Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Interaktiva lärmiljöer utomhus ws 1

515 views

Published on

Material från första workshoppen om interaktiva utomhusmiljöer

Vårt fokus:
Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interaktiva lärmiljöer utomhus ws 1

 1. 1. Interaktiva Lärmiljöer Per Falk (@perfal) -Väsby Lärlabb
 2. 2. “I want people to imagine. I think that your imagination is the most important tool that you possess.” Neil Gaiman
 3. 3. ”Som en kataklysm”
 4. 4. TPACK
 5. 5. Väsby Lärlabb
 6. 6. Vårt uppdrag Hur skapar vi god lärmiljö utomhus, som stimulerar barns nyfikenhet, delaktighet och de förmågor som lägger grund för deras livslånga lärande?
 7. 7. Lek – Allvar - Design
 8. 8. Designprocessen Designtänkande är den metod speciellt lämplig för att ifrågasätta konventionella sätt att tänka och se nya möjligheter. Pedagogen (designer) utgår ifrån ett användarperspektiv och experimenterar sig fram till helt nya lösningar med hjälp av praktiska metoder och verktyg för visualisering som skisser och prototyper.
 9. 9. Designprocessen Idémera Prototypa Iterera
 10. 10. Didaktisk design / Instructional design
 11. 11. Designprocess
 12. 12. Systematik
 13. 13. Tripp, Trapp, Träd Förskolan Dokumentkamera Projicering Kollegialt lärande Beebots
 14. 14. Förbättrat lärande Ärlighet Kritiska vänner Trygghet Fyra principer för labbet
 15. 15. När vi är klara med lärlabbet om ett halvår, vad är ditt önskade läge då? Reflektion
 16. 16. Att komma på idéer
 17. 17. Utomhusmiljöer • 30 minuter • Olika material • Diskutera – Bygg – Presentera Fråga • Diskutera och bygg en utomhusmiljö som möter upp vår utmaning i lärlabbet?

×