Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Hva er performance marketing

  1. 1. Hva er performance marketing?<br />Jørgen Brunborg-Næss<br />Performance Day 2011<br />
  2. 2. Hva kjennetegner performance marketing<br />Detaljert målretting og segmentering<br />Nøyaktig måling av konkrete resultater<br />Kontinuerlig testing og optimalisering<br />Fleksibel budsjettering og høy arbeidsinnsats<br />
  3. 3. Hva kjennetegner performance marketing<br />Detaljert målretting og segmentering<br />Nøyaktig måling av konkrete resultater<br />Kontinuerlig testing og optimalisering<br />Fleksibel budsjettering og høy arbeidsinnsats<br />ANALYSE<br />
  4. 4. Målretting og segmentering<br />
  5. 5. Målretting og segmentering<br />ALDER<br />SIVILSTATUS<br />KJØNN<br />GEOGRAFI<br />
  6. 6. Analyse og optimalisering<br />AdWords kostnad:<br />Før: 10.000 kr pr mnd<br />Nå: 10.000 kr pr mnd<br />Salgsinntekt:<br />Før:100.000 kr pr mnd<br />Nå: 400.000 kr prmnd<br />
  7. 7. Performance blogging?<br />
  8. 8. www.performanceday.no<br />Antall besøk<br />Vil ha mer info<br />Påmeldinger<br />Trafikkilder:<br />
  9. 9. Hva skal vi lære om i dag?<br />Markedsføring i søk<br />Display-annonsering<br />Sosial og direkte markedsføring<br />Lokal og mobil markedsføring<br />Kuponger / Deals<br />

×