Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Våga visa 160922

88 views

Published on

Föreläsning för Våga Visa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Våga visa 160922

 1. 1. Våga Visa 160923 Bland algoritmer, matriser och didaktiska frågor Per Falk (@perfal) -Väsby Lärlabb
 2. 2. Presentation 08.30 – 09.00 Föreläsning 09.00 – 10.00 Diskussion 10.00 – 10.30 Workshop 10.30 – 12.00 Upplägg
 3. 3. Samtidigt på Ersta Kyrka…
 4. 4. Jibo
 5. 5. Vartannat jobb automatiserat innan
 6. 6. I vår alltmer uppkopplade värld, där människor och maskiner obehindrat kommunicerar med varandra, kommer du antingen skapa programmen eller vara programmet.
 7. 7. Fem förslag på insatser 1. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens 2. Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem behöver adekvat digital kompetens 3. Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skall ha tillgång till digitala verktyg 4. Undervisning och administration skall ta tillvara digitaliseringens möjligheter 5. Forskning och uppföljning är nödvändig Källa: http://blogg.upplandsvasby.se/vasbylarlabb/digitaliseringen-av-forskola-forskoleklass-fritidshem-och-grundskola/
 8. 8. John David Ebert The New Media Invasion Nätet Våra liv Världarna kolliderar
 9. 9. https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc Blue Feed vs. Red Feed
 10. 10. Blue Feed vs. Red Feed http://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed/
 11. 11. Online/offline
 12. 12. 3D-skrivare
 13. 13. Hydroponisk odling
 14. 14. Loki Lego Launcher
 15. 15. • Digital kompetens innebär att ha: – de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt, – de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster, – förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället – motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna. Definition av Digitaliseringskommissionen - SOU 2015:28 Digitaliseringskommissionen
 16. 16. Digital Didaktisk Design (Verktyg och yrkeskompetens) Programmering (Kod och skapande) Filosofi MIK Näthygien Studieteknik PLE Källkritik Innehåll i #digiskol
 17. 17. TPACK
 18. 18. CrossActionSpaces Klassrum / Kurs … Tjänster för nätverkande / Livesändningar Chatt / Bloggar/ Webbsajter Samverkan Tydlig gräns mellan lärmiljön utanför och innanför institutionen Klassrum / Kurs … Den digitala tidsåldern: Klassrummen och lärmiljöerna utanför institutionerna går samman: nya former av ’co- expanded’ kommunikationsytor Dessa nya miljöer framträder genom nya former av mänsklig interaktion: MultiCrossAction
 19. 19. Didaktisk design / Instructional design
 20. 20. Digital didaktisk design
 21. 21. Digital didaktisk design
 22. 22. Exkursion vid en sjö
 23. 23. Exkursion vid en sjö Genomgång Faktasök Labb Exkursion [2] Exkursion [1] Rapport
 24. 24. Samtal med Sara Stridsberg
 25. 25. Samtal med Sara Stridsberg Genomgång Ut på stan Bloggar Teater Skype Samtal
 26. 26. Vid observation 1. Didaktiska ställningstaganden 2. Matrisen • Kritiskt och självständigt tänkande • Stimulans för samarbete • Stimulans av språk och kommunikation • Modern teknik som läroverktyg • Orientering i informationssamhället • Källkritiskt förhållningssätt
 27. 27. Sammanfattning Exkursion vid en sjö Samtal med Sara Stridsberg

×