L Univers

4,790 views

Published on

Presentació sobre l'univers

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,790
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,660
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L Univers

 1. 1. L'U N I V ERS Se ssió Form a t iva pe r a infa nt s de 6 è de Prim à ria CEI P Pe re Ca lde rs Edua rd Arna u – M a ria M a rt í – N ora Sá nc he z
 2. 2. Orga nit za c ió de la se ssió BLOC 1 : Què é s l'unive rs? 1 .El B i g B a n g i l 'e v o l u c i ó d e l 'U n i v e r s 2 .Ed a t s , d i s t à n c i e s i t a m a n y s 3 .Es t e l s 4 .El Si s t e m a So l a r 5 .L a g r a v e t a t : l a f o r ç a q u e c o n t r o l a l 'U n i v e r s BLOC 2 : Ca sa nost ra : la T e rra , la Lluna i e l Sol 1 .Di a i n i t : m o v i m e n t d e r o t a c i ó d e l a T e r r a 2 .L e s e s t a c i o n s : p e r q u è f a f r e d a l 'h i v e r n i c a l o r a l 'e s t i u ? 3 .L e s f a s e s d e l a L l u n a 4 .Ec l i p s i s BLOC 3 : M ire m a l c e l, e st udie m l'U nive rs! 1 .El s c e l a u l l n u : c o n s t e l ·l a c i o n s 2 .Ob s e r v a c i ó A s t r o n ò m i c a : t e l e s c o p i s , f o t o g r a f i a , e t c . 3 . L 'e x p l o r a c i ó d e l 'e s p a i
 3. 3. BLOC 1 : Què é s l'unive rs?
 4. 4. T OT FORM A PART DE L'U N I V ERS: N OSALT RES, LA T ERRA, EL SOL, LES GALÀX I ES...
 5. 5. El Big Ba ng (Gra n Ex plosió)
 6. 6. Quin se rà e l fina l de l'U nive rs? Big Crunc h (Gra n I m plosió) o Big Rip (Ex pa nsió e t e rna )? http://www.youtube.com/watch?v=isInnbLo0O0 http://www.youtube.com/watch?v=nJgY-ZPY0L0&feature=related
 7. 7. T a m a nys, dist à nc ie s i e da t s L'Univers té més de 13 700 000 000 d'anys L'Univers és, com a mínim, una esfera de radi 93 000 000 000 anys llum Un any llum és la distància que viatja la llum en un any, és a dir, uns 950000000000000 m. 900000000000000000000000000m L'espai és doncs una esfera de diàmetre 900000000000000000000000000 m!
 8. 8. http://celestia.albacete.org/flash/compara.swf
 9. 9. Planeta Diàmetre Massa Radi Periòde orbital Periòde de rotació Satèl·lits equatorial orbital (UA) (anys) (dies) Naturals Mercuri 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 0 Venus 0,949 0,82 0,72 0,615 243 0 Terra 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 Mart 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 2 Júpiter 11,2 318 5,20 11,86 0,414 63 Saturn 9,41 95 9,54 29,46 0,426 56 Urà 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 27 Neptú 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 13
 10. 10. Nanes blanques
 11. 11. Estrella de neutrons Forat Negre
 12. 12. Els planetes: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú
 13. 13. f M A SSA 1 nen= 40 1 c lasse Terra= So l = kg de nens= 60000000000000 20000000000000 2000 k g 00000000000 k g 00000000000000 000 k g
 14. 14. FORÇA DEGU DA A L GI R
 15. 15. COM ET ES I A ST EROI DES ÒRB I T A COM ET A I N T ERA CCI Ó ÒRB I T ES
 16. 16. M ET EORI T S
 17. 17. BLOC 2 : Ca sa nost ra : la T e rra , la Lluna i e l Sol
 18. 18. BLOC 3 : M ire m a l c e l, e st udie m l'U nive rs!
 19. 19. OB SERV A CI Ó A ST RON ÒM I CA
 20. 20. T EL ESCOPI ÒPT I C - CÀ M ERES
 21. 21. L 'EX PL ORA CI Ó DE L 'ESPA I

×