Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköisen työpöydän rakentaminen

2,575 views

Published on

Koulutusmateriaali keväältä 2013. Perttu Tolvanen. North Patrol Oy.

Materiaali käsittelee intranet-hankkeen konseptointia, teknologiavalintoja, kumppanivalintoja ja projektin läpivientiä.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sähköisen työpöydän rakentaminen

 1. 1. Perttu Tolvanen Web & CMS Expert, Partner North Patrol Oy1 Sähköisen työpöydän rakentaminen Koulutusmateriaali 2013 kevät
 2. 2. Verkkopalveluhankintojen neuvonantaja North Patrol Oy2 North Patrolin ovat perustaneet verkkopalvelujen asiantuntijat Sami Kalanen ja Perttu Tolvanen. Lisätietoja verkossa: www.northpatrol.com Tunnemme hyvin verkon mahdollisuudet, teknologiat ja alan toimijat. Riippumattomana konsultti- yhtiönä voimme tukea asiakkaitamme valitsemaan omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivat ratkaisut. North Patrol Oy tarjoaa tukea verkkopalvelun tilaajalle internet-, intranet- ja extranet-projekteissa. Autamme asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, vaatimusten määrittelyssä sekä teknologia- ja toimittajavalinnoissa. Toimimme myös projektien läpiviennin tukena ja lopputulosten arvioijana.
 3. 3. North Patrol Oy3 Perttu Tolvanen KTM Perttu Tolvanen on verkkopalvelukonseptien ja julkaisujärjestelmien asiantuntija. Perttu konsultoi asiakkaita hankkeiden valmistelussa ja vaatimusten määrittelyssä sekä tukee asiakkaita julkaisujärjestelmien ja toteuttajakumppaneiden valinnassa. Hänen erityisalueitaan ovat mm. verkkopalvelukonseptien kirkastaminen ja julkaisujärjestelmävalinnat. Pertulla on kymmenen vuoden kokemus web- ja intranet-projekteista mm. projektipäällikön ja konsultin rooleissa. Perttu on urallaan toiminut mm. tilaajana ja projektipäällikkönä suuressa mediayhtiössä, sisällönhallintajärjestelmien konsulttina suuressa IT- alan yrityksessä sekä itsenäisenä, riippumattomana konsulttina omassa yrityksessään. Hän on myös tunnettu seminaariesiintyjä ja bloggaaja. Perttu on päätoimittaja web-aiheisessa Vierityspalkki.fi- blogissa ja intranet-ammattilaisille suunnatussa Viides taso -blogissa. linkedin.com/in/perttutolvanen
 4. 4. Perusteet 1. Mistä kaikesta puhutaan? (käsitesekamelskaan järjestystä & eri näkökulmat) 2. Millainen organisaatio tarvitsee intranetin? 3. Intranetin asema + tyypilliset kaverit 4. Mitä intranet omistaa? 5. Kuka omistaa intranetin? 6. Intranetin suhde organisaation johtoon 7. Tyypilliset intranet-konseptit 8. Kypsyystasot: johtamisviestintä & tietotyö 9. Suomen markkinoilla vahvat intranet-järjestelmät 10. Intranet-projektin vaikeusasteen arviointi North Patrol Oy4
 5. 5. Valikoidut syventävät osiot 11. Järjestelmien tarkemmat kuvaukset + katsaukset toteuttajakumppaneihin 12. Hakukonevaihtoehdot 13. Projektimallit ja vaiheistus 14. Erityismateriaali: Ketterä kehitys ja ketteryyden soveltuvuuden arviointi 15. Yhteenveto ja erityisvinkit North Patrol Oy5
 6. 6. North Patrol Oy6 Mistä kaikesta puhutaan?
 7. 7. Käsitesekamelska North Patrol Oy7 ”Intranet” ”Kollaboraatio” ”Sähköinen työpöytä” ”Sosiaalinen layeri” (sisäinen facebook) Henkilöhakemisto (profiilit) Uutiset (sisäisen viestinnän pääkanava) Raportit (näkymät datamassoihin) Projektityötilat (myös ulkopuolisia jäseniä) Hakukone ”Tärkeät dokumentit” Dokumenttien yhteinen työstäminen ja jakaminen Dokumenttienhallinta (arkistointi, versionhallint a) Asiakirjahallinta (records management) Asianhallinta Wikit ja blogit Sivut (ohjeet, oppaat ym. ”intran perussisältö”) Pikaviestintä Laatujärjestelmä (toimintajärjestelmä) Integraatiot Lomakkeet Mobiili Käyttäjähallinta
 8. 8. Eri näkökulmat North Patrol Oy8 ”Intranet” ”Kollaboraatio” ”Sähköinen työpöytä” Johdon sitouttaminen Yhteistyö IT:n kanssa Budjetointi Yhteistyö HR:n kanssa SharePoint Tavoitteiden asettaminen Teknologiavalinta Toteutus- kumppanin valinta Muiden hyödyllisten kumppaneiden löytäminen Määrittely ja suunnittelu Kilpailutus Toimintatapamuutosten valinta ja läpivienti Käyttöönoton johtaminen omassa organisaatiossa Jatkokehitys Hankkeen valmistelu Projektimallit toteutukseen Sisäinen resursointi
 9. 9. “Sähköinen työpöytä” -käsitteestä • Hyvin epämääräinen ja ongelmallinen käsite, joka on paljon enemmän lähtöisin eri IT- firmojen visioinnista kuin asiakkaiden todellisista tarpeista • ”Yhden super-aloitussivun” –visio sinänsä on tavoittelemisen arvoinen asia – kukapa ei haluaisi aloittaa aamuaan näkymällä joka tyylikkäästi kertoisi mitä pitää tehdä seuraavana ja mikä on tänään tärkeintä... • Yhteen näkymään koottu roolipohjainen työpöytä on kuitenkin kustannustehokas ja järkevä yhtälö lähinnä hyvin prosessiohjautunutta työtä tekeville henkilöille, esim. ”liukuhihnamaisesti päätöksiä tekeville vakuutuspäätöskäsittelijöille” tai ”tehtaan tuotantolinjan toimintaa tarkkaileville valvomopäälliköille”  Mitä enemmän työ on itsenäistä tietotyötä, niin tärkeämmäksi muodostuvat hyvät yksittäiset työvälineet ja näiden yhteistoiminta – ei illuusio yhdestä keskinkertaisesta superportaalista • Realismi tuotteiden ja konseptien kohdalla on myös johtanut siihen, että käytännössä ”sähköinen työpöytä” –visiot jäävät visiotasolle ja projektit tuottavat ”intranetteja” ja ”työtiloja” ym. käytännön palveluita  siksi tämä koulutus käsittelee näitä North Patrol Oy9
 10. 10. Tulevaisuudesta • Intranettienkin evoluutiossa usein on järkevää tehdä erilaisia toiminto- tai roolikohtaisia ponnistuslautoja/kojelautoja, mutta nämä ovat organisaatiokohtaisia – ja usein vain hyvin tehtyjä intran osa-alueita, kuten ”Johdon raportit” tai ”Automyyjän aloitussivu” –tyyppisiä koosteosioita intrassa – eivät mitään monimutkaisia ”Johdon työpöytä” –tyyppisiä roolipohjaisia etusivuja (”Sähköinen työpöytä” –supervisio ei siis toimi, muuten tavoite hyvä) • Sosiaalisuus on nouseva merkittävä alue, ja osittain sosiaalisuuden roolista käydään kovaakin taistelua tällä hetkellä eri teknologiatoimittajien visioissa  toiset uskovat sosiaalisuuteen omana ”sosiaalisena layerina” (IBM Connections, Yammer, Salesforce Chatter), toiset näkevät sosiaalisuuden osana intranettia vahvemmin (ns. ”sosiaalinen intranet”) •  Selvää on, että monista järjestelmistä tulee sosiaalisia ja esim. kommentointia tapahtuu tulevaisuudessa lähes kaikissa järjestelmissä – mutta onko tämän sosiaalisuuden keskipisteenä intranet?  Ei ole vielä mitenkään yksiselitteistä, ja ei välttämättä edes todennäköistä, koska intranetin rooli on monessa organisaatiossa vakiintunut luotettavan tiedon lähteeksi, ei välttämättä avoimeksi keskustelualueeksi. North Patrol Oy10
 11. 11. North Patrol Oy11 Millainen organisaatio tarvitsee intranetin?
 12. 12. Milloin intranetin rooli on huomattava? North Patrol Oy12 Jatkuvia muutoksia toiminnassa Hajautetut ja monialaiset organisaatiot Paljon itsenäistä työtä tekeviä henkilöitä
 13. 13. Milloin intranetin rooli on huomattava? North Patrol Oy13 Jatkuvia muutoksia toiminnassa Hajautetut ja monialaiset organisaatiot Paljon itsenäistä työtä tekeviä henkilöitä  Tarve viestiä uudesta suunnasta, muutoksis ta, tarve näyttää esimerkkiä  Tarve viestiä laajalti eri puolille organisaatiota, tehokkaasti ja tarkasti  Tarve sitouttaa organisaation yhteisiin työtapoihin ja yhteishenkeen
 14. 14. North Patrol Oy14 Intranetin asema + tyypilliset kaverit
 15. 15. Intranet osana organisaatioiden tietojärjestelmäpalettia North Patrol Oy15 HR:n tietojärjestelmät (SAP, Oracle, jne.) Toiminnan- ohjausjärjestelmät (SAP, tuotetietojärjestelmät ja muut tuotantoa tai prosesseja ohjaavat tietojärjestelmät) CRM (asiakkuudenhallinta & myynnin tuki)Dokumenttien- hallinta & työtilat tiimeille Asiahallinta (asiakirjahallinta & päätöstenhallinta, sop imushallinta ym.) Intranet (omistaa uutiset, työsuhteeseen liittyvän ohjeiston, puhelinluettelon ym. ”navigaatiotietoja”) Puhelin- luettelo
 16. 16. Sisäiset järjestelmät + ulkoiset Extranet (kumppaneille) Internet- sivusto (markkinointi & viestintä) Extranet (asiakkaille)
 17. 17. North Patrol Oy17 Mitä intranet omistaa?
 18. 18. Intranet & sisäiset järjestelmät + ulkoiset Extranet (kumppaneille) Internet- sivusto (markkinointi & viestintä) Extranet (asiakkaille)
 19. 19. Intranet tyypillisesti North Patrol Oy19 HR:n tietojärjestelmät (SAP, Oracle, jne.) Toiminnanohjaus (operatiiviset järjestelmät) CRM (asiakkuudenhallinta & myynnin tuki) Dokumenttien- hallinta Asiahallinta (asiakirjahallinta & päätöstenhallinta, sopimushallinta ym.) Intranet - uutiset - työsuhdeasioiden ohjeet - hakukone - johdon linjaukset - ruokalistat - linkit järjestelmiin - laatujärjestelmä / toimintakäsikirja Puhelin- luettelo
 20. 20. Intranetin roolin muutos North Patrol Oy20 HR:n tietojärjestelmät (SAP, Oracle, jne.) Toiminnan- ohjausjärjestelmät (SAP, tuotetietojärjestelmät ja muut tuotantoa tai prosesseja ohjaavat tietojärjestelmät) CRM (asiakkuudenhallinta & myynnin tuki)Dokumenttien- hallinta & työtilat tiimeille Asiahallinta (asiakirjahallinta & päätöstenhallinta, sopimushallinta ym.) Intranet (omistaa uutiset, työsuhteeseen liittyvän ohjeiston, puhelinluettelon ym. ”navigaatiotietoja”) Puhelin- luettelo
 21. 21. Intranetin roolin muutos North Patrol Oy21 HR:n tietojärjestelmät (SAP, Oracle, jne.) Toiminnan- ohjausjärjestelmät (SAP, tuotetietojärjestelmät ja muut tuotantoa tai prosesseja ohjaavat tietojärjestelmät) CRM (asiakkuudenhallinta & myynnin tuki)Dokumenttien- hallinta & työtilat tiimeille Asiahallinta (asiakirjahallinta & päätöstenhallinta, sopimushallinta ym.) Intranet (omistaa uutiset, työsuhteeseen liittyvän ohjeiston, puhelinluettelon ym. ”navigaatiotietoja”) Puhelin- luettelo
 22. 22. Intranetin roolin muutos North Patrol Oy22 HR:n tietojärjestelmät (SAP, Oracle, jne.) Toiminnan- ohjausjärjestelmät (SAP, tuotetietojärjestelmät ja muut tuotantoa tai prosesseja ohjaavat tietojärjestelmät) CRM (asiakkuudenhallinta & myynnin tuki)Dokumenttien- hallinta & työtilat tiimeille Asiahallinta (asiakirjahallinta & päätöstenhallinta, sopimushallinta ym.) Intranet (omistaa uutiset, työsuhteeseen liittyvän ohjeiston, puhelinluettelon ym. ”navigaatiotietoja”) Puhelin- luettelo
 23. 23. Iso linjavalinta North Patrol Oy23 A Usean palvelun yhteistoiminta B Yhtenäinen ”superkokonaisuus”
 24. 24. North Patrol Oy24 Kuka omistaa intranetin?
 25. 25. Intranetin “omistajat” • Johto ja HR ovat intranetin keskeiset omistajat tyypillisesti. • Intran pyörittäminen ja kehityksestä vastaaminen on silti yleensä viestinnällä. • Johto pystyy tukemaan intranetin avulla strategiamuutoksia ja vuorovaikuttamaan henkilöstön kanssa. • Johto voi myös hyödyntää intranettia operatiivisen tehokkuuden parantamisessa – yleensä yhdessä IT:n kanssa, joka voi olla myös keskeinen hyvästä intranetista hyötyjä saava taho. • HR pystyy intranetin avulla tehostamaan mm. perehdytystä, esimiestyötä ja vähentämään muutospyyntöjä & pitämään tietonsa paremmin ajan tasalla. • Intranetin rooli voi vaihdella organisaatioissa a) perustyön tukijärjestelmästä aina b) strategiseksi vuorovaikutuskanavaksi ja seurantavälineeksi. • Yhteistä ns. ”hyville intraneteille” on se, että ne toimivat aina jonkinlaisena organisaation ”sisäisenä majakkana” opastaen työntekijöitä oikeisiin paikkoihin ja keskittymään oikeisiin asioihin. North Patrol Oy25
 26. 26. Haasteet omistajuudessa • Viestintä on vahvin ”stakeholder” ja viestinnälle intranet voi tarjota myös keinon nostaa omaa rooliaan organisaation sisäisessä hierarkiassa – ja yleensä viestinnän asema organisaation hierarkiassa korreloi myös vahvasti intranetin aseman kanssa • HR on aina erittäin tärkeä sidosryhmä, mutta myös haasteellinen yhteistyökumppani • HR on usein myös alhaalla organisaatiohierarkiassa, ja usein HR on myös varsin sisäänpäin kääntynyt yksikkö joka ei ole tottunut laaja-alaiseen yhteistyöhön • HR saattaa myös tehdä omia ratkaisujaan – ja lähteä jopa tekemään ”omaa intranet – juttuaan” – tai esim. henkilöhakemistoa tai ”työntekijän portaalia” – ja tähän kannustavat myös valitettavasti monet HR-yksiköiden käyttämät tietojärjestelmätuotteet (SAP, Oracle, jne.) • Toimivien ja tasaisesti päivittyvien intranettien takana on usein viestinnän ja HR:n hyvä yhteistyö – intranet voikin parhaimmillaan yhdistää viestintää ja HR:aa ja nostaa kummankin asemaa organisaation hierarkiassa – ja tämä on usein edellytys myös siihen, että ylin johto ryhtyy kiinnostumaan intranetista johtamisvälineenä North Patrol Oy26
 27. 27. North Patrol Oy27 Intranetin suhde organisaation johtoon
 28. 28. Intranet osana johtamisjärjestelmää • TASO 1: Majakka = huomiovalo työntekijöille, opastuspalvelu työsuhteeseen liittyviin muutoksiin ja itsepalveluun, strateginen työväline lähinnä HR:lle, IT:lle ja ylimmälle johdolle • TASO 2: Kahvihuone = sisältää myös keskusteluja päivittäisen työn ongelmapisteistä ja ajankohtaisista asioista, uutisointi kattaa myös rivityöntekijän elämää koskettavia asioita • TASO 3: Jatkuva kehityspäivä = johto on jalkautunut intranettiin ja keskustelee siellä keskenään ja työntekijöiden kanssa tulevaisuuden haasteista ja parannuskohteista North Patrol Oy28 Käyttöaste työntekijöiden keskuudessa Strateginen merkitys Majakka Kahvihuone Jatkuva kehityspäivä
 29. 29. North Patrol Oy29 Mitä johto voi tehdä intranetilla?
 30. 30. North Patrol Oy30 Tietotyöläiset = osallistuvat, työstävät dokumentteja, jakavat tietoa Prosessityöntekijät = pääosin lukevat tietoa, ohjeita, raportteja, hakevat tietoa Roolit + tavoitteet Huom. Tässä kuvassa prosessityöntekijät viittaavat organisaation ”ydintoimintaa” tekeviin henkilöihin – tämä voi olla sairaanhoitotyötä, opetusta tai kaavoituksen suunnittelua. Tietotyöläiset viittaa taas kehitys/hallintohenkilökuntaan. (*Tietoa, hiljaista ja äänekästä, on kaikilla!)
 31. 31. North Patrol Oy31 Tietotyöläiset = osallistuvat, työstävät dokumentteja, jakavat tietoa Prosessityöntekijät = pääosin lukevat tietoa, ohjeita, raportteja, hakevat tietoa Suunnan näyttämistä ja muutoksista viestimistä Roolit + tavoitteet
 32. 32. North Patrol Oy32 Tietotyöläiset = osallistuvat, työstävät dokumentteja, jakavat tietoa Prosessityöntekijät = pääosin lukevat tietoa, ohjeita, raportteja, hakevat tietoa Suunnan näyttämistä ja muutoksista viestimistä Tavoitteellista vuorovaikutusta hajallaan olevan organisaation ”yhteisfiiliksen” rakentamiseksi Roolit + tavoitteet
 33. 33. Roolit + tavoitteet North Patrol Oy33 Tietotyöläiset = osallistuvat, työstävät dokumentteja, jakavat tietoa Prosessityöntekijät = pääosin lukevat tietoa, ohjeita, raportteja, hakevat tietoa Suunnan näyttämistä ja muutoksista viestimistä Tavoitteellista vuorovaikutusta hajallaan olevan organisaation ”yhteisfiiliksen” rakentamiseksi Asenteen ja motivaation kehittämistä työyhteisön lujittamiseksi
 34. 34. Mitä johto voi tehdä intran avulla? North Patrol Oy34 Suunnan näyttämistä Tavoitteellista vuorovaikutusta Asenteen ja motivaation kehittämistä ... kertoa tarinoita (blogata, keskustella, kommentoida)... ... sitouttaa henkilöstöä tuleviin päätöksiin (tiivistelmät kokouksista)... ... opettaa ymmärtämään eri liiketoiminnan alueita (blogit, ihmisten esittelyt, johdon esittelyt) ... näyttää esimerkkiä avoimuudesta (luvut, päätökset, ”keskeneräi set asiat”)... ... näyttää esimerkkiä neuvotteluasenteesta... ... näyttää esimerkkiä asiakaspalveluasenteesta... ... julkaista videoita johdon tilaisuuksista... ... osallistua keskusteluun... ... johtajien väliset keskusteluketjut yleensä luetuimpia kohteita... ... julkaista tehtävälistoja esim. muutoshankkeissa.. ... kysymys-vastaus- palstat... ... johtajat esiin myös ihmisinä, ei vain johtajina...
 35. 35. North Patrol Oy35 Tyypilliset intranet-konseptit
 36. 36. “Iso jako” North Patrol Oy36 Tietotyöläiset = aktiivisia kuluttajia ja sisällöntuottajia Prosessityöläiset = säännöllisiä lukijoita, satunnaisia ”kevytosallistujia”
 37. 37. Tyypilliset intranet- konseptit North Patrol Oy37 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja)
 38. 38. Tyypilliset intranet- konseptit North Patrol Oy38 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”)
 39. 39. Tyypilliset intranet- konseptit North Patrol Oy39 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”) ”Sähköinen työpöytä” (viestinnällisen intranetin rinnalla/yhdessä kiinteästi työtilat, dokumenttienhallinta, tehtävälistat ja raporttinäkymiä muista järjestelmistä) Työtilat (”uusi dokumenttien -hallinta”)
 40. 40. Tyypilliset intranet- konseptit North Patrol Oy40 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”) ”Sähköinen työpöytä” (viestinnällisen intranetin rinnalla/yhdessä kiinteästi työtilat, dokumenttienhallinta, tehtävälistat ja raporttinäkymiä muista järjestelmistä) Työtilat (”uusi dokumenttien -hallinta”) ”Prosessityöläisten sähköinen työpöytä” (harvinaisempi konsepti, mutta selkeästi erillinen silti, yleensä hyvin raporttivetoinen ”dashboard” -malli)
 41. 41. Tyypilliset intranet- konseptit North Patrol Oy41 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”) ”Sähköinen työpöytä” (viestinnällisen intranetin rinnalla/yhdessä kiinteästi työtilat, dokumenttienhallinta, tehtävälistat ja raporttinäkymiä muista järjestelmistä) Työtilat (”uusi dokumenttien -hallinta”) ”Monimutkainen viestinnällinen intranet” (useita kieliversioita ja useita maasivustoja sisältävät intranetit, usein myös monimutkainen organisaatiorakenne, lisäksi erityishaaste jos paljon prosessityöläisiä JA tietotyöläisiä, esim. isot kaupungit) ”Prosessityöläisten sähköinen työpöytä” (harvinaisempi konsepti, mutta selkeästi erillinen silti, yleensä hyvin raporttivetoinen ”dashboard” -malli)
 42. 42. North Patrol Oy42 Kypsyystasot: johtamisviestintä & tietotyö
 43. 43. Kypsyystaso: johtamisviestintä North Patrol Oy43 Käyttöaste työntekijöiden keskuudessa Strateginen merkitys TASO 3: Jatkuva kehityspäivä - Johto on jalkautunut kasvollisesti intranettiin - Johtoryhmän muistiot julkaistaan intranetissa - Keskustelut kohdistuvat niin strategiaan kuin päivittäisasioihin (koko organisaation työtila) TASO 2: Tiedon keskipiste - Luotettavan tiedon keskipiste, mutta myös ajankohtaisen ja lyhytkestoisen tiedon ensisijainen välityskanava - Etenkin hajanaisessa organisaatiossa uusi ”kahvihuone” TASO 1: Suuntaa näyttävä majakka - Huomiovalo ja opastuspalvelu työntekijöille - ”Luotettavan tiedon” pölyyntyvä varasto
 44. 44. Kypsyystaso: johtamisviestintä North Patrol Oy44 Käyttöaste työntekijöiden keskuudessa Strateginen merkitys TASO 3: Jatkuva kehityspäivä - Johto on jalkautunut kasvollisesti intranettiin - Johtoryhmän muistiot julkaistaan intranetissa - Keskustelut kohdistuvat niin strategiaan kuin päivittäisasioihin (koko organisaation työtila) TASO 2: Tiedon keskipiste - Luotettavan tiedon keskipiste, mutta myös ajankohtaisen ja lyhytkestoisen tiedon ensisijainen välityskanava - Etenkin hajanaisessa organisaatiossa uusi ”kahvihuone” TASO 1: Suuntaa näyttävä majakka - Huomiovalo ja opastuspalvelu työntekijöille - ”Luotettavan tiedon” pölyyntyvä varasto Etenkin hajanaiset organisaatiot joissa johto ei ehdi kaikkialle Hajanaiset organisaatiot joissa itsenäisiä työntekijöitä Organisaatioille joissa tapahtuu usein muutoksia
 45. 45. Kypsyystasot: tietotyö North Patrol Oy45 Tietotyön tehokkuus TASO 1: Sähköpostikivikausi - Organisaation tiedotusta paljon sähköpostilla, dokumentteja liikkuu sähköpostitse - Sähköposti = työlista, sähköposti on käytännössä ainut ryhmätyön todellinen väline TASO 2: Dokumenttikasojen aikakausi - Dokumentteja omilla koneilla, verkkolevyillä, intrassa, ryhmätyötiloissa ja ties missä - Yksiköillä omia ratkaisuja ja käytänteitä dokumenttienhallintaan TASO 3: Pikaviestinnällä kiihdytetty kaaos - Pikaviestintä nopeuttaa viestintää ja tuo läsnäolotiedot koko organisaatioon - Tiedostojen tallennus ei kuitenkaan edelleenkään hallinnassa, päinvastoin TASO 4: Ryhmätyötiloilla kaaosta haltuun (projektit ja tiimit) - Pysyvät ryhmät ja projektit keskittävät dokumenttinsa ryhmätyötiloihin, haku kattaa nämä kaikki - Ryhmätyötiloihin sovitaan pelisääntöjä ja näiden kasvua ja kehitystä hallitaan systemaattisesti TASO 5: Ryhmätyötiloilla kaaosta haltuun (liiketoimintayksiköiden omat ponnistuslaudat) - Liiketoimintayksiköille aletaan rakentamaan omia ”ponnistuslautoja” ja dokumenttivarastoja - Kaikki ovat osa kokonaisuutta, mutta eri liiketoiminnot saavat vain omia ”sähköisiä työpöytiä” 1990 -luku 2020 -luku 2013
 46. 46. Kypsyystasot: tietotyö North Patrol Oy46 Tietotyön tehokkuus TASO 1: Sähköpostikivikausi - Organisaation tiedotusta paljon sähköpostilla, dokumentteja liikkuu sähköpostitse - Sähköposti = työlista, sähköposti on käytännössä ainut ryhmätyön todellinen väline TASO 2: Dokumenttikasojen aikakausi - Dokumentteja omilla koneilla, verkkolevyillä, intrassa, ryhmätyötiloissa ja ties missä - Yksiköillä omia ratkaisuja ja käytänteitä dokumenttienhallintaan TASO 3: Pikaviestinnällä kiihdytetty kaaos - Pikaviestintä nopeuttaa viestintää ja tuo läsnäolotiedot koko organisaatioon - Tiedostojen tallennus ei kuitenkaan edelleenkään hallinnassa, päinvastoin TASO 4: Ryhmätyötiloilla kaaosta haltuun (projektit ja tiimit) - Pysyvät ryhmät ja projektit keskittävät dokumenttinsa ryhmätyötiloihin, haku kattaa nämä kaikki - Ryhmätyötiloihin sovitaan pelisääntöjä ja näiden kasvua ja kehitystä hallitaan systemaattisesti TASO 5: Ryhmätyötiloilla kaaosta haltuun (liiketoimintayksiköiden omat ponnistuslaudat) - Liiketoimintayksiköille aletaan rakentamaan omia ”ponnistuslautoja” ja dokumenttivarastoja - Kaikki ovat osa kokonaisuutta, mutta eri liiketoiminnot saavat vain omia ”sähköisiä työpöytiä” 1990 -luku 2020 -luku 2013 Johdon tukea tarvitaan: Intra tärkeimmäksi tiedotuskanavaksi ja ”tärkeiden dokumenttien” tallennuspaikaksi. Johdon tukea tarvitaan: Sähköpostia vähennetään systemaattisesti. Ryhmätyöhön laaditaan pelisäännöt.
 47. 47. North Patrol Oy47 Intranet-järjestelmät Suomessa 2013
 48. 48. Soveltuvuus eri skenaarioihin • Soveltuvuus skenaarioon viittaa siihen kuinka paljon tuote tarjoaa tarvittavia toiminnallisuuksia suoraan paketista tai hyvin pienellä käyttöönottotyöllä. • Kokonaiskustannus käyttöönotosta tarkoittaa projektikustannusta ja ylläpitokustannusta kolmelle vuodelle. • Arvioissa on huomioitu myös osaavien kumppaneiden saatavuus. North Patrol Oy48 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön LiferayConfluence SharePoint Drupal Alfresco EPiServer (Web CMS)
 49. 49. Viestinnällinen intranet • Viestinnälliset intranetit ovat projektina hyvin samankaltaisia kuin isot verkkosivustoprojektit. Kyse on uutisten ja sivujen julkaisemisesta. • Erityishaasteita tulee lähinnä käyttäjähallinnasta, monikielisyyshallinnasta ja eri liiketoimintojen / toimipisteiden huomioimisesta. • SharePoint lienee yleisin järjestelmä Suomessa, vaikkakin SharePointin ominaisuudet jäävät pitkälti hyödyntämättä tässä skenaariossa yleensä. North Patrol Oy49 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Lähes mikä tahansa laadukas web-julkaisujärjestelmä (EPiServer, Crasman Studio, jne.) Confluence SharePoint 2013 Liferay Drupal Wordpress SharePoint intranet- paketoinnit Oracle / IBM
 50. 50. Sosiaalinen intranet • Yleensä viestinnällisiä intranetteja joissa on ”kahvihuone”-tyyppistä keskustelua mukana joko omana keskustelualueenaan, sivuihin liittyvänä kommentointina tai profiilisivujen kautta tapahtuvana. • Käyttöönotot haasteet eivät ole teknisiä vaan toimintatapahaasteita. • SharePoint ja Confluence tarjoavat suoraan paketista tähän toimintoja, tosin varsin eri tavoilla. Drupalin päälle voi koodata oman ideansa. North Patrol Oy50 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön Jokin laadukas web- julkaisujärjestelmä (EPiServer, Crasman Studio, jne.) Confluence SharePoint 2013Liferay Drupal Wordpress SharePoint intranet- paketoinnit Oracle / IBM Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”) EPiServer Relate+
 51. 51. Sähköinen työpöytä • SharePoint-filosofian mukainen sähköinen työpöytä sisältää viestinnällisen intranetin, työtilat, dokumenttienhallinnan, hakukoneen ja käyttäjien omat profiilisivut. Tällaisessa skenaariossa SharePoint on ylivoimainen. • Confluence esimerkiksi tarjoaa hyvät työtilat ja sosiaaliset toiminnot, mutta ei sisällä järkevää dokumenttienhallintaa. • Oraclen ja IBM:n järjestelmät kilpailevat SharePointin kanssa ja tarjoavat jopa parempaa skaalautuvuutta ja toimintoja, mutta kovemmalla hinnalla. North Patrol Oy51 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön Jokin laadukas web- julkaisujärjestelmä (EPiServer, Crasman Studio, jne.) Confluence SharePoint 2013 Liferay + Alfresco Drupal Wordpress SharePoint intranet- paketoinnit Oracle / IBM ”Sähköinen työpöytä” (viestinnällisen intranetin rinnalla/yhdessä kiinteästi työtilat, dokumenttienhallinta, tehtävälistat ja raporttinäkymiä muista järjestelmistä) Työtilat (”uusi dokumenttien -hallinta”)
 52. 52. Sähköinen työpöytä prosessityöläisille • ”Johdon työpöytä”-filosofiasta ponnistava portaalimainen sähköinen työpöytä on tyypillinen esim. tuotanto-organisaatioissa, joissa useista eri järjestelmistä halutaan koostaa dataa”kojelauta”-tyyppisiin näkymiin. • Perinteiset portaalityökalut ovat tässä mallissa soveltuvimpia. • SharePoint tarjoaa tähän myös työkaluja, mutta ei ole keskittynyt tähän. • Liferay on vallannut alaa IBM:ltä ja Oraclelta mm. finanssimaailmassa. North Patrol Oy52 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön Jokin laadukas web- julkaisujärjestelmä (EPiServer, Crasman Studio, jne.) Confluence SharePoint 2013 Liferay Drupal Wordpress Oracle / IBM ”Prosessityöläisten sähköinen työpöytä” (harvinaisempi konsepti, mutta selkeästi erillinen silti, yleensä hyvin raporttivetoinen ”dashboard” -malli)
 53. 53. Monimutkaiset intranetit • Useissa maissa toimivat organisaatiot joilla on useita erilaisia liiketoimintoja ovat intranet-konseptoinnin ”rosvosektori”, eli näiden problematiikkaan on hyvin vähän elegantteja teknisiä ratkaisuja – jos ollenkaan. • On myös hyvin vaikeata – ellei mahdotonta – tehdä intranet-konseptia joka palvelisi hyvin prosessityöläisiä JA tietotyöläisiä. Käyttötilanteet ja tarpeet ovat kaukana toisistaan – ja lopputuloksena on usein sekavia palveluita. • Järjestelmät tarjoavat hyvin vähän valmisratkaisuja näihin tilanteisiin. North Patrol Oy53 Soveltuvuus skenaarioon Kokonaiskustannus käyttöönotosta Korkea kustannus, vähän sisältöä Isolla rahalla saa mitä haluaa (Oracle, IBM, jne.) Maltillinen kustannus suhteessa saatavaan sisältöön Jokin laadukas web- julkaisujärjestelmä (EPiServer, Crasman Studio, jne.) Confluence SharePoint 2013 Liferay Drupal Wordpress Oracle / IBM ”Monimutkainen viestinnällinen intranet” (useita kieliversioita ja useita maasivustoja sisältävät intranetit, usein myös monimutkainen organisaatiorakenne, lisäksi erityishaaste jos paljon prosessityöläisiä JA tietotyöläisiä, esim. isot kaupungit)
 54. 54. Yhteenveto North Patrol Oy54 Tietotyöläiset = aktiivisia osallistujia ja kuluttajia, odottavat työvälineitä oman työnsä tueksi myös Prosessityöläiset = pääasiallisesti lukijoita, ”kevytosallistujia” Viestinnällinen intranet (uutispainotteinen, sisältää pääosin ohjeistusta ja linkkejä, voi myös sisältää esim. puhelinluettelon ym. päivittäistä työtä helpottavia hakemistoja) Sosiaalinen intranet (viestinnällinen intranet jossa ”kahvihuone”- tyyppistä keskustelua ja ”sosiaalinen puhelinluettelo”) ”Sähköinen työpöytä” (viestinnällisen intranetin rinnalla/yhdessä kiinteästi työtilat, dokumenttienhallinta, tehtävälistat ja raporttinäkymiä muista järjestelmistä) Työtilat (”uusi dokumenttien -hallinta”) ”Monimutkainen viestinnällinen intranet” (useita kieliversioita ja useita maasivustoja sisältävät intranetit, usein myös monimutkainen organisaatiorakenne, lisäksi erityishaaste jos paljon prosessityöläisiä JA tietotyöläisiä, esim. isot kaupungit) ”Prosessityöläisten sähköinen työpöytä” (harvinaisempi konsepti, mutta selkeästi erillinen silti, yleensä hyvin raporttivetoinen ”dashboard” -malli) SharePoint Drupal Confluence Liferay Liferay SharePoint Drupal Alfresco Wordpress EPiServer Relate+ SharePoint intranet- paketoinnit Confluence Mikä tahansa laadukas web- julkaisujärjestelmä (esim. EPiServer, Crasman Studio) SharePoint- paketoinnit Confluence Liferay SharePoint
 55. 55. North Patrol Oy55 Intranet-projektin vaikeusaste
 56. 56. Intranet-projektin “vaikeutta” lisääviä tekijöitä North Patrol Oy56 Rajallinen budjetti Useita työkieliä Toimintaa useissa eri toimipisteissä Useita erilaisia liiketoiminta- alueita Tietotyötä JA ”tehdastyötä” Heterogeeninen IT-arkkitehtuuri
 57. 57. Harjoitus: 1 piste / väite 1. Useita eri liiketoiminta-alueita tai tuotelinjoja, jotka toimivat kohtuullisen itsenäisesti 2. Toimintaa useassa eri toimipisteessä 3. Useita työkieliä organisaation sisällä 4. Toimintaa useassa eri maassa 5. Monimuotoinen kielipolitiikka (ei selkeätä master-kieltä, paikallisia eroavaisuuksia) 6. Monimuotoista toimintaa samassa organisaatiossa (tietotyötä JA prosessityötä) 7. Heterogeeninen IT-arkkitehtuuri, ei selkeitä masterdata-sääntöjä 8. Sähköposti isossa roolissa, myös tiedottamisessa 9. Uudistat samalla kertaa ryhmätyön käytänteitä ja organisaatiosi käyttämän dokumenttienhallinnan ratkaisun North Patrol Oy57
 58. 58. Tulokset • 8 pistettä, tai enemmän= edessäsi on kaupallinen rosvosektori ja poliittinen viidakko, varmista että projektijohtajasi voi keskittyä hankkeeseen täysipäiväisesti ja sitouta johto hyvissä ajoin hankkeen taakse. • 5 pistettä, tai enemmän = edessäsi on erittäin haastava intranet-projekti, mutta panostamalla esiselvitykseen ja sisältösuunnitteluun pystyt viemään hankkeen läpi ennakoitavalla budjetilla ja aikataululla – mikäli saat oman organisaatiosi sitoutumaan muutosprosessiin. • 2-4 pistettävä = edessäsi on mukava intranet-projekti, johon pystyt löytämään kokeneen toimittajan joka hoitaa projektin mallikkaasti yhteistyössä maaliin – voit ehkä jopa hoitaa muita työtehtäviä samalla kun projektipäälliköit hanketta! • 0-1 pistettä = edessäsi on varsin suoraviivainen verkkosivustoprojekti, jonka voit melkein toteuttaa vaikka jonkun digitoimiston avustuksella. North Patrol Oy58
 59. 59. North Patrol Oy59 Järjestelmien kuvaukset
 60. 60. Sisällönhallintajärjestelmät North Patrol Oy60
 61. 61. SharePoint • SharePoint = viestinnällinen intranet ja dokumenttienhallinta + ryhmätyötilat + hakukone + profiilisivut + keskustelut. • Viimeisin versio on vienyt SharePointtia yhä enemmän tuoteratkaisun suuntaan. Myös pilvivaihtoehto (Office 365) vie SharePointtia yhä enemmän valmisratkaisuksi. • SharePoint sopii viestinnällisiin intranetteihin ja sähköisen työpöydän konsepteihin. Uudessa 2013 versiossa on myös varsin kypsä näkemys yhdenlaisesta sosiaalisesta intranet – kokonaisuudesta – joskin ”newsfeed” ei vielä kata esim. kaikkia sisältöjä. • Projektien kokoluokat 60 000 – 200 000 euroa (projektikustannukset). Tuhansien käyttäjien organisaatioissa myös projektikustannukset yleensä yli 200 000 euroa. • Lisenssit ja järjestelmän ”filosofia” kannustaa ottamaan käyttöön laajasti koko organisaatiossa ja hyödynnettäväksi kaikkine ominaisuuksineen. • Suunniteltu erittäin voimakkaasti käytettäväksi yhdessä muiden Microsoft-tuotteiden kanssa. • Huom. Office 365 kiinnostava vaihtoehto alle 300 hengen organisaatioille kevyeen käyttöön. North Patrol Oy61 ”Tietotyö-elefantti”
 62. 62. Suuret (SharePoint-)integraattorit • Tieto • Digia • Logica • Accenture/Avanade • Capgemini • Fujitsu • Affecto North Patrol Oy62 Vinkki: Suurista toimittajista yleensä kannattaa poimia vain ne joiden kanssa muutenkin yhteistyötä.
 63. 63. Keskikokoiset SharePoint-toimijat • Aktiiviset SharePoint-talot – atBusiness – Sininen Meteoriitti • Ruotsalaisten IT-talojen Suomen tytäryhtiöt – HiQ – KnowIT • Keskikokoiset suomalaiset integraattorit/IT-talot – Solita – Innofactor – Appelsiini North Patrol Oy63 Vinkki: Keskikokoiset pystyvät yleensä tarjoamaan uskottavimman toteutus&ylläpito- yhdistelmän, koska näistä moni on paljon enemmän erikoistunut SharePointtiin kuin edellisen sivun sekatavarakaupat.
 64. 64. Pienet SharePoint-toimijat • SharePoint-toteutuksia tekevät pienet toimittajat: – Systems Garden – Visual Web – Digital Illustrated Finland – Solu Digital – Tietotalo – JPPsoft (Lahti) – Javerdel • Pienet konsulttitalot: – Sulava – OnSight North Patrol Oy64 Vinkki: Yli 100 000 euron toteutuksissa kannattaa hyödyntää pieniä taloja auditointi & sparraus –roolissa.
 65. 65. SharePoint-paketoinnit (intranet) • Useat toimittajat ovat tehneet tuotteistettuja intranet-ratkaisuja SharePointin päälle. Esimerkiksi: – Sinisen Meteoriitin Valo (on-premise –versio ja Office 365 –versio) – Systems Gardenin Verso • Kiinnostaville toimittajille kannattaa tehdä kyselykierros heidän SharePoint- osaamisestaan ja painottaa, että haluaa tietoa myös heidän tuotteistetuista ratkaisuistaan. • Osa paketoinneista on SharePointin päälle rakennettuja, täysin suljettuja, palveluna tarjottavia tuotteita (esim. Cloudrivenin Sydän). • Parhaimmillaan SharePoint-tuotteistukset ovat kokoelmia hyviä käytänteitä yhdistettynä vakioituun projektitoimitusmalliin. Paljon omaa koodia sisältäviä erikoisratkaisuja kannattaa välttää. • Olennaista paketointien ostamisessa on vaatia tuotteen täydet käyttöoikeudet itselleen ja mahdollistaa oman palvelun jatkokehitys myös toisen kumppanin toimesta. North Patrol Oy65
 66. 66. Confluence • Confluence = viestinnällinen intranet ja profiilisivut + hakukone + (työtilat). • Confluence on SharePointin vahvin kilpailija viestinnällisten ja sosiaalisten intranettien saralla. Confluencen ainut merkittävä heikkous on dokumenttienhallinta, jota siinä ei oikeastaan ole lainkaan. • Confluence on soveltuvin organisaatioille joilla on jo toinen dokumenttienhallintaratkaisu (kuten M-Files tai vastaava) tai tarkoitus on nimenomaan luopua dokumenttivetoisuudesta. • Confluencen ryhmätyötilat ovat toimiva konsepti, mutta ilman dokumenttienhallintaa. • Projektien kokoluokat 20 000 – 90 000 euroa (projektikustannukset). Tuhansien käyttäjien organisaatioissa projektikustannukset lähempänä 100 000 euroa. • Pitkälle viety tuotteistus ja hiotut ominaisuudet sisällöntuottajille. Päivittyy tasaisesti ja saatavilla satoja lisäosia, joista merkittävä osa intranet-käyttöön soveltuvia. • Confluence-palvelun siirrettävyys integraattorilta toiselle on poikkeuksellisen kivutonta. • Lisenssit isoillekin organisaatioille varsin edulliset. North Patrol Oy66 ”Tietopankki”
 67. 67. Confluence-integraattorit • Ambientia • Polar Shift Oy • Eduix Oy North Patrol Oy67 Ambientialta löytyy myös osaamista laajempien introjen suunnitteluun. Polar Shift ja Eduix ovat enemmän toteuttajia ja ylläpitäjiä.
 68. 68. Liferay • Liferay = viestinnällinen intranet + räätälöityjä piensovelluksia / raporttinäkymiä • Liferay on portaalijärjestelmä joka muistuttaa SharePointtia muutaman vuoden takaa. Kankeahko sisällönhallinta ja matala tuotteistusaste ei houkuttele intranet- projekteissa, mutta mitä enemmän oma intranet integroituu taustajärjestelmiin ja sisältää räätälöityjä piensovelluksia, niin sitä vahvemmaksi vaihtoehdoksi Liferay nousee – ja etenkin jos organisaatiolla on paljon Java-pohjaisia järjestelmiä ja aiempaa kokemusta Liferaysta. • Projektien kokoluokat 150 000 – 400 000 euroa (projektikustannukset). Tuhansien käyttäjien organisaatioissa projektikustannukset lähempänä 300 000 euroa. • Voidaan laajentaa Alfrescolla, joka tuo järeän dokumenttienhallinnan rinnalle. • Liferay jakautuu Community Editioniin ja Enterprise Editioniin. CE on ”oikea avoimen lähdekoodin” versio. EE taas sisältää päivityspalvelun ja tuen eikä ole avointa lähdekoodia. Integraattoreista suurin osa suosittelee EE-version käyttöä, koska on sitoutunut työskentelemään sillä (ja ei CE:llä). Täten Liferayn kohdalla avoimesta lähdekoodista puhuminen ei ole kovin suositeltavaa. EE:n lisenssihinta on kohtuullinen verrattuna kilpailijoihin (SharePoint/Oracle/IBM). North Patrol Oy68 ”Portaalikehys”
 69. 69. Liferay-integraattorit • Ambientia • Arcusys • Proactum • Logica • Ixonos • Samcom • Solita • Gofore North Patrol Oy69 Osa tekee EE:llä, osa CE:llä. Täten samassa listassa esittäminen on hieman hämäävää – mutta toisaalta asiakkaana valinta CE:n ja EE:n välillä tulisi tehdä jo paljon ennenkuin miettii toimittajavalintaa...
 70. 70. Drupal • Drupal = viestinnällinen intranet + räätälöityjä piensovelluksia • Drupal on melko matalan tuotteistustason web-julkaisujärjestelmä, joka rakentuu varsin projektikohtaisesti (palikoista). Drupalin vahvuudet ovat räätälöidyissä, isoissa verkkosivustoissa. Intraneteissa Drupal on vahva jos intranet-konsepti on hyvin viestinnällinen ja sisältää räätälöitäviä piensovelluksia – ja mikäli organisaatiolla on Drupalia käytössä jo muissa palveluissa. • Projektien kokoluokat 60 000 – 400 000 euroa (projektikustannukset). Tuhansien käyttäjien organisaatioissa projektikustannukset lähempänä 300 000 euroa. • Drupalin ekosysteemi on korostuneesti julkisten verkkosivustojen tarpeisiin keskittynyt. Intranet-palveluita ei Drupalilla ole maailmanlaajuisesti tehty kovin paljon. • Drupal ei sisällä dokumenttienhallintaa tai ryhmätyötilatoiminnallisuuksia. • Drupal-palvelun toteutuksen tekninen laatu on hyvin riippuvainen valitusta toteuttajasta, koska esimerkiksi moduulivalikoiman tuntemus vaihtelee varsin paljon tekijöiden keskuudessa. Drupal-palvelun siirtäminen integraattorilta toiselle myös yleensä kallista. North Patrol Oy70 ”Palikkakokoelma”
 71. 71. Drupal-integraattorit • Wunderkraut • Exove • KWD Digital • Verkkojulkaisut • Brain Alliance • ActiveArk North Patrol Oy71 Huom. Drupal- toimijoita on paljon enemmänkin, mutta näiden projektien kokoluokat ovat hyvin pieniä (alle 10k).
 72. 72. Villikissat • Pienille organisaatioille (alle 300 henkeä) kiinnostavin uutuus intranet-rintamalla on ehdottomasti Office 365, jonka mukana tulee palveluna tarjottava SharePoint 2013. Tämän ratkaisun räätälöitävyys ja mukautettavuus on hyvin rajallista, mutta pienille organisaatioille kustannustehokkuus voi olla erittäin hyvä. Intranetin ja työtilojen rakentaminen Office 365 – ympäristöön voi onnistua jopa alle 30 000 euron alkuinvestoinnilla. Parhaimmillaan tämä kustannustehokkuus on silloin kun sähköpostit ja kalenterit on myös hankittu Office 365 – paketissa jolloin intranetin ja työtilojen käyttökustannukset ovat tässä samassa kokonaisuudessa. Isommille organisaatioille Office 365 on vielä toistaiseksi kovin rajoitettu, ja esimerkiksi työtilojen hallintaan ei ole saatavilla työkaluja – tekeminen pilvessä on siis pitkälti manuaalista naksuttelua. • Oracle WebCenter Suite on Suomessa raskaan sarjan villikissa, joka voi olla perusteltu vaihtoehto jos organisaatiolla on aiempia, raskaita investointeja Oraclen järjestelmiin ja intranettiin halutaan paljon integraatioita muihin järjestelmiin. Oraclen tuotekokonaisuudet vaativat kuitenkin poikkeuksellisen paljon suunnittelu- ja pystytystyötä ja johtavat poikkeuksetta hyvin asiakaskohtaisiin palvelukokonaisuuksiin (hintaluokka 300 000e ->). North Patrol Oy72
 73. 73. North Patrol Oy73 Hakukonevaihtoehdot
 74. 74. Hakukonevaihtoehdot • Iso valinta: Hyödynnätkö intranet-tuotteen hakukonetta ja konseptoit hakukoneen osaksi intranettia VAI teetkö stand-alone hakukoneen omana palvelunaan? • Ensimmäinen vaihtoehto rajaa hakukoneen intranetin kattavaksi sisältöhauksi, jälkimmäinen lähestyy asiaa ”enterprise search” asenteella – ja jälkimmäisessä vaihtoehdossa hakukoneprojekti kannattaa toteuttaa omana kokonaisuutena – koska silloin intranet on vain yksi hakukohde kymmenien muiden kohteiden joukossa. • Kolmas vaihtoehto (etenkin isoille organisaatioille) on tehdä kummatkin. Intranetilla on oma hakukoneensa joka kattaa viestinnälliset sisällöt ja ehkä työtilojen dokumentit. Näiden lisäksi on olemassa erillinen hakupalvelu joka kattaa lukuisia eri organisaation tietovarastoja (ja sijaitsee erillisessä osoitteessa tyyliin superhaku.intranet.fi ja on brändätty myös visuaalisesti erilliseksi palveluksi). • Hakukonevalinta on olennainen lähinnä tilanteessa jossa organisaatio tekee stand-alone hakukoneen intranetin rinnalle. Seuraava kalvo kuvaa vaihtoehtoja tässä tilanteessa. North Patrol Oy74
 75. 75. Hakukonevaihtoehdot Suomessa 2013 North Patrol Oy75 SharePoint Fast (Microsoft-ympäristöissä vahva ja paras laajennettavuus, osaaminen rajallista Suomessa ja konfigurointi maksaa – silti ylivoimainen vaihtoehto) *huom.* SharePoint 2013 – maailmassa hakukone ei ole enää samalla tavalla irrallinen kokonaisuus. Google GSA (helppo asennus ja hankinta, stand-alone- ratkaisuna hyvä) Lucene Solr (avoin lähdekoodi, räätälöitävissä ”mihin tahansa”) Tuotteiden omat Lucene –versioinnit (usein Solr-pohjaisia, esim. Confluence)
 76. 76. North Patrol Oy76 Projektimallit ja vaiheistus Koulutus käsittelee projektimalleja jotka soveltuvat organisaatioille joilla on useita satoja tai tuhansia työntekijöitä – ja joiden intranet-hankkeen kokonaisbudjetti on 50k- 300k.
 77. 77. Keskeiset vaiheet (ja termit) Seuraavat vaiheet toistuvat tavalla tai toisella lähes kaikissa projektimalleissa: 1. Projektia edeltävä sisäinen valmistelu, voidaan kutsua myös vaihe nollaksi tai kokonaiskonseptin laatimiseksi. Kokonaiskonsepti on allekirjoittaneen termi laajojen intranet-hankkeiden valmisteluun. 2. Esiselvitysvaihe on projektin varsinaista suunnitteluvaihetta edeltävä vaihe jonka avulla kerätään vaatimuksia, varmistetaan projektin kannattavuus ja linjataan mm. rajauksia ja teknologioita mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. 3. Määrittely- ja suunnitteluvaihe viittaa toteutettavan palvelun konseptointivaiheeseen jonka pohjalta tuotetaan kilpailutuksen tueksi tarvittava dokumentaatio palvelun keskeisistä toiminnoista ja sisällöistä. Voidaan kutsua myös ”konseptointivaiheeksi”. 4. Toteutusvaihe viittaa teknisen toteutuksen vaiheeseen joka tyypillisesti alkaa teknisellä määrittelyllä tai vaatimusten tarkentamisella ja etenee palvelun toteutukseen, testaukseen ja luovutukseen. 5. Käyttöönottovaihe viittaa järjestelmän luovutukseen ja lanseeraamiseen organisaatiossa. North Patrol Oy77
 78. 78. Vaihe 0: Kokonaiskonsepti Kokonaiskonsepti (tai ”intranet-strategia) rakentuu seitsemästä elementistä: 1. Liiketoimintastrategian tavoitteet (joihin hanke sitoutuu) 2. Nykytilan kuvaus (sisällöntuottajat + keskeiset järjestelmät + käyttäjät) 3. Tavoitetilan kuvaus (sisällöntuottajat + keskeiset järjestelmät + käyttäjät) 4. Mittaristo (tavoitteet + mittarit) 5. Tiekartta (toiminnot + sisällöt + projektit) 6. Resurssit 7. Budjetti Vaihe 0 ja ”kokonaiskonsepti” kuvaavat tässä organisaation sisäistä hankevalmistelua, joka usein tapahtuu ennen kuin projektilla on vielä rahoitusta tai virallista hyväksyntää.
 79. 79. Esimerkkejä, nykytila ja tavoitetila Esimerkit ovat ison yliopiston koko verkkopalvelu- kokonaisuudesta, mutta samanlaisen roolituksen voi tehdä myös sisäisestä kokonaisuudesta pelkästään.
 80. 80. Esimerkkejä, tavoitetila Esimerkki on todellinen reilun 3000 työntekijän yrityksen malli intranet- projektin rajauksesta ja painopisteistä ja projektin keskeisistä sidoksista.
 81. 81. Esimerkkejä, mittaristo Intranet-projekteissa tavoitteiden tarkka seuranta on yleensä harvinaisempaa, mutta verkkoseurannan kanssa samansuuntainen malli voi olla viestinnälle hyvin luonteva
 82. 82. Esimerkkejä, tiekartta
 83. 83. Hankkeen valmistelu (teoria) Tyypilliset hankevalmistelun alueet intranet-projektissa: 1. Esiselvitys (tai ”esitutkimus”) – Käyttäjälähtöinen katsaus tarpeisiin ja keskeisiin rajauksiin – Intranet-hankkeissa korostuvat myös sisäisten järjestelmien nykytila ja nykyiset teknologiat – Intranet-hankkeissa esiselvityksen rooli on yleensä huomattava 2. Vaatimusmäärittely (tai ”konseptisuunnitelma”) – Yksityiskohtaisempi kiteytys siitä millainen palvelu halutaan – Konseptisuunnitelma on tyypillisesti powerpoint-muotoinen esitys sisäiseen myyntiin – Vaatimusmäärittelydokumentti on jo sitten ”oikea dokumentti” hankinnan tueksi – Huom. Intranet-hankkeissa ei ole suositeltavaa tehdä tarkkaa konseptointia/määrittelyä ennen teknologiavalintaa 3. Resurssien käyttö (-suunnitelma) – Tilaajaorganisaation resursointi (aikataulut, henkilöt, budjetit) 4. Projektimallin valinta – Kiinteä kokonaisuus vai ketterä kehitysmalli – vai jokin yhdistelmä 5. Toimittaja- ja teknologiakartoitus (viimeistään tässä kohtaa) – Vaatimuksia vastaavien teknologioiden ja palveluntarjoajien kartoitus ja arviointi Esitutkimus Vaatimus- määrittely Resur- sointi Kokonais- konsepti Projekti- malli Teknologiat ja kumppanit KonseptiPersoonat
 84. 84. Vaihe 1: Esiselvitys • Esiselvitys on tyypillisin tapa aloittaa laajoja tietojärjestelmähankkeita. Esiselvityksen tehtävänä on selvittää hankkeen keskeiset vaatimuskokonaisuudet, rajaukset ja arvioida hankkeen kannattavuus. Hankkeen kannattavuuden arvioimiseksi on yleensä tehtävä mm. alustavat linjaukset teknologiavalinnoista ja hankkeen vaatimista sisäisistä resursseista. • Olennaista on, että esiselvityksen tulosten perusteella ohjausryhmällä (tai muulla päättävällä taholla) on vielä mahdollisuus tehdä merkittäviäkin muutoksia tai keskeyttää hankkeen eteneminen kokonaan. Esiselvityksen ei tulisi johtaa automaattisesti projektiin. • Moni organisaatio tekee esiselvitykset itsenäisesti, mutta myös konsultteja käytetään paljon esiselvityksien tukena. Yleensä konsulttityönä läpiviety esiselvitys maksaa 25k-60k. Intranet- hankkeissa useimmiten ollaan 20k-30k haarukassa. • Pienimmillään esiselvitys on sisäinen tarvetarkoitus (haastatteluita ja henkilöstökysely) ja laajimmillaan 3-4kk pituinen yhdessä konsulttien kanssa tehtävä kartoitusprojekti. • Esiselvityksen keskeisiä lopputuloksia tulisi olla mm. budjetti, teknologiavalinta ja resursointi. North Patrol Oy84
 85. 85. Esimerkki: Esiselvityksen sisältö • Kappale 1: Sisäisen viestinnän, ryhmätyön ja tiedon löydettävyyden kipupisteet organisaatiossa. • Kappale 2: Nykytila & tavoitetila. Tavoiteltava palvelukokonaisuus visuaalisesti kuvattuna (intranet, extranetit, internet, muut keskeiset palvelut). • Kappale 3: Palvelukokonaisuuden kehityksen tiekartta, erityisesti intranetin ja sähköisen työpöydän näkökulmasta. • Kappale 4: Priorisoitu lista keskeisistä vaatimuksista, jotka kohdistuvat intranet/sähköinen työpöytä – palveluun. • Kappale 5: Soveltuvat järjestelmätuotteet/alustat. • Kappale 6: Toimintatapamuutokset joille edellytetään johdon tukea ja muutosviestintää. Ehdotettavat pilottiyksiköt ja –hankkeet. • Kappale 7: Projektin organisointi ja hallinta, vaiheistus ja aikataulu, kustannukset, seuraavat askeleet. North Patrol Oy85 Huom. Otsikko voi olla tässä vaiheessa mm. ”Sähköisen työpöydän esiselvitys”.
 86. 86. Kumppaneita esiselvitysprojekteihin • Teknologiariippumattomia ja intranetteihin erikoistuneita konsulttiyrityksiä on Suomessa (ja myös maailmalla) hyvin rajallinen joukko. Tämä rajoittaa olennaisesti mm. laajojen, teknologiariippumattomien esiselvityksien toteutusta tällä hetkellä. • Tyypilliset kandidaatit: North Patrol ja Adage • Muita soveltuvia tietyin varauksin: Intosome Oy, Sofigate • Isommat konsulttitalot pystyvät myös tekemään näitä selvityksiä, mutta monen talon teknologiatuntemus rajoittuu vain heidän itsensä käyttämiin järjestelmiin ja myös intranet- osaaminen on hyvin rajallista (keskittynyt muutamiin konsultteihin). Käytännössä näitä esiselvityksiä tekevät kuitenkin mm. Logica, Accenture, Tieto, Digia ja monet muut. • Jos teknologiavalinta on tehty jo hyvin varhaisessa vaiheessa, niin hyviä esiselvityskumppaneita löytyy etenkin SharePoint-kumppaneista. Esimerkiksi Sininen Meteoriitti, AtBusiness, Tieto, Logica. North Patrol Oy86
 87. 87. Erilaiset projektimallit 1. Hyvän diilin hakeminen: Vahva valmistelu + tarkka suunnittelu + toteutuksen tiukka kilpailutus + toteutus suunnitteluvaiheessa määritetyllä tavalla 2. Vaihe-vaiheelta tarkentaen: Kevyt valmistelu + hyvä suunnittelu + kumppanin valinta + tarkentava määrittely + hinnan tarkentaminen + toteutus 3. Kumppanuusmalli: Vahva valmistelu + kumppanivalinta + projektin läpivienti valitun kumppanin suosittelemalla tavalla projektivaiheesta aina ylläpitoon 4. Itse johdettu toteutus: Vahva valmistelu + tarkka suunnittelu + tiimin valinta + ketterä toteutus asiakkaan tiloissa pääosin 5. Neuvottelumenettely: Vahva valmistelu + esikarsintakierros kumppaneille + neuvottelut + vaatimusmäärittelyn tarkennus + kilpailutus / kumppanivalinta + toteutus • Harvinainen: ääriketterä: kevyt valmistelu ja roadmappaus + tiimin valinta + ketterä toteutus • Lähes kadonnut malli: klassinen vesiputous: valmistelu, suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto North Patrol Oy87
 88. 88. Projektimalli 1: “Hyvän diilin hakeminen” • Vaihe 0: Sisäinen hankevalmistelu (= kokonaiskonsepti) • Vaihe 1: Esiselvitys, kattava, yleensä konsulttityönä 20-30k euron projektina  jo esiselvityksessä pyritään kirkastamaan intranet-konsepti toteutettavaksi kokonaisuudeksi • Vaihe 2: Konseptointi ja määrittely, tuloksena kilpailutuksen tueksi määrittelydokumentti – yleensä 20-30k euron projekti jossa 5+ työpajaa joiden myötä intranetin konsepti kirkastuu ja vaatimukset saadaan kuvattua varsin tarkasti 30-40 sivuiseen dokumenttiin • Vaihe 3: Kevyt tapaamiskierros sopivimmiksi valikoitujen kandidaattien kanssa (toteuttajakandidaateilla mahdollisuus kommentoida vaatimuksia ja kertoa omista toimintamalleistaan) • Vaihe 4: Vaatimusmäärittelyn ja tarjouspyynnön tarkentaminen tapaamisten perusteella • Vaihe 5 Tarjouspyynnöt sopiville kandidaateille (3-6)  kumppanin valinta tarjousten perusteella  kiinteähintainen toteutusprojekti • Julkisten organisaatioiden hankintamenettely voi seurata tätä prosessia myös pitkälti. North Patrol Oy88
 89. 89. Projektimalli 2: Vaihe-vaiheelta tarkentaen • Vaihe 0: Sisäinen hankevalmistelu (= kokonaiskonsepti) • Vaihe 1: Esiselvitys, kevyt tai laajempi, riippuen organisaation koosta ja monimutkaisuudesta (mahdollista tehdä itse, tai ostaa konsulttityönä 10-30k euron projektina) • Vaihe 2: Konseptointi ja määrittely, tuloksena kilpailutuksen tueksi määrittelydokumentti – yleensä 20-30k euron projekti jossa 5+ työpajaa joiden myötä intranetin konsepti kirkastuu ja tavoitetila saadaan kuvattua 30-40 sivuiseen dokumenttiin • Vaihe 3: Tarjouspyynnöt sopiville kandidaateille (3-6)  kumppanin valinta tarjousten ja neuvotteluiden perusteella • Vaihe 4: Valitun kumppanin kanssa tarkentava määrittely (5k-20k)  tarkentavan määrittelyn pohjalta kumppani voi antaa sitovan tarjouksen toteutuksesta • Vaihe 5: Toteutus tarkennetun, sitovan tarjouksen pohjalta (tai tavoitehintaisesti) • Julkisten organisaatioiden hankintamenettely voi seurata tätä prosessia myös pitkälti. North Patrol Oy89
 90. 90. Projektimalli 3: Kumppanuusmalli • Vaihe 0: Sisäinen hankevalmistelu (= kokonaiskonsepti) • Vaihe 1: Esiselvitys, kevyt tai laaja, keskeistä lähinnä teknologiavalinnan tekeminen ja sisäisen resursoinnin varmistaminen hankkeelle • Vaihe 2: Sopivien kumppaneiden kanssa vapaamuotoiset neuvottelut  kumppanivalinta (1- 2 kumppania)  valittujen pääkumppaneiden kanssa voidaan tehdä esimerkiksi puitesopimusjärjestely • //  valitun kumppanin kanssa eteneminen heidän suosittelemalla mallilla // Huom. Tämä malli soveltuu lähinnä isoille organisaatioille, jotka ovat houkuttelevia asiakkuuksia toteutuskumppaneille ja näin voivat olla kohtuullisen varmoja saatavan palvelun tasosta ja asiantuntijoiden saavutettavuudesta. North Patrol Oy90
 91. 91. North Patrol Oy91 Ketterä kehitys Erikoismateriaali aiheesta joka on kovin hypetetty tällä hetkellä – myös intranet- toimittajien keskuudessa.
 92. 92. Ketterä kehitys ja intranetit • Fiksu ketteryys intranet-tekemisessä on useimmiten fiksua prototyyppien käyttöä ja oppimisen kiihdyttämistä näiden avulla. • Puhdasoppinen ketterä kehittäminen ei ole mitenkään erityisen soveltuva intranet- maailmaan, koska isossakin intranet-projektissa on kyse paljon enemmän toimintatapamuutoksesta ja käytänteiden uudistamisesta kuin ohjelmistokehityksestä. • Toteuttaja voi toki käyttää ketteryyttä teknisen toteutuksen mallina halutessaan, mutta asiakkaan kannalta toteutusvaiheen projektimalli ei ole kovin iso juttu. • Esim. Lean-startup-filosofiaa intranet-maailmaan on soveltanut mm. Tim Walters joka kehottaa mm. nopeisiin (MVP-henkisiin) kokeiluihin esim. Huddle tai Box –tuotteita käyttäen. Intranet-ketteryys ei siis ole välttämättä ”raakaa koodaamista” vaan ketterää erilaisten pilvipalveluiden soveltamista nopeaan oppimiseen – esim. oman sosiaalisen intranetin konseptin löytämiseksi. (Lähde: http://blogs.forrester.com/tim_walters/12- 05-01-were_all_lean_startups_now)
 93. 93. North Patrol Oy93 Intranet-jatkokehityksen johtaminen
 94. 94. Jatkokehityksen johtaminen Käytännön näkökulma ”hallintamalliin”: 1. Sovitut periaatteet uusien sisältöjen luomiseen ja poistamiseen – ja säännöllisiin läpikäynteihin 2. Säännöllinen tilastojen läpikäynti ja julkaiseminen intrassa 3. Puutarhurointi linkityksien ja tärkeimpien sisältöjen osalta yhdessä sisältöryhmän kanssa 4. 1-3 kertaa vuodessa sisällöntuottajat kasaan ja yhdessä kehityslistan läpikäyntiä ja hyvien käytänteiden jakamista 5. Työtilojen hallinnassa hyvin samankaltaiset mallit toimivat – mutta nämä tilaisuudet avoimia kaikille – ja pakollisia etenkin projektipäälliköille ja useiden työtilojen omistajille Toimiva jatkokehitys nojaa yleensä kahden hengen tiimiin, toinen viestinnästä ja toinen IT:stä. Näiden tehtävä on poimia parhaita käytänteitä ja jakaa näitä eteenpäin – ja mm. huolehtia, että uusien työntekijöiden perehdytys kattaa keskeiset pelisäännöt. Sisällöntuottajat Intranet- ylläpitäjä/adm in Intranet- päätoimittaja /manager
 95. 95. North Patrol Oy95 Vinkit intranet-projektipäällikölle
 96. 96. Intranet-projektipäällikön muistilista 1. ”HR on ystävä. HR on ystävä.” (mutta pidä HR hyvin tiukassa liekassa ja tarvittaessa palkkaa tiedustelijoita osaston sisältä jotta tiedät mitä siellä suunnitellaan...;) 2. ”IT on ystävä. IT on ystävä.” (mutta neuvottele ajoissa IT:n kanssa käyttäjähakemiston nykytilanne, sen vaatimat parannustoimet ja aikataulut..) 3. Sisäisten järjestelmien välillä integraatiot ovat purkkaa, eivät ratkaisuja. Vältä tietojen kopiointia aina kun voit. Jos et voi välttää kopiointia, niin pidä ainakin huoli, että tietoja päivitetään vain yhdestä paikasta – ja varmista että kaikki tietävät mikä se paikka on! 4. Ei ole olemassa ”helppoja integraatioita”. Jos joku väittää integraatiota helpoksi, niin todennäköisesti kyse ei ole integraatiosta vaan jonkinsortin ikkunoinnista/portletista/iframesta tai muulla tavoin vain integraatiolta näyttävästä viritelmästä. 5. Kaikki on pelastettavissa ensimmäisen vuoden aikana hyvällä käyttöönotolla ja lanseerauksella. Älä siis hyydy taisteluhautoihin, vaan säästä voimiasi (ja rahaa) ensimmäisen vuoden pienparannuksiin, koulutuksiin ja muutosviestintään! North Patrol Oy96
 97. 97. Loppusanat 1. Aloita intranet-projekti kokonaiskuvan hahmottamisesta! Mikä on intranetin rooli organisaatiossasi? Konseptoi kokonaiskuva ja roolita eri järjestelmät. 2. Tee teknologiavalinta mahdollisimman ajoissa – mieluiten heti kokonaiskuvan kirkastamisen jälkeen. Intranetin teknologiavalinta ei ole rakettitiedettä! 3. Intranetin sisältösuunnittelun ja informaatioarkkitehtuurin suunnittelun voit aloittaa heti kun uudistuksesta on sisäisesti päätetty – se on joka tapauksessa asiakkaan tehtävä – korkeintaan osta konsulttiapua työn tueksi. 4. IT-toimittajat voivat tarjota vain rajallisesti tukea intranettien konseptisuunnitteluun – harvalla on aiheeseen erikoistuneita suunnittelijoita – ja vielä harvempi suunnittelija ymmärtää erilaisten organisaatioiden sisäistä työnjakoa ja näiden tuottamien palveluiden jäsentelyä toimivaksi intranet-palveluksi. Ota sen sijaan itse omistusta suunnittelutyöstä! 5. Osta määrittely ja toteutus samalta taholta, mutta vaiheista projekti tarvittaessa kahteen osaan (ja pyydä toteutuksesta tarkennettu tarjous määrittelyn jälkeen). 6. Muista jättää 40% budjetista ja resursseista ensimmäiselle vuodelle käyttöönoton tukeen! North Patrol Oy97
 98. 98. Mitkä olivat isoimmat oppimiset? (osallistujien vastauksia) • ”Intranetiin ei tarvitse tunkea kaikkea – tärkeintä on, että eri järjestelmillä on selkeä rooli.” • ”Office 365 –logiikka” • ”Sähköinen työpöytä on aika selkeytymätön termi.” • ”Olo tavallaan huojentunut siitä että ei olla tehty ”vääriä” asioita projektissa” • ”Intranetin rooli ja tehtävä, ei kannata tehdä liikaa tai liian hienoa” • ”Palveluiden roolien tunnistaminen ja määrittely” • ”Sosiaalinen intranet ja sen mahdollisuudet” • ”Kustannusten arviointi projektissa ja kustannusten hallinta” • ”Järjestelmät (niiden hyvät ja huonot puolet)” • ”Aihe on ajankohtainen ja kiinnostava!!!” • ”Järjestelmien keskinäisen roolituksen kuvaamisen merkitys. Ja selkeä ja helppo tapa toteuttaa.” • ”Microsoft-landiassa on muitakin totuuksia (retorinen, itsestään selvä)” North Patrol Oy98
 99. 99. Lisälukemisto ja suositellut blogit • Viides taso –blogi on kouluttajan pitämä blogi joka julkaisee tasaisesti vinkkejä intranet- projektipäälliköille ja myös kotimaiseen intranet-kenttään liittyviä uutisia. http://viidestaso.wordpress.com/ • Step Two Designs on australialainen konsulttifirma, jonka sivustolta löytyy satoja, erittäin hyviä artikkeleita intranet-kehittämisen eri osa-alueista. StepTwo:n julkaisemat kirjat ovat myös käytännössä ainoita suositeltavia intranet-aiheisia kirjoja (englanniksi toki). http://www.steptwo.com.au/ • CMS Wire on aktiivisimpia sisällönhallintajärjestelmiin keskittyneitä uutispalveluita. CMS Wiren avulla pystyy hyvin seuraamaan mitä eri teknologia- ja tuotetoimittajat tekevät ja millaisia uudistuksia on tulossa. http://cmswire.com/ • Real Story Groupin blogi käsittelee isoja enterprise-tuotteita ja niiden kehityksen tilannetta varsin kriittisellä otteella. Heidän sivustoltaan löytyy myös kokonaismarkkinaa esittelevä ”metrokartta”. http://www.realstorygroup.com/Blog/ • J. Boye –konsulttifirman blogi on ainoita Euroopassa sijaitsevien konsulttifirmojen blogeja joita voi suositella varauksetta. Kyseisen firman järjestämä marraskuun seminaari Tanskassa on myös yksi alan johtavia seminaareja maailmassa. http://jboye.com/blog/ North Patrol Oy99
 100. 100. Yhteystiedot NorthPatrol Oy100 Perttu Tolvanen Web & CMS Expert, Partner North Patrol Oy 050 368 5199 perttu.tolvanen@northpatrol.com www.northpatrol.com
 101. 101. North Patrol Oy101 BUYER´S GUIDE TO WEB PROJECTS www.northpatrol.com/blog

×