Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel 3 peřinová martina

536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Panel 3 peřinová martina

 1. 1. <ul><li>Řízení lidských zdrojů: </li></ul><ul><li>Corporate Social Responsibility v praxi </li></ul><ul><li>Anketa s mladými absolventy a možnosti jejich uplatnění ve farmaceutických společnostech </li></ul><ul><li>Komplikovaný kolega, podřízený, nadřízený </li></ul>Diskusní panel č. 3
 2. 2. K tématům se budou vyjadřovat: <ul><li>Pavel Beňo </li></ul><ul><li>Daniela Galandrová </li></ul><ul><li>Zuzana Zatloukalová </li></ul><ul><li>Plénum </li></ul><ul><li>Martina Peřinová </li></ul><ul><li> </li></ul>
 3. 3. Corporate Social Responsibility <ul><li>Daniela Galandrová </li></ul><ul><li>Zuzana Zatloukalová </li></ul>
 4. 4. Anketa <ul><li>Pavel Beňo </li></ul>
 5. 5. Uplatnění absolventů ve farmacii <ul><li>Martina Peřinová </li></ul>
 6. 6. Projekt financovaný Evropským sociálním fondem – podpora zaměstnanosti znevýhodněných/ohrožených skupin Absolventi do farmacie s podporou EU
 7. 7. Podpora a aktivní participace na začleňování absolventů středních a vysokých škol všech zaměření v rámci farmaceutických společností a zdravotnických zařízení v České republice poskytnutím specializačního vzdělávání a doporučení budoucím zaměstnavatelům Grant pro období březen 2011 až únor 2013 Cíl projektu
 8. 8. Fáze projektu <ul><li>1. Získávání uchazečů z řad absolventů do 25-ti let </li></ul><ul><li>s potenciálem pro uplatnění ve farmaceutickém průmyslu </li></ul><ul><li>(zdroje: střední a vysoké školy, úřady práce, internet, tisk) </li></ul><ul><li>2. Osmidenní specializační kurz </li></ul><ul><li>3. Umístění absolventů kurzu k zaměstnavatelům </li></ul><ul><li> (+ refundace mzdy) </li></ul>
 9. 9. Obsah specializačního kurzu <ul><li>Moduly: </li></ul><ul><li>1. Přehled o farmaceutickém trhu, specifika, legislativa </li></ul><ul><li>2. Typologie zákazníků farmaceutických společností </li></ul><ul><li>3. Medicínské vzdělávání </li></ul><ul><li>4. Obchodní a marketingové dovednosti </li></ul><ul><li>5. Zásady efektivní komunikace, sebeprezentace a prezentace </li></ul>
 10. 10. Modifikace modulů podle zaměření <ul><li>Obchod a marketing </li></ul><ul><li>Klinické studie </li></ul>
 11. 11. Výhody pro zaměstnavatele <ul><li>Získání předem vybraných a vyškolených absolventů zdarma </li></ul><ul><li>Možnost finanční podpory po dobu šesti měsíců </li></ul>
 12. 12. www.absolventidofarmacie.cz Kontakt

×