Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018

Perttu Tolvanen
Perttu TolvanenWeb & CMS Expert, Partner at North Patrol
Tolvanen Perttu, North Patrol / 2018
Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018
Markkinakatsaustoukokuussa2018
2
North Patrol
– digitaalisten palveluiden uudistamisen
asiantuntija
Agendalla
3
1. OSA1: Verkkokauppa ilmiönä ja alueena
– Verkkokaupan trendit ja viime vuosien
muutokset
– Erilaiset webin teknologiat / alustat
verkkopalveluille
2. OSA 2: Konseptit ja järjestelmät
käytännössä
– Kolme tyypillisintä konseptia
– Järjestelmämarkkina Suomessa
– Ennustuksia: Mihin suuntaan markkina on
kehittymässä?
4
OSA1: Verkkokauppa alueena ja
järjestelmät osana webin
teknologiakirjoa
Verkkosivustojen ja
verkkokauppojen välinen raja-aita
sumenee ja jopa katoaa monissa
palveluissa.
Verkkokauppa voi olla konseptin
kärki tai se voi olla vain yksi
ominaisuus muiden joukossa
(ominaisuus joka voi ollaläsnä vain joissain palvelun
osioissa).
5
Sisältöjä tuotetaan ja
toiminnallisuuksia lisätään (esim.
tuotekonfiguraattoreita) yhä enemmän,
koska hakukoneissa pitää löytyä,
sosiaalisessa mediassa pitää olla
jaettavaa ja asiakkaita pitää auttaa
ostoprosessissa jotta kynnys
ostopäätöksen tekemiseen ylittyy.
Monella alueella verkkokaupan
laadukas toimivuus tai helppo
ostaminen ei enää riitä kilpailueduksi,
pitää olla myös päätöstä helpottavia
sisältöjä ja pitää olla tuotteen/palvelun
käytön tukea.6
7
… jopa jälleenmyyjät pyrkivät
laajentamaan sivustojaan
paremmilla sisällöillä,
arvosteluilla ym.
lisätoiminnoilla.
8
Omia tuotteita markkinoiville
ja myyville tahoille rikkaiden
sisältöjen merkitys on ollut jo
pitkään itsestäänselvää.
9
Yhä useammin on vaikea
erottaa missä
markkinointisivusto loppuu ja
verkkokauppa alkaa. Kaikki on
yhtä suurta kokonaisuutta.
• Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about
consumption & device information
North Patrol Oy10
Etenkin B2B-verkkokaupoissa
kirjautumisen jälkeen kauppa
kohdentuu erittäin
voimakkaasti, eikä enää voi
puhua samasta kaupasta
kaikille.
• Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about
consumption & device information
North Patrol Oy11
Jopa B2B-tilauskanavien
sisälle rakennetaan sisältöjä,
jotta ostokokemuksesta
saataisiin parempi ja asiakas
osaisi tehdä valintoja
itsenäisesti ja jopa inspiroitua
uusista tuotteista.
12
Webin teknologiakentän
(kasvava) kirjo
Webin teknologiat / alustat palveluille
13
Täysin palveluna
tarjottavat työkalut
Vahvat tuotteet,
joilla ekosysteemi
ympärillään
Monikäyttöiset
alustaratkaisut
”Frameworkit” ja
ohjelmointikielet räätälinä
tehtäville sovelluksille
… jotka North Patrolille tulevat eniten vastaan asiakasprojekteissa
(Suomi 90%, Ruotsi ja muut pohjoismaat 10%).
Täysin palveluna tarjottavat
täsmäpalvelut ja –työkalut
kasvavat tasaisesti, ja näiden
integroiminen osaksi omia
palveluita helpottuu
(koska rajapinnat, koska valmiit
rajapintavälittäjät, kuten Zapier/Flashnode,
jne.).
14
... mutta samalla kasvaa myös
räätälöityjen digipalveluiden
markkina, koska jos
taustajärjestelmät ovat olemassa
(esim. ERP, CRM, PIM, jne.), niin
täysin räätälöity palvelukerros
käyttäjille voi olla järkevin malli.
Monet verkkokauppajärjestelmät (Magento,
WooCommerce, Shopify) ovat yleensä tarpeellisimpia
tilanteissa, joissa taustajärjestelmät eivät syystä tai
toisesta ole kovin kykeneviä verkkokaupan
pyörittämiseen, joten tarvitaan monipuolinen
verkkokauppajärjestelmä. Jos taas taustajärjestelmät
ovat hyviä, niinei välttämättä tarvita
verkkokauppajärjestelmää.15
16
Esim. Lumon vuokra-
asuntojen verkkokauppa on
räätälöity toteutus, koska
VVO:n (nyk. Kojamo)
taustajärjestelmät hoitavat
kaikki kaupankäynnin
kannalta olennaiset tehtävät.
Uutena järjestelmänä otettiin
käyttöön vain Contentful
sisältöpalasten hallintaan.
Webin teknologiat / alustat
palveluille
Räätälöidyt sovellukset ja
”fronttikerrokset”, joiden taustalla
sisällönhallintajärjestelmä &+ muita
järjestelmiä
Kohtuullisen yleiskäyttöiset web-
alustat, joissa jonkin verran
markkinointityökaluja mukana
Erittäin yleiskäyttöiset web-
alustat, jotka sisältävät
sisällönhallintajärjestelmän
Myyntialustat
/ verkkokauppa-alustat
Räätälöidyt sovellukset ja
”fronttikerrokset”, joiden
taustajärjestelminä
liiketoimintajärjestelmiä
Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat
joissa mukana digimarkkinointi- ja
myyntityökaluja
Erikoistuneet
digimarkkinoinnin ja myynnin
työkalut
Verkkokauppojen
teknologiavaihtoehdo
Räätälöidyt sovellukset ja
”fronttikerrokset”, joiden taustalla
sisällönhallintajärjestelmä &+ muita
järjestelmiä
Kohtuullisen yleiskäyttöiset web-
alustat, joissa jonkin verran
markkinointityökaluja mukana
Erittäin yleiskäyttöiset web-
alustat, jotka sisältävät
sisällönhallintajärjestelmän
Myyntialustat
/ verkkokauppa-alustat
Räätälöidyt sovellukset ja
”fronttikerrokset”, joiden
taustajärjestelminä
liiketoimintajärjestelmiä
Erikoistuneet
digimarkkinoinnin ja myynnin
työkalut
Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat
joissa mukana digimarkkinointi- ja
myyntityökaluja
19
Moni verkkokauppa voi olla
myös kaupankäyntilogiikkojensa
osalta niin monimutkainen, että
verkkokauppajärjestelmilläkin
voi olla vaikeuksia. Esim.
autokauppa, jossa vaihtoauton
hinnoittelu, valtava
lisävarusteiden määrä (joihin
liittyy sopivuussäännöstöä) ja
toimitukseen liittyvät
lisäpalvelut voivat olla
raskaallekin
verkkokauppajärjestelmälle
vaativa kokonaisuus (tässä
tapauksessa Magentolle).
20
My Suunto case, jossa erillinen
extranet, jossa softan latausta ja
lisäpalveluita, eli rakennetaan
vahvaa yhteyttä asiakkaaseen.
Digitaalisten tuotteiden
kohdalla tuotteen ostaminen
ja kulutus saattavat myös olla
täysin sidoksissa toisiinsa,
jolloin verkkokauppa ei ole
vain myyntikanava, vaan myös
koko palvelu (kuten Long
Playn tapauksessa joka
rakentuu hyvin pitkälle heille
räätälöidyn Drupalin varaan).
21
My Suunto case, jossa erillinen
extranet, jossa softan latausta ja
lisäpalveluita, eli rakennetaan
vahvaa yhteyttä asiakkaaseen.
… ja yhä useammalla fyysisellä
tuotteellakin on digitaalinen
ulottuvuutensa, joka edellyttää
monipuolisen ”oma tili”-
tyyppisen ratkaisun toteutusta
– ja tässä palvelussa on usein
loogista olla myös ”upotettu
verkkokauppa”.
”Verkkokauppa” onkin yksi
monimuotoisin digipalveluiden
alue, koska se voi eri yhteyksissä
tarkoittaa hyvin erilaisia palveluja.
Esim. ostoprosessin vaiheen mukaan
voidaan puhua ”näyteikkunoista”,
”ostamisputkesta” ja ”omasta tilistä”, jotka
ovat kaikki toiminnallisesti hyvin erilaisia osa-
alueita.
22
Näyteikkuna /
esittelytaso
Ostamisprosessitaso, eli
tuotteen varsinainen
valinta, lunastaminen,
maksaminen ja
vastaanottaminen
Palaavan/nykyisen
asiakkaan hyvä palvelu
tarjoamalla ostohistoriat,
manuaalit, ladattavat
päivitykset jne.
Tuotteen kanssa
eläminen,
sisältöjen/palveluiden
kuluttaminen
Esim. Suunnon tapauksessa on
aivan selkeästi eroteltavissa kolme
eri tasoa, jotka ovat kaikki
olennaisia hyvän
”ostokokemuksen” kannalta.
Esim. Suunnon tapauksessa on
aivan selkeästi eroteltavissa kolme
eri tasoa, jotka ovat kaikki
olennaisia hyvän
”ostokokemuksen” kannalta.
Esim. Suunnon tapauksessa on
aivan selkeästi eroteltavissa kolme
eri tasoa, jotka ovat kaikki
olennaisia hyvän
”ostokokemuksen” kannalta.
Laajennuksien ym.
lisäosien myynti, tai
digitaalinen ”app
store”
24
OSA2: Verkkokauppojen
konseptit ja järjestelmät
käytännössä
25
Kolme tyypillisintä
verkkokauppakonseptia (+1)
Erilaiset verkkokauppakonseptit
1) Tuotekaupat
Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain
tuotteita
Fyysisten tuotteiden myynti verkossa hallitsee edelleen
verkkokauppakeskustelua, vaikka tämä on vain yksi
kategoria. Tyypillisesti tässä kategoriassa on erilaisia
jälleenmyyjiä, jotka myyvät hankkimiaan tuotteita eteenpäin
kuluttajille. Tässä kategoriassa korostuvat digimarkkinointi,
logistiikka ja ylipäätään operatiivinen tehokkuus kaupan
pyörittämisessä.
Erilaiset verkkokauppakonseptit
1) Tuotekaupat
Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain
tuotteita
2)
Sisältöpainotteiset
tuotekaupat
”concept storet”
Sisältöpainotteiset kaupat ovat
tyypillisesti valmistajien omia
kauppoja, joilla valmistajat pyrkivät
lisäämään omaa myyntiään ja
rakentamaan suoria suhteita ostajiin.
Joskus omalla myyntikanavalla myös
tuetaan jälleenmyyjien toimintaa,
joskus kyse on täysin kilpailevasta
kanavasta. Valmistajien omissa
kaupoissa korostuvat sisällöt, brändin
esittely ja ylipäätään
”elämyksellisyys”.
Joskus näiden kauppojen päätarkoitus
voi olla vain jälkimarkkinointikin tai
lisäpalveluiden myynti.
Erilaiset verkkokauppakonseptit
1) Tuotekaupat
Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain
tuotteita
2)
Sisältöpainotteiset
tuotekaupat
”concept storet”
3) Tilauskanavat
lippukaupat, varausjärjestelmät,
vuokraus, palveluiden ostaminen,
kaupat asiointikanavien sisällä
Tilauskanavat ovat aivan omanlaisensa
verkkokaupan muoto. Tyypillisesti
näiden kohdalla ei puhuta fyysisistä
tuotteista ollenkaan, tai tuotteita ei
ainakaan lähetellä minnekään (esim.
autojen vuokraus, mökkien vuokraus).
Näiden kohdalla integraatiot muihin
järjestelmiin korostuvat, ja usein nämä
myös tehdään jopa täysin räätälinä.
Erilaiset verkkokauppakonseptit
1) Tuotekaupat
Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain
tuotteita
2)
Sisältöpainotteiset
tuotekaupat
”concept storet”
3) Tilauskanavat
lippukaupat, varausjärjestelmät,
vuokraus, palveluiden ostaminen,
kaupat asiointikanavien sisällä
Ja sitten kun hankkeessa yhdistyy
useampia osa-alueita, niin ollaan laaja-
alaisten hankkeiden alueella, jota myös
”rosvosektoriksi” kutsutaan 
Moni organisaatio etenee tälle alueelle
vaihe vaiheelta. Joskus kehitys alkaa
tilauskanavista, joskus tuotteista.
Tyypillistä on, että lopulta
kokonaisuudessa on kyse tuotteista,
lisäpalveluista, sisältöjen tarjoamisesta ja
monesta muustakin.
30
Verkkokauppajärjestelmien
markkina Suomessa 2018
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
3)
Tilauskanavat
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
3)
Tilauskanavat
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Suosittelujärjestelmiä,
integroitua digimarkkinointia
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Monikielisyyttä, erilaisia
markkina-alueita, personointia
Sisällöt isossa roolissa
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Suosittelujärjestelmiä,
integroitua digimarkkinointia
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Monikielisyyttä, erilaisia
markkina-alueita, personointia
Sisällöt isossa roolissa
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Suosittelujärjestelmiä,
integroitua digimarkkinointia
Asiointitoiminnallisuuksia,
upotettuja sovelluksia
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Monikielisyyttä, erilaisia
markkina-alueita, personointia
Sisällöt isossa roolissa
Integraatioita
prosessiohjausjärjestelmiin
Verkkokauppa nojaa täysin
taustajärjestelmiin
1) (Pienten) tuotekauppojen järjestelmät
• Pienten tuotekauppojen toteutukset ovat yleensä kohtuullisen
suoraviivaisia valmistuotteiden avulla pystytettäviä verkkokauppoja.
• Nousevin haastaja on WordPressin WooCommerce, jonka käyttö kasvaa
WordPressin yleistymisen myötä erittäin kovaa tällä hetkellä.
• Maailmanlaajuisesti Magento ylivoimaisesti isoin peluri, jonka ympärillä
myös merkittävä ekosysteemi (lisäosat, valmisteemat, kumppanit,
palveluntarjoajajat). Uusi Magento2 kuitenkin vie Magentoa ison
askeleen raskaampaan sarjaan, joten markkinaan syntyy uutta tilaa, jota
etenkin WooCommerce kaappaa.
• Pienikin, laadukas WordPress+WooCommerce-toteutus maksaa
vähintään 15 000 euroa yleensä, joten aivan pienimmille pk-yrityksille
se ei ole vaihtoehto. WooCommerce myös pyrkii markkinassa ylöspäin.
• Kansainvälisten tuotteiden leviäminen Suomeen (kuten Shopify,
Squarespace, WordPress.com) on hidasta, koska Suomi ei ole kovin
kiinnostava markkina. Tilanne voi kuitenkin muuttua helposti, etenkin
koska digitoimistot käyttävät mieluummin kv-työkaluja kuin kotimaisia
työkaluja.
• Etenkin Shopify on kasvattanut suosiota viimeisen vuoden-parin aikana,
ja todennäköisesti nimenomaan Shopify tulee haastamaan Vilkaksen ja
MyCashFlowin kaikkein koviten tulevina vuosina. Nyt on jo markkinassa
Shopifyyn erikoistuneita toimistoja, kuten Woolman.
1) (Isojen) tuotekauppojen järjestelmät
• Isojen tuotekauppojen kohdalla yleensä kilpailevat Magento ja
hybris. Jonkun verran isoja kauppoja on myös IBM Commercen
päällä. Viime aikoina myös WooCommercella on tehty kohtuullisen
isojakin kauppoja (kymmeniä tuhansia tuotteita).
• Magento on lukumääräisesti varmasti johtava isojen tuotekauppojen
alusta, mutta liikevaihdollisesti esim. hybris lienee suurempi, koska
isot konsernit käyttävät paljon hybristä (koska SAP) ja hybris myös
soveltuu hyvin tuotekatalogityyppiseen myyntiin. Hybriksen
lisenssihinnat kuitenkin nousseet koko ajan, ja tämäkin vahvistanut
Magenton asemaa.
• IBM Commerce on vaikeassa asemassa Suomessa. Jopa Solteq on
perustanut Magento-liiketoiminnan. Uusia Magento-integraattoreita
on myös tullut lyhyessä ajassa runsaasti lisää.
• Intershop on myös Suomessa käytössä, mutta Intershopin markkina-
asema on kohtuullisen haasva, vaikka onkin ”kevyempi hybris”. Esim.
alko.fi verkkokauppatoiminnot nojaavat Intershoppiin.
• WooCommercea voi pitää tämän genren ( lähes ainoana) haastajana,
koska silläkin tehdään yhä isompia kauppoja koko ajan. Verrattuna
Magento 2:seen, WooCommerce on kuitenkin paljon
yksinkertaisempi ja kevyempi ratkaisu.
• Suomessa myös Episerverin Commercella on tehty tuotekauppoja
(esim. vepsalainen.fi), mutta ei kovin paljoa.
• Sisältöpainotteiset ”brand storet” tai ”concept storet”
(mitä termiä nyt haluaa käyttää) tehdään yleensä
julkaisujärjestelmien päälle.
• Nämä ovat yleensä melko laajoja sivustoja, joissa
ostaminen vain yksi osa kokonaisuutta – ja ostaminen
saattaa olla mahdollista vain joillakin markkina-alueilla.
• WordPress valtaa tällä alueella markkinaa voimakkaasti,
koska jo 50 000 euron budjetilla saa WP:llä paljon
aikaiseksi (kun taas Drupal, Episerver, Magento vaativat
lähes aina yli 100 000 euron investoinnin).
• Isommissa kokonaisuuksissa (useita eri kieliä, useita eri
maita, vaativia bundletuksia, vaativia integraatioita,
personointitoiminnallisuuksia,
digimarkkinointikyvykkyyksiä) raskaammat
julkaisujärjestelmät silti hallitsevat (Episerver, Sitecore,
Drupal). Tyypilliset projektit 150 000 – 300 000 euroa.
2) Sisältöpainotteisten tuotekauppojen järjestelmät
3) Tilauskanavien järjestelmät
• Tilauskanavia tehdään kaikkein eniten täysin räätälinä ja
jonkin verran joidenkin portaalialustojen päälle (esim.
Liferay) - joskus myös julkaisujärjestelmien päälle, jos esim.
personointi ja digimarkkinointi ovat tärkeitä (esim.
Episerver, Drupal).
• Jos näiden kohdalla käytetään verkkokauppajärjestelmiä,
niin yleensä asiakkaalle näkyvä ”frontti” on tehty täysin
räätälinä (esim. hybriksen tapauksessa).
• Yleensä alkaen 200 000 euroa, mutta usein paljon
enemmänkin
• Suomessa hyvin vähän verkkokauppaan erikoistuneita
räätälitoteuttajia
– Kokemusta kyllä löytyy mm. Solitalta, SC5:ltä, Reaktorilta,
Futuricelta ja monilta muilta, esim. Futurice perustanut näihin
keskittyneen Columbia Roadin tytäryhtiöksi.
– Liferayn valintaa voi puoltaa myös laaja kumppanikenttä, jossa
etenkin isoja IT-taloja mukana
– Drupal ja Episerver –kumppaneita on myös runsaasti, mutta
Commerce-tuotteiden osaajia vain muutamia
4) Laaja-alaisten verkkokauppahankkeiden
järjestelmät
• Raskaan sarjan alustat/platformit: IBM, SAP hybris, (Oracle)
• Tyypillisesti miljoonien eurojen kokonaishankkeita, joissa
asiakkaille näkyvä verkkokauppa vain jäävuoren huippu
• Sisältävät kokonaisuuksina paljon muutakin kuin verkkokaupan
hallintaan liittyviä kyvykkyyksiä – ja itse asiassa voivat olla jopa
varsin heikkoja/huonoja itse verkkokauppakokemuksen hallinnassa
(esim. hybris, jonka perusmalli on hyvin katalogivetoinen ja siksi
moni päätyy tekemään räätälinä frontin).
• Todella isot kokonaisuudet ovatkin usein yhdistelmiä useita eri
malleja, ja fronttikerros voi olla myös täysin räätälöity, vaikka
takana olisikin raskas verkkokauppajärjestelmä (kuten hybris).
Frontissa voi olla myös julkaisujärjestelmä joissain osin.
• Suomessa kumppanitarjonta erittäin keskittynyttä
– Smilehouse isoin hybris-kumppani (nykyisin osa Tietoa)
– Descom isoin IBM-kumppani (nykyisin osa Solteqia)
– Hybris-osaamista jonkin verran myös SAP-integraattoreilla ja isoilla
IT-taloilla, esim. Bilot, Accenture
Todella isot verkkokauppahankkeet ovat yleensä
”arkkitehtuuriharjoituksia”, joissa mikään
yksittäinen järjestelmä ei ole pääosassa, vaan
kyse on siitä miten saadaan useasta eri
järjestelmästä koostuva kokonaisuus toimimaan
järkevästi yhteen. Usein kyse on yhtälailla
tuotetietojen hallinnasta, varastojen hallinnasta ja
logistiikasta kuin asiakkaalle näkyvästä
verkkokaupasta.
Konseptit ja järjestelmät
1) Tuotekaupat
2) Sisältö-
painotteiset
tuotekaupat
Useita integraatioita
taustajärjestelmiin
Dynaamista hinnoittelua,
erilaisia tuotekatalogeja
3)
Tilauskanavat
Suosittelujärjestelmiä,
integroitua digimarkkinointia
Asiointitoiminnallisuuksia,
upotettuja sovelluksia
Räätälöityjä kampanjoita,
kirjavia bundletuksia
Hieman integraatiotarpeita,
prosessien automatisointia
Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
Tuotetietojen hallintaa,
kassajärjestelmiä
Monikielisyyttä, erilaisia
markkina-alueita, personointia
Sisällöt isossa roolissa
Integraatioita
prosessiohjausjärjestelmiin
Verkkokauppa nojaa täysin
taustajärjestelmiin
1)ShopifykasvaaSuomessajahaastaakotimaiset
verkkokauppajärjestelmätaivanpienimmissäkaupoissa(muutamien
tuhansieneurojenbudjeteillatehtävät).
2)WordPressinWooCommercevaltaaalaaastettavakavammissa
kaupoissa,joidenpystytysbudjetitovatjokymmeniätuhansiaeurojajajoilla
tehdäänmerkittävääliikevaihtoa.WooCommercellavarmastimyös
korvataanMagento1-kauppoja,jotkaovatpakkopäivityksenedessä.
WooCommercenkasvullaonkuitenkinrajansa,koskaseeipystykovin
vaativiinkauppoihin(esim.asiakaskohtaisethinnoittelut,monimutkaiset
tuoteyhdistelmät,B2B-verkkokauppojenvaatimukset).
3)Magento2kasvaaeuromääräisestimitattunavaltavastitulevinavuosina,
koskasevaltaaalaaIBM:ltä,Oracleltaym.mammuteilta.Magento2:sen
kasvuahidastaneelähinnäosaavienintegraattoreidenrajallinenmääräsekä
pystytysprojektienkalleus(puhutaansadoistatuhansistaeuroistayleensä).
4)Täysinräätälinätehtävättilauskanava-tyyppisetverkkokaupatmyös
kasvavat,koskamonellaalueellavalmiitverkkokauppajärjestelmäteivät
tarjoakovinpaljonetuja(josasiakkaantaustajärjestelmätovatkunnossa),ja
kampanjointiym. myynnintuki voidaantehdämuillakinjärjestelmillä
(täsmätyökaluillataiesim.julkaisujärjestelmillä).
44
Perttu Tolvanen
KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelu- ja
verkkokauppakonseptien ja web-teknologioiden asiantuntija.
Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja
vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita web-
teknologioiden ja –tuotteiden valinnassa sekä sopivimpien
toteuttajakumppaneiden löytämisessä.
Pertulla on yli kymmenen vuoden kokemus web- ja intranet-
projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa.
Perttu on urallaan toiminut mm. tilaajana ja
projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä,
sisällönhallintajärjestelmien konsulttina suuressa IT-alan
yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina
omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu
seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-
aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja North Patrolin Web-
ostajan opas -blogissa.
linkedin.com/in/perttutolvanen
45
web-ostajanopas.fi & vierityspalkki.fi
46
Viisautta vaativiin
verkkopalvelu- ja
verkkokauppahankkeisiin
1 of 46

More Related Content

Similar to Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018(20)

Markkinoinnin automaatio 2015Markkinoinnin automaatio 2015
Markkinoinnin automaatio 2015
Jarno Malaprade978 views
Magento perusteetMagento perusteet
Magento perusteet
Gelo2.2K views
Verkkokaupan perustaminenVerkkokaupan perustaminen
Verkkokaupan perustaminen
Maria Pyykkönen145 views
Extranet-järjestelmät SuomessaExtranet-järjestelmät Suomessa
Extranet-järjestelmät Suomessa
Perttu Tolvanen848 views
Tieke api-talous-07092018Tieke api-talous-07092018
Tieke api-talous-07092018
Marjukka Niinioja128 views
Menesty webissä vuonna 2014Menesty webissä vuonna 2014
Menesty webissä vuonna 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite652 views
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdfTulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Customer Experience Professionals Association52 views

More from Perttu Tolvanen(20)

Deciding your digital touch pointsDeciding your digital touch points
Deciding your digital touch points
Perttu Tolvanen2.1K views
Things you shouldn't do with SharePointThings you shouldn't do with SharePoint
Things you shouldn't do with SharePoint
Perttu Tolvanen1.3K views
Intranets beyond SharePointIntranets beyond SharePoint
Intranets beyond SharePoint
Perttu Tolvanen15.3K views
WordPress vs Drupal and EPiServerWordPress vs Drupal and EPiServer
WordPress vs Drupal and EPiServer
Perttu Tolvanen4.4K views
Do you need SharePointDo you need SharePoint
Do you need SharePoint
Perttu Tolvanen2.5K views
Integrating CMS and eCommerce platformsIntegrating CMS and eCommerce platforms
Integrating CMS and eCommerce platforms
Perttu Tolvanen2.8K views
Intranet systems beyond SharePointIntranet systems beyond SharePoint
Intranet systems beyond SharePoint
Perttu Tolvanen2.9K views
Drupal vs. EPiServerDrupal vs. EPiServer
Drupal vs. EPiServer
Perttu Tolvanen6.8K views
Buying a web renewal projectBuying a web renewal project
Buying a web renewal project
Perttu Tolvanen1.3K views
Avoiding a CMS misfitAvoiding a CMS misfit
Avoiding a CMS misfit
Perttu Tolvanen3K views
Julkaisujärjestelmät Suomessa 2014Julkaisujärjestelmät Suomessa 2014
Julkaisujärjestelmät Suomessa 2014
Perttu Tolvanen1.8K views
SharePoint AlternativesSharePoint Alternatives
SharePoint Alternatives
Perttu Tolvanen6.3K views
Future of blogging platforms and toolsFuture of blogging platforms and tools
Future of blogging platforms and tools
Perttu Tolvanen2.5K views
Sähköisen työpöydän rakentaminenSähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminen
Perttu Tolvanen2.9K views

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018

 • 1. Tolvanen Perttu, North Patrol / 2018 Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2018 Markkinakatsaustoukokuussa2018
 • 2. 2 North Patrol – digitaalisten palveluiden uudistamisen asiantuntija
 • 3. Agendalla 3 1. OSA1: Verkkokauppa ilmiönä ja alueena – Verkkokaupan trendit ja viime vuosien muutokset – Erilaiset webin teknologiat / alustat verkkopalveluille 2. OSA 2: Konseptit ja järjestelmät käytännössä – Kolme tyypillisintä konseptia – Järjestelmämarkkina Suomessa – Ennustuksia: Mihin suuntaan markkina on kehittymässä?
 • 4. 4 OSA1: Verkkokauppa alueena ja järjestelmät osana webin teknologiakirjoa
 • 5. Verkkosivustojen ja verkkokauppojen välinen raja-aita sumenee ja jopa katoaa monissa palveluissa. Verkkokauppa voi olla konseptin kärki tai se voi olla vain yksi ominaisuus muiden joukossa (ominaisuus joka voi ollaläsnä vain joissain palvelun osioissa). 5
 • 6. Sisältöjä tuotetaan ja toiminnallisuuksia lisätään (esim. tuotekonfiguraattoreita) yhä enemmän, koska hakukoneissa pitää löytyä, sosiaalisessa mediassa pitää olla jaettavaa ja asiakkaita pitää auttaa ostoprosessissa jotta kynnys ostopäätöksen tekemiseen ylittyy. Monella alueella verkkokaupan laadukas toimivuus tai helppo ostaminen ei enää riitä kilpailueduksi, pitää olla myös päätöstä helpottavia sisältöjä ja pitää olla tuotteen/palvelun käytön tukea.6
 • 7. 7 … jopa jälleenmyyjät pyrkivät laajentamaan sivustojaan paremmilla sisällöillä, arvosteluilla ym. lisätoiminnoilla.
 • 8. 8 Omia tuotteita markkinoiville ja myyville tahoille rikkaiden sisältöjen merkitys on ollut jo pitkään itsestäänselvää.
 • 9. 9 Yhä useammin on vaikea erottaa missä markkinointisivusto loppuu ja verkkokauppa alkaa. Kaikki on yhtä suurta kokonaisuutta.
 • 10. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy10 Etenkin B2B-verkkokaupoissa kirjautumisen jälkeen kauppa kohdentuu erittäin voimakkaasti, eikä enää voi puhua samasta kaupasta kaikille.
 • 11. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy11 Jopa B2B-tilauskanavien sisälle rakennetaan sisältöjä, jotta ostokokemuksesta saataisiin parempi ja asiakas osaisi tehdä valintoja itsenäisesti ja jopa inspiroitua uusista tuotteista.
 • 13. Webin teknologiat / alustat palveluille 13 Täysin palveluna tarjottavat työkalut Vahvat tuotteet, joilla ekosysteemi ympärillään Monikäyttöiset alustaratkaisut ”Frameworkit” ja ohjelmointikielet räätälinä tehtäville sovelluksille … jotka North Patrolille tulevat eniten vastaan asiakasprojekteissa (Suomi 90%, Ruotsi ja muut pohjoismaat 10%).
 • 14. Täysin palveluna tarjottavat täsmäpalvelut ja –työkalut kasvavat tasaisesti, ja näiden integroiminen osaksi omia palveluita helpottuu (koska rajapinnat, koska valmiit rajapintavälittäjät, kuten Zapier/Flashnode, jne.). 14
 • 15. ... mutta samalla kasvaa myös räätälöityjen digipalveluiden markkina, koska jos taustajärjestelmät ovat olemassa (esim. ERP, CRM, PIM, jne.), niin täysin räätälöity palvelukerros käyttäjille voi olla järkevin malli. Monet verkkokauppajärjestelmät (Magento, WooCommerce, Shopify) ovat yleensä tarpeellisimpia tilanteissa, joissa taustajärjestelmät eivät syystä tai toisesta ole kovin kykeneviä verkkokaupan pyörittämiseen, joten tarvitaan monipuolinen verkkokauppajärjestelmä. Jos taas taustajärjestelmät ovat hyviä, niinei välttämättä tarvita verkkokauppajärjestelmää.15
 • 16. 16 Esim. Lumon vuokra- asuntojen verkkokauppa on räätälöity toteutus, koska VVO:n (nyk. Kojamo) taustajärjestelmät hoitavat kaikki kaupankäynnin kannalta olennaiset tehtävät. Uutena järjestelmänä otettiin käyttöön vain Contentful sisältöpalasten hallintaan.
 • 17. Webin teknologiat / alustat palveluille Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustalla sisällönhallintajärjestelmä &+ muita järjestelmiä Kohtuullisen yleiskäyttöiset web- alustat, joissa jonkin verran markkinointityökaluja mukana Erittäin yleiskäyttöiset web- alustat, jotka sisältävät sisällönhallintajärjestelmän Myyntialustat / verkkokauppa-alustat Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustajärjestelminä liiketoimintajärjestelmiä Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat joissa mukana digimarkkinointi- ja myyntityökaluja Erikoistuneet digimarkkinoinnin ja myynnin työkalut
 • 18. Verkkokauppojen teknologiavaihtoehdo Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustalla sisällönhallintajärjestelmä &+ muita järjestelmiä Kohtuullisen yleiskäyttöiset web- alustat, joissa jonkin verran markkinointityökaluja mukana Erittäin yleiskäyttöiset web- alustat, jotka sisältävät sisällönhallintajärjestelmän Myyntialustat / verkkokauppa-alustat Räätälöidyt sovellukset ja ”fronttikerrokset”, joiden taustajärjestelminä liiketoimintajärjestelmiä Erikoistuneet digimarkkinoinnin ja myynnin työkalut Erittäin yleiskäyttöiset web-alustat joissa mukana digimarkkinointi- ja myyntityökaluja
 • 19. 19 Moni verkkokauppa voi olla myös kaupankäyntilogiikkojensa osalta niin monimutkainen, että verkkokauppajärjestelmilläkin voi olla vaikeuksia. Esim. autokauppa, jossa vaihtoauton hinnoittelu, valtava lisävarusteiden määrä (joihin liittyy sopivuussäännöstöä) ja toimitukseen liittyvät lisäpalvelut voivat olla raskaallekin verkkokauppajärjestelmälle vaativa kokonaisuus (tässä tapauksessa Magentolle).
 • 20. 20 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. Digitaalisten tuotteiden kohdalla tuotteen ostaminen ja kulutus saattavat myös olla täysin sidoksissa toisiinsa, jolloin verkkokauppa ei ole vain myyntikanava, vaan myös koko palvelu (kuten Long Playn tapauksessa joka rakentuu hyvin pitkälle heille räätälöidyn Drupalin varaan).
 • 21. 21 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. … ja yhä useammalla fyysisellä tuotteellakin on digitaalinen ulottuvuutensa, joka edellyttää monipuolisen ”oma tili”- tyyppisen ratkaisun toteutusta – ja tässä palvelussa on usein loogista olla myös ”upotettu verkkokauppa”.
 • 22. ”Verkkokauppa” onkin yksi monimuotoisin digipalveluiden alue, koska se voi eri yhteyksissä tarkoittaa hyvin erilaisia palveluja. Esim. ostoprosessin vaiheen mukaan voidaan puhua ”näyteikkunoista”, ”ostamisputkesta” ja ”omasta tilistä”, jotka ovat kaikki toiminnallisesti hyvin erilaisia osa- alueita. 22
 • 23. Näyteikkuna / esittelytaso Ostamisprosessitaso, eli tuotteen varsinainen valinta, lunastaminen, maksaminen ja vastaanottaminen Palaavan/nykyisen asiakkaan hyvä palvelu tarjoamalla ostohistoriat, manuaalit, ladattavat päivitykset jne. Tuotteen kanssa eläminen, sisältöjen/palveluiden kuluttaminen Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Laajennuksien ym. lisäosien myynti, tai digitaalinen ”app store”
 • 24. 24 OSA2: Verkkokauppojen konseptit ja järjestelmät käytännössä
 • 26. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita Fyysisten tuotteiden myynti verkossa hallitsee edelleen verkkokauppakeskustelua, vaikka tämä on vain yksi kategoria. Tyypillisesti tässä kategoriassa on erilaisia jälleenmyyjiä, jotka myyvät hankkimiaan tuotteita eteenpäin kuluttajille. Tässä kategoriassa korostuvat digimarkkinointi, logistiikka ja ylipäätään operatiivinen tehokkuus kaupan pyörittämisessä.
 • 27. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” Sisältöpainotteiset kaupat ovat tyypillisesti valmistajien omia kauppoja, joilla valmistajat pyrkivät lisäämään omaa myyntiään ja rakentamaan suoria suhteita ostajiin. Joskus omalla myyntikanavalla myös tuetaan jälleenmyyjien toimintaa, joskus kyse on täysin kilpailevasta kanavasta. Valmistajien omissa kaupoissa korostuvat sisällöt, brändin esittely ja ylipäätään ”elämyksellisyys”. Joskus näiden kauppojen päätarkoitus voi olla vain jälkimarkkinointikin tai lisäpalveluiden myynti.
 • 28. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Tilauskanavat ovat aivan omanlaisensa verkkokaupan muoto. Tyypillisesti näiden kohdalla ei puhuta fyysisistä tuotteista ollenkaan, tai tuotteita ei ainakaan lähetellä minnekään (esim. autojen vuokraus, mökkien vuokraus). Näiden kohdalla integraatiot muihin järjestelmiin korostuvat, ja usein nämä myös tehdään jopa täysin räätälinä.
 • 29. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Ja sitten kun hankkeessa yhdistyy useampia osa-alueita, niin ollaan laaja- alaisten hankkeiden alueella, jota myös ”rosvosektoriksi” kutsutaan  Moni organisaatio etenee tälle alueelle vaihe vaiheelta. Joskus kehitys alkaa tilauskanavista, joskus tuotteista. Tyypillistä on, että lopulta kokonaisuudessa on kyse tuotteista, lisäpalveluista, sisältöjen tarjoamisesta ja monesta muustakin.
 • 31. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat 3) Tilauskanavat Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
 • 32. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat 3) Tilauskanavat Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa
 • 33. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä
 • 34. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä
 • 35. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa
 • 36. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa
 • 37. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 • 38. 1) (Pienten) tuotekauppojen järjestelmät • Pienten tuotekauppojen toteutukset ovat yleensä kohtuullisen suoraviivaisia valmistuotteiden avulla pystytettäviä verkkokauppoja. • Nousevin haastaja on WordPressin WooCommerce, jonka käyttö kasvaa WordPressin yleistymisen myötä erittäin kovaa tällä hetkellä. • Maailmanlaajuisesti Magento ylivoimaisesti isoin peluri, jonka ympärillä myös merkittävä ekosysteemi (lisäosat, valmisteemat, kumppanit, palveluntarjoajajat). Uusi Magento2 kuitenkin vie Magentoa ison askeleen raskaampaan sarjaan, joten markkinaan syntyy uutta tilaa, jota etenkin WooCommerce kaappaa. • Pienikin, laadukas WordPress+WooCommerce-toteutus maksaa vähintään 15 000 euroa yleensä, joten aivan pienimmille pk-yrityksille se ei ole vaihtoehto. WooCommerce myös pyrkii markkinassa ylöspäin. • Kansainvälisten tuotteiden leviäminen Suomeen (kuten Shopify, Squarespace, WordPress.com) on hidasta, koska Suomi ei ole kovin kiinnostava markkina. Tilanne voi kuitenkin muuttua helposti, etenkin koska digitoimistot käyttävät mieluummin kv-työkaluja kuin kotimaisia työkaluja. • Etenkin Shopify on kasvattanut suosiota viimeisen vuoden-parin aikana, ja todennäköisesti nimenomaan Shopify tulee haastamaan Vilkaksen ja MyCashFlowin kaikkein koviten tulevina vuosina. Nyt on jo markkinassa Shopifyyn erikoistuneita toimistoja, kuten Woolman.
 • 39. 1) (Isojen) tuotekauppojen järjestelmät • Isojen tuotekauppojen kohdalla yleensä kilpailevat Magento ja hybris. Jonkun verran isoja kauppoja on myös IBM Commercen päällä. Viime aikoina myös WooCommercella on tehty kohtuullisen isojakin kauppoja (kymmeniä tuhansia tuotteita). • Magento on lukumääräisesti varmasti johtava isojen tuotekauppojen alusta, mutta liikevaihdollisesti esim. hybris lienee suurempi, koska isot konsernit käyttävät paljon hybristä (koska SAP) ja hybris myös soveltuu hyvin tuotekatalogityyppiseen myyntiin. Hybriksen lisenssihinnat kuitenkin nousseet koko ajan, ja tämäkin vahvistanut Magenton asemaa. • IBM Commerce on vaikeassa asemassa Suomessa. Jopa Solteq on perustanut Magento-liiketoiminnan. Uusia Magento-integraattoreita on myös tullut lyhyessä ajassa runsaasti lisää. • Intershop on myös Suomessa käytössä, mutta Intershopin markkina- asema on kohtuullisen haasva, vaikka onkin ”kevyempi hybris”. Esim. alko.fi verkkokauppatoiminnot nojaavat Intershoppiin. • WooCommercea voi pitää tämän genren ( lähes ainoana) haastajana, koska silläkin tehdään yhä isompia kauppoja koko ajan. Verrattuna Magento 2:seen, WooCommerce on kuitenkin paljon yksinkertaisempi ja kevyempi ratkaisu. • Suomessa myös Episerverin Commercella on tehty tuotekauppoja (esim. vepsalainen.fi), mutta ei kovin paljoa.
 • 40. • Sisältöpainotteiset ”brand storet” tai ”concept storet” (mitä termiä nyt haluaa käyttää) tehdään yleensä julkaisujärjestelmien päälle. • Nämä ovat yleensä melko laajoja sivustoja, joissa ostaminen vain yksi osa kokonaisuutta – ja ostaminen saattaa olla mahdollista vain joillakin markkina-alueilla. • WordPress valtaa tällä alueella markkinaa voimakkaasti, koska jo 50 000 euron budjetilla saa WP:llä paljon aikaiseksi (kun taas Drupal, Episerver, Magento vaativat lähes aina yli 100 000 euron investoinnin). • Isommissa kokonaisuuksissa (useita eri kieliä, useita eri maita, vaativia bundletuksia, vaativia integraatioita, personointitoiminnallisuuksia, digimarkkinointikyvykkyyksiä) raskaammat julkaisujärjestelmät silti hallitsevat (Episerver, Sitecore, Drupal). Tyypilliset projektit 150 000 – 300 000 euroa. 2) Sisältöpainotteisten tuotekauppojen järjestelmät
 • 41. 3) Tilauskanavien järjestelmät • Tilauskanavia tehdään kaikkein eniten täysin räätälinä ja jonkin verran joidenkin portaalialustojen päälle (esim. Liferay) - joskus myös julkaisujärjestelmien päälle, jos esim. personointi ja digimarkkinointi ovat tärkeitä (esim. Episerver, Drupal). • Jos näiden kohdalla käytetään verkkokauppajärjestelmiä, niin yleensä asiakkaalle näkyvä ”frontti” on tehty täysin räätälinä (esim. hybriksen tapauksessa). • Yleensä alkaen 200 000 euroa, mutta usein paljon enemmänkin • Suomessa hyvin vähän verkkokauppaan erikoistuneita räätälitoteuttajia – Kokemusta kyllä löytyy mm. Solitalta, SC5:ltä, Reaktorilta, Futuricelta ja monilta muilta, esim. Futurice perustanut näihin keskittyneen Columbia Roadin tytäryhtiöksi. – Liferayn valintaa voi puoltaa myös laaja kumppanikenttä, jossa etenkin isoja IT-taloja mukana – Drupal ja Episerver –kumppaneita on myös runsaasti, mutta Commerce-tuotteiden osaajia vain muutamia
 • 42. 4) Laaja-alaisten verkkokauppahankkeiden järjestelmät • Raskaan sarjan alustat/platformit: IBM, SAP hybris, (Oracle) • Tyypillisesti miljoonien eurojen kokonaishankkeita, joissa asiakkaille näkyvä verkkokauppa vain jäävuoren huippu • Sisältävät kokonaisuuksina paljon muutakin kuin verkkokaupan hallintaan liittyviä kyvykkyyksiä – ja itse asiassa voivat olla jopa varsin heikkoja/huonoja itse verkkokauppakokemuksen hallinnassa (esim. hybris, jonka perusmalli on hyvin katalogivetoinen ja siksi moni päätyy tekemään räätälinä frontin). • Todella isot kokonaisuudet ovatkin usein yhdistelmiä useita eri malleja, ja fronttikerros voi olla myös täysin räätälöity, vaikka takana olisikin raskas verkkokauppajärjestelmä (kuten hybris). Frontissa voi olla myös julkaisujärjestelmä joissain osin. • Suomessa kumppanitarjonta erittäin keskittynyttä – Smilehouse isoin hybris-kumppani (nykyisin osa Tietoa) – Descom isoin IBM-kumppani (nykyisin osa Solteqia) – Hybris-osaamista jonkin verran myös SAP-integraattoreilla ja isoilla IT-taloilla, esim. Bilot, Accenture Todella isot verkkokauppahankkeet ovat yleensä ”arkkitehtuuriharjoituksia”, joissa mikään yksittäinen järjestelmä ei ole pääosassa, vaan kyse on siitä miten saadaan useasta eri järjestelmästä koostuva kokonaisuus toimimaan järkevästi yhteen. Usein kyse on yhtälailla tuotetietojen hallinnasta, varastojen hallinnasta ja logistiikasta kuin asiakkaalle näkyvästä verkkokaupasta.
 • 43. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 • 44. 1)ShopifykasvaaSuomessajahaastaakotimaiset verkkokauppajärjestelmätaivanpienimmissäkaupoissa(muutamien tuhansieneurojenbudjeteillatehtävät). 2)WordPressinWooCommercevaltaaalaaastettavakavammissa kaupoissa,joidenpystytysbudjetitovatjokymmeniätuhansiaeurojajajoilla tehdäänmerkittävääliikevaihtoa.WooCommercellavarmastimyös korvataanMagento1-kauppoja,jotkaovatpakkopäivityksenedessä. WooCommercenkasvullaonkuitenkinrajansa,koskaseeipystykovin vaativiinkauppoihin(esim.asiakaskohtaisethinnoittelut,monimutkaiset tuoteyhdistelmät,B2B-verkkokauppojenvaatimukset). 3)Magento2kasvaaeuromääräisestimitattunavaltavastitulevinavuosina, koskasevaltaaalaaIBM:ltä,Oracleltaym.mammuteilta.Magento2:sen kasvuahidastaneelähinnäosaavienintegraattoreidenrajallinenmääräsekä pystytysprojektienkalleus(puhutaansadoistatuhansistaeuroistayleensä). 4)Täysinräätälinätehtävättilauskanava-tyyppisetverkkokaupatmyös kasvavat,koskamonellaalueellavalmiitverkkokauppajärjestelmäteivät tarjoakovinpaljonetuja(josasiakkaantaustajärjestelmätovatkunnossa),ja kampanjointiym. myynnintuki voidaantehdämuillakinjärjestelmillä (täsmätyökaluillataiesim.julkaisujärjestelmillä). 44
 • 45. Perttu Tolvanen KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelu- ja verkkokauppakonseptien ja web-teknologioiden asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita web- teknologioiden ja –tuotteiden valinnassa sekä sopivimpien toteuttajakumppaneiden löytämisessä. Pertulla on yli kymmenen vuoden kokemus web- ja intranet- projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Perttu on urallaan toiminut mm. tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina suuressa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web- aiheisessa Vierityspalkki.fi-blogissa ja North Patrolin Web- ostajan opas -blogissa. linkedin.com/in/perttutolvanen 45
 • 46. web-ostajanopas.fi & vierityspalkki.fi 46 Viisautta vaativiin verkkopalvelu- ja verkkokauppahankkeisiin

Editor's Notes

 1. P