Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El valor del treball actualizado

165 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El valor del treball actualizado

  1. 1. INSERCOOP, és una empresa dedicada a la Formació iinserció laboral. Actualment estem desenvolupant el projecteEL VALOR DEL TREBALL amb la col·laboració de l ObraSocial LA CAIXA.En el context actual, no només hi ha una crisi econòmica sinótambé de valors que afecta especialment als joves. Engeneral els joves tendeixen a obtenir satisfació a través delsobjectes de consum i els valors associats al treball tendeixena desaparèixer.La finalitat del projecte EL VALOR DEL TREBALL és generarconnexions entre els valors associats al treball de lesgeneracions adultes i la manera com van construir sistemesde participació social i les modalitats actuals dels joves.
  2. 2. El Projecte EL VALOR DEL TREBALL juga amb el doblesignificat del terme valor i més en la situació actual: - el valor de disposar dun treball - els valors o qualitats morals vinculats amb el treballA partir daquesta doble afirmació el projecte està pensatper a estimular al jove a reflexionar sobre com aquestdoble valor del treball està canviant i a partir daquestaanàlisi permetre la construcció duna consciènciaindividual en el marc duna participació comunitària
  3. 3. Estructura de la propostaPresentació :Insercoop explica la proposta als responsables delsinstituts.Primera trobada: abrilEs presentarà el grup de joves les fases del projecte itambé farem la presentació del grup.Segona trobada: abrilEs crea un espai de reflexió amb els alumnes sobre elsvalors que dipositem en el treball mitjançant, lectura detextos, visualització d’anuncis, fragments de pel.licules, devídeos musicals, cada alumne tria un suport per comentar-lo.
  4. 4. Tercera trobada: abrilA partir de la reflexión feta dels principals significants ferun pont amb què vols saber o indagar i construir laconversa.Quarta trobada : Maig / junyConversa: cada grup visita a una de les personesescollides: els joves podran conversar amb el personatgei es realitzarà també un enregistrament (àudio i / o vídeo)de la mateixa.
  5. 5. Cinquena trobada : maig/junyAnàlisis de les reflexions fetes pels personatge i visió detotes les gravacions en àudio i /o vídeo.Finalment amb la documentació recollida, es treballarài selaborarà un relat escrit (i amb suport audiovisual)amb les reflexions dels joves sobre allò que cadapersonatge els ha trasmès. El resultat final serà undocument on es recullen totes aquestes reflexions.

×