Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018

Download to read offline

Katsaus verkkokauppajärjestelmien markkinaan, ja miten eri järjestelmät palvelevat erilaisia verkkokauppakonsepteja. Mainittuja järjestelmiä mm. Magento, WooCommerce, Shopify, SAP hybris, IBM Commerce, Episerver Commerce, Sitecore Commerce, Drupal Commerce, MyCashflow, Vilkas, React, Liferay.

Katsaus verkkokauppajärjestelmien markkinaan, ja miten eri järjestelmät palvelevat erilaisia verkkokauppakonsepteja. Mainittuja järjestelmiä mm. Magento, WooCommerce, Shopify, SAP hybris, IBM Commerce, Episerver Commerce, Sitecore Commerce, Drupal Commerce, MyCashflow, Vilkas, React, Liferay.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018

 1. 1. Tolvanen Perttu, North Patrol / 2018 Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018 Markkinakatsaustoukokuussa2018
 2. 2. 2 North Patrol – digitaalisten palveluiden uudistamisen asiantuntija
 3. 3. Agendalla 3 1. OSA1: Verkkokauppa ilmiönä ja alueena – Verkkokaupan trendit ja viime vuosien muutokset – Erilaiset webin teknologiat / alustat verkkopalveluille 2. OSA 2: Konseptit ja järjestelmät käytännössä – Kolme tyypillisintä konseptia – Järjestelmämarkkina Suomessa – Ennustuksia: Mihin suuntaan markkina on kehittymässä?
 4. 4. 4 OSA1: Verkkokauppa alueena ja järjestelmät osana webin teknologiakirjoa
 5. 5. Verkkosivustojen ja verkkokauppojen välinen raja-aita sumenee ja jopa katoaa monissa palveluissa. Verkkokauppa voi olla konseptin kärki tai se voi olla vain yksi ominaisuus muiden joukossa (ominaisuus joka voi ollaläsnä vain joissain palvelun osioissa). 5
 6. 6. Sisältöjä tuotetaan ja toiminnallisuuksia lisätään (esim. tuotekonfiguraattoreita) yhä enemmän, koska hakukoneissa pitää löytyä, sosiaalisessa mediassa pitää olla jaettavaa ja asiakkaita pitää auttaa ostoprosessissa jotta kynnys ostopäätöksen tekemiseen ylittyy. Monella alueella verkkokaupan laadukas toimivuus tai helppo ostaminen ei enää riitä kilpailueduksi, pitää olla myös päätöstä helpottavia sisältöjä ja pitää olla tuotteen/palvelun käytön tukea.6
 7. 7. 7 … jopa jälleenmyyjät pyrkivät laajentamaan sivustojaan paremmilla sisällöillä, arvosteluilla ym. lisätoiminnoilla.
 8. 8. 8 Omia tuotteita markkinoiville ja myyville tahoille rikkaiden sisältöjen merkitys on ollut jo pitkään itsestäänselvää.
 9. 9. 9 Yhä useammin on vaikea erottaa missä markkinointisivusto loppuu ja verkkokauppa alkaa. Kaikki on yhtä suurta kokonaisuutta.
 10. 10. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy10 Etenkin B2B-verkkokaupoissa kirjautumisen jälkeen kauppa kohdentuu erittäin voimakkaasti, eikä enää voi puhua samasta kaupasta kaikille.
 11. 11. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy11 Jopa B2B-tilauskanavien sisälle rakennetaan sisältöjä, jotta ostokokemuksesta saataisiin parempi ja asiakas osaisi tehdä valintoja itsenäisesti ja jopa inspiroitua uusista tuotteista.
 12. 12. 12 Webin teknologiakentän (kasvava) kirjo
 13. 13. Webin teknologiat / alustat palveluille 13 Täysin palveluna tarjottavat työkalut Vahvat tuotteet, joilla ekosysteemi ympärillään Monikäyttöiset alustaratkaisut ”Frameworkit” ja ohjelmointikielet räätälinä tehtäville sovelluksille … jotka North Patrolille tulevat eniten vastaan asiakasprojekteissa (Suomi 90%, Ruotsi ja muut pohjoismaat 10%).
 14. 14. Täysin palveluna tarjottavat täsmäpalvelut ja –työkalut kasvavat tasaisesti, ja näiden integroiminen osaksi omia palveluita helpottuu (koska rajapinnat, koska valmiit rajapintavälittäjät, kuten Zapier/Flashnode, jne.). 14
 15. 15. ... mutta samalla kasvaa myös räätälöityjen digipalveluiden markkina, koska jos taustajärjestelmät ovat olemassa (esim. ERP, CRM, PIM, jne.), niin täysin räätälöity palvelukerros käyttäjille voi olla järkevin malli. Monet verkkokauppajärjestelmät (Magento, WooCommerce, Shopify) ovat yleensä tarpeellisimpia tilanteissa, joissa taustajärjestelmät eivät syystä tai toisesta ole kovin kykeneviä verkkokaupan pyörittämiseen, joten tarvitaan monipuolinen verkkokauppajärjestelmä. Jos taas taustajärjestelmät ovat hyviä, niinei välttämättä tarvita verkkokauppajärjestelmää.15
 16. 16. 16 Esim. Lumon vuokra- asuntojen verkkokauppa on räätälöity toteutus, koska VVO:n (nyk. Kojamo) taustajärjestelmät hoitavat kaikki kaupankäynnin kannalta olennaiset tehtävät. Uutena järjestelmänä otettiin käyttöön vain Contentful sisältöpalasten hallintaan.
 17. 17. Webin teknologiat / alustat palveluille Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustalla sisällönhallintajärjestelmä &+ muita järjestelmiä Kohtuullisen yleiskäyttöiset web- alustat, joissa jonkin verran markkinointityökaluja mukana Erittäin yleiskäyttöiset web- alustat, jotka sisältävät sisällönhallintajärjestelmän Myyntialustat / verkkokauppa-alustat Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustajärjestelminä liiketoimintajärjestelmiä Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat joissa mukana digimarkkinointi- ja myyntityökaluja Erikoistuneet digimarkkinoinnin ja myynnin työkalut
 18. 18. Verkkokauppojen teknologiavaihtoehdo Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustalla sisällönhallintajärjestelmä &+ muita järjestelmiä Kohtuullisen yleiskäyttöiset web- alustat, joissa jonkin verran markkinointityökaluja mukana Erittäin yleiskäyttöiset web- alustat, jotka sisältävät sisällönhallintajärjestelmän Myyntialustat / verkkokauppa-alustat Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustajärjestelminä liiketoimintajärjestelmiä Erikoistuneet digimarkkinoinnin ja myynnin työkalut Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat joissa mukana digimarkkinointi- ja myyntityökaluja
 19. 19. 19 Moni verkkokauppa voi olla myös kaupankäyntilogiikkojensa osalta niin monimutkainen, että verkkokauppajärjestelmilläkin voi olla vaikeuksia. Esim. autokauppa, jossa vaihtoauton hinnoittelu, valtava lisävarusteiden määrä (joihin liittyy sopivuussäännöstöä) ja toimitukseen liittyvät lisäpalvelut voivat olla raskaallekin verkkokauppajärjestelmälle vaativa kokonaisuus (tässä tapauksessa Magentolle).
 20. 20. 20 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. Digitaalisten tuotteiden kohdalla tuotteen ostaminen ja kulutus saattavat myös olla täysin sidoksissa toisiinsa, jolloin verkkokauppa ei ole vain myyntikanava, vaan myös koko palvelu (kuten Long Playn tapauksessa joka rakentuu hyvin pitkälle heille räätälöidyn Drupalin varaan).
 21. 21. 21 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. … ja yhä useammalla fyysisellä tuotteellakin on digitaalinen ulottuvuutensa, joka edellyttää monipuolisen ”oma tili”- tyyppisen ratkaisun toteutusta – ja tässä palvelussa on usein loogista olla myös ”upotettu verkkokauppa”.
 22. 22. ”Verkkokauppa” onkin yksi monimuotoisin digipalveluiden alue, koska se voi eri yhteyksissä tarkoittaa hyvin erilaisia palveluja. Esim. ostoprosessin vaiheen mukaan voidaan puhua ”näyteikkunoista”, ”ostamisputkesta” ja ”omasta tilistä”, jotka ovat kaikki toiminnallisesti hyvin erilaisia osa- alueita. 22
 23. 23. Näyteikkuna / esittelytaso Ostamisprosessitaso, eli tuotteen varsinainen valinta, lunastaminen, maksaminen ja vastaanottaminen Palaavan/nykyisen asiakkaan hyvä palvelu tarjoamalla ostohistoriat, manuaalit, ladattavat päivitykset jne. Tuotteen kanssa eläminen, sisältöjen/palveluiden kuluttaminen Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Laajennuksien ym. lisäosien myynti, tai digitaalinen ”app store”
 24. 24. 24 OSA2: Verkkokauppojen konseptit ja järjestelmät käytännössä
 25. 25. 25 Kolme tyypillisintä verkkokauppakonseptia (+1)
 26. 26. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita Fyysisten tuotteiden myynti verkossa hallitsee edelleen verkkokauppakeskustelua, vaikka tämä on vain yksi kategoria. Tyypillisesti tässä kategoriassa on erilaisia jälleenmyyjiä, jotka myyvät hankkimiaan tuotteita eteenpäin kuluttajille. Tässä kategoriassa korostuvat digimarkkinointi, logistiikka ja ylipäätään operatiivinen tehokkuus kaupan pyörittämisessä.
 27. 27. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” Sisältöpainotteiset kaupat ovat tyypillisesti valmistajien omia kauppoja, joilla valmistajat pyrkivät lisäämään omaa myyntiään ja rakentamaan suoria suhteita ostajiin. Joskus omalla myyntikanavalla myös tuetaan jälleenmyyjien toimintaa, joskus kyse on täysin kilpailevasta kanavasta. Valmistajien omissa kaupoissa korostuvat sisällöt, brändin esittely ja ylipäätään ”elämyksellisyys”. Joskus näiden kauppojen päätarkoitus voi olla vain jälkimarkkinointikin tai lisäpalveluiden myynti.
 28. 28. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Tilauskanavat ovat aivan omanlaisensa verkkokaupan muoto. Tyypillisesti näiden kohdalla ei puhuta fyysisistä tuotteista ollenkaan, tai tuotteita ei ainakaan lähetellä minnekään (esim. autojen vuokraus, mökkien vuokraus). Näiden kohdalla integraatiot muihin järjestelmiin korostuvat, ja usein nämä myös tehdään jopa täysin räätälinä.
 29. 29. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Ja sitten kun hankkeessa yhdistyy useampia osa-alueita, niin ollaan laaja- alaisten hankkeiden alueella, jota myös ”rosvosektoriksi” kutsutaan  Moni organisaatio etenee tälle alueelle vaihe vaiheelta. Joskus kehitys alkaa tilauskanavista, joskus tuotteista. Tyypillistä on, että lopulta kokonaisuudessa on kyse tuotteista, lisäpalveluista, sisältöjen tarjoamisesta ja monesta muustakin.
 30. 30. 30 Verkkokauppajärjestelmien markkina Suomessa 2018
 31. 31. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat 3) Tilauskanavat Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
 32. 32. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat 3) Tilauskanavat Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
 33. 33. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä
 34. 34. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä
 35. 35. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa
 36. 36. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa
 37. 37. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 38. 38. 1) (Pienten) tuotekauppojen järjestelmät • Pienten tuotekauppojen toteutukset ovat yleensä kohtuullisen suoraviivaisia valmistuotteiden avulla pystytettäviä verkkokauppoja. • Nousevin haastaja on WordPressin WooCommerce, jonka käyttö kasvaa WordPressin yleistymisen myötä erittäin kovaa tällä hetkellä. • Maailmanlaajuisesti Magento ylivoimaisesti isoin peluri, jonka ympärillä myös merkittävä ekosysteemi (lisäosat, valmisteemat, kumppanit, palveluntarjoajajat). Uusi Magento2 kuitenkin vie Magentoa ison askeleen raskaampaan sarjaan, joten markkinaan syntyy uutta tilaa, jota etenkin WooCommerce kaappaa. • Pienikin, laadukas WordPress+WooCommerce-toteutus maksaa vähintään 15 000 euroa yleensä, joten aivan pienimmille pk-yrityksille se ei ole vaihtoehto. WooCommerce myös pyrkii markkinassa ylöspäin. • Kansainvälisten tuotteiden leviäminen Suomeen (kuten Shopify, Squarespace, WordPress.com) on hidasta, koska Suomi ei ole kovin kiinnostava markkina. Tilanne voi kuitenkin muuttua helposti, etenkin koska digitoimistot käyttävät mieluummin kv-työkaluja kuin kotimaisia työkaluja. • Etenkin Shopify on kasvattanut suosiota viimeisen vuoden-parin aikana, ja todennäköisesti nimenomaan Shopify tulee haastamaan Vilkaksen ja MyCashFlowin kaikkein koviten tulevina vuosina. Nyt on jo markkinassa Shopifyyn erikoistuneita toimistoja, kuten Woolman.
 39. 39. 1) (Isojen) tuotekauppojen järjestelmät • Isojen tuotekauppojen kohdalla yleensä kilpailevat Magento ja hybris. Jonkun verran isoja kauppoja on myös IBM Commercen päällä. Viime aikoina myös WooCommercella on tehty kohtuullisen isojakin kauppoja (kymmeniä tuhansia tuotteita). • Magento on lukumääräisesti varmasti johtava isojen tuotekauppojen alusta, mutta liikevaihdollisesti esim. hybris lienee suurempi, koska isot konsernit käyttävät paljon hybristä (koska SAP) ja hybris myös soveltuu hyvin tuotekatalogityyppiseen myyntiin. Hybriksen lisenssihinnat kuitenkin nousseet koko ajan, ja tämäkin vahvistanut Magenton asemaa. • IBM Commerce on vaikeassa asemassa Suomessa. Jopa Solteq on perustanut Magento-liiketoiminnan. Uusia Magento-integraattoreita on myös tullut lyhyessä ajassa runsaasti lisää. • Intershop on myös Suomessa käytössä, mutta Intershopin markkina- asema on kohtuullisen haasva, vaikka onkin ”kevyempi hybris”. Esim. alko.fi verkkokauppatoiminnot nojaavat Intershoppiin. • WooCommercea voi pitää tämän genren ( lähes ainoana) haastajana, koska silläkin tehdään yhä isompia kauppoja koko ajan. Verrattuna Magento 2:seen, WooCommerce on kuitenkin paljon yksinkertaisempi ja kevyempi ratkaisu. • Suomessa myös Episerverin Commercella on tehty tuotekauppoja (esim. vepsalainen.fi), mutta ei kovin paljoa.
 40. 40. • Sisältöpainotteiset ”brand storet” tai ”concept storet” (mitä termiä nyt haluaa käyttää) tehdään yleensä julkaisujärjestelmien päälle. • Nämä ovat yleensä melko laajoja sivustoja, joissa ostaminen vain yksi osa kokonaisuutta – ja ostaminen saattaa olla mahdollista vain joillakin markkina-alueilla. • WordPress valtaa tällä alueella markkinaa voimakkaasti, koska jo 50 000 euron budjetilla saa WP:llä paljon aikaiseksi (kun taas Drupal, Episerver, Magento vaativat lähes aina yli 100 000 euron investoinnin). • Isommissa kokonaisuuksissa (useita eri kieliä, useita eri maita, vaativia bundletuksia, vaativia integraatioita, personointitoiminnallisuuksia, digimarkkinointikyvykkyyksiä) raskaammat julkaisujärjestelmät silti hallitsevat (Episerver, Sitecore, Drupal). Tyypilliset projektit 150 000 – 300 000 euroa. 2) Sisältöpainotteisten tuotekauppojen järjestelmät
 41. 41. 3) Tilauskanavien järjestelmät • Tilauskanavia tehdään kaikkein eniten täysin räätälinä ja jonkin verran joidenkin portaalialustojen päälle (esim. Liferay) - joskus myös julkaisujärjestelmien päälle, jos esim. personointi ja digimarkkinointi ovat tärkeitä (esim. Episerver, Drupal). • Jos näiden kohdalla käytetään verkkokauppajärjestelmiä, niin yleensä asiakkaalle näkyvä ”frontti” on tehty täysin räätälinä (esim. hybriksen tapauksessa). • Yleensä alkaen 200 000 euroa, mutta usein paljon enemmänkin • Suomessa hyvin vähän verkkokauppaan erikoistuneita räätälitoteuttajia – Kokemusta kyllä löytyy mm. Solitalta, SC5:ltä, Reaktorilta, Futuricelta ja monilta muilta, esim. Futurice perustanut näihin keskittyneen Columbia Roadin tytäryhtiöksi. – Liferayn valintaa voi puoltaa myös laaja kumppanikenttä, jossa etenkin isoja IT-taloja mukana – Drupal ja Episerver –kumppaneita on myös runsaasti, mutta Commerce-tuotteiden osaajia vain muutamia
 42. 42. 4) Laaja-alaisten verkkokauppahankkeiden järjestelmät • Raskaan sarjan alustat/platformit: IBM, SAP hybris, (Oracle) • Tyypillisesti miljoonien eurojen kokonaishankkeita, joissa asiakkaille näkyvä verkkokauppa vain jäävuoren huippu • Sisältävät kokonaisuuksina paljon muutakin kuin verkkokaupan hallintaan liittyviä kyvykkyyksiä – ja itse asiassa voivat olla jopa varsin heikkoja/huonoja itse verkkokauppakokemuksen hallinnassa (esim. hybris, jonka perusmalli on hyvin katalogivetoinen ja siksi moni päätyy tekemään räätälinä frontin). • Todella isot kokonaisuudet ovatkin usein yhdistelmiä useita eri malleja, ja fronttikerros voi olla myös täysin räätälöity, vaikka takana olisikin raskas verkkokauppajärjestelmä (kuten hybris). Frontissa voi olla myös julkaisujärjestelmä joissain osin. • Suomessa kumppanitarjonta erittäin keskittynyttä – Smilehouse isoin hybris-kumppani (nykyisin osa Tietoa) – Descom isoin IBM-kumppani (nykyisin osa Solteqia) – Hybris-osaamista jonkin verran myös SAP-integraattoreilla ja isoilla IT-taloilla, esim. Bilot, Accenture Todella isot verkkokauppahankkeet ovat yleensä ”arkkitehtuuriharjoituksia”, joissa mikään yksittäinen järjestelmä ei ole pääosassa, vaan kyse on siitä miten saadaan useasta eri järjestelmästä koostuva kokonaisuus toimimaan järkevästi yhteen. Usein kyse on yhtälailla tuotetietojen hallinnasta, varastojen hallinnasta ja logistiikasta kuin asiakkaalle näkyvästä verkkokaupasta.
 43. 43. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 44. 44. 1)ShopifykasvaaSuomessajahaastaakotimaiset verkkokauppajärjestelmätaivanpienimmissäkaupoissa(muutamien tuhansieneurojenbudjeteillatehtävät). 2)WordPressinWooCommercevaltaaalaaastettavakavammissa kaupoissa,joidenpystytysbudjetitovatjokymmeniätuhansiaeurojajajoilla tehdäänmerkittävääliikevaihtoa.WooCommercellavarmastimyös korvataanMagento1-kauppoja,jotkaovatpakkopäivityksenedessä. WooCommercenkasvullaonkuitenkinrajansa,koskaseeipystykovin vaativiinkauppoihin(esim.asiakaskohtaisethinnoittelut,monimutkaiset tuoteyhdistelmät,B2B-verkkokauppojenvaatimukset). 3)Magento2kasvaaeuromääräisestimitattunavaltavastitulevinavuosina, koskasevaltaaalaaIBM:ltä,Oracleltaym.mammuteilta.Magento2:sen kasvuahidastaneelähinnäosaavienintegraattoreidenrajallinenmääräsekä pystytysprojektienkalleus(puhutaansadoistatuhansistaeuroistayleensä). 4)Täysinräätälinätehtävättilauskanava-tyyppisetverkkokaupatmyös kasvavat,koskamonellaalueellavalmiitverkkokauppajärjestelmäteivät tarjoakovinpaljonetuja(josasiakkaantaustajärjestelmätovatkunnossa),ja kampanjointiym. myynnintuki voidaantehdämuillakinjärjestelmillä (täsmätyökaluillataiesim.julkaisujärjestelmillä). 44
 45. 45. Perttu Tolvanen KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelu- ja verkkokauppakonseptien ja web-teknologioiden asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita web- teknologioiden ja –tuotteiden valinnassa sekä sopivimpien toteuttajakumppaneiden löytämisessä. Pertulla on yli kymmenen vuoden kokemus web- ja intranet- projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Perttu on urallaan toiminut mm. tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina suuressa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web- aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja North Patrolin Web- ostajan opas -blogissa. linkedin.com/in/perttutolvanen 45
 46. 46. web-ostajanopas.fi & vierityspalkki.fi 46 Viisautta vaativiin verkkopalvelu- ja verkkokauppahankkeisiin

Editor's Notes

 • P

×