Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varldshandel status v f

Föredrag Handelskammarens Trade Financedag 2011 av Per Tryding

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Varldshandel status v f

 1. 1. Världshandelns status http:// www.facebook.com/varldshandel [email_address]
 2. 4. Världen…
 3. 5. Tillverkningsanläggningar 2005 (urval)
 4. 6. Stängda Tillverkningsanläggningar senaste fem åren
 5. 7. Öppnade Tillverkningsanläggningar senaste fem åren
 6. 8. Trade outside the EU in 2007 (Billion USD)         EU exports by desitination EU import by origin Trade balance EU… Value Growth Value Growth Value china 97,1 23% 315,7 29% -218,6 india 39,8 32% 35,9 27% 3,8 norway 59,4 23%   105,1 6%   -45,7
 7. 10. Varför finns det handel?
 8. 11. <ul><li>David Ricardo </li></ul><ul><ul><li>komparativa fördelar </li></ul></ul><ul><li>Heckscher–Ohlin </li></ul><ul><ul><li>Ett land exporterar sånt de har mycket av (kan göra billigt) och importerar sånt de har lite av (som andra kan göra billigt) </li></ul></ul>Gammal och ny teori
 9. 13. <ul><li>Krugman </li></ul><ul><ul><li>Stordriftsfördelar i produktion </li></ul></ul><ul><ul><li>Variation i konsumtion </li></ul></ul><ul><ul><li>Ömsesidig dumping </li></ul></ul>Nya nya teorin
 10. 15. Arbete Kapital
 11. 16. Arbete + Kapital = Värde
 12. 17. Byte och lärande <ul><li>Lärandet har evolutionen givit </li></ul><ul><li>Bytet har lärandet givit </li></ul><ul><li>Så bra att vi måste förbjuda det </li></ul>
 13. 20. No One Knows ” Millions of human beings have had a hand in my creation. No single person on the face of this earth knows how to make me.” I, pencil www.fee.org
 14. 21. Är handel bra?
 15. 22. Är handel rättvist?
 16. 23. ” En hund gör aldrig ett rättvist byte av ben med en annan hund” (Adam Smith)
 17. 24. Handelns status idag ..2020?
 18. 25. Gini-koefficient Från 0 (helt lika) till 1(helt olika)
 19. 26. “ Skicka gärna saker men kom inte hit” Sverige Positiv syn på.. fri handel 85% fria marknader 71% utländska företag 53% Ytterligare begränsa immigration? 53% för 43% mot Källa: Pew Global Attitudes Survey
 20. 28. Världshandelns kompisar <ul><li>Teknologi för kommunikation </li></ul><ul><ul><li>IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport </li></ul></ul><ul><li>Öppna marknader </li></ul><ul><ul><li>Vilja att använda teknologi </li></ul></ul><ul><ul><li>Frihet att göra byten </li></ul></ul><ul><ul><li>Rörlighet för arbete och kapital </li></ul></ul><ul><li>Fred (även inom länder) </li></ul>
 21. 29. Har slutat gilla Världshandeln… ?
 22. 30. Thomas Midgley Jr 1889-2944
 23. 31. World resources institute Emissioner, Industriländer, 2000 Emissioner Utvecklingsländer, 2000
 24. 32. 2005 2050 2020 Tech Ops Infra No action CNG 2020 2030 2040 -50% by 2050 CO 2 emissions 2010 “ Frozen technology” emissions Known technology, operations and infrastructure measures Biofuels and additional technology Carbon-neutral growth 2020 Gross emissions trajectory Economic measures Biofuels + add. Tech (schematic) Emissions reduction roadmap
 25. 35. Upplevda problem export utanför EU
 26. 36. Sammanfattning <ul><li>Handel har funnits läääänge </li></ul><ul><li>Handel är byte och lärande </li></ul><ul><ul><li>SKAPAR idéer </li></ul></ul><ul><ul><li>SPRIDER idéer </li></ul></ul><ul><li>Handel skapar och sprider välfärd </li></ul>
 27. 37. Framtid? <ul><li>Fler vill ha välstånd </li></ul><ul><ul><li>Ta det till sig eller ta sig till det? </li></ul></ul><ul><li>De flesta (?) vill inte flytta människor </li></ul><ul><li>Vi kommer få nya idéer och sprida dom </li></ul>
 28. 38. Öppnade Tillverkningsanläggningar senaste fem åren
 29. 39. All business is local

×