Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ha 130812 pedagogik digital kompetens danderyd brageskolan

871 views

Published on

Ha 130812 pedagogik digital kompetens danderyd brageskolan

 1. 1. onsdag 14 augusti 13
 2. 2. Med uppdraget som utgångspunkt Digitala verktyg - pedagogiska möjligheter! onsdag 14 augusti 13
 3. 3. todaysmeet.com/brageskola Vad hoppas du på under den här förmiddagen? onsdag 14 augusti 13
 4. 4. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. onsdag 14 augusti 13
 5. 5. onsdag 14 augusti 13
 6. 6. onsdag 14 augusti 13
 7. 7. onsdag 14 augusti 13
 8. 8. Medievanor 2-5 år Vara på sajter P 6% F 5% Rita & måla P 27% F 33% Spela spel P 55% F 55% Lyssna på musik P 20 % F 26% onsdag 14 augusti 13
 9. 9. 5 - 9 år TV på webben P 30% F 34% Titta på foton P 25% F 22% Rita & måla P 32% F 51% Lyssna på musik P 26% F 35% Titta på filmklipp P 46% F 26% Spela spel P 94% F 89% onsdag 14 augusti 13
 10. 10. Mejla P 13% F 24% Skolarbeten P 26% F 29% Titta på filmklipp P 80% F 60% Chatta P 38% F 54% Spela spel P 83% F 77% Sociala sajter P 28% F 36% 9 -12 år Läsa bloggar F 18% onsdag 14 augusti 13
 11. 11. 12-16 år - Skicka dagliga SMS (mobil) - Skicka MMS minst någon gång i veckan - Skriva en blogg - Läsa bloggar dagligen - Dagligen besöka sociala nätverk - Lägga upp digitala foton (vecka) - Publicera bilder (mobil) (vecka) - Dagligen besöka sociala nätverk (mobil) - Publicera var man är (mobil) (vecka) - Dagligen använda internet på väg - Dagligen använda internet med tv:n i bakgrunden - Dagligen spela digitala spel - Dagligen titta på video - Dagligen telefonera via internet - Dagligen använda instant messaging - Besöka intresse-community (vecka) - Posta inlägg i öppna fora (vecka) Internetvanor 2012 onsdag 14 augusti 13
 12. 12. www.mediebarn.se onsdag 14 augusti 13
 13. 13. Social interaktion Konsument Producent Information Planerat Oplanerat onsdag 14 augusti 13
 14. 14. Nya möjligheter Vad kan jag och eleverna göra nu som vi inte kunde göra innan de digitala verktygen fanns onsdag 14 augusti 13
 15. 15. onsdag 14 augusti 13
 16. 16. onsdag 14 augusti 13
 17. 17. Flipped classroom Illustration Daniel Barker onsdag 14 augusti 13
 18. 18. Omvärlden är öppen... onsdag 14 augusti 13
 19. 19. Utbilda till vad då? Vad ska man lära sig egentligen? Det handlar mycket om att bli en lärande person, ta eget ansvar och egna initiativ, lära sig att tänka självständigt... Sverigesradio.se onsdag 14 augusti 13
 20. 20. All fakta är tillgänglig! Tid och rum behöver inte styra längre! Eleverna kan saker jag inte kan! Be a learner! Hur påverkar det mitt förhållningssätt? Vilka möjligheter öppnar det? Hur kan jag använda och glädjas åt det? onsdag 14 augusti 13
 21. 21. Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. EU:s nyckelkompetenser 2006 onsdag 14 augusti 13
 22. 22. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla den digitala kompetens som krävs för att leva i dagens samhälle. Digitala agendan 2011 onsdag 14 augusti 13
 23. 23. Digital kompetens Funktionella teknikkunskaper Säkerhet och etisk värdegrund Kommunikation Informations- hantering Kritiskt tänkande, granska och värdera Samarbete Kulturell förståelse och social kompetens Kreativitet onsdag 14 augusti 13
 24. 24. ...viktigt att läraren inte abdikerar från sin vuxna lärarroll och hemfaller åt en övertro på att dagens unga alltid är digitalt erfarna och medvetna. Lärarens pedagogiska kompetens behövs, inte minst i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd, Niclas Ekberg onsdag 14 augusti 13
 25. 25. Hur gör jag när jag inte vet? onsdag 14 augusti 13
 26. 26. Börja göra? Fortsätta göra? Sluta göra? Vad behöver jag personligen ta itu med? Angående Lgr-11 Den förändrade pedagogrollen De nya möjligheterna Ungas medievanor Ungas rätt till digital kompetens onsdag 14 augusti 13
 27. 27. korta.nu/radaskola Börja Sluta Fortsätta onsdag 14 augusti 13
 28. 28. Gemensam riktning Tillsammans Eget ansvar Dela Organisation onsdag 14 augusti 13
 29. 29. Möta barnen där de är onsdag 14 augusti 13
 30. 30. Bloggar IT förändrar skolan IT-mamman iPad i skolan Skolbloggen Omvärldsbloggen Jamals kompisar onsdag 14 augusti 13
 31. 31. Pedagog Stockholm - Sida med hur mycket inspiration och kunskap som helst för en lärare Surfplattor och appar i skolan Pedagog Malmö - Liknande som ovan Skolporten - Skolforskning på ett lätttillgängligt sätt Exempel på Facebookgrupper: - Skolverket - Lärarfacken - Pedagog Stockholm/ Malmö - Skolporten - iPad i förskola och skola onsdag 14 augusti 13
 32. 32. www.slideshare.com - Här kan man ladda upp egna presentationer och se andras. www.mentimeter.com - Ställ en fråga, eleverna kan svara genom att klicka på sina telefoner eller på datorn. Formativ bedömning! www.todaysmeet.com - Skapa ett rum och låt eleverna ställa frågor, eller svara på dina frågor. Formativ bedömning! www.socrative.com - Via telefon eller dator kan elever svara på frågor i realtid. Formativ bedömning! onsdag 14 augusti 13
 33. 33. Wordle- skapa ordmoln korta.nu - gör långa länkar kortare Corkboard - digital anslagstavla Kunskapshubben -Årstaskolans nav för digitalt lärande. Lärarna har filmat ett stort antal lektioner och genomgångar. Pinterest - Skola och utbildning onsdag 14 augusti 13
 34. 34. Skolväskan - webresurser Skolappar -appar kopplade till lgr 11 Skoldatateket - appar med spec ped fokus Annelies appar - ipad-appar i skolans värld onsdag 14 augusti 13
 35. 35. +46 (0)709-25 85 73 HAskelund hanna.askelund Hanna Askelund hanna.askelund@lineducation.se onsdag 14 augusti 13

×