Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tfg desenvolupament de la recerca

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tfg desenvolupament de la recerca

 1. 1. LÚS DEINES TIC MILLORA LA COMPETÈNCIA LECTORAPere Garcia CampsPràcticum II i TFG IIGrau en Mestre de PrimàriaFacultat dEducació i PsicologiaUniversitat de GironaProf. Meritxell EstebanellMinguellCurs 2012/2013
 2. 2. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsDIAGNOSI DEL PROBLEMAParaules per minut Comprensió lectora TIC
 3. 3. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsPOSSIBLES SOLUCIONS
 4. 4. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsPLA D’ACCIÓMESTRERECOLLIR DADESDUR A TERME ACTIVITATS DE LECTURA
 5. 5. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsPLA D’ACCIÓInstruments de recollida de dades:- Proves de velocitat lectora- Enquestes al claustre, a la directora del centre i a la mestra de 1r-A- Enquestes als alumnes- Observació sistèmàtica i graelles d’observacióActivitats-Lectura de contes tradicionals- Lectura d’El Petit Príncep
 6. 6. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsRESULTATSInstruments de recollida de dades:- Proves de velocitat lectora
 7. 7. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsRESULTATSInstruments de recollida de dades:- Observació sistemàtica i graelles d’observació
 8. 8. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsRESULTATSInstruments de recollida de dades:- Observació sistemàtica i graelles d’observació
 9. 9. Lús deines TIC millora la competència lectora. Pere Garcia CampsRESULTATSInstruments de recollida de dades:- Entrevista a la directora del centre- Entrevista a la mestra de 1r-A

×