Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nationell IT-strategi för skolan
Del 1
Per Falk (@perfal) -Väsby Lärlabb
Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital
kompetens.
Skolväsendet präglas av att digitaliseringens
möjligheter tas...
Fem förslag på insatser
1. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge
eleverna adekvat digital kompetens
2. Förs...
Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge
eleverna adekvat digital kompetens
• Skolverket sitt förslag på hur s...
Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar
med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola
och fritidshem behö...
Barn, elever och personal som arbetar med barn och
elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem
skall ha tillg...
Undervisning och administration skall ta tillvara
digitaliseringens möjligheter
• Skolbibliotek med utbildad personal är e...
Forskning och uppföljning är nödvändig
• En nationell IT-strategi behöver följas upp, utvärderas och
beforskas.
Vägen framåt
1. Digital agenda
2. IT-strategi för UBK
3. Fundament av infrastruktur
a. Tjänster t ex encyklopedier och digitala provmil...
Digital kompetens
Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man
är förtrogen med digitala verktyg och tjänster sam...
Datalogiskt tänkande
Datalogiskt tänkande (Computational Thinking) är ett
samlingsbegrepp för förmågor, färdigheter och
fö...
Programmering
Programmering handlar om att instruera en maskin, som utför
exakt vad den instrueras till, att utföra ett vi...
Makerspace
Deltagarstyrd yta som tillhandahåller teknik, verktyg och
utbildningsmöjligheter för intresserade. Denna kreati...
Väsbys IT-strategi
Med progression från förskola till gymnasiet
Åk F-3 Åk 4-6 GymnasietFörskola Åk 7-9
Digital kompetens D...
Reflektion
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nationell it strategi för skolan del 1 160418

1,526 views

Published on

Nationell it strategi för skolan del 1 - http://blogg.upplandsvasby.se/vasbylarlabb/digitaliseringen-av-forskola-forskoleklass-fritidshem-och-grundskola/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nationell it strategi för skolan del 1 160418

 1. 1. Nationell IT-strategi för skolan Del 1 Per Falk (@perfal) -Väsby Lärlabb
 2. 2. Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Vision
 3. 3. Fem förslag på insatser 1. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens 2. Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem behöver adekvat digital kompetens 3. Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skall ha tillgång till digitala verktyg 4. Undervisning och administration skall ta tillvara digitaliseringens möjligheter 5. Forskning och uppföljning är nödvändig
 4. 4. Skolans styrdokument ska tydliggöra uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens • Skolverket sitt förslag på hur styrdokumentenr behöver förändras för att tydliggöra arbetet med att stärka elevernas digitala kompetens och innovativa förmåga. Programmering kommer att lyftas fram som ett viktigt inslag i undervisningen, sannolikt främst i ämnena matematik och teknik. • Skolverket kommer att informera om vad detta innebär i praktiken, och att man ger skolledning, lärare och annan personal olika former av stöd för att utvecklingsarbetet ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt.
 5. 5. Förskolechefer, rektorer och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem behöver adekvat digital kompetens • Det behövs stöd på ledningsnivå • Det behövs stöd på skolorna och i kommunen i form av IT- pedagoger eller motsvarande
 6. 6. Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skall ha tillgång till digitala verktyg • Personalen behöver varsin dator eller motsvarande samt trådlöst nät • Infrastrukturen bör vara utbyggd inom 2020 • Huvudman ansvarar för utbyggnaden
 7. 7. Undervisning och administration skall ta tillvara digitaliseringens möjligheter • Skolbibliotek med utbildad personal är en självklar resurs • Digitaliseringen förutsätter ett innovativt förhållningssätt i skolan. • Fjärr- och distansundervisning kan bidra till att skapa utökade möjligheter i undervisningen.
 8. 8. Forskning och uppföljning är nödvändig • En nationell IT-strategi behöver följas upp, utvärderas och beforskas.
 9. 9. Vägen framåt
 10. 10. 1. Digital agenda 2. IT-strategi för UBK 3. Fundament av infrastruktur a. Tjänster t ex encyklopedier och digitala provmiljöer b. Bandbredd c. Fritt trådlöst internet 4. Huvudmän investerar i verktyg och infrastruktur innan 2020 5. Specifika kompetenshöjande insatser och ämnesdidaktik 6. Arenor och mötesplatser för att möta specifika behov och skapa likvärdighet Vägen framåt
 11. 11. Digital kompetens Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Detta innefattar förmågor, färdigheter och förhållningssätt för effektiv, säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i skolan, i arbetslivet och privat.
 12. 12. Datalogiskt tänkande Datalogiskt tänkande (Computational Thinking) är ett samlingsbegrepp för förmågor, färdigheter och förhållningssätt för att beskriva, analysera och lösa problem med tekniker från datavetenskapen. Fyra viktiga tekniker är att bryta ner problem i mindre delar, att hitta mönster, att skapa abstraktioner genom att generalisera de identifierade mönstren samt att skapa algoritmer. Programmering förutsätter datalogiskt tänkande.
 13. 13. Programmering Programmering handlar om att instruera en maskin, som utför exakt vad den instrueras till, att utföra ett visst arbete eller uppgift. En dator är ett exempel på en maskin som kan programmeras. Programmering är en del av det vidare begreppet programvaruutveckling eller mjukvaruutveckling som även innefattar aktiviteter som sammanställning av krav, mjukvarudesign och testning. Att lära sig programmera handlar till stor del om ett förhållningssätt till problemlösning med hjälp av datorer, s.k. datalogiskt tänkande.
 14. 14. Makerspace Deltagarstyrd yta som tillhandahåller teknik, verktyg och utbildningsmöjligheter för intresserade. Denna kreativa miljö ger möjligheter att designa, prototypa och tillverka saker med verktyg som annars vore omöjliga att få tillgång till, såsom 3D- printers, scannrar, symaskiner och lödstationer. Men framför allt det fria flödet av lärande, idéer och resurser - DIY (Do it yourself) och DIT (Do it together) är viktigare principer är verktygen för ett makerspace.
 15. 15. Väsbys IT-strategi Med progression från förskola till gymnasiet Åk F-3 Åk 4-6 GymnasietFörskola Åk 7-9 Digital kompetens Datalogiskt tänkande Programmering
 16. 16. Reflektion

×