Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den kreativa byråkraten

619 views

Published on

Föreläsningen "Den kreativa byråkraten" på Idéverkstad den 14 oktober 2015 för Region Jämtland Härjedalen

Temadag: Hur ser framtidens kreativa byråkrati ut?

http://www.regionjamtland.se/innovation/?p=983

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Den kreativa byråkraten

 1. 1. Den kreativa byråkraten Per Falk (@perfal) - Väsby Lärlabb
 2. 2. “I want people to imagine. I think that your imagination is the most important tool that you possess.” Neil Gaiman
 3. 3. Per ”Pelle” Falk IT-strateg och processledare i Upplands Väsby Twitter: @perfal Vasbylarlabb.se Pellepedagog.se per.falk@upplandsvasby.se Tfn: 0739-104 623 Länkar, boktips & noter finns i anteckningsfältet Ladda ned materialet på: Slideshare.net/perfal Licens: Creative Commons BY
 4. 4. Försanthållanden
 5. 5. Unika Komplexa Inte rätt eller fel. Bra eller mindre bra Agera Wicked problems
 6. 6. Wicked problems
 7. 7. Cynefin
 8. 8. Kreativ Byråkrat Kreativ byråkrat
 9. 9. Vem äger berättelsen om skolan?
 10. 10. Ett narrativ om ett annat lärande
 11. 11. Vad innebär det för vårt lärande och utmaningar i samtiden att vi hårdkodat vår förståelse av skola att lektioner skall vara så många minuter långa, klassrummet följer en fast design och ett ämnes takt och innehåll bestäms av schemat? Vems försanthållande?
 12. 12. Väsby Lärlabb
 13. 13. Hur arbetar vi för att få aktiva och utforskande barn i förskolans lärmiljö, där barnen har inflytande och är delaktiga? Vårt uppdrag
 14. 14. Hierarki Misstag Ärlighet Kan man bygga in kreativitet?
 15. 15. Väsby Lärlabb
 16. 16. Bild Lärlabbet Förskolan
 17. 17. 4 principer 1. Förbättrat lärande 2. Ärlighet 3. Kritiska vänner 4. Trygghet
 18. 18. Designprocess
 19. 19. Designprocess Modell från Helen Timperleys ”Det professionella lärandets inneboende kraft” Vilka kunskaper och förmågor behöver våra barn utveckla? Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som förskollärare utveckla för att tillgodose barnens behov? Hur kan vi som förskolechefer stödja våra förskollärares lärande för att förbättra barnens resultat? Som förskollärare fördjupar vi vår professionella kunskap och förfinar våra professionella färdigheter. Barnen får nya erfarenheter av lärande. Vilken effekt har vårt nya agerande haft på våra barns lärande?
 20. 20. Systematik
 21. 21. One-Shot Video
 22. 22. BeeBots ”Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala verkligheten än att förstå atomer och molekyler i kemi?” Karin Nygårds
 23. 23. Makey Makey
 24. 24. Interaktiva lärmiljöer
 25. 25. Vad är Väsby Lärlabb? 1. Dynamisk 2. Ansvarig utgivare 3. Minimal budget 4. Användarcentrerat 5. Frihet 6. CC-BY
 26. 26. Framgångar sedan maj 2015 1. Två forskningsprojekt igång 2. URs Tripp, Trapp, Träd 3. Skolexperten Stefan Pålsson 4. Interactive Institute Carl Heath 5. Publicitet
 27. 27. Nästa steg Väsby
 28. 28. Slutsatser 1. Chefen 2. ”En grå eminens” 3. Tillgång till medel ≠ budget 4. Administration < Kreativitet 5. Ensam är inte stark 6. Funktion inte person
 29. 29. Att fundera över - Hur bygger man en organisation för kreativa byråkrater? - Hur får man dessa byråkrater att trivas och växa under kontrollerade former?

×