Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lektionsplanering vita rosen

1,272 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lektionsplanering vita rosen

  1. 1. Vita Rosen<br />
  2. 2. Vita RosenVad ingår?<br />Föreläsning<br />Läsa Bödeln av Pär Lagerkvist<br />Läsa två noveller<br />Rollspel på Facebook<br />Titta på Swing Kids<br />Titta på Sophie Scholl<br />Klassrumsdiskussioner<br />Examination v. 8: skriva uppsats<br />
  3. 3. Lektion 1- Vita Rosen<br />Kort skriftlig reflektion kring fredagens föreläsning (5 min.): Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad lärde du dig? Tror du att du kan ha användning av något från föreläsningen i projektet Vita Rosen?<br />Gruppvis minidiskussion kring era svar<br /> (5 min). Jämför och diskutera!<br />Vad gäller på Facebook?<br />Gå in på Facebook och uppdatera dig på vad som händer (10 min).<br />Stäng datorn och börja läsa novell 1, Dagbok från Berlin (hösten 1930)<br />Novelldiskussion (om vi hinner…)<br />Grupper: <br />Erik, Marcus V, Rebecca Å, Birk, Johanna<br />Michelle, Oskar, Rebecca R, Jakob, Jesper<br />Marcus M, Sara E, August, Axel, Karoline <br />Malin, Hannah, Amanda, Kalle, Ludvig<br />Linnéa, Frida, Romeo, David, Sara M<br />
  4. 4. Lektion 2- Vita Rosen<br />Diskutera novell 1<br />Diskussionsfrågor:<br />Vilken stämning råder i staden Berlin, tycker du? Ge konkreta exempel ur texten som belyser dina tankar.<br />Vilka människor träffar vi och vad får vi veta om dem som bor i huset hos Fräulein Schröder? Vilket intryck får du av dem?<br />Vad säger Fräulein Schröders situation om hennes ekonomi?<br />4. Hur märker man att det finns politiska motsättningar och oroligheter i staden Berlin. Ge konkreta exempel ur texten. <br />Diskutera novell 2<br />Diskussionsfrågor:<br />Hur märks det att stämningen har hårdnat jämfört med den första novellen? Ge exempel.<br />Vad har hänt med huvudkaraktärerna?<br />Vilka incidenter ur texten kan du hitta som visar på att Nazistpartiet och SA:s makt har ökat och att individens frihet har minskat?<br />Sid. 199: ”Det är ingen idé att försöka förklara, eller tala politik./…/. Och de är ju dömda att leva i den här staden, oavsett vilken regering som sitter vid makten”. <br /> Läs hela stycket. Vad tänker du? Diskutera.<br /> <br />”Händelse 2” släpps fredag 11/2. Kolla på Facebook!<br />
  5. 5. Lektion 3 - Vita Rosen<br />Diskussion Swing Kids<br />Diskussionsfrågor på separat papper. Utse en sekreterare i varje grupp som för anteckningar. Lämna in.<br />Diskussion Novell 2<br />Samma grupper som vid tidigare diskussioner<br />
  6. 6. Lektion 4- Vita Rosen<br />Filmvisning onsdag 13-15 i E003<br />Sophie Scholl- de sista dagarna (2005)<br />Examinationsuppgift delas ut efter filmen!<br />Händelse 3 släpps under dagen<br />Händelse 4 släpps på måndag<br />Kompensationstid tar vi ut under vecka 10!<br />
  7. 7. Lektion 5- Vita Rosen<br />Diskutera filmen<br />Diskutera Bödeln<br />Samla ihop texter och tankar.<br />Förbereda sig inför examinationen <br />

×