Memoria

754 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria

 1. 1. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esÍNDICE 1.Grao de cumprimento dos obxectivos..................................................................................pax 2 2. Horarios................................................................................................................................pax 3 1. Horario apertura da biblioteca.....................................................................................pax3 2. Horario persoa responsable...........................................................................................pax5 3. Horario equipo biblioteca.............................................................................................pax5 3. Actividades desenvolvidas...................................................................................................pax5 1. Xestión técnica ...............................................................................................................pax 5 2. Fomento da lectura.......................................................................................................pax10 3. Educación para a competencia en información.........................................................pax15 4. Formación de usuarios.................................................................................................pax27 4. Grao de implicación do centro e da comunidade educativa...........................................pax 27 5. Grao de integración dos recursos da biblioteca nos procesos de ensino-aprendizaxe das diversas áreas do currículo................................................................................................pax28 6. Actividades de formación nas que participou o profesorado..........................................pax29 7. Producións de materiais.....................................................................................................pax30 8. Avaliación.............................................................................................................................pax31 9. Previsións de futuro............................................................................................................pax36 MEMORIA CURSO 10-11 1
 2. 2. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es 1. Grao de cumprimento dos obxectivos Obxectivos Grao de cumprimentoEstablecer a biblioteca como centro de recursos Ampliouse a dotación de fondos documentais. Estableceuse un horario de uso semanal fixo parade documentación e de apoio á función docente, cada curso e especialistas que así o solicitaron, e a posibilidade de reserva da biblioteca no resto dase como base para fomentar o aprendizaxe horas libres. O uso foi desigual, houbo cursos que usaron habitualmente a biblioteca para facer aautónomo en todas as áreas do currículo de hora de ler, para consulta sobre os temas curriculares... pero houbo aulas que apenas usaronEducación Infantil e Primaria. este espazo.Converterse en centro difusor de información Informouse ao profesorado mediante correo electrónico ou ben en reunións convocadas a talrelativa a convocatorias , concursos... (redacción, fin, das actividades propias da biblioteca. Á biblioteca non lle chegou ningunha convocatoriadebuxo, poesía...) referida a concursos relacionados coa biblioteca.Actualizar e mellorar os fondos da biblioteca Solicitouse a cada titor e especialista unha relación de materiais que consideraban necesariosadquirindo os materiais solicitados polos docentes para o desenvolvemento da súa práctica docente. Mercáronse a maioría dos fondos solicitados.e alumnos ( na medida do posible)Crear a Comisión de biblioteca no Consello Creouse tal como indica a orde de convocatoria, sen embargo a colaboración do Concello foiEscolar escasa xa que a representante do Concello no Consello escolar non asistiu a ningunha reunión, e a responsable da biblioteca municipal declinou a invitación para formar parte da comisión.Aumentar progresivamente o orzamento O centro aportou 282,95 eurosIncentivar o uso da biblioteca por parte de toda a As familias non fixeron uso da biblioteca.comunidade educativa.Estreitar as relacións coa biblioteca municipal de Non houbo colaboración.Vilalba.Elaborar un plan de actividades de fomento da Elaborouse a principio de curso o programa de actividades para o curso, o cal foi enviado álectura, educación documental e formación de dirección do centro para a súa inclusión na PXA pero non foi incluída.usuarios.Promover a realización de actividades Enviouse información mediante correo electrónico ao profesorado acerca das MEMORIA CURSO 10-11 2
 3. 3. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esconmemorativas establecidas polo calendario conmemoración prescriptivas e outras propias do centro.escolar así como outras propias do centros(Samaín, Magosto, dia das bibliotecas, día dolibro...)Colaborar co Equipo de Normalizacióne Non houbo colaboración. Será un aspecto a retomar par ao curso que ven, establecendo aoDinamización lingüística e Equipo de Actividades iniciarse o curso un calendario de actividades nas que colaborar ou realizar de forma conxunta.Complementarias e extraescolares.Fomentar e promover o traballo e investigación Mercáronse fondos acerca desta temática, e levouse a cabo a actividade de Conmemoraciónsobre a educación en valores en colaboración co do día da Paz “arte e paz”.equipo de convivencia do centro.Fomentar o uso das TIC como medio e recurso Dotouse á biblioteca de equipos informáticos, e promoveuse o uso da internet para a busca depara a busca de información, colaborando así co información. Elaboráronse web-quest, buscas do tesouro e facilitouse mediante o blogue o acceso aequipo de Tic do centro información.Promover actividades de fomento da lectura que Levouse a cabo mediante os contacontos, a mochila viaxeira e a hora de ler. Aínda que ofaciliten a creación e consolidación de hábitos alumnado en xeral respostou favorablemente é preciso retomar este punto para os vindeiroslectores para toda a vida. cursos.Promocionar o uso das bibliotecas no noso As actividades de formación de usuarios e de educación documental presentáronselles ásalumnado ao longo da súa vida alumnas (sobretodo aos de 6º) as posibilidades de ocio e de apoio ao estudo da biblioteca.Lograr que tanto o alumnado como o resto da Trátase dun punto a revisar en canto ás normas de uso da biblioteca, horarios de apertura ... xa que acomunidade educativa tome conciencia sobre a longo do curso xurdiron dificultades relacionadas coa orde na colocación e coidado dos fondos,importancia da biblioteca e o seu coidado. respecto dos horarios...Posibilitar o paso da lectura obrigada á lectura por Mediante a mochila viaxeira, a hora de ler e a apertura da biblioteca ao mediodía, posibilitougusto de modo libre e autónomo. que o alumnado se interesase pola lectura, sobretodo aos mediodías xa que asistían voluntariamente en lugar de saír ao patio.Brindarlle ao alumnado apoio, asesoramento e Os membros do equipo prestaron apoio ao alumnado no uso dos equipos informáticos e dos MEMORIA CURSO 10-11 3
 4. 4. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esaprendizaxe no manexo da información en fondos en xeral.calquera soporte. 2. Horarios 1. Horario apertura da biblioteca SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1ª 2ºE.P. 4ºE.P. 1ºE.P. 3ºE.P. 6ºE.P. 2ª (Silvia) 6ºE.P (Gonzalo) 3ª 5º-6º E.I. 4ª Recreo comedor aberta aberta aberta aberta aberta 14:30- 15:10 5ª 4º-5º E.I. 5ºE.POs ocos baleiros pódense reservar para calquera curso ou especialidade. MEMORIA CURSO 10-11 4
 5. 5. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es 2. Horario persoa responsable LUNS MÉRCORES XOVES VENRES 1º 2º REUNIÓN DIN. 3º 4º María Rivas Jorge14:30- ATENCIÓN ATENCIÓN15:15 BIBLIOTECA BIBLIOTECA 5º María Rivas Jorge 3. Horario equipo biblioteca LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 1º 2º Jose Borregán REUNIÓN Taranilla DIN. 3º Gonzalo Eiras Sierra 4º María Rivas Silvia Jorge Cantalapiedra Álvarez/ Ana Lema Esperante ATENCIÓN Jose Jose Borregán María Rivas Jorge Ana Lema María Rivas BIBLIOTEC Borregán Taranilla Esperante Jorge A Taranilla 14:30-15:15 5º María Rivas JorgeHoras dinamizaciónReunións semanais do equipo.Atención da biblioteca fóra do horario lectivo MEMORIA CURSO 10-11 5
 6. 6. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es 3. Actividades desenvolvidas 1. Xestión técnica TRASLADO DA BIBLIOTECA: Este curso levamos a cabo o traslado da biblioteca a un novoespazo situado na planta baixa (un antigo laboratorio que actualmente se usaba como almacén dematerial de educación física) O Concello retirou os lavabos e as mesas de laboratorio e pintou asparedes. Así estaba o espazo cando comezamos: MEMORIA CURSO 10-11 6
 7. 7. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esEste é o aspecto actual MEMORIA CURSO 10-11 7
 8. 8. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Zona de educación infantil Zona de traballo en grupo CATALOGACIÓN: Practicamente está rematada a catalogación dos fondos situados nabiblioteca (http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=LEC050)Falta realizar o expurgo e catalogación dos fondos distribuídos polas aulas. ALUMNADO AXUDANTE: O alumnado de 5º e 6º de E.P. de forma voluntaria axudou nastarefas de organización e mantemento da biblioteca. Asinaron un compromiso de cumprimento dasobrigas establecidas así como do coñecemento das mesmas e das normas da BES. Recibiron undistintivo como axudantes (peto azul que poñían ao chegar á biblioteca). Elaborouse un calendario ehorario para os voluntarios e das tarefas a realizar. Entre outras tarefas levaron a cabo a colocación dosfondos despois do préstamo, axuda na busca a outros alumnos, vixilancia do cumprimento dasnormas... MEMORIA CURSO 10-11 8
 9. 9. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Dúas das nosas axudantes colocando Axudando a unha nena de 1º os libros nas estanterías de infantil cunha busca no ordenador ANÁLISE DAS NECESIDADES DE FONDOS: Solicitouse ao profesorado do centro que nosfixese chegar as súas necesidades sobre fondos tanto de obras de referencia, como consulta comoliteratura en calquera soporte. Para que fose equitativo asignouse unha cantidade de 100 euros portitoría e especialidade. Ao contar coas sección bilingües en Educación física, o mestre de educaciónfísica e a mestra de inglés rexeitaron os 100 euros xa que mercaron fondos co orzamento das secciónsbilingües. Así mesmo aportaron unha estantería á biblioteca. CONFECCIÓN E COLOCACIÓN DUN BUZÓN DE SUXESTIÓNS: Na entrada dabiblioteca colocouse este buzón no que os alumnos/as deixaron as súas propostas sobre fondos,melloras na biblioteca etc... MEMORIA CURSO 10-11 9
 10. 10. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es PRÉSTAMO:Comezouse o 21 de febreiro. A razón deste comezo tardío foi que o equipodecidimos agardar a ter un número suficiente de fondos catalogados para realizar o préstamo de formamecanizada, e facer entrega dos carnés de usuarios da biblio. Foi voluntario para o alumnado, elevouse a cabo no seguinte horario: luns de 14:30-15: Educación infantil e 1º ciclo venres de 14:30 -15: 2º e 3º ciclo. Alumnado de infantil e 1º ciclo Alumnado de 2º e 3º cicloFuncionou moi ben cunha media de préstamo de 55 dos 78 alumnos aos que foi dirixido. DESEÑO E DISTRIBUCIÓN DE BOLETÍNS INFORMATIVOS PARA DIFUNDIR ASACTIVIDADES DA BIBLIOTECA: Elaboráronse diversos carteis, notas informativas e entradas noblogue para as familias e alumando ( ver en documentos elaborados) 2. Fomento da lectura HORA DE LER: Este curso comezamos coa hora de ler para dar así cumprimento ao establecido na LEI ORGÁNICA 2/2006, de 3 de maio, de Educación e no artigo 7 punto 4 do Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia Antes de ir ao recreo déixanse preparados os materiais para a lectura. Ao volver pódese facer MEMORIA CURSO 10-11 10
 11. 11. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esunha pequena relaxación antes de iniciar a lectura. - Luns: Lectura realizada polo profesorado. Entoada, coas pausas axeitadas e dramatizada(aprender a escoitar)– Martes: Lectura colectiva en castelán (de un en un e en voz alta)– Mércores: Lectura colectiva en galego (de un en un e en voz alta)– Xoves: Cada un trae voluntariamente unha obra para lerlles aos demais– Venres: Lectura silenciosa e individual elixida libremente. Cada mestre decidirá se segue estas actividades ou as modifica para adaptalas á necesidade do seugrupo. HORARIO: Todos fixemos o tempo de ler á mesma hora, xusto á entrada do recreo, atendendo aos seguintescriterios: - Redución de tempo de cada unha das clases da mañá de entre 5 e 10 minutos. Todos eses temposxuntos conforman unha especie de 5ª hora de clase pola mañá. Na seguinte disposición: HORARIO HORA 09.45-10.40 10.40-11:30 11:30-12:00 RECREO 12:00-12:20 HORA DE LER 12:20-13:05 13:05-13:45 15.15-16.15 HORA DO CONTO: Estableceuse un horario de uso semanal para cada titoría e aqueles especialistas que o solicitaron. Recompiláronse materiais para que aqueles mestres que así o requirisen os usasen nesa hora do conto. Sen embargo finalmente os materiais non foron usados xa MEMORIA CURSO 10-11 11
 12. 12. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es que cada mestre programou as súas propias actividades para ese momento. Semana do libroOBXECTIVOS: • Conmemorar o día do libro. • Facilitar un primeiro achegamento do alumnado a varios xéneros literarios. • Potenciar hábitos de lectura e uso da biblioteca por parte do alumnado do centro. • Poñer en valor a biblioteca como centro de recursos e dinamizadora de actividades no centro.TEMPORALIZACIÓN: Celebrouse dende o 26 ao 29 de abril. Adicáronse os 20 minutos da hora deler a realizar unha actividade conxunta de lectura na biblioteca. Cada día foi adicado a un xénero eunha persoa ou grupo de persoas leu para os demais.ACTIVIDADES:día xénero Persoa lectoraMartes 26 conto nai/pai27/06/11 Banda deseñada Alumnado E.I.28/06/11 teatro Alumnado 5º29/06/11 Visionado vídeo poesíaMartes 26: Propúxose ás familias a posibilidade de que unha nai/pai contase un conto. En principio íaparticipar unha nai de educación infantil, pero finalmente por motivos persoais non puido asistir.Realizou a lectura unha mestra do centroMércores 27: O alumnado de E.I. prepararon unha presentación no ordenador sobre unha obra enbanda deseñada, posiblemente de Os Bolechas. Queren saber como se fai un libro ( ver materiaiselaborados)Xoves 28: Os alumnos de 5º prepararon a lectura dunha obra de teatro: A Bela DurminteVenres 29: Proxectaranse 2 vídeos, un de alumnos en nenos en idade escolar recitando poemas deGloria Fuertes ( ver materiais elaborados), e outro no que a propia autora recita. MEMORIA CURSO 10-11 12
 13. 13. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Visionado da presentación sobre Gloria Fuertes O alumnado de 5º representando a obra MOCHILA VIAXEIRAOBXECTIVOS- Fomentar o hábito lector no alumnado do centro- Coñecer diferentes tipos de textos, documentos e formatos.- Favorecer o intercambio de información coas familias.- Fomentar o uso da B.E.TEMPORALIZACIÓNDende o 4 de outubro ata final de curso. Cada aula determinou cal foi a orde (alfabética, por sorteo…)de entrega das mochilas.A duración do préstamo en cada casa foi de dúas semanas entregando e recollendo as mochilas os luns.No caso das aulas con pouco alumnado a mochila fixo outra volta variando os materias. MEMORIA CURSO 10-11 13
 14. 14. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esASPECTOS A TER EN CONTA PARA A NOSA MOCHILA- O equipo de biblioteca elaborou o listado de documentos a incluír na mochila ( libros de narrativa,poesía, teatro, informativos, para as familias, revistas… ) mais axeitado para o seu curso.- Moi importante facer unha boa presentación da actividade na aula para a motivación de cara a ela.( facilitouse carta para os nenos)- Mapa do Concello para seguir o percorrido da mochila.- Na mochila incluíuse tamén un caderno no que cada neno e a súa familia puido aportar as súasimpresións sobre a mochila, fotografías, pequenos relatos…- Incluíu unha carta informativa para as familias sobre o funcionamento da mochila.- Enquisa para mellorar a nosa mochila.Documentos incluídos na mochila:o Texto narrativa, teatro, poesía en galego e castelán.o Revistao Cdo Banda deseñada.o Libro de consultao Libro de manualidadeso Libro ingléso Mapao Enquisao Carta familias Contacontos en educación infantil: No mes de novembro nas aulas de infantil dentro do traballo co Porfolio europeo das linguas invitouse ás nais a traer e vir a contar ao centro contos, lendas, historias que coñecesen. Así unha nai dun alumno de catro anos animouse en preparounos unha marabillosa sesión de contacontos na biblioteca do centro. MEMORIA CURSO 10-11 14
 15. 15. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Contacontos Samaín: Para a celebración do Samaín as mestas de infantil prepararon unhasesión de “ Contos de medo” nunha biblioteca “ de medo”. GUÍAS DE LECTURA: Elaborouse unha guía de lectura para Nadal, outra para SemanaSanta e estase a elaborar a guía para o verán. ( ver documentos elaborados) CONMEMORACIONS: Enviouse información por correo electrónico ao todo o profesoradosobre as distintas conmemoración. Na mesa da entrada colocáronse fondos relacionados coasconmemoracións. Colgáronse materiais no Blogue. 3. Educación para a competencia en información ARTE E PAZOBXECTIVOS • Resaltar a necesidade da PAZ para a CONVIVENCIA, o PROGRESO, e a PLENITUDE das MEMORIA CURSO 10-11 15
 16. 16. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es RELACIÓNS HUMANAS. • Considerar a PAZ como concepto ligado a ideas de XUSTIZA, ARMONÍA, IGUALDADE, AMOR... nas Relacións Humanas. • Motivar ás alumnas e alumnos para que entren nesta cultura da Non-Violencia e na colaboración activa pola PAZ, a COOPERACIÓN, e a SOLIDARIEDADE. • Valorar moito máis os xestos, as accións, que as palabras. Percibir a “violencia cotiá” e poñer a PAZ nas nosas relacións (no colexio, na casa, cos amigos...) • Descubrir que a suma de aportacións individuais axuda a construír a PAZ. • Fomentar en todos os membros da Comunidade Escolar o sentimento de pertenza ao grupo, supeditando os intereses particulares aos xerais sen menoscabo da propia individualidade. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS • Entender o significado da celebración deste día. • Comprender e utilizar vocabulario relacionado co día da paz. • Planificar as tarefas a través da autorregulación por preguntas. • Coñecer que é unha obra de arte • Utilizar variantes artísticas como método de expresión.COMPETENCIAS BÁSICASCompetencia en Comunicación Lingüística:● Utilizar o diálogo como vía de comunicación e entendemento de forma que se respecten as opiniónsde todas e todos e se propoñan solucións a conflitos ou discrepancias.● Comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de textos con intencións comunicativas e creativasmediante a lectura e redacción de textos (conto e receita).● Expresar pensamentos, emocións e opinións sobre obras de arte.Tratamento de la información e competencia dixital● Buscar, analizar e seleccionar distintas informacións utilizando as tecnoloxías da información e acomunicación.Competencia social e cidadá● Coñecerse e valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar as propias ideas e escoitarlas alleas, ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista aínda que sexadiferente do propio. MEMORIA CURSO 10-11 16
 17. 17. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es● Tomar decisións valorando conxuntamente os intereses individuais e os do grupo.● Contribuír á construción da PAZ mantendo unha actitude construtiva, solidaria e responsable.● Cooperar e saber convivir na sociedade plural na que vivimos e comprometerse a contribuír á súamellora.Competencia cultural e artística● Coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións artísticas.● Apreciar e gozar co arte e outras manifestacións culturais,● Empregar algúns recursos da expresión artística para realizar creacións propiasCompetencia para aprender a aprender● Obter, seleccionar, organizar, interpretar e memorizar información -xa sea individualmente ou encolaboración para transformala en coñecemento propio, relacionando e integrando a nova informacióncos coñecementos previos e coa propia experiencia persoal.Autonomía e iniciativa persoal● Elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica.● Conseguir autonomía e autorregulación persoal para a realización do traballo.TEMPORALIZACIÓN:Do 19 de xaneiro ata o 14 de febreiro.A partir do 31 de xaneiro pódense empezar a entregar os traballos para comezar coa exposición.CANDO REALIZAR ESTE TRABALLO:Como proposta: na Hora de Ler, Hora do Conto e as sesións de plástica.ACTIVIDADESTodas as actividades aquí propostas están recollidas e secuenciadas nas seguintes webquest:1º ciclo http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php? id_actividad=89968&id_pagina=12º ciclo http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php? id_actividad=89967&id_pagina=13º ciclo http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php? id_actividad=42179&id_pagina=1 Para educación infantil facilitaranse unhas actividades en Java Clic MEMORIA CURSO 10-11 17
 18. 18. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es1.CONTOTrátase de ler o conto ( ben os nenos sós, ben lerllo á mestra) e facer unha pequena reflexión sobre omesmo. Tras ler o conto podemos pensar nos ingredientes que debe ter unha boa convivencia escolarou cos amigos e amigas. Podémolo facer cunha choiva de ideas que recolleremos nunha cartolinagrande a modo de cartel. LA PIEDRA DE SOPA (cuento tradicional checo, en otras versiones es un clavo)En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a su puerta unextraño, correctamente vestido, que le pedía algo de comer. ”Lo siento”, dijo ella, “pero ahora mismono tengo nada en casa”.“No se preocupe”, dijo amablemente el extraño.”Tengo una piedra de sopa en mi bolsillo, si usted mepermitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del mundo. Podríatraer un puchero muy grande con agua, por favor”.A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el secreto de la piedra de sopaa sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquelextraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego le dio vueltas. probó unacucharada con verdadera delectación y exclamó: “!Deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantaspatatas.”“!Yo tengo patatas en mi cocina!”, gritó una mujer. Y en pocos minutos estaba de regreso con una granfuente de patatas peladas que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje.”!Excelente!,dijo; y añadió pensativamente: “Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido de lomás apetitoso....!”Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras aceptarlocortésmente, introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco ydijo:”!Ah, que sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente perfecto...”Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y zanahorias.Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y, con tonoautoritario, dijo: “La sal”. ”Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la casa. A continuación dio orden:“Platos para todo el mundo”. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunosregresaron trayendo incluso pan y frutas. MEMORIA CURSO 10-11 18
 19. 19. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esLuego se sentaron a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía abundantes racionesde su increíble sopa .Todos se sentían extrañamente felices y mientras reían, charlaban y compartíanpor primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejandotras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la másdeliciosa sopa del mundo.2.MUSEO DA PAZ:Mostraranse láminas de pintores, esculturas... referentes á paz. A distribución das obras será a seguinte:Educación infantil: A pomba de Picasso1º CICLO: La noche estrellada de Vang Gohg2º CICLO: Muchacha en la ventana .Dalí3º CICLO: Guernica. PicassoTraballarse coas obras para coñecer un pouco aos seus autores, as motivacións que lles levaron arealizar estas obras, cando se fixeron... Sería interesante tamén que os nenos expresaran o que as obraslles fan sentir o que lle evocan... Unha vez traballadas as obras cada neno/aula... realizará una MEMORIA CURSO 10-11 19
 20. 20. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esinterpretacións, copia etc da obras . Con todas as obras farase un “museo” polos corredores/bibliotecado centro e(no cadro/ obra constará un pé de foto significativo e o nome da autora/autor)3. DICCIONARIO DA PAZCreación dun dicionario que conteña palabras relacionadas coa Paz (amor, felicidade ...) con todas asletras do abecedario . O alumnado encargarase de debuxar unha imaxe alusiva a esa palabra oupalabras e coloreará cada letra do abecedario tanto en maiúscula como en minúscula. Facilitaremos ascartolinas.As letras dividíronse da seguinte forma:1º CICLO: 1º:A, B, C, D 2º:E , F, G, H2º CICLO 3º: I, J, K, L, I, J, K, L 4º: M, N, Ñ, O, M, N, Ñ, O3º CICLO 5º: P, Q, R, P, Q, R 6º: S, T, U, V, X, Y, Z, S, T, U, V, X, Y, Z Finalmente uniranse todas as letras do abecedario para formar o dicionario completo que pasará aformar parte dos fondos da biblioteca, onde todos os nenos/as poderán consultalo sempre que así odesexen.A actividade resultou moi interesante aínda que a participación foi bastante escasa. Só participaron asaulas de educación infantil, 1º,e 2º no cadro e 5º co cadro e o dicionario. Finalmente o dicionario nonse levou a cabo por falta de participación. Cabe destacar que a titoría de sexto de primaria non participou, aínda sendo membro do equipode biblioteca o seu titor. Tampouco participaron as aulas de 2º e 4º de educación primaria. MEMORIA CURSO 10-11 20
 21. 21. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Traballos elaborados polo alumnado sobre os cadros propostos Entrada da bibliotecaSopa de paz que elaboraron os nenos de infantil a partir do conto da sopa de pedraMEMORIA CURSO 10-11 21
 22. 22. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esNas aulas de educación infantil xurdiu un proxecto a partir do traballo realizado sobre o cadroda pomba da paz de Picasso. Traballaron ao autor e a súa obra usando os fondos da biblioteca einternet como medio de información. Finalmente expuxéronse os traballos que cada neno/a foicreando e un libro individual sobre Picasso.Traballos sobre as técnicas pictóricas Período azul cubismo Período rosaMEMORIA CURSO 10-11 22
 23. 23. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es surrealismo Expresionismo (Guernica) CAZA DO TESOURO SOBRE Lois PereiroACTIVIDADEPara o alumnado de primaria:Busca do tesouro apoiada en INTERNET. Plantexouselles un xogo de pistas para respostar a preguntascomo: 1) Lugar e data nacemento 2) nome da revista na que participaba 3) cantos números se publicaron 4) cita 2 obras que publicase en vida 5) algún dato mais , resaltar algo da súa vida. 6) Escoller un poema copialo e ilustralo ( farase unha exposición pola biblioteca, na entrada e polos corredores) MEMORIA CURSO 10-11 23
 24. 24. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esPor equipos de tres nenos e nenas.2 categorías – 1º,2º (dous nenos/as) – 3º,4º,5º, 6º ( tres nenas/os)Para o alumnado de infantil:Actividades do seminario GalánBusca do tesouro: xogo de pistas para atopar as pezas dun quebracabezas que forme a silueta de LoisPereiroTEMPORALIZACIÓNActividade voluntaria a realizar no recreo do comedor ao longo de 2 semanas: a anterior ás letrasgalegas e a posterior.Prazo máximo para entrega dos resultados : 23 de maio ás 14:30, anotando a orde de entrega.DESENVOLVEMENTOConsistiría en seguir as pistas e buscar nos libros de Lois Pereiro (que habería que mercar) e nas websque lles facilitemosOs gañadores ( os primeiros que rematen e sexan correctas as respostas) recibirán un premio ( asmochilas que nos deron nos encontros)A todos os participantes se lles entregará un diploma .Material a elaborarweb questficha para as respostas as repostascarteleríacarta alumnadocartel equiposDIRECCIÓNS DAS CAZAS DO TESOURO1º CICLOhttp://phpwebquest.org/wq25/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=90372&id_pagina=12º-3º CICLOhttp://phpwebquest.org/wq25/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=89964&id_pagina=1 MEMORIA CURSO 10-11 24
 25. 25. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esWEBS PARA CITAR NA WEBQUETSInformacion sobre Lois Pereirohttp://www.prazadasletras.org/letras/autores/autor/246/lois-pereirohttp://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=LoiPerei&alias=&solapa=biografiaInformación, fotos e actividades.http://seminariogalan.org/inicio/portadavideo de varias persoas lendo poemas de Lois Pereirohttp://www.youtube.com/watch?v=ApXfLZNqWssAnotáronse un total de 15 equipos (7 de 2º e 3º ciclos e 8 de 1º ciclo), 37 alumnas/os (do total dos 50de EP) do centro. Buscando no ordenador Buscando nos libros de Lois Un dos equipos gañadores recollendo o agasallo MEMORIA CURSO 10-11 25
 26. 26. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esBusca das pezas do quebracabezas do Alumnado de educación infantil Lendo as pistas Buscando os cachos da foto Montando o quebracabezas MEMORIA CURSO 10-11 26
 27. 27. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es Colgandoo no corredor Resultado final 4. Formación de usuariosElaboráronse actividades en LIM para 1º ciclo e en Jclic para 2º e 3 ciclo. (ver en documentoselaborados) 4. Grao de implicación do centro e da comunidade educativaFAMILIAS: Apenas participaron debido a que non se levaron a cabo actividades específicas para asúa integración. Sen embargo foron informadas das actividades que na biblioteca se foron realizandoao longo do curso.PROESORADO: A participación do profesorado foi moi desigual tanto no uso das instalacións da MEMORIA CURSO 10-11 27
 28. 28. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esbiblioteca como na participación nas actividades. Será preciso revisar este punto para o curso que ven,establecendo un calendario de actividades a principio de curso que sexa asumido polo claustro epermita unha mellor organización do traballo de aula que permita integrar no currículo as actividadespropostas pola biblioteca.ALUMNADO: Ademais da colaboración do alumnado de 5º e 6º como alumnado axudante, Cabedestacar a boa afluencia á biblioteca no horario de apertura no recreo do comedor, uns 5 nenos a diario,contando con que só unha parte do alumnado podía asistir xa que coincidían as actividades das escolasdeportivas e un programa sobre saúde alimentaria implementado pola Deputación.PERSOAL NON DOCENTE: Non houbo implicación. Para o curso que ven propoñeraseentregarlles o carné da biblioteca e que participen en actividades como o club de lectura. Por outrabanda a auxiliar de conversa si realizou préstamo e usou a biblioteca como apoio para a súa labor.5. Grao de integración dos recursos da biblioteca nos procesos de ensino-aprendizaxe das diversas áreas do currículo. O desenvolvemento do currículo debe recoller os elementos que contribúen ao logro dos fins daeducación, entre estes elementos encóntranse os recursos humanos, espaciais, materiais, didácticos..que posibilitan o alcance dos obxectivos que cada centro se propón.Un dos recursos didácticos máis importantes cos que contamos no noso centro é a biblioteca escolar xaque nela se reúnen todo tipo de recursos informativos e documentais polo que o seu papel no procesode ensinanza-aprendizaxe resulta imprescindible e encóntrase directamente relacionada co currículo. Durante este curso a nosa biblioteca tratou de atender as necesidades do profesorado ealumnado no desenvolvemento curricular, tentando favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe para MEMORIA CURSO 10-11 28
 29. 29. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.eslograr o obxectivo de favorecer o desenvolvemento persoal e social do individuo. Para acadar isto tívose en conta na renovación dos fondos as necesidades do alumnado, mestrese familias, así como os seus gustos e preferencias. Tentando dar resposta ás necesidades curriculares eas de lecer.A biblioteca contribuíu ao acceso á información mediante diversas actividades que fomentaron osentido crítico e a posta en práctica dos recursos que nas aulas a cotio están a desenvolver.Intentamos por tanto axudar ao alumnado a crecer en curiosidade e indagación a través da bibliotecaescolar, esta nova concepción despraza a consideración da biblioteca como un depósito de libros, paraconverterse en centro de numerosas actividades que facilita o libre acceso á información e pensamentodentro dun concepto novo que conxuga o escrito, visual e sonoro nun mesmo espacio de ocio eaprendizaxe. As temáticas recollidas nas programacións foron tratadas a través de documentosbibliográficos, audiovisuais e electrónicos dispoñibles na biblioteca, converténdose , ou tratando deconverterse progresivamente no motor da aprendizaxe e no refuxio do coñecemento. Finalmente, dende a biblioteca ,como quedaba recollido no noso proxecto, tentamos dar cabidaás oito competencias básicas pero sobretodo centrándonos na autonomía e iniciativa personal,competencia para aprender a aprender , competencia en comunicación lingüística e por enriba de todoo tratamento da información e competencia dixital. 6. Actividades de formación nas que participou o profesorado • Encontros de bibliotecas escolares : Jose Borregán Taranilla, Silvia Cantalapiedra Álvarez, María Rivas Jorge. MEMORIA CURSO 10-11 29
 30. 30. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es • Biblioteca esco0lar, centro de recursos da información- nivel II: Gonzalo Eiras Sierra • Obradoiro TIC ao servizo da biblioteca escolar. Jose Borregán Taranilla, María Rivas Jorge. • Encontros PLAMBE: María Rivas Jorge. 7. Producións de materiais: Poden consultalos no CD en documentos elaborados. GUIA USO: Enviouse ás familias para que coñecesen a oferta da biblioteca ( ver documentos elaborados) GUIAS LECTURA: Neste momento estase a elaborar a guía para o verán. A guía enviada en Nadal e Semana Santa, pódese consultar no blogue. ( ver documentos elaborados) GUIA ALUMADO AXUDANTE ( ver documentos elaborados) ACTIVIDADES JCLICARTE E PAZ : Para educación infantil acerca do cadro A Pomba de Picasso (ver documentoselaborados)FORMACIÓN DE USUARIOS: Para o segundo e terceiro ciclo. ( ver documentos elaborados) ACTIVIDADES LIM: elaboradas para formación de usuarios. WEBQUEST/CAZAS DO TESOUROARTE E PAZ:1º CICLO: http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=89968&id_pagina=12º CICLO:http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=89967&id_pagina=13º CICLO: http://phpwebquest.org/wq25/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=42179&id_pagina=1LOIS PEREIRO: MEMORIA CURSO 10-11 30
 31. 31. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.es1º CICLO: http://phpwebquest.org/wq25/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=90372&id_pagina=12º CICLO: http://phpwebquest.org/wq25/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=89964&id_pagina=1 Blogue: http://biblioroman.blogspot.com/ 8. AvaliaciónEstes son os resultados da avaliación que se fixo ao finalizar cada trimestre:1º trimestre– Mochila viaxeira: está a funcionar ben en todas as aulas. Houbo un problema cunha mochila naque se deterioraron 2 dos títulos. Xa se está a solucionar coa familia implicada.– Hora de ler: Parece que si se está a facer en todas as aulas, e que a actividade gusta moito aosnenos/as. Consultaráselles aos membros do claustro polo funcionamento desta actividade para queexpoñan as súas opinión, problemáticas xurdidas etc...– Hora do conto: Consultarase ao resto do claustro se realmente se está a ir á biblioteca nas horasreservadas a tal efecto e se os materiais propostos están sendo usados, se son axeitados...– Horario de apertura: Ao principio a afluencia foi elevada, actualmente asisten diariamente unhamedia de cinco nenas. En parte isto é debido á asistencia ás escolas deportivas que coinciden nomesmo horario e a distintas problemáticas, que segundo o equipo de comedor manifesta, impiden queos alumnos e alumnas asistan á biblioteca (como falta de tempo para lavar os dentes ...)Decídese de calquera forma continuar coa apertura da biblioteca no horario establecido.2º Trimestrea) XESTIÓN E ORGANIZACIÓN: Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraadquisición e renovación de sifondos non Utilización das fichas daElaboración criterios adquisición fundación Germán Sánchezfondos Ruipérez.préstamo siAlumado axudante si MEMORIA CURSO 10-11 31
 32. 32. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esInformación taboleiro siNormas da biblioteca En elaboraciónBoletíns familias sib)DINAMIZACIÓNAspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraXogos de localización de non Proposta para realizar no 3ºinformación, de fondos.c) EDUCACIÓN PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora WEB/BLOGUE Si. Ademais estamos no OPAC MEIGAXogos de pistas, buscas.. non Proposta para actividade nas letras galegasMellora no uso de aplicacións si Webquest arte e paz Iniciar ao alumnado no uso da si Webquest arte e pazinternetd) FOMENTO DA LECTURA Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraHORA DO CONTO siGuías lectura sicontacontos nonEncontros con autores nonPréstamo siMochila viaxeira siConto da semana nonDía da Paz siEntroido sie)APOIO PLAN LECTOR Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora MEMORIA CURSO 10-11 32
 33. 33. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esHora de ler sif)APOIO OUTROS PROGRAMAS Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora Enviase información por correo electrónicoh) APOIO E ESTUDO DOUTRAS ACTIVDADES DENDE A BES PARA A COMPENSACIÓN DASDESIGUALDADES Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraPréstamo sii) CULTURA IMPRESA/DIXITAL Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraSelección de noticias non Retomar o curso que ven.k) DIFUSIÓN: SI3º trimestrea) XESTIÓN E ORGANIZACIÓN: Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraAdquisición e renovación de Realizado no 2º trimestremobiliario.Organización e distribución dos simateriais adquiridosRevisión dos criterios e proposta non Realizarase o curso que vende cambio se é preciso.organización dos fondos non Realizarase curso que vendistribuídos polos distintos MEMORIA CURSO 10-11 33
 34. 34. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esdepartamentos do centroContinuación co préstamo siContinuación co alumnado siaxudante.Renovación da información do sitaboleirob)DINAMIZACIÓNAspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraXogos e actividades para Si. mediante as actividades LIM e Jcliccoñecer a estrutura e partes doslibros, diferenciación dainformación que presentan(gráficos, imaxes, texto...) paraavanzar no uso dos distintostipos de documentos.c) EDUCACIÓN PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraManter actualizada a web siXogos para realizar buscas en Si. actividade sobre Lois Pereirointernet ou en libros ( web ques,xogos de pistas,encrucillados,crebacabezasmisteriosos) Non Elaborar materiais para o cursoDesenvolver xogos interactivos que ven MEMORIA CURSO 10-11 34
 35. 35. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esque favorezan a colaboraciónentre o alumnado.(Educacióninfantil) non Elaborar materiais para o cursoFavorecer os procesos de que ventraballo en grupo mediante arealización de proxectos deforma conxunta.(1º e 2º Ciclo) nonFavorecer o intercambio deexperiencias telemáticas conoutros centros da localidade oude fora dela(3º Ciclo).d) FOMENTO DA LECTURA Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraHora do conto siGuía lectura verán siSesións de contacontos nonEncontros con autores nonPréstamo siMochila viaxeira siO conto da semana nonDía do libro siDía do medio ambiente nonSemana da prensa nonLetras galegas sie)APOIO PLAN LECTOR Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora MEMORIA CURSO 10-11 35
 36. 36. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esHora de ler sif)APOIO OUTROS PROGRAMAS Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta mellora Enviase información por correo electrónicoh) APOIO E ESTUDO DOUTRAS ACTIVDADES DENDE A BES PARA A COMPENSACIÓN DASDESIGUALDADES Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraPréstamo sii) CULTURA IMPRESA/DIXITAL Aspecto a avaliar Cumprimento Proposta melloraAnálise de noticias relevantes non Retomar o curso que ven(2º-3º Ciclo)Traballo sobre o xornal escolar a non Retomar o curso que ventravés da web do centroTraballo de investigación sobre non Retomar o curso que venun dos espazos recollidos.k) DIFUSIÓN: SI 9. Previsións de futuro1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN.Elaboraranse os criterios para a selección e adquisición de fondos así como fichas para a avaliacióndos documentos. Levarase a cabo a reorganización, expurgo e catalogación dos fondos distribuídospolos distintos departamentos e aulas do centro. É prioritario tamén renovar os fondos de documentosinformativos e obras de referencia en función das necesidades curriculares. Para iso ao principio decurso realizarase un estudo sobre as temáticas a traballar nos ciclos para establecer criterios de compra MEMORIA CURSO 10-11 36
 37. 37. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.esen función das necesidades.2. DINAMIZACIÓN, PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, E A SÚAINTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN AODESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNADO.Para o curso que ven faise necesario que unha persoa ou persoas sexan responsables da actualizaciónsemanal do BLOGUE. Así mesmo promoverase o uso e consulta do catálogo aloxado no OPACMEIGA para consulta dende a casa, a achega de comentarios, e uso dos recursos propostos no mesmo,por parte do profesorado e o alumnado.Realizarase cando menos un proxecto documental anual que implique a todo o alumnado e aoprofesorado do centro. Podendo levar a cabo pequenos proxectos destinados ou ben a todo o centro oua algún ciclo en concreto.3. FORMACIÓN DE USUARIOS E FORMACIÓN PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN(EDUCACIÓN DOCUMENTAL)Elaboraranse actividades de formación de usurarios e documental a realizar na HORA DO CONTO(hora reservada para cada aula na biblioteca) mediante cadernos, webquests, Jclic, xogos...Serán postasen práctica polos mestres co apoio do responsable da biblioteca.4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTORPara o curso que ven será revisado e reformulado o proxecto lector do centro por parte do equipo debiblioteca xa que cando foi elaborado non contabamos co novo espazo da biblioteca, nin estabamosintegrados no PLAMBE. Polo tanto existen incoherencias entre este e o desenvolemento do PLAMBEManteranse as actividades que se están a desenvolver e que están a funcionar como mochila viaxeira,préstamo, hora de ler, e propoñeranse novas actividades de animación á lectura.Fomentaranse actividades de lectura interciclos polo menos unha vez ao trimestre, intentandoinstitucionalizalas.Ampliarase o horario de apertura da biblioteca aos recreos da mañá.Presentaremos ás familias aposibilidade da creación dun club de lectura. Crearase asímesmo un club de lectura para o alumnadode 5º e 6º5. OUTRAS ACTUACIÓNSContinuaremos mellorando o mobiliario e as instalacións da biblioteca, establecendo un recuncho delectura informal para o alumnado de primaria.Abriremos a biblioteca ao resto do centro, ben a través das bibliotecas de aula, para as cales se fará un MEMORIA CURSO 10-11 37
 38. 38. CEIP “TERRA CHÁ” Román, 35 VILALBA CP. 27.841 Tela. 982 511 402 Fax 982 511 402 E-mai: ceip.terra.cha@edu.xunta.espréstamo trimestral, ou ben nos corredores do centro colocando cartelería, expositores e traballosrealizados nas diferentes actividades propostas ao longo do curso. Román ,10 de xuño de 2011A RESPONSABLE DA BIBLIOTECA Vtº E PRACE DIRECTORA DO CEIP TERRA CHÁAsdo: María Rivas Jorge Asdo: Silvia Cantalapiedra Álvarez MEMORIA CURSO 10-11 38

×