Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Från ord till handling SETT 2019

112 views

Published on

Min presentation på SETT 2019

– En modell för förskola och skola att möta nya samhällsutmaningar. Samhällsutmaningar i form av artificiell intelligens, automatisering med digitala assistenter i våra hem samt digitala klyftor där vissa grupper saknar digital kompetens och förmåga att förstå konsekvenserna av sitt agerande på nätet.

Per Falk, IT-strateg och processledare på utbildningsenheten i Upplands Väsby, presenterar deras mötesplats för digital kompetens och IT-slöjd – Väsby Makerspace. Han kommer att presentera utmaningarna, förändringsprocesserna, lokalerna och samarbetet med Stockholms Universitet och förskollärarprogrammet. Frågor som föreläsningen kommer att beröra är t ex på vilket sätt organiserar och samverkar vi för att utveckla verksamhet och praktik? Hur möter vi förändringarna i styrdokumenten och digitaliseringsstrategin? Vilka åtgärder krävs och vilka möjligheter ser vi?

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE Format, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Från ord till handling SETT 2019

 1. 1. Programmera Mera Vikskolan 2018-02-22 Från ord till handling Per Falk - @perfal
 2. 2. Per ”Pelle” Falk Utvecklingsledare i Sundbyberg tidigare strateg/processledare i Upplands Väsby Twitter: @perfal Vasbymakerspace.se Kvasarmakerspace.se Pellepedagog.se Länkar, boktips & noter finns i anteckningsfältet och i slutet på presentationen Interaktiva medier och lärandemiljöer Adekvat digital kompetens
 3. 3. Vad innebär det att vara människa idag?
 4. 4. https://rusi.org/ NASA's Opportunity Mars The last message they received was basically, “My battery is low and it’s getting dark.”
 5. 5. “My battery is low and it’s getting dark.” Opportunitys sista ord från Mars (2019)
 6. 6. “Vad händer om jag dödar en robot?”
 7. 7. “Är robotar hårda eller mjuka?”
 8. 8. “Kan man gifta sig med en robot?”
 9. 9. https://campaignagainstsexrobots.org/
 10. 10. Upplands Väsby • Ca. 4000 barn/elever i kommunen • Makerspace är ett resultat av Ett Lärande Väsby • > 100 workshops / termin • Når 95% av alla huvudmän. Egen regi som fristående • Forskningsbaserad innovationsmiljö • Samarbete med Stockholms Universitet Behoven ökar i samma takt som samhället digitaliseras och läroplanerna uppdateras med programmering och digital kompetens
 11. 11. Programmering o Scratch o Microbit o Analog programmering o Lego Sinneslabbet o Kombot & Beebot o Green Screen Konstruktionsarbeten o Lödning & sömnad o Tramsbottar o Makeymakey o 3D-skrivare Processledning o Om makerkultur o LIKA & Leda Digitalisering o Öppet Hus / Frukostar
 12. 12. Retoriken Förståelsen Fikat
 13. 13. ”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.” Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19
 14. 14. Digital kompetens innebär att ha: •de kunskaper som behövs för att inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt, •de färdigheter som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster, • förståelse för den omvälvande kraft som digitaliseringen innebär i samhället • motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och bristerna. Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen SOU:2015:28
 15. 15. Rushkoff Facer Resnick O´Neil
 16. 16. ”Hard fun”
 17. 17. Lpfö 18
 18. 18. ”Utbildningen i förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen skall ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” SKOLFS 2018:50
 19. 19. https://www.thispersondoesnotexist.com/
 20. 20. Digitala klyftor
 21. 21. Digitala klyftor Till 2022 kommer 54% av alla anställda behöva omfattande professionell fortbildning World Economic Forum – 2019/03
 22. 22. [Strategisk] Huvudmannanivå (Leda digitalisering) Progression för kommun [Taktisk] Skolledning (LIKA) Uppstartdagar Fritids [Operativ] Enskild lärare Klass Strategisk Taktisk Operativ Tre nivåer hos en huvudman
 23. 23. Modell från Helen Timperleys ”Det professionella lärandets inneboende kraft” Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som slöjdlärare utveckla för att tillgodose elevernas behov? Hur kan vi som skolledare stödja våra lärares lärande för att förbättra elevernas resultat? Som slöjdlärare fördjupar vi vår professionella kunskap och förfinar våra professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. Vilken effekt har vårt nya agerande haft på våra elevers lärande? Vad skall de lära sig?
 24. 24. Ambivalenskorset (MI) Nackdelen med det nuvarande Fördelen med det nuvarande Fördelen med en förändring Nackdelen med en förändring
 25. 25. Makerspace som ekosystem
 26. 26. Vår praktik Modeller Workshops
 27. 27. Modell från Helen Timperleys ”Det professionella lärandets inneboende kraft” Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla? Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov? Hur kan vi som skolledare stödja våra lärares lärande för att förbättra elevernas resultat? Som lärare fördjupar vi vår professionella kunskap och förfinar våra professionella färdigheter. Eleverna får nya erfarenheter av lärande. Vilken effekt har vårt nya agerande haft på våra elevers lärande? Helen Timperley
 28. 28. Design och 3D-printing
 29. 29. Invigning av legovägg
 30. 30. Hjulångare
 31. 31. Labyrint och livspuckar
 32. 32. Tramsbottar
 33. 33. Green-screen
 34. 34. Progression från F-9 Sök på ’Progression programmering ’ på http://vasbymakerspace.se Åk 0 Aktiviteter / lektionsexempel Styra kompis / Kombot -Rödluvan Dansprogrammering Lego-sortering Om programmering - Skolverket Professionell Utveckling Om algoritmer - IIS Verktyg / Språk Lego WeDo Analog programmering Bee-Bot Begrepp / Byggstenar Symbolers användning / Struktur Vad är kod? - Skriva kod Felsökning Stegvisa instruktioner / Sekvens
 35. 35. Tålamod Egen sajt Informera mera
 36. 36. Gert Biesta ”Being at home in the world”
 37. 37. Frågor

×