Ibe250 3

316 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ibe250 3

  1. 1. IBE250 Strategisk bruk av IT Øving 3: IT for nisjebedrifterInnledningDenne oppgaven tar utgangspunkt i artikkelen «ERP for SMEs – is proprietarysotware analternative?» (1), skrevet av Kai A. Olsen og Per Sætre. Artikkelen var trykket i BusinessProcess Management Journal i mars 2007.Kai A. Olsen er professor ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen, og i tilleggprofessor II ved Universityof Pittsburgh. Olsen har mer enn tretti års akademisk erfaringmed IT innen industrien, og har hatt mange publikasjoner og bøker innen dette emnet. Hanhar mange års erfaring som konsulent for norske og amerikanske organisasjoner, og harutviklet systemer basert på meningene som settes fram i denne artikkelen. Per Sætre erførsteamanuensis og har erfaring fra Høgskolen i Molde og CERN i Geneve. Han har mer enntretti års erfaring med databasesystemer og logistikk, og fungerer som rådgiver for norskindustri.Hva er hovedpoengene?Det har de senere årene vært solgt mange standard ERP systemer til bedrifter rundt om iverden, først og fremst til større virksomheter. Leverandørene av ERP systemer ser nå ogsåde små – og mellomstore bedriftene (SMB) som et interessant marked. De ønsker å selge enpakke som kan gjøre «alt». Det er likevel grunn til å anta at dette ikke vil bli en like storsuksess for SMB som for de store selskapene. Nisjeselskaper må bevare sin særegenhet ogvære i stand til å møte kundenes behov på en fleksibel måte.Et standard ERP system kanvære med å låse strukturen i et selskap, og true dynamikken og fleksibiliteten vi ser hosmange SMB.
  2. 2. I artikkelen setter forfatterne fram et alternativ basert på «proprietær software». Utviklingav software i dag er ikke det samme som for tjue eller tretti år siden, og med enkombinasjon av ferdigkjøpt programvare og egenutvikling av programmer kan bedriften fåmye igjen for innsatsen.Olsen og Sætre fokuserer på SMB sine særegenheter. SMB opererer i høyst dynamiskeomgivelser, der kravene ofte endres, både innenfra og utenfra. Det er mange grunner til atman ønsker endringer, det kan være et ønske om kostnadseffektivisering, ønsker og krav frakunder, krav fra myndighetene og muligheter som ny teknologi kan tilby. Forfatterne menerSMB er det svake leddet i kjeden, og evnen til å tilpasse seg til leverandører og kunder vilvære et viktig konkurransefortrinn. Mange SMB har utnyttet fordelene av å ha relativt fåkunder, ordrer, ansatte osv når man er i en endringsprosess. Det vil derfor være viktig atman ivaretar fleksibiliteten når nye IT systemer blir implementert i bedriften.Som nevnt mener forfatterne at ERP systemer kan «tvinge» en ny struktur på bedrifter, noesom kan virke hemmende på en bedrifts konkurranseevne. Deres forslag er å utvikleproprietær software som kan understøtte SMB sine behov, og dermed styrke bedriftene.SMB vil da kunne dra nytte av datamaskinen slik den var ment å være, en programmerbarmaskin. Denne muligheten kan lett gå i glemmeboken, i dag kommer det meste avsoftwaren i esker og kasser.Det er viktig at bedriftene tilpasser IT systemene sine til forretningsstrategien.Forretningsideen må derfor være implementert i bedriftens IT systemer. I mange selskaperer på en måte IT-systemet selve selskapet, dette gjelder spesielt for «virtuelle» selskapersom bank, forsikring og flyselskap.Forfatterne nevner begrepet «company in a box», en leverandør leverer et ERP systembasert på en slags standardbedrift, og dette kan i mange tilfeller passe for eksemplene somer nevnt over. For SMB derimot, og spesielt de som kan kalles «nisjebedrifter», vil ikke dettevære noen god løsning. Ved valg av IT systemer må SMB ta valget om man skal ha enstandardvirksomhet som alle andre, eller om man skal fortsette å videreutvikle sinesæregenheter.SMB har ofte ikke muligheten til en grundig gjennomgang av tilgjengelige systemer. Det kanlikevel være en stor risiko for disse å gå over til et system som reduserer deres evne til åtakle svingende forutsetninger og betingelser, både internt og eksternt. Man må hamuligheten til å tilpasse og legge til ny software når det er behov for dette. Tilleggsmodulerkan være en mulig løsning, men dette kan ofte medføre problemer når neste versjon avstandardprogrammet skal installeres.Olsen og Sætre mener at ved utvikling av proprietær software, kan IT-systemene brukes forå forsterke en bedrifts særegenheter, og tilpasse bedriften til sine markeder, kunder ogprodukter. Bedriften vil samtidig ha full kontroll på sine kjerneprosesser. Man kan
  3. 3. oppdatere programvaren når man selv ønsker det, uavhengig av softwareleverandørene, ogman kan oppnå at selskapet er like fleksibelt eller også mer fleksibelt enn man var før detnye IT systemet ble implementert.Spesifiseringsdelen vil være sentral når en bedrift skal utvikle sine kjernefunksjoner selv.Funksjonaliteten i systemet må defineres og terminologi og viktige prosesser må kartlegges.I dette arbeidet vil man få et helhetlig bilde av bedriften, ofte svært ulikt fra det næreforholdet man har til prosessene i den daglige driften. Gjennom arbeidet medsystemspesifikasjon vil det fokuseres mer på generelle deler og mindre på detaljer.Prosesser som ikke er effektive vil kunne oppdages og man kan diskutere nye forslag tilløsning på disse. Det er mange begrep som må avklares, for eksempel: Hva er en ordre?, Hvaer en tidsfrist?, Hva er en forsinkelse?Forfatterne peker også på en annen fordel ved å utvikle mer av IT-programmene selv: deansatte vil lettere få et «eierskapsforhold» til de nye systemene, og kan identifisere seg medde endringene som blir gjort, og se at de er nødvendige. Det er også viktig å lytte til ansatteog ta deres råd og ønsker på alvor.Olsen og Sætre vs CarrForfatterne nevnte også Carr og artikkelen «IT doesnt matter» (2) i sin artikkel. Carr sinartikkel var også i den første oppgaven i IBE250. Carr sier at IT har blitt hyllevare som ikkelenger kan gi noen fordeler, og han advarer mot å bruke for mye penger på IT. Carr pekerlikevel på at det finnes muligheter for at et fåtall av firmaer, mens Olsen og Sætre mener atmulighetene er noe større. De peker på nisjebedriftene, SMB-bedrifter som eksempler pådette. Disse bedriftene retter seg inn mot en liten del av markedet med sine produkter ogtjenester.KommentarerSynspunktene som Olsen og Sætre setter fram i sin artikkel kan jeg langt på vei si meg enig i.I Norge faller en stor andel av bedriftene i SMB-kategorien, så man kan nok finne mangeeksempler på bedrifter der forfatternes ideer om IT-systemer vil passe bedre enn å anskaffeERP-systemer for virksomheten.Bedriften som forfatterne brukte som case var en lokal produsent av propellblader. Dersombedriften hadde bestemt seg for bare å produsere propeller på standardmål og gått over tilmasseproduksjon, ville nok resultatet ha blitt at man ville ha flagget ut til et land med
  4. 4. mindre kostnader. Bedriften det er snakk om produserer propeller etter nøye oppsatte målog standarder, fra mange forskjellige kunder med forskjellige datasystemer. Det er altså ennisjebedrift, hvor kvalitet og service til kundene er viktige verdier.I SMB-bedriftene er ikke forholdene større enn at ledelsen kan ha en viss oversikt overprosessene selv uten utstrakt bruk av IT. Ledelsen er oftest lokal, og man har god oversikt.Det vil derfor ikke være nødvendig med store, kostbare ERP-systemer som skal dekkeabsolutt alt av det bedriften driver med. Det som forfatterne skriver om eierskap tilsystemene mener jeg er veldig viktig, dersom man får de ansatte med seg i slike prosessertror jeg man kan tjene mye på det. Her har nok spesielt det offentlige mye å lære.Medarbeidere som blir tatt på alvor vil yte mer, og når man får fremmet sine synspunkter vildet også motivere og stimulere for økt innsats og flere innspill.De fleste bedrifter i Norge som ikke er en del av en større nasjonal enhet vil nok falle ikategorien for SMB. For eksempel propellbladprodusenter, metallstøperi, transport-selskap,IT-firma, butikker og bilverksteder.Referanser (1) http://kursinfo.himolde.no/in-kurs/IBE250/pensum/OlsenSatreArticle.doc (2) http://kursinfo.himolde.no/in-kurs/IBE250/pensum/Carr.pdf

×