Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2017

996 views

Published on

Katsaus Suomen verkkokauppajärjestelmien markkinaan. Esityksessä käsitellään keskeisiä järjestelmien markkinaan vaikuttavia trendejä, erilaisia verkkokauppojen konseptimalleja sekä näihin sopivia järjestelmiä. Lisäksi käsitellään eri järjestelmien kumppanikentän tilannetta ja tulevaisuuden kehityksen suuntia.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2017

 1. 1. Tolvanen Perttu, North Patrol / 2017 huhtikuu Verkkokauppajärjestelmät Suomessa 2017 Markkinakatsaus7.4.2017
 2. 2. 2 North Patrol – vaativien verkkopalvelu-uudistuksien asiantuntija
 3. 3. Agendalla 3 1. Erilaiset verkkokauppakonseptit 2. Konseptit ja niihin parhaiten sopivat järjestelmät Suomessa 3. Kumppanikentän kehityksestä Suomessa Näkökulmassa painottuvat keskikokoisten ja suurten verkkokauppaprojektien markkina, koska allekirjoittanut ja North Patrol on mukana näissä hankkeissa paljon enemmän kuin aivan pienissä, muutaman tuhannen euron projekteissa.
 4. 4. Verkkosivustojen ja verkkokauppojen välinen raja-aita sumenee, ja jopa katoaa monella alueella. 4
 5. 5. Sisältöjä tuotetaan ja toiminnallisuuksia lisätään (esim. tuotekonfiguraattoreita) yhä enemmän, koska hakukoneissa pitää löytyä, sosiaalisessa mediassa pitää olla jaettavaa ja asiakkaita pitää auttaa ostoprosessissa jotta kynnys ostopäätöksen tekemiseen ylittyy. 5
 6. 6. 6 … jopa jälleenmyyjät pyrkivät laajentamaan sivustojaan paremmilla sisällöillä, arvosteluilla ym. lisätoiminnoilla.
 7. 7. 7 Omia tuotteita markkinoiville ja myyville tahoille rikkaiden sisältöjen merkitys on ollut jo pitkään itsestäänselvää.
 8. 8. 8 Yhä useammin on vaikea erottaa missä markkinointisivusto loppuu ja verkkokauppa alkaa. Kaikki on yhtä suurta kokonaisuutta.
 9. 9. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy9
 10. 10. • Ordering channels, inspiration & advice sections, personalized recommendations, analytics about consumption & device information North Patrol Oy10 Jopa B2B-tilauskanavien sisälle rakennetaan sisältöjä, jotta ostokokemuksesta saataisiin parempi ja asiakas osaisi tehdä valintoja itsenäisesti ja jopa inspiroitua uusista tuotteista.
 11. 11. Teknologiat/työkalut Täysin palveluna tarjottavat työkalut Vahvat tuotteet, joilla ekosysteemi ympärillään Monikäyttöiset alustaratkaisut ”Frameworkit” ja ohjelmointikielet räätälinä tehtäville sovelluksille … jotka North Patrolille tulevat eniten vastaan asiakasprojekteissa (Suomi 90%, Ruotsi ja muut pohjoismaat 10%). … ja samanaikaisesti teknologioiden kirjo on räjähtänyt. Ei ole enää yhtä oikeata tapaa tehdä asioita, vaan on monta kilpailevaa markkinaa, joita käytetään myös yhä useammin yhdistelminä.
 12. 12. Teknologiat/työkalut 12 Täysin palveluna tarjottavat työkalut Vahvat tuotteet, joilla ekosysteemi ympärillään Monikäyttöiset alustaratkaisut ”Frameworkit” ja ohjelmointikielet räätälinä tehtäville sovelluksille … jotka North Patrolille tulevat eniten vastaan asiakasprojekteissa (Suomi 90%, Ruotsi ja muut pohjoismaat 10%).
 13. 13. 13 Esimerkiksi jos asiakkaan taustajärjestelmät ovat hyvässä kunnossa, eikä verkkokauppa tarvitse jatkuvaa optimointia ja pienmuutoksia, niin tilauskanavan rakentaminen täysin räätälinä on aivan järkevä malli.
 14. 14. 14 Moni verkkokauppa on myös niin monimutkainen prosessiensa ja valikoimansa näkökulmasta, että vaikka verkkokauppajärjestelmästä on hyötyä markkinoinnille, niin itse kauppalogiikan rakentamisessa ei verkkokauppajärjestelmästä saata olla juurikaan etua (jopa päinvastoin).
 15. 15. 15 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. Digitaalisten tuotteiden kohdalla tuotteen ostaminen ja kulutus saattavat myös olla täysin sidoksissa toisiinsa, jolloin verkkokauppa ei ole vain myyntikanava, vaan myös koko palvelu (kuten Long Playn tapauksessa).
 16. 16. 16 My Suunto case, jossa erillinen extranet, jossa softan latausta ja lisäpalveluita, eli rakennetaan vahvaa yhteyttä asiakkaaseen. … ja yhä useammalla fyysisellä tuotteellakin on digitaalinen ulottuvuutensa, joka edellyttää monipuolisen ”oma tili”- tyyppisen ratkaisun toteutusta – ja tässä palvelussa on usein loogista olla myös ”upotettu verkkokauppa”.
 17. 17. Näyteikkuna / esittelytaso Ostamisprosessitaso, eli tuotteen varsinainen valinta, lunastaminen, maksaminen ja vastaanottaminen Palaavan/nykyisen asiakkaan hyvä palvelu tarjoamalla ostohistoriat, manuaalit, ladattavat päivitykset jne. Tuotteen kanssa eläminen, sisältöjen/palveluiden kuluttaminen Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Esim. Suunnon tapauksessa on aivan selkeästi eroteltavissa kolme eri tasoa, jotka ovat kaikki olennaisia hyvän ”ostokokemuksen” kannalta. Laajennuksien ym. lisäosien myynti, tai digitaalinen ”app store”
 18. 18. 18 Erilaisia verkkokauppakonsepteja / luokitteluja
 19. 19. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita Fyysisten tuotteiden myynti verkossa hallitsee edelleen verkkokauppakeskustelua, vaikka tämä on vain yksi kategoria. Tyypillisesti tässä kategoriassa on erilaisia jälleenmyyjiä, jotka myyvät hankkimiaan tuotteita eteenpäin kuluttajille. Tässä kategoriassa korostuvat digimarkkinointi, logistiikka ja ylipäätään operatiivinen tehokkuus kaupan pyörittämisessä.
 20. 20. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” Sisältöpainotteiset kaupat ovat tyypillisesti valmistajien omia kauppoja, joilla valmistajat pyrkivät lisäämään omaa myyntiään ja rakentamaan suoria suhteita ostajiin. Joskus omalla myyntikanavalla myös tuetaan jälleenmyyjien toimintaa, joskus kyse on täysin kilpailevasta kanavasta. Valmistajien omissa kaupoissa korostuvat sisällöt, brändin esittely ja ylipäätään ”elämyksellisyys”. Joskus näiden kauppojen päätarkoitus voi olla vain jälkimarkkinointikin tai lisäpalveluiden myynti.
 21. 21. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Tilauskanavat ovat aivan omanlaisensa verkkokaupan muoto. Tyypillisesti näiden kohdalla ei puhuta fyysisistä tuotteista ollenkaan, tai tuotteita ei ainakaan lähetellä minnekään (esim. autojen vuokraus, mökkien vuokraus). Näiden kohdalla integraatiot muihin järjestelmiin korostuvat, ja usein nämä myös tehdään jopa täysin räätälinä.
 22. 22. Erilaiset verkkokauppakonseptit 1) Tuotekaupat Jälleenmyyjät, joilla tuhansittain tuotteita 2) Sisältöpainotteiset tuotekaupat ”concept storet” 3) Tilauskanavat lippukaupat, varausjärjestelmät, vuokraus, palveluiden ostaminen, kaupat asiointikanavien sisällä Ja sitten kun hankkeessa yhdistyy useampia osa-alueita, niin ollaan laaja- alaisten hankkeiden alueella, jota myös ”rosvosektoriksi” kutsutaan  Moni organisaatio etenee tälle alueelle vaihe-vaiheelta. Joskus kehitys alkaa tilauskanavista, joskus tuotteista. Tyypillistä on, että lopulta kokonaisuudessa on kyse tuotteista, lisäpalveluista, sisältöjen tarjoamisesta ja monesta muustakin.
 23. 23. 23 Katsaus järjestelmien markkinaan
 24. 24. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä
 25. 25. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa
 26. 26. Konseptit ja järjestelmät 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 27. 27. 1) (Pienten) tuotekauppojen järjestelmät • Pienten tuotekauppojen toteutukset ovat yleensä kohtuullisen suoraviivaisia valmistuotteiden avulla pystytettäviä verkkokauppoja. • Nousevin haastaja on WordPressin WooCommerce, jonka käyttö kasvaa WordPressin yleistymisen myötä erittäin kovaa tällä hetkellä. • Maailmanlaajuisesti Magento ylivoimaisesti isoin peluri, jonka ympärillä myös merkittävä ekosysteemi (lisäosat, valmisteemat, kumppanit, palveluntarjoajajat). Uusi Magento2 kuitenkin vie Magentoa ison askeleen raskaampaan sarjaan, joten markkinaan syntyy uutta tilaa, jota etenkin WooCommerce kaappaa. • Pienikin, laadukas WordPress+WooCommerce-toteutus maksaa vähintään 15 000 euroa yleensä, joten aivan pienimmille pk-yrityksille se ei ole vaihtoehto. WooCommerce myös pyrkii markkinassa ylöspäin (tosin pienet digitoimistot myös vievät sitä omalla toiminnallaan alaspäin käyttäen sitä 5000-10 000 euron projekteissa laajasti). • Kansainvälisten tuotteiden leviäminen Suomeen (kuten Shopify, Squarespace, WordPress.com, Wix) on hidasta, koska Suomi ei ole kovin kiinnostava markkina. Tilanne voi kuitenkin muuttua helposti, etenkin koska digitoimistot käyttävät mieluummin kv-työkaluja kuin kotimaisia työkaluja. – Tällä hetkellä lähinnä Shopify on osoittanut mielenkiintoa laajentua Pohjoismaihin, mutta askeleet ovat olleet kovin pieniä. Mikäli Shopify päättäisi lisätä kaasua, voisi se olla kotimaisille tuotteille kohtalokasta. Toisaalta, jos näin ei tapahdu, niin esim. MyCashFlow ja Vilkas voivat pärjätä kohtuullisesti vielä pitkään.
 28. 28. 1) (Isojen) tuotekauppojen järjestelmät • Isojen tuotekauppojen kohdalla yleensä kilpailevat Magento ja hybris. Jonkun verran isoja kauppoja on myös IBM Commercen päällä. Viime aikoina myös WooCommercella on tehty kohtuullisen isojakin kauppoja (kymmeniä tuhansia tuotteita). • Magento on lukumääräisesti varmasti johtava isojen tuotekauppojen alusta, mutta liikevaihdollisesti esim. hybris lienee suurempi, koska isot konsernit käyttävät paljon hybristä (koska SAP) ja hybris myös soveltuu hyvin tuotekatalogityyppiseen myyntiin. Hybriksen lisenssihinnat kuitenkin nousseet koko ajan, ja tämäkin vahvistanut Magenton asemaa. • IBM Commerce on vaikeassa asemassa Suomessa. Jopa Solteq on perustanut Magento-liiketoiminnan. Uusia Magento-integraattoreita on myös tullut lyhyessä ajassa runsaasti lisää. • WordPressin WooCommercellä epäilemättä myös tehdään lähivuosina tämän alueen toteutuksia, mutta on kyseenalaista, että onko WooCommerce kovin soveltuva tällaisiin toteutuksiin – mutta laaja kumppanikenttä ja ekosysteemi auttavat paljon, vaikka syntyvät toteutukset olisivat hieman ”himmeleitä”  • Intershop on myös Suomessa käytössä, mutta Intershopin markkina- asema on hyvin haastava, etenkin Magento2-version myötä. Esim. alko.fi verkkokauppatoiminnot nojaavat Intershoppiin (kuten esim. Gigantti).
 29. 29. • Sisältöpainotteiset ”brand storet” tai ”concept storet” (mitä termiä nyt haluaa käyttää) tehdään yleensä julkaisujärjestelmien päälle. • Nämä ovat yleensä melko laajoja sivustoja, joissa ostaminen vain yksi osa kokonaisuutta – ja ostaminen saattaa olla mahdollista vain joillakin markkina-alueilla. • WordPress valtaa tällä alueella markkinaa voimakkaasti, koska jo 50 000 euron budjetilla saa WP:llä paljon aikaiseksi (kun taas Drupal, Episerver, Sitecore, Magento vaativat lähes aina yli 100 000 euron investoinnin). • Isommissa kokonaisuuksissa (useita eri kieliä, useita eri maita, vaativia bundletuksia, vaativia integraatioita, personointitoiminnallisuuksia, digimarkkinointikyvykkyyksiä) raskaammat julkaisujärjestelmät silti hallitsevat (Episerver, Sitecore, Drupal). Tyypilliset projektit 150 000 – 300 000 euroa. • Etenkin Magento saattaa laajentua tälle alueelle jonkin verran, koska Drupalin ja Episerverin kauppakyvykkyydet ovat melko suppeat Magentoon verrattuna. Myös Sitecore saattaa saada tässä skenaariossa asemaa, koska Commerce Serverin uudelleenkoodaus/integrointi tuotteeseen on toteutunut uusimman version myötä. 2) Sisältöpainotteisten tuotekauppojen järjestelmät
 30. 30. 3) Tilauskanavien järjestelmät • Tilauskanavia tehdään kaikkein eniten täysin räätälinä ja jonkin verran joidenkin portaalialustojen päälle (esim. Liferay) - joskus myös julkaisujärjestelmien päälle, jos esim. personointi ja digimarkkinointi ovat tärkeitä (esim. Episerver, Drupal, Sitecore). • Useimmat verkkokauppajärjestelmät ovat kovin ”tuotekeskeisiä”, joten ne soveltuvat aika heikosti erilaisten palveluiden tai monimutkaisten tilausten käsittelyyn. Täten tilauskanavien asiakkaalle näkyvä kerros usein tehdään kohtuullisen räätälinä, ja palvelun hallinta tapahtuu pääosin taustajärjestelmissä. • Tilauskanavien ”fronttikerroksen” toteutukset voivat olla hyvin erihintaisia, mutta esim. Javascript-frameworkeilla tehdyt frontit ovat yleensä alkaen 100 000 euroa (nousten useisiin satoihin tuhansiin euroihin kohtuullisen nopeasti). Nämä myös vaativat jatkuvaa ylläpitoa, joten toimittajakentällä on oma agendansa suositella tällaisia lähestymistapoja (mm. kutsumalla mallia mikropalveluiksi, headless-malliksi tai jollain muulla trendikkäällä nimellä). • Tilauskanaviakin tehdään tuotevetoisesti, esim. Magentolla, etenkin tilanteissa, joissa asiakkaalla on aktiivinen markkinointitiimi, joka haluaa ajaa erilaisia kampanjoita, kokeiluita ja tuottaa sisältöjä sivustolle itsenäisesti. • Suomessa varsin vähän kokeneita toteuttajia, vaikka intoa löytyykin: – Kokemusta tällaisista löytyy mm. Solitalta, SC5:ltä, Reaktorilta, Futuricelta ja monilta muilta, esim. Futurice perustanut näihin keskittyneen Columbia Roadin tytäryhtiökseen. – Liferayn valintaa voi puoltaa myös laaja kumppanikenttä, jossa etenkin isoja IT-taloja mukana – Drupal ja Episerver –kumppaneita on myös runsaasti, mutta Commerce-tuotteiden osaajia vain muutamia. Drupalia käytetään tällaisiin selvästi Epiä enemmän.
 31. 31. 4) Laaja-alaisten verkkokauppahankkeiden järjestelmät • Raskaan sarjan alustat/platformit: IBM, SAP hybris, (Oracle) • Tyypillisesti miljoonien eurojen kokonaishankkeita, joissa asiakkaille näkyvä verkkokauppa vain jäävuoren huippu • Sisältävät kokonaisuuksina paljon muutakin kuin verkkokaupan hallintaan liittyviä kyvykkyyksiä – ja itse asiassa voivat olla jopa varsin heikkoja/huonoja itse verkkokauppakokemuksen hallinnassa (esim. hybris, jonka perusmalli on hyvin katalogivetoinen ja siksi moni päätyy tekemään räätälinä frontin). • Todella isot kokonaisuudet ovatkin usein yhdistelmiä useita eri malleja, ja fronttikerros voi olla myös täysin räätälöity, vaikka takana olisikin raskas verkkokauppajärjestelmä (kuten hybris). Frontissa voi olla myös julkaisujärjestelmä joissain osin. • Suomessa kumppanitarjonta varsin keskittynyttä – Smilehouse isoin hybris-kumppani (nykyisin osa Tietoa) – Descom isoin IBM-kumppani (nykyisin osa Solteqia) – Hybris-osaamista jonkin verran myös SAP-integraattoreilla ja isoilla IT- taloilla, esim. Bilot, Accenture – Tyypillisesti myös isojen kokonaisuuksien toteutus useiden eri kumppaneiden vastuulla.
 32. 32. Yhteenveto 1) Tuotekaupat 2) Sisältö- painotteiset tuotekaupat Useita integraatioita taustajärjestelmiin Dynaamista hinnoittelua, erilaisia tuotekatalogeja 3) Tilauskanavat Suosittelujärjestelmiä, integroitua digimarkkinointia Asiointitoiminnallisuuksia, upotettuja sovelluksia Räätälöityjä kampanjoita, kirjavia bundletuksia Hieman integraatiotarpeita, prosessien automatisointia Budjetti: Alle 10 000 euroa 10 000 - 20 000 euroa 20 000 – 80 000 euroa 80 000 euroa – 200 000 euroa Tuotetietojen hallintaa, kassajärjestelmiä Monikielisyyttä, erilaisia markkina-alueita, personointia Sisällöt isossa roolissa Integraatioita prosessiohjausjärjestelmiin Verkkokauppa nojaa täysin taustajärjestelmiin
 33. 33. Perttu Tolvanen KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelu- ja verkkokauppakonseptien ja näiden teknisten alustojen asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita järjestelmien ja toteuttajakumppaneiden valinnassa. Perttu on North Patrolin toinen perustaja. Pertulla on 15 vuoden kokemus web-, verkkokauppa-, extranet- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Perttu on aiemmin urallaan toiminut mm. tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina suuressa IT-alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi- blogissa ja North Patrolin blogeissa. linkedin.com/in/perttutolvanen 33
 34. 34. web-ostajanopas.fi & vierityspalkki.fi 34 Viisautta vaativiin verkkopalvelu- ja verkkokauppahankkeisiin

×