Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
T O F U S A NP R E S E N T A T I O N
B D C
4 1 2
นางสาวเมธินี ถินสง่า 1560303081 เลขที่ 10
นางสาวศุภธิดา มีทอง 1560312686 ...
Brand Story
Brand
Verification
เกิดจากหลงใหลในรสชาติความสดใหม่ของ
น้าเต้าหู้แท้ๆ ที่ไม่ผสมน้ามันหรือนมผง สู่การ
ริเริ่มน้า...
PRODUCT TYPE
PASTEURIZED ORGANIC SOY MILK
โทฟุซัง
พาสเจอร์ไรซ์ นมถั่วเหลืองออร์แกนิค
คันสด มาตรฐานการรับรองจาก USDA
เพื่อค...
PRODUCT
TYPE
สเตอริไลซ์ นมถั่วเหลืองออร์แกนิค
แบบขวดแก้ว มาตรฐาน การรับรองจาก USDA
- Flavour
รสออริจินอล
รสฮอกไกโด เมล่อน
...
6 แบรนด์
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1.Ohiyo ตรานางพยาบาล
- ไม่ใส่วัตถุกันเสีย
- ไม่เจือสีและกลิ่น
- นมถั่วเหลือง 100%
- ไ...
เรื่องที่แบรนด์ขาด
1.ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องรสชาติและความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เนื่องจากรสชาติ ทัง 4 นัน...
Slogan
ภาพของแบรนด์ที่เราอยากสื่อออกไป
– ท้าตัวเป็นมิตรพร้อมที่จะสุขภาพดีไปด้วยกับลูกค้า
สรรพคุณของสินค้า
1.ดื่มแล้วสุขภาพ...
Tangible
- เป็นนมถั่วเหลืองสุขภาพดี กินได้ทุกวัน
- รสชาติดี อร่อย กินง่าย
- บรรจุภัณฑ์น้าเข้าจากต่างประเทศ
- สารอาหารพร้อม...
Brand Platform
1 ปี : ลดการใช้พลาสติกในการผลิตขวด และแพ็คเก็จ
อื่นๆ จะท้าให้บางลง
3 ปี : ขยายโรงงานการผลิตในจังหวัดอื่น เพ...
T O F U S A N
Communicaton Plan
1.1 เป็น Sponcer หลักตามงานเอืออาทร
หรือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดสารอาหาร เพื่อ
เป็นการตอกย้าเรื...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tofusan finn

T O F U S A N
B D C 4 1 2
นางสาวเมธินี ถินสง่า 1560303081 เลขที่ 10
นางสาวศุภธิดา มีทอง 1560312686 เลขที่ 18
นางสาวสุชาดา ทองแถม 1560314732 เลขที่ 21
นางสาวอรอนงค์ ทองกะจ่าง 1560315168 เลขที่ 22
นายภณฉัตร พรโสภณ 1560315879 เลขที่ 23

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Tofusan finn

 1. 1. T O F U S A NP R E S E N T A T I O N B D C 4 1 2 นางสาวเมธินี ถินสง่า 1560303081 เลขที่ 10 นางสาวศุภธิดา มีทอง 1560312686 เลขที่ 18 นางสาวสุชาดา ทองแถม 1560314732 เลขที่ 21 นางสาวอรอนงค์ ทองกะจ่าง 1560315168 เลขที่ 22 นายภณฉัตร พรโสภณ 1560315879 เลขที่ 23 MEMBER
 2. 2. Brand Story Brand Verification เกิดจากหลงใหลในรสชาติความสดใหม่ของ น้าเต้าหู้แท้ๆ ที่ไม่ผสมน้ามันหรือนมผง สู่การ ริเริ่มน้าเต้าหู้บรรจุขวด ทุ่มเทวิจัยค้นคว้าสูตร โดยนักวิจัย ด้านอาหารที่เก่งที่สุดในประเทศ และผู้มีประสบการณ์ท้าเต้าหู้กว่า50ปี โดยมี เงื่อนไขคือ ต้องเป็นน้าเต้าหู้ที่ “สด สะอาด ให้รสชาติดังเดิม”ภายใต้กรรมวิธีการผลิต แบบคันสด 100% วัตถุดิบออร์แกนิก ชันเลิศ และเก็บได้นานกว่าโดยไม่ใส่สารกันเสีย เพราะถือสุขภาพของลูกค้าส้าคัญที่สุด “โทฟุ ซัง” จึงถือก้าเนิดขึนเป็นผลิตภัณฑ์น้าเต้าหู้- นมถั่วเหลือง ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมกับ รสชาติที่คุ้นเคยกลมกล่อมพอดี ทังหมดคือ ความตังใจที่อยากพัฒนาให้เป็นน้าเต้าหู้สุด พิเศษ ส่งถึงมือลูกค้าคนพิเศษจากใจจริง 1.อุดมด้วยโปรตีน ที่คนแพ้นมวัวเลี่ยงมารับ โปรตีนได้ 2. มีสารอาหารครบทัง5หมู่ 3.มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นต่อร่างกายครบ10ชนิด ที่ร่างกายดูดซึมใช้ประโยชน์ได้ทังหมด 4. ช่วยลดคลอเลสเตอรัลในเส้นเลือด 5. แหล่งรวมวิตามิน 6. บ้ารุงสมองเพิ่มความจ้า 7. น้าเต้าหู้มีแคลอรีอยู่ราว ๆ 75-200 กิโล แคลอรี และย่อยง่ายไม่มีไขมัน Tofusan เป็นนมถั่วเหลืองออร์แกนิคกรรมวิธีคันสด 100% เป็นวิธีการผลิตดังเดิมจากถั่วเหลืองคุณภาพไม่ ตัดแต่งพันธุกรรมโปรตีนสูงใกล้เคียงกับนมวัวบรรจุ กล่องเพิ่มปริมาณโปรตีนด้วยการใช้ฟองเต้าหู้สดผ่าน กระบวนการไม่ท้าให้ฟองเต้าหู้ละลายเมื่อถูกความ ร้อน เก็บไว้ได้นานไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่นมผงและ น้ามันถั่วเหลืองผ่านการฆ่าเชือแบบพาสเจอร์ไรส์ ใช้ ความร้อน 80 ° และสเตอร์ริไรส์ ใช้ความร้อน 116- 131° ดื่มได้ทังแบบร้อนและแบบเย็นและได้รับการ รับรองคุณภาพจากองค์กรด้านอาหารชันน้าระดับโลก ต่างๆ ประโยชน์ของนมถั่วเหลือง คุณสุรนาม พานิชการ คุณฤทัยรัตน์ ชีววุฒิพงศ์
 3. 3. PRODUCT TYPE PASTEURIZED ORGANIC SOY MILK โทฟุซัง พาสเจอร์ไรซ์ นมถั่วเหลืองออร์แกนิค คันสด มาตรฐานการรับรองจาก USDA เพื่อคุณค่า จากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด - Flavour รสผสมฟองเต้าหู้ รสผสมงาด้าและงาขาว รสจืด และรสหวานน้อย - Size 350 มล. 1000 มล. - Shelf life ประมาณ 15 - 18 วัน - Keep at 2-6℃
 4. 4. PRODUCT TYPE สเตอริไลซ์ นมถั่วเหลืองออร์แกนิค แบบขวดแก้ว มาตรฐาน การรับรองจาก USDA - Flavour รสออริจินอล รสฮอกไกโด เมล่อน รสชาเขียว รสช็อคโกเเลตเบลเยี่ยม รสชาไทย - Size 180 มล. - Shelf life ประมาณ 18 เดือน - Keep at เก็บในอุณหภูมิปกติ - Flavour รสออริจินอล รสสูตรหวานน้อย รสผสมเม็ดแมงลัก - Size 225 มล. 320 มล. - Shelf life ประมาณ 12 วัน - Keep at 2-6℃
 5. 5. 6 แบรนด์ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 1.Ohiyo ตรานางพยาบาล - ไม่ใส่วัตถุกันเสีย - ไม่เจือสีและกลิ่น - นมถั่วเหลือง 100% - ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง - หาซือยาก - แพ็คเกจไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด - มีมานานกว่า 60 ปี - มี 2 รส หวาน จืด - ดื่มได้ทังร้อน-เย็น 2.UFC Home Soy - มีส่วนผสมของธัญพืช มี4 รส ดังเดิม ลูกเดือย เม็ดแมงลัก งาด้า - ไม่ผสมนมผง,ไขมันวัว,วัตถุกันเสีย - แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ - ดื่มได้แบบเย็น - ไม่ Clean - ถั่วเหลืองจากแคนนาดา 100% 3.ชินโป SHIN PO - น้าเต้าหู้ผสมคอลลาเจน - หาซือได้ง่ายสะดวก หลากหลายสาขา - ไม่ใส่วัตถุกันเสีย,นมผง,เจือสีและกลิ่น - ขยะชินเล็ก (Think green) - GMP ฮาลาล - รสชาติไม่หลากหลาย - ดื่มได้ทังร้อน-เย็น 4.ฟองฟอง - ผสมฟองเต้าหู้ - มีเว็บไซค์ FACEBOOK - สาขาเยอะ - เจ - ไม่ใส่วัตถุกันเสีย,สารปรุงแต่ง - NON GMO - มีรสชาติเดียว คู่แข่งในอนาคต 5. Lactasoy - เจ้าตลาดมาหลายปี - มีหลากหลายรสชาติ หลากขนาด - หาซือง่ายสะดวก - เข้าถึงทุกเพศทุกวัย - ดื่มแบบเย็น 6.ดีน่า - ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ - มีหลากรสชาติ หาซือง่ายสะดวก - ดื่มแบบเย็น - เจ้าตลาดรองจาก Lactasoy
 6. 6. เรื่องที่แบรนด์ขาด 1.ขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องรสชาติและความแตกต่างของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เนื่องจากรสชาติ ทัง 4 นัน รสผสมฟอง เต้าหู้ รสผสมงาด้า งาขาว รสจืด และรสหวานน้อย ออกแบบมาเพื่อการรักสุขภาพอย่างเดียวเท่านัน ไม่ได้ส่งเสริมการขายเพื่อสร้าง การรับรู้เลย 2.ช่องทางการสื่อสารไปยังผู้บริโภคค่อนข้างดีแต่ยังขาดเรื่องกิจกรรมและการส่งเสริมการรักสุขภาพ เน้นแต่การขายและสรรพคุณ เป็นหลัก 1 3 2 4
 7. 7. Slogan ภาพของแบรนด์ที่เราอยากสื่อออกไป – ท้าตัวเป็นมิตรพร้อมที่จะสุขภาพดีไปด้วยกับลูกค้า สรรพคุณของสินค้า 1.ดื่มแล้วสุขภาพดี 2.รสชาติที่ดื่มง่ายได้ประโยชน์ 3.อิ่มท้อง Discoveringcore competencies 1.Valueable – สัญลักษณ์ของการรักสุขภาพเริ่มต้น ได้จากแบรนด์เรา 2.Rare – นมถั่วเหลืองที่ครบถ้วนด้านสารอาหารอีก ทังยังดื่มง่าย 3.Costly to Imitate – รสชาติและสารอาหาร 4.Nonsubstituable – สูตรการผสมฟองเต้าหู้ท้าให้ อิ่มท้องได้ง่ายขึน Brand Identity 1. Color และ LOGO ใช้สีเดิมเป็นเอกลักษณ์และจดจ้าง่าย 2. Name ยังคงชื่อเดิมไว้เนื่องจากผู้บริโภครับรู้จากชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สุดในตลาดนมถั่วเหลืองและออกไปต่างประเทศได้ง่าย คุณค่าที่ประทับใจและความหมายเด่นชัด - นมถั่วเหลืองที่ครบถ้วนด้านสารอาหารอีกทังยังดื่มง่าย Not just a taste, try it!. “เราอยากให้คุณลอง ไม่ใช่แค่เพียงรสชาติ”
 8. 8. Tangible - เป็นนมถั่วเหลืองสุขภาพดี กินได้ทุกวัน - รสชาติดี อร่อย กินง่าย - บรรจุภัณฑ์น้าเข้าจากต่างประเทศ - สารอาหารพร้อมและพอเพียงกับร่างกาย - ไม่บูดและเสียง่าย - มีบริการสั่งสินค้าออนไลน์ Intangible - คิดค้นสูตรร่วมกับผู้มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี - มี Fiber สูงที่สุดในหมวดนมถั่วเหลือง - ได้รับรางวัล SME ดีเด่นปี 2016 - Vision เราจะเป็นแบรนด์นมถั่วเหลืองสุขภาพดีที่ทุกคนเลือก - Mission สอดคลองกับแผนการตลาดว่า “เราจะเป็นนมถั่ว เหลืองที่มีคุณค่าทางสารอาหารมากที่สุด” เป็น “เป็นนมถั่ว เหลืองเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งในใจคนไทย” - Positioning สดใหม ่ใส่ใจสุขภาพ - Essense “เราจะเป็นน้านมถั่วเหลืองที่มีคุณค่าทาง สารอาหารมากที่สุด” - Promise “เราจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ให้มากที่สุด” - Personality - พิถีพิถัน - ชอบดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ - ชอบสิ่งของที่สะอาด - ประโยชน์ต่อร่างกาย - ชอบความสะดวกสบาย The Archetypes นิสัยของแบรนด์ - Innocent มีความบริสุทธิ์ มองโลกแง่ดี ดูสดใส อ่อนเยาว์ - Care giver มีความพิถีพิถัน ใส่ใจในสุขภาพ Brand PlanResources
 9. 9. Brand Platform 1 ปี : ลดการใช้พลาสติกในการผลิตขวด และแพ็คเก็จ อื่นๆ จะท้าให้บางลง 3 ปี : ขยายโรงงานการผลิตในจังหวัดอื่น เพื่อเพิ่มยอด การผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนในละแวกนันมีงานท้า : ตอกย้าการเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจ รักษาสุขภาพ จะ ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ออร์แกนิค เช่น ไอศกรีมนมถั่วเหลือง(เจ) 5 ปี : ขยายตลาดสู่ประเทศในอาเซียน ในประเทศ สิงคโปร์ เพราะคนสิงคโปร์ใส่ใจสุขภาพ การดูแลตัวเอง มากขึน Brand Channel Official Website : thetofusan.com Facebook : TOFUSAN Instagram : Tofusan T O F U S A N * สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่า GDP สูง ซึ่งจะท้าให้อัตราการซือ สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึนตามไปด้วย อีกทังประเทศสิงค์โปรยังมี คนจีนอาศัยอยู่มากกว่า 75 % ซึ่งพฤติกรรมการวัฒนธรรมการ ทานน้าเต้าหู้ของคนจีนอาจท้าให้โทฟุซังมีโอกาสในการเติบโต ธุรกิจที่สิงค์โปรได้
 10. 10. T O F U S A N Communicaton Plan 1.1 เป็น Sponcer หลักตามงานเอืออาทร หรือเด็กด้อยโอกาสที่ขาดสารอาหาร เพื่อ เป็นการตอกย้าเรื่องที่เรามีคุณค่าทาง สารอาหารที่เหมาะสมแก่รางกายเพื่อให้ สุขภาพดีขึน เช่น แคมเปญช่วยเหลือเด็ก ยากไร้ โดยแคมเปญนีจะใช้ชื่อแฮชแท็กว่า #TofusanDonate 1.2 จัดแคมเปญกินเพื่อลดน้าหนักและ สุขภาพดีโดยการติดตามยอดลดน้าหนัก จากเว็ปไซต์ของเราเพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง fact ต่างๆจากเว็ปไซต์ได้ 1.3 ร่วมมือกับแบรนด์ขนมปังออร์แกนิค (Cubic) จัดแคมเปญลดราคาเมื่อซือคู่กับ โทฟุซัง แบรนด์เริ่มต้นแบบ Startup จากการขายน้าเต้าหู้ทั่วไป เป้าหมายแรกคือให้ คนที่ชอบดื่มน้าเต้าหู้รถเข็น มาซือเราดึงดูดให้คนที่ซือรถเข็นหันมากินโทฟุซัง แทนเพราะสูตรและคุณภาพเรามีมากกว่าและรสชาติดีจึงต้อง "สร้างการรับรู้ ให้คนไทยทุกคนได้ลองชิม โทฟุซังให้ได้ทุกคน”

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • NanaL5

  Jun. 9, 2018

T O F U S A N B D C 4 1 2 นางสาวเมธินี ถินสง่า 1560303081 เลขที่ 10 นางสาวศุภธิดา มีทอง 1560312686 เลขที่ 18 นางสาวสุชาดา ทองแถม 1560314732 เลขที่ 21 นางสาวอรอนงค์ ทองกะจ่าง 1560315168 เลขที่ 22 นายภณฉัตร พรโสภณ 1560315879 เลขที่ 23

Views

Total views

1,814

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×