Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Skolansekosystem för Ability Partner

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Värmdö ekosystem
Värmdö ekosystem
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 80 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Skolansekosystem för Ability Partner (20)

More from Per Falk (20)

Advertisement

Skolansekosystem för Ability Partner

 1. 1. Antik grekiska: οίκος/ecos(=hus)οίκος>σοίκος/soicos>σάκος /sacos(=skydd) σύστημα/systema(=förening) > συνίστημι/synistimy(=förbund, förena)
 2. 2. Mail: per.falk@nacka.se Twitter: @perfal Blogg: pellepedagog.se slideshare.net/perfal Telefon: 08-718 81 09 Lärare, katalysator och entreprenör
 3. 3. Får man prata? Whiteboard Uppmaning? Instruktion? Order? Vem fotograferar? Med vad? Overhead Varför?
 4. 4. Skolan: ”- Vi satsar på transparens!”
 5. 5. Samhället Skolan Biblioteket
 6. 6. Ur tidningen HANDEL & EKONOMI 2-2011
 7. 7. Motstånd och kognitiva krockar ger utveckling! Begär + Utveckling = Livet Gilles Deleuze
 8. 8. Syftet med utbildningen inom skolväsendet 4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Utformningen av utbildningen 5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 9. 9. Kap 5 – Trygghet och studiero § 1 – Arbetsmiljölagen Kap 10 – Grundskolan § 10 – Tidsenlig utbildning
 10. 10. I think it's fascinating that we have a profession where kids come to school to watch us work… John Hattie
 11. 11. OECD Organization for economic co-operation and development Åtta nyckelkompetenser
 12. 12. • Kommunikation på modersmålet. • Kommunikation på främmande språk. • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. • Digital kompetens. • Lära att lära. • Social och medborgerlig kompetens. • Initiativförmåga och företagaranda. • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
 13. 13. Our job is to help teachers see learning through the eyes of kids, and the great thing is when they do, teachers change. John Hattie
 14. 14. Skolledare Lärare Elever Rummet Lärresurser
 15. 15. Lärare Pedagogisk ledare Elev Medskapare Mentor Säljare Författare Entreprenör Entreprenör Lärare Elev Finns det fler? - Övrig skolpersonal? - Föräldrarna? - Niorna? Boken Klassrummet Mobilen Skolbiblioteket Wikipedia Skogen Läsplattan Webbsändningar Skogen Caféet Spelen Museet Webbsändningar Företaget
 16. 16. Skolledare Lärare Elever Rummet Lärresurser
 17. 17. Doktor Glas – en essä 2h Doktor Glas – en annan essä SMS FB Chatt 6h Det finns inget som heter multitasking i studier. Nisse Simonsson
 18. 18. Feta frågor Filma och fotografera Geocache Flickr Wikipedia
 19. 19. Att tänka på: - Ljudet är viktigast! -Kör inte trådlöst! -En HD- webbkamera är ok -Upplösning 640x480 -Mikrofonträna -Wirecast = MVG -Bambuser = MVG -Eleverna klarar det här! -Testa, testa, testa - Det är kul!
 20. 20. http://bambuser.com/channel/perfal
 21. 21. www.wikipediaiskolan.wordpress.com
 22. 22. Lärresurs för: • Elever • Kollegor • Sverige • Världen Historien om
 23. 23. http://korlingsord.se/archives/24956
 24. 24. …och så min vision!
 25. 25. Mail: per.falk@nacka.se Twitter: @perfal Blogg: pellepedagog.se Slideshare.net/perfal Telefon: 08-718 81 09 Titel: Lärare, katalysator och entreprenör

×