Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Euskara laburpena

1,119 views

Published on

Euskara laburpena

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Euskara laburpena

 1. 1. Euskera laburpena 9-12 Egilea: Ander.D
 2. 2. Bizigabeak Sing Plur Mg Non -an -etan -tan Nora -ra -etara -tara Nondik -tik -etatik -tatik
 3. 3. Bizidunak sg plu mg Norengan -arengan -engan -(r)engan Norengana -arengana -engana -(r)engana Norengandik -arengandik -engandik -(r)engandik
 4. 4. Agintera Jokatua Trinkoa perifras Etorri etorri zatoz etor zatez Ibili Ibili zabiltza ibil zaitez Joan joan zoaz joan zaitez Egon egon zaude egon zaitez
 5. 5. Adizondoak Denbora Lekua Modua Maila Iritzia Aise Edonon Samar Sekula Agian
 6. 6. Moduzko perpausak Aditza+aditz-lagun N+Bezala, moduan, gisan, antzera, arabera.. Zuk esan duzun. Adibidez: Korrika noa paradara.
 7. 7. Atzizkiak: -ero eta -ka Ero: ero atzizkia beti momentu horretan gertatzen den gauza da. Adibidez: Arratzaldero parkera noa Ka: ka atzizkia nola glderari erantzuten dio.
 8. 8. Aditz Trinkoak Aditz trinkoak hitz bakar batez osatutakoaditzak dira. Aditz trinkobatzuek NOR erako subjetua dute, adibidez: egon, joan, etorri, ibili… Gu(NOR)igerilekura goaz igeri egitera. Beste aditz trinko batzuek NORK erako subjetua dute, adibidez: eduki, ekarri, eraman, erabili, esan… Guk(NORK) gauza asko dakizkigu urari buruz.
 9. 9. Denborazako perpausak Denborazko perpausek NOIZ? galderari erantzuten diote eta denbora adierazten dute. Aurrekotasuna: Oheratu baino lehen/aurretik, hortzak garbitu behar ditugu. Gerokotasuna: Amaitu eta gero/ondoren/ostean/ -takoan, batu mahaia. Berehalakotasuna: Etorri (eta) berehala/bezain laster ohera sartu da. Aldiberekotasuna: Afaria prestatzen duzun bitartean/artean, nik mahaia atonduko dut. Maiztasuna: Zurekin elkartzen naizen guztietan/bakoitzean/naizenetan, berandu heltzen naiz etxera.
 10. 10. Onomatopeiak -Soinuak dira -Esanahik gabe -Zerbait gogoratzen dute Ane Alexi kili-kili eegiten dio. Beñatek hortza kili-kolo du.
 11. 11. Orduak Puntuak: Ordu batak, Ordu biak, Hirurak Laurak… Erdiak: Erdietan Besteak: -(e)an Laurdenak: (eta) laurden, laurden gutxi. eta laurdenak, laurden gutxiak. Bost: Bostak eta laurden, Bost eta laurdenak
 12. 12. Lagunekin mintzatzea Norbait gogokoa ez izan: Begitan hartu. Zoratuta egon: Pitzatuta egon Elkarrekin haserre egon: Muturka egon. Norbait gogaitarazi: Kalaka eman
 13. 13. Olerki askea Olerki askea neurririk eta errimarik ez duen olerki mota da. Olerki askean, onomatopeiak, hitzen errepikapenak eta bestelako literatura-baliabideak erabiltzen dira.
 14. 14. Lexikoa Nazkagarri: Higuingarri, Zirraragarri:Hunkigarri, Beldurgarri:Izugarri, Harrigarri:Txundigarri. Odol guztiak ur bihurtzeko: Izugarrizko ikara hartu.
 15. 15. Nor-nori
 16. 16. Kausako perpausak -(e)lako Gustatzen zaidalako bai(t)- Gustatzen baitzait -eta Gustatzen zait eta -nez gero Gustatzen zaidanez gero
 17. 17. Bait Bait+h: baih Bait+l: bail Bait+n: bain Bait+z: baitz Bait+g: baik Bait+d: bait
 18. 18. Hitz familiak Hitz familiak hitz batzuk hitz batetik ateratzen direla. Gau luzeena ere egunsentian amaitzen da. Arazo handienak ere, azkenean,konpondu egiten dira.

×