Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upplysningen

4,465 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Upplysningen

 1. 1. http://www.flickr.com/photos/22347602@N00/140830037/
 2. 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Legion_in_popular_culture
 3. 13. <ul><li>Från slutet av 1600-talet till omkring 1800 </li></ul><ul><li>Förnuftsdyrkan </li></ul><ul><li>Naturvetenskapens framsteg = kyrkans trovärdighetskris </li></ul><ul><li>Praktiska uppfinningar och förändringar </li></ul><ul><li>Industrins framväxt </li></ul>Linné Voltaire Rousseau Montesquieu
 4. 14. Voltaire Rousseau
 5. 15. <ul><li>Industriella revolutionen </li></ul><ul><li>Amerikanska revolutionen </li></ul><ul><li>Franska revolutionen </li></ul><ul><li>En revolution (latin för återgång, ett helt varv runt, &quot;re voltere”) är en snabb förändring, man kan också säga att det är en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Ordet kan även användas i andra sammanhang när en djupgående och omfattande förändring sker. En revolution kan uppdelas i två huvudkategorier: ekonomisk eller politisk revolution. </li></ul><ul><li>Wikipedia </li></ul>
 6. 16. <ul><li>Storbritannien, mitten av 1700-talet </li></ul><ul><li>Urbanisering (flytt från landet till staden) </li></ul><ul><li>Mänsklig arbetskraft ersätts av maskiner </li></ul><ul><li>Rationaliserat (förbättrat) jordbruk </li></ul><ul><li>Demografisk ökning (befolkningstillväxt) </li></ul><ul><li>Storbritanniens politiska och ekonomiska makt ökade kraftigt </li></ul>
 7. 17. <ul><li>” Upplysningen – européerna på väg att bli vuxna”. </li></ul><ul><li>Den stora franska encyklopedin (”allomfattande undervisning”) – populär samling av naturvetenskap, teknik och hantverkets framsteg. </li></ul><ul><li>Kung och kyrka ville censurera och stoppa encyklopedin! </li></ul><ul><ul><li>Ser ni några paralleller till idag? </li></ul></ul>
 8. 18. <ul><li>Fran ç ois de Voltaire , ölliknelse: ” Skummet på ytan och dräggen i botten, däremellan det nyttiga och goda!” </li></ul><ul><li>Samhällsförändring med förnuft! </li></ul><ul><li>Trosåsikts- och tryckfrihet </li></ul><ul><li>förutsättning för förändring </li></ul><ul><li>(vetenskapens och filosofins </li></ul><ul><li>spridning). </li></ul><ul><li>Upplyst despoti , kungligt envälde. </li></ul><ul><li>Trodde ej på jämlikhet, god kontakt </li></ul><ul><li>med kungen, förnuftig. </li></ul>
 9. 19. <ul><li>Louis de Montesquieu : maktdelning! </li></ul><ul><li>Ståndssamhället nödvändigt, </li></ul><ul><li>kungens makt får dock inte </li></ul><ul><li>vara för stor. </li></ul><ul><li>England föredöme: </li></ul><ul><li>maktbalans mellan kungen </li></ul><ul><li>(styrande) och parlamentet </li></ul><ul><li>(lagar, skatter). Domstolen </li></ul><ul><li>oberoende av dem båda! </li></ul><ul><li>Adeln tillräcklig självmedvetenhet för att stå emot kungligt godtycke. </li></ul>
 10. 20. <ul><li>Jean-Jacques Rousseau : ”Människan är född fri, och överallt är hon kedjad.” </li></ul><ul><li>Varför gav människan upp </li></ul><ul><li>det fria livet som vilde med </li></ul><ul><li>alla dess fördelar? </li></ul><ul><li>Jämlikhet! (Jämställdhet?) </li></ul><ul><li>Tillbaka till naturen! </li></ul><ul><li>Émile , utveckla sin känsla, </li></ul><ul><li>genom egna erfarenheter </li></ul><ul><li>skaffar han sig kunskap. </li></ul><ul><li>Majoritetens vilja skulle råda - direktdemokrati. </li></ul>
 11. 21. <ul><li>England </li></ul><ul><li>” Den ärorika revolutionen” (1688)  katolske kungen, Jakob II, störtas </li></ul><ul><li>Ny världsbild – nytt tänkande </li></ul><ul><li>Förnuft och vetenskap framför känsla </li></ul><ul><li>Människan i centrum </li></ul><ul><li>För borgarna – den nya samhällsklassen </li></ul><ul><li>Frigörelse från auktoriteter – tänka fritt! </li></ul><ul><li>” Krossa den skändliga” - Voltaire </li></ul><ul><li>Studier  egnvärde! </li></ul>
 12. 23. <ul><li>Isaac Newton  naturvetenskapen </li></ul><ul><li>Utilitarismen = den praktiska nyttan </li></ul><ul><li>Encyklopedin </li></ul><ul><li>Människan har möjligheten </li></ul><ul><li>The Tatler , The Spectator </li></ul><ul><li>Finns Gud? Finns själen? </li></ul><ul><li>Ateismen = förnekandet av Gud </li></ul><ul><li>För borgarna, adeln och de bildade kretsarna </li></ul><ul><li>Urbanisering </li></ul><ul><li>Fattiga – fattigare; rika – rikare </li></ul>
 13. 24. <ul><li>Jämställdhet och människovärde – för alla! </li></ul><ul><li>Frankrike – protester </li></ul><ul><li>Ekonomisk jämställdhet! </li></ul><ul><li>Fängslades </li></ul><ul><li>1789 – Bastiljen stormas </li></ul><ul><li>Frihet, jämlikhet, broderskap </li></ul><ul><li>Hmm…. Men alla kolonier, då…? </li></ul>
 14. 25. <ul><li>Gullivers resor (1726) = starkt samhällskritisk </li></ul><ul><li>” Låt oss nöja oss med att konstatera, att Gulliver i Lilliputtarnas land är historien om hur den överlägsna människan reder sig i det förvillade människosläktets korrumperade hav, […] och att slutligen Yahooerna är skildringen av hur vanliga mänskor (Sic!) fungerar och att Houyhnhnmerna visar hur mänskorna (Sic!) bör vara men icke är.” </li></ul><ul><li>- Christian Lanciai </li></ul><ul><li>Stencil + filmsnutt (59 min- 1.08) </li></ul><ul><li>Utifrån kunskapen om Houyhnhnmerna – hur menar Swift att den optimala människan bör vara? Hur hänger denna människosyn samman med upplysningens ideal? </li></ul>
 15. 26. <ul><li>London </li></ul><ul><li>Artikelförfattare – politisk propaganda </li></ul><ul><li>Fängelse i början av 1700-talet </li></ul><ul><li>Folket på sin sida! </li></ul><ul><li>~1720 Robinson Crusoe  ”Brytpunkten” för upplysningen som epok </li></ul><ul><li>Genombrottet för romanen </li></ul><ul><li>Lärobok för barn, dock äventyrsroman </li></ul><ul><li>Individualistisk roman </li></ul>
 16. 27. <ul><li>” Krossa den skändliga” </li></ul><ul><li>Prästhatare, pacifist, dock ej demokrat  fruktade den ”oupplysta massan” </li></ul><ul><li>Samhällskritiker </li></ul><ul><li>En av sin tids mest inflytelserika personer </li></ul><ul><li>Fängelsevistelse (adlade sig själv) x2 </li></ul><ul><li>Flydde från Frankrike till England: ”landet där man tänker fritt” </li></ul><ul><li>Översättare och filosof  spred upplysningstankarna över världen </li></ul><ul><li>1730-talet: Filosofiska brev  förbjöds att vistas i Paris </li></ul><ul><li>Hundratal verk och ca 25000 brev </li></ul><ul><li>Candide (1759)  ”Den bästa av tänkbara världar”  lysande samhällssatir </li></ul>
 17. 28. <ul><li>&quot;Jag delar inte dina åsikter </li></ul><ul><li>men jag är beredd att dö </li></ul><ul><li>för din rätt att framföra dem.” </li></ul><ul><li>- Voltaire </li></ul>
 18. 29. <ul><li>Karl XII (1682-1718) krigade slut på statskassan  Sverige ett U-land </li></ul><ul><li>Stockholm  sunkig stad med dåligt rykte i Europa </li></ul><ul><li>Carl Michael Bellman (1740-1795) </li></ul><ul><li>Carl von Linné (1707-1778) </li></ul><ul><li>Anna-Maria Lenngren (1754-1817)  ganska ensam kvinna inom kulturen: </li></ul><ul><li>” Några ord till min k. dotter, i fall jag hade någon” </li></ul><ul><ul><li>Med läsning öd ej tiden bort - </li></ul></ul><ul><ul><li>Vårt kön så föga det behöfver, </li></ul></ul><ul><ul><li>Och skall du läsa, gör det kort. </li></ul></ul><ul><ul><li>Att såsen ej må fräsa öfver! </li></ul></ul><ul><li>Psalmboken och Bibeln stod för folkets läsupplevelser </li></ul><ul><li>Upplysningsrörelsen inte lika tydlig som i England och Frankrike </li></ul><ul><li>Tryckfriheten (t.o.m. franskspråkig tidning)  fortfarande ledande land </li></ul><ul><li>Gustav III kung från 1771: musik, konst, litteratur  kulturblomstring </li></ul>
 19. 30. <ul><li>Upplysningen </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li>Förnuft, frihet, framsteg! </li></ul>
 20. 35. På Lektion.se: Lisbeth Amundusson Carl-Gustaf Sundén Kajsa Björklund-Grusell Lina Johansson Övriga: Daniel Brandell Mattias Nyman Robin Goos

×