Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Väsby lärlabb digitalista

556 views

Published on

Uppstartmöte för Väsby Lärlabbs Digitalistor

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Väsby lärlabb digitalista

  1. 1. Väsby Lärlabb 2015-01-15 Uppstartmöte för digitalista Per Falk (@perfal) -Väsby Lärlabb
  2. 2. Pelles förväntningar och mål Kort • Lyhördhet • Infria förväntningar • Finnas tillhands • Om Terese Raymond • Om frön Lång • Spridning • Höjd • Bredd • Kontinuitet • Identitet • Kultur • Mentorskap • Om blommor
  3. 3. Hållpunkter Start kl. 09.30 Lunch mellan kl. 12 och 13 One-ShotVideo kl. 15.00 Vi avslutar kl. 15.30
  4. 4. • Gränsdragning mellan arbetsgivare och Labbet • Sociala medier. (Redaktörer för bloggen Väsby Lärlabb, Twitter, Youtube) • Trello • Arbetet på förskolorna • Arbetet för kommunen • Representera och föreläsa om Väsby och Labbet • Former för utvecklingsarbete • Metoder, modeller och designtänkande • Mentorskap Frågeställningar
  5. 5. Förbättrat lärande Ärlighet Kritiska vänner Trygghet Fyra principer för labbet
  6. 6. Hexagoner
  7. 7. How Now Wow
  8. 8. One-ShotVideo

×