 9. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 9 กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ - อธิบายหลักการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ - สามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้ คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ของตัวอักษรกลุ่มที่ 1 คือ ก ถ ภกลุ่มตัวอักษรกลุ่มที่ 2 คือ ฎ ฏ และตัวอักษรกลุ่มที่ 3 คือ ฌ ญ ณ โดยศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนการเขียนที่กาหนดให้ โดยเขียนอย่างต่อเนื่อง
 10. 10. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 10 กลุ่มที่ 4 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ข ช ซ ตัวอักษร ข จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ช จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ซ จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 11. 11. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 11 กลุ่มที่ 5 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ค ศ ด ต ฒ ตัวอักษร ค จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ศ จะใช้เส้นในการเขียน 7 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ด จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 12. 12. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 12 ตัวอักษร ต จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฒ จะใช้เส้นในการเขียน 9 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม เราไปเริ่มกิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 2 กันเลยนะครับ
 13. 13. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 13 กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 2จุดประสงค์การเรียนรู้ - อธิบายหลักการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ - สามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้ คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ของตัวอักษรกลุ่มที่ 4 คือ ข ช ซกลุ่มตัวอักษรกลุ่มที่ 5 คือ ค ศ ด ต ฒ โดยศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนการเขียนที่กาหนดให้ โดยเขียนอย่างต่อเนื่อง
 14. 14. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 14 กลุ่มที่ 6 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ บ ป ษ ตัวอักษร บ จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ป จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ษ จะใช้เส้นในการเขียน 7 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 15. 15. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 15 กลุ่มที่ 7 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ย ผ ฝ พ ฟ ฬ ตัวอักษร ย จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ผ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ ตัวอักษร ฝ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ ตัวอักษร พ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ
 16. 16. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 16 ตัวอักษร ฟ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ ตัวอักษร ฬ จะใช้เส้นในการเขียน 7 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม กลุ่มที่ 8 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ว ร ธ ตัวอักษร ว จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 17. 17. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 17 ตัวอักษร ร จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ธ จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม กลุ่มที่ 9 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ ง ท ฑ ห ตัวอักษร ง จะใช้เส้นในการเขียน 4 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 18. 18. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 18 ตัวอักษร ท จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฑ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ห จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ
 19. 19. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 19 กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 3จุดประสงค์การเรียนรู้ - นักเรียนอธิบายหลักการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ - นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ของตัวอักษรกลุ่มที่ 6 คือ บ ป ษตัวอักษรกลุ่มที่ 7 คือ ย ผ ฝ พ ฟ ฬ ตัวอักษรกลุ่มที่ 8 คือ ว ร ธ และตัวอักษรกลุ่มที่ 9คือ ง ท ฑ ห โดยศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนการเขียนที่กาหนดให้ โดยเขียนอย่างต่อเนื่อง
 20. 20. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 20กิจกรรมเสริมทักษะที่ 3 ( ต่อ )
 21. 21. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 21 กลุ่มที่ 10 ตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ จ ฐ ฉ น ม ฆ ตัวอักษร จ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้ายดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฐ จะใช้เส้นในการเขียน 10 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฉ จะใช้เส้นในการเขียน 7 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 22. 22. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 22 ตัวอักษร น จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ ตัวอักษร ม จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ ตัวอักษร ฆ จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบน ลงล่าง และลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม
 23. 23. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 23 กลุ่มที่ 11 แบ่งตัวอักษรกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ อ ฮ ตัวอักษร อ จะใช้เส้นในการเขียน 5 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม ตัวอักษร ฮ จะใช้เส้นในการเขียน 6 เส้น โดยวิธีการลากเส้น ให้ลากจากบนลงล่างและลากจากซ้ายไปขวา และให้เขียนตามลาดับลูกศร โดยเพิ่มความเข้มเป็นขั้นตอนสุดท้าย ดังในภาพ เพิ่มความเข้ม นักเรียนต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะครับ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียน นักเรียนไปเริ่มกิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 4 กันเถอะครับ
 24. 24. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 24 กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 4จุดประสงค์การเรียนรู้ - นักเรียนอธิบายหลักการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ - นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้ คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ของตัวอักษรกลุ่มที่ 10 คือ จ ฐ ฉ น มฆ และตัวอักษรกลุ่มที่ 11 คือ อ ฮ โดยศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนการเขียนที่กาหนดให้ โดยเขียนอย่างต่อเนื่อง
 25. 25. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 25 ลาดับขั้นตอนการเขียนตัวเลข การเขียนตัวเลขตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ให้เขียนตามลาดับและทิศทางของลูกศร ลาดับขั้นตอนการเขียนสระ – วรรณยุกต์ การเขียนสระ-วรรณยุกต์ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ให้เขียนตามลาดับและทิศทางของลูกศร ภาพโดย อารมย์ อินทรประเสริฐ
 26. 26. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 26 กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้ - นักเรียนอธิบายหลักการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ได้ - นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์เบื้องต้นได้ คาชี้แจง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลข และสระ-วรรณยุกต์ ของตัวอักษรแบบอาลักษณ์โดยศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างที่แสดงขั้นตอนการเขียนที่กาหนดให้ โดยเขียนอย่างต่อเนื่อง
 27. 27. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 27กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 5 ( ต่อ )
 28. 28. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 28กิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ 5 ( ต่อ ) การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ต้องฝึกเขียนบ่อยๆจะทาให้ ผูฝึกเกิดทักษะในการเขียน และสามารถลากเส้นในการเขียนตัวอักษร ้ ให้เกิดความต่อเนื่องได้ และยังสามารถเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ที่มีตัวเอียง ซึ่งมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งได้ด้วย
 29. 29. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 29 การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ยังสามารถดัดแปลงหรือคลี่คลายให้ตัวอักษรแบบอาลักษณ์ให้มีความอ่อนช้อยหรือแตกต่างจากต้นแบบได้ดังนี้ เป็นการเขียนตัวอักษรโดยการเขียนตัวอักษรแบบหัวบัว เป็นหัวกลม
 30. 30. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 30เป็นการเขียนตัวอักษรโดยการเขียนตัวอักษรแบบหัวบัว เป็นหัวกลมและตัวอักษรเอนไปข้าง หลังและเล่นหางตัวอักษร เพื่อให้เกิดความสวยงามอ่อนช้อย
 31. 31. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 31 ผลงานตัวอย่างการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ผลงานเป็นการเขียนใบประกาศเกียรติคุณ และหน้าซองหนังสือราชการโดยใช้ ตัวอักษรแบบอาลักษณ์
 32. 32. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 32 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์คาชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ โดยใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาหัวสักหลาดเบอร์ 0.3 หรือ 0.5 ตามข้อความที่ให้ หรือข้อความอื่นๆที่นักเรียนต้องการเขียน เขียน ลงในกระดาษขนาด A4 ที่กาหนดให้ ตามทักษะประสบการณ์ที่ได้ศึกษาและเรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้ และความสามารถของตนเอง
 33. 33. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 33 บรรณานุกรมเฉลิม นาคีรักษ์ บันเทิง ชลช่วยชีพ และนลินี ณ นคร. หนังสือเรียนศิลปศึกษา รายวิชา ศ 203 – 204 ศิลปะกับชีวิต 3 - 4 สาหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2541.วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ. ออกแบบประดิษฐ์อักษร ไทย - อังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2550.วิฑูรย์ โสแก้ว. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2548.วิฑูรย์ โสแก้ว และคณะ. คู่มือครู แผนจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2548.“นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (2550) http://learners.in.th/blog/boontieng/62098
 34. 34. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 34ภาคผนวก
 35. 35. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 35 เกณฑ์การประเมินกระบวนการฝึกเสริมทักษะศิลปะ ชุดการประดิษฐ์ตัวอักษรเบื้องต้น วิชา ศ 30205 การเขียนตัวอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายการประเมิน คะแนน ตัวชี้วัด1. การปฏิบัติกิจกรรมฝึก เอาใจใส่และรับผิดชอบกิจกรรมฝึกเสริมทักษะทุกกิจกรรมเสริมทักษะตามที่กาหนด 4 ด้วยความตั้งใจ และเต็มใจที่ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะ ( 4 คะแนน ) ให้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจ และเต็มใจ 3 ที่จะปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะ ให้สาเร็จภายในเวลาที่ กาหนด เอาใจใส่กิจกรรมฝึกเสริมทักษะน้อย มีความตั้งใจที่จะ 2 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะ ไม่สม่าเสมอ ต้องมีครูคอย ควบคุมในบางครั้งให้สาเร็จภายในเวลาที่กาหนด ไม่เอาใจใส่กิจกรรมฝึกเสริมทักษะ โดยต้องมีครูดู 1 ตลอดเวลาปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะ จึงจะสาเร็จ ภายในเวลาที่กาหนด2. ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะได้ถูกต้อง คล่องแคล่วฝึกเสริมทักษะ 3 ว่องไว และได้ผลงานดี ( 3 คะแนน ) 2 มีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะไม่ถูกต้อง แต่ได้ผลงาน 1 มีการปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะไม่ถูกต้อง ไม่ได้ผลงาน3. การใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ 3 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ใช้ถูกหลักการ ถูกวิธีได้ถูกวิธี ปลอดภัย และได้ผลงานดี ( 3 คะแนน ) 2 ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ไม่ถูกหลักการ ถูกวิธี ปลอดภัยได้ผลงาน 1 ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ไม่ถูกหลักการ ไม่ถูกวิธี ไม่ได้ผลงาน
 36. 36. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 36 รายการประเมิน คะแนน ตัวชี้วัด 4. การใช้วัสดุอย่างประหยัด 3 ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างประหยัด ตามความจาเป็น ( 3 คะแนน ) 2 ใช้วัสดุ-อุปกรณ์อย่างประหยัด เป็นบางครั้ง 1 ใช้วัสดุ-อุปกรณ์ เกินความจาเป็น 5. การแก้ไขปรับปรุง 4 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะได้ผลดี ไม่มีปัญหาใดๆ ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 3 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะได้ แต่มีปัญหาและสามารถ ฝึกเสริมทักษะ แก้ไขปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ ( 4 คะแนน ) 2 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะได้ แต่มีปัญหาและสามารถ แก้ไขปัญหาได้ส่วนน้อย 1 ปฏิบัติกิจกรรมฝึกเสริมทักษะไม่ได้ มีปัญหาและไม่ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 6. การเก็บทาความสะอาด 3 ทาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ และจัดเก็บทุกครั้ง เครื่องมือ-อุปกรณ์ 2 ทาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ และจัดเก็บเป็นบางครั้ง ( 3 คะแนน ) 1 ไม่ทาความสะอาดสถานที่ เครื่องมือ โดยครูต้องเตือน ทุกครั้งเกณฑ์การตัดสิน แบ่งระดับคุณภาพ 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 14 – 20 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 7 – 14 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 1 – 6 คะแนน
 37. 37. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 37 เกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน ชุดการประดิษฐ์ตัวอักษรเบื้องต้น วิชา ศ 30205 การเขียนตัวอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายการประเมิน คะแนน ตัวชี้วัด 1. ความสมบูรณ์ของผลงาน 4 ผลงานสมบูรณ์สวยงาม ( 4 คะแนน ) 3 ผลงานสมบูรณ์เป็นส่วนมาก 2 ผลงานสมบูรณ์เป็นส่วนน้อย 1 ผลงานขาดความสมบูรณ์ 2. ความประณีต ชัดเจน 3 แสดงรายละเอียด ประณีต สมบูรณ์ ชัดเจน ( 3 คะแนน ) 2 แสดงรายละเอียด ประณีต สมบูรณ์ ชัดเจน เป็นส่วนมาก 1 ไม่แสดงรายละเอียด ไม่ประณีต ขาดความสมบูรณ์ และขาดความชัดเจน 3. ความคิดสร้างสรรค์ 3 รูปแบบมีความแปลกใหม่ ( 3 คะแนน ) 2 มีความแปลกใหม่เป็นส่วนมาก 1 มีความแปลกใหม่เป็นส่วนน้อยเกณฑ์การตัดสิน แบ่งระดับคุณภาพ 3 ระดับ ระดับ 3 ดี ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 8 – 10 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 5 – 7 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง ได้คะแนนรวมทุกรายการ ระหว่าง 1 – 4 คะแนน
 38. 38. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 38 แบบสรุปการจัดกิจกรรมฝึกเสริมทักษะศิลปะ วิชา ศ 30205 การเขียนตัวอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 2 การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ ก่อน คะแนนกิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ หลังเลขที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ เรียน 1 2 3 4 5 รวม เรียน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 39. 39. การเขียนตัวอักษรแบบอาลักษณ์ 39 ก่อน คะแนนกิจกรรมฝึกเสริมทักษะที่ หลังเลขที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ เรียน 1 2 3 4 5 รวม เรียน 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 รวม เฉลี่ย ร้อยละ

×