Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Väsby Makerspace Makermanifest

860 views

Published on

En betaversion av vårt makermanifest med vision, credo och pedagogisk modell

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Väsby Makerspace Makermanifest

 1. 1. Väsby Makerspace Makermanifest Vision, credo och pedagogisk modell
 2. 2. Väsby Makerspace skall senast 2025 vara kommunens hjärta och samlingsplats för digitala förändringsprocesser och livslångt lärande genom sin förståelse för sin digitala samtid samt ge redskap till morgondagens samhällsmedborgare!
 3. 3. Credo Väsby Makerspace handlar om miljöer. Miljöer som kan vara fysiska, virtuella, emotionella, kulturella. Ett makerspace är en prototyp för vad som händer när vi litar på lärandet och människans inneboende nyfikenhet - och faciliterar fantasi och skapande. Fantasi handlar om möjligheter, att notera det osannolika, att generera frågor, att drömma stort, något som kan rama in lärprocessen. Att skapa och leka handlar om engagemang, att koppla samman människor, objekt och information, att experimentera, att göra saker som betyder något, som driver lärprocessen framåt. Vi är och skapar en ny kultur kring lärande.
 4. 4. Vad vi gör... Väsby Makerspace är en (1) katalysator för processer, (2) ett ramverk/arena för/av digitalisering och skapande med IT som material samt (3) innehåll i form av teman och material - för barn, elever och medborgare i alla åldrar.
 5. 5. Makerfesto
 6. 6. Värdegrund Projektplan Micro:bit-st udio Sinneslabb et Skollag Skolverkets Digitaliserin gsstrategi Läroplaner 3D-skrivare Tramsbottar Micro:bit [Fundament] [Strategiska områden] [Teman] [Bubblare] Micro:bit
 7. 7. Försanthållanden Klimat, robotisering, ekonomi, demografi
 8. 8. Keri Facer
 9. 9. Pedagogisk modell
 10. 10. Credo Väsby Makerspace handlar om miljöer. Miljöer som kan vara fysiska, virtuella, emotionella, kulturella. Ett makerspace är en prototyp för vad som händer när vi litar på lärandet och människans inneboende nyfikenhet - och faciliterar fantasi och skapande. Fantasi handlar om möjligheter, att notera det osannolika, att generera frågor, att drömma stort, något som kan rama in lärprocessen. Att skapa och leka handlar om engagemang, att koppla samman människor, objekt och information, att experimentera, att göra saker som betyder något, som driver lärprocessen framåt. Vi är och skapar en ny kultur kring lärande.
 11. 11. Att skapa och leka handlar om engagemang och experiment som driver lärprocessen framåt Skapa Inbillningskraft och fantasi handlar om att se möjligheter och skapa frågor som ramar in lärprocessen Fantasi Empatisera #maker Dröm Sammanfoga Gör
 12. 12. Lifelong Kindergarten Projects Peers Play Passion
 13. 13. Lusten att förstå 1. Nyfikenhet 2. Kompetens 3. Socialt
 14. 14. How - Wow - Now
 15. 15. Lärandeobjekt i ett makerprojekt
 16. 16. Mikrokontroller 3D-printer Lera Tejp Neopixel Flirtkulor Lödstation Jeanstyg Björk
 17. 17. Lärandeobjekt i ett makerprojekt Bas Makerlitteracitet Ämnesobjekt Helhet Demokr atiska värderin gar Sy Löda Rita Ellära ? Mekanik Samarb ete Digital kompete ns Filosofi Matema tik Samhäll skunska p Ex. Tramsbotten SlöjdSvenskaTeknik Skapan de
 18. 18. Game Storming En modell för workshops
 19. 19. “I want people to imagine. I think that your imagination is the most important tool that you possess.” Neil Gaiman
 20. 20. Game world (narrative/story) ● Game space ● Boundaries ● Rules for interaction ● Artifacts ● Goal
 21. 21. Evolution of the game world 1. Imagine the world 2. Create the world 3. Open the world 4. Explore the world 5. Close the world
 22. 22. Evolution of the game world 1. Imagine the world 2. Create the world 3. Open the world 4. Explore the world 5. Close the world Design Play
 23. 23. Act 1 - Igångsättare ● Hur skulle du/ni definiera problemen som vi står inför? ● Vad vill ni utforska? ● Vilka problemområden kan ni se? ● Vilka fyra största utmaningar står du och din organisation inför?
 24. 24. Act 2 - Explore (Utforska) ● Vad är den gjord av? ● Hur fungerar den? ● Kan du komma med ett exempel? ● Hur skulle den kunna se ut? ● Kan du beskriva den i ett scenario?
 25. 25. Act 2 - Experiment ● Känner vi igen detta från något annat? ● Om det här vore ett djur vilket skulle det vara då och varför? ● Vad saknar vi här? ● Vad händer om vi tar bort begränsningarna? ● Vad händer om vi förstärker detta 10 gånger?
 26. 26. Act 3 - Stäng ● Hur skall vi prioritera förslagen? ● Vad är rimligt? ● Vad klarar vi av inom 2 veckor? ● Vem ansvarar för uppdraget?
 27. 27. Inspiration Redefine School - https://redefineschool.com Game Storming - http://gamestorming.com/ Peter Gärdenfors - Lusten att förstå Lifelong Kindergarten - https://mitpress.mit.edu/books/lifelong-kindergarten

×