SlideShare a Scribd company logo
1 of 58
Download to read offline
Kollektion - uddrag
af Peer // Per Bloch Andersen

Cd-bogen Kollektion er 162 siders
trykt materiale med fotografier,
noveller, sangtekster, poesi etc. samt
en musik-cd med rock, elektronika,
elektropop, komposition med mere.

Yderligere oplysninger og salg via
www.peer-kollektion.blogspot.com
Kollektion
             af Per Bloch Andersen // PEER
             © 2009 Your Favourite Records
             favouritecd 011
             www.yourfavouriterecords.dk


             Sat med Berthold Baskerville, Helvetica Neue og Sky Serif
             Papir: Scheufelen BVS mat
             Trykt og bundet hos Narayana Press, Gylling
             Cd trykt hos Dicentia


             Printed in Denmark 2008
             1. udgave, 1. oplag
             ISBN 978-87-992809-0-2


             www.stimuli.dk
             www.peer-kollektion.blogspot.com
             Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller
             dele af det er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavs-
             ret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser.
             Alle rettigheder forbeholdes.
kollektion_10nov.indd 2                                   12/11/08 15:33:19
01  Only True If Chosen
02  Match
03  I’m Alone
04  Celestial Body
05  Epiphany
06  Miss Blue Eyes
07  Fantasia Friend Farinelli
08  I Like You Better When You´re Here
09  Filter
10  Still To This Day
11  I Declare
12  Deluge
13  Jeg har plads i hans hjerte


© 2009
Your Favourite Records · favouritecd 011
All rights reserved.
Forord                                               5
      Jeg bor i skrivende stund 2. tv., men det er ikke altid her jeg lever. Jeg kan lide at
      bo her og jeg kan også godt lide at søge andre steder hen og finder tit nye leveveje
      der. Jeg søger efter nye rum.

      Jeg har ikke nemt ved at flytte; jeg er bange for at flytte. I mig bor en trang til
      tryghed, faste rammer og velkendte udsigter. Men på den anden side også en uvilje
      mod at stille sig tilfreds med det velkendte. Stilstand.

      Kollektion er en skalareduktion og en bagatelforstørrelse. Der er de globale Ver-
      densudstillinger og så er der de personlige. Du sidder med et eksemplar af sidst-
      nævnte. Et panoramaview – en projektion på papir og plast, ekkoet af omtrent 10
      års forskellige rum.

      Ethvert individ har en stemme, der kan blive til et udtryk. Hver sin klang selvsagt,
      men vi bærer alle evnen til at skabe bølger og mobilisere bevægelse. Jeg tror på, at
      så længe jeg slipper mine indre stemmer ud, så driver de mig ikke til vanvid. Og i
      en sen nattetime blev denne slippen ud så til en samlen og senere kom [udskriv]-
      knappen til syne.

      Fuldt spektrum er både lys og mørke. Medvind og modvind iklædt slør og hale.

      Kollektion er et møntindkast. Her skal være plads til egne fremhævninger, udvalg
      og læsninger: En kollektion vækkes til live, når man tager den på. I den optik er
kollektion_10nov.indd 5                                       12/11/08 15:33:19
6           vi alle mønter, som har værdi, når vi betjener os af de møntindkast, vi møder på
             vores færd.

             Byen har ikke ét statisk udseende og det bliver først personligt, når koden knækkes,
             systematikken brydes og rækkefølgen er blevet til et kalejdoskop.

             Dér bor jeg – her er jeg i lære som atlet og som levemand in spe!

             Herfra er det min intention at skabe et billede af virkelighedens stemninger og
             situationer, som i kraft af delenes bredde, kombinationsmulighederne og personligt
             autentiske udtryk bliver aktiveret og nærværende. Man skal kunne identificere sig
             med fortællingerne, fordi der ikke er tale om ét fikseret aftryk og så er vi tilbage i
             kalejdoskopet. Kollektion er en konstruktion, der bliver til egenkonstruktion.

             Min første kollektion er denne. Værsgo             Per Bloch Andersen
             august 2008             P.s. Egentlig var det tanken, at dette forord skulle skrives i løbet af en rejse til
             Barcelona. Intet dukkede op. I linie L3 mod Canyelles traf jeg mit alter ego Eddie
             Ljudvinowsky og erklærede ham mine kvaler, hvorefter han tilbød mig at skrive
             forordet for mig. Billigt endda. Det havde ligget lige for at lade ham overtage. Gad
             vide, om det er hans ord, der netop er skrevet?
kollektion_10nov.indd 6                                           12/11/08 15:33:19
8
kollektion_10nov.indd 8  12/11/08 15:33:25
9
kollektion_10nov.indd 9  12/11/08 15:33:29
11
fast.  Bed om brug for at nytte. Benytte. Benyttes. At gøre gavn må være handlingens udspring. Jeg vil aldrig – repetition: aldrig,
    kollektion_10nov.indd 11                                                12/11/08 15:33:38
Vindmøllerne
              og manden overfor

 12            På trods af togets høje fart kunne jeg       Og som børn gør, ligeledes voksne, så
              sagtens nå at nyde vindmøllerne. Det        han lænede sig beskuende fremover,
              er en evne, jeg har skabt mig efter        mens han med udstrakt venstre hånd
              mange timer i tog; at kunne nyde i høj       sørgede for, at jakken ikke lænede
              hastighed. Nogle gange kan jeg også,        med, og bad ligeledes om "en af de der
              når jeg står stille, men så skal jeg knibe     Daim". Han fik sin vilje.
              øjnene lidt sammen. En evne jeg også
              bruger, hvis der er mange mennesker,        Jeg tror altid, jeg har været fascineret
              som snakker samtidig. Så kan jeg lige       af vindmøller, og det mere og mere for
              så godt give op; jeg forstår alligevel       hver tanke jeg skænker dem.
              ikke hvad de siger. Så hellere nyde dem
              uden lyd og så er det jeg kniber øjnene      Som helhed virker møllerne meget
              lidt sammen.                    fredelige. Det er de selvfølgelig også,
                                       de gør jo ikke noget. Altså ud over
              Manden overfor var kun iklædt et          det, de skal. Fikserer jeg mit blik på en
              ulasteligt lyseblåt jakkesæt. "Kun" fordi     vingespids i rotation og måske tilmed
              det ikke formåede at dække ham og         på en af de dage med god vind, kan
              fordi han ikke evnede at dække over        jeg ikke undgå at blive draget af dens
              det. Han udmærkede sig ved en høj         enorme kraft og stædighed. Den drejer
              hyle-tone fra sin næse, når han trak        bare, stabilt og med en udholdenhed,
              vejret, hvilket ophørte, da han åbnede       man let kan misunde. En stillestående
              munden for at bestille fra den rullede       støvsuger uden pose, der både suger &
              servicevogn. I samme åndedrag valgte        blæser og samtidig samler sig et forråd.
              han at bekræfte sin krukkethed ved først
              at konstatere, at han ønskede en kop        Jeg bliver lidt rundtosset, hvis jeg bliver
              kaffe uden noget i og herefter at bede       ved længe nok. Så hjælper det lidt at
              om noget at røre med. Han fik sin vilje.      knibe øjnene sammen. Vidunderligt.   afgive retten til (at tage) hende, hvis det kan afholde ham fra at få med løst greb, der allerede inden kontakt forkaster. Repeti     tion: a
kollektion_10nov.indd 12                                                  12/11/08 15:33:40
13
epeti  tion: aldrig. Slettet bliver fortidens lister aldrig og memoreret gods tyndes ikke. Glem det, forkast det ikke. Altså drop det og
    kollektion_10nov.indd 13                                                  12/11/08 15:33:46
14
   hav det altid i minde & mente. Og jeg vil aldrig – repetition: aldrig, afgive retten til at vogte det ægte. Oprigtigt og bundløst.      Dybt. S
kollektion_10nov.indd 14                                                    12/11/08 15:33:51
Jeg vil have sådan en vindmølle en dag.      allermest klog og tænksom, at kunne           15

         Bare som en ven.                  tage den hånd, der ikke holder jakken
                                   og lidt fjernt nuldre hagen for dermed
         Jeg tror, at han er sådan én, der kun       at rode i skægget. At rode i skæg er
         drikker af det samme sted på koppen        nemlig en anerkendt hjerneaktivitets-
         én gang og derfor må undersøge kanten       katalysator, som mange skæggede
         for læbeaftryk og dreje den herefter.       bekender sig til. Når konklusionen var
         Lad ham bare få sin vilje.             faldet, ville han rede skægget ud med
                                   fingrene og understrege sin triumf ved
         Imens han, nu tilbagelænet, indtog sine      at skabe orden på hagen igen.
         nydelsesmidler læste han i en bog med
         russiske skrifttegn. Han måtte være        Han skulle af på Rødekro. Eller det vil
         klog, hvilket det brilleskift han foretog     sige, min teori er, at det skulle han i
         bekræftede. Jeg troede, at han skiftede      virkeligheden slet ikke, for han bor så-
         briller, fordi de første han havde på,       dan set tættere på Vojens, men det huer
         var for beskidte til at kunne hjælpe        ham ikke at stå af på Vojens, så han
         ham til et bedre (ud)syn. Men de andre       kører én station længere for at stå af
         var ligesådan. Måske så han så dårligt,      på Rødekro. Det lyder også bedre end
         at han ikke kunne se, at de var fedtede.      Vojens. Jeg tror ikke altid, at han får sin
         Eller også var fedtede briller under        vilje, men når han ikke får den den, så
         hans niveau. "Begrænset udsyn grundet       tager han den. Lad ham bare. Jeg vil jo
         urene briller kan ikke tilbageholde mig      også have en vindmølle. Bare som ven.
         fra at tilegne mig ny viden", tænkte han
         sikkert.

         Han havde også skæg. Bare et lille
         forsigtigt et, men nok til, når han varst.  Dybt. Slet ikke med udtalt udsigt til afskummet fråds og liden afholdt værdsættelse. Repetition: aldrig.
   kollektion_10nov.indd 15                                           12/11/08 15:33:53
19
kollektion_10nov.indd 19  12/11/08 15:34:03
39
kollektion_10nov.indd 39  12/11/08 15:34:12
Lad
              mig
              være


              Lad
              mig
              Være
kollektion_10nov.indd 40   12/11/08 15:34:12
41
kollektion_10nov.indd 41  12/11/08 15:34:14
42
                        Aftenta
kollektion_10nov.indd 42  16/11/08 22:23:13
44
                                             I’ve been in my body all day long
                                                Now I really need to get out
   mel, så det er intet under, at den skranter. Ved at gå op i limningen er den også. Mellem madrasserne åbner gabet sig. Træt     må de
kollektion_10nov.indd 44                                                12/11/08 15:34:21
Hippocampus

 46            Oh, see heaven has arrived
              Closing your eyes won’t make it go away
              but only a click in your mind
              Can reveal its presence

              Oh, see the sun is here
              Hiding your mind won’t make it disappear
              Once your thoughts takes the leap
              It will release its energy

              But as you feel right know
              You can’t break it off
              But I know it is
              only a matter of time

              Your silence does not scare me
              Neither does it move me that you just sit still
              Letting the wind brush through you
              I’m sure it will do its good

              Sitting here watching the water
              trying to take you across
              We can’t see the fish beneath the surface
              So why don’t we go with the birds?
kollektion_10nov.indd 46                           12/11/08 15:34:25
:P
                              Per: Citat fra ”Pers Hånd-
                              bog”: Hvis man finder sukker
                              i sin seng, r d fordi der er
                              nogen der holder meget af
                              en. Citat slut. Jeg tænker på
                              dig, nyd dagen! Kram; Per!

                                   : Og hvis man bliver
                              meget glad for sukkeret, er
                              det fordi man holder meget af
                              den der har placeret det.
                              I øvrigt, programmet jeg ikke
      But as you feel right know           kunne huske i går: De Uaktu-           47

      You can’t take off               elle Nyheder. Vi ses om et års
                              tid. Kh MBA M
      But I know it is
      only a matter of time                  : Hej Per. Stats-
                              holdet vandt 6-5. Nu er jeg til
      Look how everything has changed        fødselsdag og jeg gad rigtig
      Not even your absence could wipe it all away  godt, at du var her, men nu er
      Once again you’ve proved            der kun et halvt år til du kom-
                              mer – indtil da nøjes jeg med
      that you can make it back on track
                              sukkeret.
      – back on track with a healthy hippocampus
                              Samtidig til Steffi: Ting jeg
      Limbic system reorganization          pt. r glad for: Vi r venner trods
      Hippocampus structuralized           afstand, MBA M & min guitar.
                              Ting jeg r ked af: Vi ses ik t
      ECT – Elsewhere Collectable Truth
                              træffet (vel?), jeg r ik forelsket,
      and all I adore                du r i Århus! /Per.
      with you
                              Samtidig til H & P: Planerne
      Once again you will prove           er ændret. Jeg aner ik om d r
      that you can make it back on track       rigtigt, men jeg r nødt t at give
                              MBA M & mig en chance t. Vi
      Back on track to find yourself
                              har snakket sammen. Forkla-
                              ring følger! Tanker fra Per
      Capo: #2
      Vers: E – E7
      Bro: Em – G – C – Am – E
      Omkvæd: G – D – Am – C – E
kollektion_10nov.indd 47                                     12/11/08 15:34:26
48
              Vi revitaliserer i mørket
kollektion_10nov.indd 48            12/11/08 15:34:33
49
      og troner i lys
kollektion_10nov.indd 49   12/11/08 15:34:37
51
              How did you manage to get out, all in one piece?
kollektion_10nov.indd 51                           12/11/08 15:34:37
:P
                  : Jeg er lige på vej i
              biografen, jeg ringer senere.
 52
              Per: D r muligt at jeg ik r/var
              forelsket i dig, men jeg føler
              altså et eller andet, for nu
              græder jeg igen. Smukt på
              en måde … Tak fordi du r så
              sød! :P

                   : Så er du i hvert
              fald ikke psykopat. Du er
              også sød – ikke kun fordi du
              synes jeg er det. Knus MBA

                   : Hej Per. Jeg tænkte
              lige på dig, og blev lidt ked af
              det, men jeg synes stadig det
              var en rigtig beslutning. Jeg
              savner dig lidt og er glad for
              at vi skal ses. Godnat – MBA

              Til H: Kære H! Spøjs morgen.
              Kæmpe elregning, brud med
              MBA M og en kedelig avis.
              Må jeg komme ca. 16 og låne
              din pc? Jeg håber du r glad.
              Ses fra Per!

              Til S: Fantastisk afslutning af
              et yderst besynderligt forhold.
              Fuld af symboler, affekt &
              referencer. Det havde sin
              skønhed og nu falder den fra
              mine øjne ... /P
kollektion_10nov.indd 52                   12/11/08 15:34:40
53
kollektion_10nov.indd 53  12/11/08 15:34:43
Systematik,
                vanvid,
               passion!
                          59
kollektion_10nov.indd 59         12/11/08 15:35:01
01 Only True If Chosen   2.59

      02 Match 6.01
      03 I´m Alone 4.35
      04 Celestial Body 3.30
      05 Epiphany 4.00
      06 Miss Blue Eyes 4.14
      07 Fantasia Friend Farinelli 3.58
      08 I Like You Better When You´re Here 4.35
      09 Filter 4.26
      10 Still To This Day 5.37
      11 I Declare 5.15
      12 Deluge 5.25
      13 Jeg har plads i hans hjerte 4.38
Kollektion_musik_10nov.indd 67             12/11/08 16:34:41
Little dancer take a stroll
                   down the glorified isle
                   and leave behind what he told you
                   ‘Cause none of it is true

                   Little hand in your hand

             ONLY TRUE
 68                  Tighten up and settle down
                   with everything he ever taught you


             IF CHOSEN
                   ’Cause none of it is true

                   Behind the bars and the stars
                   stands the shining ones one
                   ready to be chosen
                   and ready to come along
                   You just need to pick him up

                   Stretch and touch the strings
                   inside a mind it’s possible
                   never take your thoughts for granted
                   ’Cause they are your only friends

                   Hand me the tear under your eye
                   I’ll mix it with my own
                   And hang it near by the fire
                   Where our truth is hung to dry

                   Behind the bars and the stars
                   stands the shining ones one
                   ready to be chosen
                   and ready to come along
                   You just need to pick him up
Kollektion_musik_10nov.indd 68                        12/11/08 16:34:41
I tried to put the girl in my mind
      hoping she would fit the wrecks
      I realized that she didn’t
      and now we’re all alone again

      Behind the bars and the stars
                              69
      stands the shining ones one
      ready to be chosen
      and ready to come along
      You just need to pick me up

      Don’t let him be
      unless he is

      It’s up to you
      to make a star

      When we wake up
      we are all frozen

      Remember that it is
      Only true if chosen
Kollektion_musik_10nov.indd 69         12/11/08 16:34:55
Det sker ikke hver dag,
                  at man får at vide,
                  at man har plads i en andens hjerte
                  og er elsket

                  Det får jeg at vide i dag


             JEG HAR
 96

                  Det ved jeg nu, fordi jeg læser dette højt


             PLADS   Læser
                  Dette

             I HANS  Højt             HJERTE
                  Det sker ikke hver dag,
                  at vi siger de største ord til hinanden
                  Eller får de største ord at vide

                  Ikke alle har lige nemt ved det
                  At sige dem
                  At modtage dem

                  I dag er dagen, hvor jeg får det at vide
                  Fordi jeg læser dette
                  Til mig og om mig

                  Det er sådan, jeg får at vide,
                  at jeg bærer væsentlig betydning
                  Mit væsen og min væremåde har sat
                  sig spor
Kollektion_musik_10nov.indd 96                         12/11/08 16:35:44
Jeg har gjort umiskendeligt indtryk,     Jeg tager selv min tak med disse ord.
      jeg har præget, jeg er husket og værdsat   Taksigelser og taknemmelighed bliver
                             sagt. Af mig, til mig
      For mine handlinger, for min væren og
      for, at jeg var der. Min relation har båret  Når jeg er væk, er jeg savnet
      frugt. Jeg har i kraft af mit tilstedevær   Når jeg er her, er jeg værdsat
      afsat mærke og opnået titlen ”betydnings-   Når jeg går, er jeg husket             97

      fuld”. Min indsats og mine efterstræbelser  Det vil jeg huske, når jeg er gået
      har efterladt minder og spor
                             Jeg er en stemme i et hjerte
      Jeg har affødt taknemmelighed
                             Jeg er en stemme i hans hjerte
      Dybtfølt, men også enkelt og ligetil
      Hengivent, men også storslået og betonet   Med kærlige hilsner
                             Kærlige hilsner
      Dette er ikke mig, der roser mig
      Dette er mig, der får min betydning
      belyst i form af oplysning

      Dette er til mig, dette er om mig, med
      min stemme, men ikke af mig

      Lyden af min stemme fortæller mig en
      sandhed og en følelse. For et øjeblik giver
      jeg mig hen til diktat, for at høre min
      egen værdi sat på vers. Jeg er på én og
      samme tid afsender og modtager af min
      egen erklæring. En deklamation til mig
      og om mig, men ikke af mig
Kollektion_musik_10nov.indd 97                                  12/11/08 16:35:44
94
Kollektion_musik_10nov.indd 94  12/11/08 16:35:43
95
Kollektion_musik_10nov.indd 95  12/11/08 16:35:44
:P
              Per: Må jeg lige spørge om
              noget? Gør du andet end at
              drikke d der pulverhalløj for at
              blive større? Altså de ting der
              r ”vildere”. Hva man så end
              kalder dem. /Per

              Steffi: Nej, kun proteinpulver
              til mig. Hvorfor?

              Per: Fordi jeg bilder mig ind
              at jeg r din manifesterede
108
              skytsengel. Så blander jeg
              mig ;) Nogle gange bliver jeg
              urolig. Fordi du r så langt
              væk. Håber d r ok!?

              Steffi: Du er min skytsengel,
              det er derfor din ret altid at
              blande dig i mit liv.

              Per: Tak … Så må du jo sige
              t hvis jeg ik gør mit job godt
              nok eller misser noget :) Og
              husk at føre protokol med
              stofferne så jeg kan følge
              med!
kollektion_10nov.indd 108                   12/11/08 18:39:32
110
kollektion_10nov.indd 110  12/11/08 18:39:38
111
      Placebolys

      Jeg har lige tændt for lampen her på bordet. Hånden ud til venstre, klik og sådan.
      Minutterne gik og jeg opdagede, at mørket stadig var der. Der var intet lys. Da
      gik det op for mig, at stikket til lampen ikke var i og at jeg ikke havde fået lys af
      at tænde for lampen. Den var stadig stille og mørk. Mine celler havde dog tilsyne-
      ladende ladet sig tilfredsstille af tænd-bevægelsen. Behovet for lys var blevet dæk-
      ket af en simpel tro på, at der var lyst. Ud fra en logik om, at når man tænder for
      lyset, så er der lyst. Placeboeffekten bevist?!
kollektion_10nov.indd 111                                      12/11/08 18:39:38
Dart
              Terningkast med pil, en dag(s)bog om dart


118             Mickey Mouse bag stakit og jeg lod mig kun mærke
              med spidsen. Nogle sigtede og andre stod for skud
              med klap for øjet og tilfældige drys med løst hæng-
              ende ærmer. Kuglerne fløj med fjer som hale og lod
              sig tilfældigt falde om hestens pryd af en hale. Spalter
              som hegn og til pynt et stakit. Nogle pillede ned og
              andre byggede op. Alle bildte sig ind, at de vidste
              hvad de gjorde, imens ingen havde noget som helst
              med udfaldet at gøre, andet end medvind, god tur og
              et puf i den rigtige retning.

              Sig mig, hvor du skal hen og jeg skal sige dig, hvor du
              kommer fra. Fra min hånd til tavlen i frit fald og fuld
              fart og fuldt flor. Målsøgende mening og menings-
              søgende målrettethed. Nogen vidste, hvad de lavede
              og andre spurgte om lov til at lave noget andet end
              det, de fik ram på. Ingen havde en finger at sætte
              på hverken udfald eller indfald og når ikke pile fløj,
              gjorde smil. Mørket satte sig på pointavlen, men uden
              at klæbe. Man holdt på aftenen som nogle ønskede
              at holde på deres ret til at påstå at deres mål udeluk-
              kende var bulls eye. Dem, der ikke ramte plet, fik et
              nyt skud fra hoften.

              Terninger blev kastet. Pile viste øjne. Et skævt blink,
              en lige højre og mit navn på top 4!
kollektion_10nov.indd 118                               12/11/08 15:39:40
120
              Once I pulled the wings of an angel
                    And made it fly anyway
kollektion_10nov.indd 120                     12/11/08 15:39:48
:P
              H: Mon chere Pierre! Und-
              skyld den bratte afslutning
              – ændrer ikke på en dejlig
              aften! Er glad for at du trak
              mig fra Strasbourg til Statoil i
              Hamfenskår. Nu er jeg træt og
              jeg tror også du skal puttes
              og nattes så du kan blive i
              top-form til i morgen! Sov
              allerbedst, yndlingsfis! Kram!

              Per: Miss Nice Girl! Alle
132
              slutninger r bratte men d r
              gensyn henryvis &så – jeg
              ka næsten ik vente :) Piller r
              overflødige med dig for du r jo
              Bedring! Kram fra Fuf!
kollektion_10nov.indd 132                   16/11/08 22:26:09
Center of
              Snow

              Finding a way            133

              to center of snow
              Adding clearliness
              to transparent flakes

              Powdery pale
              as to vaporize sound
              All senses widened
              to an absolute minimum

              Facing hills
              of downward spirals
              Flesh exposed
              to all in this circle

              I’ll do anything
              to wake an insight
              Unarmed – unharmed
              For once (the) right

              Cold
kollektion_10nov.indd 133              16/11/08 22:26:12
136
kollektion_10nov.indd 136  12/11/08 15:40:15
:P
              Pia: Godmorgen Perbror.
              Undskyld jeg ikke skrev i
              går! Men jeg kom godt hjem.
              Synes også det var en god
              tur vi havde i går, du er den
              bedste bror i hele verden!
              God dag med knuser fra Søs.

              Per: Og i øvrigt tak for den
              søde sms i går. Læst mange
              gange! D gør ik noget at du
              ik skrev da du kom hjem, d r
                                     137
              vigtigere at du skriver hvis du
              ik gør ;-) Ses & kh
kollektion_10nov.indd 137                   12/11/08 15:40:18
142
kollektion_10nov.indd 142  12/11/08 15:40:21
Glansbilleder

      I søndags tog jeg et billede af dig, som jeg holder grådigt fast i midt i en storm af
      andre billeder, der prøver at modbevise mit første billedes korrekthed.
      Lutter gendrivelser af det rene motiv, forestillingen af det perfekte image, hvor vi
      smiler til kameraets objektiv og faktisk mener det.
      Siden eksponeringen har en endeløs rand af negativer opponeret med modsigelser
      (indsigelser) med de mest yderligtgående eksempler.
      Mine bedste folk er på sagen og søger at holde stand imod de talrige frames.            143

      En af teknikkerne er at svare: ”Jeg savner hende”, når der er opløb til nedbrydende
      tanker. Destruktionen ligger mig nemt for, så det er om at have en defensiv klar.
      Obstruktionen er altid i nærheden, så det er om at have en stak glansbilleder ved
      hånden.
      :P
      Per: Langsomme toge, stop
      ved alle stationer … Jeg
      håber at nå det/dig til tiden!

      Semine: Vi når altid hinanden
      så ro på kære
kollektion_10nov.indd 143                                      12/11/08 15:40:21
What can I
             do to make
             this moment
             as memorable
             as it deserves?


Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 2  12/11/08 16:15:29
3
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 3  12/11/08 16:15:56
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 4  12/11/08 16:16:14
5
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 5  12/11/08 16:16:25
14
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 14  12/11/08 16:21:11
En dag vil
      dette nu
      kun være
      et minde.Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 15  12/11/08 16:21:12
Al tekst og musik af Per Bloch Andersen med mindre andet er angivet             Only True If Chosen
             16. december 2002
             Produceret af Kristoffer Hanghøj og Per Bloch Andersen
             Optaget, bearbejdet og mixet i Dear Bobby Studio af Kristoffer Hanghøj i
             februar 2008
             Mikrofoner: To Neumann KM184 (drums overhead), Shure SM57 (snare +
             guitar), Sennheiser MD421 (toms + guitar), AKG D112 (kick), Custombuild Rib-
             bon (drums room), Shure SM57 (vokal), Neumann TLM103 (vokal outro + klap)
             PbA: Stemme, klap og guitar
             Kristoffer Hanghøj: Programmering, synthbas, tangenter og udråb
             David Agerbæk Jeppesen: Trommer


             Match
             Januar – april 2005
             Produceret af Jesper Andersen og Per Bloch Andersen
             Optaget og mixet i NOA Studiet af Jesper Andersen i april 2007
             PbA: Sang, guitar og stemmelyde
             Jesper Andersen: Harmonika, würlitzer, hammond, moog, programmering,
             slideguitar


             I’m Alone
             Tekst og musik: December 2002 af PbA + musik 2007 af Lars Pellarin
             Produceret og arrangeret af Lars Pellarin og Per Bloch Andersen
             Optaget og mixet hos og af Lars Pellarin i juli 2007
             PbA: Vokal og grundstoffer
             Lars Pellarin: Elektronik, knapper og kabler


             Celestial Body
             5. December 2006
             Produceret af Per Bloch Andersen & Peter Barnow
             Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i oktober 2007
             PbA: Sang, crash og guitarer
             Anders Færch: Trommer
             Laust Færch: Guitar
             Dennis Greis: Bas


             Epiphany
             April 2004 – marts 2005
             Produceret af Kristoffer Hanghøj og Per Bloch Andersen
             Optaget, bearbejdet og mixet i Dear Bobby Studio af Kristoffer Hanghøj i
             august 2007
             Mikrofoner: Neumann TLM103 (vokal), Beyerdynamic M160 Ribbon og
             Neumann KM184 (mund-percussion, klap, xylofon etc.), Sennheiser MD421
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 16                                  12/11/08 16:21:13
og Neumann KM184 (afrikatromme), Sennheiser MD421, Shure SM57 og B&O
                    BM3 Ribbon (guitar)
                    PbA: Sang, mund og stemme, guitar, klap, afrikatromme, flaske, whiskers, frugt
                    og grøntsager
                    Kristoffer Hanghøj: Programmering, Korg MS20, Arp Omni 2, Nintendo sounds,
                    shakere, xylofon og castagnetter


                    Miss Blue Eyes
                    April – august 2004
                    Produceret af Per Bloch Andersen & Peter Barnow
                    Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i september 2007
                    PbA: Sang og guitarer
                    Anders Færch: Trommer
                    Emil Træden: Bas
                    Jesper Andersen: Harmonika


                    Fantasia Friend Farinelli
                    November 2002
                    Produceret af Peter Barnow og Per Bloch Andersen
                    Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i september 2007
                    PbA: Vokaler og kor, guitarer, bas, harmonika
                    Peter Barnow: Trommer, moog, flygel
                    Peter Morrison: Cello


                    I Like You Better When You’re Here
                    25. december 2003
                    Produceret af Per Bloch Andersen & Anne Fokdal
                    Orgel og vokal indspillet af Anne Fokdal i Roskilde Domkirke, juni 2008
                    Mixet og bearbejdet af Anne Fokdal på Det Kongelige Danske
                    Musikkonservatorium
                    PbA: Vokal
                    Bjørn Krog Larsen: Orgel


                    Filter
                    Tekst: 29. september – 4. december 2005 af PbA; musik: 2008 af PbA &
                    Torsten Lindsø Andersen
                    Produceret af Torsten Lindsø Andersen og Per Bloch Andersen
                    Vokal indspillet i januar 2006 af Lars Pellarin
                    PbA: Vokal
                    Torsten Lindsø Andersen: Elektronik og treatments
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 17                                          12/11/08 16:21:13
Still To This Day
             28. august 2004
             Produceret af Per Bloch Andersen & Kristoffer Hanghøj
             Harpe optaget på Mågevej 44 i Roskilde af Kristoffer Hanghøj
             Vokal og kontrabas optaget på Frydendalsvej 4 på Frederiksberg af Kristoffer
             Hanghøj
             Mikrofoner: To Neumann KM184 (harpe), Shoeps CMC5-U (kontrabas), Shure
             SM7B (vokal)
             Bearbejdet og mixet på Frydendalsvej 4 på Frederiksberg af Kristoffer Hanghøj
             Harpearrangement af PbA & Sandra Sohn
             PbA: Vokal
             Sandra Sohn: Harpe
             Kristoffer Hanghøj: Kontrabas, strygere og percussion


             I Declare
             August 2004
             Produceret af Per Bloch Andersen & Anders Blomqvist
             Optaget og mixet i NOA Studiet af Anders Blomqvist i maj 2008
             PbA: Vokal og akustisk guitar
             Emil Meinild: Dobro, akustisk guitar og mandolin-percussion


             Deluge
             Januar 2004
             Produceret af Ejnar Kanding og Per Bloch Andersen
             Cuevokal indspillet af Anne Fokdal på Det Kongelige Rytmiske
             Musikkonservatorium, maj 2008
             Vokal og cello (9. juli) samt samples (10. juni) optaget af Ejnar Kanding i
             Radiohusets Koncertsal
             Editeret og mixet af Ejnar Kanding
             Partitur for fire celli & elektronik af Ejnar Kanding
             PbA: Stemme
             Peter Morrison: Cello
             Ejnar Kanding: Elektronik


             Jeg har plads i hans hjerte
             Tekst: oktober 2006 og april 2008 af PbA; musik: 2008 af Uffe Christensen
             Produceret af Uffe Christensen og Per Bloch Andersen
             Stemmer optaget af PbA i Fruering, Dalby og på Frederiksberg i april 2008
             Bearbejdet hos Uffe af PbA og Uffe i maj 2008
             Uffe Christensen: Elektronik
             Stemmer: Elise, Ewald, Allan, Nanny, Elsebeth, Søren, Ebbe, Marianne, Elin, Pia,
             Sandra og Bettina
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 18                                    12/11/08 16:21:13
Alt råmaterialet i Kollektion er undfanget, ignitieret og realiseret
      af Per Bloch Andersen (PbA)
      Idé, koncept og réalisateur: Per Bloch Andersen
      Bogen er udviklet af PbA i samarbejde med Kristin Utne & Tim
      Mikkelsen / Umano
      Design & layout: Kristin Utne & Tim Mikkelsen / Umano
      Mastering: Nikolaj Vinten / Medley Mastering
      Forord redigeret af Christina Reedtz Funder
      Alle tekster er skrevet af PbA
      Alle billeder er taget af PbA med undtagelse af side 16, taget af
      Anja Katrine Søndergaard, side 75, taget af Dennis Greis, samt
      side 145-156, taget af Peter Hartley


       & Per-fotos
      Foto: Peter Hartley
      Visualisering: PbA
       : Anna Hjorth Helmers
      Makeup, hår og assistance: Michelle Broby
      Beklædning: SHOSHAN


      Taksigelser og taknemmelighed bliver sagt. Af mig, til jer:
      Alle medvirkende både foran og bag knapper, toner samt taster,
      Fif & Henriette Lykke Hansen, Kristin Utne & Tim Mikkelsen,
      Martin Hall, Anders Bøtter, Line Jensen, Christina Reedtz
      Funder, Thomas Albertsen, Anna Hjort Helmers, Peter Hartley,
      ES Revision, Jakob Gellert Petersen, Jane & Karsten, Kathrine
      Moesby Nordstrøm, Heidi Bregendahl, Lars Winther, Maria Daa,
      Kirsten Høffding, Dorrit Shoshan, Operation Startup, Kvadrat,
      Byggeriets Innovation, Roskilde Domkirke, Narayana Press,
      faderen og moderen, vennerne og familien.


      Kollektion har modtaget støtte fra:
Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 19                       16/11/08 22:21:30
Kollektion Extract

More Related Content

Viewers also liked

I love it 2013 (ka etterbeek) social media
I love it 2013 (ka etterbeek)  social mediaI love it 2013 (ka etterbeek)  social media
I love it 2013 (ka etterbeek) social mediaYves Van Seters
 
Social business - KdH 2012
Social business - KdH 2012Social business - KdH 2012
Social business - KdH 2012Yves Van Seters
 
Embedding social media in day to day business at ibm
Embedding social media in day to day business at ibmEmbedding social media in day to day business at ibm
Embedding social media in day to day business at ibmYves Van Seters
 

Viewers also liked (7)

I love it 2013 (ka etterbeek) social media
I love it 2013 (ka etterbeek)  social mediaI love it 2013 (ka etterbeek)  social media
I love it 2013 (ka etterbeek) social media
 
Grado Fatla 2009 Venezuela
Grado Fatla 2009 VenezuelaGrado Fatla 2009 Venezuela
Grado Fatla 2009 Venezuela
 
Social business - KdH 2012
Social business - KdH 2012Social business - KdH 2012
Social business - KdH 2012
 
Getting social
Getting socialGetting social
Getting social
 
B bounabat-datamatix final version
B bounabat-datamatix final versionB bounabat-datamatix final version
B bounabat-datamatix final version
 
Emeritaat Marcel Minnen
Emeritaat Marcel MinnenEmeritaat Marcel Minnen
Emeritaat Marcel Minnen
 
Embedding social media in day to day business at ibm
Embedding social media in day to day business at ibmEmbedding social media in day to day business at ibm
Embedding social media in day to day business at ibm
 

Kollektion Extract

 • 1. Kollektion - uddrag af Peer // Per Bloch Andersen Cd-bogen Kollektion er 162 siders trykt materiale med fotografier, noveller, sangtekster, poesi etc. samt en musik-cd med rock, elektronika, elektropop, komposition med mere. Yderligere oplysninger og salg via www.peer-kollektion.blogspot.com
 • 2. Kollektion af Per Bloch Andersen // PEER © 2009 Your Favourite Records favouritecd 011 www.yourfavouriterecords.dk Sat med Berthold Baskerville, Helvetica Neue og Sky Serif Papir: Scheufelen BVS mat Trykt og bundet hos Narayana Press, Gylling Cd trykt hos Dicentia Printed in Denmark 2008 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-992809-0-2 www.stimuli.dk www.peer-kollektion.blogspot.com Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavs- ret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Alle rettigheder forbeholdes. kollektion_10nov.indd 2 12/11/08 15:33:19
 • 3. 01 Only True If Chosen 02 Match 03 I’m Alone 04 Celestial Body 05 Epiphany 06 Miss Blue Eyes 07 Fantasia Friend Farinelli 08 I Like You Better When You´re Here 09 Filter 10 Still To This Day 11 I Declare 12 Deluge 13 Jeg har plads i hans hjerte © 2009 Your Favourite Records · favouritecd 011 All rights reserved.
 • 4. Forord 5 Jeg bor i skrivende stund 2. tv., men det er ikke altid her jeg lever. Jeg kan lide at bo her og jeg kan også godt lide at søge andre steder hen og finder tit nye leveveje der. Jeg søger efter nye rum. Jeg har ikke nemt ved at flytte; jeg er bange for at flytte. I mig bor en trang til tryghed, faste rammer og velkendte udsigter. Men på den anden side også en uvilje mod at stille sig tilfreds med det velkendte. Stilstand. Kollektion er en skalareduktion og en bagatelforstørrelse. Der er de globale Ver- densudstillinger og så er der de personlige. Du sidder med et eksemplar af sidst- nævnte. Et panoramaview – en projektion på papir og plast, ekkoet af omtrent 10 års forskellige rum. Ethvert individ har en stemme, der kan blive til et udtryk. Hver sin klang selvsagt, men vi bærer alle evnen til at skabe bølger og mobilisere bevægelse. Jeg tror på, at så længe jeg slipper mine indre stemmer ud, så driver de mig ikke til vanvid. Og i en sen nattetime blev denne slippen ud så til en samlen og senere kom [udskriv]- knappen til syne. Fuldt spektrum er både lys og mørke. Medvind og modvind iklædt slør og hale. Kollektion er et møntindkast. Her skal være plads til egne fremhævninger, udvalg og læsninger: En kollektion vækkes til live, når man tager den på. I den optik er kollektion_10nov.indd 5 12/11/08 15:33:19
 • 5. 6 vi alle mønter, som har værdi, når vi betjener os af de møntindkast, vi møder på vores færd. Byen har ikke ét statisk udseende og det bliver først personligt, når koden knækkes, systematikken brydes og rækkefølgen er blevet til et kalejdoskop. Dér bor jeg – her er jeg i lære som atlet og som levemand in spe! Herfra er det min intention at skabe et billede af virkelighedens stemninger og situationer, som i kraft af delenes bredde, kombinationsmulighederne og personligt autentiske udtryk bliver aktiveret og nærværende. Man skal kunne identificere sig med fortællingerne, fordi der ikke er tale om ét fikseret aftryk og så er vi tilbage i kalejdoskopet. Kollektion er en konstruktion, der bliver til egenkonstruktion. Min første kollektion er denne. Værsgo Per Bloch Andersen august 2008 P.s. Egentlig var det tanken, at dette forord skulle skrives i løbet af en rejse til Barcelona. Intet dukkede op. I linie L3 mod Canyelles traf jeg mit alter ego Eddie Ljudvinowsky og erklærede ham mine kvaler, hvorefter han tilbød mig at skrive forordet for mig. Billigt endda. Det havde ligget lige for at lade ham overtage. Gad vide, om det er hans ord, der netop er skrevet? kollektion_10nov.indd 6 12/11/08 15:33:19
 • 6. 8 kollektion_10nov.indd 8 12/11/08 15:33:25
 • 7. 9 kollektion_10nov.indd 9 12/11/08 15:33:29
 • 8. 11 fast. Bed om brug for at nytte. Benytte. Benyttes. At gøre gavn må være handlingens udspring. Jeg vil aldrig – repetition: aldrig, kollektion_10nov.indd 11 12/11/08 15:33:38
 • 9.
 • 10. Vindmøllerne og manden overfor 12 På trods af togets høje fart kunne jeg Og som børn gør, ligeledes voksne, så sagtens nå at nyde vindmøllerne. Det han lænede sig beskuende fremover, er en evne, jeg har skabt mig efter mens han med udstrakt venstre hånd mange timer i tog; at kunne nyde i høj sørgede for, at jakken ikke lænede hastighed. Nogle gange kan jeg også, med, og bad ligeledes om "en af de der når jeg står stille, men så skal jeg knibe Daim". Han fik sin vilje. øjnene lidt sammen. En evne jeg også bruger, hvis der er mange mennesker, Jeg tror altid, jeg har været fascineret som snakker samtidig. Så kan jeg lige af vindmøller, og det mere og mere for så godt give op; jeg forstår alligevel hver tanke jeg skænker dem. ikke hvad de siger. Så hellere nyde dem uden lyd og så er det jeg kniber øjnene Som helhed virker møllerne meget lidt sammen. fredelige. Det er de selvfølgelig også, de gør jo ikke noget. Altså ud over Manden overfor var kun iklædt et det, de skal. Fikserer jeg mit blik på en ulasteligt lyseblåt jakkesæt. "Kun" fordi vingespids i rotation og måske tilmed det ikke formåede at dække ham og på en af de dage med god vind, kan fordi han ikke evnede at dække over jeg ikke undgå at blive draget af dens det. Han udmærkede sig ved en høj enorme kraft og stædighed. Den drejer hyle-tone fra sin næse, når han trak bare, stabilt og med en udholdenhed, vejret, hvilket ophørte, da han åbnede man let kan misunde. En stillestående munden for at bestille fra den rullede støvsuger uden pose, der både suger & servicevogn. I samme åndedrag valgte blæser og samtidig samler sig et forråd. han at bekræfte sin krukkethed ved først at konstatere, at han ønskede en kop Jeg bliver lidt rundtosset, hvis jeg bliver kaffe uden noget i og herefter at bede ved længe nok. Så hjælper det lidt at om noget at røre med. Han fik sin vilje. knibe øjnene sammen. Vidunderligt. afgive retten til (at tage) hende, hvis det kan afholde ham fra at få med løst greb, der allerede inden kontakt forkaster. Repeti tion: a kollektion_10nov.indd 12 12/11/08 15:33:40
 • 11. 13 epeti tion: aldrig. Slettet bliver fortidens lister aldrig og memoreret gods tyndes ikke. Glem det, forkast det ikke. Altså drop det og kollektion_10nov.indd 13 12/11/08 15:33:46
 • 12. 14 hav det altid i minde & mente. Og jeg vil aldrig – repetition: aldrig, afgive retten til at vogte det ægte. Oprigtigt og bundløst. Dybt. S kollektion_10nov.indd 14 12/11/08 15:33:51
 • 13. Jeg vil have sådan en vindmølle en dag. allermest klog og tænksom, at kunne 15 Bare som en ven. tage den hånd, der ikke holder jakken og lidt fjernt nuldre hagen for dermed Jeg tror, at han er sådan én, der kun at rode i skægget. At rode i skæg er drikker af det samme sted på koppen nemlig en anerkendt hjerneaktivitets- én gang og derfor må undersøge kanten katalysator, som mange skæggede for læbeaftryk og dreje den herefter. bekender sig til. Når konklusionen var Lad ham bare få sin vilje. faldet, ville han rede skægget ud med fingrene og understrege sin triumf ved Imens han, nu tilbagelænet, indtog sine at skabe orden på hagen igen. nydelsesmidler læste han i en bog med russiske skrifttegn. Han måtte være Han skulle af på Rødekro. Eller det vil klog, hvilket det brilleskift han foretog sige, min teori er, at det skulle han i bekræftede. Jeg troede, at han skiftede virkeligheden slet ikke, for han bor så- briller, fordi de første han havde på, dan set tættere på Vojens, men det huer var for beskidte til at kunne hjælpe ham ikke at stå af på Vojens, så han ham til et bedre (ud)syn. Men de andre kører én station længere for at stå af var ligesådan. Måske så han så dårligt, på Rødekro. Det lyder også bedre end at han ikke kunne se, at de var fedtede. Vojens. Jeg tror ikke altid, at han får sin Eller også var fedtede briller under vilje, men når han ikke får den den, så hans niveau. "Begrænset udsyn grundet tager han den. Lad ham bare. Jeg vil jo urene briller kan ikke tilbageholde mig også have en vindmølle. Bare som ven. fra at tilegne mig ny viden", tænkte han sikkert. Han havde også skæg. Bare et lille forsigtigt et, men nok til, når han var st. Dybt. Slet ikke med udtalt udsigt til afskummet fråds og liden afholdt værdsættelse. Repetition: aldrig. kollektion_10nov.indd 15 12/11/08 15:33:53
 • 14. 19 kollektion_10nov.indd 19 12/11/08 15:34:03
 • 15. 39 kollektion_10nov.indd 39 12/11/08 15:34:12
 • 16. Lad mig være Lad mig Være kollektion_10nov.indd 40 12/11/08 15:34:12
 • 17. 41 kollektion_10nov.indd 41 12/11/08 15:34:14
 • 18. 42 Aftenta kollektion_10nov.indd 42 16/11/08 22:23:13
 • 19. 44 I’ve been in my body all day long Now I really need to get out mel, så det er intet under, at den skranter. Ved at gå op i limningen er den også. Mellem madrasserne åbner gabet sig. Træt må de kollektion_10nov.indd 44 12/11/08 15:34:21
 • 20. Hippocampus 46 Oh, see heaven has arrived Closing your eyes won’t make it go away but only a click in your mind Can reveal its presence Oh, see the sun is here Hiding your mind won’t make it disappear Once your thoughts takes the leap It will release its energy But as you feel right know You can’t break it off But I know it is only a matter of time Your silence does not scare me Neither does it move me that you just sit still Letting the wind brush through you I’m sure it will do its good Sitting here watching the water trying to take you across We can’t see the fish beneath the surface So why don’t we go with the birds? kollektion_10nov.indd 46 12/11/08 15:34:25
 • 21. :P Per: Citat fra ”Pers Hånd- bog”: Hvis man finder sukker i sin seng, r d fordi der er nogen der holder meget af en. Citat slut. Jeg tænker på dig, nyd dagen! Kram; Per! : Og hvis man bliver meget glad for sukkeret, er det fordi man holder meget af den der har placeret det. I øvrigt, programmet jeg ikke But as you feel right know kunne huske i går: De Uaktu- 47 You can’t take off elle Nyheder. Vi ses om et års tid. Kh MBA M But I know it is only a matter of time : Hej Per. Stats- holdet vandt 6-5. Nu er jeg til Look how everything has changed fødselsdag og jeg gad rigtig Not even your absence could wipe it all away godt, at du var her, men nu er Once again you’ve proved der kun et halvt år til du kom- mer – indtil da nøjes jeg med that you can make it back on track sukkeret. – back on track with a healthy hippocampus Samtidig til Steffi: Ting jeg Limbic system reorganization pt. r glad for: Vi r venner trods Hippocampus structuralized afstand, MBA M & min guitar. Ting jeg r ked af: Vi ses ik t ECT – Elsewhere Collectable Truth træffet (vel?), jeg r ik forelsket, and all I adore du r i Århus! /Per. with you Samtidig til H & P: Planerne Once again you will prove er ændret. Jeg aner ik om d r that you can make it back on track rigtigt, men jeg r nødt t at give MBA M & mig en chance t. Vi Back on track to find yourself har snakket sammen. Forkla- ring følger! Tanker fra Per Capo: #2 Vers: E – E7 Bro: Em – G – C – Am – E Omkvæd: G – D – Am – C – E kollektion_10nov.indd 47 12/11/08 15:34:26
 • 22. 48 Vi revitaliserer i mørket kollektion_10nov.indd 48 12/11/08 15:34:33
 • 23. 49 og troner i lys kollektion_10nov.indd 49 12/11/08 15:34:37
 • 24. 51 How did you manage to get out, all in one piece? kollektion_10nov.indd 51 12/11/08 15:34:37
 • 25.
 • 26. :P : Jeg er lige på vej i biografen, jeg ringer senere. 52 Per: D r muligt at jeg ik r/var forelsket i dig, men jeg føler altså et eller andet, for nu græder jeg igen. Smukt på en måde … Tak fordi du r så sød! :P : Så er du i hvert fald ikke psykopat. Du er også sød – ikke kun fordi du synes jeg er det. Knus MBA : Hej Per. Jeg tænkte lige på dig, og blev lidt ked af det, men jeg synes stadig det var en rigtig beslutning. Jeg savner dig lidt og er glad for at vi skal ses. Godnat – MBA Til H: Kære H! Spøjs morgen. Kæmpe elregning, brud med MBA M og en kedelig avis. Må jeg komme ca. 16 og låne din pc? Jeg håber du r glad. Ses fra Per! Til S: Fantastisk afslutning af et yderst besynderligt forhold. Fuld af symboler, affekt & referencer. Det havde sin skønhed og nu falder den fra mine øjne ... /P kollektion_10nov.indd 52 12/11/08 15:34:40
 • 27. 53 kollektion_10nov.indd 53 12/11/08 15:34:43
 • 28. Systematik, vanvid, passion! 59 kollektion_10nov.indd 59 12/11/08 15:35:01
 • 29. 01 Only True If Chosen 2.59 02 Match 6.01 03 I´m Alone 4.35 04 Celestial Body 3.30 05 Epiphany 4.00 06 Miss Blue Eyes 4.14 07 Fantasia Friend Farinelli 3.58 08 I Like You Better When You´re Here 4.35 09 Filter 4.26 10 Still To This Day 5.37 11 I Declare 5.15 12 Deluge 5.25 13 Jeg har plads i hans hjerte 4.38 Kollektion_musik_10nov.indd 67 12/11/08 16:34:41
 • 30. Little dancer take a stroll down the glorified isle and leave behind what he told you ‘Cause none of it is true Little hand in your hand ONLY TRUE 68 Tighten up and settle down with everything he ever taught you IF CHOSEN ’Cause none of it is true Behind the bars and the stars stands the shining ones one ready to be chosen and ready to come along You just need to pick him up Stretch and touch the strings inside a mind it’s possible never take your thoughts for granted ’Cause they are your only friends Hand me the tear under your eye I’ll mix it with my own And hang it near by the fire Where our truth is hung to dry Behind the bars and the stars stands the shining ones one ready to be chosen and ready to come along You just need to pick him up Kollektion_musik_10nov.indd 68 12/11/08 16:34:41
 • 31. I tried to put the girl in my mind hoping she would fit the wrecks I realized that she didn’t and now we’re all alone again Behind the bars and the stars 69 stands the shining ones one ready to be chosen and ready to come along You just need to pick me up Don’t let him be unless he is It’s up to you to make a star When we wake up we are all frozen Remember that it is Only true if chosen Kollektion_musik_10nov.indd 69 12/11/08 16:34:55
 • 32. Det sker ikke hver dag, at man får at vide, at man har plads i en andens hjerte og er elsket Det får jeg at vide i dag JEG HAR 96 Det ved jeg nu, fordi jeg læser dette højt PLADS Læser Dette I HANS Højt HJERTE Det sker ikke hver dag, at vi siger de største ord til hinanden Eller får de største ord at vide Ikke alle har lige nemt ved det At sige dem At modtage dem I dag er dagen, hvor jeg får det at vide Fordi jeg læser dette Til mig og om mig Det er sådan, jeg får at vide, at jeg bærer væsentlig betydning Mit væsen og min væremåde har sat sig spor Kollektion_musik_10nov.indd 96 12/11/08 16:35:44
 • 33. Jeg har gjort umiskendeligt indtryk, Jeg tager selv min tak med disse ord. jeg har præget, jeg er husket og værdsat Taksigelser og taknemmelighed bliver sagt. Af mig, til mig For mine handlinger, for min væren og for, at jeg var der. Min relation har båret Når jeg er væk, er jeg savnet frugt. Jeg har i kraft af mit tilstedevær Når jeg er her, er jeg værdsat afsat mærke og opnået titlen ”betydnings- Når jeg går, er jeg husket 97 fuld”. Min indsats og mine efterstræbelser Det vil jeg huske, når jeg er gået har efterladt minder og spor Jeg er en stemme i et hjerte Jeg har affødt taknemmelighed Jeg er en stemme i hans hjerte Dybtfølt, men også enkelt og ligetil Hengivent, men også storslået og betonet Med kærlige hilsner Kærlige hilsner Dette er ikke mig, der roser mig Dette er mig, der får min betydning belyst i form af oplysning Dette er til mig, dette er om mig, med min stemme, men ikke af mig Lyden af min stemme fortæller mig en sandhed og en følelse. For et øjeblik giver jeg mig hen til diktat, for at høre min egen værdi sat på vers. Jeg er på én og samme tid afsender og modtager af min egen erklæring. En deklamation til mig og om mig, men ikke af mig Kollektion_musik_10nov.indd 97 12/11/08 16:35:44
 • 36. :P Per: Må jeg lige spørge om noget? Gør du andet end at drikke d der pulverhalløj for at blive større? Altså de ting der r ”vildere”. Hva man så end kalder dem. /Per Steffi: Nej, kun proteinpulver til mig. Hvorfor? Per: Fordi jeg bilder mig ind at jeg r din manifesterede 108 skytsengel. Så blander jeg mig ;) Nogle gange bliver jeg urolig. Fordi du r så langt væk. Håber d r ok!? Steffi: Du er min skytsengel, det er derfor din ret altid at blande dig i mit liv. Per: Tak … Så må du jo sige t hvis jeg ik gør mit job godt nok eller misser noget :) Og husk at føre protokol med stofferne så jeg kan følge med! kollektion_10nov.indd 108 12/11/08 18:39:32
 • 37.
 • 38. 110 kollektion_10nov.indd 110 12/11/08 18:39:38
 • 39. 111 Placebolys Jeg har lige tændt for lampen her på bordet. Hånden ud til venstre, klik og sådan. Minutterne gik og jeg opdagede, at mørket stadig var der. Der var intet lys. Da gik det op for mig, at stikket til lampen ikke var i og at jeg ikke havde fået lys af at tænde for lampen. Den var stadig stille og mørk. Mine celler havde dog tilsyne- ladende ladet sig tilfredsstille af tænd-bevægelsen. Behovet for lys var blevet dæk- ket af en simpel tro på, at der var lyst. Ud fra en logik om, at når man tænder for lyset, så er der lyst. Placeboeffekten bevist?! kollektion_10nov.indd 111 12/11/08 18:39:38
 • 40. Dart Terningkast med pil, en dag(s)bog om dart 118 Mickey Mouse bag stakit og jeg lod mig kun mærke med spidsen. Nogle sigtede og andre stod for skud med klap for øjet og tilfældige drys med løst hæng- ende ærmer. Kuglerne fløj med fjer som hale og lod sig tilfældigt falde om hestens pryd af en hale. Spalter som hegn og til pynt et stakit. Nogle pillede ned og andre byggede op. Alle bildte sig ind, at de vidste hvad de gjorde, imens ingen havde noget som helst med udfaldet at gøre, andet end medvind, god tur og et puf i den rigtige retning. Sig mig, hvor du skal hen og jeg skal sige dig, hvor du kommer fra. Fra min hånd til tavlen i frit fald og fuld fart og fuldt flor. Målsøgende mening og menings- søgende målrettethed. Nogen vidste, hvad de lavede og andre spurgte om lov til at lave noget andet end det, de fik ram på. Ingen havde en finger at sætte på hverken udfald eller indfald og når ikke pile fløj, gjorde smil. Mørket satte sig på pointavlen, men uden at klæbe. Man holdt på aftenen som nogle ønskede at holde på deres ret til at påstå at deres mål udeluk- kende var bulls eye. Dem, der ikke ramte plet, fik et nyt skud fra hoften. Terninger blev kastet. Pile viste øjne. Et skævt blink, en lige højre og mit navn på top 4! kollektion_10nov.indd 118 12/11/08 15:39:40
 • 41. 120 Once I pulled the wings of an angel And made it fly anyway kollektion_10nov.indd 120 12/11/08 15:39:48
 • 42. :P H: Mon chere Pierre! Und- skyld den bratte afslutning – ændrer ikke på en dejlig aften! Er glad for at du trak mig fra Strasbourg til Statoil i Hamfenskår. Nu er jeg træt og jeg tror også du skal puttes og nattes så du kan blive i top-form til i morgen! Sov allerbedst, yndlingsfis! Kram! Per: Miss Nice Girl! Alle 132 slutninger r bratte men d r gensyn henryvis &så – jeg ka næsten ik vente :) Piller r overflødige med dig for du r jo Bedring! Kram fra Fuf! kollektion_10nov.indd 132 16/11/08 22:26:09
 • 43. Center of Snow Finding a way 133 to center of snow Adding clearliness to transparent flakes Powdery pale as to vaporize sound All senses widened to an absolute minimum Facing hills of downward spirals Flesh exposed to all in this circle I’ll do anything to wake an insight Unarmed – unharmed For once (the) right Cold kollektion_10nov.indd 133 16/11/08 22:26:12
 • 44. 136 kollektion_10nov.indd 136 12/11/08 15:40:15
 • 45. :P Pia: Godmorgen Perbror. Undskyld jeg ikke skrev i går! Men jeg kom godt hjem. Synes også det var en god tur vi havde i går, du er den bedste bror i hele verden! God dag med knuser fra Søs. Per: Og i øvrigt tak for den søde sms i går. Læst mange gange! D gør ik noget at du ik skrev da du kom hjem, d r 137 vigtigere at du skriver hvis du ik gør ;-) Ses & kh kollektion_10nov.indd 137 12/11/08 15:40:18
 • 46. 142 kollektion_10nov.indd 142 12/11/08 15:40:21
 • 47. Glansbilleder I søndags tog jeg et billede af dig, som jeg holder grådigt fast i midt i en storm af andre billeder, der prøver at modbevise mit første billedes korrekthed. Lutter gendrivelser af det rene motiv, forestillingen af det perfekte image, hvor vi smiler til kameraets objektiv og faktisk mener det. Siden eksponeringen har en endeløs rand af negativer opponeret med modsigelser (indsigelser) med de mest yderligtgående eksempler. Mine bedste folk er på sagen og søger at holde stand imod de talrige frames. 143 En af teknikkerne er at svare: ”Jeg savner hende”, når der er opløb til nedbrydende tanker. Destruktionen ligger mig nemt for, så det er om at have en defensiv klar. Obstruktionen er altid i nærheden, så det er om at have en stak glansbilleder ved hånden. :P Per: Langsomme toge, stop ved alle stationer … Jeg håber at nå det/dig til tiden! Semine: Vi når altid hinanden så ro på kære kollektion_10nov.indd 143 12/11/08 15:40:21
 • 48. What can I do to make this moment as memorable as it deserves? Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 2 12/11/08 16:15:29
 • 53. En dag vil dette nu kun være et minde. Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 15 12/11/08 16:21:12
 • 54. Al tekst og musik af Per Bloch Andersen med mindre andet er angivet Only True If Chosen 16. december 2002 Produceret af Kristoffer Hanghøj og Per Bloch Andersen Optaget, bearbejdet og mixet i Dear Bobby Studio af Kristoffer Hanghøj i februar 2008 Mikrofoner: To Neumann KM184 (drums overhead), Shure SM57 (snare + guitar), Sennheiser MD421 (toms + guitar), AKG D112 (kick), Custombuild Rib- bon (drums room), Shure SM57 (vokal), Neumann TLM103 (vokal outro + klap) PbA: Stemme, klap og guitar Kristoffer Hanghøj: Programmering, synthbas, tangenter og udråb David Agerbæk Jeppesen: Trommer Match Januar – april 2005 Produceret af Jesper Andersen og Per Bloch Andersen Optaget og mixet i NOA Studiet af Jesper Andersen i april 2007 PbA: Sang, guitar og stemmelyde Jesper Andersen: Harmonika, würlitzer, hammond, moog, programmering, slideguitar I’m Alone Tekst og musik: December 2002 af PbA + musik 2007 af Lars Pellarin Produceret og arrangeret af Lars Pellarin og Per Bloch Andersen Optaget og mixet hos og af Lars Pellarin i juli 2007 PbA: Vokal og grundstoffer Lars Pellarin: Elektronik, knapper og kabler Celestial Body 5. December 2006 Produceret af Per Bloch Andersen & Peter Barnow Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i oktober 2007 PbA: Sang, crash og guitarer Anders Færch: Trommer Laust Færch: Guitar Dennis Greis: Bas Epiphany April 2004 – marts 2005 Produceret af Kristoffer Hanghøj og Per Bloch Andersen Optaget, bearbejdet og mixet i Dear Bobby Studio af Kristoffer Hanghøj i august 2007 Mikrofoner: Neumann TLM103 (vokal), Beyerdynamic M160 Ribbon og Neumann KM184 (mund-percussion, klap, xylofon etc.), Sennheiser MD421 Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 16 12/11/08 16:21:13
 • 55. og Neumann KM184 (afrikatromme), Sennheiser MD421, Shure SM57 og B&O BM3 Ribbon (guitar) PbA: Sang, mund og stemme, guitar, klap, afrikatromme, flaske, whiskers, frugt og grøntsager Kristoffer Hanghøj: Programmering, Korg MS20, Arp Omni 2, Nintendo sounds, shakere, xylofon og castagnetter Miss Blue Eyes April – august 2004 Produceret af Per Bloch Andersen & Peter Barnow Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i september 2007 PbA: Sang og guitarer Anders Færch: Trommer Emil Træden: Bas Jesper Andersen: Harmonika Fantasia Friend Farinelli November 2002 Produceret af Peter Barnow og Per Bloch Andersen Optaget og mixet i NOA Studiet af Peter Barnow i september 2007 PbA: Vokaler og kor, guitarer, bas, harmonika Peter Barnow: Trommer, moog, flygel Peter Morrison: Cello I Like You Better When You’re Here 25. december 2003 Produceret af Per Bloch Andersen & Anne Fokdal Orgel og vokal indspillet af Anne Fokdal i Roskilde Domkirke, juni 2008 Mixet og bearbejdet af Anne Fokdal på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium PbA: Vokal Bjørn Krog Larsen: Orgel Filter Tekst: 29. september – 4. december 2005 af PbA; musik: 2008 af PbA & Torsten Lindsø Andersen Produceret af Torsten Lindsø Andersen og Per Bloch Andersen Vokal indspillet i januar 2006 af Lars Pellarin PbA: Vokal Torsten Lindsø Andersen: Elektronik og treatments Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 17 12/11/08 16:21:13
 • 56. Still To This Day 28. august 2004 Produceret af Per Bloch Andersen & Kristoffer Hanghøj Harpe optaget på Mågevej 44 i Roskilde af Kristoffer Hanghøj Vokal og kontrabas optaget på Frydendalsvej 4 på Frederiksberg af Kristoffer Hanghøj Mikrofoner: To Neumann KM184 (harpe), Shoeps CMC5-U (kontrabas), Shure SM7B (vokal) Bearbejdet og mixet på Frydendalsvej 4 på Frederiksberg af Kristoffer Hanghøj Harpearrangement af PbA & Sandra Sohn PbA: Vokal Sandra Sohn: Harpe Kristoffer Hanghøj: Kontrabas, strygere og percussion I Declare August 2004 Produceret af Per Bloch Andersen & Anders Blomqvist Optaget og mixet i NOA Studiet af Anders Blomqvist i maj 2008 PbA: Vokal og akustisk guitar Emil Meinild: Dobro, akustisk guitar og mandolin-percussion Deluge Januar 2004 Produceret af Ejnar Kanding og Per Bloch Andersen Cuevokal indspillet af Anne Fokdal på Det Kongelige Rytmiske Musikkonservatorium, maj 2008 Vokal og cello (9. juli) samt samples (10. juni) optaget af Ejnar Kanding i Radiohusets Koncertsal Editeret og mixet af Ejnar Kanding Partitur for fire celli & elektronik af Ejnar Kanding PbA: Stemme Peter Morrison: Cello Ejnar Kanding: Elektronik Jeg har plads i hans hjerte Tekst: oktober 2006 og april 2008 af PbA; musik: 2008 af Uffe Christensen Produceret af Uffe Christensen og Per Bloch Andersen Stemmer optaget af PbA i Fruering, Dalby og på Frederiksberg i april 2008 Bearbejdet hos Uffe af PbA og Uffe i maj 2008 Uffe Christensen: Elektronik Stemmer: Elise, Ewald, Allan, Nanny, Elsebeth, Søren, Ebbe, Marianne, Elin, Pia, Sandra og Bettina Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 18 12/11/08 16:21:13
 • 57. Alt råmaterialet i Kollektion er undfanget, ignitieret og realiseret af Per Bloch Andersen (PbA) Idé, koncept og réalisateur: Per Bloch Andersen Bogen er udviklet af PbA i samarbejde med Kristin Utne & Tim Mikkelsen / Umano Design & layout: Kristin Utne & Tim Mikkelsen / Umano Mastering: Nikolaj Vinten / Medley Mastering Forord redigeret af Christina Reedtz Funder Alle tekster er skrevet af PbA Alle billeder er taget af PbA med undtagelse af side 16, taget af Anja Katrine Søndergaard, side 75, taget af Dennis Greis, samt side 145-156, taget af Peter Hartley & Per-fotos Foto: Peter Hartley Visualisering: PbA : Anna Hjorth Helmers Makeup, hår og assistance: Michelle Broby Beklædning: SHOSHAN Taksigelser og taknemmelighed bliver sagt. Af mig, til jer: Alle medvirkende både foran og bag knapper, toner samt taster, Fif & Henriette Lykke Hansen, Kristin Utne & Tim Mikkelsen, Martin Hall, Anders Bøtter, Line Jensen, Christina Reedtz Funder, Thomas Albertsen, Anna Hjort Helmers, Peter Hartley, ES Revision, Jakob Gellert Petersen, Jane & Karsten, Kathrine Moesby Nordstrøm, Heidi Bregendahl, Lars Winther, Maria Daa, Kirsten Høffding, Dorrit Shoshan, Operation Startup, Kvadrat, Byggeriets Innovation, Roskilde Domkirke, Narayana Press, faderen og moderen, vennerne og familien. Kollektion har modtaget støtte fra: Annaogpeer_rulletekster_10nov.indd 19 16/11/08 22:21:30