Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació

4,134 views

Published on

El per què de la Tecnologia a l’Educació avui
Quina tecnologia tenim / volem a les aules?
Eines TIC i el seu valor afegit: pissarra digital, aules 1x1, llibre de text digital
El professorat: formació i voluntat de canvi
Algunes preguntes més i una mica de prospectiva

Published in: Education, Technology, Travel

Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació

 1. 1. Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació El per què de la Tecnologia a l’Educació avui Quina tecnologia tenim / volem a les aules? Eines TIC i el seu valor afegit: pissarra digital, aules 1x1, llibre de text digital El professorat: formació i voluntat de canviAlgunes preguntes més i una mica de prospectiva Pere Marquès (2010). UAB - grup DIM http://peremarques.blogspot.com/ Per a ampliar la informació : http://peremarques.net
 2. 2. QUÈ SÓN LES TIC? EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL ROBÒTICA INFORMÀTICA BASES DE DADES telemàtica multimèdia TELEACTIVITATS TECNOLOGIES REALITAT VIRTUAL INTERNET de la INFORMACIÓ VIDEOJOCS WEB 2.0, XARXES i la COMUNICACIÓ TELECOMUNICACIONS SO - IMATGETELEFONIA MÒBIL mass media VÍDEOSATÈL.LIT RTV Pere Marquès (2010)
 3. 3. QUÈ ENS APORTEN LES TIC? valor afegit FONT D’INFORMACIÓ RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies…a InternetINSTRUMENTS DIDÀCTICS Activitats interactives, jocs… i d’esbarjo Pissarra digital, lector de documents NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS…CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 CIBERESPAI Blog de centre, xarxa social de famílies GESTIONS, TREBALL, OCI PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable PROCÉS DE DADES Elaborar recursos didàctics local / on-line AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / Pere xarxa)(2011) en Marquès
 4. 4. CIBERESPAI: UN MÓN PARAL.LEL ON TAMBÉ VIVIM món físic ciberespai accés immediat: els sentits accés sempre mediat l’espai estableix límits sense distàncies, global MÓNS SOCIALS canals de comunicació fonts d’informació aliments objectes JO Internet imaginació MÓN PERSONAL experiència sabers necessitats temps
 5. 5. 6 RAONS PER A USAR TIC A L’EDUCACIÓ la societat exigeix… ACTUALITZACIÓ CURRICULAR TIC a lesús intel·ligent APRENENTATGE assignatures CONTINUamb criteri memòria auxiliar i-person COMPETÈNCIES millorar ensenyança i DIGITALS de aprenentatge l’alumnat PRODUCTIVITAT tractar la diversitat personal / grupal recurs didàctic: INNOVACIÓ buscar informació METODOLÒGICA COMUNICACIÓ fer coses Hi ha 30% fracàs escolar ACTUACIÓ al ciberespaimultipresencialitat usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT Pere Marquès (2012)
 6. 6. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ CONTEXT COMUNICARCONÈIXER social conviure vocabulari artístic comprendre ACTUAR intel·ligència JO amb informació crític, creatiu resoldre problemes moral - espiritual emotiu - volitiu alegre, optimista, perseverant físic Pere Marquès (2011)
 7. 7. NOUS NOVES OBJECTIUS EINES TICcontinguts, competències, TIC pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA NOVA aprenentatge permanent METODOLOGIA autònom activitats, rols… la família escola, casa, entorn NOVA CANVIS AVALUACIÓ ORGANITZACIÓ memòria, fer AMB INFORMACIÓ INFRAESTRUCTURES Pere Marquès (2010)
 8. 8. ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA CEREBRAL INTERNET: COMUNICACIÓ INTERNET: INFORMACIÓ MEMÒRIA AUXILIAR el meu blog o EPA a Internet sempre al meu abast
 9. 9. ABANS: INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES MEMÒRIA habilitats cognitives MEMÒRIA RELLOTGE dates, procedimentsCALCULADORA . FER resoldre problemes EXPERT PREMSA VÍDEO LLIBRE Pere Marquès (2010)
 10. 10. NOUS INSTRUMENTS SEMPRE ACCESSIBLES MEMÒRIA habilitats cognitives + MEMÒRIA RELLOTGE dades, procedimentsCALCULADORA . FER -- TELÈFON resoldre problemes INTERNET memòria auxiliar ORDINADOR EXPERT PREMSA VÍDEO LLIBRE Pere Marquès (2010)
 11. 11. DESENVOLUPAMENT CURRICULAR BIMODAL MEMORITZAR TUTORIA: FER talents VOCABULARI INDISPENSABLE: ACTIVITATS conceptes, processos, persones, fets… PRÀCTIQUES Recordo BÀSIQUES + VOCABULARI l’experiènci DESITJABLE aComprenc i + ACTIVITATS PRÀCTIQUESmemoritzo AVANÇADES Sempre amb suport: memòria auxiliar, Internet… NO necessito memoritzar: dades i procediments
 12. 12. CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC PLA/COMPROMÍS INFRAESTRUCTURESde direcció i la comunitat . ACTITUD del PROFESSORATCOORDINACIÓ i MATERIALSMANTENIMENT DIDÀCTICS FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010)
 13. 13. QUÈ ENS APORTEN LES AULES 1X1? pissarra copiadora PISSARRA DIGITAL + llapis i teclat remot lector documents mirall màgic accés compartir des de CASA EVA col.laboratiu família no hi ha paretssuport permanent INTRANET + Internet 1 ORDINADOR software + X alumne CONTINGUTS EPA, llibre universal plataforma de continguts, llibre digital llibreta-laboratori, web 2.0 recursos multimèdia, orientacions, experimentar, elaborar activitats interactives autocorrectives, Pere Marquès (2010)
 14. 14. Un bon complement per a les pissarres digitals: el lector de documents• Es una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la càmera.• Multiplica les possibilitats didàctiques de les PD ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol document de paper o objecte tridimensional. PD Pere Marquès (2008)
 15. 15. NOVES EINES, NOVES ACTIVITATS... NOVES POSSIBILITATS “Els mètodes són la major de totes les riqueses” (Friedrich Nietzsche ) “La tasca del professor és preparar motivacions per a activitats culturals, en un ambient prèviament organitzat...” (María Montessori) "El professor que desperta entusiasme en els seus alumnes ha aconseguit una cosa que cap suma de mètodes sistematitzats pot obtenir.” (John Dewey) Pere Marquès (2010)
 16. 16. QUÈ HAURIEN FET…?Què haurien fet Francisco Giner de los Ríos, Maria Montessori, John Dewey, Célestin Freinet... amb totes aquestes eines tecnològiques? / “…Es podria fer un ensenyament actiu formidable donant-los als nens dispositius amb els que puguin experimentar i descobrir per si mateixos un munt de coses... Guiats, per descomptat.” (Jean Piaget) “Les persones s’eduquen entre sí mediatitzades pel món.” (Paulo Freire) Pere Marquès (2010)
 17. 17. ALGUNES PROPOSTES DIDÀCTIQUESNoves possibilitats amb valor correcció afegit PLE d’exercicis blog de l’alumne (PD, lector docs) portafol.li digital memòria auxiliar company tutor diari de classe wiki glossari alumnes busquen exposició recursos magistral del i els exposen professor presentació de treballs grupals, webquest alumnes professor: exercicis autocorrectius creen recursos, exposen, pregunten simuladors (llibre digital) Pere Marquès (2010)
 18. 18. MÉS PROPOSTES... AMB LLIBRES DIGITALS estudiar i fer elsfer síntesis del exercicis del LLD LLD al blog personal examen o contestar preguntes amb LLD fer exercicis del LLD entre exposició tots a la PD fer una wiki magistral del glossari entre professor amb tots amb el LLD LLD a la PD alumnes amb LLD fan una presentació exposició multimèdia a la PD alumnes preparenmagistral dels una bateria dealumnes amb preguntes amb LLD LLD a la PD Pere Marquès (2010)
 19. 19. QUÈ DIU LA PEDAGOGIA? l’ aprenentatge les TIC enriqueixen … però la seva eficàcia depèn de les activitats l’ensenyament / depèn del com i per a quèque es fan (s’aprèn fent) aprenentatge tradicional i s’usin: metodologia ii de l’esforç en aprendre aporten recursos i adequació noves activitats… Aspectes a considerar... aprenentatge personal alumne participatiu, professor mediador, i en col.laboració amb iniciativa i acció centrada en (comunitat aprenentatge), autonomia, tenaç l’estudiant i les espais i temps flexibles i responsable, competències s’autoavalua tasques aplicatives imaginació, creativitat i contextualitzades metodologies i expressió, ètica per a construir recursos diversos, reflexió crítica coneixement avaluació continua aprendre a aprendre no memorística ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)Pere Marquès (2010)
 20. 20. Els principis de la Pedagogia actual (a vegades anomenada “nova pedagogia” en oposició a la “pedagogia memorística”) ja van ser enunciats pels educadors de l’Escola Nova fa més de 100 anys. PER EXEMPLE•S’aprèn fent, aplicant coneixements, i a vegades memorizant. •Aristóteles, Comenio, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Decroly, Dewey, Skinner, Giner de los Ríos, Ferrer Guardia, Freinet, Piaget•Aprenentatge col.laboratiu, intercanviar idees, experiència, ajuda… •Dewey, Freinet, Piaget, Stenhouse, Freire•Centrades en els alumnes, individualització, tractar la diversitat (les sevescaracterístiques , interessos, necessitats) •Comenio, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Claparede, Dewey, Decroly, Freinet, Piaget, Freire•Ús limitat del llibre de text: biblioteca, elaboració pels alumnes… •Montessori, Milani, Freinet (el fan els alumnes),Giner de los Ríos (el fan els alumnes) VEURE MÉS AQUÍ Pere Marquès (2010)
 21. 21. ES TRACTA QUE APRENGUIN…Les persones només aprenen allò que necessiteno que volen aprendre. (Carl Rogers)Laprenentatge es dóna quan els alumnes,perseguint els seus propis interessoshan de fer front a problemes reals. (John Dewey)"El que hem daprendre ho aprenem fent.”(Aristòtil, -IV)“... La cooperació dels nens entre si té tantaimportància com lacció dels adults” (Jean Piaget)VEURE MÉS PRINCIPIS D’APRENENTATGE I D’ENSENYAMENT AQUÍ Pere Marquès (2010)
 22. 22. ASPECTES DIDÀCTIC-ORGANITZATIUS• Cal integrar TIC, noves metodologies i avaluació. Controlar els alumnes amb el PC, evitar distraccions, perills d’Internet… Ús de les TIC quan aporten valor afegit. 20% 30 % 30% 20% explicacions exposicions treball treball del professor treballs alumnes individual/grupal individual/grup amb PD amb PD amb PC sense PC El primer any ús mínim del PC-alumne: 30% del temps de classes• Cal més temps (preparar les classes, corregir). Repartir rols a l’alumnat: corregir, company-tutor, assessor-TIC, professor…• Ús del PC: llibre (font d’informació) quadern de treball (editor), per a crear, comunicar-se, treballar col.laborativament...• Ús de la PD: compartir, corregir, debatre (treball col.laboratiu)• Preveure plans B: avaries, virus, problemes a Internet… Pere Marquès (2010)
 23. 23. HEXÀLEG PER A L’ÚS DIDÀCTIC D’AULES 1X1Les TIC (com el llibre o la pissarra) no asseguren els aprenentatges,que depenen de les activitats que fan els alumnes. 1. Planificar bones activitats d’aprenentatge y començar per activitats senzilles (de poca complexitat TIC).Les TIC ens poden donar més problemes que el guix i el quadern i enspoden exigir (sobretot al principi) més temps. 2. Usar TIC només quan ens aportin VALOR AFEGIT: aprenentatges, implicació de l’alumnat, facilitació de la docència 3. Si no hi ha TIC adequades (p.e. Internet lent), no les usem. 4. Abans de crear material didàctic, veure d’usar l’existent. Les TIC poden donar més autonomia i participació a l’alumnat. 5. Que 2 alumnes siguin “assessors TIC”: per a connectar la PDI, donar suport a companys, resoldre problemes TIC a classe 6. Que alumnes adoptin el rol de professor: ensenyar, orientar, corregir, buscar/crear materials… quan sigui possible. I comentar i compartir amb altres companys serà la millor ajuda.
 24. 24. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT• Considerarà els aspectes bàsics de maneig dels recursos, però serà bàsicament didàctica (metodologies).• Es realitzarà al llarg de 2 anys: 6 seminaris trimestrals en el propi centre. En els seminaris: – El formador introduirà models didàctics i recursos. – Cada professor comentarà com ha utilitzat les AULES 1x1 durant el trimestre i exposarà preguntes y problemes. – El formador veurà d’oferir solucions.• Entre seminaris, els professors aplicaran els models didàctics a les seves classes. Un professor (en contacte amb el formador) assumirà el rol d’assessor-TIC per a ajudar-los.• Aquesta formació presencial es complementarà amb cursos on-line d’ampliació.Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competènciesdidàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
 25. 25. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT . MODEL DIM-UAB• Considera el maneig dels recursos, però és didàctica (metodologies).• 3 seminaris (tardor, hivern i primavera) en el propi centre: – El formador introdueix models didàctics i recursos. – Cada professor comenta com ho ha utilitzat a l’aula i exposa preguntes i problemes. – El formador veurà d’oferir solucions.• Entre seminaris, els professors apliquen els models didàctics a les classes. Un professor (en contacte amb el formador) serà l’ assessor-TIC per a ajudar-los.• Aquesta formació presencial es complementa amb cursos on-line d’ampliació. Abans d’iniciar aquesta formació, el professorat tindrà les competències didàctiques i digitals (escriure, navegar, e-mail) bàsiques Pere Marquès (2010)
 26. 26. COMPETÈNCIES DOCENTS• Coneixement de la matèria que imparteix, incloent lús de les TIC en el seu camp de coneixement, i un bon coneixement de la cultura actual.• Competències pedagògiques: didàctica digital, tutoria, mantenir la disciplina, resoldre conflictes, dinamitzar grups, tractar la diversitat, tècniques de recerca-acció i treball docent en equip...• Habilitats instrumentals, TIC i coneixement dels nous llenguatges: audiovisual i hipertextual.• Característiques personals: maduresa i seguretat, autoestima i equilibri emocional, imaginació, empatia... Cal transmetre entusiasme i passió daprendre, donar afecte i confiança als alumnes en les seves capacitats, guanyar el lideratge pel tracte i lexemple. Pere Marquès (2008)
 27. 27. COMPETÈNCIES TIC imprescindibles pel professorat (estudi del GRUP DIM-UAB 2009)• Gestió bàsica de l’ordinador-1: nocions bàsiques de hardware i del sistema operatiu utilitzat. Escriptori, arxius i carpetes. Antivirus.• Gestió bàsica de perifèrics-1: canó, impressora, micròfon, fotos...• Ús bàsic d’un editor de textos: negreta i colors, lletra i mida, tallar i enganxar, guardar i recuperar, imprimir, corrector, imatges…• Navegar per Internet, usar un buscador, copiar/descarregar i imprimir materials. Ús segur i crític d’Internet.• Ús bàsic del correu electrònic: enviar i rebre amb adjunts en un sistema webmail, agenda...• Gestió bàsica de la intranet del centre: impressió, accés a materials...• Coneixement i aplicació a l’aula de models didàctics d’ús de les TIC (pissarra digital, webquest...).• Coneixement de repositoris de recursos sobre l’assignatura impartida, valorar-los i seleccionar-los. Conèixer sobre drets d’autor, llicències...• Ús habitual de les TIC per a realitzar diverses tasques de la funció docent: buscar informació, preparar material per a la classe, comunicar-se amb professores i alumnes, gestió de tutoria, formació/xarxes docents...(2008) Pere Marquès
 28. 28. ALTRES COMPETÈNCIES TIC desitjables• Gestió bàsica de l’ordinador-2: Instal.lar i actualitzar programes i pluging• Gestió bàsica de perifèrics-2: pissarra interactiva, vídeo/webcam, sistemes de votació, càmara de documents, escàner, tauleta gràfica• Gestió bàsica d’imatge, vídeo i so: creació, captura, tractament• Elaborar presentacions multimèdia que combinin àudio i vídeo.• Elaborar i gestionar un blog.• Ús bàsic d’eines de publicació col.laborativa: wikis...• Coneixements bàsics d’ofimàtica: processador de textos, full de càlcul, gestor de bases de dades...• Gestió bàsica de la plataforma educativa de centre: fòrums, aula virtual• Conèixer i organitzar recursos didàcticos on-line per a l’assignatura.• Escollir en cada moment les eines TIC més adequades a la matèria, objectivs, forma d’ensenyar: Internet, e-mail, fòrum, videoconferència• Participar en espais de treball col.laboratiu amb docents d’altres centres per a investigar problemes educatius, crear continguts…• Organitzar activitats amb TIC amb altres centres• Altres: crear recursos interactius senzills, videoconferència,xarxes, Moodle Pere Marquès (2008)
 29. 29. RECURSOS: CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC PLA/COMPROMÍS INFRAESTRUCTURES de direcció i la comunitat . ACTITUD del PROFESSORAT COORDINACIÓ i MATERIALS MANTENIMENT DIDÀCTICS fàcil útil i eficient amb valor afegit FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010)
 30. 30. LA CLAU DE L’ÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...- Lús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-lessense problema en poc temps.- Lús de les TIC és còmode, no donarà problemes niestrés; els models didàctics son bons, flexibles,controlables.- Lús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per arealitzar activitats de major potencial didàctic iaconseguir més motivació i participació de l’alumnat.- Lús de les TIC és eficient, ajuden realment a la sevadocència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008)
 31. 31. s… ble me us pro gre te nimPerò… PD Pere Marquès (2008)
 32. 32. ESTAREM FENT QUELCOM MALAMENT, OI? Un 30% “crònic” (des de sempre) de fracàs escolar “reconegut” alfinal de l’ensenyament obligatori hauria de ser INACCEPTABLE per als docents, per als pedagogs, per als polítics, per a les famílies… Admetríem que els metges només curessin el 70% dels seus malalts? O que els mecànics només arreglessin el 70% dels cotxes del taller? “Si volem resultats diferents, fem coses diferents.” (Albert Einstein) “Les idees només tenen importància si serveixen per a resoldre els problemes.” (Jonh Dewey) "El futur no és un regal, és una conquesta." (Jonh F. Kenedy) Pere Marquès (2010)
 33. 33. El nostre objectiu a l’educació, a l’escola NO és innovar PD Pere Marquès (2008)
 34. 34. El nostre objectiu ÉSmillorar els aprenentatges (reduir el fracàs escolar) PD Pere Marquès (2008)
 35. 35. I per a millorar els aprenentatges dels estudiants hem de fer “coses noves”Hem d’entrar pels camins de la innovacióEls camins de la innovació són diversos, no tots tenim que anar pel mateix PD Pere Marquès (2008)
 36. 36. El nostre objectiu no és innovar(integrar les TIC, fer coses noves amb TIC...) El nostre objectiu és millorar els aprenentatges Estarem satisfets si innovem però no reduïm el fracàs escolar? PD Pere Marquès (2008)
 37. 37. Cal anar...més enllà de la innovació La innovació és el camí però es tracta d’arribar al destí I el destí...és la millora de l’educació PD Pere Marquès (2008)
 38. 38. ELS ALUMNES APRENEN MÉS AMB TIC?• Les recerques acostumen a dir que SÍ (més del 90% dels professores i alumnes a les recerques DIM 2003-2010).• Però ells mateixos (50%) dubten de que millorin les notes. COM S’EXPLICA AQUESTA PARADOXA?• S’aprèn més (especialment competències) però desprès els exàmens són memorístics (i amb les TIC s’incideix poc en la memòria, a no ser que es facin exercicis molt específics en cada cas)• Per a aprovar aquests exàmens, com sempre, cal estudiar els dies anteriors… i tenir memòria. CAL AVUI EN DIA MEMORITZAR TANT?• Caldria reconsiderar el currículum. AVUI: què és necessari saber fer?, què és necessari memoritzar?
 39. 39. CAL MEMORITZAR TANT AVUI EN DIA?Dins de les activitats d’aprenentatge podem distingir: la única que exigeix memoritzar; les• RECORDAR, reproduir, reconèixer… altres exigeixen• COMPRENDRE, conceptualitzar, interpretar… pensar• ANALITZAR, comparar, classificar, ordenar…• SINTETITZAR, integrar, descriure, elaborar…• APLICAR, experimentar, resoldre problemes (hipòtesis, deducció, inducció), calcular…• VALORAR (amb criteris), jutjar, seleccionar, criticar, debatre• CREAR, idees innovadores, imaginar, predir, transferir…• PLANIFICAR i organitzar projectes…Implicant altres competències instrumentals:• Buscar / seleccionar informació a l’entorn, Internet…• Expressar / comunicar: oral, escrit, multimèdia…• Altres: idiomes, ús d’eines TIC…Competències personals: treball autònom, metacognicióI competències socials: treball col-laboratiuEsquema basat en la taxonomia d’activitats cognitives (Benjamin Bloom) (2010) Pere Marquès
 40. 40. CONCEPTUALITZEM LES COMPETÈNCIES• Avui donem més importància a les competències que els estudiants adquireixen (fer) que als coneixements (memoritzar)• Competència: Efectuar una tasca o afrontar una situació amb eficàcia, en un context• Suposa mobilitzar coneixements, habilitats i actituds (que són com els àtoms que componen les molècules-competència) en el marc de la personalitat de cadascun (experiència, interessos..)• Sadquireixen progressivament, amb experiències daprenentatge integradores, sobre problemes reals i propers. Però a l’escola també cal aprendre els seus components: coneixements, habilitats...• Competències bàsiques: Les imprescindibles per a tots (les classifiquem en 8 blocs i s’acostumen a definir de manera descontextualitzada)• Com les competències s’evidencien en l’acció, només poden a avaluar-se amb activitats d’aplicació• Les manifestacions observables d’una actuació competent s’anomenen indicadors; s’usen a les pautes d’avaluació Marquès (2008) Pere
 41. 41. BLOCS DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES (definits per la LOE, la Unió Europea i altres disposicions educatives)Aquests blocs de competències s’organitzen en dimensions: eixos, aspectes que ens permeten estructurar les competències bàsiques de cada bloc (podríem considerar diversos criteris).• Comunicació lingüística.• Tractament de la informació i món digital.• Aprendre a aprendre.• Autonomia i iniciativa personal.• Cultural i artística.• Social i ciutadana.• Coneixement i interacció amb el món físic.• Matemàtica. “Un home no és més que el què sap” (Francis Bacon, XVI) Pere Marquès (2008)
 42. 42. CANVIEM L’AVALUACIÓ• Passar d’aprendre memoritzant (continguts) a aprendre fent (competències) exigeix noves formes d’avaluació.• Seguiran els exàmens de memòria (necessitem recordar fets, conceptes, procediments), però també exàmens amb accés a la informació (amb temps limitat): • Examen amb xuleta (lliure o amb reducció progressiva) • Ex. amb llibre o Internet (lliure o limitat a 10 min. o 3 web) • Ex. amb USB / EPA (memòria auxiliar) de l’alumne (lliure o limitat)• I portafol.ii digital (amb objectius previs), treballs individual o en grup amb presentació pública a la PDI (exposar un tema, projecte, webquest…): es valora: • El treball (hi pot haver rúbrica) • La presentació oral i defensa • Les respostes a les preguntes del professor• I autoavaluació, avaluació per iguals, rendiment de grup… Quan no sigui necessari memoritzar: no posem exàmens de memòria
 43. 43. … I TINGUEM EN COMPTE ELS PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE I DE L’ENSENYAMENTo Principis de l’aprenentatge: les claus per a que l’alumne pugui, sàpiga i vulgui aprendre. VERo Principis de l’ensenyament: aspectes clau a tenir en compte per a realitzar una bona acció docent. VER
 44. 44. NO N’HI HA PROU APLICANT BÉ LA TECNOLOGIA També necessitem elaborar un currículum adequat als nostrestemps (no n’hi ha prou amb afegir les competències al vell currículum).Necessitem realitzar activitats d’aprenentatge (no memorístiques) amb consulta documental (apunts, llibres, Internet). I que un 50% dels exàmens també sigui així. “No necessito saber-ho tot; només necessito saber on trobar el que em faci falta, quan ho necessiti.“ (Albert Einstein) “Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre” (Javier Martínez Aldanondo) Pere Marquès (2010)
 45. 45. ció a ten seva er la ci e spGrà PD Pere Marquès (2008)
 46. 46. ACTUACIÓ CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR1.- Treballar intensivament la memorització (comprensiva i interdisciplinaria) de les “informacions imprescindibles” de cada assignatura (cada equip de professors ho determina). S’avaluarà mitjançant exàmens memorístics.2.- Realitzar activitats pràctiques d’aprenentatge amb suport documental, on els estudiants puguin consultar llibres, apunts, Internet…, vagin creant la seva “memòria auxiliar” i desenvolupin competències en la cerca i tractament digital de la informació. S’avaluarà mitjançant exàmens pràctics amb suport documental.3.- Desenvolupar la imaginació, creativitat i talents dels estudiants, que a més a més afavorirà el seu equilibri emotiu, autoestima i autoconfiança. Pere Marquès (2011)

×