Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alumni 20181105 Susanne och Per

184 views

Published on

Alumni 20181105 Susanne och Per

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Alumni 20181105 Susanne och Per

 1. 1. Digitalisering, programmering och Makerspace Fil Dr Susanne Kjällander Barn- och Ungdomsvetenskapliga Inst Stockholms Universitet Per Falk IT-strateg Väsby Makerspace
 2. 2. • Socialsemiotiskt, multimodalt perspektiv på lärande: ”Design för lärande” • Etiska förhållningssätt: - ”informerat samtycke” - iscensatta bilder - creative commons
 3. 3. Skola Förskola Digitala lärresurser och Learning Design Sequences i svensk skola – brukarperspektiv AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan Plattan i mattan – didaktisk design och digitala pekplattor i förskolan Gnistan – entreprenörskap i utbildning Hjärnvägar i förskolan
 4. 4. Skola Förskola Digitala lärresurser och Learning Design Sequences i svensk skola – brukarperspektiv AppKnapp – peka, lek och lär i förskolan Plattan i mattan – didaktisk design och digitala pekplattor i förskolan Gnistan – entreprenörskap i utbildning Hjärnvägar i förskolan
 5. 5. …barns agens när de använder lärplattor lyfts fram långt innan de kan tala, läsa eller skriva… (Kjällander, 2015).
 6. 6. Barn kommunicerar med multimodala teckensystem istället för ord (Kjällander, 2018).
 7. 7. DIGITAL (NEW) LITERACY • Behöver inte tänka ut vad man ska skriva innan • Fler teckensystem än bokstäver • Affordances/meningserbjudanden • Design • Friare läsriktning, hypertext • ”Rhizomatiskt” • Transformation • Multimodalt med bilder, symboler, ljud, animeringar, layout, färg • Prompt/anmodan Man vill inte slösa bort tiden på att skriva när man väl har plattan (fokusgrupp).
 8. 8. KOMMUNIKATION FRAMFÖR KONVENTION • Snabbt • Kreativt • Identitetsskapande • Substantifierade verb Använd värjan! Ta pistolen! NEEEJ, INTE den där sprejaren! INTE den där skäraren! Ta den där bombaren!
 9. 9. TRANSLANGUAGING Det är fantastiskt att kunna ”läsa” en saga på ett barns modersmål på en digital lärplatta! (fokusgupp) ”Att ganska små barn uttrycker sig med engelska ord som man gör till svenska. Alltså dom pratar om scora, alltså att man får poäng.” ”Mm, ja just det.” ”Mmmm.” ”Man failar.” ”Ja, just det faila är ju något såntdär väldigt tydligt. ”Levla. (Skratt)” (fokusgrupp) …olika språk blandas, även de digitala och de analoga språken mixas… (Moinian, Kjällander & Dorls, under utgivning)
 10. 10. För att få syn på barns kreativitet och innovation måste pedagogens och forskarens blick riktas mot de vardagliga och mot de, som man kan tycka, banala processerna i interaktionen mellan barnen. (Kjällander, 2018) Lek förstås här som en transformativ designande aktivitet i vilken barnen själva designar sin process genom att tolka, förhandla fram och prova olika identiteter medan de försöker förstå det digitala verktygets meningserbjudanden inom ramen för sin erfarenhet och intresse i stunden (Kjällander & Moinian, 2014).
 11. 11. ”Ett vanligt pussel är svårare att göra. Vrida-momentet kan vara för svårt rent fysiskt. Har man klarat av ett pussel på lärplattan kanske man stärks och känner att man klarar av att sitta med ett riktigt pussel på bordet...” (fokusgrupp) ”Den kan erbjuda en aktivitet som barnet inte gillar i fysik form…” (fokusgrupp) FYSISKT ELLER DIGITALT? For preschool childrens’ encounters… it is not self-evident that the building of a concept always has to start out by establishing an understanding for the concept while using physical material… (Kjällander, Gulz, Frankenberg & Haake, in press)
 12. 12. DATALOGISKT TÄNKANDE (Wing, 2006) • digitalt litterata samhällsmedborgare • bekanta sig med begrepp och principer som ligger bakom teknologin • lyfta det som går fel som goda exempel att lära från • backa/dekonstruera algoritmer och kommandon • problemlösning • förmågan att tänka kreativt/logiskt tillsammans • faktatillit …för att alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet (Kjällander, in press).
 13. 13. Skolan, åk 1-3: • hur stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas • symbolers användning PROGRAMMERING FÖR ATT UTVECKLA DATALOGISKT TÄNKANDE
 14. 14. Alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är människor som ligger bakom datorernas, maskinernas och robotarnas handlingar. (fokusgrupp)
 15. 15. TRANSFORMERAD FORSKNING
 16. 16. SPRÅKTERMINEN
 17. 17. Fältstudie Uppsats Digital produktion, betyg A-F Söka, spela, värdera språk-appar Programmering och making på Makerspace Makey Makey Bluebots Skapa digitala berättelser Stop motion Puppet pals Book creator VFU Prova den digitala produkten på förskolan
 18. 18. SHOWTIME 5/12 kl 14
 19. 19. Makerspaces Across Settings: Didactic Design for Programming in Formal and Informal Teacher Education in the Nordic Countries Kjällander, Åkerfeldt, Parnes, Mannila (2018)
 20. 20. Foton från Väsby Makerspace. NU: MAKERSPACEFÖRR: VERKSTAD The Maker movement manifesto: makerkulturen handlar om att skapa, dela, ge, lära, leka, delta, stödja och förändra med både digitala och andra verktyg (Hatch, 2014).
 21. 21. Programmera Mera • Vikskolan • 2018-02-22 Väsby Makerspace Om kulturen, samhället och förskolan
 22. 22. Per ”Pelle” Falk IT-strateg och processledare i UpplandsVäsby Universitetsadjunkt på förskollärarprogrammet Twitter: @perfal Vasbymakerspace.se Pellepedagog.se per.falk@upplandsvasby.se Tfn: 0739-104 623 Länkar, boktips & noter finns i anteckningsfältet och på slutet i presentationen Följ och gillaVäsby Makerspace för nyheter och event! Interaktiva medier och lärandemiljöer
 23. 23. Inflytande och demokrati Språk Superintelligens Människarobotsamhälle
 24. 24. https://rusi.org/
 25. 25. https://rusi.org/
 26. 26. Vilka vi är
 27. 27. Programmering o Scratch o Microbit o Analog programmering Sinneslabbet o 4D-frames o Ljus, skuggor och krita o Green Screen Konstruktionsarbeten o Lödning o Tramsbottar o Makeymakey o 3D-skrivare Fortbildning för förskola och skola o Om makerkultur o Förskola och skapande o Öppet Hus / Frukostar
 28. 28. ”Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.” Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017-10-19
 29. 29. ”Utbildningen i förskolan ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen skall ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” SKOLFS 2018:50
 30. 30. Vilka vi är Vad innebär det att vara människa idag?
 31. 31. I vår alltmer uppkopplade värld, där människor och maskiner obehindrat kommunicerar med varandra, kommer du antingen skapa programmen eller vara programmet.
 32. 32. Exempel Beebots, Lightbots och Kombots Labyrint och livspuckar Designtänkande och 3D-printern
 33. 33. Kombot-programmering på http://blogg.upplandsvasby.se/vasbymakerspace/?p=442 Beebots, Lightbot och Kombot
 34. 34. Labyrint och livspuckar
 35. 35. Design och 3D-printing
 36. 36. Förskoleklass Sök på ’Progression programmering ’ på http://vasbymakerspace.se Åk 0 Aktiviteter / lektionsexempel Styra kompis / Kombot -Rödluvan Dansprogrammering Lego-sortering Om programmering - Skolverket Professionell Utveckling Om algoritmer - IIS Verktyg / Språk Lego WeDo Analog programmering Bee-Bot Begrepp / Byggstenar Symbolers användning / Struktur Vad är kod? - Skriva kod Felsökning Stegvisa instruktioner / Sekvens
 37. 37. BARNS DIGITALA KOMPETENS • FÖRR: barn som digitala infödingar & roboten som tar över lärarens roll • NU: barn som behöver mer stöd än någonsin och läraryrket som det mest hållbara av alla yrken Digital kompetens handlar också om att veta när man inte bör använda digitala verktyg i undervisningen!
 38. 38. ADEKVAT DIGITAL KOMPETENS KAN HANDLA OM: Digitala förmågor Etik Likvärdighet Källkritik

×