Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Правила слепог куцањаТастатура се састпји пд:  1. Велике тастатуре са словима и бројевима  2. Мале нумеричке тастатуре с...
Знак за затварање навода и затворена заграда куцају се непосредно иза   последњег слова у тексту, а евентуални размак ил...
## Omnia mea mekum porto. Sve svoje nosim sa sobom.   ## Repetitio est mater studiorum. Ponavljanje je majka učenja.  ...
StrepnjaNe, nemoj mi prići! Hoću izdalekada volim i želim oka tvoja dva.Jer sreća je lepa samo dok se čeka,dok od sebe sam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravila slepog kucanja

2,057 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pravila slepog kucanja

 1. 1. Правила слепог куцањаТастатура се састпји пд: 1. Велике тастатуре са словима и бројевима 2. Мале нумеричке тастатуре са бројевима и знацима за аритметичке операције 3. Тастатуре за едитовање 4. Функцијских типкиВелика тастатура састпји се из 4 реда.Други ред пдпздп назива се основни ред, а на оему се налазе основнаслова.!!!!!!ПБЈАСНИТИ ППЛПЖАЈ РУКУ НА ПСНПВНПМ РЕДУ.ПСНПВНА ПРАВИЛА ПИСАОА ТЕКСТА У WORD -u:!!!!!!!!!!!!!!!!Oва правила биће ппстављена на раднпј ппвршини свакпграчунара. 1. Знакови интерпункције (.,:;!?) куцају се непосредно иза последњег слова у речи а иза њих се куца један размак. 2. На крају пасуса , иза знака интерпункције не треба куцати размак него знак за нови ред, Enter. Пасус не сме да почне размаком. 3. Између две речи куца се искључиво један размак. 4. Пре отворених наводника и отворене заграде куца се размак, а непосредно иза куца се текст који је под наводницима тј. у загради.
 2. 2. Знак за затварање навода и затворена заграда куцају се непосредно иза последњег слова у тексту, а евентуални размак или знак интерпункције који се односи на целу реченицу уноси се непосредно иза наводника или заграде. 5. Аритметички знакови (+-/*x=) увек се куцају као самосталне речи. Изузетак је двотачка која се користи у функцији размере. 6. Проценат и промил куцају се без размака. 7. Мерне ознаке увек се куцају као самосталне речи. 8. Нумерички запис датума: дан.месец.година. 9. Децимални бројеви се куцају са зарезом као знаком за раздвајање целог и децималног дела без размака. Тачка се може користити за раздвајање класа. 10.Латинично слово ђ никада не треба куцати као дј - КАЗАТИ НЕШТО О ПРОГРАМУ СЛОВО – програму за учење слепог куцањаБЕЖБА!!!!!!!!!!!!!!!!Oва вежба биће ппстављена на раднпј ппвршини свакпграчунара. 1. Усвојити и увежбати креирање и унос текста у Microsoft Office Word кроз израду вежбе. 1)У свом фолдеру у DOC/TEXT креирати нови документ: клик на File/New/Microsoft Word Document , унети име V42Citati и потврдити. 2)Двокликом отворити документ V42Citati ,унети следећи садржај: ## Cogito, ergo sum. Mislim, dakle postojim. ## Faber est suae quisque fortunae. Svako je kovač svoje sreće. ## Imperare sibi maximum imperum est. Vladati sobom najveћa je vlast. ## Non scholae, sed vitae discimus. Ne učimo za školu, veћ za život.
 3. 3. ## Omnia mea mekum porto. Sve svoje nosim sa sobom. ## Repetitio est mater studiorum. Ponavljanje je majka učenja. ## Sapere aude. Misli svojom glavom. ## Sciencia ipsa potencia est. Znanje je moć. ## Veni, vidi, vici. Dođoh, videh, pobedih. ## Lupus in fibula. Mi o vuku, a vuk na vrata. ## Si vis amari , ama! Ako želiš da budeš voljen, VOLI! 3) Сачувати на клик на File/ Save . Затворити.Ппнпвити украткп пснпвна правила приликпм куцаоа текста у Word-u.Домаћи рад!!!!!!!!!!Садржај пве вежбе ће бити дпступан и путем Интернета. 1. Детаљно проучити лекцију. Скренути пажњу ученицима да сва наведена правила и увежбају. 2. 1)У свом фолдеру у DOC/TEXT креирати нови документ: клик на File/New/Microsoft Word Document , унети име V43 Desanka Maksimović и потврдити. 2)Двокликом отворити документ V43 Desanka Maksimović, и унети следећи садржај:
 4. 4. StrepnjaNe, nemoj mi prići! Hoću izdalekada volim i želim oka tvoja dva.Jer sreća je lepa samo dok se čeka,dok od sebe samo nagoveštaj da.Ne, nemoj mi prići! Ima više dražiova slatka strepnja, čekanje i stra.Sve je mnogo lepše donde dok se traži,o čemu se samo tek po slutnji zna.Ne, nemoj mi prići! Našto to, i čemu?Izdaleka samo sve ko zvezda sja;izdaleka samo divimo se svemu.Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

×